Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvuru, Beyan Ve Bildirimlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2021 Sayı : 2021/149 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvuru, Beyan Ve Bildirimlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 14.06.2021 Sayı : 2021/148 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından 7326 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 14.06.2021 Sayı : 2021/147 Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından 7326 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

E-Belge Uygulamalarında İptal işlemleri ile İhbar Ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 14.06.2021 Sayı : 2021/146 E-Belge Uygulamalarında İptal işlemleri ile İhbar Ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellenmiştir

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/145 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellenmiştir

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlarda Ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/144 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlarda Ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Sgk Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/143 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Sgk Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

İnteraktif Vergi Dairesinde 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Borçlar İçin Başvuru Formları Eklenmiştir

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/142 İnteraktif Vergi Dairesinde 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Borçlar İçin Başvuru Formları Eklenmiştir

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/141 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı

7326 Sayılı Kanun İle Sgk Alacaklarının Yapılandırılması

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/140 7326 Sayılı Kanun İle Sgk Alacaklarının Yapılandırılması

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Işletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/139 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Işletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması

Tarih : 09.06.2021 Sayı : 2021/138 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sira No: 1’de Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

Tarih : 08.06.2021 Sayı : 2021/137 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sira No: 1’de Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

22 Haziran 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyaları Hakkında Hatırlatma

Tarih : 06.06.2021 Sayı : 2021/136 22 Haziran 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyaları Hakkında Hatırlatma

Alacakların Yapılandırılması, Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Ve Yeniden Değerleme Düzenlemelerini De İçeren 7326 Sayılı Kanun TBMM’de Kabul Edilmiştir

Tarih : 06.06.2021 Sayı : 2021/135 Alacakların Yapılandırılması, Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Ve Yeniden Değerleme Düzenlemelerini De İçeren 7326 Sayılı Kanun TBMM’de Kabul Edilmiştir

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine “Uzaktan Çalışma” Yapılan Günlerin Bildirimi İçin Bölüm Eklenmiştir

Tarih : 06.06.2021 Sayı : 2021/134 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine “Uzaktan Çalışma” Yapılan Günlerin Bildirimi İçin Bölüm Eklenmiştir

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Tarih : 05.06.2021 Sayı : 2021/133 Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 03.06.2021 Sayı : 2021/132 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Kuveyt Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Tarih : 03.06.2021 Sayı : 2021/131 Kuveyt Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/130 Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Yerli Ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin %0 Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/129 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin %0 Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Uygulanan Kdv İndirimlerinin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/128 Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Uygulanan Kdv İndirimlerinin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süresi 31.05.2021 Tarihinden 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/127 Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süresi 31.05.2021 Tarihinden 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Yürürlük Tarihinin En Erken 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 03.02.2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/126 Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Yürürlük Tarihinin En Erken 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 03.02.2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 01.06.2021 Sayı : 2021/125 Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) Kapsamına Giren Çok Uluslu İşletmeler Grubu Üyelerinin 2020 Hesap Dönemine İlişkin “Bildirim Formu”nu 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Onaylamaları Gerekmektedir

Tarih : 01.06.2021 Sayı : 2021/124 Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) Kapsamına Giren Çok Uluslu İşletmeler Grubu Üyelerinin 2020 Hesap Dönemine İlişkin “Bildirim Formu”nu 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Onaylamaları Gerekmektedir

Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 31.05.2021 Sayı : 2021/123 Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

31 Mayıs 2021 Tarihi İtibariyle Biten İndirimli Vergi Uygulamalarına Dair Hatırlatmalar

Tarih : 31.05.2021 Sayı : 2021/122 31 Mayıs 2021 Tarihi İtibariyle Biten İndirimli Vergi Uygulamalarına Dair Hatırlatmalar

7319 Sayılı Kanun İle Çeklerin 30.04.2021 – 31.05.2021 Arasında İbrazı, İlave İstihdamda Prim Ödemelerinin Faiz Ödemelerine Mahsubu, Özel Riskler Yönetim Merkezi Ve Turizm Tesislerinin Bazı Ödemelerinin Ertelenmesi Konularında Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 30.05.2021 Sayı : 2021/121 7319 Sayılı Kanun İle Çeklerin 30.04.2021 – 31.05.2021 Arasında İbrazı, İlave İstihdamda Prim Ödemelerinin Faiz Ödemelerine Mahsubu, Özel Riskler Yönetim Merkezi Ve Turizm Tesislerinin Bazı Ödemelerinin Ertelenmesi Konularında Yapılan Düzenlemeler

Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesine Dair Düzenlemeler Kapsamında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 30.05.2021 Sayı : 2021/120 Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesine Dair Düzenlemeler Kapsamında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Düzenlemeler Yapılmıştır

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Hamiline Pay Kayıt Sistemi İş Ve Bilişim Uygulama İlke Kuralları Yönergesi

Tarih : 30.05.2021 Sayı : 2021/119 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Hamiline Pay Kayıt Sistemi İş Ve Bilişim Uygulama İlke Kuralları Yönergesi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi Tespit Edilmiştir

Tarih : 30.05.2021 Sayı : 2021/118 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi Tespit Edilmiştir

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayınlanmıştır

Tarih : 29.05.2021 Sayı : 2021/117 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayınlanmıştır

Elektronik Defter Uygulamasına Dahil Olanlar Tarafindan 31 Mayıs 2021 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 27.05.2021 Sayı : 2021/116 Elektronik Defter Uygulamasına Dahil Olanlar Tarafindan 31 Mayıs 2021 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Finansman Gider Kısıtlaması, Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri Veya Ortaklık Paylarında Vergi Tevkifatı, Hisse Senetleri İlk Defa Halka Arz Edilen Şirketlerde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 26.05.2021 Sayı : 2021/115 Finansman Gider Kısıtlaması, Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri Veya Ortaklık Paylarında Vergi Tevkifatı, Hisse Senetleri İlk Defa Halka Arz Edilen Şirketlerde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

E-Defter Uygulama Kılavuzunun V 1.8 Versiyonu Yayınlanmıştır

Tarih : 24.05.2021 Sayı : 2021/114 E-Defter Uygulama Kılavuzunun V 1.8 Versiyonu Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Tarih : 24.05.2021 Sayı : 2021/113 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Ötv Kanunu (I) Sayılı Liste (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Akaryakıt Ürünlerinin Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 20.05.2021 Sayı : 2021/112 Ötv Kanunu (I) Sayılı Liste (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Akaryakıt Ürünlerinin Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

E-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 16.05.2021 Sayı : 2021/111 E-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlanmıştır

Elektronik Arşiv Teknik Kılavuzunda E-Arşiv Fatura Ve E-Smm Belgelerinde İtiraz Bildirimlerine Dair Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 16.05.2021 Sayı : 2021/110 Elektronik Arşiv Teknik Kılavuzunda E-Arşiv Fatura Ve E-Smm Belgelerinde İtiraz Bildirimlerine Dair Güncelleme Yapılmıştır

17 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyaları Hakkında Hatırlatma

Tarih : 16.05.2021 Sayı : 2021/109 17 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyaları Hakkında Hatırlatma

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2020 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

Tarih : 11.05.2021 Sayı : 2021/108 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2020 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-Smm) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 06.05.2021 Sayı : 2021/107 E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-Smm) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlanmıştır

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 05.05.2021 Sayı : 2021/106 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

E-Vergi Levhası

Tarih : 04.05.2021 Sayı : 2021/105 E-Vergi Levhası

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 03.05.2021 Sayı : 2021/104 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Covid-19 Salgını Nedeniyle Yıllık İşletme Cetvelini Nisan Ayı Sonuna Kadar Veremeyen Sanayicilere Mücbir Sebep Kapsamında Ek Süre Talep Etmeleri Halinde 14 Haziran 2021 Tarihine Kadar Ek Süre Verilecektir

Tarih : 02.05.2021 Sayı : 2021/103 Covid-19 Salgını Nedeniyle Yıllık İşletme Cetvelini Nisan Ayı Sonuna Kadar Veremeyen Sanayicilere Mücbir Sebep Kapsamında Ek Süre Talep Etmeleri Halinde 14 Haziran 2021 Tarihine Kadar Ek Süre Verilecektir

Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 02.05.2021 Sayı : 2021/102 Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

İbraz Süresi 30.04.2021 İla 31.05.2021 Tarihleri Arasında Olan Çeklerin Bankaya İbraz Edilmeyeceğine Dair 7318 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemenin Uygulanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 01.05.2021 Sayı : 2021/101 İbraz Süresi 30.04.2021 İla 31.05.2021 Tarihleri Arasında Olan Çeklerin Bankaya İbraz Edilmeyeceğine Dair 7318 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemenin Uygulanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı İle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi İle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Düzenlemelerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.04.2021 Sayı : 2021/100 Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı İle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi İle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Düzenlemelerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 30.04.2021 Sayı : 2021/099 Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Geceleme Hizmetlerinde %1 Kdv Uygulanması 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.04.2021 Sayı : 2021/098 Geceleme Hizmetlerinde %1 Kdv Uygulanması 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

İşten Çıkarma Yasağı Ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17 Mayıs 2021 Tarihinden 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.04.2021 Sayı : 2021/097 İşten Çıkarma Yasağı Ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17 Mayıs 2021 Tarihinden 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Geriye Dönük Prim Teşviki, Destek Ve İndirimlerinden Yararlanılmasına Son Verilmesine Dair Sgk Duyurusu

Tarih : 28.04.2021 Sayı : 2021/096 Geriye Dönük Prim Teşviki, Destek Ve İndirimlerinden Yararlanılmasına Son Verilmesine Dair Sgk Duyurusu

E-Belgelere İlişkin Yapılacak İptal/İtiraz, İhbar Ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinde Başlayacaktır

Tarih : 26.04.2021 Sayı : 2021/095 E-Belgelere İlişkin Yapılacak İptal/İtiraz, İhbar Ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinde Başlayacaktır

Finansman Gider Kısıtlaması Düzenlemesine Dair Tebliğ Taslağı Güncellenmiştir

Tarih : 26.04.2021 Sayı : 2021/094 Finansman Gider Kısıtlaması Düzenlemesine Dair Tebliğ Taslağı Güncellenmiştir

Kurumlar Vergisi Oranının 2021 İçin %25’e, 2022 İçin %23’e Yükseltilmesi İle Sigorta Primi Destekleri İle Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğine Dair Önemli Düzenlemeler İçeren 7316 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 23.04.2021 Sayı : 2021/093 Kurumlar Vergisi Oranının 2021 İçin %25’e, 2022 İçin %23’e Yükseltilmesi İle Sigorta Primi Destekleri İle Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğine Dair Önemli Düzenlemeler İçeren 7316 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 23.04.2021 Sayı : 2021/092 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Beyanname Verme, Ba – Bs Formları Bildirimi Ve E-Defter Beratlarının Yüklenmesi Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 23.04.2021 Sayı : 2021/091 Beyanname Verme, Ba – Bs Formları Bildirimi Ve E-Defter Beratlarının Yüklenmesi Süreleri Uzatılmıştır

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 21.04.2021 Sayı : 2021/090 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

E-Fatura Ubl-Tr (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 21.04.2021 Sayı : 2021/089 E-Fatura Ubl-Tr (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellenmiştir

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 19.04.2021 Sayı : 2021/088 Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Kırsal Mahalle Ve Kırsal Yerleşik Alanı Olarak Tespit Edilen Yerlerde Emlak Vergisi, Bina İnşaat Harcı Ve İmarla İlgili Harçlardan Muafiyet Ve İndirimlere İlişkin Düzenlemeyi İçeren Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 19.04.2021 Sayı : 2021/087 Kırsal Mahalle Ve Kırsal Yerleşik Alanı Olarak Tespit Edilen Yerlerde Emlak Vergisi, Bina İnşaat Harcı Ve İmarla İlgili Harçlardan Muafiyet Ve İndirimlere İlişkin Düzenlemeyi İçeren Yönetmelik Yayınlanmıştır

Kısmi Kdv Tevkifatı Uygulamasına Dair Özet Tablo ve Açıklamalar

Tarih : 12.04.2021 Sayı : 2021/086 Kısmi Kdv Tevkifatı Uygulamasına Dair Özet Tablo ve Açıklamalar

İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapılmış, Kod-29 Yürürlükten Kaldırılmıştır

Tarih : 09.04.2021 Sayı : 2021/085 İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapılmış, Kod-29 Yürürlükten Kaldırılmıştır

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapilan Değişiklikler

Tarih : 09.04.2021 Sayı : 2021/084 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapilan Değişiklikler

Vergi Incelemesi Yapmaya Yetkili Olanlarca Yürütülen Kdv Iadesi Incelemelerinde, Kdv Iadesi Incelemesinin Bitirilmesi Gereken Süre Ve Ek Süre Talebine Dair Düzenleme Yapilmiştir

Tarih : 09.04.2021 Sayı : 2021/083 Vergi Incelemesi Yapmaya Yetkili Olanlarca Yürütülen Kdv Iadesi Incelemelerinde, Kdv Iadesi Incelemesinin Bitirilmesi Gereken Süre Ve Ek Süre Talebine Dair Düzenleme Yapilmiştir

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Tarih : 06.04.2021 Sayı : 2021/082 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/081 Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/080 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Ocak – Şubat – Mart Dönemi Gekap Beyannamesinin 30 Nisan Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/079 Ocak – Şubat – Mart Dönemi Gekap Beyannamesinin 30 Nisan Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

Yeni Beyanname Versiyonları

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/078 Yeni Beyanname Versiyonları

15 Nisan 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları Hakkında Hatırlatma

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/077 15 Nisan 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları Hakkında Hatırlatma

Ticaret Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/076 Ticaret Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Kurumlar Vergisi Oranında 2021 Ve 2022 Yılları İçin Artış Yapılmasını, Yiyecek İçecek Sektörüne Ücret Desteği Ve Prim Teşviki, Sigorta Prim Teşvik Ve İndirimlerinden Geriye Dönük Yararlanmanın Sonlandırılmasını İçeren Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştu

Tarih : 03.04.2021 Sayı : 2021/075 Kurumlar Vergisi Oranında 2021 Ve 2022 Yılları İçin Artış Yapılmasını, Yiyecek İçecek Sektörüne Ücret Desteği Ve Prim Teşviki, Sigorta Prim Teşvik Ve İndirimlerinden Geriye Dönük Yararlanmanın Sonlandırılmasını İçeren Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 02.04.2021 Sayı : 2021/074 Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.04.2021 Sayı : 2021/073 Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 2021 Sürümü Yayınlanmıştır

Tarih : 01.04.2021 Sayı : 2021/072 Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 2021 Sürümü Yayınlanmıştır

31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 30.03.2021 Sayı : 2021/071 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Finansman Gider Kısıtlamasına Dair Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Tarih : 25.03.2021 Sayı : 2021/070 Finansman Gider Kısıtlamasına Dair Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Akaryakıt İstasyonlarındaki Eski Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların, Kademeli Olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” Haline Dönüştürülmesine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 25.03.2021 Sayı : 2021/069 Akaryakıt İstasyonlarındaki Eski Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların, Kademeli Olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” Haline Dönüştürülmesine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 19.03.2021 Sayı : 2021/068 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun Gereği Yapılan Düzenleme

Tarih : 17.03.2021 Sayı : 2021/067 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun Gereği Yapılan Düzenleme

Tasarruf Finansman Şirketleri İle Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Hakkında 6361 Sayılı Kanunda Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 16.03.2021 Sayı : 2021/066 Tasarruf Finansman Şirketleri İle Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Hakkında 6361 Sayılı Kanunda Düzenlemeler Yapılmıştır

Verbis’e Kayıt Sürelerinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Duyuru

Tarih : 15.03.2021 Sayı : 2021/065 Verbis’e Kayıt Sürelerinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Duyuru

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 10.03.2021 Sayı : 2021/064 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayınlanmıştır

524 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

Tarih : 10.03.2021 Sayı : 2021/063 524 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

İşten Çıkarma Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Tarih : 10.03.2021 Sayı : 2021/062 İşten Çıkarma Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

E-Arşiv Fatura Portalına İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu Ve Şifre İle Girişte “Doğrulama Hatası” Alan Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 08.03.2021 Sayı : 2021/061 E-Arşiv Fatura Portalına İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu Ve Şifre İle Girişte “Doğrulama Hatası” Alan Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

2020/Temmuz-Ağustos-Eylül Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15 Mart 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Tarih : 05.03.2021 Sayı : 2021/060 2020/Temmuz-Ağustos-Eylül Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15 Mart 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.03.2021 Sayı : 2021/059 Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Kdv Tevkifatına Tabi İşlemlerden Kaynaklı Kdv İadesi

Tarih : 28.02.2021 Sayı : 2021/058 Kdv Tevkifatına Tabi İşlemlerden Kaynaklı Kdv İadesi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Yeni Sektörlere İlişkin Öncelikli Ürün Listeleri Belirlenmiştir

Tarih : 28.02.2021 Sayı : 2021/057 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Yeni Sektörlere İlişkin Öncelikli Ürün Listeleri Belirlenmiştir

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 26.02.2021 Sayı : 2021/056 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Şirket Kuruluşlarında İmza Yetkililerinin İmzalarının Elektronik Verilerden Temin Edilmesine Dair Tebliğ Düzenlemeleri

Tarih : 26.02.2021 Sayı : 2021/055 Şirket Kuruluşlarında İmza Yetkililerinin İmzalarının Elektronik Verilerden Temin Edilmesine Dair Tebliğ Düzenlemeleri

Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 25.02.2021 Sayı : 2021/054 Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Ülke Bazlı Raporun (Cbcr) Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (Btrans) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır

Tarih : 23.02.2021 Sayı : 2021/053 Ülke Bazlı Raporun (Cbcr) Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (Btrans) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır

Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

Tarih : 22.02.2021 Sayı : 2021/052 Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

Kıymetli Maden İthalatına Dair Tebliğlerde Düzenlemeler Yapılmış Olup, Ayrıca Kıymetli Maden Rafinerilerine İç Kontrol Sistemi Ve Birimi Kurulması, Tedarik Zinciri Süreçlerine Dair Raporlama Ve Bağımsız Denetime Tabi Olma Yükümlülükleri Getirilmiştir

Tarih : 22.02.2021 Sayı : 2021/051 Kıymetli Maden İthalatına Dair Tebliğlerde Düzenlemeler Yapılmış Olup, Ayrıca Kıymetli Maden Rafinerilerine İç Kontrol Sistemi Ve Birimi Kurulması, Tedarik Zinciri Süreçlerine Dair Raporlama Ve Bağımsız Denetime Tabi Olma Yükümlülükleri Getirilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 22.02.2021 Sayı : 2021/050 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 19.02.2021 Sayı : 2021/049 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklikler

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 31 Mart 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 19.02.2021 Sayı : 2021/048 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 31 Mart 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Ülke Bazlı Raporun (Cbcr) Gönderileceği Btrans Sistemi Kullanıma Açılmıştır

Tarih : 19.02.2021 Sayı : 2021/047 Ülke Bazlı Raporun (Cbcr) Gönderileceği Btrans Sistemi Kullanıma Açılmıştır

AB Ülkelerindeki Türk Vatandaşlarının Vergi Bilgilerinin Otomatik Bilgi Değişimi Kapsamında Verilmesi Konusunda Türkiye’ye Ek Süre Verilmiştir

Tarih : 18.02.2021 Sayı : 2021/046 AB Ülkelerindeki Türk Vatandaşlarının Vergi Bilgilerinin Otomatik Bilgi Değişimi Kapsamında Verilmesi Konusunda Türkiye’ye Ek Süre Verilmiştir

Kdv Tevkifatı Uygulamasında Önemli Düzenlemeler Ve Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 17.02.2021 Sayı : 2021/045 Kdv Tevkifatı Uygulamasında Önemli Düzenlemeler Ve Değişiklikler Yapılmıştır

E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru

Tarih : 15.02.2021 Sayı : 2021/044 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru

E-Belge Uygulamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 10.02.2021 Sayı : 2021/043 E-Belge Uygulamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 09.02.2021 Sayı : 2021/042 Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

2020 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edilmesi

Tarih : 09.02.2021 Sayı : 2021/041 2020 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edilmesi

31.12.2020 Döviz Kurlarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 09.02.2021 Sayı : 2021/040 31.12.2020 Döviz Kurlarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Hamiline Pay Senetleri Çıkarmış Olan Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hakkında Hatırlatma

Tarih : 08.02.2021 Sayı : 2021/039 Hamiline Pay Senetleri Çıkarmış Olan Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hakkında Hatırlatma

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 08.02.2021 Sayı : 2021/038 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine Yüklenmesinin Kontrol Edilebileceği Ekranlar Açılmıştır

Tarih : 07.02.2021 Sayı : 2021/037 E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine Yüklenmesinin Kontrol Edilebileceği Ekranlar Açılmıştır

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında Üretilen Ürünlerin Fob Bedelinin En Az %85’inin İhraç Edilmesi Şartı 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanacaktır

Tarih : 07.02.2021 Sayı : 2021/036 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında Üretilen Ürünlerin Fob Bedelinin En Az %85’inin İhraç Edilmesi Şartı 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanacaktır

2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemlerine Yüklenme Süresi 12.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 05.02.2021 Sayı : 2021/035 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemlerine Yüklenme Süresi 12.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Vergisel Teşviklere Dair Önemli Değişiklik Ve Düzenlemeler İçeren 7263 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 05.02.2021 Sayı : 2021/034 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Vergisel Teşviklere Dair Önemli Değişiklik Ve Düzenlemeler İçeren 7263 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Vergi Tevkifatı Oranı %3’ten %5’e Yükseltilmiştir

Tarih : 05.02.2021 Sayı : 2021/033 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Vergi Tevkifatı Oranı %3’ten %5’e Yükseltilmiştir

Finansman Gider Kısıtlaması 1.1.2021 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemi Kazançlarına Uygulanmaya Başlayacaktır

Tarih : 05.02.2021 Sayı : 2021/032 Finansman Gider Kısıtlaması 1.1.2021 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemi Kazançlarına Uygulanmaya Başlayacaktır

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanmasi Gereken 2020 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 03.02.2021 Sayı : 2021/031 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanmasi Gereken 2020 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

2020/Nisan-Mayıs-Haziran Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15.02.2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Tarih : 02.02.2021 Sayı : 2021/030 2020/Nisan-Mayıs-Haziran Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15.02.2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Elektrik Motorlu Araçların Ötv Oranları Artırılmıştır

Tarih : 02.02.2021 Sayı : 2021/029 Elektrik Motorlu Araçların Ötv Oranları Artırılmıştır

Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.02.2021 Sayı : 2021/028 Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesislerinde Akdedeceği Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden Düzenlenebilecektir

Tarih : 31.01.2021 Sayı : 2021/027 Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesislerinde Akdedeceği Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden Düzenlenebilecektir

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Olduğu Yerlerde Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yeni Konut İnşaatlarına İlişkin Taahhüt İşlerinde Kdv Oranına Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 31.01.2021 Sayı : 2021/026 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Olduğu Yerlerde Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yeni Konut İnşaatlarına İlişkin Taahhüt İşlerinde Kdv Oranına Dair Düzenleme Yapılmıştır

Özel İletişim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 31.01.2021 Sayı : 2021/025 Özel İletişim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

İnteraktif Vergi Dairesi Mücbir Sebep Durum Sorgu Ekranı Açılmıştır

Tarih : 27.01.2021 Sayı : 2021/024 İnteraktif Vergi Dairesi Mücbir Sebep Durum Sorgu Ekranı Açılmıştır

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Limiti Yükseltilmiştir

Tarih : 27.01.2021 Sayı : 2021/023 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Limiti Yükseltilmiştir

İçişleri Bakanlığı’nca Alınan Tedbirler Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine Veya Tamamen Durdurulmasına Karar Verilen İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Tarih : 25.01.2021 Sayı : 2021/022 İçişleri Bakanlığı’nca Alınan Tedbirler Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine Veya Tamamen Durdurulmasına Karar Verilen İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Form BA Ve Form BS Bildirimlerinde E-Belge Uygulamalarına Bağlı Olarak Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 25.01.2021 Sayı : 2021/021 Form BA Ve Form BS Bildirimlerinde E-Belge Uygulamalarına Bağlı Olarak Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

E-Beyanname Sisteminde Değerli Konut Vergisi Beyannameleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 25.01.2021 Sayı : 2021/020 E-Beyanname Sisteminde Değerli Konut Vergisi Beyannameleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Banka Muameleleri Vergisi Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru

Tarih : 20.01.2021 Sayı : 2021/019 Banka Muameleleri Vergisi Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru

E-Defter Berat Dosyalarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

Tarih : 20.01.2021 Sayı : 2021/018 E-Defter Berat Dosyalarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 18.01.2021 Sayı : 2021/017 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24, 27 Ve 28. Maddelerinde Belirtilen Destek Tutarlarının Asgari Ücret Artış Oranında Artırılması Hakkında Karar

Tarih : 18.01.2021 Sayı : 2021/016 İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24, 27 Ve 28. Maddelerinde Belirtilen Destek Tutarlarının Asgari Ücret Artış Oranında Artırılması Hakkında Karar

Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenme Süresi 15 Ocak 2021 Tarihinden 05 Şubat 2021 Tarihine Uzatılması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 11.01.2021 Sayı : 2021/015 Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenme Süresi 15 Ocak 2021 Tarihinden 05 Şubat 2021 Tarihine Uzatılması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 08.01.2021 Sayı : 2021/014 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2020 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %19,62 Olacaktır

Tarih : 08.01.2021 Sayı : 2021/013 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2020 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %19,62 Olacaktır

Ukrayna Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Tarih : 08.01.2021 Sayı : 2021/012 Ukrayna Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

01.01.2021–30.06.2021 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 07.01.2021 Sayı : 2021/011 01.01.2021–30.06.2021 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

01.01.2021–30.06.2021 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 07.01.2021 Sayı : 2021/010 01.01.2021–30.06.2021 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2021 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Tarih : 06.01.2021 Sayı : 2021/009 2020 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2021 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 05.01.2021 Sayı : 2021/008 Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

2020 Yılı Ocak, Şubat Ve Mart Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15 Ocak 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Tarih : 05.01.2021 Sayı : 2021/007 2020 Yılı Ocak, Şubat Ve Mart Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15 Ocak 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2021 Sayı : 2021/006 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

E-Belge Uygulamalarından Gib Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükelleflerin 2021/Ocak Ayında 2020/Aralık Ayına E-Belge Düzenlemesi Konusunda Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/005 E-Belge Uygulamalarından Gib Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükelleflerin 2021/Ocak Ayında 2020/Aralık Ayına E-Belge Düzenlemesi Konusunda Duyuru Yayınlanmıştır

7262 Sayılı Kanun İle Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirimi, Çeklerin Üzerlerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbraz Edilememesinde Süre Uzatımı, Pay Defteri Ve Karar Defterlerinin Elektronik Ortamda Tutulmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/004 7262 Sayılı Kanun İle Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirimi, Çeklerin Üzerlerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbraz Edilememesinde Süre Uzatımı, Pay Defteri Ve Karar Defterlerinin Elektronik Ortamda Tutulmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Faaliyetiyle İştigal Eden (D1) Yetki Belgeli İşletmelerin E-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/003 Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Faaliyetiyle İştigal Eden (D1) Yetki Belgeli İşletmelerin E-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/002 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/001 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ