Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

Vergisiz / Sürekli Yeniden Değerleme ile Vergili / Tek Seferlik Yeniden Değerleme Düzenlemelerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 17.05.2022 Sayı : 2022/097 Vergisiz / Sürekli Yeniden Değerleme ile Vergili / Tek Seferlik Yeniden Değerleme Düzenlemelerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

İhracat Ve Üretim Kazançlarına 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 16.05.2022 Sayı : 2022/096 İhracat Ve Üretim Kazançlarına 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 16.05.2022 Sayı : 2022/095 Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler Başlıklı (7) Numaralı Eki Değiştirilmiştir

Tarih : 16.05.2022 Sayı : 2022/094 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler Başlıklı (7) Numaralı Eki Değiştirilmiştir

Geçici Vergi Beyan Ve Ödeme Süresi 20 Mayıs 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 13.05.2022 Sayı : 2022/093 Geçici Vergi Beyan Ve Ödeme Süresi 20 Mayıs 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2021 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

Tarih : 09.05.2022 Sayı : 2022/092 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2021 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

E-Vergi Levhası

Tarih : 06.05.2022 Sayı : 2022/091 E-Vergi Levhası

Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 29.04.2022 Sayı : 2022/090 Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 27.04.2022 Sayı : 2022/089 Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Güncellemelere Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 25.04.2022 Sayı : 2022/088 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Güncellemelere Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Kdv Yüklenim Listesi Verilmeden İhracat Bedelinin %10’u Kadar Kdv İadesi Alınabilmesine Dair Düzenlemeyi De İçeren Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 25.04.2022 Sayı : 2022/087 Kdv Yüklenim Listesi Verilmeden İhracat Bedelinin %10’u Kadar Kdv İadesi Alınabilmesine Dair Düzenlemeyi De İçeren Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Her Bir İhracat Beyannamesi İçin Terkin Edilecek Tutarlar 30.000 ABD Dolarından 15.000 ABD Dolarına Düşürülmüştür

Tarih : 25.04.2022 Sayı : 2022/086 Her Bir İhracat Beyannamesi İçin Terkin Edilecek Tutarlar 30.000 ABD Dolarından 15.000 ABD Dolarına Düşürülmüştür

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Dair Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 21.04.2022 Sayı : 2022/085 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Dair Kararda Yapılan Değişiklikler

Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Ödenmesini Yasaklayan Düzenlemeye İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nca Basın Açıklaması Yapılmıştır

Tarih : 21.04.2022 Sayı : 2022/084 Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Ödenmesini Yasaklayan Düzenlemeye İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nca Basın Açıklaması Yapılmıştır

Bazı Malların Ötv Oranlarına Esas Ötv Matrahlarında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/083 Bazı Malların Ötv Oranlarına Esas Ötv Matrahlarında Değişiklik Yapılmıştır

Türkiye-Kuveyt Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/082 Türkiye-Kuveyt Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Bazı Ürünlerin Ötv Oranlarında Artırım Yapılmıştır

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/081 Bazı Ürünlerin Ötv Oranlarında Artırım Yapılmıştır

Bazı Ürünlerin Asgari Maktu Ötv Tutarları Artırılmıştır

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/080 Bazı Ürünlerin Asgari Maktu Ötv Tutarları Artırılmıştır

Kurumlar Vergisi Oranları

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/079 Kurumlar Vergisi Oranları

Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Menkul Satış Sözleşmeleri Kaynaklı İşlemlerde Ödeme Yükümlülüğünün Türk Parası Cinsinden Yerine Getirilmesi Ve Kabul Edilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/078 Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Menkul Satış Sözleşmeleri Kaynaklı İşlemlerde Ödeme Yükümlülüğünün Türk Parası Cinsinden Yerine Getirilmesi Ve Kabul Edilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2021 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %24,51 Olarak Güncellenmiştir

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/077 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2021 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %24,51 Olarak Güncellenmiştir

Finansal Kuruluşların Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması, Kurumların Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Kazançlardaki Vergi İstisnalarının Genişletilmesi, Sermaye Tamamlama Fonu Düzenlemeleri Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatına Dair Önemli Düzenlemeler İçeren 7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 18.04.2022 Sayı : 2022/076 Finansal Kuruluşların Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması, Kurumların Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Kazançlardaki Vergi İstisnalarının Genişletilmesi, Sermaye Tamamlama Fonu Düzenlemeleri Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatına Dair Önemli Düzenlemeler İçeren 7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

2022 Yılı Yeniden Değerleme Uygulamaları

Tarih : 18.04.2022 Sayı : 2022/075 2022 Yılı Yeniden Değerleme Uygulamaları

İhracat Bedellerinin %40’i Merkez Bankası’na Satılacaktır

Tarih : 18.04.2022 Sayı : 2022/074 İhracat Bedellerinin %40’i Merkez Bankası’na Satılacaktır

Ukrayna ve Rusya’ya Gerçekleştirilen veya Gerçekleştirilecek İhracat Bedelleri Döviz Cinsi Beyan Edilmiş Olsa Da Türk Lirası Olarak Tahsil Edilebilecektir

Tarih : 14.04.2022 Sayı : 2022/073 Ukrayna ve Rusya’ya Gerçekleştirilen veya Gerçekleştirilecek İhracat Bedelleri Döviz Cinsi Beyan Edilmiş Olsa Da Türk Lirası Olarak Tahsil Edilebilecektir

Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevirebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 Tarihi İle Sınırlayan Düzenleme 31.03.2022 Tarihine Kadar Genişletilmiştir

Tarih : 11.04.2022 Sayı : 2022/072 Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevirebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 Tarihi İle Sınırlayan Düzenleme 31.03.2022 Tarihine Kadar Genişletilmiştir

Sanayi İşletmelerinin Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Gerekmektedir

Tarih : 08.04.2022 Sayı : 2022/071 Sanayi İşletmelerinin Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Gerekmektedir

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 08.04.2022 Sayı : 2022/070 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %33,63 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 07.04.2022 Sayı : 2022/069 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %33,63 Olarak Tespit Edilmiştir

31.03.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 05.04.2022 Sayı : 2022/068 31.03.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

Tarih : 04.04.2022 Sayı : 2022/067 Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

Vadeli Mevduat Ve Katılım Hesapları İle Tahvil, Bono, Kira Sertifikası Ve Yatırım Fonları Kaynaklı Kazançlarda Düşük Oranlı Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımı Yapılmıştır

Tarih : 01.04.2022 Sayı : 2022/066 Vadeli Mevduat Ve Katılım Hesapları İle Tahvil, Bono, Kira Sertifikası Ve Yatırım Fonları Kaynaklı Kazançlarda Düşük Oranlı Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımı Yapılmıştır

Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 01.04.2022 Sayı : 2022/065 Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.04.2022 Sayı : 2022/064 Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Finansal Kuruluşların Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatına Dair Önemli Düzenlemeler İçeren Yeni Bir Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Tarih : 30.03.2022 Sayı : 2022/063 Finansal Kuruluşların Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatına Dair Önemli Düzenlemeler İçeren Yeni Bir Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Kdv Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Tarih : 30.03.2022 Sayı : 2022/062 Kdv Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonu Yatırımlarına 20 Milyon Türk Lirasına Kadar Geri Ödemesiz Makine Teçhizat Desteği Sağlanabilecektir

Tarih : 24.03.2022 Sayı : 2022/061 Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonu Yatırımlarına 20 Milyon Türk Lirasına Kadar Geri Ödemesiz Makine Teçhizat Desteği Sağlanabilecektir

Kur Korumalı Vadeli Hesapların Vade Sonunda Dövize Dönüştürülmesi Halinde Banka Tarafından Yapılacak Döviz Satışında Uygulanacak Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 23.03.2022 Sayı : 2022/060 Kur Korumalı Vadeli Hesapların Vade Sonunda Dövize Dönüştürülmesi Halinde Banka Tarafından Yapılacak Döviz Satışında Uygulanacak Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları İle İlgili Olarak Yapılan Değişiklikler Kapsamında Yabancı Uyruklu Gerçek Ve Tüzel Kişilerinde Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açabilmesine İmkân Sağlanmıştır

Tarih : 23.03.2022 Sayı : 2022/059 Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları İle İlgili Olarak Yapılan Değişiklikler Kapsamında Yabancı Uyruklu Gerçek Ve Tüzel Kişilerinde Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açabilmesine İmkân Sağlanmıştır

Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.03.2022 Sayı : 2022/058 Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.03.2022 Sayı : 2022/057 Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarı Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 21.03.2022 Sayı : 2022/056 Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarı Yeniden Belirlenmiştir

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletme (Kobi) Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 20.03.2022 Sayı : 2022/055 Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletme (Kobi) Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir

Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılarak Fiyat Garantili Ve İlave Getirili Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesapları Açılmasına Dair Düzenlemeler İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 14.03.2022 Sayı : 2022/054 Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılarak Fiyat Garantili Ve İlave Getirili Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesapları Açılmasına Dair Düzenlemeler İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik

Tarih : 14.03.2022 Sayı : 2022/053 Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik

Kur Korumalı Mevduat (Kkm) Hesapları Tüzel Kişiler İçin De Üç Ay Vadeli Olarak Açılabilecek Ve Kur Korumalı Vadeli Hesaplara Aynı Desteklerden Yeniden Yararlanabilecek Şekilde Vade Sonunda Yenileme İmkânı Sağlanacaktır

Tarih : 08.03.2022 Sayı : 2022/052 Kur Korumalı Mevduat (Kkm) Hesapları Tüzel Kişiler İçin De Üç Ay Vadeli Olarak Açılabilecek Ve Kur Korumalı Vadeli Hesaplara Aynı Desteklerden Yeniden Yararlanabilecek Şekilde Vade Sonunda Yenileme İmkânı Sağlanacaktır

Mesken Ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde Kdv Oranı %8’e İndirilmiştir

Tarih : 02.03.2022 Sayı : 2022/051 Mesken Ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde Kdv Oranı %8’e İndirilmiştir

Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.03.2022 Sayı : 2022/050 Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Vergi Usul Kanunu Geçici 32. Madde Kapsamında Yeniden Değerleme Değer Artışına İlişkin Beyanname E-Beyanname Sistemine Eklenmiştir

Tarih : 01.03.2022 Sayı : 2022/049 Vergi Usul Kanunu Geçici 32. Madde Kapsamında Yeniden Değerleme Değer Artışına İlişkin Beyanname E-Beyanname Sistemine Eklenmiştir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 28.02.2022 Sayı : 2022/048 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Yurtdışından Temin Edilecek Bazı Yatırım Mallarının Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırım Harcaması Olarak Değerlendirilmeyeceğine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 25.02.2022 Sayı : 2022/047 Yurtdışından Temin Edilecek Bazı Yatırım Mallarının Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırım Harcaması Olarak Değerlendirilmeyeceğine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

2022/Ocak Dönemine Ait Primlerin Ödeme Süresi 03/03/2022 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 25.02.2022 Sayı : 2022/046 2022/Ocak Dönemine Ait Primlerin Ödeme Süresi 03/03/2022 Tarihine Uzatılmıştır

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 25 Şubat 2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 17.02.2022 Sayı : 2022/045 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 25 Şubat 2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2021 İtibari İle Değerlenmesinde Kullanılacak Olan Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 16.02.2022 Sayı : 2022/044 Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2021 İtibari İle Değerlenmesinde Kullanılacak Olan Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Kur Korumalı Vadeli Hesaplarda Stopaj Uygulamasına Dair Kararlarda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 15.02.2022 Sayı : 2022/043 Kur Korumalı Vadeli Hesaplarda Stopaj Uygulamasına Dair Kararlarda Değişiklikler Yapılmıştır

Amerika Birleşik Devletleri İle Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Otomatik Bilgi Değişiminde Güncelleme

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/042 Amerika Birleşik Devletleri İle Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Otomatik Bilgi Değişiminde Güncelleme

Gıda Maddeleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranlarına Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/041 Gıda Maddeleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranlarına Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduat Ya Da Katılım Hesabına Dönüşte İstisna Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/040 Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduat Ya Da Katılım Hesabına Dönüşte İstisna Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2 Numaralı Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/039 2 Numaralı Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır

2021 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edilmesi

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/038 2021 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edilmesi

Değerli Konut Vergisi Beyannamelerinin 21 Şubat Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

Tarih : 06.02.2022 Sayı : 2022/037 Değerli Konut Vergisi Beyannamelerinin 21 Şubat Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

Holding Bünyesindeki Dolaylı İştirak / Ortaklık Statüsündeki Şirketlerin Döviz Kredisi Kullanımlarına Dair Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Yeni Düzenleme

Tarih : 04.02.2022 Sayı : 2022/036 Holding Bünyesindeki Dolaylı İştirak / Ortaklık Statüsündeki Şirketlerin Döviz Kredisi Kullanımlarına Dair Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Yeni Düzenleme

Yurtdışı Banka Hesaplarında Bulunan Yabancı Paralar Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabına Çevrilebilecektir

Tarih : 02.02.2022 Sayı : 2022/035 Yurtdışı Banka Hesaplarında Bulunan Yabancı Paralar Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabına Çevrilebilecektir

Kurumların 31.12.2021 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümünde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnası İle İlgili Olarak Geçici Vergi Beyannamesinde Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 02.02.2022 Sayı : 2022/034 Kurumların 31.12.2021 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümünde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnası İle İlgili Olarak Geçici Vergi Beyannamesinde Güncelleme Yapılmıştır

Elektronik Arşiv Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 01.02.2022 Sayı : 2022/033 Elektronik Arşiv Kılavuzu Güncellenmiştir

Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.02.2022 Sayı : 2022/032 Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduat Ya da Katılım Hesabına Dönüşte İstisna Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Tarih : 31.01.2022 Sayı : 2022/031 Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduat Ya da Katılım Hesabına Dönüşte İstisna Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Sonuna Ertelenmesi İle Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirasi Vadeli Hesaplara Dönüşümde Kur Farklarına Ve Elde Edilecek Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Düzenlemesini İçeren 7352 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 30.01.2022 Sayı : 2022/030 Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Sonuna Ertelenmesi İle Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirasi Vadeli Hesaplara Dönüşümde Kur Farklarına Ve Elde Edilecek Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Düzenlemesini İçeren 7352 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Bankaların Karşılığı Kısmen Veya Tamamen Bulunmayan Çeklerde Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlar Güncellenmiştir

Tarih : 29.01.2022 Sayı : 2022/029 Bankaların Karşılığı Kısmen Veya Tamamen Bulunmayan Çeklerde Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlar Güncellenmiştir

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemelere İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2022 Sayı : 2022/028 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemelere İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Ücretlerde, Ödemenin Yapıldığı Ayda Geçerli Olan Brüt Asgari Ücret Tutarından İşçi Sgk Primi Ve İşsizlik Sigorta Primi Düşüldükten Sonra Kalan Tutarın Gelir Vergisinden İstisna Tutulması İle Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesine Dair Açıklamalar İçeren Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 28.01.2022 Sayı : 2022/027 Ücretlerde, Ödemenin Yapıldığı Ayda Geçerli Olan Brüt Asgari Ücret Tutarından İşçi Sgk Primi Ve İşsizlik Sigorta Primi Düşüldükten Sonra Kalan Tutarın Gelir Vergisinden İstisna Tutulması İle Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesine Dair Açıklamalar İçeren Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Sgk Tarafından Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 27.01.2022 Sayı : 2022/026 Sgk Tarafından Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Oecd Transfer Fiyatlandırması Rehberi Güncellendi

Tarih : 26.01.2022 Sayı : 2022/025 Oecd Transfer Fiyatlandırması Rehberi Güncellendi

Kdv, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 31.01.2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/024 Kdv, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 31.01.2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

01.01.2022–30.06.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/023 01.01.2022–30.06.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/022 Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

01.01.2022–30.06.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Güncellenmiştir

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/021 01.01.2022–30.06.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Güncellenmiştir

E-Belge Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/020 E-Belge Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

İhracat Yapan Veya Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Mükelleflere Kurumlar Vergisi Oranında 1 Puan İndirim Düzenlemesini İçeren 7351 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/019 İhracat Yapan Veya Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Mükelleflere Kurumlar Vergisi Oranında 1 Puan İndirim Düzenlemesini İçeren 7351 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisna Uygulaması İle İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Kapsamındaki İnşaat İşlerinde Kdv İadesi Hakkında Tebliğ Düzenlemelerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 19.01.2022 Sayı : 2022/018 Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisna Uygulaması İle İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Kapsamındaki İnşaat İşlerinde Kdv İadesi Hakkında Tebliğ Düzenlemelerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Kâr Payı Avansı Dağitımı Hakkında Tebliğde Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Avans Kâr Dağıtımına İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 19.01.2022 Sayı : 2022/017 Kâr Payı Avansı Dağitımı Hakkında Tebliğde Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Avans Kâr Dağıtımına İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Sonuna Ertelenmesi İle Döviz Hesaplarından Türk Lirası Hesaplara Dönüşümde Kur Farklarına Ve Elde Edilecek Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Öngören Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na Sunulmuştur

Tarih : 14.01.2022 Sayı : 2022/016 Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Sonuna Ertelenmesi İle Döviz Hesaplarından Türk Lirası Hesaplara Dönüşümde Kur Farklarına Ve Elde Edilecek Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Öngören Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na Sunulmuştur

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasının Uygulama Usul Ve Esaslarının Belirlendiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 13.01.2022 Sayı : 2022/015 Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasının Uygulama Usul Ve Esaslarının Belirlendiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Bazı Binek Otolarda ÖTV Oranlarına Esas ÖTV Matrahları İle ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 13.01.2022 Sayı : 2022/014 Bazı Binek Otolarda ÖTV Oranlarına Esas ÖTV Matrahları İle ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2021 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %24,52 Olacaktır

Tarih : 11.01.2022 Sayı : 2022/013 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2021 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %24,52 Olacaktır

01.01.2022–30.06.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 10.01.2022 Sayı : 2022/012 01.01.2022–30.06.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri İçin Döner Sermaye İşletmesi Hesaplarına Yatırılacak Tutarlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 09.01.2022 Sayı : 2022/011 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri İçin Döner Sermaye İşletmesi Hesaplarına Yatırılacak Tutarlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

01.01.2022–30.06.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 09.01.2022 Sayı : 2022/010 01.01.2022–30.06.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 06.01.2022 Sayı : 2022/009 Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

İmalatçı Ve İhracatçı Şirketlere Kurumlar Vergisi Oranında 1 Puan İndirim Öngören Kanun Teklifi İle Vergi Mevzuatında Öngörülen Değişiklikler

Tarih : 06.01.2022 Sayı : 2022/008 İmalatçı Ve İhracatçı Şirketlere Kurumlar Vergisi Oranında 1 Puan İndirim Öngören Kanun Teklifi İle Vergi Mevzuatında Öngörülen Değişiklikler

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranının 31.12.2021 Tarihi İtibari İle %15,75 Olacağı Konusunda Düzeltme Metni Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2022 Sayı : 2022/007 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranının 31.12.2021 Tarihi İtibari İle %15,75 Olacağı Konusunda Düzeltme Metni Yayınlanmıştır

İhracat Bedeli Dövizlerin %25’inin Aracı Bankaya Satılması, Banka Tarafından İse Bu Dövizin TCMB’na Satılmasına Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 04.01.2022 Sayı : 2022/006 İhracat Bedeli Dövizlerin %25’inin Aracı Bankaya Satılması, Banka Tarafından İse Bu Dövizin TCMB’na Satılmasına Dair Düzenleme Yapılmıştır

2021 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2022 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Tarih : 03.01.2022 Sayı : 2022/005 2021 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2022 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %16,75’den %15,75’e İndirilmiştir

Tarih : 02.01.2022 Sayı : 2022/004 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %16,75’den %15,75’e İndirilmiştir

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2022 Sayı : 2022/003 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2022 Sayı : 2022/002 Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 02.01.2022 Sayı : 2022/001 Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar