Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

E-Apostil

Tarih : 12.08.2022 Sayı : 2022/161 E-Apostil

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 11.08.2022 Sayı : 2022/160 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Kollektif Şirketler, Eshamsız Komandit Şirketler İle Adi Şirketlerin Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu 01.01.2022-31.08.2022 Tarihleri Arasında Güncellemeleri Gerekmektedir

Tarih : 11.08.2022 Sayı : 2022/159 Kollektif Şirketler, Eshamsız Komandit Şirketler İle Adi Şirketlerin Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu 01.01.2022-31.08.2022 Tarihleri Arasında Güncellemeleri Gerekmektedir

Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

Tarih : 08.08.2022 Sayı : 2022/158 Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

%25 Oranında Geçici Vergi Hesaplaması Gereken Kurumlara Yönelik Olarak Geçici Vergi Beyannamesinde Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 05.08.2022 Sayı : 2022/157 %25 Oranında Geçici Vergi Hesaplaması Gereken Kurumlara Yönelik Olarak Geçici Vergi Beyannamesinde Güncelleme Yapılmıştır

Ödeme Emrine İtirazda Haksız Çıkma Zammına Dair Yasal Düzenleme Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 03.08.2022 Sayı : 2022/156 Ödeme Emrine İtirazda Haksız Çıkma Zammına Dair Yasal Düzenleme Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Temmuz Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.08.2022 Sayı : 2022/155 Temmuz Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Bazı Ülkelerden Elektrikli Araç İthaline %10 İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Getirilmiştir

Tarih : 01.08.2022 Sayı : 2022/154 Bazı Ülkelerden Elektrikli Araç İthaline %10 İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Getirilmiştir

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 28.07.2022 Sayı : 2022/153 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Kurumların 30.06.2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Hesaba Dönüştürülmesi Halinde Kvk Geçici 14/4. Maddesinde Yer Alan İstisnanın Uygulanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 27.07.2022 Sayı : 2022/152 Kurumların 30.06.2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Hesaba Dönüştürülmesi Halinde Kvk Geçici 14/4. Maddesinde Yer Alan İstisnanın Uygulanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödenmesine Dair Düzenlemeler İçeren Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 26.07.2022 Sayı : 2022/151 Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödenmesine Dair Düzenlemeler İçeren Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Sgk Tarafından 2022/Haziran Ayı Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır

Tarih : 26.07.2022 Sayı : 2022/150 Sgk Tarafından 2022/Haziran Ayı Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır

26.07.2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri 29.07.2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 26.07.2022 Sayı : 2022/149 26.07.2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri 29.07.2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Yabancı Müşterilerden Yapılacak Nakit Tahsilatları Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışına Çıkaran Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 25.07.2022 Sayı : 2022/148 Yabancı Müşterilerden Yapılacak Nakit Tahsilatları Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışına Çıkaran Tebliğ Yayımlanmıştır

Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Konusu Yapabilecekleri Vergilerle Bunlara İlişkin Vergi Ziyai, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Miktarlarını Belirleyen Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 25.07.2022 Sayı : 2022/147 Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Konusu Yapabilecekleri Vergilerle Bunlara İlişkin Vergi Ziyai, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Miktarlarını Belirleyen Tebliğ Yayımlanmıştır

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %61,12 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 22.07.2022 Sayı : 2022/146 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %61,12 Olarak Belirlenmiştir

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilebilecek Süreye Dair Oran 31.12.2023’e Kadar Geçerli Olmak Üzere %50’den %75’e Çıkarılmıştır

Tarih : 22.07.2022 Sayı : 2022/145 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilebilecek Süreye Dair Oran 31.12.2023’e Kadar Geçerli Olmak Üzere %50’den %75’e Çıkarılmıştır

Gecikme Zammı Oranı %1,60’tan %2,50’ye yükseltilmiştir

Tarih : 21.07.2022 Sayı : 2022/144 Gecikme Zammı Oranı %1,60’tan %2,50’ye yükseltilmiştir

Tecil Faizi Oranı Yıllık %15’ten %24’e Yükseltilmiştir

Tarih : 21.07.2022 Sayı : 2022/143 Tecil Faizi Oranı Yıllık %15’ten %24’e Yükseltilmiştir

Ihracat Genelgesi’nin, Bankacılık Sisteminde Doğrudan Ülkemize Transferinin Mümkün Olmadığı Ülkelerden İhracat Bedellerinin Bankalarca Kabul Usulünü Düzenleyen Maddesine Moritanya Da Eklenmiştir

Tarih : 13.07.2022 Sayı : 2022/142 İhracat Genelgesi’nin, Bankacılık Sisteminde Doğrudan Ülkemize Transferinin Mümkün Olmadığı Ülkelerden İhracat Bedellerinin Bankalarca Kabul Usulünü Düzenleyen Maddesine Moritanya Da Eklenmiştir

İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak Açılan Davalarda Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğine Dair Kanun Hükmü Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 13.07.2022 Sayı : 2022/141 İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak Açılan Davalarda Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğine Dair Kanun Hükmü Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Türkiye’de Yerleşiklerle Gerçekleştirecekleri Menkul Alım-Satımlarının Kambiyo Mevzuatı Karşısındaki Durumuna Dair Bakanlık Görüşü Verilmiştir

Tarih : 08.07.2022 Sayı : 2022/140 Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Türkiye’de Yerleşiklerle Gerçekleştirecekleri Menkul Alım-Satımlarının Kambiyo Mevzuatı Karşısındaki Durumuna Dair Bakanlık Görüşü Verilmiştir

Vergiden İstisna Yemek Bedeli İle Yol Ücretine Dair Tutarlar 01.07.2022 Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 08.07.2022 Sayı : 2022/139 Vergiden İstisna Yemek Bedeli İle Yol Ücretine Dair Tutarlar 01.07.2022 Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Yeniden Belirlenmiştir

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Banka Kredisi Kullanımlarına Sınırlama Getiren Bddk Kararına Dair Ek Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 08.07.2022 Sayı : 2022/138 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Banka Kredisi Kullanımlarına Sınırlama Getiren Bddk Kararına Dair Ek Düzenlemeler Yapılmıştır

Sigorta Şirketlerinin Kefalet Senetlerinin 6183 Sayılı Kanun Uygulamasında Teminat Olarak Verilebilmesine Dair Usul Ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 07.07.2022 Sayı : 2022/137 Sigorta Şirketlerinin Kefalet Senetlerinin 6183 Sayılı Kanun Uygulamasında Teminat Olarak Verilebilmesine Dair Usul Ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlanmıştır

Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 07.07.2022 Sayı : 2022/136 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevirebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 İle 31.03.2022 Tarihleri Arasında Sınırlayan Düzenleme 31.12.2021 İle 30.06.2022 Tarihleri Arası Olacak Şekilde Genişletilmiştir

Tarih : 06.07.2022 Sayı : 2022/135 Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevirebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 İle 31.03.2022 Tarihleri Arasında Sınırlayan Düzenleme 31.12.2021 İle 30.06.2022 Tarihleri Arası Olacak Şekilde Genişletilmiştir

Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Bordro Parametrelerinde Gelir Vergisinden İstisna Tutulacak Asgari Ücrete İsabet Eden Matrah Tutarının Güncellenmesi Unutulmamalıdır

Tarih : 06.07.2022 Sayı : 2022/134 Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Bordro Parametrelerinde Gelir Vergisinden İstisna Tutulacak Asgari Ücrete İsabet Eden Matrah Tutarının Güncellenmesi Unutulmamalıdır

01.07.2022–31.12.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 05.07.2022 Sayı : 2022/133 01.07.2022–31.12.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Nakit Sermaye Artışı İndirimini Beş Yıl İle Sınırlayan, Özel Usulsüzlük Cezalarında Artış, Asgari Ücret Desteği Ve Yeni Bir Varlık Barışı Düzenlemesi İçeren 7417 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 05.07.2022 Sayı : 2022/132 Nakit Sermaye Artışı İndirimini Beş Yıl İle Sınırlayan, Özel Usulsüzlük Cezalarında Artış, Asgari Ücret Desteği Ve Yeni Bir Varlık Barışı Düzenlemesi İçeren 7417 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

01.07.2022–31.12.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 05.07.2022 Sayı : 2022/131 01.07.2022–31.12.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Taşınmaz Satış Sözleşmesi Noterler Tarafından Yapılabilecektir

Tarih : 05.07.2022 Sayı : 2022/130 Taşınmaz Satış Sözleşmesi Noterler Tarafından Yapılabilecektir

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak-Haziran 2022 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2022 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 05.07.2022 Sayı : 2022/129 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak-Haziran 2022 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2022 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

1 Temmuz 2022 Tarihinden Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 03.07.2022 Sayı : 2022/128 1 Temmuz 2022 Tarihinden Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

1 Temmuz 2022’den Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Aylık Brüt 6.471,00 TL Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 03.07.2022 Sayı : 2022/127 1 Temmuz 2022’den Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Aylık Brüt 6.471,00 TL Olarak Belirlenmiştir

30.06.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 01.07.2022 Sayı : 2022/126 30.06.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

531 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7. Maddesi İle Geçici 1. Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 01.07.2022 Sayı : 2022/125 531 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7. Maddesi İle Geçici 1. Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 01.07.2022 Sayı : 2022/124 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Taleplerinde (338 İade Kodu) Yapılacak Liste Girişlerine Yönelik İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 01.07.2022 Sayı : 2022/123 İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Taleplerinde (338 İade Kodu) Yapılacak Liste Girişlerine Yönelik İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.07.2022 Sayı : 2022/122 Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu Yayımlanmıştır

Tarih : 30.06.2022 Sayı : 2022/121 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu Yayımlanmıştır

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 30.06.2022 Sayı : 2022/120 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Gvk Geçici 67. Madde Kapsamında Bazı Kazançlarda Düşük Oranlı Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımı İle Kur Korumalı Hesaplar İle Altın Dönüşüm Hesaplarında %0 Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Düzenlemelerin Yürürlük Tarihlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Tarih : 29.06.2022 Sayı : 2022/119 Gvk Geçici 67. Madde Kapsamında Bazı Kazançlarda Düşük Oranlı Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımı İle Kur Korumalı Hesaplar İle Altın Dönüşüm Hesaplarında %0 Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Düzenlemelerin Yürürlük Tarihlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

İhraç Kayıtlı Satışlarda Döviz Cinsinden Ödeme/Tahsilat Yapılamayacağına Dair Hazine Ve Maliye Bakanlığı Görüş Yazısı

Tarih : 29.06.2022 Sayı : 2022/118 İhraç Kayıtlı Satışlarda Döviz Cinsinden Ödeme/Tahsilat Yapılamayacağına Dair Hazine Ve Maliye Bakanlığı Görüş Yazısı

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Banka Kredisi Kullanımlarına Sınırlamalar Getiren Bddk Kararının Uygulanmasına Dair Basın Açıklaması Yayınlanmıştır

Tarih : 28.06.2022 Sayı : 2022/117 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Banka Kredisi Kullanımlarına Sınırlamalar Getiren Bddk Kararının Uygulanmasına Dair Basın Açıklaması Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Banka Kredisi Kullanımlarına Sınırlamalar Getiren BDDK Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 25.06.2022 Sayı : 2022/116 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Banka Kredisi Kullanımlarına Sınırlamalar Getiren BDDK Kararı Yayınlanmıştır

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerin Ve İşlem Yapacak Satıcılara İlişkin Bilgilerin Alıcılar Tarafından İnternet Vergi Dairesinden Bildirilmesine Dair Kdv Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 24.06.2022 Sayı : 2022/115 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerin Ve İşlem Yapacak Satıcılara İlişkin Bilgilerin Alıcılar Tarafından İnternet Vergi Dairesinden Bildirilmesine Dair Kdv Sirküleri Yayınlanmıştır

2022 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 23.06.2022 Sayı : 2022/114 2022 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Eski Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Süre Uzatımına İlişkin Duyuru

Tarih : 20.06.2022 Sayı : 2022/113 Eski Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Süre Uzatımına İlişkin Duyuru

Yetkili Müesseseler Tarafından Efektif/Döviz İşlemlerinde Vergi Kimlik Numarası Tespit Etme Zorunluluğuna Dair İşlem Haddi 5.000 ABD Dolarına Yükseltilmiştir

Tarih : 16.06.2022 Sayı : 2022/112 Yetkili Müesseseler Tarafından Efektif/Döviz İşlemlerinde Vergi Kimlik Numarası Tespit Etme Zorunluluğuna Dair İşlem Haddi 5.000 ABD Dolarına Yükseltilmiştir

Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı %5’ten %10’a Yükseltilmiştir

Tarih : 13.06.2022 Sayı : 2022/111 Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı %5’ten %10’a Yükseltilmiştir

Kdv Tevkifatı Ve Kdv İstisnası Kod Listelerine Yeni İlaveler Yapılmıştır

Tarih : 06.06.2022 Sayı : 2022/110 Kdv Tevkifatı Ve Kdv İstisnası Kod Listelerine Yeni İlaveler Yapılmıştır

Ülke Bazlı Raporlama (Cbcr) “Bildirim Formu”Na İlişkin Hatırlatma

Tarih : 03.06.2022 Sayı : 2022/109 Ülke Bazlı Raporlama (Cbcr) “Bildirim Formu”Na İlişkin Hatırlatma

Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 02.06.2022 Sayı : 2022/108 Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

31.03.2022 Tarihli Bilançoda Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevrilmesi Halinde Uygulanacak Vergi İstisnalarına Dair Yasal Düzenleme Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 31.05.2022 Sayı : 2022/107 31.03.2022 Tarihli Bilançoda Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevrilmesi Halinde Uygulanacak Vergi İstisnalarına Dair Yasal Düzenleme Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

İnternet Ortamında İlanların Yayınlanmasına Aracılık Edenlere Btrans Sistemi Üzerinden Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüğü Getirilmiştir

Tarih : 31.05.2022 Sayı : 2022/106 İnternet Ortamında İlanların Yayınlanmasına Aracılık Edenlere Btrans Sistemi Üzerinden Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüğü Getirilmiştir

E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle E-Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri 3 Haziran Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 31.05.2022 Sayı : 2022/105 E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle E-Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri 3 Haziran Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışında Geçirilen Sürelerde (Uzaktan Çalışma) Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına Dair Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 30.05.2022 Sayı : 2022/104 Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışında Geçirilen Sürelerde (Uzaktan Çalışma) Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına Dair Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Kdv Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 30.05.2022 Sayı : 2022/103 Kdv Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

531 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7. Maddesi İle Geçici 1. Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 27.05.2022 Sayı : 2022/102 531 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7. Maddesi İle Geçici 1. Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranının %0 Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Aralık 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 27.05.2022 Sayı : 2022/101 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranının %0 Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Aralık 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Ötv Kanunu’na Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Ve (B) Cetvellerindeki Bazı Malların Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 27.05.2022 Sayı : 2022/100 Ötv Kanunu’na Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Ve (B) Cetvellerindeki Bazı Malların Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar Yayınlanmıştır

Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 26.05.2022 Sayı : 2022/099 Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tevkifattan Doğan Kdv İadelerinde Alıcı Tarafından Tevkif Edilip Beyan Edilen Verginin Ödeme Şartına İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı Genel Yazısı

Tarih : 24.05.2022 Sayı : 2022/098 Tevkifattan Doğan Kdv İadelerinde Alıcı Tarafından Tevkif Edilip Beyan Edilen Verginin Ödeme Şartına İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı Genel Yazısı

Vergisiz / Sürekli Yeniden Değerleme ile Vergili / Tek Seferlik Yeniden Değerleme Düzenlemelerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 17.05.2022 Sayı : 2022/097 Vergisiz / Sürekli Yeniden Değerleme ile Vergili / Tek Seferlik Yeniden Değerleme Düzenlemelerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

İhracat Ve Üretim Kazançlarına 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 16.05.2022 Sayı : 2022/096 İhracat Ve Üretim Kazançlarına 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 16.05.2022 Sayı : 2022/095 Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler Başlıklı (7) Numaralı Eki Değiştirilmiştir

Tarih : 16.05.2022 Sayı : 2022/094 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler Başlıklı (7) Numaralı Eki Değiştirilmiştir

Geçici Vergi Beyan Ve Ödeme Süresi 20 Mayıs 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 13.05.2022 Sayı : 2022/093 Geçici Vergi Beyan Ve Ödeme Süresi 20 Mayıs 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2021 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

Tarih : 09.05.2022 Sayı : 2022/092 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2021 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

E-Vergi Levhası

Tarih : 06.05.2022 Sayı : 2022/091 E-Vergi Levhası

Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 29.04.2022 Sayı : 2022/090 Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 27.04.2022 Sayı : 2022/089 Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Güncellemelere Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 25.04.2022 Sayı : 2022/088 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Güncellemelere Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Kdv Yüklenim Listesi Verilmeden İhracat Bedelinin %10’u Kadar Kdv İadesi Alınabilmesine Dair Düzenlemeyi De İçeren Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 25.04.2022 Sayı : 2022/087 Kdv Yüklenim Listesi Verilmeden İhracat Bedelinin %10’u Kadar Kdv İadesi Alınabilmesine Dair Düzenlemeyi De İçeren Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Her Bir İhracat Beyannamesi İçin Terkin Edilecek Tutarlar 30.000 ABD Dolarından 15.000 ABD Dolarına Düşürülmüştür

Tarih : 25.04.2022 Sayı : 2022/086 Her Bir İhracat Beyannamesi İçin Terkin Edilecek Tutarlar 30.000 ABD Dolarından 15.000 ABD Dolarına Düşürülmüştür

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Dair Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 21.04.2022 Sayı : 2022/085 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Dair Kararda Yapılan Değişiklikler

Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Ödenmesini Yasaklayan Düzenlemeye İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nca Basın Açıklaması Yapılmıştır

Tarih : 21.04.2022 Sayı : 2022/084 Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Ödenmesini Yasaklayan Düzenlemeye İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nca Basın Açıklaması Yapılmıştır

Bazı Malların Ötv Oranlarına Esas Ötv Matrahlarında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/083 Bazı Malların Ötv Oranlarına Esas Ötv Matrahlarında Değişiklik Yapılmıştır

Türkiye-Kuveyt Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/082 Türkiye-Kuveyt Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Bazı Ürünlerin Ötv Oranlarında Artırım Yapılmıştır

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/081 Bazı Ürünlerin Ötv Oranlarında Artırım Yapılmıştır

Bazı Ürünlerin Asgari Maktu Ötv Tutarları Artırılmıştır

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/080 Bazı Ürünlerin Asgari Maktu Ötv Tutarları Artırılmıştır

Kurumlar Vergisi Oranları

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/079 Kurumlar Vergisi Oranları

Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Menkul Satış Sözleşmeleri Kaynaklı İşlemlerde Ödeme Yükümlülüğünün Türk Parası Cinsinden Yerine Getirilmesi Ve Kabul Edilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/078 Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Menkul Satış Sözleşmeleri Kaynaklı İşlemlerde Ödeme Yükümlülüğünün Türk Parası Cinsinden Yerine Getirilmesi Ve Kabul Edilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2021 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %24,51 Olarak Güncellenmiştir

Tarih : 19.04.2022 Sayı : 2022/077 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2021 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %24,51 Olarak Güncellenmiştir

Finansal Kuruluşların Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması, Kurumların Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Kazançlardaki Vergi İstisnalarının Genişletilmesi, Sermaye Tamamlama Fonu Düzenlemeleri Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatına Dair Önemli Düzenlemeler İçeren 7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 18.04.2022 Sayı : 2022/076 Finansal Kuruluşların Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması, Kurumların Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Kazançlardaki Vergi İstisnalarının Genişletilmesi, Sermaye Tamamlama Fonu Düzenlemeleri Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatına Dair Önemli Düzenlemeler İçeren 7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

2022 Yılı Yeniden Değerleme Uygulamaları

Tarih : 18.04.2022 Sayı : 2022/075 2022 Yılı Yeniden Değerleme Uygulamaları

İhracat Bedellerinin %40’i Merkez Bankası’na Satılacaktır

Tarih : 18.04.2022 Sayı : 2022/074 İhracat Bedellerinin %40’i Merkez Bankası’na Satılacaktır

Ukrayna ve Rusya’ya Gerçekleştirilen veya Gerçekleştirilecek İhracat Bedelleri Döviz Cinsi Beyan Edilmiş Olsa Da Türk Lirası Olarak Tahsil Edilebilecektir

Tarih : 14.04.2022 Sayı : 2022/073 Ukrayna ve Rusya’ya Gerçekleştirilen veya Gerçekleştirilecek İhracat Bedelleri Döviz Cinsi Beyan Edilmiş Olsa Da Türk Lirası Olarak Tahsil Edilebilecektir

Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevirebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 Tarihi İle Sınırlayan Düzenleme 31.03.2022 Tarihine Kadar Genişletilmiştir

Tarih : 11.04.2022 Sayı : 2022/072 Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevirebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 Tarihi İle Sınırlayan Düzenleme 31.03.2022 Tarihine Kadar Genişletilmiştir

Sanayi İşletmelerinin Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Gerekmektedir

Tarih : 08.04.2022 Sayı : 2022/071 Sanayi İşletmelerinin Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Gerekmektedir

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 08.04.2022 Sayı : 2022/070 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %33,63 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 07.04.2022 Sayı : 2022/069 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %33,63 Olarak Tespit Edilmiştir

31.03.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 05.04.2022 Sayı : 2022/068 31.03.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

Tarih : 04.04.2022 Sayı : 2022/067 Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

Vadeli Mevduat Ve Katılım Hesapları İle Tahvil, Bono, Kira Sertifikası Ve Yatırım Fonları Kaynaklı Kazançlarda Düşük Oranlı Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımı Yapılmıştır

Tarih : 01.04.2022 Sayı : 2022/066 Vadeli Mevduat Ve Katılım Hesapları İle Tahvil, Bono, Kira Sertifikası Ve Yatırım Fonları Kaynaklı Kazançlarda Düşük Oranlı Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımı Yapılmıştır

Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 01.04.2022 Sayı : 2022/065 Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.04.2022 Sayı : 2022/064 Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Finansal Kuruluşların Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatına Dair Önemli Düzenlemeler İçeren Yeni Bir Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Tarih : 30.03.2022 Sayı : 2022/063 Finansal Kuruluşların Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatına Dair Önemli Düzenlemeler İçeren Yeni Bir Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Kdv Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Tarih : 30.03.2022 Sayı : 2022/062 Kdv Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonu Yatırımlarına 20 Milyon Türk Lirasına Kadar Geri Ödemesiz Makine Teçhizat Desteği Sağlanabilecektir

Tarih : 24.03.2022 Sayı : 2022/061 Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonu Yatırımlarına 20 Milyon Türk Lirasına Kadar Geri Ödemesiz Makine Teçhizat Desteği Sağlanabilecektir

Kur Korumalı Vadeli Hesapların Vade Sonunda Dövize Dönüştürülmesi Halinde Banka Tarafından Yapılacak Döviz Satışında Uygulanacak Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 23.03.2022 Sayı : 2022/060 Kur Korumalı Vadeli Hesapların Vade Sonunda Dövize Dönüştürülmesi Halinde Banka Tarafından Yapılacak Döviz Satışında Uygulanacak Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları İle İlgili Olarak Yapılan Değişiklikler Kapsamında Yabancı Uyruklu Gerçek Ve Tüzel Kişilerinde Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açabilmesine İmkân Sağlanmıştır

Tarih : 23.03.2022 Sayı : 2022/059 Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları İle İlgili Olarak Yapılan Değişiklikler Kapsamında Yabancı Uyruklu Gerçek Ve Tüzel Kişilerinde Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açabilmesine İmkân Sağlanmıştır

Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.03.2022 Sayı : 2022/058 Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.03.2022 Sayı : 2022/057 Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarı Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 21.03.2022 Sayı : 2022/056 Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarı Yeniden Belirlenmiştir

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletme (Kobi) Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 20.03.2022 Sayı : 2022/055 Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletme (Kobi) Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir

Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılarak Fiyat Garantili Ve İlave Getirili Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesapları Açılmasına Dair Düzenlemeler İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 14.03.2022 Sayı : 2022/054 Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılarak Fiyat Garantili Ve İlave Getirili Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesapları Açılmasına Dair Düzenlemeler İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik

Tarih : 14.03.2022 Sayı : 2022/053 Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik

Kur Korumalı Mevduat (Kkm) Hesapları Tüzel Kişiler İçin De Üç Ay Vadeli Olarak Açılabilecek Ve Kur Korumalı Vadeli Hesaplara Aynı Desteklerden Yeniden Yararlanabilecek Şekilde Vade Sonunda Yenileme İmkânı Sağlanacaktır

Tarih : 08.03.2022 Sayı : 2022/052 Kur Korumalı Mevduat (Kkm) Hesapları Tüzel Kişiler İçin De Üç Ay Vadeli Olarak Açılabilecek Ve Kur Korumalı Vadeli Hesaplara Aynı Desteklerden Yeniden Yararlanabilecek Şekilde Vade Sonunda Yenileme İmkânı Sağlanacaktır

Mesken Ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde Kdv Oranı %8’e İndirilmiştir

Tarih : 02.03.2022 Sayı : 2022/051 Mesken Ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde Kdv Oranı %8’e İndirilmiştir

Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.03.2022 Sayı : 2022/050 Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Vergi Usul Kanunu Geçici 32. Madde Kapsamında Yeniden Değerleme Değer Artışına İlişkin Beyanname E-Beyanname Sistemine Eklenmiştir

Tarih : 01.03.2022 Sayı : 2022/049 Vergi Usul Kanunu Geçici 32. Madde Kapsamında Yeniden Değerleme Değer Artışına İlişkin Beyanname E-Beyanname Sistemine Eklenmiştir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 28.02.2022 Sayı : 2022/048 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Yurtdışından Temin Edilecek Bazı Yatırım Mallarının Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırım Harcaması Olarak Değerlendirilmeyeceğine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 25.02.2022 Sayı : 2022/047 Yurtdışından Temin Edilecek Bazı Yatırım Mallarının Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırım Harcaması Olarak Değerlendirilmeyeceğine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

2022/Ocak Dönemine Ait Primlerin Ödeme Süresi 03/03/2022 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 25.02.2022 Sayı : 2022/046 2022/Ocak Dönemine Ait Primlerin Ödeme Süresi 03/03/2022 Tarihine Uzatılmıştır

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 25 Şubat 2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 17.02.2022 Sayı : 2022/045 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 25 Şubat 2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2021 İtibari İle Değerlenmesinde Kullanılacak Olan Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 16.02.2022 Sayı : 2022/044 Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2021 İtibari İle Değerlenmesinde Kullanılacak Olan Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Kur Korumalı Vadeli Hesaplarda Stopaj Uygulamasına Dair Kararlarda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 15.02.2022 Sayı : 2022/043 Kur Korumalı Vadeli Hesaplarda Stopaj Uygulamasına Dair Kararlarda Değişiklikler Yapılmıştır

Amerika Birleşik Devletleri İle Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Otomatik Bilgi Değişiminde Güncelleme

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/042 Amerika Birleşik Devletleri İle Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Otomatik Bilgi Değişiminde Güncelleme

Gıda Maddeleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranlarına Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/041 Gıda Maddeleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranlarına Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduat Ya Da Katılım Hesabına Dönüşte İstisna Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/040 Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduat Ya Da Katılım Hesabına Dönüşte İstisna Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2 Numaralı Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/039 2 Numaralı Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır

2021 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edilmesi

Tarih : 14.02.2022 Sayı : 2022/038 2021 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edilmesi

Değerli Konut Vergisi Beyannamelerinin 21 Şubat Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

Tarih : 06.02.2022 Sayı : 2022/037 Değerli Konut Vergisi Beyannamelerinin 21 Şubat Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

Holding Bünyesindeki Dolaylı İştirak / Ortaklık Statüsündeki Şirketlerin Döviz Kredisi Kullanımlarına Dair Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Yeni Düzenleme

Tarih : 04.02.2022 Sayı : 2022/036 Holding Bünyesindeki Dolaylı İştirak / Ortaklık Statüsündeki Şirketlerin Döviz Kredisi Kullanımlarına Dair Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Yeni Düzenleme

Yurtdışı Banka Hesaplarında Bulunan Yabancı Paralar Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabına Çevrilebilecektir

Tarih : 02.02.2022 Sayı : 2022/035 Yurtdışı Banka Hesaplarında Bulunan Yabancı Paralar Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabına Çevrilebilecektir

Kurumların 31.12.2021 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümünde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnası İle İlgili Olarak Geçici Vergi Beyannamesinde Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 02.02.2022 Sayı : 2022/034 Kurumların 31.12.2021 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümünde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnası İle İlgili Olarak Geçici Vergi Beyannamesinde Güncelleme Yapılmıştır

Elektronik Arşiv Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 01.02.2022 Sayı : 2022/033 Elektronik Arşiv Kılavuzu Güncellenmiştir

Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.02.2022 Sayı : 2022/032 Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduat Ya da Katılım Hesabına Dönüşte İstisna Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Tarih : 31.01.2022 Sayı : 2022/031 Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduat Ya da Katılım Hesabına Dönüşte İstisna Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Sonuna Ertelenmesi İle Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirasi Vadeli Hesaplara Dönüşümde Kur Farklarına Ve Elde Edilecek Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Düzenlemesini İçeren 7352 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 30.01.2022 Sayı : 2022/030 Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Sonuna Ertelenmesi İle Döviz Ve Altın Hesaplarından Türk Lirasi Vadeli Hesaplara Dönüşümde Kur Farklarına Ve Elde Edilecek Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Düzenlemesini İçeren 7352 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Bankaların Karşılığı Kısmen Veya Tamamen Bulunmayan Çeklerde Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlar Güncellenmiştir

Tarih : 29.01.2022 Sayı : 2022/029 Bankaların Karşılığı Kısmen Veya Tamamen Bulunmayan Çeklerde Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlar Güncellenmiştir

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemelere İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2022 Sayı : 2022/028 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemelere İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Ücretlerde, Ödemenin Yapıldığı Ayda Geçerli Olan Brüt Asgari Ücret Tutarından İşçi Sgk Primi Ve İşsizlik Sigorta Primi Düşüldükten Sonra Kalan Tutarın Gelir Vergisinden İstisna Tutulması İle Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesine Dair Açıklamalar İçeren Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 28.01.2022 Sayı : 2022/027 Ücretlerde, Ödemenin Yapıldığı Ayda Geçerli Olan Brüt Asgari Ücret Tutarından İşçi Sgk Primi Ve İşsizlik Sigorta Primi Düşüldükten Sonra Kalan Tutarın Gelir Vergisinden İstisna Tutulması İle Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesine Dair Açıklamalar İçeren Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Sgk Tarafından Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 27.01.2022 Sayı : 2022/026 Sgk Tarafından Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Oecd Transfer Fiyatlandırması Rehberi Güncellendi

Tarih : 26.01.2022 Sayı : 2022/025 Oecd Transfer Fiyatlandırması Rehberi Güncellendi

Kdv, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 31.01.2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/024 Kdv, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 31.01.2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

01.01.2022–30.06.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/023 01.01.2022–30.06.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/022 Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

01.01.2022–30.06.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Güncellenmiştir

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/021 01.01.2022–30.06.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Güncellenmiştir

E-Belge Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/020 E-Belge Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

İhracat Yapan Veya Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Mükelleflere Kurumlar Vergisi Oranında 1 Puan İndirim Düzenlemesini İçeren 7351 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 25.01.2022 Sayı : 2022/019 İhracat Yapan Veya Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Mükelleflere Kurumlar Vergisi Oranında 1 Puan İndirim Düzenlemesini İçeren 7351 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisna Uygulaması İle İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Kapsamındaki İnşaat İşlerinde Kdv İadesi Hakkında Tebliğ Düzenlemelerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 19.01.2022 Sayı : 2022/018 Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisna Uygulaması İle İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Kapsamındaki İnşaat İşlerinde Kdv İadesi Hakkında Tebliğ Düzenlemelerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Kâr Payı Avansı Dağitımı Hakkında Tebliğde Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Avans Kâr Dağıtımına İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 19.01.2022 Sayı : 2022/017 Kâr Payı Avansı Dağitımı Hakkında Tebliğde Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Avans Kâr Dağıtımına İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Sonuna Ertelenmesi İle Döviz Hesaplarından Türk Lirası Hesaplara Dönüşümde Kur Farklarına Ve Elde Edilecek Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Öngören Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na Sunulmuştur

Tarih : 14.01.2022 Sayı : 2022/016 Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Sonuna Ertelenmesi İle Döviz Hesaplarından Türk Lirası Hesaplara Dönüşümde Kur Farklarına Ve Elde Edilecek Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Öngören Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na Sunulmuştur

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasının Uygulama Usul Ve Esaslarının Belirlendiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 13.01.2022 Sayı : 2022/015 Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasının Uygulama Usul Ve Esaslarının Belirlendiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Bazı Binek Otolarda ÖTV Oranlarına Esas ÖTV Matrahları İle ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 13.01.2022 Sayı : 2022/014 Bazı Binek Otolarda ÖTV Oranlarına Esas ÖTV Matrahları İle ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2021 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %24,52 Olacaktır

Tarih : 11.01.2022 Sayı : 2022/013 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2021 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %24,52 Olacaktır

01.01.2022–30.06.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 10.01.2022 Sayı : 2022/012 01.01.2022–30.06.2022 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri İçin Döner Sermaye İşletmesi Hesaplarına Yatırılacak Tutarlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 09.01.2022 Sayı : 2022/011 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri İçin Döner Sermaye İşletmesi Hesaplarına Yatırılacak Tutarlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

01.01.2022–30.06.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 09.01.2022 Sayı : 2022/010 01.01.2022–30.06.2022 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 06.01.2022 Sayı : 2022/009 Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

İmalatçı Ve İhracatçı Şirketlere Kurumlar Vergisi Oranında 1 Puan İndirim Öngören Kanun Teklifi İle Vergi Mevzuatında Öngörülen Değişiklikler

Tarih : 06.01.2022 Sayı : 2022/008 İmalatçı Ve İhracatçı Şirketlere Kurumlar Vergisi Oranında 1 Puan İndirim Öngören Kanun Teklifi İle Vergi Mevzuatında Öngörülen Değişiklikler

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranının 31.12.2021 Tarihi İtibari İle %15,75 Olacağı Konusunda Düzeltme Metni Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2022 Sayı : 2022/007 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranının 31.12.2021 Tarihi İtibari İle %15,75 Olacağı Konusunda Düzeltme Metni Yayınlanmıştır

İhracat Bedeli Dövizlerin %25’inin Aracı Bankaya Satılması, Banka Tarafından İse Bu Dövizin TCMB’na Satılmasına Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 04.01.2022 Sayı : 2022/006 İhracat Bedeli Dövizlerin %25’inin Aracı Bankaya Satılması, Banka Tarafından İse Bu Dövizin TCMB’na Satılmasına Dair Düzenleme Yapılmıştır

2021 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2022 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Tarih : 03.01.2022 Sayı : 2022/005 2021 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2022 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %16,75’den %15,75’e İndirilmiştir

Tarih : 02.01.2022 Sayı : 2022/004 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %16,75’den %15,75’e İndirilmiştir

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2022 Sayı : 2022/003 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2022 Sayı : 2022/002 Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 02.01.2022 Sayı : 2022/001 Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar