9
Nis 20
16-31 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
10
Nis 20
16-31 Mart Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 5 Gün Kaldı
15
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 10 Gün Kaldı
15
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 10 Gün Kaldı
15
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 10 Gün Kaldı
15
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 10 Gün Kaldı
15
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 10 Gün Kaldı
20
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
24
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi (4/a)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 19 Gün Kaldı
27
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 22 Gün Kaldı
27
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 22 Gün Kaldı
27
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Tahakkuk Eden KDV'nin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 22 Gün Kaldı
27
Nis 20
Ocak- Şubat- Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Tahakkuk Eden KDV'nin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 22 Gün Kaldı
27
Nis 20
1-15 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 22 Gün Kaldı
27
Nis 20
1-15 Nisan Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 22 Gün Kaldı
30
Nis 20
2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
Aralık 2019 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı Yüklenmesi (Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
Ocak 2020 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin ve Esnaf Ahilik Sandığı Primlerinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Diğer Mükellefler İçin)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
2020 Mart Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
Mart 2020 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
30
Nis 20
Sanayi İşletmeleri Yıllık İşletme Cetveli Bildirimi (6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında.)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı