20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
20
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
23
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 5 Gün Kaldı
23
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait SGK-APHB Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 5 Gün Kaldı
23
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 5 Gün Kaldı
26
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
26
Mar 18
1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
26
Mar 18
GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
26
Mar 18
1-15 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
26
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
26
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
26
Mar 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
26
Mar 18
2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
2
Nis 18
2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
2
Nis 18
Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
2
Nis 18
SGK (Şubat 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
2
Nis 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
2
Nis 18
2018 Şubat Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
2
Nis 18
TTK Madde 199/1 Uyarınca, Bağlı Şirket Yönetim Kurullarının Hakim Şirket ve Diğer Bağlı Şirketlerle İlişkileri Hakkında Rapor Düzenlemeleri
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
2
Nis 18
TTK Madde 397 Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Denetçilerini Atamaları
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
10
Nis 18
16-31 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
10
Nis 18
16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
16
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 29 Gün Kaldı
16
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 29 Gün Kaldı
16
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 29 Gün Kaldı
16
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 29 Gün Kaldı
16
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 29 Gün Kaldı
16
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 29 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
20
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
24
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 37 Gün Kaldı
24
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait SGK-APHB Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 37 Gün Kaldı
24
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 37 Gün Kaldı
24
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 37 Gün Kaldı
24
Nis 18
Ocak - Şubat - Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 37 Gün Kaldı
24
Nis 18
Ocak- Şubat- Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 37 Gün Kaldı
25
Nis 18
1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
25
Nis 18
1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
25
Nis 18
2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
26
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 39 Gün Kaldı
26
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 39 Gün Kaldı
26
Nis 18
Ocak- Şubat- Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 39 Gün Kaldı
26
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 39 Gün Kaldı
26
Nis 18
Ocak- Şubat- Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 39 Gün Kaldı
30
Nis 18
Aralık 2017 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı Yüklenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
30
Nis 18
Ocak 2018 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı Yüklenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
30
Nis 18
Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
30
Nis 18
SGK (Mart 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
30
Nis 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
30
Nis 18
2018 Mart Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
30
Nis 18
Sanayi İşletmeleri Yıllık İşletme Cetveli Bildirimi (6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında.)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
30
Nis 18
2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
10
May 18
16-30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 53 Gün Kaldı
10
May 18
16-30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 53 Gün Kaldı
14
May 18
2018 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Verginin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 57 Gün Kaldı
14
May 18
2018 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Verginin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 57 Gün Kaldı
15
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
15
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
15
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
15
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
15
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
15
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
17
May 18
2018 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici ve Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 60 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
21
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 64 Gün Kaldı
23
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 66 Gün Kaldı
23
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait SGK-APHB Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 66 Gün Kaldı
23
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 66 Gün Kaldı
24
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 67 Gün Kaldı
24
May 18
1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 67 Gün Kaldı
25
May 18
1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 68 Gün Kaldı
28
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 71 Gün Kaldı
28
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 71 Gün Kaldı
28
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 71 Gün Kaldı
31
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
SGK ( Nisan 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2017 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
2018 Nisan Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
Gelir Vergisi Mükellefleri için E-Vergi Levhası Alınması
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
Kurumlar Vergisi Mükellefleri için E-Vergi Levhası Alınması
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 1. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
Doğrudan Yabancı Yatırımcılar İçin Faaliyet Bilgi Formu ve İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunun Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin yıllık faaliyet raporunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulması (Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Madde 21/8)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
31
May 18
Şubat 2018 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı Yüklenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 74 Gün Kaldı
11
Haz 18
16-31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 85 Gün Kaldı
11
Haz 18
16-31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 85 Gün Kaldı
15
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 89 Gün Kaldı
15
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 89 Gün Kaldı
15
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 89 Gün Kaldı
15
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 89 Gün Kaldı
15
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 89 Gün Kaldı
15
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 89 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
20
Haz 18
Mayıs 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 94 Gün Kaldı
25
Haz 18
Mayıs 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 99 Gün Kaldı
25
Haz 18
Mayıs 2017 Dönemine Ait SGK-APHB Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 99 Gün Kaldı
25
Haz 18
Mayıs 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 99 Gün Kaldı
25
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 99 Gün Kaldı
25
Haz 18
1-15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 99 Gün Kaldı
26
Haz 18
1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 100 Gün Kaldı
26
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 100 Gün Kaldı
26
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 100 Gün Kaldı
26
Haz 18
Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 100 Gün Kaldı
30
Haz 18
Mart 2017 Dönemi E-Defter Elektronik Berat Yüklemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 104 Gün Kaldı
30
Haz 18
Fiziki ortamda tutulmuş 2017 Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Yaptırılması
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 104 Gün Kaldı
2
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 106 Gün Kaldı
2
Tem 18
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 106 Gün Kaldı
2
Tem 18
SGK (Haziran 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 106 Gün Kaldı
2
Tem 18
Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi ve Deniz Ticaret Odalarına 2018 Yılı İçin Ödenecek Yıllık Aidat ve Munzam Aidatların Birinci Taksidi.
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 106 Gün Kaldı
2
Tem 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 106 Gün Kaldı
2
Tem 18
2018 Haziran Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 106 Gün Kaldı
10
Tem 18
16-30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
10
Tem 18
16-30 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
16
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 120 Gün Kaldı
16
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 120 Gün Kaldı
16
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 120 Gün Kaldı
16
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 120 Gün Kaldı
16
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 120 Gün Kaldı
16
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 120 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
20
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 124 Gün Kaldı
23
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 127 Gün Kaldı
23
Tem 18
Nisan - Mayıs - Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 127 Gün Kaldı
23
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 127 Gün Kaldı
24
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 128 Gün Kaldı
24
Tem 18
Nisan- Mayıs- Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 128 Gün Kaldı
24
Tem 18
1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 128 Gün Kaldı
25
Tem 18
1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 129 Gün Kaldı
26
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 130 Gün Kaldı
26
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 130 Gün Kaldı
26
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 130 Gün Kaldı
26
Tem 18
Nisan- Mayıs- Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 130 Gün Kaldı
26
Tem 18
Nisan- Mayıs- Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 130 Gün Kaldı
31
Tem 18
Nisan 2018 Dönemi E-Defter Elektronik Berat Yüklemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 135 Gün Kaldı
31
Tem 18
Haziran 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 135 Gün Kaldı
31
Tem 18
SGK (Haziran 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 135 Gün Kaldı
31
Tem 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 135 Gün Kaldı
31
Tem 18
2018 Haziran Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 135 Gün Kaldı
31
Tem 18
2018 Yılına Ait Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 135 Gün Kaldı
9
Ağu 18
16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 144 Gün Kaldı
10
Ağu 18
16-31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 145 Gün Kaldı
14
Ağu 18
2018 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Verginin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
14
Ağu 18
2018 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Geçici Verginin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
15
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 150 Gün Kaldı
15
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 150 Gün Kaldı
15
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 150 Gün Kaldı
15
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 150 Gün Kaldı
15
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 150 Gün Kaldı
15
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 150 Gün Kaldı
17
Ağu 18
2018 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici ve Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 152 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
20
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 155 Gün Kaldı
27
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 162 Gün Kaldı
27
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 162 Gün Kaldı
27
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 162 Gün Kaldı
27
Ağu 18
1-15 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 162 Gün Kaldı
27
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 162 Gün Kaldı
27
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 162 Gün Kaldı
27
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 162 Gün Kaldı
31
Ağu 18
1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 166 Gün Kaldı
31
Ağu 18
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 166 Gün Kaldı
31
Ağu 18
Temmuz 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 166 Gün Kaldı
31
Ağu 18
Mayıs 2018 Dönemi E-Defter Elektronik Berat Yüklemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 166 Gün Kaldı
31
Ağu 18
SGK (Temmuz 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 166 Gün Kaldı
31
Ağu 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Temmuz 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 166 Gün Kaldı
31
Ağu 18
2018 Temmuz Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 166 Gün Kaldı
10
Eyl 18
16-31 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 176 Gün Kaldı
11
Eyl 18
16-31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 177 Gün Kaldı
17
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 183 Gün Kaldı
17
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 183 Gün Kaldı
17
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 183 Gün Kaldı
17
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 183 Gün Kaldı
17
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 183 Gün Kaldı
17
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 183 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
20
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 186 Gün Kaldı
24
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 190 Gün Kaldı
24
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 190 Gün Kaldı
24
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 190 Gün Kaldı
25
Eyl 18
1-15 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 191 Gün Kaldı
25
Eyl 18
1-15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 191 Gün Kaldı
26
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 192 Gün Kaldı
26
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 192 Gün Kaldı
26
Eyl 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 192 Gün Kaldı
30
Eyl 18
Haziran 2018 Dönemi E-Defter Berat Yüklemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 196 Gün Kaldı
1
Eki 18
Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 197 Gün Kaldı
1
Eki 18
SGK (Ağustos 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 197 Gün Kaldı
1
Eki 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Ağustos 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 197 Gün Kaldı
1
Eki 18
2018 Ağustos Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 197 Gün Kaldı
9
Eki 18
16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
10
Eki 18
16-30 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 206 Gün Kaldı
15
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 211 Gün Kaldı
15
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 211 Gün Kaldı
15
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 211 Gün Kaldı
15
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 211 Gün Kaldı
15
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 211 Gün Kaldı
15
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 211 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
22
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 218 Gün Kaldı
23
Eki 18
Temmuz- Ağustos- Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 219 Gün Kaldı
23
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 219 Gün Kaldı
23
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 219 Gün Kaldı
24
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 220 Gün Kaldı
24
Eki 18
Temmuz- Ağustos- Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 220 Gün Kaldı
24
Eki 18
1-15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 220 Gün Kaldı
25
Eki 18
1-15 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 221 Gün Kaldı
26
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 222 Gün Kaldı
26
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 222 Gün Kaldı
26
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 222 Gün Kaldı
26
Eki 18
Temmuz- Ağustos- Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 222 Gün Kaldı
31
Eki 18
Eylül 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 227 Gün Kaldı
31
Eki 18
SGK (Eylül 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 227 Gün Kaldı
31
Eki 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Eylül 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 227 Gün Kaldı
31
Eki 18
2018 Eylül Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 227 Gün Kaldı
31
Eki 18
Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi ve Deniz Ticaret Odalarına 2018 Yılı İçin Ödenecek Yıllık Aidat ve Munzam Aidatların İkinci Taksidi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 227 Gün Kaldı
31
Eki 18
Temmuz 2018 Dönemi E-Defter Elektronik Berat Yüklemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 227 Gün Kaldı
9
Kas 18
16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 236 Gün Kaldı
12
Kas 18
16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 239 Gün Kaldı
14
Kas 18
2018 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 241 Gün Kaldı
14
Kas 18
2018 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 241 Gün Kaldı
15
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 242 Gün Kaldı
15
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 242 Gün Kaldı
15
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 242 Gün Kaldı
15
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 242 Gün Kaldı
15
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 242 Gün Kaldı
15
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 242 Gün Kaldı
19
Kas 18
2018 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 246 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
20
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
23
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 250 Gün Kaldı
23
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 250 Gün Kaldı
26
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 253 Gün Kaldı
26
Kas 18
1-15 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 253 Gün Kaldı
26
Kas 18
1-15 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 253 Gün Kaldı
26
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 253 Gün Kaldı
26
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 253 Gün Kaldı
26
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 253 Gün Kaldı
30
Kas 18
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 257 Gün Kaldı
30
Kas 18
2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 2. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 257 Gün Kaldı
30
Kas 18
2017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 257 Gün Kaldı
30
Kas 18
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları % 75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 257 Gün Kaldı
30
Kas 18
Ağustos 2018 Dönemi E-Defter Elektronik Berat Yüklemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 257 Gün Kaldı
30
Kas 18
Ekim 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 257 Gün Kaldı
30
Kas 18
SGK (Ekim 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 257 Gün Kaldı
30
Kas 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Ekim 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 257 Gün Kaldı
30
Kas 18
2018 Ekim Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 257 Gün Kaldı
10
Ara 18
16-30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 267 Gün Kaldı
11
Ara 18
16-30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 274 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 274 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 274 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 274 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 274 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 274 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 277 Gün Kaldı
24
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 281 Gün Kaldı
24
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 281 Gün Kaldı
24
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 281 Gün Kaldı
25
Ara 18
1-15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 282 Gün Kaldı
25
Ara 18
1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 282 Gün Kaldı
26
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 283 Gün Kaldı
26
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 283 Gün Kaldı
26
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 283 Gün Kaldı
31
Ara 18
Eylül 2018 Dönemi E-Defter Elektronik Berat Yüklemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 288 Gün Kaldı
31
Ara 18
SGK (Kasım 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 288 Gün Kaldı
31
Ara 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 288 Gün Kaldı
31
Ara 18
2018 Yılında Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerin (Yevmiye, Kebir, Envanter) Açılış Tasdiklerinin Yaptırılması
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 288 Gün Kaldı
31
Ara 18
2018 Kasım Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 288 Gün Kaldı