17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 1 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 1 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 1 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 1 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 1 Gün Kaldı
17
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 1 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
20
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
24
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
24
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
24
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
25
Ara 18
1-15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 9 Gün Kaldı
25
Ara 18
1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 9 Gün Kaldı
26
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajlarının Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 10 Gün Kaldı
26
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 10 Gün Kaldı
26
Ara 18
Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 10 Gün Kaldı
31
Ara 18
Eylül 2018 Dönemi E-Defter Elektronik Berat Yüklemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
31
Ara 18
SGK (Kasım 2018) Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
31
Ara 18
Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2018 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
31
Ara 18
2018 Yılında Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerin (Yevmiye, Kebir, Envanter) Açılış Tasdiklerinin Yaptırılması
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
31
Ara 18
2018 Kasım Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı