24
Şub 20
Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Katılım Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
25
Şub 20
1-15 Şubat Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 3 Gün Kaldı
25
Şub 20
1-15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 3 Gün Kaldı
26
Şub 20
Ocak 2020 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
26
Şub 20
Ocak 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
26
Şub 20
Ocak 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Tahakkuk Eden KDV'nin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 4 Gün Kaldı
29
Şub 20
Sermaye Şirketleri ile Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yönetim Organı Tarafından Onaylanması (Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriklerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 7 Gün Kaldı
29
Şub 20
2020 Ocak Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 7 Gün Kaldı
29
Şub 20
Kasım 2019 Dönemi E-Defter Elektronik Berat Yüklemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 7 Gün Kaldı
2
Mar 20
Geliri Sadece Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanlarının Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 9 Gün Kaldı
2
Mar 20
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 9 Gün Kaldı
2
Mar 20
Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 9 Gün Kaldı
2
Mar 20
Ocak 2020 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 9 Gün Kaldı
2
Mar 20
Ocak 2020 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin ve Esnaf Ahilik Sandığı Priminin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 9 Gün Kaldı
2
Mar 20
Geliri Sadece Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Beyanları Üzerine Tahakkuk Eden Gelir Vergisi I. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 9 Gün Kaldı
2
Mar 20
Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 9 Gün Kaldı
10
Mar 20
16-28 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 17 Gün Kaldı
10
Mar 20
16-28 Şubat Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 17 Gün Kaldı
16
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
16
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
16
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
16
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
16
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
20
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
24
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Katılım Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 31 Gün Kaldı
26
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
26
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
26
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Tahakkuk Eden KDV'nin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
26
Mar 20
GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 33 Gün Kaldı
24
Mar 20
1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 31 Gün Kaldı
25
Mar 20
1-15 Mart Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 20
2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin 1. Taksit Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında, 31.12.2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Veri Bildirimlerinin TCMB'ye Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
Aralık 2019 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı Yüklenmesi (Hesap dönemi takvim yılı olmayan, özel hesap dönemine tabi olan mükellefler için)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin ve Esnaf Ahilik Sandığı Priminin Ödenmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
2020 Şubat Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
TTK Madde 199/1 Uyarınca, Bağlı Şirket Yönetim Kurullarının Hakim Şirket ve Diğer Bağlı Şirketlerle İlişkileri Hakkında Rapor Düzenlemeleri
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
TTK Madde 397 Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Denetçilerini Atamaları
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
31
Mar 20
TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projelerine Dair 2019 Temmuz-Aralık Dönemi Mali Raporları ile YMM Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporunun Elektronik Otramda Yüklenmesi ve Onaylanması
Başlangıç; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı