Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

E-İrsaliye Uygulamasının Zorunlu Olması Ve E-Fatura İle E-Arşiv Fatura Kapsamının Genişletilmesine Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslakları Yayınlanmıştır

Tarih : 18.04.2018 Sayı : 2018/077 E-İrsaliye Uygulamasının Zorunlu Olması Ve E-Fatura İle E-Arşiv Fatura Kapsamının Genişletilmesine Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslakları Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Bildirimlerinin Bağımsız Denetimine Dair Yapılacak Sözleşmelerin Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu’na Bildirimi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 18.04.2018 Sayı : 2018/076 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Bildirimlerinin Bağımsız Denetimine Dair Yapılacak Sözleşmelerin Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu’na Bildirimi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ülkede Yerleşik Olan İmzaya Yetkili Kimselerin İmza Beyanı, Bunların İmzalarının O Ülkedeki Türk Konsolosluğundan Onaylatılması Suretiyle De Verilebilecektir

Tarih : 17.04.2018 Sayı : 2018/075 Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ülkede Yerleşik Olan İmzaya Yetkili Kimselerin İmza Beyanı, Bunların İmzalarının O Ülkedeki Türk Konsolosluğundan Onaylatılması Suretiyle De Verilebilecektir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Bildirimi Girişlerine Açılmış Olup, Veri Girişlerine İlişkin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 17.04.2018 Sayı : 2018/074 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Bildirimi Girişlerine Açılmış Olup, Veri Girişlerine İlişkin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Yayınlanmıştır

2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 16.04.2018 Sayı : 2018/073 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun Ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru

Tarih : 16.04.2018 Sayı : 2018/072 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun Ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru

Ötv (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 16.04.2018 Sayı : 2018/071 Ötv (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler

Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 10.04.2018 Sayı : 2018/070 Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

15 Milyon Abd Doları Ve Üstünde Döviz Kredi Borcu Olan Firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Yapacakları Veri Bildirimi Ve Bu Bildirimlerin Bağımsız Denetimi

Tarih : 09.04.2018 Sayı : 2018/069 15 Milyon Abd Doları Ve Üstünde Döviz Kredi Borcu Olan Firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Yapacakları Veri Bildirimi Ve Bu Bildirimlerin Bağımsız Denetimi

Ötv İadesi Risk Analiz Sistemi – “Ötvira” (Ötv İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Ve Değerlendirilmesi) Hakkında Ötv Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 09.04.2018 Sayı : 2018/068 Ötv İadesi Risk Analiz Sistemi – “Ötvira” (Ötv İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Ve Değerlendirilmesi) Hakkında Ötv Sirküleri Yayınlanmıştır

Vergi Kanunlarında Değişiklikler, Geriye Dönük Prim Teşviki Başvurusu İmkânı, Yeni İstihdam Teşvikleri Başta Olmak Üzere Pek Çok Önemli Değişiklik Ve Düzenlemeler İçeren 7103 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 05.04.2018 Sayı : 2018/067 Vergi Kanunlarında Değişiklikler, Geriye Dönük Prim Teşviki Başvurusu İmkânı, Yeni İstihdam Teşvikleri Başta Olmak Üzere Pek Çok Önemli Değişiklik Ve Düzenlemeler İçeren 7103 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

31.03.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 03.04.2018 Sayı : 2018-065 31.03.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Kanunun 88. Maddesi Kapsamındaki Prim Ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar

Tarih : 03.04.2018 Sayı : 2018/066 Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Kanunun 88. Maddesi Kapsamındaki Prim Ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar

İflasın Ertelenmesi Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılması Ve Elektronik Tebligat Kapsamının Genişletilmesine Dair Düzenlemeleri De İçeren 7101 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 30.03.2018 Sayı : 2018/064 İflasın Ertelenmesi Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılması Ve Elektronik Tebligat Kapsamının Genişletilmesine Dair Düzenlemeleri De İçeren 7101 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Tarih : 30.03.2018 Sayı : 2018/063 Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 30.03.2018 Sayı : 2018/062 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik İşlemlerine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2018 Sayı : 2018/061 Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik İşlemlerine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 26.03.2018 Sayı : 2018/060 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Kapsamında Teciline Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Belirleyen Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2018 Sayı : 2018/059 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Kapsamında Teciline Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Belirleyen Tebliğ Yayınlanmıştır

2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 23.03.2018 Sayı : 2018/058 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Türkiye-Vietnam Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 19.03.2018 Sayı : 2018/057 Türkiye-Vietnam Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 19.03.2018 Sayı : 2018/056 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 16.03.2018 Sayı : 2018/055 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

7099 Sayılı Kanun İle Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İle Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 16.03.2018 Sayı : 2018/054 7099 Sayılı Kanun İle Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İle Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

2017 Yılı Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Beş Puanlık Vergi İndirimi Uygulamasına Dair Hatırlatma Ve Uyarılar

Tarih : 12.03.2018 Sayı : 2018/053 2017 Yılı Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Beş Puanlık Vergi İndirimi Uygulamasına Dair Hatırlatma Ve Uyarılar

Kdv Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Öngören Kanun Tasarısı TBMM’ne Sunulmuştur

Tarih : 05.03.2018 Sayı : 2018/052 Kdv Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Öngören Kanun Tasarısı TBMM’ne Sunulmuştur

İnteraktif Vergi Uygulamasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 01.03.2018 Sayı : 2018/051 İnteraktif Vergi Uygulamasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Kapsamında Tecilinde Çok Zor Durum Halinin Tespiti, Derecelendirilmesi Ve Dereceye Göre Tecil Faiz Oranı İle Tecil Süresinin Belirlenmesine Dair Kriterleri İçeren Bakanlar Kuru

Tarih : 26.02.2018 Sayı : 2018/050 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Kapsamında Tecilinde Çok Zor Durum Halinin Tespiti, Derecelendirilmesi Ve Dereceye Göre Tecil Faiz Oranı İle Tecil Süresinin Belirlenmesine Dair Kriterleri İçeren Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 26.02.2018 Sayı : 2018/049 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu İle E-Fatura, E-Defter, E-Bilet, İhracat Ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Güncellenmiştir

Tarih : 26.02.2018 Sayı : 2018/048 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu İle E-Fatura, E-Defter, E-Bilet, İhracat Ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Güncellenmiştir

Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Defter Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılmıştır. Ayrıca Sistemi Kullanan Mükellefler 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerini E-Beyanname Sistemi Üzerinden Verebileceklerdir

Tarih : 23.02.2018 Sayı : 2018/047 Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Defter Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılmıştır. Ayrıca Sistemi Kullanan Mükellefler 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerini E-Beyanname Sistemi Üzerinden Verebileceklerdir

Entegrasyon Yatırımlarında Farklı Bölgelerde Gerçekleştirilecek Yatırımlar Ayrı Teşvik Belgesi Düzenlemesi Kaydıyla Bulunduğu Bölgenin Teşvikinden Yararlanacaktır

Tarih : 23.02.2018 Sayı : 2018/046 Entegrasyon Yatırımlarında Farklı Bölgelerde Gerçekleştirilecek Yatırımlar Ayrı Teşvik Belgesi Düzenlemesi Kaydıyla Bulunduğu Bölgenin Teşvikinden Yararlanacaktır

Yılsonu İtibariyle Yabancı Para Nakdi Kredi Ve Dövize Endeksli Kredileri Toplamı 15 Milyon Abd Doları Ve Üstünde Olan Firmalar Merkez Bankası’na Bildirimde Bulunacak Olup Sözkonusu Bildirimler Bağımsız Denetime Tabi Olacaktır

Tarih : 23.02.2018 Sayı : 2018/045 Yılsonu İtibariyle Yabancı Para Nakdi Kredi Ve Dövize Endeksli Kredileri Toplamı 15 Milyon Abd Doları Ve Üstünde Olan Firmalar Merkez Bankası’na Bildirimde Bulunacak Olup Sözkonusu Bildirimler Bağımsız Denetime Tabi Olacaktır

Yeni Torba Tasarı İle Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İçin Öngörülen Düzenlemeler Ve Vergi Kanunlarında Yapılacak Bazı Değişiklikler

Tarih : 16.02.2018 Sayı : 2018/044 Yeni Torba Tasarı İle Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İçin Öngörülen Düzenlemeler Ve Vergi Kanunlarında Yapılacak Bazı Değişiklikler

Ötv (I) Sayılı Liste Kapsamında İndirimli Vergi Uygulamasında Ötv İade İşlem Ve Süreçlerine Dair Yapılan Değişiklikler

Tarih : 16.02.2018 Sayı : 2018/043 Ötv (I) Sayılı Liste Kapsamında İndirimli Vergi Uygulamasında Ötv İade İşlem Ve Süreçlerine Dair Yapılan Değişiklikler

2017/4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 12.02.2018 Sayı : 2018/042 2017/4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Tarihine Uzatılmıştır

Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 12.02.2018 Sayı : 2018/041 Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinden Geçiş Ücretlerinde Kdv Oranı %8 Olarak Uygulanacaktır

Tarih : 08.02.2018 Sayı : 2018/040 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinden Geçiş Ücretlerinde Kdv Oranı %8 Olarak Uygulanacaktır

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 02.02.2018 Sayı : 2018/039 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hakkında Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 01.02.2018 Sayı : 2018/038 Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hakkında Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nca Muhataplarına Tebliğ Edilecek Evraklar Elektronik Ortamda Tebliğ Edilebilecektir

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/037 Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nca Muhataplarına Tebliğ Edilecek Evraklar Elektronik Ortamda Tebliğ Edilebilecektir

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/036 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Beratları Yüklenen E-Defterlerin E-Defter Görüntüleyici Uygulamasında Test Edilmesi Ve Durum Raporlarının Kontrol Edilmesi Hususunda Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/035 Beratları Yüklenen E-Defterlerin E-Defter Görüntüleyici Uygulamasında Test Edilmesi Ve Durum Raporlarının Kontrol Edilmesi Hususunda Duyuru Yayınlanmıştır

Yurt İçinden Ve Yurt Dışından Döviz Kredisi Ve Dövize Endeksli Kredi Kullanımlarında Sınırlamalar Getiren Ve Yurtiçi Kredi Kullanımlarında Diğer Bazı Düzenlemeler İçeren Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/034 Yurt İçinden Ve Yurt Dışından Döviz Kredisi Ve Dövize Endeksli Kredi Kullanımlarında Sınırlamalar Getiren Ve Yurtiçi Kredi Kullanımlarında Diğer Bazı Düzenlemeler İçeren Karar Yayınlanmıştır

31/12/2017 İtibarıyla Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/033 31/12/2017 İtibarıyla Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.01.2018 Sayı : 2018/032 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Karşılıksız Çıkan Çeklerde Bankaların Sorumlu Olacağı Meblağlar Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 23.01.2018 Sayı : 2018/031 Karşılıksız Çıkan Çeklerde Bankaların Sorumlu Olacağı Meblağlar Yeniden Belirlenmiştir

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İle Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Kdv Hesaplanarak Yapılan Satışlar) Kapsamındaki Satışların İhracat Olarak Kabul Edilmesinde Döviz Alım Belgesi Temi

Tarih : 22.01.2018 Sayı : 2018/030 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İle Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Kdv Hesaplanarak Yapılan Satışlar) Kapsamındaki Satışların İhracat Olarak Kabul Edilmesinde Döviz Alım Belgesi Temini Şartı Kaldırılmıştır

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2017 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 16.01.2018 Sayı : 2018/029 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2017 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 09.01.2018 Sayı : 2018/028 Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2017 Sonu İtibariyle Dikkate Alınacak İndirim Oranı % 17,06 Olacaktır

Tarih : 08.01.2018 Sayı : 2017/027 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2017 Sonu İtibariyle Dikkate Alınacak İndirim Oranı % 17,06 Olacaktır

01.01.2018 – 30.06.2018 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 05.01.2018 Sayı : 2018/026 01.01.2018 – 30.06.2018 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.01.2018 – 30.06.2018 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 05.01.2018 Sayı : 2018/025 01.01.2018 – 30.06.2018 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

E-Defter Sistemine Yüklenmiş Beratların Silinmesi Ve Yeni Oluşturulacak Beratların Yüklenmesi Süreçleri İle Birden Fazla E-Bileti Kapsayacak Şekilde Kayıt Yapılabilmesi Konularında E-Defter Uygulama Kılavuzunda Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 05.01.2018 Sayı : 2018/024 E-Defter Sistemine Yüklenmiş Beratların Silinmesi Ve Yeni Oluşturulacak Beratların Yüklenmesi Süreçleri İle Birden Fazla E-Bileti Kapsayacak Şekilde Kayıt Yapılabilmesi Konularında E-Defter Uygulama Kılavuzunda Açıklamalar Yapılmıştır

Bireysel Katılım Yatırımcısına Vergi Avantajı Sağlayan Düzenlemenin Yürürlük Süresini Uzatan, Tütün Fonu Tutarını Yeniden Belirleyen, Bazı Kredilerde Kkdf’nin Sıfır Olarak Uygulanması İle Binek Otolar İle Makaronlardan Alınacak Ötv’ye Dair Düzenlemel

Tarih : 05.01.2018 Sayı : 2018/023 Bireysel Katılım Yatırımcısına Vergi Avantajı Sağlayan Düzenlemenin Yürürlük Süresini Uzatan, Tütün Fonu Tutarını Yeniden Belirleyen, Bazı Kredilerde Kkdf’nin Sıfır Olarak Uygulanması İle Binek Otolar İle Makaronlardan Alınacak Ötv’ye Dair Düzenlemeler İçeren Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2018 Sayı : 2018/022 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

7061 Sayılı Kanun İle Makaronların Ve Meyveli Gazozların Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Kapsamına Dahil Edilmesine Bağlı Olarak Ötv (Iıı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 04.01.2018 Sayı : 2018/021 7061 Sayılı Kanun İle Makaronların Ve Meyveli Gazozların Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Kapsamına Dahil Edilmesine Bağlı Olarak Ötv (Iıı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

2018 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/020 2018 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

2018 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/020 2018 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2018 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/019 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2018 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2018 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/018 2018 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2018 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/017 2018 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2018 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 81 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/016 Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2018 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 81 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2018 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/015 2018 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

2018 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/014 2018 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

18 Yaşından Büyük, 29 Yaşından Küçük Olanlardan Türkiye İş Kurumu’nun İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamını Teşvik Amacıyla 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinin Uygulama Süresi 31.12.2017 Tarihinden 31.12.2018 Tarihine Kadar Uz

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/013 18 Yaşından Büyük, 29 Yaşından Küçük Olanlardan Türkiye İş Kurumu’nun İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamını Teşvik Amacıyla 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinin Uygulama Süresi 31.12.2017 Tarihinden 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Türk Ticaret Kanunu’nda Ve Cazibe Merkezleri Programı Hakkında Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/012 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE TÜRK TİCARET KANUNU’NDA VE CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler İle 2018 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 11.400 Tl Olarak Belirlenmiş Ve Fatih Projesi Kapsamında Uygulanacak Kdv İstisnasının Usul Ve Esasları Belirlenm

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/011 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler İle 2018 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 11.400 Tl Olarak Belirlenmiş Ve Fatih Projesi Kapsamında Uygulanacak Kdv İstisnasının Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

2018 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/010 2018 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

1/1/2018 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/009 1/1/2018 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/008 2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgeli Bina-İnşaat Harcamalarında Kdv İadesi İle 15 Puanlık Ek Yatırıma Katkı Ve % 100 Vergi İndirimi Uygulamasına 2018 Yılında Da Devam Edilecektir

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/007 İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgeli Bina-İnşaat Harcamalarında Kdv İadesi İle 15 Puanlık Ek Yatırıma Katkı Ve % 100 Vergi İndirimi Uygulamasına 2018 Yılında Da Devam Edilecektir

2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/006 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Ön Ödemeli Hatlara Yüklemeler İçin Yapılan Satışlarda Öiv Matrahının Tespiti İle Mobil Abonelik İlk Tesisinde Alınacak Maktu Öiv Ve Fatih Projesi Kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’na Verilecek Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde İstisna Uygulamasına

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/005 Ön Ödemeli Hatlara Yüklemeler İçin Yapılan Satışlarda Öiv Matrahının Tespiti İle Mobil Abonelik İlk Tesisinde Alınacak Maktu Öiv Ve Fatih Projesi Kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’na Verilecek Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde İstisna Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 16 Seri Numaralı Özel İletişim Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2017 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/004 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2017 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2017 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/003 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2017 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/002 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/001 Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Ödenmelidir