Eğitim Takvimi

Sirküler Arama


Etkinlik bulunamadı.

6111 Sayılı Kanun

6111 Sayılı Kanun
6111-sayili-kanun
6111 SAYILI KANUN - BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER

216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) “6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25 Şubat 2011 günlü ve (1). Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

6111 sayılı kanun esas olarak vergi ve sigorta prim borçları, gecikme zamları ve faizleri ile idari para cezalarının yeniden yapılandırılması, yıllık kurumlar ve gelir vergisi, muhtasar beyanname ile beyan edilen bazı tevkifatlar ve KDV beyannamelerinde matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi konuları için hazırlanmıştır. Temel olarak 6111 sayılı kanunda birçok kanuna bağlı alacaklarda yapılandırma yapılmış ve ayrıca birçok kanunda değişiklikler yapan yüzlerce maddeye yer verilmiştir. Ancak TBMM alt komisyonlarında ve genel kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bu temel konular haricinde birçok düzenleme de 6111 sayılı kanuna eklenmiştir.

Mazars Denge Vergi Uzmanları tarafından hazırlanan bu bölümümüzde sizlere faydalı olacak dokümanları kullanımınıza sunmadan önce belirtmek isteriz ki 6111 sayılı kanun metni oldukça karmaşık ve zor bir metindir.Vergi ve prim borçlarını yeniden yapılandırmak, matrah artırımı yapmak, stok, kasa ve ortak cari hesaplarını düzeltmek isteyen mükelleflerin öncelikle ilgili kurumlar tarafından (özellikle Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu) yayınlanan/yayınlanacak tebliğleri incelemeleri ve daha sonrasında tüm bu düzenlemeleri konusunda uzman birisi ile birlikte değerlendirilmeleri faydalı olacaktır.

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (SERİ NO: 1) görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (SERİ NO:1)   görüntülemek çin lütfen tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu - Kurum Alacaklarının 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar, görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun kapsamında yayınlanan İç Genelgeler aşağıda yer almaktadır.

6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Sıra No: 2011/1 için tıklayınız.

6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Sıra No: 2011/2 için tıklayınız.

6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Sıra No: 2011/3 için tıklayınız.

6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Sıra No: 2011/4 için tıklayınız.

6111 Sayılı Kanun Hakkında Yayınlanan Faydalı Rehber & Kitapçıklar

Mazars Denge Vergi Uzmanları tarafından 6111 Sayılı Kanuna ilişkin düzenlemeleri detaylı ve anlaşılır şekilde ele alan soru-  cevap kitapçığını indirmek için lütfen tıklayınız.

ISMMMO’nun hazırladığı "Borç Yapılandırması, Stok Beyanı ve Kısmi Af Kanunu
Başvuru Kaynağı ve Yol Haritası" kitapçığına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ISMMMO’nun hazırladığı "6111 Sayılı Kanun Kapsamında Alacak Yapılandırması & Matrah Artımı & Stok Beyanı " kitapçığına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı, tarafından hazırlanan Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) tarafından hazırlanan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun'a ilişkin olarak hazırlanan soru-cevap kitapçığına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) tarafından hazırlanan 6111 Sayılı Kanun'a İlişkin Uygulama Örnekleri kitapçığını indirmek için lütfen tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yapılandırılması İçin Kullanılacak Formlar ve İnternet Üzerinden Yapılabilecek Başvurular Hakkında:

A. İnternet Üzerinden Başvurular için lütfen tıklayınız.

B. SGK borç yapılandırma başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

C. Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Basın Açıklaması'nı indirmek için lütfen tıklayınız.