10
Eki 22
16-30 Eylül 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 7 Gün Kaldı
11
Eki 22
16-30 Eylül 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 8 Gün Kaldı
17
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 14 Gün Kaldı
17
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 14 Gün Kaldı
17
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 14 Gün Kaldı
17
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 14 Gün Kaldı
17
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 14 Gün Kaldı
17
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 14 Gün Kaldı
17
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 14 Gün Kaldı
20
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 17 Gün Kaldı
20
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 17 Gün Kaldı
20
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 17 Gün Kaldı
20
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 17 Gün Kaldı
20
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 17 Gün Kaldı
20
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 17 Gün Kaldı
25
Eki 22
1-15 Ekim 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 22 Gün Kaldı
25
Eki 22
1-15 Ekim 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 22 Gün Kaldı
26
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
26
Eki 22
Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
26
Eki 22
Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
26
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
26
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
26
Eki 22
Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
31
Eki 22
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 28 Gün Kaldı
31
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 28 Gün Kaldı
31
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 28 Gün Kaldı
31
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 28 Gün Kaldı
31
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 28 Gün Kaldı
31
Eki 22
Eylül 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 28 Gün Kaldı
31
Eki 22
Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 28 Gün Kaldı
31
Eki 22
Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 28 Gün Kaldı
9
Kas 22
16-31 Ekim 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 37 Gün Kaldı
10
Kas 22
16-31 Ekim 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 38 Gün Kaldı
15
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
15
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
15
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
15
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
15
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
15
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
15
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 43 Gün Kaldı
17
Kas 22
2022 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 45 Gün Kaldı
17
Kas 22
2022 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 45 Gün Kaldı
21
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 49 Gün Kaldı
21
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 49 Gün Kaldı
21
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 49 Gün Kaldı
21
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 49 Gün Kaldı
21
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 49 Gün Kaldı
21
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 49 Gün Kaldı
24
Kas 22
1-15 Kasım 2022 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
25
Kas 22
1-15 Kasım 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 53 Gün Kaldı
28
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
28
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
28
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
30
Kas 22
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
2022 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
30
Kas 22
Ekim 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
9
Ara 22
16-30 Kasım 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 67 Gün Kaldı
12
Ara 22
16-30 Kasım 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 70 Gün Kaldı
15
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 73 Gün Kaldı
15
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 73 Gün Kaldı
15
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 73 Gün Kaldı
15
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 73 Gün Kaldı
15
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 73 Gün Kaldı
15
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 73 Gün Kaldı
15
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 73 Gün Kaldı
20
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 78 Gün Kaldı
20
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 78 Gün Kaldı
20
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 78 Gün Kaldı
20
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 78 Gün Kaldı
20
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 78 Gün Kaldı
20
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 78 Gün Kaldı
26
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 84 Gün Kaldı
26
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 84 Gün Kaldı
26
Ara 22
Kasım 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 84 Gün Kaldı
26
Ara 22
1-15 Aralık 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 84 Gün Kaldı
26
Ara 22
1-15 Aralık 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 84 Gün Kaldı