1
Mar 21
Geliri Sadece Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanlarının Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
Ocak 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
Ocak 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
Geliri Sadece Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Beyanları Üzerine Tahakkuk Eden Gelir Vergisi I. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
Sermaye Şirketleri ile Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yönetim Organı Tarafından Onaylanması (Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriklerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
2021 Ocak Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
Kasım 2020 Dönemi E-Defter Elektronik Berat Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapan mükellefler)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
2021 Değerli Konut Vergisi Beyannamesine İstinaden Tahakkuk Eden DKV'nin 1. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
1
Mar 21
Ocak 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
9
Mar 21
16-28 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 10 Gün Kaldı
10
Mar 21
16-28 Şubat Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 11 Gün Kaldı
15
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 16 Gün Kaldı
15
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 16 Gün Kaldı
15
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 16 Gün Kaldı
15
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 16 Gün Kaldı
15
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 16 Gün Kaldı
15
Mar 21
2020/Temmuz-Ağustos-Eylül Ayları E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 16 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
22
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 23 Gün Kaldı
24
Mar 21
1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 25 Gün Kaldı
25
Mar 21
1-15 Mart Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
26
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
26
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
26
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Tahakkuk Eden KDV'nin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
26
Mar 21
GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 27 Gün Kaldı
31
Mar 21
2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin 1. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında, 31.12.2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Veri Bildirimlerinin TCMB'ye Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
Aralık 2020 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı Yüklenmesi (Hesap dönemi takvim yılı olmayan, özel hesap dönemine tabi olan ve aylık yükleme tercihi yapan mükellefler için)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
Aralık 2020 Dönemi E-defter Elektronik Berat Yüklemesi (Gelir Vergisi Mükellefi E-defter Tutanlar İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemleri E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (Gelir Vergisi Mükellefi E-defter Tutanlar İçin) (E-defter Genel Tebliği Kapsamında, Hesap Dönemi Başında, Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihi Yapmış Olan Mükellefler İçin) (Üçer aylık yüklemeye dair düzenleme 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin ve Esnaf Ahilik Sandığı Priminin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
2021 Şubat Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
TTK Madde 199/1 Uyarınca, Bağlı Şirket Yönetim Kurullarının Hakim Şirket ve Diğer Bağlı Şirketlerle İlişkileri Hakkında Rapor Düzenlemeleri
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
TTK Madde 397 Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Denetçilerini Atamaları
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
Şubat 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
31
Mar 21
TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projelerine Dair 2020 Temmuz-Aralık Dönemi Mali Raporları ile YMM Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporunun Elektronik Otramda Yüklenmesi ve Onaylanması
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
9
Nis 21
16-31 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 41 Gün Kaldı
12
Nis 21
16-31 Mart Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 44 Gün Kaldı
15
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 47 Gün Kaldı
15
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 47 Gün Kaldı
15
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 47 Gün Kaldı
15
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 47 Gün Kaldı
15
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 47 Gün Kaldı
15
Nis 21
2020/Ekim-Kasım Ayları E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 47 Gün Kaldı
15
Nis 21
2020/Aralık Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Gerçek Kişi Mükellefler)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 47 Gün Kaldı
20
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
20
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
20
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
20
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
20
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
20
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
20
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
20
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
20
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 52 Gün Kaldı
26
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
26
Nis 21
Ocak-Şubat-Mart Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi (İşçi/ücretli çalıştırmayan mükellefler tarafından MPHB 3 aylık dönemler halinde verilebilir.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
26
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
26
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Tahakkuk Eden KDV'nin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
26
Nis 21
Ocak- Şubat- Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Tahakkuk Eden KDV'nin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
26
Nis 21
1-15 Nisan Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 58 Gün Kaldı
27
Nis 21
1-15 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 59 Gün Kaldı
30
Nis 21
2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Aralık 2020 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı Yüklenmesi (Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar vergisi mükellefleri için)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemleri E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar vergisi mükellefleri için) (E-defter Genel Tebliği Kapsamında, Hesap Dönemi Başında, Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihi Yapmış Olan Mükellefler İçin) (Üçer aylık yüklemeye dair düzenleme 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Ocak 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Diğer Mükellefler İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
2021 Mart Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Mart 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
2021/Ocak-Şubat-Mart Dönemi GEKAP Beyannamesinin verilmesi ve Tahakkuk Eden Katılım Payının Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
30
Nis 21
Sanayi İşletmeleri Yıllık İşletme Cetveli Bildirimi (6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 62 Gün Kaldı
1
Mar 21
Ocak 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 2 Gün Kaldı
31
Mar 21
Şubat 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 32 Gün Kaldı
10
May 21
16-30 Nisan Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 72 Gün Kaldı
11
May 21
16-30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 73 Gün Kaldı
17
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 79 Gün Kaldı
17
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 79 Gün Kaldı
17
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 79 Gün Kaldı
17
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 79 Gün Kaldı
17
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 79 Gün Kaldı
17
May 21
2020/Aralık Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Tüzel Kişi Mükellefler)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 79 Gün Kaldı
17
May 21
2021/Ocak Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 79 Gün Kaldı
17
May 21
2021 / 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Geçici Verginin Beyanı ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 79 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
20
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
26
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
26
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
26
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
25
May 21
1-15 Mayıs Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 87 Gün Kaldı
26
May 21
1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
31
May 21
Doğrudan Yabancı Yatırımcılar İçin Faaliyet Bilgi Formu ve İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunun Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Şubat 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemleri E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (E-defter Genel Tebliği Kapsamında, Hesap Dönemi Başında, Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihi Yapmış Olan Mükellefler İçin) (Üçer aylık yüklemeye dair düzenleme 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin yıllık faaliyet raporunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulması (Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Madde 21/8)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında, 31.03.2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Veri Bildirimlerinin TCMB'ye Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Nisan 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
2021 Nisan Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Nisan 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin İnternet Vergi Dairesinden E-Vergi Levhası Alınması
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
31
May 21
2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 1. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 93 Gün Kaldı
9
Haz 21
16-31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 102 Gün Kaldı
10
Haz 21
16-31 Mayıs Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 103 Gün Kaldı
15
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 108 Gün Kaldı
15
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 108 Gün Kaldı
15
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 108 Gün Kaldı
15
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 108 Gün Kaldı
15
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 108 Gün Kaldı
15
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 108 Gün Kaldı
15
Haz 21
2021/Şubat Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 108 Gün Kaldı
15
Haz 21
2021/Ocak-Şubat-Mart Ayları E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını 3 Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 108 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
21
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 114 Gün Kaldı
24
Haz 21
1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
25
Haz 21
1-15 Haziran Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 118 Gün Kaldı
28
Haz 21
Mayıs 2021 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 121 Gün Kaldı
28
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 121 Gün Kaldı
28
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 121 Gün Kaldı
30
Haz 21
Fiziki ortamda tutulmuş 2020 Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Yaptırılması
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
Geliri Sadece Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Beyanları Üzerine Tahakkuk Eden Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi ve Deniz Ticaret Odalarına 2020 Yılı İçin Ödenecek Yıllık Aidat ve Munzam Aidatların Birinci Taksidi.
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
2021 Mayıs Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
Mayıs 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu'nun doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
30
Haz 21
Mart 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 123 Gün Kaldı
9
Tem 21
16-30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 132 Gün Kaldı
12
Tem 21
16-30 Haziran Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 135 Gün Kaldı
16
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 139 Gün Kaldı
16
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 139 Gün Kaldı
16
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 139 Gün Kaldı
16
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 139 Gün Kaldı
16
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 139 Gün Kaldı
16
Tem 21
2021/Mart Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 139 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
1-15 Temmuz Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Nisan-Mayıs-Haziran Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi (İşçi/ücretli çalıştırmayan mükellefler tarafından MPHB 3 aylık dönemler halinde verilebilir.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Nisan- Mayıs- Haziran 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
26
Tem 21
Nisan- Mayıs- Haziran 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 149 Gün Kaldı
2
Ağu 21
Nisan 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
Haziran 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
Haziran 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
Haziran 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
2021 Haziran Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Diğer Mükellefler İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
2020 Yılına Ait Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
2
Ağu 21
2021/Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi GEKAP Beyannamesi Verilmesi ve Tahakkuk Eden Katılım Payının Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 156 Gün Kaldı
10
Ağu 21
16-31 Temmuz Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 164 Gün Kaldı
10
Ağu 21
16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 164 Gün Kaldı
16
Ağu 21
2021/Nisan Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 170 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 170 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 170 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 170 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 170 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 170 Gün Kaldı
17
Ağu 21
2021 / 2. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 171 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 174 Gün Kaldı
24
Ağu 21
1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 178 Gün Kaldı
25
Ağu 21
1-15 Ağustos Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 179 Gün Kaldı
26
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 180 Gün Kaldı
26
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 180 Gün Kaldı
26
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 180 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Mayıs 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemleri E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (E-defter Genel Tebliği Kapsamında, Hesap Dönemi Başında, Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihi Yapmış Olan Mükellefler İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında, 30.06.2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Veri Bildirimlerinin TCMB'ye Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
2021 Temmuz Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
31
Ağu 21
2021 Değerli Konut Vergisi Beyannamesine İstinaden Tahakkuk Eden DKV'nin 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 185 Gün Kaldı
9
Eyl 21
16-31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 194 Gün Kaldı
10
Eyl 21
16-31 Ağustos Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 195 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 200 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 200 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 200 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 200 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 200 Gün Kaldı
15
Eyl 21
2021/Nisan-Mayıs-Haziran Ayları E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını 3 Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 200 Gün Kaldı
15
Eyl 21
2021/Mayıs Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 200 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 205 Gün Kaldı
24
Eyl 21
1-15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 209 Gün Kaldı
27
Eyl 21
1-15 Eylül Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 212 Gün Kaldı
27
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 212 Gün Kaldı
27
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 212 Gün Kaldı
27
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 212 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Haziran 2021 Dönemi E-Defter Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 215 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 215 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 215 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 215 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 215 Gün Kaldı
30
Eyl 21
2021 Ağustos Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 215 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 215 Gün Kaldı
30
Eyl 21
TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projelerine Dair 2020 Ocak-Haziran Dönemi Mali Raporları ile YMM Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporunun Elektronik Otramda Yüklenmesi ve Onaylanması
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 215 Gün Kaldı
9
Eki 21
16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 224 Gün Kaldı
10
Eki 21
16-30 Eylül Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 225 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 230 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 230 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 230 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 230 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 230 Gün Kaldı
15
Eki 21
2021/Haziran Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 230 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 235 Gün Kaldı
25
Eki 21
1-15 Ekim Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 240 Gün Kaldı
26
Eki 21
1-15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 241 Gün Kaldı
26
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 241 Gün Kaldı
26
Eki 21
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi (İşçi/ücretli çalıştırmayan mükellefler tarafından MPHB 3 aylık dönemler halinde verilebilir.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 241 Gün Kaldı
26
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 241 Gün Kaldı
26
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 241 Gün Kaldı
26
Eki 21
Temmuz- Ağustos- Eylül 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 241 Gün Kaldı
26
Eki 21
Temmuz- Ağustos- Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 241 Gün Kaldı
1
Kas 21
Temmuz 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
1
Kas 21
2021 Eylül Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
1
Kas 21
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Diğer Mükellefler İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
1
Kas 21
Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi ve Deniz Ticaret Odalarına 2021 Yılı İçin Ödenecek Yıllık Aidat ve Munzam Aidatların İkinci Taksidi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
1
Kas 21
2021/Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi GEKAP Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Katılım Payının Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 247 Gün Kaldı
9
Kas 21
16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 255 Gün Kaldı
10
Kas 21
16-31 Ekim Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 256 Gün Kaldı
15
Kas 21
2021/Temmuz Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 261 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 261 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 261 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 261 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 261 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 261 Gün Kaldı
17
Kas 21
2021 / 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 263 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 268 Gün Kaldı
24
Kas 21
1-15 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 270 Gün Kaldı
25
Kas 21
1-15 Kasım Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 271 Gün Kaldı
26
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 272 Gün Kaldı
26
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 272 Gün Kaldı
26
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 272 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ağustos 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemleri E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (E-defter Genel Tebliği Kapsamında, Hesap Dönemi Başında, Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihi Yapmış Olan Mükellefler İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında, 30.09.2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Veri Bildirimlerinin TCMB'ye Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
30
Kas 21
2021 Ekim Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 276 Gün Kaldı
9
Ara 21
16-30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 285 Gün Kaldı
10
Ara 21
16-30 Kasım Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 286 Gün Kaldı
15
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 291 Gün Kaldı
15
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 291 Gün Kaldı
15
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 291 Gün Kaldı
15
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 291 Gün Kaldı
15
Ara 21
2021/Ağustos Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 291 Gün Kaldı
15
Ara 21
2021/Temmuz-Ağustos-Eylül Ayları E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını 3 Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 291 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 296 Gün Kaldı
24
Ara 21
1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 300 Gün Kaldı
27
Ara 21
1-15 Aralık Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 303 Gün Kaldı
27
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 303 Gün Kaldı
27
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 303 Gün Kaldı
27
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 303 Gün Kaldı
31
Ara 21
Eylül 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı
31
Ara 21
2022 Yılında Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerin (Yevmiye, Kebir, Envanter) Açılış Tasdiklerinin Yaptırılması
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı
31
Ara 21
2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı
31
Ara 21
2020 Yılına İlişkin Ülke Bazlı Raporların 4 Sıra No.lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğinde Yer Verilen Düzenlemeler Kapsamında BTRANS sistemi üzerinden XML formatında Gelir İdaresi Başkanlığı’na Sunulması (Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler, Özel Hesap Döneminin Bitimini Takip Eden 6. Ayın Sonuna Kadar Bildirim Yapmak, 12. Ayın Sonuna Kadar İse Ülke Bazlı Raporlarını BTRANS Üzerinden GİB’e Göndermek Zorundadırlar.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı
31
Ara 21
2021 Kasım Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 307 Gün Kaldı