10
Ağu 21
16-31 Temmuz Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 5 Gün Kaldı
10
Ağu 21
16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 5 Gün Kaldı
16
Ağu 21
2021/Nisan Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 11 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 11 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 11 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 11 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 11 Gün Kaldı
16
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 11 Gün Kaldı
17
Ağu 21
2021 / 2. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 12 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
20
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 15 Gün Kaldı
24
Ağu 21
1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 19 Gün Kaldı
25
Ağu 21
1-15 Ağustos Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 20 Gün Kaldı
26
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 21 Gün Kaldı
26
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 21 Gün Kaldı
26
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 21 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Mayıs 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemleri E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (E-defter Genel Tebliği Kapsamında, Hesap Dönemi Başında, Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihi Yapmış Olan Mükellefler İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında, 30.06.2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Veri Bildirimlerinin TCMB'ye Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
Temmuz 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
2021 Temmuz Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
31
Ağu 21
2021 Değerli Konut Vergisi Beyannamesine İstinaden Tahakkuk Eden DKV'nin 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 26 Gün Kaldı
9
Eyl 21
16-31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 35 Gün Kaldı
10
Eyl 21
16-31 Ağustos Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 36 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 41 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 41 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 41 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 41 Gün Kaldı
15
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 41 Gün Kaldı
15
Eyl 21
2021/Nisan-Mayıs-Haziran Ayları E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını 3 Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 41 Gün Kaldı
15
Eyl 21
2021/Mayıs Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 41 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
20
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 46 Gün Kaldı
24
Eyl 21
1-15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 50 Gün Kaldı
27
Eyl 21
1-15 Eylül Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 53 Gün Kaldı
27
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 53 Gün Kaldı
27
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 53 Gün Kaldı
27
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi ile Tahakkuk Eden Damga Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 53 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Haziran 2021 Dönemi E-Defter Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
30
Eyl 21
2021 Ağustos Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
30
Eyl 21
Ağustos 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
30
Eyl 21
TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projelerine Dair 2020 Ocak-Haziran Dönemi Mali Raporları ile YMM Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporunun Elektronik Otramda Yüklenmesi ve Onaylanması
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 56 Gün Kaldı
9
Eki 21
16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 65 Gün Kaldı
10
Eki 21
16-30 Eylül Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 66 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 71 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 71 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 71 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 71 Gün Kaldı
15
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 71 Gün Kaldı
15
Eki 21
2021/Haziran Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 71 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
20
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 76 Gün Kaldı
25
Eki 21
1-15 Ekim Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 81 Gün Kaldı
26
Eki 21
1-15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
26
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
26
Eki 21
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergi Tevkifatlarının Ödenmesi (İşçi/ücretli çalıştırmayan mükellefler tarafından MPHB 3 aylık dönemler halinde verilebilir.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
26
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
26
Eki 21
Eylül 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
26
Eki 21
Temmuz- Ağustos- Eylül 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
26
Eki 21
Temmuz- Ağustos- Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 82 Gün Kaldı
1
Kas 21
Temmuz 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
1
Kas 21
2021 Eylül Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
1
Kas 21
Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
1
Kas 21
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Diğer Mükellefler İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
1
Kas 21
Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi ve Deniz Ticaret Odalarına 2021 Yılı İçin Ödenecek Yıllık Aidat ve Munzam Aidatların İkinci Taksidi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
1
Kas 21
2021/Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi GEKAP Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Katılım Payının Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 88 Gün Kaldı
9
Kas 21
16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 96 Gün Kaldı
10
Kas 21
16-31 Ekim Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 97 Gün Kaldı
15
Kas 21
2021/Temmuz Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 102 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV III ve IV Sayılı Listelerdeki Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanlarının Verilmesi ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 102 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 102 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 102 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 102 Gün Kaldı
15
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 102 Gün Kaldı
17
Kas 21
2021 / 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 104 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
22
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 109 Gün Kaldı
24
Kas 21
1-15 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 111 Gün Kaldı
25
Kas 21
1-15 Kasım Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 112 Gün Kaldı
26
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 113 Gün Kaldı
26
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 113 Gün Kaldı
26
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 113 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ağustos 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemleri E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklenmesi (E-defter Genel Tebliği Kapsamında, Hesap Dönemi Başında, Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihi Yapmış Olan Mükellefler İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında, 30.09.2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Veri Bildirimlerinin TCMB'ye Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
Ekim 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
30
Kas 21
2021 Ekim Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 117 Gün Kaldı
9
Ara 21
16-30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 126 Gün Kaldı
10
Ara 21
16-30 Kasım Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 127 Gün Kaldı
15
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 132 Gün Kaldı
15
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 132 Gün Kaldı
15
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 132 Gün Kaldı
15
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 132 Gün Kaldı
15
Ara 21
2021/Ağustos Ayı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 132 Gün Kaldı
15
Ara 21
2021/Temmuz-Ağustos-Eylül Ayları E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarımı (Beratlarını 3 Aylık Oluşturanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 132 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Rafinericilerden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-II Sayılı Listedeki Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkolsüz İçeceklere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-III Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV-IV Sayılı Liste Kapsamında İthal Edilen Mallara İlişkin ÖTV Bildirim Formu
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerler ile 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
20
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 137 Gün Kaldı
24
Ara 21
1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 141 Gün Kaldı
27
Ara 21
1-15 Aralık Dönemine Ait ÖTV-I Sayılı Liste Kapsamındaki Ürünlere İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 144 Gün Kaldı
27
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 144 Gün Kaldı
27
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 144 Gün Kaldı
27
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi (KDV-1, KDV-2, KDV-4)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 144 Gün Kaldı
31
Ara 21
Eylül 2021 Dönemi E-Defter Elektronik Beratı ve Defter Raporu Beratı Yüklemesi (Aylık yükleme tercihi yapanlar)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait SGK 4/a Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait SGK 4/b Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı
31
Ara 21
2022 Yılında Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerin (Yevmiye, Kebir, Envanter) Açılış Tasdiklerinin Yaptırılması
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı
31
Ara 21
2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemine Ait Turizm Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Turizm Payını Ödenmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı
31
Ara 21
Kasım 2021 Dönemi Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Tahakkuk Eden Dijital Hizmet Vergisinin Ödenmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı
31
Ara 21
2020 Yılına İlişkin Ülke Bazlı Raporların 4 Sıra No.lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğinde Yer Verilen Düzenlemeler Kapsamında BTRANS sistemi üzerinden XML formatında Gelir İdaresi Başkanlığı’na Sunulması (Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler, Özel Hesap Döneminin Bitimini Takip Eden 6. Ayın Sonuna Kadar Bildirim Yapmak, 12. Ayın Sonuna Kadar İse Ülke Bazlı Raporlarını BTRANS Üzerinden GİB’e Göndermek Zorundadırlar.)
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı
31
Ara 21
2021 Kasım Ayına Ait "Form BA" (Mal ve Hizmet Alışlarına İlişkin Bildirim Formu) ve "Form BS" (Mal ve Hizmet Satışlarına Ait İlişkin Bildirim Formu) Bildirimlerinin Verilmesi
Ba�lang��; Monday - 01:00 AM 148 Gün Kaldı