Sirkülerler

Vergi Yargısında Makul Sürede Yargılanma Hakkına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 16.12.2014 Sayı : 2014/02 Vergi Yargısında Makul Sürede Yargılanma Hakkına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlanmıştır

Fizikî Ortamda (Kağıt Defterlerde) Tutulan Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 11.12.2014 Sayı : 2014/01 Fizikî Ortamda (Kağıt Defterlerde) Tutulan Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 26.12.2013 Sayı : 2013/007 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Sat Ve Geri Kirala (Sell & Leaseback) İşleminin Vergisel Avantajları

Tarih : 23.10.2013 Sayı : 2013/006 Sat Ve Geri Kirala (Sell & Leaseback) İşleminin Vergisel Avantajları

Vergi Mahkemesince Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmedikçe Ödeme Emrine Karşı İtiraz Edilmesi Veya Dava Açılması Tahsilâtı Durdurmayacaktır

Tarih : 22.10.2013 Sayı : 2013/005 Vergi Mahkemesince Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmedikçe Ödeme Emrine Karşı İtiraz Edilmesi Veya Dava Açılması Tahsilâtı Durdurmayacaktır

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Zorunluluğu

Tarih : 29.01.2013 Sayı : 2013/004 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Zorunluluğu

Elektronik Tebligat (E-Tebligat) Uygulama Süreci Ve Sürecin İşleyebilmesi İçin Alınması Gereken Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesapları Hakkında

Tarih : 25.01.2013 Sayı : 2013/003 Elektronik Tebligat (E-Tebligat) Uygulama Süreci Ve Sürecin İşleyebilmesi İçin Alınması Gereken Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesapları Hakkında

421 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sonrasında E-Fatura Kullanma Ve E-Defter Tutma Zorunluluğu Kapsamında Olanların Yapması Gerekenler

Tarih : 23.01.2013 Sayı : 2013/002 421 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sonrasında E-Fatura Kullanma Ve E-Defter Tutma Zorunluluğu Kapsamında Olanların Yapması Gerekenler

E-Defter Ve E-Fatura Zorunluluğu

Tarih : 14.01.2013 Sayı : 2013/001 E-Defter Ve E-Fatura Zorunluluğu

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 20.12.2011 Sayı : 2011/010 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde ÖTV Mükellefiyeti – Beyanname Ve Bildirimler İle Ymm Tasdik Raporu İbrazı Zorunluluğu

Tarih : 29.09.2011 Sayı : 2011/009 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde ÖTV Mükellefiyeti – Beyanname Ve Bildirimler İle Ymm Tasdik Raporu İbrazı Zorunluluğu

Bütün KDV Sirkülerlerini Birlestirmek Suretiyle Yürürlükten Kaldıran Ve KDV Uygulamasına Dair Yeni Bazı Açıklamalar İçeren 60 No.lı KDV Sirküleri Hakkında Açıklamalarımız

Tarih : 24.08.2011 Sayı : 2011/008 Bütün KDV Sirkülerlerini Birlestirmek Suretiyle Yürürlükten Kaldıran Ve KDV Uygulamasına Dair Yeni Bazı Açıklamalar İçeren 60 No.lı KDV Sirküleri Hakkında Açıklamalarımız

Aynı Sigortalı İçin Birden Fazla Sigorta Primi Tesviki Uygulanması

Tarih : 07.06.2011 Sayı : 2011/007 Aynı Sigortalı İçin Birden Fazla Sigorta Primi Tesviki Uygulanması

Türkiye’nin Taraf Olduğu Yatırımların Karsılıklı Tesviki Ve Korunması Anlasmalarının İçeriği Ve İslevleri

Tarih : 26.05.2011 Sayı : 2011/006 Türkiye’nin Taraf Olduğu Yatırımların Karsılıklı Tesviki Ve Korunması Anlasmalarının İçeriği Ve İslevleri

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde ÖTV Mükellefiyeti – Beyanname Ve Bildirimler

Tarih : 26.04.2011 Sayı : 2011/005 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde ÖTV Mükellefiyeti – Beyanname Ve Bildirimler

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Oluşan İadesi Gereken Kurumlar Vergisi Veya İadesi Gereken Geçici Vergi’nin Nakden Veya Mahsuben İadesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tarih : 26.04.2011 Sayı : 2011/004 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Oluşan İadesi Gereken Kurumlar Vergisi Veya İadesi Gereken Geçici Vergi’nin Nakden Veya Mahsuben İadesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İliskin Formun Doldurulması

Tarih : 14.04.2011 Sayı : 2011/003 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İliskin Formun Doldurulması

KDV Uygulamaları Açısından Özellik Arzeden Bazı Konuların Özet Olarak Açıklanması

Tarih : 17.01.2011 Sayı : 2011/002 KDV Uygulamaları Açısından Özellik Arzeden Bazı Konuların Özet Olarak Açıklanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi İlk Taksidinin Ocak Ayı İçinde Ödenmesi Ve İndirimli MTV Ödemesi Hakkında Açıklamalar

Tarih : 07.01.2011 Sayı : 2011/001 Motorlu Taşıtlar Vergisi İlk Taksidinin Ocak Ayı İçinde Ödenmesi Ve İndirimli MTV Ödemesi Hakkında Açıklamalar

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 22.12.2010 Sayı : 2010/012 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

İşçi Özlük Dosyası

Tarih : 11.11.2010 Sayı : 2010/011 İşçi Özlük Dosyası

1 Kasım 2010 Tarihinden İtibaren İstanbul’da Da Aile Hekimliği Uygulaması Başlatılmıştır

Tarih : 04.11.2010 Sayı : 2010/010 1 Kasım 2010 Tarihinden İtibaren İstanbul’da Da Aile Hekimliği Uygulaması Başlatılmıştır

Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Tarih : 25.05.2010 Sayı : 2010/009 Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Anonim Şirketlerde İlmühaberlerin İptal Edilerek Yerine Hisse Senetlerinin Bastırılmasının Önemi

Tarih : 18.05.2010 Sayı : 2010/008 Anonim Şirketlerde İlmühaberlerin İptal Edilerek Yerine Hisse Senetlerinin Bastırılmasının Önemi

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması

Tarih : 20.04.2010 Sayı : 2010/007 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması

2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ve 2010 Yılı Geçici Vergi Beyannamelerinde Yatırım İndirimi İstisnası

Tarih : 16.04.2010 Sayı : 2010/006 2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ve 2010 Yılı Geçici Vergi Beyannamelerinde Yatırım İndirimi İstisnası

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Tarih : 23.03.2010 Sayı : 2010/005 E-Fatura Uygulaması Hakkında

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mahsup Edilecek İndirimler Ve Geçmis Yıl Zararları

Tarih : 15.03.2010 Sayı : 2010/004 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mahsup Edilecek İndirimler Ve Geçmis Yıl Zararları

Vergi Borçlarının Gayrimenkuller İle Ödenebilmesi

Tarih : 02.03.2010 Sayı : 2010/003 Vergi Borçlarının Gayrimenkuller İle Ödenebilmesi

113 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Sonrası Kullanım Süresi Dolan Veya Herhangi Bir Sekilde Kullanılamayacak Duruma Gelen Ve İmha Edilen Malların Zayi Olan Mal Olarak Kabul Edilmesi Suretiyle Yüklenilen KDV’ler İçin Düzeltme Yapılması

Tarih : 25.02.2010 Sayı : 2010/002 113 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Sonrası Kullanım Süresi Dolan Veya Herhangi Bir Sekilde Kullanılamayacak Duruma Gelen Ve İmha Edilen Malların Zayi Olan Mal Olarak Kabul Edilmesi Suretiyle Yüklenilen KDV’ler İçin Düzeltme Yapılması

2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında Yatırım İndirimi

Tarih : 26.01.2010 Sayı : 2010/001 2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında Yatırım İndirimi

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 04.12.2009 Sayı : 2009/017 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Ücretler Üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisinde Dikkate Alınacak Gelir Vergisi Tarifesi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Verilmesi Tartışması

Tarih : 04.12.2009 Sayı : 2009/016 Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Ücretler Üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisinde Dikkate Alınacak Gelir Vergisi Tarifesi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Verilmesi Tartışması

Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Bastırılmasının Önemi

Tarih : 22.10.2009 Sayı : 2009/015 Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Bastırılmasının Önemi

Royalty Ve Lisans Ödemelerinin Gümrük Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Tarih : 30.09.2009 Sayı : 2009/014 Royalty Ve Lisans Ödemelerinin Gümrük Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

İthalatta KDV Matrahı Ve Gümrük Vergisi

Tarih : 30.09.2009 Sayı : 2009/013 İthalatta KDV Matrahı Ve Gümrük Vergisi

Zayi Olan Mallar, Sabit Kıymetler, Defterler Ve Belgeler Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tarih : 18.09.2009 Sayı : 2009/012 Zayi Olan Mallar, Sabit Kıymetler, Defterler Ve Belgeler Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Defter, Kayıt Ve Belgelerin Saklanma Ve İbraz Süresi

Tarih : 08.09.2009 Sayı : 2009/011 Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Defter, Kayıt Ve Belgelerin Saklanma Ve İbraz Süresi

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde ÖTV Mükellefiyeti – Beyanname Ve Bildirimler

Tarih : 02.09.2009 Sayı : 2009/010 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde ÖTV Mükellefiyeti – Beyanname Ve Bildirimler

Personele Verilen Ayni Yardımların Vergilendirilmesi

Tarih : 27.08.2009 Sayı : 2009/009 Personele Verilen Ayni Yardımların Vergilendirilmesi

Debit Note (Borç Dekontu) Ve Credit Note (Alacak Dekontu) Türk Vergi Usul Kanunu Açısından Kabul Edilir Belgeler Midir?

Tarih : 15.06.2009 Sayı : 2009/008 Debit Note (Borç Dekontu) Ve Credit Note (Alacak Dekontu) Türk Vergi Usul Kanunu Açısından Kabul Edilir Belgeler Midir?

Yevmiye Defteri Sayfalarının Tasdiksiz Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Ve Bu Kayıtlardaki KDV İndirimlerinin Geçerli Olup Olmadığı Tartışmalıdır

Tarih : 15.06.2009 Sayı : 2009/007 Yevmiye Defteri Sayfalarının Tasdiksiz Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Ve Bu Kayıtlardaki KDV İndirimlerinin Geçerli Olup Olmadığı Tartışmalıdır

Yabancı Para Cinsi Hesapların Geçici Vergi Dönemlerinde Ve Yıllık Hesap Dönemi Sonunda Değerlenmesi Vergi Usul Kanunu Gereği Zorunluluktur

Tarih : 25.05.2009 Sayı : 2009/006 Yabancı Para Cinsi Hesapların Geçici Vergi Dönemlerinde Ve Yıllık Hesap Dönemi Sonunda Değerlenmesi Vergi Usul Kanunu Gereği Zorunluluktur

Üretim Girdisi Olmayan, Tüketilmek Veya Kullanılmak Amacıyla Serbest Bölgeye Gönderilen Ve Gümrük İdarelerince Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formu Düzenlenen Mallarda İhracat İstisnası Uygulaması

Tarih : 16.04.2009 Sayı : 2009/005 Üretim Girdisi Olmayan, Tüketilmek Veya Kullanılmak Amacıyla Serbest Bölgeye Gönderilen Ve Gümrük İdarelerince Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formu Düzenlenen Mallarda İhracat İstisnası Uygulaması

(12) Dönem Ymm Raporu Düzenlenmeden Teminatsız Ve Raporsuz Nakden Veya Mahsup Yoluyla Kdv İadesi Alanların İncelemeye Sevk Edilmesi

Tarih : 23.02.2009 Sayı : 2009/004 (12) Dönem Ymm Raporu Düzenlenmeden Teminatsız Ve Raporsuz Nakden Veya Mahsup Yoluyla Kdv İadesi Alanların İncelemeye Sevk Edilmesi

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Oluşan İadesi Gereken Kurumlar Vergisi Veya İadesi Gereken Geçici Vergi’nin Nakden Veya Mahsuben İadesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tarih : 23.02.2009 Sayı : 2009/003 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Oluşan İadesi Gereken Kurumlar Vergisi Veya İadesi Gereken Geçici Vergi’nin Nakden Veya Mahsuben İadesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Alış Vesikalarının Kanuni Defterlere Kayıt Süresi Ve Katma Değer Vergisi İndirimi Arasındaki İlişki

Tarih : 18.02.2009 Sayı : 2009/002 Alış Vesikalarının Kanuni Defterlere Kayıt Süresi Ve Katma Değer Vergisi İndirimi Arasındaki İlişki

2008 Yılına İlişkin Transfer Fiyatlandırması İşlemlerinin Belgelendirilmesi Ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Yazılması İşlemlerinin 27.04.2009 Tarihine Kadar Tamamlanması Gerekmektedir.

Tarih : 18.02.2009 Sayı : 2009/001 2008 Yılına İlişkin Transfer Fiyatlandırması İşlemlerinin Belgelendirilmesi Ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Yazılması İşlemlerinin 27.04.2009 Tarihine Kadar Tamamlanması Gerekmektedir.