Eğitim Takvimi

Sirküler Arama


Etkinlik bulunamadı.

Faydalı Linkler

Faydalı Linkler
faydali-linkler

KAMU KURULUŞLARI VE MESLEKİ LİNKLER

Avrupa Birliği Resmi Sitesi
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankalar Birliği
Başbakanlık
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Danıştay Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelirler Genel Müdürlüğü
Hesap Uzmanları Kurulu
Invest in Turkey
İstanbul Defterdarlığı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İstanbul S. M.M.M. Odası
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Maliye Bakanlığı
Maliye Hukuk Yayınları
Merkez Bankası
Resmî Gazete
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
Türkiye S. M.M.M. ve Y.M.M. Odaları Birliği
Yargıtay

YATIRIM BANKALARI VE ARACI KURUMLAR

Bali Finansal Yapılanma
Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım
Finans İnvest Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PDF Kurumsal Finansman
Pragma
Turkven
Türk Eximbank - Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DERNEKLER

AIESEC   ( Aiesec Türkiye )
BCCT  (İngiliz Ticaret Odası Derneği)
Buğday   ( Ekolojik Yaşam Dergisi )
CCIFT  (Türk Fransız Ticaret Derneği)
Çekül  ( Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı )
Gyiad ( Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği )
Kalder  ( Kalite Derneği )
Kagider ( Kadın Girişimciler Derneği )
KBGV  ( Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı )
TEV   ( Türk Eğitim Vakfı )
TİM  ( Türkiye İhracatçılar Meclisi )
TOG  ( Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı )
Turmepa  ( DenizTemiz Derneği )
Tügiad   ( Türkiye Genç İş Adamları Derneği )

DİĞER LİNKLER

Mazars Group
Financial Accounting Standards Board
International Tax Review
International Federation of Accountants
LIBOR   ( Londra Bankalar Arası Faiz Oranları )
P.C.A.O.B.
Sarbanes – Oxley
COSO
Ambassade de France en Turquie
Metin Duran - Transfer Fiyatlandırması
Transfer Pricing Associate