Eğitimler

Eğitim Konuları

Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz küresel rekabet ortamı muhasebe ve denetim mesleğinde de... Devamı için tıklayınız

Vergi Eğitimleri

Vergi Eğitimlerimiz; Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ve Ek Mali Tabloların Hazırlanması, Vergisel Yönden Dönem Sonu İşlemleri ve Muhasebesi Hazırlanması Gereken Raporlar ve Tablolar, Türk Vergi Mevzuatı Açısından Transfer Fiyatlandırması... Devamı için tıklayınız

Denetim ve Raporlama Eğitimleri

Denetim ve Raporlama Eğitimlerimiz; Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Uygulamalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması, Finansçı Olmayan Şirket Çalışanl... Devamı için tıklayınız

Muhasebe Eğitimleri

Muhasebe Eğitimlerimiz; Kurumsal Raporlama Teknikleri, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Bordro Uygulamalarına Temel Teşkil Eden Mevzuat Hükümleri Eğitimi, Aylık Beyanname ve Bildirgeler (Muhtasar Beyanname, 1 ve 2 Numaralı KDV Beyannameleri, D... Devamı için tıklayınız

Gümrük Eğitimleri

Gümrük Eğitimlerimiz; Serbest Bölgelerde Gümrük Operasyonları ve Vergisel (GV, KDV, ÖTV, SB Fonu, KKDF, TEV vb.) Uygulamalar, Avantajlar, Riskler ve Risklerden Korunma Yolları, İthalat Vergilerine Genel Bakış; GV, KDV, ÖTV, TEV ve Sai... Devamı için tıklayınız

E-Eğitimler

E-Eğitimlerimiz; Uygulamalı Kobi TFRS Eğitimi

Etkinlik bulunamadı.

Eğitim Takvimi

Duyurular