Eğitim Takvimi

Kapsamlı ve Uygulamalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca muhasebe ve raporlama yapması olası olan işletmelerin, Mali İşler Departmanı Yöneticileri, Finans Direktörleri, Finansal Koordinatörler, Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürleri ve bu bölümlerin çalışanları ile bu konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyan diğer yöneticiler ve profesyoneller.

Neden Katılmalı?

Denetim departmanımız yöneticileri tarafından hazırlanarak sunulacak olan eğitimimizde, UFRS/UMS’ler ile ilgili birçok sektörde ve birçok şirketteki birebir uygulamalarda edinilen bilgi ve deneyimimizin, örnek vakalar ile katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir. Globalleşen dünya ihtiyaçları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği uluslararası karşılaştırılabilirlik sağlayan mali tabloları hazırlama ve yorumlama konularında yetkinlik kazanmak, tüm yöneticiler ve finans sektörü çalışanları için önem arz etmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Programı

1.Gün Eğitim Programı

 • UMS 1 – (TMS 1): Finansal Tabloların Sunuluşu & UFRS 1 - (TFRS 1): Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması
 • UMS 2 – (TMS 2): Stoklar
 • UMS 8 – (TMS 8): Muhasebe Politikaları Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • UMS 16 – (TMS 16): Maddi Duran Varlıklar
 • UMS 40 – (TMS 40): Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • UFRS 5 – (TFRS 5): Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • UMS 38 – (TMS 38): Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • UMS 36 – (TMS 36): Varlıklarda değer düşüklüğü
 • UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
 • UMS 23 – (TMS 23): Borçlanma Maliyetleri
 • UMS 24 İlişkili Taraflar
 • UMS 18 – (TMS 18): Hasılat
 • UMS 12 – (TMS 12): Gelir Vergileri
 • UMS 19 – (TMS 19): Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • UMS 37 – (TMS 37): Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UMS 32 ve UMS 39 – (TMS 32 ve 39) Finansal Araçlar: Mali Tablolarda gösterimi ve açıklamalar

2. Gün Eğitim Programı

Yukarıda yer verilen belli başlı standartların mali tablolara etkilerinin yansıtıldığı örnek vaka çalışması yapılacaktır.

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.