Eğitim Takvimi

UFRS Örnek Uygulamalar

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Daha önce “Kapsamlı UFRS Eğitimi’ne katılmış olan veya UFRS konusunda teorik bilgi sahibi olup uygulama konusunda örnekler görmek isteyen mali tablo hazırlayıcıları, muhasebe ve mali işler bölümü çalışanları.

Neden Katılmalı?

VUK’a göre hazırlanmış mali tablolara uygulayarak; UFRS hakkında detaylı bilgi, yasal mevzuata göre düzenlenen finansal tablolar ile UFRS ye göre düzenlenenler arasındaki farklılıklar, UFRS’nin çalıştığınız kurumlarda uygulanması durumunda karşılaşabileceğiniz durumların ele alınacağı eğitim programımız uygulama açısından oldukça önem arz etmektedir.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

Aşağıda yer verilen standartların mali tablolara etkilerinin yansıtıldığı örnek vaka çalışması yapılacaktır.

 • UFRS 1 – (TFRS 1): Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
 • UMS 2 – (TMS 2): Stoklar
 • UMS 10 – (TMS 10): Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • UMS 12 – (TMS 12): Gelir Vergisi
 • UMS 16 – (TMS 16): Maddi Duran Varlıklar
 • UMS 18 – (TMS 18): Hasılat
 • UMS 19 – (TMS19): Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • UMS 32 –  (TMS32): Finansal Araçlar: Sunum
 • UMS 37 –  (TMS 37): Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
 • UMS 39 –  (TMS 39): Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
 • UFRS 7 – (TFRS 7): Finansal Araçlar: Açıklamalar
 • UMS 38 – (TMS 38): Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • UMS 40 – (TMS 40): Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.