Eğitim Takvimi

UFRS Kapsamında Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması ve Örnek Uygulama

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında konsolide mali tablo hazırlamakla ve hazırlanan konsolide mali tabloları yorumlamakla yükümlü muhasebe, finans ve raporlama birim çalışanları ve yöneticileri.

Neden Katılmalı?

Konsolide mali tablo hazırlanmasına ilişkin temel kavramlar ve prensipler hakkında bilgi sahibi olmak, katılımcıya hem mesleki gelişim hem de görev yapılan şirkete katma değer yaratılması yönünden büyük fayda sağlayacaktır.

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Programı

• Konsolidasyonu Düzenleyen Uluslararası Muhasebe Standartlarının Kapsamı

• Konsolide Mali Tabloların Amacı

• Kavramlar - Ana Kavramlara İlişkin Örnekler

• Uygulama Esasları

• Konsolide Bilançoya İlişkin İlke ve Kurallar

• Konsolide Bilançonun Hazırlanması - Örnek Çalışma

• Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin İlke ve Kurallar

• Konsolide Gelir Tablosunun Hazırlanması

• Müşterek Yönetim Konsolidasyonu Yönteminin Uygulanması

• Öz kaynak Yönteminin Uygulanması

• Faaliyet Bölümleri

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.