Eğitim Takvimi

Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Mali Tablo Analizi ve Finans

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

İşletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha hakim ve etkin olmak isteyen ancak finans ve mali işler dışı alanlarda uzmanlaşmış işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.

Neden Katılmalı?

Yönetim, üretimin belirleyici faktörü haline gelmiştir. İşletmelerde performansın ilk gereği, ekonomik performanstır. İşletme sahiplerinin ve yöneticilerinin alacakları kararlarda ve firma kaynaklarını doğru yönlendirmede kullandıkları unsurlar finansal verilerdir. İşletme finansmanı ile ilgili temel bilgilerin paylaşılacağı bu eğitimde, finans dışı görevlerde uzman yöneticilerin ve yönetici adaylarının sistematik ve pratik bir bakış açısı oluşturması amaçlamaktadır. Ayrıca işletme içi iletişimde ortak finans dili konuşulabilmesini sağlamak adına da katkı sağlamaktadır.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

Finansman, Finansman Fonksiyonu ve Temel Finansal Kararlar

• Finans, Finansal Yönetim ve Muhasebe Nedir? Neden Önemlidir?

• Finansal Yöneticinin Temel Karar Alanları Hangileridir?

• Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri

»» Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

»» Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler

Finansal Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu vb.)

Finansal Tablo Bilgilerinin Yönetsel Kararlarda Kullanılması

Finansal Tabloların Analizi, Karşılaştırmalar ve Yorumlanması

• Tablo Analiz Teknikleri

Finansal Planlama ve Fon Gereksiniminin Tahmini

• Kar - Maliyet İlişkileri

• Bütçeleme

Paranın Zaman Değerine İlişkin Uygulamalar

• Faiz Hesapları, Vadelendirme, Geri Ödeme Planları

İşletme Finansman Kaynaklarının Seçimi

• Faktoring

• Leasing

• Hisse Senetleri

• Tahvil & Bono

• Türev Ürünler

Finansal Riskler ve Yönetim Teknikleri

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.