Eğitim Takvimi

Bağımsız Denetim Standartları Eğitimi ve Örnek Uygulamalar

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Bağımsız denetçi olmak isteyenler ile bağımsız denetim yapmayı düşünen Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetim yaptıran ve yaptıracak olan, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartları ile ilgili bilgi edinmek isteyen ve bağımsız denetimden kapsamına girmesi olası olan işletmelerin, Mali İşler Departmanı Yöneticileri, Finans Direktörleri, Finansal Koordinatörler, Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürleri ve bu bölümlerin çalışanları ile ve bu konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyan diğer yöneticiler ve profesyoneller.

Neden Katılmalı?

Denetim departmanımız yöneticileri tarafından hazırlanarak sunulacak olan eğitimimizde, denetim standartları üzerinde durulacak olup, bağımsız denetim süreci standartlar çerçevesinde anlatılacaktır. Uygulamalarda edinilen bilgi ve deneyimimizin katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir. Bu eğitim denetim mesleğinde kariyer yapmayı hedefleyenler ile bağımsız denetim süreci hakkında yetkinlik kazanmak isteyen tüm mali işler yöneticileri ve muhasebe meslek mensupları için önem arz etmektedir.

Eğitim Süresi

3 gün

Eğitim Programı

  • Bağımsız Denetimin genel amaçları ve bağımsız denetimin bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesi
  • Ekonomik çevre
  • Denetimin çerçevesi ve ilgili kurumlar
  • Denetimin etik kuralları
  • Denetimin temelleri (finansal tablolar, denetim görüşü, önemlilik seviyesi) ve örnek uygulamalar
  • Risklerin değerlendirilmesi ( denetim riskleri, risklerin tespiti ve finansal tablolara etkisi, hile riski, riskin tespitinde iç kontrolün önemi, denetimin planlanması,) ve örnek uygulamalar
  • Riske karşılık verme (kontrol testleri, maddi doğruluk testleri)
  • Raporlama (kanıtları değerlendirme, denetimin dokümantasyonu, çalışma kağıtlarının önemi)

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.