Eğitim Takvimi

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Temel Düzey)

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca muhasebe ve raporlama yapması olası olan işletmelerin, Mali İşler Departmanı Çalışanları, Bütçe Raporlama Departmanı Çalışanlar, Muhasebe Departmanı Çalışanları ve bu bölümlerin çalışanları ile bu konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyan diğer profesyoneller.

Neden Katılmalı?

VUK’a göre hazırlanmış mali tablolara uygulayarak; UFRS hakkında detaylı bilgi, yasal mevzuata göre düzenlenen finansal tablolar ile UFRS ye göre düzenlenenler arasındaki farklılıklar, UFRS’nin çalıştığınız kurumlarda uygulanması durumunda karşılaşabileceğiniz durumların ele alınacağı eğitim programımız uygulama açısından oldukça önem arz etmektedir.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

  • UFRS 1 – Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
  • UMS 2 - Stoklar
  • UMS 10 - Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
  • UMS 12 - Gelir Vergisi
  • UMS 16 - Maddi Duran Varlıklar
  • UMS 18 - Hasılat
  • UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar
  • UMS 37 - Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
  • UMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
  • UMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.