Eğitim Takvimi

Aile Şirketleri ve Kobi’ler İçin Mali Tablo Analizi ve UFRS Uygulamaları

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Aile Şirketi sahipleri ve Şirketleri’nde uluslararası geçerliliği olan bir raporlama sistemi kurmak isteyenler,kurumsal hale gelerek şirketlerini gelecek nesillere taşımak isteyen şirket ortakları, KOBİ’ler de çalışan profesyoneller, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca muhasebe ve raporlama yapması olası olan işletmelerin, Mali İşler Departmanı Çalışanları, Bütçe Raporlama Departmanı Çalışanlar, Muhasebe Departmanı Çalışanları ve bu bölümlerin çalışanları ile bu konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyan diğer profesyoneller.

Neden Katılmalı?

VUK’a göre hazırlanmış mali tablolara uygulayarak; UFRS hakkında detaylı bilgi, yasal mevzuata göre düzenlenen finansal tablolar ile UFRS ye göre düzenlenenler arasındaki farklılıklar, UFRS’nin aile şirketleri ve KOBİ’ler de uygulanması durumunda karşılaşabileceğiniz durumların ele alınacağı eğitim programımız uygulama açısından oldukça önem arz etmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Programı

• Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

• Kavramlar ve Genel İlkeler

• Finansal Tabloların Sunuluşu

• Finansal Durum Tablosu

• Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

• Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu

• Nakit Akış Tablosu

• Finansal Tablo Dipnotları

• Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar

• Temel Finansal Araçlar

• UMS 2 Stoklar

• UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

• UMS 16 Maddi Duran Varlıklar

• UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

• UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

• UMS 18 Hasılat

• Devlet Teşvikleri

• Borçlanma Maliyetleri

• UMS12 Gelir Vergileri

• UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

• UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.