Eğitim Takvimi

UFRS/TFRS - VUK Arasındaki Temel Farklar ve Yorumlanması

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca muhasebe ve raporlama yapması olası olan işletmelerin, Mali İşler Departmanı Çalışanları, Bütçe Raporlama Departmanı Çalışanlar, Muhasebe Departmanı Çalışanları ve bu bölümlerin çalışanları ile bu konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyan diğer profesyoneller.

Neden Katılmalı?

VUK’a göre hazırlanmış mali tablolara uygulayarak; UFRS hakkında detaylı bilgi, yasal mevzuata göre düzenlenen finansal tablolar ile UFRS ye göre düzenlenenler arasındaki farklılıklar, uygulanması durumunda karşılaşabileceğiniz durumların ele alınacağı eğitim programımız uygulama açısından oldukça önem arz etmektedir.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

 • VUK’a göre hazırlanmış mali tablolara hakkında genel bilgi
 • VUK ve UFRS raporlamasındaki en temel farklar ve farkların mali tablolara etkisi
 • UMS 1 – (TMS 1): Finansal Tabloların Sunuluşu & UFRS 1 - (TFRS 1): Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması
 • UMS 2 – (TMS 2): Stoklar
 • UMS 8 – (TMS 8): Muhasebe Politikaları Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • UMS 16 – (TMS 16): Maddi Duran Varlıklar
 • UMS 40 – (TMS 40): Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • UFRS 5 – (TFRS 5): Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • UMS 38 – (TMS 38): Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • UMS 36 – (TMS 36): Varlıklarda değer düşüklüğü
 • UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
 • UMS 23 – (TMS 23): Borçlanma Maliyetleri
 • UMS 24 İlişkili Taraflar
 • UMS 18 – (TMS 18): Hasılat
 • UMS 12 – (TMS 12): Gelir Vergileri
 • UMS 19 – (TMS 19): Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • UMS 37 – (TMS 37): Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UMS 32 ve UMS 39 – (TMS 32 ve 39) Finansal Araçlar: Mali Tablolarda gösterimi ve açıklamalar

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.