Eğitim Takvimi

Yükümlülükler, Yaptırımlar, Fırsatlar, Kolaylıklar Bağlamında Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

• İthalatı ve ihracatı olan firmalar ile lojistik firmalarının bu konularla ilgili görev icra eden her düzeydeki ve her unvandaki elemanları (dış ticaret, dış ticaret-lojistik ve vergi departmanlarının yöneticileri, uzmanları ve çalışanları). • İthalatı-ihracatı olsun ya da olmasın, dışarıdan ithal edilen mallarla ilgili olarak haksız rekabete uğrama tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek firmaların her düzeydeki ve her unvandaki elemanları. • Dış ticaret ve gümrük konularını içeren sınavlara girecekler. • Dış ticaret ve gümrük konularında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

Neden Katılmalı?

• İthalat ve/veya ihracat yapan ve bu işlemleri dolayısıyla gümrük idareleriyle muhatap olan kişi ya da şirketlerin, dış ticaret ve gümrük mevzuatı uyarınca yerine getirmek durumunda olduğu yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin ve bunlara uyulmadığında karşılaşılacak yaptırımların farkında olunması, uyum sorunlarını ve bu suretle doğabilecek riskleri asgariye indirir. Firmalar açısından, “ne kadar az risk, o kadar yüksek sürdürülebilirlik” anlamına gelir. • İdari ve mali yükümlülükler, yeri geldiğinde, zorluklar ve ek maliyetler getiren dış ticaret ve gümrük uygulamalarının bizzat kendisi, dış ticaret aktörlerine yararlanabilecekleri ve bu suretle zaman ve maliyetlerden tasarruf edebilecekleri belli fırsat ve kolaylıklar da sunmaktadır. İthalat ve/veya ihracat yapanların bu alandaki rekabetçi konumlarını geliştirmeleri gümrükle ve dış ticaretle ilgili fırsatları ve kolaylıkları yeterince anlamalarına ve bunları yönetmelerine bağlıdır. • Bağlı ortaklıkları ve/veya iştirakleriyle ithalat ve ihracat yapma şeklinde iş ilişkisine giren firmaların hem vergi hem de dış ticaret-gümrük mevzuatının gerekleriyle uyumlu ve koordineli transfer fiyatı politikaları geliştirmesi gerekir. Bu, mevcut mevzuat temelinde vergi ve gümrük-dış ticaret ekiplerinin çalışmaları arasında koordinasyon sağlanmasını da gerektirmektedir.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

I. GENEL BİLGİLER
Bazı Ana Kavramlar/Deyimler
II. YÜKÜMLÜLÜKLER (İTHALAT VE İHRACAT BAĞLAMINDA)
III. KISITLAMALAR/YASAKLAMALAR
A. İthali Yasak Mallar
B. İthali İzne Tabi Mallar
C. Miktar Kısıtlamaları
D. Referans Fiyatı Uygulaması
E. İthal Lisansları-İzinleri
IV. YAPTIRIMLAR
A. Suç-Kabahat Ayrımı
B. Vergi Kaybına Bağlı Olarak Uygulanan Cezalar
C. Vergi Kaybından Bağımsız (Sabit-Maktu) Cezalar
D. Cezalara Karşı Başvuru Olanakları
E. KMK Uyarınca Uygulanacak Cezalar
F. Zamanaşımı
V. FIRSATLAR/KOLAYLIKLAR
A. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri ve Avantajları
B. Serbest Bölgeler ve Avantajları
C. Tercihli Ticaret Uygulamaları (Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi)
D. Kolaylaştırılmış Gümrük İşlemleri

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.