Eğitim Takvimi

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Bordro Uygulamalarına Temel Teşkil Eden Mevzuat Hükümleri Eğitimi

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Firmada insan kaynakları departmanında çalışanlar, bordro hazırlayanlar, teorik bilgi sahibi olup uygulama olup konusunda örnekler göstermek isteyen çalışanlar muhasebe ve mali işler bölümü çalışanları.

Neden Katılmalı?

• 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde firmaların bordro yaparken, işe alım ve çıkarma sürecinde yapılması ve dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında bilgi sahibi olmak. • Kanundaki süreç hakkında bilgi sahibi olabilmek, • Programlar tarafından hesaplanan bordroların kontrolünü tam ve eksiksiz şekilde yerine getirebilmek.

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Programı

• Özlük Bilgileri

»» İş Başvurusu

»» İşe Alımda Personelin Vermesi Gerekli Evraklar

»» İş Sözleşmesi ve Sözleşme Türleri

• Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Nelerdir ?

»» İşe Alımdan Çıkışa Kadar Hangi Süreçler Takip Edilir, Hangi Evraklar Düzenlenir?

• Çalışma Süreleri

»» Çalışma Süresi

»» Fazla Çalışma

»» Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma

»» Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma

»» Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Fazla Çalışma

»» Telafi Çalışması, Kısa Çalışma

»» Çalışma Süresinden Sayılan Haller

»» Hastalık İzni Uygulamaları

Ücret

• Tanımı – Aylık, Günlük, Saatlik, Part-Time Ücret Kavramları

• Öğeleri ve Türleri (İçeriği ve Türleri)

• Ücret Dışı Ödemeler

• Yurt İçi- Yurt Dışı Harcırah Hesaplamaları (Harcırah Kavramı ve GV Yönünden Uygulamalar)

• Bireysel Emeklilik, Sağlık ve Hayat Sigortalarının Bordroya Yansıtılmasında Esaslar

Bordro Hesaplarına İlişkin

Personel özlük işlemleri, çalışma süreleri ve ücret kavramlarına ilişkin bilgiler ışığında, örneklerle bordro hesaplama uygulamaları.

• Ücret

• Fazla Mesai

• İzin

• Fark Bordrosu

• Harcırah Hesaplama

Ay Sonu İşlemleri ve Maaşların Hazırlanması

• Bankadan Maaş Ödemeleri Nasıl Yapılır?

• Muhasebeye Hangi Evraklar Verilir?

• Ay Sonunda Hangi Raporlar Alınır? Hangi Kurumlara Ne Zaman Verilir?

• SSK Aylık Bildirge, Tahakkuk Yapılması, Ödeme, EK 8 , Sigortalı Hesap Fişi

• Personel Durum Çizelgesi

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17 - 21. Maddeleri Uyarınca İşten Çıkarmalara İlişkin Mevzuat

• Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması

• Sözleşmenin Feshinde Usul

• Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü

• Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

Personel Çıkış İşlemleri

• İbraname

• İşten Çıkış İşlemleri

• Emeklilik İşlemleri

• Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi

• İhbar Tazminatı

Tazminat Hesaplamalarına İlişkin

• Oluşturulacak Çalışma Grupları ile, Bordro Programı Üzerinde, Kıdem, İhbar, Haksız Fesih ve Kötü Niyetli Fesih

Tazminatlarında 4857 sayılı İş Kanunu’nu ve SSK Yönünden Uygulamalar

• Tahakkuk

• Hesaplama

• Ödeme Esasları

Muhtelif Diğer Konular

• Yıllık Ücretli İzinler, İzin Formu, İzin Defteri, İzin Hakları

• İşsizlik Sigortası, Sakat, Eski Hükümlü İstihdamı

• İş Kazası

• Vizite İşlemleri

• SGK İdari Para Cezaları

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.