Eğitim Takvimi

Aylık Beyanname ve Bildirgeler (Muhtasar Beyanname, 1 ve 2 Numaralı KDV Beyannameleri, Damga Vergisi Beyannamesi, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi, BA-BS Formları ) İle Eklerinin Düzenlenmesi. Beyanlara Esas Bordro, Kayıt, Form ve Belgelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Şirketlerin muhasebe ve insan kaynakları bölümlerinde çalışmakta olup beyanname ve bildirgelerin hazırlanmasından sorumlu olan kişiler ve yöneticileri.

Neden Katılmalı?

Günümüzde internet ortamında verilen beyanname ve bildirgelerin doğru ve zamanında hazırlanması ve olası hatalardan dolayı şirketin karşılaşabileceği zararların minimuma indirilmesini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz eğitime yukarıda belirtilen şirket yetkililerinin katılması kısa vadede büyük fayda sağlayacaktır.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Bordro Uygulamalarına Temel Teşkil Eden Mevzuat Hükümleri

• Kimler Beyanname Vermekle Yükümlüdür?

• Beyan Süreleri

• Beyanname İçerikleri

• Beyannameleri Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar

• Beyannamelerin Süresinde Verilmemesi, Eksik ve Hatalı Bildirim Yapılması Sonucunda Karşılaşılacak Yaptırımlar

• Sorumlu Sıfatıyla KDV Beyanına Konu Olan İşlemler

• Damga Vergisine Konu Olan İşlemler

• Düzeltme Beyannameleriyle ilgili Açıklamalar

• Ba-Bs Formlarına Konu Olan Belgeler

• Ba-Bs Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar ile Bilmeden SMBİY Kullanmanın Sonuçları ve Uygulanan Cezalar

• SGK’ya Yapılan Asıl ve Ek Bildirimler

• SGK Bildirim Süreleri

• SGK Bildirgelerinin Süresinde Verilmemesi, Eksik ve Hatalı Bildirim Yapılması Sonucunda Karşılaşılacak Yaptırımlar

• SGK Bildirgelerinde Yapılacak Düzeltmelerle ilgili Açıklamalar

• Bordrolar Düzenlenirken 5510 Sayılı Kanuna Göre Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.