Eğitim Takvimi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin Ve Ek Mali Tabloların Hazırlanması

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Şirketlerin finans departmanı yöneticileri ve elemanları.

Neden Katılmalı?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi sadece ticari kazanç ya da zarar üzerine kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilavesi sonucu mali kazanç ya da zararın tespit edilmesinden ibaret basit bir beyanname değildir. Kendi içinde çapraz kontrol ilişkileri olan, indirim ve istisnalara dikkat edilmesi, beyanname eki çeşitli tablolar ile mali tablolar arasında bağlantı kurulması, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan MSUGT eki TDHP’nda yer verilen dipnotların dikkatli bir şekilde doldurulması, dipnotlar ile diğer tablolar arasındaki bağlantıların görülmesi ve beyanname ile muhasebe kayıtları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gereken, bir kurumun bütün bir yılının Maliye İdaresi’ne beyan edildiği ve dikkatli bir şekilde doldurulması gereken ve hatta profesyonel danışmanlık alınması gereken bir beyannamedir. Uygulamada, konusuna gayet hakim muhasebe meslek mensuplarının dahi ciddi hatalar yapabildiği gözlemlenmektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün

Eğitim Programı

• Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin Bölüm Sınıflandırmasıyla Ele Alınması
• İndirim, İstisna, Geçmiş Yıl Zararları, Bağış ve Yardımlar, Yatırım İndirimi Gibi Özellikli Konuların Açıklanması
• Beyannamenin Eki Tablolar Arasındaki Bağlantıların Açıklanması
• Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotlarının Teker Teker Ele Alınması
• Mali Tablolar ile Beyanname Arasındaki İlişkinin Açıklanması
• Dönem Sonu Vergi Karşılığı ve Kapanış Kayıtları ile Beyanname Arasındaki İlişkiye Örneklerle Yer Verilmesi
• Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlık ve Kontrol Dosyası’nın Oluşturulması
• Kurumlar Vergisi Hesabı ve Vergi Beyanına İlişkin Örnekler Verilmesi

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.