Eğitim Takvimi

Yabancı Sermayeli (Ortaklı) Şirketlerin Vergi İncelemelerinde Özellik Arz Eden Konular, Başlıca Vergi Riskleri ve Alınması Gereken Önlemler

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Yabancı sermayeli şirketlerin muhasebe ve finansman yöneticileri, finansal kontrolörleri, iç denetçileri, bütçe ve planlama sorumluları, mali işler sorumluları, mali işler koordinatörleri.

Neden Katılmalı?

Ülkemiz için doğrudan yatırım şeklindeki yabancı sermayenin önemi herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak şu da bir gerçektir ki; yabancı sermaye yüksek kâr elde edeceği ülkelere yatırım yapmaktadır. Bilinmektedir ki; yabancı ortaklar normal kâr dağıtımları haricinde yıllardır çeşitli adlar altında faturalar göndermekte ve Türkiye’deki şirketlerin kaynaklarını bir şekilde yurtdışına transfer etmek istemektedir. Vergi mevzuatımız bu gibi transferleri özünde kâr transferi olarak görmekte, KDV ve KVK açısından kaynakta vergileme yaptırmaktadır. Ancak son dönemde Maliye İdaresi tarafından yabancı sermayeli şirketlerin yurtdışındaki ilişkili firmaları ile olan işlemleri özellikle mercek altına alınmaya başlanmış ve kaynakta vergileme yapılsa dahi faturada yer alan hizmetlerin gerçekliği ve içeriği sorgulanmaya başlanmıştır. Ayrıca KVK’da yapılan değişiklik sonrası “Transfer Fiyatlandırması” mevzuatı açısından da yurtdışı ilişkili kişiler ile olan mal ve/veya hizmet alışverişleri büyük önem arz etmeye başlamıştır. İşte, yurtdışındaki ilişkili kişiler ile olan işlemlerde yapılması gereken kaynakta kesintiler ve ayrıca olması gereken belgeleme, ispat mükellefiyetleri,yurtdışındaki ortak ya da ilişkili kişilerden alınacak hizmetlere ya da bu kişilere yapılacak royalty, know-how ya da benzeri ödemelere dair tanzim olunacak sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bu eğitimimizde bilgi verilecektir.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

• Yurtdışından Alınan Hizmet Faturalarının Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, KDV ve KVK Mevzuatları Açısından İncelenmesi ve Bu Faturaların Gerçekliği ve İçeriği Hakkında Yapılması Gereken Belgeleme Çalışmalarının Açıklanması

• Yurtdışındaki İlişkili Kişiler ile Olan Mal ve/veya Hizmet Alışverişlerinde Transfer Fiyatlandırması Mevzuatı Açısından Yapılması Gerekenlerin (Transfer Fiyatlandırması Yöntemi Seçimi, Yönteme Uygun Fiyat Belirlenmesi, Yöntem ve Fiyatların Emsaline Uygun Olduğunun Belgelenmesi ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu’na Bağlanmasının) Uygulamalı Olarak Açıklanması

• Yurtdışından Gönderilen Yabancı Uyruklu Çalışana Yapılan Ödemelerin Vergi Mevzuatımız Açısından İncelenmesi

• Grup Şirketleri Arasındaki Para Transferlerinin İncelenmesi; Yurtdışından Kullanılan ya da Yurtdışına Kullandırılan Kredilerin Vergi Mevzuatımız Açısından İncelenmesi

• Yurtdışı Firmalara Düzenlenen Royalty / Know- How İçerikli Faturaların Vergisel Açıdan İncelenmesi

• Yurtdışındaki Firma ile Düzenlenen Sözleşmelerin Damga Vergisi Kanunu Açısından İncelenmesi

• 4875 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılması Gereken Bildirimler Hakkında Bilgi Verilmesi

• Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı (KEYK) Hakkında Örneklerle Bilgi Verilmesi

• Yurtdışının Uygulamak İstediği Muhasebe Prensipleri, Hesap Planı Sistematiğine Müdahale İstekleri, Uluslararası Grup Şirketleri Arasında İlişki için Kullanılması İstenen Özel Muhasebe Yazılımlarının Türk Vergi Mevzuatı ve Muhasebe İlkeleri ile Vergi İncelemeleri Açısından Ele Alınması

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.