Eğitim Takvimi

Vergi ihtilafları ve çözüm yolları

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Şirketlerin CFO, mali işler koordinatörleri, muhasebe ve finans yöneticileri, serbest muhasebeci mali müşavirler

Neden Katılmalı?

Vergiye ilişkin olarak vergi idaresi ile yaşanacak uyuşmazlıkların idari ve yargı aşamasında çözümlenmesine yönelik alternatifler hakkında örnek olaylar incelenerek yöneticilerin etkin ve doğru karar vermesinin sağlanması.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

-İdari Yollarla çözümler

·         Vergi Hatalarında Düzeltme

·         Şikayet Yolu İle Düzeltme

·         Zamanaşımı

·         Ödeme

·         Uzlaşma

o    Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

o    Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

o    Yetkili Uzlaşma Komisyonları

·         Pişmanlık Ve Islah

·         Cezalarda İndirim

 

-Yargı Yoluyla çözüm

·         İhtirazi Kayıtla Beyan

·         Yeni Vergi Yargı Yapısı

·         Dava Açma Usul Ve Esasları

·         Mahkeme Kararları Ve Sonuçları

·         Yürütmeyi Durdurma Kararı

·         Yeni Düzenlemeler İle Getirilen İstinaf Kanun Yolu

·         Yeni Düzenlemelere Göre İstinaf Kapsamına Giren Vergi Yargı Kararları

·         Yeni Düzenlemelere Göre Temyiz Kapsamına Giren Vergi Yargı Kararları

·         Yeni İdari Yargı Düzeninin Uygulama Başlangıcı

·         Temyiz Süreçleri

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.