Eğitim Takvimi

Yeni gelir vergisi tasarısının gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için getirdiği yenilikler

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Şirketlerin vergi, muhasebe ve finans bölümü yöneticileri, mali işler müdürleri, serbest muhasebeci mali müşavirler, gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü gerçek kişiler ile kurumlar vergisi mükellefleri

Neden Katılmalı?

Tasarı ile mevcut Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunları Gelir Vergisi Kanunu adı altında tek kanunda olarak düzenlenmektedir. Bu düzenleme yapılırken mevcut gelir vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanununda birçok yerde değişiklik yapılmaktadır. Söz konusu değişiklikler dışında, mevcut mevzuatta düzenlenmemiş bazı alanlarda yeni uygulamalar öngörülmektedir. Son olarak bazı vergisel avantajlar ve teşvikler sınırlandırılmakta veya kaldırılmaktadır. Bu değişiklikler eğitimimizde topluca ele alınacak olup, katılımcılar açısından çok yararlı olacaktır.

Eğitim Süresi

Yarım gün

Eğitim Programı

• Gelir Unsurları İtibariyle Öngörülen Değişiklikler

• Beyanname Verme Yükümlülüğüne İlişkin Öngörülen Değişiklikler

• Kurumlar Vergisi Kanununda Öngörülen Değişiklikler

• Tamamen Yeni Düzenlemeler

• Kısıtlanan Veya Kaldırılan Vergi Teşvikleri Ve İstisnalar

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.