Eğitim Takvimi

Vergisel Yönden Dönem Sonu İşlemleri ve Muhasebesi, Hazırlanması Gereken Raporlar ve Tablolar

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

Şirketlerin muhasebe departmanı yöneticileri ve elemanları, iç denetçileri, finansal kontrolörleri.

Neden Katılmalı?

Dönem sonu işlemleri, vergi mevzuatımız gereği, üç ayda bir geçici vergi beyanları açısından yılda dört kez yapılmaktadır. Ancak en önemli işlemler yıllık hesap dönemi sonunda yapılmaktadır. Dönem sonu işlemleri (envanter ve değerleme işlemleri) mükelleflerin ticari kazançlarını ve sonrasında ise çeşitli indirim ve ilaveler sonucunda vergiye tabi kazançlarının tespit edildiği en önemli işlemlerdir. Bu işlemlerde bilerek ya da bilmeyerek bir hata yapılması mükellefleri çok ciddi cezalar ile karşı karşıya bırakabilir. Uygulamada, dönem sonu işlemleri (envanter ve değerleme) açısından çok ciddi hatalar tespit edilmektedir. Ayrıca mükelleflerin genellikle günü birlik çalışmalar yaptığı ve olası bir vergi incelemesi için arşiv, dosyalama, raporlama gibi işlemler ile detaylı bir envanter defteri yazılması işlemlerine pek önem vermedikleri gözlemlenmektedir. Bu eğitimimizde vergi mevzuatımız açısından dönem sonu işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve raporlama süreci anlatılacaktır.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

• Tek Düzen Hesap Planında Yer Alan Hesap Sınıfları, Hesap Grupları ve Ana Hesaplar Sırasında Teker Teker Dikkat Edilmesi Gereken Envanter ve Değerleme İşlemlerinin Açıklanması

• Vergi Mevzuatımız Açısından Hazırlanması Gereken Tablolar ve Raporların Uygulamalı Olarak Gösterilmesi

• Stoklar, Amortismanlar, Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlenmesi, Faiz Tahakkukları, Gelir Ve Gider Tahakkukları ile Karşılıklar ve Yatırımların Aktifleştirilmesi Konularının Detaylı Olarak Ele Alınması

• Dönem Sonu Vergi Karşılığı Kayıtları ile Mali Tablolar ve Beyannameler Arasındaki İlişkinin Uygulamalı Olarak Gösterilmesi

• Yıllık Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.