Eğitim Takvimi

KDV İadelerine Esas Listelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

KDV istisnası kapsamında yurtiçi veya yurtdışı mal veya hizmet teslimi bulunan firmaların yöneticileri, mali işler müdürleri, muhasebe müdürleri, muhasebe, dış ticaret çalışanları, KDV iade işlemlerini yürütenler.

Neden Katılmalı?

KDV iade işlemleri gün geçtikçe daha kompleks ve özellikli duruma gelmektedir. İstisna türüne göre KDV iadesi talebi için hangi listelerin ve tabloların hazırlanacağı ile listelerin nasıl hazırlanacağı, iade tutarının nasıl tespit edileceği ve listelerde dikkat edilecek hususların bilinmesi ve listelerin doğru olarak hazırlanması KDV iadelerinin hızlı sonuçlandırmaları için çok önemlidir. Eğitim KDV iade işlemlerinde katılımcılara yol gösterecektir.

Eğitim Süresi

Yarım gün

Eğitim Programı

  • İade Türlerine Göre Aranan Belgeler, Hazırlanması Gereken Listeler ve Tablolar
  • İade Tutarının Tespiti
  • Genel Gider ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere İlişkin KDV Tutarlarının İade Hesaplamalarına Dahil Edilme Usul ve Esasları
  • İndirilecek KDV, Yüklenilen KDV Listelerinin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Satış Faturaları Listelerinin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

  • 429’nolu VUK Tebliği İle Getirilen Değişikliklerle İadenin Mahsuben ve Nakden Talep Edilme Usulleri
  • Kontrol Raporları İçin Hazırlanan Yazılarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.