Makale Arama


Etkinlik bulunamadı.

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayrılması Gereken Dönem, Alacağın Hâsılat Yaratan Bir İşlemden Kaynaklanması Zorunluluğu, Karşılık Ayrılması Sonrası Alacağın Takip Edilmesi Gerekliliği Ve İflas Ertelemesi Hükümleri Açısından Şüpheli Alacak Karşılığı Hakkında Özellik Arz Eden Durumlar Güray Öğredik

Ticari Defterlerin Tutulması, Kayıt Zamanı, Açılış, Ara Ve Kapanış Onayları (Tasdikleri) Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır Güray Öğredik

Yurt Dışından Gelen Ciro Primi Mahiyetindeki Credit Note Adlı Belgenin Muhasebeleştirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi Güray Öğredik

Kurumsal Sağlık Poliçelerinin Vergilendirilmesinde Yorum Değişikliği Mi Oldu? Değişikliğin Şirketlere Ve Sigorta Sektörüne Etkisi Güray Öğredik

Sermaye Avansı, Zarar Telafi Fonu, Sermaye Tamamlama Fonu Veya Benzeri Adlar Altında Kayıtlara Alınan Tutarlar Kayıtlara Alındığı Hesap Dönemi Sonuna Kadar Sermayeye Eklenmezse Vergiye Tabi Kurum Kazancına Dâhil Mi Edilecektir? Güray Öğredik

Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) Yürürlüğe Girdi, Geçmişte Fazla Yapılan Vergi Tevkifatlarına İade İmkânı Oluştu Mu? Bundan Sonrası İçin Oluşan Tereddütlü Konular Güray Öğredik

İhraç Kaydıyla Satın Alınan Malın İmalatçıya İade Edilmesi Güray Öğredik

Credit Ve Debit Note’ların Kdv Ve Gümrük Mevzuatı İle Maliye’nin Güncel Bir Özelgesi Kapsamında İncelenmesi Güray Öğredik

Şirketlerin Kat Karşılığı Arsa Teslimleri Taşınmaz Ticareti Yaptıkları Anlamına Mı Gelir? Güray Öğredik

Serbest Meslek Erbabının Müşterisinden Gider Karşılığı Aldığı Paralar Kazanca Dahil Edilmek Zorundadır Güray Öğredik

Arsa Karşılığı 150 M²’Yi Aşmayan Konut Tesliminde Müteaahhit Üzerinde Kalan Kdv Yükü Hakkında Güray Öğredik

Yeni TTK Kapsamında Nakit Sermaye Artışlarında %25 Blokaj Şartı, İç Kaynakların Sermayeye İlavesi Ve Primli Ödeme Güray Öğredik

İthalat İşlemlerinin Form Ba İle Bildirilmesinde Hangi Tutar Dikkate Alınmalıdır? Güray Öğredik

İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Mal Süresinde İhraç Edilemezse İhracatçı Ödeyeceği Kdv’ni İndirim Konusu Yapabilir Mi? Güray Öğredik

Personel Yemek Ücretlerinin Vergi Mevzuatındaki Yeri Ve Ciddi Hatalara Müsait Özellik Arz Eden Durumlar Güray Öğredik

Bayilerin Bodrosunda Kayıtlı Satış Elemanlarına Doğrudan Prim Mahiyetinde Menfaat Sağlanabilir Mi? Güray Öğredik

Due Dılıgence Raporları Hizmet İhracı Kapsamında Mıdır? Güray Öğredik

Bahşişler Gider Yazılamaz Mı? Bahşişler Ücret Geliri Midir? Güray Öğredik

Ciro Primi Faturasının Ertesi Yıl Tarihli Düzenlenmesi Halinde Kdv İndiriminde Yaşanan Sıkıntılar Güray Öğredik

Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yarattığı Problemler İle Birlikte Yürürlüğe Girdi Güray Öğredik

Yeni Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Şirketlerde Avans Kâr Dağıtımı Nasıl Yapılacaktır? Güray Öğredik

Basit Usule Tabi Servis İşletmecisinin Faturasında “Kdv Dahil” İbaresi Kullanmasının Vergisel Sonuçları Güray Öğredik

Yurt Dışındaki Firmalardan Elde Edilen Ciro Primi Mahiyetindeki Tutarlar Katma Değer Vergisine Tabi Midir? Güray Öğredik

Son Değişiklikler Sonrası Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinimleri Güray Öğredik