Makale Arama


Etkinlik bulunamadı.

Yurtdışından Sağlanan Serbest Meslek Hizmetleri ve Yeni Nesil Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hakan Keklikçi

Gider Pusulası İle Aynı kişiye Sürekli Yapılan Ödemelerde Sigorta ve Vergi Riskleri Güray Öğredik

Forex Kazançlarında Vergi Belirsizliği Güray Öğredik

Gayrimenkul Kaynaklı Kazanç Ve Servetlerin Vergilendirilmesi Güray Öğredik

Dönemsellik Ve Tahakkuk İlkeleri Çerçevesinde Ciro Priminde Kdv Kanunu Madde 35 Kapsamında Matrahta Değişikliğin Vuku Bulduğu Dönem İle Gelir Ve Giderin Ait Olduğu Dönemin Tespiti Güray Öğredik

Yurtdışında Mukim Kurumların Türkiye’deki Taşınmaz Satışlarının Vergilendirilmesi Güray Öğredik

Kira Ödemelerinin Çek, Mal Mukabili Veya Tamir Tadilat Masraflarına Mahsuben Ödenmesine Vergi Dairelerinin Tevsik Zorunluluğu Açısından Konuya Dar Açılı Yaklaşımı Güray Öğredik

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır Güray Öğredik

Varlık Barışı Olarak Adlandırılan Kanuni Düzenleme Resmi Gazetede Yayınlanmıştır Güray Öğredik

SMM Ve YMM’lerin Mesken Olarak Kullandıkları Konutlarını Büro Olarak Da Kullanabileceklerine Dair Yasal Düzenleme Yapılmıştır Güray Öğredik

Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecektir Güray Öğredik

İştirakin Devralınması Durumunda Veya İştirakin Tasfiyesi Halinde, İştirakin Kayıtlı Değeri İle Devrolan Ya Da Tasfiye Olan Şirketin Özsermayesi Arasındaki Olumsuz Fark Zarar Kabul Edilebilir Mi? Güray Öğredik

İhracatta Götürü Gider İndirimi Harcama Yapılmadan “Beyanname Üzerinden İndirim” Şeklinde Uygulanabilir Mi? Güray Öğredik

Bedelsiz Hizmet İfası Bağış Ve Yardım Olarak Değerlendirilebilir Mi Ve Vadeli Çek İle Yapılan Bağış Ve Yardım Hangi Dönem Kazancından İndirilecektir? Güray Öğredik

Vazgeçilen Alacağın Zarardan Mahsubu Ve Bu Mahsubun Muhasebeleştirilmesi, Değersiz Alacaklar İle Vazgeçilen Alacaklar Arasındaki Karşılıklı İlişkinin İncelenmesi Ve Özellik Arz Eden Bazı Durumlar Güray Öğredik

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Zorunluluğu Güray Öğredik

Elektronik Tebligat Uygulama Süreci Ve Sürecin İşleyebilmesi İçin Alinmasi Gereken Kayitli Elektronik Posta Hesaplari Güray Öğredik

2012 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunuzu Hazırladınız Mı? Güray Öğredik

E-Defter Tutmak Ve E-Fatura Kullanmak Zorunda Olabilirsiniz! Güray Öğredik

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayrılması Gereken Dönem, Alacağın Hâsılat Yaratan Bir İşlemden Kaynaklanması Zorunluluğu, Karşılık Ayrılması Sonrası Alacağın Takip Edilmesi Gerekliliği Ve İflas Ertelemesi Hükümleri Açısından Şüpheli Alacak Karşılığı Hakkında Özellik Arz Eden Durumlar Güray Öğredik