Makale Arama


Etkinlik bulunamadı.

ÇOK SAYIDA TAŞINMAZ VEYA İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞI YAPANLAR KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNALARINDAN YARARLANAMAZ MI? Güray Öğredik

İhracat Teslimlerine İlişkin Hizmetler Güray Öğredik

ÖTV’nin KDV Matrahına Dahil Olacağına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Güray Öğredik

Yurtdışından Gelen Grup İçi Hizmet Faturalarında Hizmetin Gerçekten Alındığının İspat Edilmesi, İspat Edilememesi Halinde Karşılaşılacak Vergisel Riskler Güray Öğredik

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge personelinin Bölge Dışında Geçirdiği Süre Olması Durumunda Ücretlerin Vergilendirilmesi Emre Yayla

AR-GE MERKEZLERİNDE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA AR-GE İNDİRİMİ Emre Yayla

Bedelsiz Hisseler Gelir mi Yazılmalıdır? Güray Öğredik

İlişkili Kişilere Faiz Karşılığı Borç Veren Bir Şirket Tefeci midir? Güray Öğredik

Yurtdışında Ödenen Vergiler Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kısmen veya Tamamen Mahsup Edilememesi Durumunda Gider Yazılabilecek midir? Güray Öğredik

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik

Örtülü Sermaye Uygulamasında Borç Veren Tam Mükellef Kurumun Elde Ettiği Faiz Gelirinin “Tamamı” “Her Zaman” İştirak Kazancı İstisnası Şeklinde Düzeltilebilir mi? Güray Öğredik

Limited Şirket Pay Senedi Satış Kazancında Değer Artış Kazancı Hükümleri Ve Yurtdışındaki Şirketin Türkiye’de Sahip Olduğu Limited Şirket Pay Senedinin İktisap Edilmesi Halinde Kdv Sorumluluğu Güray Öğredik