Makale Arama


Etkinlik bulunamadı.

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar Emre Yayla

680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya Yavuzcan Çolak

Borçlu İçin İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmişse Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi? Güray Öğredik

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarını Düzelten Mükelleflerin Gider Yazdıkları Tutarların Dağıtılabilir Ticari Kârın Tespitinde Dikkate Alınamayacağına Dair Genel Tebliğ Düzenlemesi Güray Öğredik

Yurtdışındaki Ortağın Teminatı İle Türkiye’deki Bankalardan Kredi Kullanılmasının Vergisel Sonuçları Hülya Yavuzcan Çolak

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya Yavuzcan Çolak

Kredi Kullanılarak Hisseleri İktisap Edilen İştirak Devralınırsa, Krediye Dair Finansman Giderlerinin Akıbeti Ne Olacaktır? Hülya Yavuzcan Çolak

6552 Sayılı Torba Kanun İle Fiktif Kasa Mevcudu İle Ortaklardan Alacakların Gider Yazılması Nedeniyle Yıl Sonu Bilançosunda Ticari Zarar Oluşacak Mükellefleri Kâr Dağıtımı Sırasında Bekleyen Vergisel Risk Güray Öğredik

Şartlı Muafiyet Rejimlerine Genel Bir Bakış Cahit Yerci

Faktoring Şirketlerinin Şüpheli Alacak Sorunu Halen Devam Ediyor Güray Öğredik

İhraç Kaydıyla Teslim Aldığı Malı Süresinde İhraç Edemeyen İhracatçı İmalatçıya Ödediği Kdv’yi İndirim Ve İade Konusu Yapabilir Mi? Hülya Yavuzcan Çolak

Küçük Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasının Usul Ve Esasları Hülya Yavuzcan Çolak

HURDA ARAÇ (OTOMOBİL, KAMYON, KAMYONET, İŞ MAKİNELERİ …V.B.) SATIŞLARI KDV’DEN İSTİSNA MIDIR? Güray Öğredik

CİRO PRİMLERİ VE KDV İNDİRİM ZAMANI MUAMMASI Hülya Yavuzcan Çolak

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ Hülya Yavuzcan Çolak

Yeni KDV Genel Uygulama Tebliğinde D.İ.İ.B. Sahibi Alıcılara Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası Uygulaması ve KDV İadesi Hülya Yavuzcan Çolak

ÖKC/PSF İle Belgelendirdiğiniz “İşle İlgili, Gerçek Bazı Harcamalar KKEG Olabilir Ve KDV’Sİ İndirilemeyebilir; KDV İadelerinde Ciddi Sorunlar Yaşanabilir Hülya Yavuzcan Çolak

Bazı KDV’den İstisna Teslimler İçin KDV İade Talebi Olmasa Dahi Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulması Zorunluluğu Getirilmiştir Hülya Yavuzcan Çolak

Ogs-Hgs Ücretlerinde KDV İndirimi Hülya Yavuzcan Çolak

2014 Yılı Mali Tatil Uygulamaları Hülya Yavuzcan Çolak

Fiili İhracı/Teslimi Ertesi Döneme/Yıla Sarkan Yurt İçi ve Dışı Satışlarda Maliyetin ve Hasılatın Ait Olduğu Dönem Hülya Yavuzcan Çolak

Vergi Usul Kanunu Gereği Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi 1992 Yılından Beri Zorunluluktur Hülya Yavuzcan Çolak

2014 Yılı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Zorunlu Olan E-defter Geçiş Süreci Hakkında Hatırlatmalar Hülya Yavuzcan Çolak

Af Kanunu Nedeniyle Kayıtlardan Silinen Tutarların Yarattığı Zararın Kardan Mahsubu Kar Dağıtımı Sayılmaktadır Hülya Yavuzcan Çolak

Hurda Araç Satışları “Hurda Metal” Kavramı Dahilinde KDV’den İstisna mıdır? Güray Öğredik

E-Defter Tutmaya Başladıktan Sonra Fiziki Ortamdaki Defterlere Kapanış Tasdiki Ne Zaman Yapılacak? Hülya Yavuzcan Çolak

Yurtdışı kredi faizinde KDV beyan zamanı makalesi Güray Öğredik

6545 Sayılı Kanun ile Vergi Yargısı Sürecine Yönelik Yapılan Değişiklikler Güray Öğredik

Yurtdışından Sağlanan Serbest Meslek Hizmetleri ve Yeni Nesil Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hakan Keklikçi

Sat ve Geri Kirala (Sell & Leaseback) İşleminin Finansal ve Vergisel Avantajları Güray Öğredik

Forex Kazançlarda Vergi Belirsizliği Güray Öğredik

Kiralanan Arsa Üzerine Kiracı Tarafından Yapılan Binaya İlişkin Harcamaların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Güray Öğredik

Döviz Cinsi Avansların Değerlemesi Sonucunda Oluşan Kur Farkları Nasıl Muhasebeleştirilmelidir? Güray Öğredik

Yabancı Personel Hakkında Güray Öğredik

Gider Pusulası İle Aynı kişiye Sürekli Yapılan Ödemelerde Sigorta ve Vergi Riskleri Güray Öğredik