Sirkülerler

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 04.12.2009 Sayı : 2009/017 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Ücretler Üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisinde Dikkate Alınacak Gelir Vergisi Tarifesi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Verilmesi Tartışması

Tarih : 04.12.2009 Sayı : 2009/016 Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Ücretler Üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisinde Dikkate Alınacak Gelir Vergisi Tarifesi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Verilmesi Tartışması

Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Bastırılmasının Önemi

Tarih : 22.10.2009 Sayı : 2009/015 Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Bastırılmasının Önemi

Royalty Ve Lisans Ödemelerinin Gümrük Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Tarih : 30.09.2009 Sayı : 2009/014 Royalty Ve Lisans Ödemelerinin Gümrük Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

İthalatta KDV Matrahı Ve Gümrük Vergisi

Tarih : 30.09.2009 Sayı : 2009/013 İthalatta KDV Matrahı Ve Gümrük Vergisi

Zayi Olan Mallar, Sabit Kıymetler, Defterler Ve Belgeler Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tarih : 18.09.2009 Sayı : 2009/012 Zayi Olan Mallar, Sabit Kıymetler, Defterler Ve Belgeler Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Defter, Kayıt Ve Belgelerin Saklanma Ve İbraz Süresi

Tarih : 08.09.2009 Sayı : 2009/011 Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Defter, Kayıt Ve Belgelerin Saklanma Ve İbraz Süresi

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde ÖTV Mükellefiyeti – Beyanname Ve Bildirimler

Tarih : 02.09.2009 Sayı : 2009/010 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde ÖTV Mükellefiyeti – Beyanname Ve Bildirimler

Personele Verilen Ayni Yardımların Vergilendirilmesi

Tarih : 27.08.2009 Sayı : 2009/009 Personele Verilen Ayni Yardımların Vergilendirilmesi

Debit Note (Borç Dekontu) Ve Credit Note (Alacak Dekontu) Türk Vergi Usul Kanunu Açısından Kabul Edilir Belgeler Midir?

Tarih : 15.06.2009 Sayı : 2009/008 Debit Note (Borç Dekontu) Ve Credit Note (Alacak Dekontu) Türk Vergi Usul Kanunu Açısından Kabul Edilir Belgeler Midir?

Yevmiye Defteri Sayfalarının Tasdiksiz Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Ve Bu Kayıtlardaki KDV İndirimlerinin Geçerli Olup Olmadığı Tartışmalıdır

Tarih : 15.06.2009 Sayı : 2009/007 Yevmiye Defteri Sayfalarının Tasdiksiz Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtların Ve Bu Kayıtlardaki KDV İndirimlerinin Geçerli Olup Olmadığı Tartışmalıdır

Yabancı Para Cinsi Hesapların Geçici Vergi Dönemlerinde Ve Yıllık Hesap Dönemi Sonunda Değerlenmesi Vergi Usul Kanunu Gereği Zorunluluktur

Tarih : 25.05.2009 Sayı : 2009/006 Yabancı Para Cinsi Hesapların Geçici Vergi Dönemlerinde Ve Yıllık Hesap Dönemi Sonunda Değerlenmesi Vergi Usul Kanunu Gereği Zorunluluktur

Üretim Girdisi Olmayan, Tüketilmek Veya Kullanılmak Amacıyla Serbest Bölgeye Gönderilen Ve Gümrük İdarelerince Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formu Düzenlenen Mallarda İhracat İstisnası Uygulaması

Tarih : 16.04.2009 Sayı : 2009/005 Üretim Girdisi Olmayan, Tüketilmek Veya Kullanılmak Amacıyla Serbest Bölgeye Gönderilen Ve Gümrük İdarelerince Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formu Düzenlenen Mallarda İhracat İstisnası Uygulaması

(12) Dönem Ymm Raporu Düzenlenmeden Teminatsız Ve Raporsuz Nakden Veya Mahsup Yoluyla Kdv İadesi Alanların İncelemeye Sevk Edilmesi

Tarih : 23.02.2009 Sayı : 2009/004 (12) Dönem Ymm Raporu Düzenlenmeden Teminatsız Ve Raporsuz Nakden Veya Mahsup Yoluyla Kdv İadesi Alanların İncelemeye Sevk Edilmesi

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Oluşan İadesi Gereken Kurumlar Vergisi Veya İadesi Gereken Geçici Vergi’nin Nakden Veya Mahsuben İadesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tarih : 23.02.2009 Sayı : 2009/003 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Oluşan İadesi Gereken Kurumlar Vergisi Veya İadesi Gereken Geçici Vergi’nin Nakden Veya Mahsuben İadesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Alış Vesikalarının Kanuni Defterlere Kayıt Süresi Ve Katma Değer Vergisi İndirimi Arasındaki İlişki

Tarih : 18.02.2009 Sayı : 2009/002 Alış Vesikalarının Kanuni Defterlere Kayıt Süresi Ve Katma Değer Vergisi İndirimi Arasındaki İlişki

2008 Yılına İlişkin Transfer Fiyatlandırması İşlemlerinin Belgelendirilmesi Ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Yazılması İşlemlerinin 27.04.2009 Tarihine Kadar Tamamlanması Gerekmektedir.

Tarih : 18.02.2009 Sayı : 2009/001 2008 Yılına İlişkin Transfer Fiyatlandırması İşlemlerinin Belgelendirilmesi Ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Yazılması İşlemlerinin 27.04.2009 Tarihine Kadar Tamamlanması Gerekmektedir.