Sirkülerler

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 26.12.2013 Sayı : 2013/007 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Sat Ve Geri Kirala (Sell & Leaseback) İşleminin Vergisel Avantajları

Tarih : 23.10.2013 Sayı : 2013/006 Sat Ve Geri Kirala (Sell & Leaseback) İşleminin Vergisel Avantajları

Vergi Mahkemesince Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmedikçe Ödeme Emrine Karşı İtiraz Edilmesi Veya Dava Açılması Tahsilâtı Durdurmayacaktır

Tarih : 22.10.2013 Sayı : 2013/005 Vergi Mahkemesince Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmedikçe Ödeme Emrine Karşı İtiraz Edilmesi Veya Dava Açılması Tahsilâtı Durdurmayacaktır

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Zorunluluğu

Tarih : 29.01.2013 Sayı : 2013/004 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Zorunluluğu

Elektronik Tebligat (E-Tebligat) Uygulama Süreci Ve Sürecin İşleyebilmesi İçin Alınması Gereken Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesapları Hakkında

Tarih : 25.01.2013 Sayı : 2013/003 Elektronik Tebligat (E-Tebligat) Uygulama Süreci Ve Sürecin İşleyebilmesi İçin Alınması Gereken Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesapları Hakkında

421 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sonrasında E-Fatura Kullanma Ve E-Defter Tutma Zorunluluğu Kapsamında Olanların Yapması Gerekenler

Tarih : 23.01.2013 Sayı : 2013/002 421 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sonrasında E-Fatura Kullanma Ve E-Defter Tutma Zorunluluğu Kapsamında Olanların Yapması Gerekenler

E-Defter Ve E-Fatura Zorunluluğu

Tarih : 14.01.2013 Sayı : 2013/001 E-Defter Ve E-Fatura Zorunluluğu