Sirkülerler

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 22.12.2010 Sayı : 2010/012 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

İşçi Özlük Dosyası

Tarih : 11.11.2010 Sayı : 2010/011 İşçi Özlük Dosyası

1 Kasım 2010 Tarihinden İtibaren İstanbul’da Da Aile Hekimliği Uygulaması Başlatılmıştır

Tarih : 04.11.2010 Sayı : 2010/010 1 Kasım 2010 Tarihinden İtibaren İstanbul’da Da Aile Hekimliği Uygulaması Başlatılmıştır

Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Tarih : 25.05.2010 Sayı : 2010/009 Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Anonim Şirketlerde İlmühaberlerin İptal Edilerek Yerine Hisse Senetlerinin Bastırılmasının Önemi

Tarih : 18.05.2010 Sayı : 2010/008 Anonim Şirketlerde İlmühaberlerin İptal Edilerek Yerine Hisse Senetlerinin Bastırılmasının Önemi

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması

Tarih : 20.04.2010 Sayı : 2010/007 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması

2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ve 2010 Yılı Geçici Vergi Beyannamelerinde Yatırım İndirimi İstisnası

Tarih : 16.04.2010 Sayı : 2010/006 2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ve 2010 Yılı Geçici Vergi Beyannamelerinde Yatırım İndirimi İstisnası

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Tarih : 23.03.2010 Sayı : 2010/005 E-Fatura Uygulaması Hakkında

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mahsup Edilecek İndirimler Ve Geçmis Yıl Zararları

Tarih : 15.03.2010 Sayı : 2010/004 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mahsup Edilecek İndirimler Ve Geçmis Yıl Zararları

Vergi Borçlarının Gayrimenkuller İle Ödenebilmesi

Tarih : 02.03.2010 Sayı : 2010/003 Vergi Borçlarının Gayrimenkuller İle Ödenebilmesi

113 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Sonrası Kullanım Süresi Dolan Veya Herhangi Bir Sekilde Kullanılamayacak Duruma Gelen Ve İmha Edilen Malların Zayi Olan Mal Olarak Kabul Edilmesi Suretiyle Yüklenilen KDV’ler İçin Düzeltme Yapılması

Tarih : 25.02.2010 Sayı : 2010/002 113 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Sonrası Kullanım Süresi Dolan Veya Herhangi Bir Sekilde Kullanılamayacak Duruma Gelen Ve İmha Edilen Malların Zayi Olan Mal Olarak Kabul Edilmesi Suretiyle Yüklenilen KDV’ler İçin Düzeltme Yapılması

2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında Yatırım İndirimi

Tarih : 26.01.2010 Sayı : 2010/001 2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında Yatırım İndirimi