Sirkülerler

Vergi Yargısında Makul Sürede Yargılanma Hakkına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 16.12.2014 Sayı : 2014/02 Vergi Yargısında Makul Sürede Yargılanma Hakkına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlanmıştır

Fizikî Ortamda (Kağıt Defterlerde) Tutulan Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 11.12.2014 Sayı : 2014/01 Fizikî Ortamda (Kağıt Defterlerde) Tutulan Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri