Sirkülerler

04.12.2012 Tarihinde Bir Kısım Maddeleri Değiştirilen, Bir Kısım Eklemeler Yapılan 17/1/2005 Tarihli Ve 2005/8391 Sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararı Çerçevesinde, “DİİB” Kullanan Mükelleflere Getirilen Ek Sorumluluklar / Kolaylıklar / Avantajlar

Tarih : 25.12.2012 Sayı : 2012/005 04.12.2012 Tarihinde Bir Kısım Maddeleri Değiştirilen, Bir Kısım Eklemeler Yapılan 17/1/2005 Tarihli Ve 2005/8391 Sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararı Çerçevesinde, “DİİB” Kullanan Mükelleflere Getirilen Ek Sorumluluklar / Kolaylıklar / Avantajlar

Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde, Mükelleflere Getirilen Ek Sorumluluklar / Kolaylıklar / Avantajlar

Tarih : 30.11.2012 Sayı : 2012/004 Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde, Mükelleflere Getirilen Ek Sorumluluklar / Kolaylıklar / Avantajlar

Solvent, White Sprit Ve Bir Kısım Petrol Ürünlerinin İthalatında İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Sınırlandırma Ve Yeni İthalat Uygulaması

Tarih : 30.11.2012 Sayı : 2012/003 Solvent, White Sprit Ve Bir Kısım Petrol Ürünlerinin İthalatında İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Sınırlandırma Ve Yeni İthalat Uygulaması

Türkiye’de Yerleşik Olup, Serbest Bölgelerde Yerleşik Şubesi / Ortağı Olan Firmaların, Serbest Bölgelerden Yaptıkları İthalatlarda K.K.D.F. Uygulaması İle İlgili Olarak Son Dönemde Yaşanan Sıkıntılar Ve Dikkat Edilecek Hususlar

Tarih : 28.11.2012 Sayı : 2012/002 Türkiye’de Yerleşik Olup, Serbest Bölgelerde Yerleşik Şubesi / Ortağı Olan Firmaların, Serbest Bölgelerden Yaptıkları İthalatlarda K.K.D.F. Uygulaması İle İlgili Olarak Son Dönemde Yaşanan Sıkıntılar Ve Dikkat Edilecek Hususlar

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 21.11.2012 Sayı : 2012/001 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır