Sirkülerler

Gümrük Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler Ve Bu Değişiklikler Kapsamında Mükelleflere Getirilen Ek Gümrük Kolaylıkları, Avantajlar Ve Sorumluluklar

Tarih : 26.06.2013 Sayı : 2013/008 Gümrük Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler Ve Bu Değişiklikler Kapsamında Mükelleflere Getirilen Ek Gümrük Kolaylıkları, Avantajlar Ve Sorumluluklar

Gümrük Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Ve Bu Değişiklikler Kapsamında Mükelleflere Getirilen Ek Gümrük Kolaylıkları, Avantajlar Ve Sorumluluklar

Tarih : 03.04.2013 Sayı : 2013/007 Gümrük Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Ve Bu Değişiklikler Kapsamında Mükelleflere Getirilen Ek Gümrük Kolaylıkları, Avantajlar Ve Sorumluluklar

Gümrük Dahilde İşleme Rejimi Konusu İkincil İşlem Görmüş Ürünler İle Gümrük Geçici İthalat Rejiminde (Ticari Kiralama Dahil) Kısmı Muafiyet Ve Tam Muafiyet Konusu Eşyaların Sonradan Kati İthalatında Kkdf Kesintisi Yapılma Kriterleri Ve Kkdf Kesintisi İçin Vergi Ödeme Mükellefiyetinin Başlangıç Tarihi; İstisnai Kıymet Beyanında Kkdf Kesintisi Kriterleri

Tarih : 01.03.2013 Sayı : 2013/006 Gümrük Dahilde İşleme Rejimi Konusu İkincil İşlem Görmüş Ürünler İle Gümrük Geçici İthalat Rejiminde (Ticari Kiralama Dahil) Kısmı Muafiyet Ve Tam Muafiyet Konusu Eşyaların Sonradan Kati İthalatında Kkdf Kesintisi Yapılma Kriterleri Ve Kkdf Kesintisi İçin Vergi Ödeme Mükellefiyetinin Başlangıç Tarihi; İstisnai Kıymet Beyanında Kkdf Kesintisi Kriterleri

Gümrük Kanunu’nun 242. Maddesi Çerçevesinde Gümrük Vergileri/İthalat Vergilerinde Yargısal İtiraz Yoluna Başvurulmadan Önce İdari İtiraz Hakkı Getiren 2013/1 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır.

Tarih : 01.03.2013 Sayı : 2013/005 Gümrük Kanunu’nun 242. Maddesi Çerçevesinde Gümrük Vergileri/İthalat Vergilerinde Yargısal İtiraz Yoluna Başvurulmadan Önce İdari İtiraz Hakkı Getiren 2013/1 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Hükümleri Çerçevesinde; OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) Uygulamalarında Yapılan Değisiklikler Ve Mükelleflere Getirilen Ek Gümrük Kolaylıkları / Avantajları; Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Tarih : 25.01.2013 Sayı : 2013/004 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Hükümleri Çerçevesinde; OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) Uygulamalarında Yapılan Değisiklikler Ve Mükelleflere Getirilen Ek Gümrük Kolaylıkları / Avantajları; Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

2013 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin, 2012 Yılı Asgari Ücret Tarifesi İle Ücretler Ve Uygulama Esasları Açısından Karşılaştırması

Tarih : 16.01.2013 Sayı : 2013/003 2013 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin, 2012 Yılı Asgari Ücret Tarifesi İle Ücretler Ve Uygulama Esasları Açısından Karşılaştırması

2013 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin, 2012 Yılı Asgari Ücret Tarifesi İle Ücretler Ve Uygulama Esasları Açısından Karşılaştırması

Tarih : 16.01.2013 Sayı : 2013/002 2013 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin, 2012 Yılı Asgari Ücret Tarifesi İle Ücretler Ve Uygulama Esasları Açısından Karşılaştırması

13/12/2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6361 Sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu”nun, Gümrük Ve Yatırımları Teşvik Mevzuatına İlişkin Hükümleri Çerçevesinde Mükelleflere Getirilen Ek Sorumluluklar / Kolaylıklar / Avantajlar

Tarih : 02.01.2013 Sayı : 2013/001 13/12/2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6361 Sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu”nun, Gümrük Ve Yatırımları Teşvik Mevzuatına İlişkin Hükümleri Çerçevesinde Mükelleflere Getirilen Ek Sorumluluklar / Kolaylıklar / Avantajlar