Sirkülerler

Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 30.12.2014 Sayı : 2014/135 Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Titanyum Oksit Ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 29.12.2014 Sayı : 2014/134 Titanyum Oksit Ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 29.12.2014 Sayı : 2014/133 Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Doğal Reçine Ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 29.12.2014 Sayı : 2014/132 Doğal Reçine Ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 29.12.2014 Sayı : 2014/131 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 29.12.2014 Sayı : 2014/130 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 29.12.2014 Sayı : 2014/129 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

41’inci Fasıl Kapsamı Eşya Da “Kayda Alınan Eşya Listesi”Ne Alınmıştır

Tarih : 29.12.2014 Sayı : 2014/128 41’inci Fasıl Kapsamı Eşya Da “Kayda Alınan Eşya Listesi”Ne Alınmıştır

Çin Halk Cumhuriyeti Ve İsrail Menşeli “Temperlenmiş Veya Lamine Edilmiş Emniyet Camları”Nın İthalatında Damping Soruşturması Açılmıştır

Tarih : 26.12.2014 Sayı : 2014/127 Çin Halk Cumhuriyeti Ve İsrail Menşeli “Temperlenmiş Veya Lamine Edilmiş Emniyet Camları”Nın İthalatında Damping Soruşturması Açılmıştır

Anayasa Mahkemesi Gümrük Kanunu’nun 216’ncı Maddesinin Birinci Cümlesini İptal Etmiştir

Tarih : 24.12.2014 Sayı : 2014/126 Anayasa Mahkemesi Gümrük Kanunu’nun 216’ncı Maddesinin Birinci Cümlesini İptal Etmiştir

77 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 123 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 22.12.2014 Sayı : 2014/125 77 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 123 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

70 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 122 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 22.12.2014 Sayı : 2014/124 70 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 122 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

99 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 121 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 22.12.2014 Sayı : 2014/123 99 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 121 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 22.12.2014 Sayı : 2014/122 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Ticari Amaç Dışında İthal Edilecek Bazı Eşya İçin 2015 Yılında Alınacak Bandrol Ücretlerini Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Tarih : 18.12.2014 Sayı : 2014/121 Ticari Amaç Dışında İthal Edilecek Bazı Eşya İçin 2015 Yılında Alınacak Bandrol Ücretlerini Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/41 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 17.12.2014 Sayı : 2014/120 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/41 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 16.12.2014 Sayı : 2014/119 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12)Değişiklik Yapılmıştır

Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Açılan Tarife Kontenjanına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 15.12.2014 Sayı : 2014/118 Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Açılan Tarife Kontenjanına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Malezya Ve Vietnam Menşeli/Çıkışlı Bazı Eşyanın İthalatına Yönelik Soruşturma Açılmıştır

Tarih : 12.12.2014 Sayı : 2014/117 Malezya Ve Vietnam Menşeli/Çıkışlı Bazı Eşyanın İthalatına Yönelik Soruşturma Açılmıştır

Vietnam Menşeli/Çıkışlı Granit İthalatına Yönelik Soruşturma Açılmıştır

Tarih : 12.12.2014 Sayı : 2014/116 Vietnam Menşeli/Çıkışlı Granit İthalatına Yönelik Soruşturma Açılmıştır

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/11 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 12.12.2014 Sayı : 2014/115 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/11 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 11.12.2014 Sayı : 2014/114 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

94 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 120 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 10.12.2014 Sayı : 2014/113 94 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 120 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

Kıymet Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Doldurulmasına İmkan Veren 2014/15 Sayılı Genelge

Tarih : 09.12.2014 Sayı : 2014/112 Kıymet Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Doldurulmasına İmkan Veren 2014/15 Sayılı Genelge

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/10 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 08.12.2014 Sayı : 2014/111 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/10 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2014/3 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 08.12.2014 Sayı : 2014/110 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2014/3 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Bazı Tutarları Yeniden Belirleyen 119 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 05.12.2014 Sayı : 2014/109 Bazı Tutarları Yeniden Belirleyen 119 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır

2 Seri Numaralı (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 02.12.2014 Sayı : 2014/108 2 Seri Numaralı (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Mısır Menşeli Polistiren İthalatında Damping Soruşturması Açılmıştır

Tarih : 01.12.2014 Sayı : 2014/107 Mısır Menşeli Polistiren İthalatında Damping Soruşturması Açılmıştır

Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türk Eximbank Kredi, Sigorta Ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7) Yayımlanmıştır

Tarih : 27.11.2014 Sayı : 2014/106 Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türk Eximbank Kredi, Sigorta Ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7) Yayımlanmıştır

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/9 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 25.11.2014 Sayı : 2014/105 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/9 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/3 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 24.11.2014 Sayı : 2014/104 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/3 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

102 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 118 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 24.11.2014 Sayı : 2014/103 102 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 118 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

Polietilen Tereftalat (Pet) İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Uygulama Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Tarih : 24.11.2014 Sayı : 2014/102 Polietilen Tereftalat(Pet) İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Uygulama Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Titanyum Oksit Ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 20.11.2014 Sayı : 2014/99 Titanyum Oksit Ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Doğal Reçine Ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 20.11.2014 Sayı : 2014/98 Doğal Reçine Ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 20.11.2014 Sayı : 2014/97 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 20.11.2014 Sayı : 2014/96 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 20.11.2014 Sayı : 2014/95 Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 20.11.2014 Sayı : 2014/94 Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 20.11.2014 Sayı : 2014/101 Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 20.11.2014 Sayı : 2014/100 Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresör İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 19.11.2014 Sayı : 2014/93 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresör İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

115 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 117 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 17.11.2014 Sayı : 2014/92 115 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 117 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/38 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 13.11.2014 Sayı : 2014/91 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/38 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/37 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 13.11.2014 Sayı : 2014/90 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/37 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/36 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 13.11.2014 Sayı : 2014/89 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/36 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 12.11.2014 Sayı : 2014/88 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/39 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 11.11.2014 Sayı : 2014/87 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/39 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

2007/26 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 11.11.2014 Sayı : 2014/86 2007/26 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

2014/6917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Sınıflandırma Görüşleri Yürürlüğe Konulmuştur

Tarih : 10.11.2014 Sayı : 2014/85 2014/6917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Sınıflandırma Görüşleri Yürürlüğe Konulmuştur

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/34 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 07.11.2014 Sayı : 2014/84 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/34 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Polietilen Tereftalat (Pet) İthalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina İlişkin Karar Yürürlüğe Konulmuştur

Tarih : 03.11.2014 Sayı : 2014/83 Polietilen Tereftalat (Pet) İthalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina İlişkin Karar Yürürlüğe Konulmuştur

Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Başvuru, Dağıtım Ve Kullanım Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Tarih : 21.10.2014 Sayı : 2014/82 Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Başvuru, Dağıtım Ve Kullanım Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar Yürürlüğe Konulmuştur

Tarih : 21.10.2014 Sayı : 2014/81 İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar Yürürlüğe Konulmuştur

İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar Yürürlüğe Konulmuştur

Tarih : 20.10.2014 Sayı : 2014/80 İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar Yürürlüğe Konulmuştur

Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 20.10.2014 Sayı : 2014/79 Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/33 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 20.10.2014 Sayı : 2014/78 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/33 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/32 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 17.10.2014 Sayı : 2014/77 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/32 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Poliester İplikte Dampinge Karşı Kesin Önlem Yürürlüğe Konulmuştur

Tarih : 17.10.2014 Sayı : 2014/76 Poliester İplikte Dampinge Karşı Kesin Önlem Yürürlüğe Konulmuştur

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Takip Ve Tahsilinin Gümrük İdaresince Yapılacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Tarih : 17.10.2014 Sayı : 2014/75 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Takip Ve Tahsilinin Gümrük İdaresince Yapılacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/9 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 17.10.2014 Sayı : 2014/74 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/9 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararlarını Duyuran Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 13.10.2014 Sayı : 2014/73 Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararlarını Duyuran Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/5 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 13.10.2014 Sayı : 2014/72 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/5 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Mobilya İhtisas Gümrüklerinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 09.10.2014 Sayı : 2014/71 Mobilya İhtisas Gümrüklerinde Değişiklik Yapılmıştır

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 02.10.2014 Sayı : 2014/70 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Görüş Vererek/Talepte Bulunularak Katkı Yapmak Mümkündür.

Tarih : 29.09.2014 Sayı : 2014/69 2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Görüş Vererek/Talepte Bulunularak Katkı Yapmak Mümkündür.

Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Uygulama Esasları Belirlenmiştir

Tarih : 26.09.2014 Sayı : 2014/68 Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Uygulama Esasları Belirlenmiştir

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2014/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.

Tarih : 26.09.2014 Sayı : 2014/67 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2014/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 12.09.2014 Sayı : 2014/66 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Belli Malların Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük Müdürlüklerini Belirleyen Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 12.09.2014 Sayı : 2014/65 Belli Malların Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük Müdürlüklerini Belirleyen Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 11.09.2014 Sayı : 2014/64 Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

İthalat Bedellerinin Ödeme Şekillerine Göre Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (Kkdf)

Tarih : 10.09.2014 Sayı : 2014/63 İthalat Bedellerinin Ödeme Şekillerine Göre Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (Kkdf)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/8 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 08.09.2014 Sayı : 2014/62 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/8 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çıkarılmıştır

Tarih : 04.09.2014 Sayı : 2014/61 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çıkarılmıştır

Tereftalik Asit İthalatında Açılan Ve Söz Konusu Eşyayı Üretimde Girdi Olarak Kullananlara Dağıtılabilecek Tarife Kontenjanının Başvuru, Dağıtım Ve Kullanım Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Tarih : 02.09.2014 Sayı : 2014/60 Tereftalik Asit İthalatında Açılan Ve Söz Konusu Eşyayı Üretimde Girdi Olarak Kullananlara Dağıtılabilecek Tarife Kontenjanının Başvuru, Dağıtım Ve Kullanım Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Tereftalik Asit İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Başvuru, Dağıtım Ve Kullanım Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Tarih : 02.09.2014 Sayı : 2014/59 Tereftalik Asit İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Başvuru, Dağıtım Ve Kullanım Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 26.08.2014 Sayı : 2014/58 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmıştır

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 18.08.2014 Sayı : 2014/57 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 55.13, 55.14, 55.15 Ve 55.16 Gtp’li Eşyanın İthalinde Uygulanan Dampinge Karşı Önlemlerin Bulgaristan Ve Polonya Üzerinden Yapılan İthalat Nedeniyle Etkisizleştiği Hususunda Soruşturma Açılmıştır

Tarih : 11.08.2014 Sayı : 2014/56 Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 55.13, 55.14, 55.15 Ve 55.16 Gtp’li Eşyanın İthalinde Uygulanan Dampinge Karşı Önlemlerin Bulgaristan Ve Polonya Üzerinden Yapılan İthalat Nedeniyle Etkisizleştiği Hususunda Soruşturma Açılmıştır

Çeşitli Ülkeler Menşeli 54.07 Gtp’li Eşyanın İthalinde Uygulanan Dampinge Karşı Önlemlerin Bulgaristan Üzerinden Yapılan İthalat Nedeniyle Etkisizleştiği Hususunda Soruşturma Açılmıştır

Tarih : 11.08.2014 Sayı : 2014/55 Çeşitli Ülkeler Menşeli 54.07 Gtp’li Eşyanın İthalinde Uygulanan Dampinge Karşı Önlemlerin Bulgaristan Üzerinden Yapılan İthalat Nedeniyle Etkisizleştiği Hususunda Soruşturma Açılmıştır

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Belirlenmiştir

Tarih : 11.08.2014 Sayı : 2014/54 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Belirlenmiştir

Çin Halk Cumhuriyeti (Çhc) Menşeli 9609.10 Gtp’li Kurşun Kalem Ve Kurşun Boyama Kalemi İthalatında Dampinge Karşı Uygulanan Önlemin Devamına Karar Verilmiştir

Tarih : 11.08.2014 Sayı : 2014/53 Çin Halk Cumhuriyeti (Çhc) Menşeli 9609.10 Gtp’li Kurşun Kalem Ve Kurşun Boyama Kalemi İthalatında Dampinge Karşı Uygulanan Önlemin Devamına Karar Verilmiştir

Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

Tarih : 06.08.2014 Sayı : 2014/52 Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yürürlüğe Konulmuştur

Tarih : 04.08.2014 Sayı : 2014/51 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yürürlüğe Konulmuştur

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin 2011/1 Dış Ticaret Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 31.07.2014 Sayı : 2014/50 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin 2011/1 Dış Ticaret Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Çin Halk Cumhuriyeti (Çhc) Menşeli İki Ürün İçin Dampinge Karşı Kesin Önlem Yürürlüğe Konulmuştur

Tarih : 31.07.2014 Sayı : 2014/49 Çin Halk Cumhuriyeti (Çhc) Menşeli İki Ürün İçin Dampinge Karşı Kesin Önlem Yürürlüğe Konulmuştur

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 31.07.2014 Sayı : 2014/48 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/2 Sayılı Tebliğ Yürürlükten Kaldırılmıştır

Tarih : 31.07.2014 Sayı : 2014/47 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/2 Sayılı Tebliğ Yürürlükten Kaldırılmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/23 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 31.07.2014 Sayı : 2014/46 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/23 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/27 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 31.07.2014 Sayı : 2014/45 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/27 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/23 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 31.07.2014 Sayı : 2014/44 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/23 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/22 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 31.07.2014 Sayı : 2014/43 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/22 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

3 Seri Numaralı (Transit Rejimi) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 22.07.2014 Sayı : 2014/42 3 Seri Numaralı (Transit Rejimi) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/28 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 22.07.2014 Sayı : 2014/41 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/28 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/26 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (Abd Menşeli “Beyazlatılmamış Kraftlayner Kağıtlar” İçin Damping Soruşturması Açılmasına Karar Verilmiştir)

Tarih : 22.07.2014 Sayı : 2014/40 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/26 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (Abd Menşeli “Beyazlatılmamış Kraftlayner Kağıtlar” İçin Damping Soruşturması Açılmasına Karar Verilmiştir)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/21 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 21.07.2014 Sayı : 2014/39 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/21 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalat Rejimine Ek Karar Çıkarılmıştır

Tarih : 18.07.2014 Sayı : 2014/38 İthalat Rejimine Ek Karar Çıkarılmıştır

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2014/3 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 15.07.2014 Sayı : 2014/37 İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2014/3 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/16 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 11.07.2014 Sayı : 2014/36 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/16 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/20 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 10.07.2014 Sayı : 2014/35 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/20 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 10.07.2014 Sayı : 2014/34 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/6 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 08.07.2014 Sayı : 2014/33 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/6 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

100 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113) Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 07.07.2014 Sayı : 2014/32 100 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri)Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113) Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 07.07.2014 Sayı : 2014/31 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2013/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 04.07.2014 Sayı : 2014/30 İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2013/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalat Rejimine Ek Karar Çıkarılmıştır

Tarih : 01.07.2014 Sayı : 2014/29 İthalat Rejimine Ek Karar Çıkarılmıştır

İthalat Rejimine Ek Karar Çıkarılmıştır

Tarih : 30.06.2014 Sayı : 2014/28 İthalat Rejimine Ek Karar Çıkarılmıştır

Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır

Tarih : 30.06.2014 Sayı : 2014/27 Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır

Royalti Ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine Eklenmesi Hususundaki Usul Ve Esasları Düzenleyen 2 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Yayımlanmıştır

Tarih : 30.06.2014 Sayı : 2014/26 Royalti Ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine Eklenmesi Hususundaki Usul Ve Esasları Düzenleyen 2 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Yayımlanmıştır

6545 Sayılı Kanun Gümrük Vergi Uyuşmazlıklarında Yargısal Başvuru Yollarını Değiştirmiştir

Tarih : 26.06.2014 Sayı : 2014/25 6545 Sayılı Kanun Gümrük Vergi Uyuşmazlıklarında Yargısal Başvuru Yollarını Değiştirmiştir

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/15 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (Hindistan Menşeli 5402.33 Gtp’li “Polyester Tekstürüze İplik” İthalatında Dampinge Karşı Vergi)

Tarih : 26.06.2014 Sayı : 2014/24 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/15 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (Hindistan Menşeli 5402.33 Gtp’li “Polyester Tekstürüze İplik” İthalatında Dampinge Karşı Vergi)

6545 Sayılı Kanunla Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 25.06.2014 Sayı : 2014/23 6545 Sayılı Kanunla Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmıştır

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/8 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 23.06.2014 Sayı : 2014/22 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/8 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin 2014/6 Sayılı İthalat Tebliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Tarih : 18.06.2014 Sayı : 2014/21 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin 2014/6 Sayılı İthalat Tebliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/7 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (70.04 Ve 70.05 Gtp’li İran Menşeli Eşyanın İthalatına İlişkin Olarak Korunma Önlemi Soruşturması Açılmıştır).

Tarih : 18.06.2014 Sayı : 2014/20 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/7 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (70.04 Ve 70.05 Gtp’li İran Menşeli Eşyanın İthalatına İlişkin Olarak Korunma Önlemi Soruşturması Açılmıştır).

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/19 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (8208.30.00.00.00 Gtip’li Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Eşyanın İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Önlemlerle İlgili Olarak Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasının Açı

Tarih : 17.06.2014 Sayı : 2014/19 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/19 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (8208.30.00.00.00 Gtip’li Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Eşyanın İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Önlemlerle İlgili Olarak Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasının Açılmasına, Aynı Eşyanın İthalatında Uygulanan Önlemlerin Soruşturma Süresince Devamına Karar Verilmiştir).

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/18 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (39.04.10.00.00 Gtip’li Abd Ve Almanya Menşeli Eşyanın (Pvc-S) İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Önlemlerle İlgili Olarak Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasının Açıl

Tarih : 17.06.2014 Sayı : 2014/18 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/18 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (39.04.10.00.00 Gtip’li Abd Ve Almanya Menşeli Eşyanın (Pvc-S) İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Önlemlerle İlgili Olarak Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasının Açılmasına, Aynı Eşyanın İthalatında Uygulanan Önlemlerin Soruşturma Süresince Devamına Karar Verilmiştir).

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/17 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik Ve İpliklerin İthalatında Dampinge Karşı Önlemlerin Devamına Karar Verilmiştir).

Tarih : 17.06.2014 Sayı : 2014/17 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/17 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik Ve İpliklerin İthalatında Dampinge Karşı Önlemlerin Devamına Karar Verilmiştir).

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/5 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 17.06.2014 Sayı : 2014/16 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/5 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 03.06.2014 Sayı : 2014/15 İthalatta Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 22.05.2014 Sayı : 2014/14 Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 21.05.2014 Sayı : 2014/13 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu Ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ’de (İhracat: 2010/6) Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 15.05.2014 Sayı : 2014/12 Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu Ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ’de (İhracat: 2010/6) Değişiklik Yapılmıştır

Telafi Edici Verginin Geri Verilmesi

Tarih : 15.05.2014 Sayı : 2014/11 Telafi Edici Verginin Geri Verilmesi

Gümrük Antrepolarındaki Mallar İçin Gümrük Beyannamesinin Tescil Tarihine Kadarki Dönem İçin Ödenen Ardiye Ücretleri Kdv Matrahına Dahil Edilir

Tarih : 12.05.2014 Sayı : 2014/10 Gümrük Antrepolarındaki Mallar İçin Gümrük Beyannamesinin Tescil Tarihine Kadarki Dönem İçin Ödenen Ardiye Ücretleri Kdv Matrahına Dahil Edilir

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

Tarih : 05.05.2014 Sayı : 2014/9 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/14 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır (Laminat Parke İthalatında Dampinge Karşı Önlemlerin Devamına Karar Verilmiştir)

4202 Gtp’li Eşyanın İthalatında Açılan Tarife

Tarih : 05.05.2014 Sayı : 2014/8 4202 Gtp’li Eşyanın İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Uygulama Usul Ve Esasları Belirlenmiştir.

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale)

Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/7 Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale) İle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliğleri Çıkarılmıştır.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nda Değişiklik

Tarih : 21.04.2014 Sayı : 2014/6 Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılmıştır.

Gümrük Vergilerinin Ve Para Cezalarının Geri Verilmesi/Kaldırılması

Tarih : 17.04.2014 Sayı : 2014/5 Gümrük Vergilerinin Ve Para Cezalarının Geri Verilmesi/Kaldırılması

3 Seri Numaralı (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 18.02.2014 Sayı : 2014/003 3 Seri Numaralı (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

Takas İşlemlerinde Kaynak Kullanım Destekleme Primi

Tarih : 13.02.2014 Sayı : 2014/002 Takas İşlemlerinde Kaynak Kullanım Destekleme Primi Kesintisi Yapılmayacaktır.

Eksik Alınan Gümrük Vergilerinde Ve Gümrük Kanunu Uyarınca Uygulanan Cezalarda Zamanaşımı

Tarih : 10.02.2014 Sayı : 2014/001 Eksik Alınan Gümrük Vergilerinde Ve Gümrük Kanunu Uyarınca Uygulanan Cezalarda Zamanaşımı