Sirkülerler

A Ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri Geri Alınacak

Tarih : 28.12.2015 Sayı : 2015/032 A Ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri Geri Alınacak

Menşe İspat Belgeleri,Damga Vergisi Ve İthalatta Kdv Matrahı

Tarih : 15.12.2015 Sayı : 2015/031 Menşe İspat Belgeleri, Damga Vergisi Ve İthalatta Kdv Matrahı

Nakit İthalinde-İhracında Yeni Tutarlar

Tarih : 11.06.2015 Sayı : 2015/030 Nakit İthalinde-İhracında Yeni Tutarlar

Gümrükte Hangi Vergiler Ödenmezse Tasfiye Olur?

Tarih : 09.06.2015 Sayı : 2015/029 Gümrükte Hangi Vergiler Ödenmezse Tasfiye Olur?

Gümrüklerde Nakit Kontrolleri

Tarih : 08.06.2015 Sayı : 2015/028 Gümrüklerde Nakit Kontrolleri

Gümrükte Gecikme Zammı Uygulaması

Tarih : 02.06.2015 Sayı : 2015/027 Gümrükte Gecikme Zammı Uygulaması

Avrupa Birliği’nden Mal İthalatında Vergi Avantajı

Tarih : 12.05.2015 Sayı : 2015/026 Avrupa Birliği’nden Mal İthalatında Vergi Avantajı

Dahilde İşlemeden Serbest Dolaşıma Geçiş

Tarih : 04.05.2015 Sayı : 2015/025 Dahilde İşlemeden Serbest Dolaşıma Geçiş

Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Hesaplanan Cezalar

Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/024 Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Hesaplanan Cezalar

Geçici Depolamanın Avantajı

Tarih : 14.04.2015 Sayı : 2015/023 Geçici Depolamanın Avantajı

İthalatta Bandrol Ücreti Ve Çeşitli Vergiler Bakımından Matrah

Tarih : 05.03.2015 Sayı : 2015/022 İthalatta Bandrol Ücreti Ve Çeşitli Vergiler Bakımından Matrah

2015/1 Sayılı İthalat Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 16.01.2015 Sayı : 2015/021 2015/1 Sayılı İthalat Tebliği Yayımlanmıştır

Antrepolarda Yapılacak İşlemleri Belirleyen 2014/30 Sayılı Gümrük Genelgesi Çıkarılmıştır

Tarih : 14.01.2015 Sayı : 2015/020 Antrepolarda Yapılacak İşlemleri Belirleyen 2014/30 Sayılı Gümrük Genelgesi Çıkarılmıştır

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çıkarılmıştır

Tarih : 12.01.2015 Sayı : 2015/019 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çıkarılmıştır

Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/018 Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Yayımlanmıştır

Gürcistan Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/017 Gürcistan Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/016 Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/015 Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/014 Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/013 Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Karadağ Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/012 Karadağ Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/011 Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/010 Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/009 Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/008 Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/007 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/006 Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Bosna Ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/005 Bosna Ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 05.01.2015 Sayı : 2015/004 Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2015/25) Yayımlanmıştır

Tarih : 02.01.2015 Sayı : 2015/003 Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2015/25) Yayımlanmıştır

Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 02.01.2015 Sayı : 2015/002 Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı Ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) Yayımlanmıştır

Tarih : 02.01.2015 Sayı : 2015/001 Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı Ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) Yayımlanmıştır