Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

531 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin 7. Maddesinin 1. Fıkrası Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Süresi 01.07.2024 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 29.12.2023 Sayı : 2023/258 531 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin 7. Maddesinin 1. Fıkrası Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Süresi 01.07.2024 Tarihine Uzatılmıştır

GVK Geçici 67. Madde Kapsamındaki Bazı Gelir ve Kazançlarda Düşük Oranlı Vergi Kesintisi Uygulaması 30 Nisan 2024 Tarihine Kadar Devam Edecektir

Tarih : 29.12.2023 Sayı : 2023/257 GVK Geçici 67. Madde Kapsamındaki Bazı Gelir ve Kazançlarda Düşük Oranlı Vergi Kesintisi Uygulaması 30 Nisan 2024 Tarihine Kadar Devam Edecektir

Vergi Mevzuatına İlişkin Çok Sayıda Değişiklik İçeren 7491 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

Tarih : 29.12.2023 Sayı : 2023/256 Vergi Mevzuatına İlişkin Çok Sayıda Değişiklik İçeren 7491 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

2024 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Tarih : 29.12.2023 Sayı : 2023/255 2024 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

ÖTV Kanunu’na Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Vergi Oran ve Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 29.12.2023 Sayı : 2023/254 ÖTV Kanunu’na Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Vergi Oran ve Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır

Şans Oyunları Vergisi Oranları İndirilmiştir

Tarih : 29.12.2023 Sayı : 2023/253 Şans Oyunları Vergisi Oranları İndirilmiştir

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Ödenen KDV’nin İndirimi ile İlgili Geçici Bir Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 29.12.2023 Sayı : 2023/252 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Ödenen KDV’nin İndirimi ile İlgili Geçici Bir Düzenleme Yapılmıştır

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Personelin Merkez ve Bölgeler Dışındaki Çalışma Sürelerinin Belirlenmesine Dair Oranların Uygulama Süreleri 31.12.2024’e Uzatılmıştır

Tarih : 28.12.2023 Sayı : 2023/251 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Personelin Merkez ve Bölgeler Dışındaki Çalışma Sürelerinin Belirlenmesine Dair Oranların Uygulama Süreleri 31.12.2024’e Uzatılmıştır

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Teknokent Kazanç İstisnasından Yararlanan Mükelleflerin Fon Ayırma ve Girişim Sermayesi Yatırımında Bulunma Yükümlülüklerinde Yapılan Değişikliklerin Uygulanma Zamanı

Tarih : 28.12.2023 Sayı : 2023/250 Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Teknokent Kazanç İstisnasından Yararlanan Mükelleflerin Fon Ayırma ve Girişim Sermayesi Yatırımında Bulunma Yükümlülüklerinde Yapılan Değişikliklerin Uygulanma Zamanı

Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet Ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %41,75’ten %44,25’e Yükseltilmiştir

Tarih : 26.12.2023 Sayı : 2023/249 Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet Ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %41,75’ten %44,25’e Yükseltilmiştir

2024 Yılında E-Defter, E-Fatura Ve E-İrsaliye Geçiş Tarihlerine Dair Hatırlatmalar

Tarih : 21.12.2023 Sayı : 2023/248 2024 Yılında E-Defter, E-Fatura Ve E-İrsaliye Geçiş Tarihlerine Dair Hatırlatmalar

Resmi Defterlerin Açılış, Ara ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 20.12.2023 Sayı : 2023/247 Resmi Defterlerin Açılış, Ara ve Kapanış Tasdikleri

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Tarih : 14.12.2023 Sayı : 2023/245 Kongo Demokratik Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2022 Yılına Ait İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık KDV İadesi Tutarlarının En Geç Kasım 2023 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 14.12.2023 Sayı : 2023/244 2022 Yılına Ait İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık KDV İadesi Tutarlarının En Geç Kasım 2023 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir

Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Sonrasında Yeniden Belirlenen 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bazı Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Sürelerine Dair Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 14.12.2023 Sayı : 2023/243 Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Sonrasında Yeniden Belirlenen 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bazı Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Sürelerine Dair Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 13.12.2023 Sayı : 2023/242 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır

06.02.2023 Tarihli Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali Devam Eden Bazı İl ve İlçelerde Bulunan Borçluların 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Kapsamındaki Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 12.12.2023 Sayı : 2023/241 06.02.2023 Tarihli Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali Devam Eden Bazı İl ve İlçelerde Bulunan Borçluların 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Kapsamındaki Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir

Sierra Leone Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Tarih : 04.12.2023 Sayı : 2023/240 Sierra Leone Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında 2022/7 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 04.12.2023 Sayı : 2023/239 Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında 2022/7 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %36,75’ten %41,75’e Yükseltilmiştir

Tarih : 01.12.2023 Sayı : 2023/238 Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %36,75’ten %41,75’e Yükseltilmiştir

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Tarih : 01.12.2023 Sayı : 2023/237 Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Nijerya Federal Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Tarih : 01.12.2023 Sayı : 2023/236 Nijerya Federal Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Kamboçya Krallığı Hükümeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Tarih : 01.12.2023 Sayı : 2023/235 Kamboçya Krallığı Hükümeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Senegal Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Tarih : 01.12.2023 Sayı : 2023/234 Senegal Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Kur Korumalı Mevduat Uygulamasına Dair Esasları Düzenleyen T.C. Merkez Bankası Tebliği (2021/14)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 01.12.2023 Sayı : 2023/233 Kur Korumalı Mevduat Uygulamasına Dair Esasları Düzenleyen T.C. Merkez Bankası Tebliği (2021/14)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında T.C.M.B. Tebliği (2021/16)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 01.12.2023 Sayı : 2023/232 Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında T.C.M.B. Tebliği (2021/16)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Kasım Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.12.2023 Sayı : 2023/231 Kasım Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Vergisel Düzenlemeler İçeren Yeni Bir Torba Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

Tarih : 30.11.2023 Sayı : 2023/230 Vergisel Düzenlemeler İçeren Yeni Bir Torba Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Uygulanan Mücbir Sebep Hali 30.04.2024 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.11.2023 Sayı : 2023/229 Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Uygulanan Mücbir Sebep Hali 30.04.2024 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 29.11.2023 Sayı : 2023/228 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Bölgesel Teşviklerden Yararlanan Güneş ve Rüzgar Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yatırımlarda Tamamlama Vizesinin YMM Raporu ile Yapılabilmesine Olanak Sağlanmıştır

Tarih : 29.11.2023 Sayı : 2023/227 Bölgesel Teşviklerden Yararlanan Güneş ve Rüzgar Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yatırımlarda Tamamlama Vizesinin YMM Raporu ile Yapılabilmesine Olanak Sağlanmıştır

Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 28.11.2023 Sayı : 2023/226 Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Enflasyon Düzeltmesi Tebliğ Taslağı Bir Kez Daha Revize Edilmiştir

Tarih : 28.11.2023 Sayı : 2023/225 Enflasyon Düzeltmesi Tebliğ Taslağı Bir Kez Daha Revize Edilmiştir

Anonim ve Limited Şirketler için Asgari Sermaye Tutarları Artırılmıştır

Tarih : 28.11.2023 Sayı : 2023/224 Anonim ve Limited Şirketler için Asgari Sermaye Tutarları Artırılmıştır

2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 28.11.2023 Sayı : 2023/223 2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Tespit Edilmiştir

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Ödenen KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Tarih : 27.11.2023 Sayı : 2023/222 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Ödenen KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında KGK Duyurusu Yayımlanmıştır

Tarih : 27.11.2023 Sayı : 2023/221 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında KGK Duyurusu Yayımlanmıştır

Elektrik Motorlu Araçlarda Uygulanacak ÖTV Matrahları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 20.11.2023 Sayı : 2023/220 Elektrik Motorlu Araçlarda Uygulanacak ÖTV Matrahları Yeniden Belirlenmiştir

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,50’den %3,50’ye Yükseltilmiştir

Tarih : 15.11.2023 Sayı : 2023/219 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,50’den %3,50’ye Yükseltilmiştir

Tecil Faizi Oranı Yıllık %24’ten %36’ya Yükseltilmiştir

Tarih : 15.11.2023 Sayı : 2023/218 Tecil Faizi Oranı Yıllık %24’ten %36’ya Yükseltilmiştir

Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırılmış ve Sistemik Risk Veri Takip Sisteminde Kapsam Değişikliği Yapılmıştır

Tarih : 09.11.2023 Sayı : 2023/217 Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırılmış ve Sistemik Risk Veri Takip Sisteminde Kapsam Değişikliği Yapılmıştır

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin Döviz Cinsinden Sözleşme Düzenleme Kısıtlamasına Dair Kararı

Tarih : 08.11.2023 Sayı : 2023/216 Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin Döviz Cinsinden Sözleşme Düzenleme Kısıtlamasına Dair Kararı

Senegal Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 02.11.2023 Sayı : 2023/215 Senegal Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 02.11.2023 Sayı : 2023/214 Kongo Demokratik Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 02.11.2023 Sayı : 2023/213 Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kamboçya Krallığı Hükümeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 02.11.2023 Sayı : 2023/212 Kamboçya Krallığı Hükümeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %31,75’ten %36,75’e Yükseltilmiştir

Tarih : 01.11.2023 Sayı : 2023/211 Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %31,75’ten %36,75’e Yükseltilmiştir

Ekim Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.11.2023 Sayı : 2023/210 Ekim Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Bazı Giderlerin Dikkate Alınmayabileceğine Dair Düzenlemenin Süresi 01.01.2025 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 31.10.2023 Sayı : 2023/209 Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Bazı Giderlerin Dikkate Alınmayabileceğine Dair Düzenlemenin Süresi 01.01.2025 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Enflasyon Düzeltmesi Yol Haritası

Tarih : 23.10.2023 Sayı : 2023/208 Enflasyon Düzeltmesi Yol Haritası

Enflasyon Düzeltmesi Tebliğ Taslağı Revize Edilmiştir

Tarih : 18.10.2023 Sayı : 2023/207 Enflasyon Düzeltmesi Tebliğ Taslağı Revize Edilmiştir

Sierra Leone Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 18.10.2023 Sayı : 2023/206 Sierra Leone Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Nijerya Federal Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 18.10.2023 Sayı : 2023/205 Nijerya Federal Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

GEKAP Beyannamesinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 11.10.2023 Sayı : 2023/204 GEKAP Beyannamesinde Değişiklikler Yapılmıştır

2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %34,80 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 10.10.2023 Sayı : 2023/203 2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %34,80 Olarak Belirlenmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Geliştirilen Dijital Vergi Dairesi Uygulaması Mükelleflerin Kullanımına Sunulmuştur

Tarih : 10.10.2023 Sayı : 2023/202 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Geliştirilen Dijital Vergi Dairesi Uygulaması Mükelleflerin Kullanımına Sunulmuştur

Elektrikli Araçlara Verilen Şarj Hizmetlerinde Fatura Düzenleme Süresi ve Şarj Ağı İşletmecilerinin Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerine Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 10.10.2023 Sayı : 2023/201 Elektrikli Araçlara Verilen Şarj Hizmetlerinde Fatura Düzenleme Süresi ve Şarj Ağı İşletmecilerinin Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerine Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

E-Belge Uygulamalarına Dair Değişiklikler Getiren 550 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 10.10.2023 Sayı : 2023/200 E-Belge Uygulamalarına Dair Değişiklikler Getiren 550 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Akaryakıt Ürünleri ile Özel Etiket ve İşaretlere Tabi Ürünlerin Ticaretiyle İştigal Eden Mükellefler için Getirilen Teminat Uygulamasında Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 09.10.2023 Sayı : 2023/199 Akaryakıt Ürünleri ile Özel Etiket ve İşaretlere Tabi Ürünlerin Ticaretiyle İştigal Eden Mükellefler için Getirilen Teminat Uygulamasında Değişiklikler Yapılmıştır

Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazların Bağlantı Mühürlemeleri Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Yapılacaktır

Tarih : 09.10.2023 Sayı : 2023/198 Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazların Bağlantı Mühürlemeleri Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Yapılacaktır

Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmeye Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtlara 31.12.2024 Tarihine Kadar Taşıt Tanıma Birimi Takılma Zorunluluğu Getirilmiştir

Tarih : 06.10.2023 Sayı : 2023/197 Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmeye Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtlara 31.12.2024 Tarihine Kadar Taşıt Tanıma Birimi Takılma Zorunluluğu Getirilmiştir

30.09.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 04.10.2023 Sayı : 2023/196 30.09.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişikliklere Uygun Olarak Güncellemeleri Gerekmektedir

Tarih : 03.10.2023 Sayı : 2023/195 Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişikliklere Uygun Olarak Güncellemeleri Gerekmektedir

Eylül Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 02.10.2023 Sayı : 2023/194 Eylül Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet Ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %26,75’ten %31,75’e Yükseltilmiştir

Tarih : 28.09.2023 Sayı : 2023/193 Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet Ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %26,75’ten %31,75’e Yükseltilmiştir

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında T.C.M.B. Tebliği (2021/16)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 18.09.2023 Sayı : 2023/192 Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında T.C.M.B Tebliği (2021/16)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Kur Korumalı Mevduat Uygulamasına Dair Esasları Düzenleyen T.C. Merkez Bankası Tebliği (2021/14)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 18.09.2023 Sayı : 2023/191 Kur Korumalı Mevduat Uygulamasına Dair Esasları Düzenleyen T.C. Merkez Bankası Tebliği (2021/14)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna İle KDV Mevzuatına Dair Muhtelif Düzenlemeler İçeren 47 Seri No.lı Kdv Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 07.09.2023 Sayı : 2023/190 Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna İle KDV Mevzuatına Dair Muhtelif Düzenlemeler İçeren 47 Seri No.lı Kdv Tebliği Yayımlanmıştır

01.07.2023-31.12.2023 Dönemi Asgari Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

Tarih : 07.09.2023 Sayı : 2023/189 01.07.2023-31.12.2023 Dönemi Asgari Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 06.09.2023 Sayı : 2023/188 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %16,75’ten %26,75’e Yükseltilmiştir

Tarih : 01.09.2023 Sayı : 2023/187 Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Senet ve Çek Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %16,75’ten %26,75’e Yükseltilmiştir

Ağustos Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.09.2023 Sayı : 2023/186 Ağustos Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2024 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

Tarih : 31.08.2023 Sayı : 2023/185 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2024 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksitinin Ödeme Süresi 6 Eylül 2023 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 29.08.2023 Sayı : 2023/184 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksitinin Ödeme Süresi 6 Eylül 2023 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki Mükelleflerin Vergi Levhalarının Oluşturulma ve Yazdırılma Süreleri Hakkında Sirküler Yayımlanmıştır

Tarih : 23.08.2023 Sayı : 2023/183 Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki Mükelleflerin Vergi Levhalarının Oluşturulma ve Yazdırılma Süreleri Hakkında Sirküler Yayımlanmıştır

Kur Korumalı Mevduat Uygulamasına Dair Esasları Düzenleyen T.C. Merkez Bankası Tebliği (2021/14)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 21.08.2023 Sayı : 2023/182 Kur Korumalı Mevduat Uygulamasına Dair Esasları Düzenleyen T.C. Merkez Bankası Tebliği (2021/14)’nde Değişiklik Yapılmıştır

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında T.C. Merkez Bankası Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 21.08.2023 Sayı : 2023/181 Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında T.C. Merkez Bankası Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Mücbir Sebep Hali Sona Eren Bazı Mükelleflerin Ba-Bs Bildirimi Verme, E-Defter Oluşturma, İmzalama ve Berat Yükleme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 16.08.2023 Sayı : 2023/180 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Bazı Mükelleflerin Ba-Bs Bildirimi Verme, E-Defter Oluşturma, İmzalama ve Berat Yükleme Süreleri Uzatılmıştır

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi Güncellenmiştir

Tarih : 14.08.2023 Sayı : 2023/179 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi Güncellenmiştir

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların Ödeme Sürelerine Dair SGK Duyurusu Yayımlanmıştır

Tarih : 14.08.2023 Sayı : 2023/178 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların Ödeme Sürelerine Dair SGK Duyurusu Yayımlanmıştır

E-Belge Sistemine Dahil Mükelleflerin 1 Eylül 2023 Tarihine Kadar Karekod Uygulamasına Geçiş için Sistemlerinde Gerekli Geliştirmeleri Yapmaları Gerekmektedir

Tarih : 10.08.2023 Sayı : 2023/177 E-Belge Sistemine Dahil Mükelleflerin 1 Eylül 2023 Tarihine Kadar Karekod Uygulamasına Geçiş için Sistemlerinde Gerekli Geliştirmeleri Yapmaları Gerekmektedir

Depremlerden Etkilenen İl ve İlçelerde Mücbir Sebep Halinin Uzaması Sonrasında Yeniden Belirlenen 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bazı Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Sürelerine Dair Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 09.08.2023 Sayı : 2023/176 Depremlerden Etkilenen İl ve İlçelerde Mücbir Sebep Halinin Uzaması Sonrasında Yeniden Belirlenen 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bazı Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Sürelerine Dair Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 01.08.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 02.08.2023 Sayı : 2023/175 Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 01.08.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir

Temmuz Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.08.2023 Sayı : 2023/174 Temmuz Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, E-Defter Oluşturma ve Yüklenme Süreleri 4 Ağustos 2023 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 31.07.2023 Sayı : 2023/173 Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, E-Defter Oluşturma ve Yüklenme Süreleri 4 Ağustos 2023 Tarihine Uzatılmıştır

Depremlere Bağlı Bölgesel Kriz Gerekçesiyle Uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 31.07.2023 Sayı : 2023/172 Depremlere Bağlı Bölgesel Kriz Gerekçesiyle Uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır

Kurumların 30.06.2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Hesaba Dönüştürülmesi Halinde KVK Geçici 14/4. Maddesinde Yer Alan İstisnanın Uygulanmasına Dair Karar Yayımlanmıştır

Tarih : 31.07.2023 Sayı : 2023/171 Kurumların 30.06.2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Hesaba Dönüştürülmesi Halinde KVK Geçici 14/4. Maddesinde Yer Alan İstisnanın Uygulanmasına Dair Karar Yayımlanmıştır

Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak 01.07.2023 Tarihinden İtibaren Bordro Parametrelerinde Gelir Vergisinden İstisna Tutulacak Asgari Ücrete İsabet Eden Matrah Tutarının Güncellenmesi Unutulmamalıdır

Tarih : 31.07.2023 Sayı : 2023/170 Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak 01.07.2023 Tarihinden İtibaren Bordro Parametrelerinde Gelir Vergisinden İstisna Tutulacak Asgari Ücrete İsabet Eden Matrah Tutarının Güncellenmesi Unutulmamalıdır

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin 1 Seri No.Lı Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 28.07.2023 Sayı : 2023/169 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin 1 Seri No.Lı Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İli İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sü

Tarih : 28.07.2023 Sayı : 2023/168 Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İli İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair SGK Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

Tarih : 28.07.2023 Sayı : 2023/167 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

06.02.2023 Tarihli Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali Devam Eden Bazı İl ve İlçelerde Bulunan Borçluların 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Kapsamındaki Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 27.07.2023 Sayı : 2023/166 06.02.2023 Tarihli Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali Devam Eden Bazı İl ve İlçelerde Bulunan Borçluların 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Kapsamındaki Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik

Tarih : 24.07.2023 Sayı : 2023/165 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik

01.07.2023–31.12.2023 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 19.07.2023 Sayı : 2023/164 01.07.2023–31.12.2023 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.07.2023-31.12.2023 Dönemi için Uygulanacak Asgari Ücret Desteği Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 18.07.2023 Sayı : 2023/163 01.07.2023-31.12.2023 Dönemi için Uygulanacak Asgari Ücret Desteği Yeniden Belirlenmiştir

2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %18,95 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 18.07.2023 Sayı : 2023/162 2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %18,95 Olarak Belirlenmiştir

Kurumlar Vergisi Oranları

Tarih : 18.07.2023 Sayı : 2023/161 Kurumlar Vergisi Oranları

ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Malların ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 17.07.2023 Sayı : 2023/160 ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Malların ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Kısmi Bölünme Hükümlerine Uygun Olarak Yapılmak Kaydıyla Taşınmazların 01.01.2024 Tarihine Kadar Vergisiz Devri Mümkündür

Tarih : 17.07.2023 Sayı : 2023/159 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Kısmi Bölünme Hükümlerine Uygun Olarak Yapılmak Kaydıyla Taşınmazların 01.01.2024 Tarihine Kadar Vergisiz Devri Mümkündür

Kurumlar Vergisi Oranında Beş Puanlık Artış, Bazı Vergi İstisna Uygulamalarında Değişiklikler ile Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdasına İlişkin Düzenlemeler İçeren 7456 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Tarih : 17.07.2023 Sayı : 2023/158 Kurumlar Vergisi Oranında Beş Puanlık Artış, Bazı Vergi İstisna Uygulamalarında Değişiklikler ile Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdasına İlişkin Düzenlemeler İçeren 7456 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Artırılan Harç Tutarları İlan Edilmiştir

Tarih : 13.07.2023 Sayı : 2023/157 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Artırılan Harç Tutarları İlan Edilmiştir

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkındaki Genelgesi Yayımlanmıştır

Tarih : 12.07.2023 Sayı : 2023/156 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkındaki Genelgesi Yayımlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sira No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak-Haziran 2023 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 10.07.2023 Sayı : 2023/155 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sira No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak-Haziran 2023 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

1 Temmuz 2023 Tarihinden Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk ve Aile Zammı, Özel Sağlık ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri ile Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 10.07.2023 Sayı : 2023/154 1 Temmuz 2023 Tarihinden Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk ve Aile Zammı, Özel Sağlık ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri ile Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan ve Taban Ücret Tutarları

01.07.2023–31.12.2023 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden Müstesna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 10.07.2023 Sayı : 2023/153 01.07.2023–31.12.2023 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden Müstesna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

30.06.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 07.07.2023 Sayı : 2023/152 30.06.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği Yayımlanmıştır

Tarih : 07.07.2023 Sayı : 2023/151 İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği Yayımlanmıştır

Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevirebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 ile 31.03.2023 Tarihleri Arasında Sınırlayan Düzenleme 31.12.2021 ile 30.06.2023 Tarihleri Arasını Kapsayacak Şekilde Genişletilmiştir

Tarih : 07.07.2023 Sayı : 2023/150 Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Çevirebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 ile 31.03.2023 Tarihleri Arasında Sınırlayan Düzenleme 31.12.2021 ile 30.06.2023 Tarihleri Arasını Kapsayacak Şekilde Genişletilmiştir

Şans Oyunları Vergisi Oranları Artırılmıştır

Tarih : 07.07.2023 Sayı : 2023/149 Şans Oyunları Vergisi Oranları Artırılmıştır

Tüketici Kredilerinde Lehe Alınan Paralar için Uygulanacak BSMV Oranı %10’dan %15’e Yükseltilmiştir

Tarih : 07.07.2023 Sayı : 2023/148 Tüketici Kredilerinde Lehe Alınan Paralar için Uygulanacak BSMV Oranı %10’dan %15’e Yükseltilmiştir

Harçlar Kanunu’na Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 07.07.2023 Sayı : 2023/147 Harçlar Kanunu’na Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmelerine Bağlı Olarak GVK’nın 94. Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Belirlenen Hallerde Uygulanacak %0 Vergi Kesintisi Oranını Sadece Payları Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirketlerle Sınırlayan Cumhurbaşkan

Tarih : 07.07.2023 Sayı : 2023/146 Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmelerine Bağlı Olarak GVK’nın 94. Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Belirlenen Hallerde Uygulanacak %0 Vergi Kesintisi Oranını Sadece Payları Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirketlerle Sınırlayan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

%18’lik Genel KDV Oranını %20’ye, İndirimli %8 KDV Oranını %10’a Yükselten Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Tarih : 07.07.2023 Sayı : 2023/145 %18’lik Genel KDV Oranını %20’ye, İndirimli %8 KDV Oranını %10’a Yükselten Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Kurumlar Vergisi Oranında Beş Puanlık Artış ve Bazı İstisna Uygulamalarında Değişiklikler Öngören Torba Kanun Teklifi Meclise Sunulmuştur

Tarih : 06.07.2023 Sayı : 2023/144 Kurumlar Vergisi Oranında Beş Puanlık Artış ve Bazı İstisna Uygulamalarında Değişiklikler Öngören Torba Kanun Teklifi Meclise Sunulmuştur

Geri Kazanım Katılım Payı Beyan ve Ödeme Dönemleri ile ÖTV 3/B Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları Yayımlanmıştır

Tarih : 06.07.2023 Sayı : 2023/143 Geri Kazanım Katılım Payı Beyan ve Ödeme Dönemleri ile ÖTV 3/B Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları Yayımlanmıştır

3 Temmuz 2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru

Tarih : 05.07.2023 Sayı : 2023/142 3 Temmuz 2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru

Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü T.C. Merkez Bankası Tarafından 2024 Ocak Raporlama Döneminden Başlamak Üzere Ertelenmiştir

Tarih : 03.07.2023 Sayı : 2023/141 Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü T.C. Merkez Bankası Tarafından 2024 Ocak Raporlama Döneminden Başlamak Üzere Ertelenmiştir

Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 03.07.2023 Sayı : 2023/140 Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Döviz Tevdiat Hesaplarından %25 Oranlı Vergi Kesintisi Yapılmasına ve Süre Uzatımı ile Kur Korumalı Hesaplar ve Altın Dönüşüm Hesaplarında %0 Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Tarih : 30.06.2023 Sayı : 2023/139 Döviz Tevdiat Hesaplarından %25 Oranlı Vergi Kesintisi Yapılmasına ve Süre Uzatımı ile Kur Korumalı Hesaplar ve Altın Dönüşüm Hesaplarında %0 Vergi Kesintisi Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet ve Çekler için Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %10,75’ten %16,75’e Yükseltilmiştir

Tarih : 26.06.2023 Sayı : 2023/138 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet ve Çekler için Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %10,75’ten %16,75’e Yükseltilmiştir

1 Temmuz 2023’ten Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Aylık Brüt 13.414,50 TL Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 24.06.2023 Sayı : 2023/137 1 Temmuz 2023’ten Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Aylık Brüt 13.414,50 TL Olarak Belirlenmiştir

2023 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 23.06.2023 Sayı : 2023/136 2023 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) Bildirim Formuna İlişkin Hatırlatma

Tarih : 12.06.2023 Sayı : 2023/135 Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) Bildirim Formuna İlişkin Hatırlatma

Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler için, 2023 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Altı Aylık Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 09.06.2023 Sayı : 2023/134 Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler için, 2023 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Altı Aylık Olarak Belirlenmiştir

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “SGK Bildirimleri” Bölümüne Giriş Yapılabilecek Satır Sayısına Sınırlama Getirilmiştir

Tarih : 02.06.2023 Sayı : 2023/133 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “SGK Bildirimleri” Bölümüne Giriş Yapılabilecek Satır Sayısına Sınırlama Getirilmiştir

Ek Vergi 12 Aya Kadar Taksitlendirilebilecektir

Tarih : 02.06.2023 Sayı : 2023/132 Ek Vergi 12 Aya Kadar Taksitlendirilebilecektir

Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.06.2023 Sayı : 2023/131 Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 29.05.2023 Sayı : 2023/130 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği Yayımlanmıştır

Tarih : 26.05.2023 Sayı : 2023/129 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği Yayımlanmıştır

Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Her Türlü Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır

Tarih : 26.05.2023 Sayı : 2023/128 Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Her Türlü Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır

Vergi Af Kanunu Olarak Bilinen 7440 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru, Bildirim, Beyan ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 26.05.2023 Sayı : 2023/127 Vergi Af Kanunu Olarak Bilinen 7440 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru, Bildirim, Beyan ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

531 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi İle Belirlenen Teminat Verme Süresi 31.08.2023 Gününe Uzatılmıştır

Tarih : 24.05.2023 Sayı : 2023/126 531 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi İle Belirlenen Teminat Verme Süresi 31.08.2023 Gününe Uzatılmıştır

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 15.05.2023 Sayı : 2023/125 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının 2022 Yılı Faaliyetleri ile İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

Tarih : 10.05.2023 Sayı : 2023/124 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının 2022 Yılı Faaliyetleri ile İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

E-Vergi Levhası

Tarih : 10.05.2023 Sayı : 2023/123 E-Vergi Levhası

Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 02.05.2023 Sayı : 2023/122 Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Kurumların 31.03.2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Hesaba Dönüştürülmesi Halinde KVK Geçici 14/4. Maddesinde Yer Alan İstisnanın Uygulanmasına Dair Karar Yayımlanmıştır

Tarih : 25.04.2023 Sayı : 2023/121 Kurumların 31.03.2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Hesaba Dönüştürülmesi Halinde KVK Geçici 14/4. Maddesinde Yer Alan İstisnanın Uygulanmasına Dair Karar Yayımlanmıştır

Münhasıran Bir İşyeri Açmaksızın Gezici Olarak veya Pazar Takibi Suretiyle Perakende Emtia Alım-Satımı ile Uğraşanlar Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Tutulabileceklerdir

Tarih : 25.04.2023 Sayı : 2023/120 Münhasıran Bir İşyeri Açmaksızın Gezici Olarak veya Pazar Takibi Suretiyle Perakende Emtia Alım-Satımı ile Uğraşanlar Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Tutulabileceklerdir

Bazı Vergi Türlerine İlişkin Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri, 2023/Mart Dönemi Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi ile 02.05.2023 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılma

Tarih : 25.04.2023 Sayı : 2023/119 Bazı Vergi Türlerine İlişkin Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri, 2023/Mart Dönemi Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi ile 02.05.2023 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması

Dijital Dönüşüm Destek Programı İle Yeşil Dönüşüm Destek Programı Kapsamında Yapılacak Yatırımların Devlet Yardımlarından Yararlandırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı İle İlgili Yayımlanan Düzeltme

Tarih : 21.04.2023 Sayı : 2023/118 Dijital Dönüşüm Destek Programı İle Yeşil Dönüşüm Destek Programı Kapsamında Yapılacak Yatırımların Devlet Yardımlarından Yararlandırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı İle İlgili Yayımlanan Düzeltme

Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı Kapsamında Yapılacak Yatırımların Devlet Yardımlarından Yararlandırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Tarih : 20.04.2023 Sayı : 2023/117 Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı Kapsamında Yapılacak Yatırımların Devlet Yardımlarından Yararlandırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge eya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Bakanlıkça Belirlenecek Bilişim Personeli için Uygulanan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 20.04.2023 Sayı : 2023/116 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge eya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Bakanlıkça Belirlenecek Bilişim Personeli için Uygulanan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Belirlenmiştir

EYT Kapsamında Emekli Olduktan Sonra Aynı İş Yerinde Çalışmaya Başlayanlar için Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesinin Beş Puan İndirimli Uygulanmasına Dair SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

Tarih : 18.04.2023 Sayı : 2023/115 EYT Kapsamında Emekli Olduktan Sonra Aynı İş Yerinde Çalışmaya Başlayanlar için Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesinin Beş Puan İndirimli Uygulanmasına Dair SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Mikro ve Küçük İşletmeler ile Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerinde Mükellefiyeti Bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yönelik Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 17.04.2023 Sayı : 2023/114 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Mikro ve Küçük İşletmeler ile Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerinde Mükellefiyeti Bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yönelik Değişiklik Yapılmıştır

Ek Vergi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 16.04.2023 Sayı : 2023/113 Ek Vergi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Depremlerin Yol Açtığı Hasarların Giderilmesi Amacıyla Yürütülecek Projeler Kapsamında Yapılacak Bazı İşlemlere Yönelik Mali Muafiyet ve İstisnalar Getirilmiştir

Tarih : 13.04.2023 Sayı : 2023/112 Depremlerin Yol Açtığı Hasarların Giderilmesi Amacıyla Yürütülecek Projeler Kapsamında Yapılacak Bazı İşlemlere Yönelik Mali Muafiyet ve İstisnalar Getirilmiştir

Ölümlü veya Sürekli İş Göremezlikle Sonuçlanan İş Kazası Meydana Gelmeyen İşyerlerine Sağlanan İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Desteği Uygulamasına Dair SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

Tarih : 13.04.2023 Sayı : 2023/111 Ölümlü veya Sürekli İş Göremezlikle Sonuçlanan İş Kazası Meydana Gelmeyen İşyerlerine Sağlanan İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Desteği Uygulamasına Dair SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

T.C. Merkez Bankası Tarafından Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğünün Kapsamı Ve Süresine Dair Kolaylıklar Sağlanmıştır

Tarih : 13.04.2023 Sayı : 2023/110 T.C. Merkez Bankası Tarafından Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğünün Kapsamı Ve Süresine Dair Kolaylıklar Sağlanmıştır

Beyanname Düzenleme Programında Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Verilecek Beyannameler ile ilgili Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 11.04.2023 Sayı : 2023/109 Beyanname Düzenleme Programında Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Verilecek Beyannameler ile ilgili Düzenleme Yapılmıştır

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Pişmanlıkla, Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden veya İzah Kapsamında Verilecek Beyannameler için E-Beyanname Sisteminde Özel Onay Bölümüne "7440" Seçeneği Eklenmiştir

Tarih : 11.04.2023 Sayı : 2023/108 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Pişmanlıkla, Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden veya İzah Kapsamında Verilecek Beyannameler için E-Beyanname Sisteminde Özel Onay Bölümüne "7440" Seçeneği Eklenmiştir

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi ve 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 07.04.2023 Sayı : 2023/107 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi ve 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Sanayi İşletmelerinin Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Gerekmektedir

Tarih : 07.04.2023 Sayı : 2023/106 Sanayi İşletmelerinin Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Gerekmektedir

31.03.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 07.04.2023 Sayı : 2023/105 31.03.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar Kapsamında Kısmen Tamamlanan Yatırımlarda Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi ve Elektrik Motorlu Taşıt Üretenler İçin Yatırıma Katkı Tutarının Kullanımına Dair Açıklamalar İçeren

Tarih : 07.04.2023 Sayı : 2023/104 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar Kapsamında Kısmen Tamamlanan Yatırımlarda Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi ve Elektrik Motorlu Taşıt Üretenler İçin Yatırıma Katkı Tutarının Kullanımına Dair Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayımlanmıştır

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Türkçe Olarak Yayımlandı

Tarih : 06.04.2023 Sayı : 2023/103 OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Türkçe Olarak Yayımlandı

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 06.04.2023 Sayı : 2023/102 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,77 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 06.04.2023 Sayı : 2023/101 2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,77 Olarak Tespit Edilmiştir

Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Yer Alan Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Destek Personelinin Gelir Vergisinin %100’nün Terkin Edileceğine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır

Tarih : 03.04.2023 Sayı : 2023/100 Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Yer Alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Destek Personelinin Gelir Vergisinin %100’nün Terkin Edileceğine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 7440 Sayılı Kanunla Getirilen 2022 Yılı Matrah Ve Vergi Artırımı İle Ek Verginin Beyanına Yönelik Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 03.04.2023 Sayı : 2023/099 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 7440 Sayılı Kanunla Getirilen 2022 Yılı Matrah Ve Vergi Artırımı İle Ek Verginin Beyanına Yönelik Değişiklikler Yapılmıştır

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 46 Seri No.lı Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 01.04.2023 Sayı : 2023/098 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 46 Seri No.lı Tebliğ Yayımlanmıştır

Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.04.2023 Sayı : 2023/097 Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personel için Uygulanan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Uzaktan Çalışma Oranı Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde %100’e Yükseltilmiştir

Tarih : 31.03.2023 Sayı : 2023/096 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personel için Uygulanan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Uzaktan Çalışma Oranı Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde %100’e Yükseltilmiştir

Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Mücbir Sebep İlan Edilen Deprem Bölgesindeki Mükellefler Nezdinde Düzenlenecek Karşıt İnceleme Tutanaklarına İlişkin Esasları Düzenleyen Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 31.03.2023 Sayı : 2023/095 Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Mücbir Sebep İlan Edilen Deprem Bölgesindeki Mükellefler Nezdinde Düzenlenecek Karşıt İnceleme Tutanaklarına İlişkin Esasları Düzenleyen Tebliğ Yayımlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2023/1) Yayımlanmıştır

Tarih : 31.03.2023 Sayı : 2023/094 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2023/1) Yayımlanmıştır

Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 31.03.2023 Sayı : 2023/093 Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

2022 Yılı Gelir Vergisi Beyannameleri, Şubat Dönemi Form Ba-Bs Bildirimleri ile 31.03.2023 Tarihine Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması

Tarih : 30.03.2023 Sayı : 2023/092 2022 Yılı Gelir Vergisi Beyannameleri, Şubat Dönemi Form Ba-Bs Bildirimleri ile 31.03.2023 Tarihine Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması

27 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi Ve Damga Vergisi Beyannameleri İle 28 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 31 Mart 202

Tarih : 27.03.2023 Sayı : 2023/091 27 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi Ve Damga Vergisi Beyannameleri İle 28 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 31 Mart 2023 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

2022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

Tarih : 27.03.2023 Sayı : 2023/090 2022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Bulunan ve Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Tarafından 2022 Dönemi İle İlgili Olarak Hazine Ve Maliye Bakanlığı’na Gönderilmesi Gereken Belge ve Raporlar, Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiği Tarihi İzleyen Ayın Son

Tarih : 25.03.2023 Sayı : 2023/089 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Bulunan ve Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Tarafından 2022 Dönemi İle İlgili Olarak Hazine Ve Maliye Bakanlığı’na Gönderilmesi Gereken Belge ve Raporlar, Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiği Tarihi İzleyen Ayın Sonuna Kadar Verilebilecektir

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Yayımlanmıştır

Tarih : 25.03.2023 Sayı : 2023/088 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Yayımlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 25.03.2023 Sayı : 2023/087 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Süresinde Araç Muayenesi Yaptırmayanlara İlişkin Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 25.03.2023 Sayı : 2023/086 Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Süresinde Araç Muayenesi Yaptırmayanlara İlişkin Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayımlanmıştır

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Tarih : 23.03.2023 Sayı : 2023/085 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

T.C. Merkez Bankası Toplam Kredi Bakiyesi 5 Milyon TL ve Üzerinde Olan Tüzel Kişi Banka Müşterilerine Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü Getirmiştir

Tarih : 23.03.2023 Sayı : 2023/084 T.C. Merkez Bankası Toplam Kredi Bakiyesi 5 Milyon TL ve Üzerinde Olan Tüzel Kişi Banka Müşterilerine Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü Getirmiştir

77440 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 21.03.2023 Sayı : 2023/083 7440 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Deprem Nedeniyle Hizmet Binaları Zarar Gören Vergi Dairelerinin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

Tarih : 21.03.2023 Sayı : 2023/082 Deprem Nedeniyle Hizmet Binaları Zarar Gören Vergi Dairelerinin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

7441 Sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır

Tarih : 21.03.2023 Sayı : 2023/081 7441 Sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır

06.02.2023 Tarihli Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Bulunan Mükelleflere 7440 Sayılı Kanunla Sağlanan Vergisel Kolaylıklar

Tarih : 16.03.2023 Sayı : 2023/080 06.02.2023 Tarihli Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Bulunan Mükelleflere 7440 Sayılı Kanunla Sağlanan Vergisel Kolaylıklar

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 16.03.2023 Sayı : 2023/079 İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır

7440 Sayılı Kanun ile SGK Alacaklarının Yapılandırılması

Tarih : 16.03.2023 Sayı : 2023/078 7440 Sayılı Kanun ile SGK Alacaklarının Yapılandırılması

7440 Sayılı Kanunda Vergi Mevzuatına Dair Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 15.03.2023 Sayı : 2023/077 7440 Sayılı Kanunda Vergi Mevzuatına Dair Yapılan Düzenlemeler

Deprem Nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Olarak Kabul Edilen Yerlerde Yatırım Teşvik Belgeli Bazı Yatırımların Tamamlanmış Sayılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır

Tarih : 15.03.2023 Sayı : 2023/076 Deprem Nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Olarak Kabul Edilen Yerlerde Yatırım Teşvik Belgeli Bazı Yatırımların Tamamlanmış Sayılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır

7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Tarih : 12.03.2023 Sayı : 2023/075 7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Tarih : 12.03.2023 Sayı : 2023/074 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacakların Yapılandırılması

Tarih : 12.03.2023 Sayı : 2023/073 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacakların Yapılandırılması

İstisna Ve İndirimlerden Yararlanan Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tek Seferlik Ek Vergi Ödeme Yükümlülüğü Getirildi

Tarih : 10.03.2023 Sayı : 2023/072 İstisna Ve İndirimlerden Yararlanan Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tek Seferlik Ek Vergi Ödeme Yükümlülüğü Getirildi

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 10.03.2023 Sayı : 2023/071 2023 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) Aylık Bağlanmasına Dair Düzenlemeler İçeren 7438 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

Tarih : 04.03.2023 Sayı : 2023/070 Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) Aylık Bağlanmasına Dair Düzenlemeler İçeren 7438 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

Sadece Elektrik Motoru Olan Otomobillerin ÖTV’ne Esas Matrahlarında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 03.03.2023 Sayı : 2023/069 Sadece Elektrik Motoru Olan Otomobillerin ÖTV’ne Esas Matrahlarında Değişiklik Yapılmıştır

06.02.2023 Depremi Sebebiyle KDV Kanunu’nun 11/1-C Maddesi Kapsamında İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların İhracat Sürelerinin Uzatılmasına Dair KDV Sirküleri Yayımlanmıştır

Tarih : 03.03.2023 Sayı : 2023/068 06.02.2023 Depremi Sebebiyle KDV Kanunu’nun 11/1-C Maddesi Kapsamında İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların İhracat Sürelerinin Uzatılmasına Dair KDV Sirküleri Yayımlanmıştır

Sermaye Azaltımında Vergileme Uygulaması Hakkında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Yasal Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 02.03.2023 Sayı : 2023/067 Sermaye Azaltımında Vergileme Uygulaması Hakkında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Yasal Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Nakit Sermaye Artışında İndirim Uygulaması Ve İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Kurumların Bazı Kazançlarında İndirim Uygulaması Hakkında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Yasal Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Te

Tarih : 01.03.2023 Sayı : 2023/065 Nakit Sermaye Artışında İndirim Uygulaması Ve İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Kurumların Bazı Kazançlarında İndirim Uygulaması Hakkında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Yasal Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ Düzenlemeleri Yayımlanmıştır

Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.03.2023 Sayı : 2023/064 Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

İptal Edilen İhaleler için Daha Önce Düzenlenmiş Sözleşmelerin Damga Vergisinin Red ve İade Edilmeyeceğine Dair Yasal Düzenleme Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 28.02.2023 Sayı : 2023/063 İptal Edilen İhaleler için Daha Önce Düzenlenmiş Sözleşmelerin Damga Vergisinin Red ve İade Edilmeyeceğine Dair Yasal Düzenleme Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

31.07.2023 Tarihine Kadar Yapılacak Borcun Bulunmadığını Gösterir Belge Taleplerinde Tecil Edilen Borçların Asgari %10’unun Ödenmiş Olması Şartı Aranılmayacaktır

Tarih : 28.02.2023 Sayı : 2023/062 31.07.2023 Tarihine Kadar Yapılacak Borcun Bulunmadığını Gösterir Belge Taleplerinde Tecil Edilen Borçların Asgari %10’unun Ödenmiş Olması Şartı Aranılmayacaktır

Yıllık Gelir Veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler Kaynaklı Nakden İade Taleplerinin İncelemesiz ve Teminatsız Yerine Getirilmesinde 2023 Yılında Uygulanacak Hadler

Tarih : 26.02.2023 Sayı : 2023/061 Yıllık Gelir Veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler Kaynaklı Nakden İade Taleplerinin İncelemesiz ve Teminatsız Yerine Getirilmesinde 2023 Yılında Uygulanacak Hadler

Prefabrik Yapı ve Konteynerlerın Tesliminde İndirimli Oranda KDV İadesi Uygulaması ile 06.02.2023 Depreminden Etkilenen ve Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerde KDV İadesi Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Özel Usul Ve Esaslara Dair Düze

Tarih : 26.02.2023 Sayı : 2023/060 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerın Tesliminde İndirimli Oranda KDV İadesi Uygulaması ile 06.02.2023 Depreminden Etkilenen ve Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerde KDV İadesi Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Özel Usul Ve Esaslara Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

6 Şubat Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle 7256 Ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Yayımlanmıştır

Tarih : 24.02.2023 Sayı : 2023/059 6 Şubat Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle 7256 Ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Yayımlanmıştır

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Sivas İlinin Gürün ilçesi ile Elaziğ ilinde de Mücbir Sebep ilan Edilmiştir

Tarih : 23.02.2023 Sayı : 2023/058 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Sivas İlinin Gürün ilçesi ile Elaziğ ilinde de Mücbir Sebep ilan Edilmiştir

Prefabrik Yapı ile Konteynerlerin Tesliminde %1 KDV Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Kapsamı Genişletilmiştir

Tarih : 23.02.2023 Sayı : 2023/057 Prefabrik Yapı ile Konteynerlerin Tesliminde %1 KDV Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Kapsamı Genişletilmiştir

2022 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ile Beyan Edilmesi

Tarih : 20.02.2023 Sayı : 2023/056 2022 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Beyan Edilmesi

06.02.2023 Tarihli Deprem Felaketi Nedeniyle 31.07.2023 Tarihine Kadar Yapılacak Ödemeler Öncesinde Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge Aranılmaması Zorunluluğuna Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 20.02.2023 Sayı : 2023/055 06.02.2023 Tarihli Deprem Felaketi Nedeniyle 31.07.2023 Tarihine Kadar Yapılacak Ödemeler Öncesinde Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge Aranılmaması Zorunluluğuna Dair Düzenleme Yapılmıştır

5015 Ve 5307 Sayılı Kanunlar Kapsamında EPDK Lisansı Olan Ve Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin, 531 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 19.02.2023 Sayı : 2023/054 5015 Ve 5307 Sayılı Kanunlar Kapsamında EPDK Lisansı Olan Ve Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin, 531 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Deprem Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Dönemde Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Uygulamaları

Tarih : 15.02.2023 Sayı : 2023/053 Deprem Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Dönemde Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Uygulamaları

Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmelerine Bağlı Olarak GVK 94. Maddenin Dördüncü Fıkrasında Belirlenen Hallerde Uygulanacak %15 Vergi Kesintisi Oranı %0 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 14.02.2023 Sayı : 2023/052 Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmelerine Bağlı Olarak GVK 94. Maddenin Dördüncü Fıkrasında Belirlenen Hallerde Uygulanacak %15 Vergi Kesintisi Oranı %0 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları ile Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 14.02.2023 Sayı : 2023/051 Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları ile Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Prefabrik Yapı Ve Konteynerlerın Deprem Nedeniyle Ohal İlan Edilen İllerde Kullanılmak Üzere Tesliminde Kdv Oranının 31.12.2023 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanması

Tarih : 14.02.2023 Sayı : 2023/050 Prefabrik Yapı Ve Konteynerlerın Deprem Nedeniyle Ohal İlan Edilen İllerde Kullanılmak Üzere Tesliminde Kdv Oranının 31.12.2023 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanması

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinde Vergi Uygulamaları

Tarih : 11.02.2023 Sayı : 2023/049 Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinde Vergi Uygulamaları

Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri İle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge Ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

Tarih : 11.02.2023 Sayı : 2023/048 Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri İle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge Ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

Depremde Zarar Görenlere Yardım Amacıyla Yapılacak Bağışların Vergiye Tabi Kurum Kazancından İndirilmesinin Usul Ve Esasları

Tarih : 09.02.2023 Sayı : 2023/047 Depremde Zarar Görenlere Yardım Amacıyla Yapılacak Bağışların Vergiye Tabi Kurum Kazancından İndirilmesinin Usul Ve Esasları

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Tarih : 09.02.2023 Sayı : 2023/046 Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2022 İtibari İle Değerlenmesinde Kullanılacak Olan Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 08.02.2023 Sayı : 2023/045 Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2022 İtibari İle Değerlenmesinde Kullanılacak Olan Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.02.2023 Sayı : 2023/044 Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

2023 Yılında Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilmeyecek Yemek Parası Tutarı

Tarih : 31.01.2023 Sayı : 2023/043 2023 Yılında Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilmeyecek Yemek Parası Tutarı

Alacakların Yapılandırılması, Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesini Öngören Torba Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Tarih : 30.01.2023 Sayı : 2023/042 Alacakların Yapılandırılması, Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesini Öngören Torba Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkinda Tebliğ 26.01.2023 FİRMALARIN YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Tarih : 26.01.2023 Sayı : 2023/041 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkinda Tebliğ

Kurumların 31.12.2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Hesaba Dönüştürülmesi Halinde KVK Geçici 14/4. Maddesinde Yer Alan İstisnanın Uygulanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 26.01.2023 Sayı : 2023/040 Kurumların 31.12.2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paraların Kur Korumalı Hesaba Dönüştürülmesi Halinde KVK Geçici 14/4. Maddesinde Yer Alan İstisnanın Uygulanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Küçük Ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Yayımlanmıştır

Tarih : 19.01.2023 Sayı : 2023/039 Küçük Ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Yayımlanmıştır

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler İçin Vergi Dairesine Bildirim Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 18.01.2023 Sayı : 2023/038 Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler İçin Vergi Dairesine Bildirim Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar

Tarih : 17.01.2023 Sayı : 2023/037 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulması

Tarih : 16.01.2023 Sayı : 2023/036 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulması

Kurumlar Vergisi Oranları

Tarih : 15.01.2023 Sayı : 2023/035 Kurumlar Vergisi Oranları

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Vergi Tahsilinin Güvenliği İçin Teminat Alınmasına Dair Yasal Düzenlemenin Uygulama Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 15.01.2023 Sayı : 2023/034 Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Vergi Tahsilinin Güvenliği İçin Teminat Alınmasına Dair Yasal Düzenlemenin Uygulama Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği Düzenlemesi İle UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakası Kapsamında KDV İstisnası Ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti Düzenlemelerinde Değişiklik İçeren 7431 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 13.01.2023 Sayı : 2023/033 2023 Yılı Asgari Ücret Desteği Düzenlemesi İle UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakası Kapsamında KDV İstisnası Ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti Düzenlemelerinde Değişiklik İçeren 7431 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2022 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %13,47 Olarak Değiştirilmiştir

Tarih : 13.01.2023 Sayı : 2023/032 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2022 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %13,47 Olarak Değiştirilmiştir

01.01.2023–30.06.2023 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt içi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 13.01.2023 Sayı : 2023/031 01.01.2023–30.06.2023 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt içi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.01.2023–30.06.2023 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 13.01.2023 Sayı : 2023/030 01.01.2023–30.06.2023 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Dönüştürebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 ile 30.09.2022 Tarihleri Arasında Sınırlayan Düzenleme 31.12.2021 ile 31.12.2022 Tarihleri Arasını Kapsayacak Şekilde Genişletilmiştir

Tarih : 12.01.2023 Sayı : 2023/029 Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Hesabına Dönüştürebilecekleri Döviz Mevcudunu 31.12.2021 ile 30.09.2022 Tarihleri Arasında Sınırlayan Düzenleme 31.12.2021 ile 31.12.2022 Tarihleri Arasını Kapsayacak Şekilde Genişletilmiştir

Bazı Kriterlerde Bir Önceki Yıla Göre %20 Artış Sağlayan Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde Cari Yılda Yapılan Harcamaların Bir Önceki Yıla Göre Artış Tutarının %50’si Kadar İlave İndirim Uygulaması 31.12.2028 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 12.01.2023 Sayı : 2023/028 Bazı Kriterlerde Bir Önceki Yıla Göre %20 Artış Sağlayan Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde Cari Yılda Yapılan Harcamaların Bir Önceki Yıla Göre Artış Tutarının %50’si Kadar İlave İndirim Uygulaması 31.12.2028 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar İle Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Tarih : 10.01.2023 Sayı : 2023/027 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar İle Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Finansal Kiralama Şirketlerinin Yurt Dışından Sağladıkları Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranı %0 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 10.01.2023 Sayı : 2023/026 Finansal Kiralama Şirketlerinin Yurt Dışından Sağladıkları Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranı %0 Olarak Tespit Edilmiştir

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2022 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %13,54 Olacaktır

Tarih : 09.01.2023 Sayı : 2023/025 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2022 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %13,54 Olacaktır

01.01.2023–30.06.2023 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 05.01.2023 Sayı : 2023/024 01.01.2023–30.06.2023 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Bordro Parametrelerinde Gelir Vergisinden İstisna Tutulacak Asgari Ücrete İsabet Eden Matrah Tutarının Güncellenmesi Unutulmamalıdır

Tarih : 05.01.2023 Sayı : 2023/023 Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Bordro Parametrelerinde Gelir Vergisinden İstisna Tutulacak Asgari Ücrete İsabet Eden Matrah Tutarının Güncellenmesi Unutulmamalıdır

01.01.2023–30.06.2023 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 05.01.2023 Sayı : 2023/022 01.01.2023–30.06.2023 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Kısmi Bölünme Kapsamında Yapılan Sermaye Azaltımlarının Vergilendirilmesi Hakkında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 03.01.2023 Sayı : 2023/021 Kısmi Bölünme Kapsamında Yapılan Sermaye Azaltımlarının Vergilendirilmesi Hakkında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında Açıklamalar Yapılmıştır

Yemek Bedeli İstisnası, Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerde Çalışanların Ücretlerinden İstisna Ve Isınma Gideri Karşılığı Olarak Çalışanlara Yapılacak Ödemelerde İstisnaya Dair Düzenlemeler İçeren Gelir Vergisi Genel Tebliğ

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/020 Yemek Bedeli İstisnası, Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerde Çalışanların Ücretlerinden İstisna Ve Isınma Gideri Karşılığı Olarak Çalışanlara Yapılacak Ödemelerde İstisnaya Dair Düzenlemeler İçeren Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarınin Tespiti Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/019 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarınin Tespiti Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Yargısında 2023 Yılında Geçerli Olacak Hadler

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/018 Vergi Yargısında 2023 Yılında Geçerli Olacak Hadler

Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmayan Mükelleflerin Ymm Tasdik Raporu Ile Alabilecekleri Kdv İadeleri, Bazı Istisna Kazanç Ve İşlemlere Dair Ymm Raporu Yazdırılması Zorunluluğuna Ve Karşıt İnceleme Hadlerine Dair Yeni Belirlemeler İçeren Genel Tebliğ Yayı

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/017 Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmayan Mükelleflerin Ymm Tasdik Raporu Ile Alabilecekleri Kdv İadeleri, Bazı Istisna Kazanç Ve İşlemlere Dair Ymm Raporu Yazdırılması Zorunluluğuna Ve Karşıt İnceleme Hadlerine Dair Yeni Belirlemeler İçeren Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

2023 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Ve Değerli Konut Vergisine İlişkin Olarak 2023 Yılında Uygulanacak Olan Mesken Nitelikli Taşınmaz Değerlerinin Alt Ve Üst Sınırlarının Tespitine Dair Aç

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/016 2023 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Ve Değerli Konut Vergisine İlişkin Olarak 2023 Yılında Uygulanacak Olan Mesken Nitelikli Taşınmaz Değerlerinin Alt Ve Üst Sınırlarının Tespitine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

2023 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/015 2023 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet ve Çekler için Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %15,75’den %10,75’e İndirilmiştir

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/014 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet ve Çekler için Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %15,75’den %10,75’e İndirilmiştir

2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ile Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/013 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ile Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

01.01.2023 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/012 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

2023 Yılı Finansal Faaliyet Harçları

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/011 2023 Yılı Finansal Faaliyet Harçları

2023 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 57.300 TL Olarak Belirlenmiş Ve Ayrıca Kdv Kanunu Geçici 39. Maddesinin Süre Uzatımına Bağlı Olarak Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Güncellemeler Yapılmıştır

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/010 2023 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 57.300 TL Olarak Belirlenmiş Ve Ayrıca Kdv Kanunu Geçici 39. Maddesinin Süre Uzatımına Bağlı Olarak Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Güncellemeler Yapılmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2023 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 92 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/009 Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2023 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 92 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

2023 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/008 2023 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2022 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2023 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/007 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2022 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2023 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda Ötv İstisnası Uygulamasında 2023 Yılında Dikkate Alınacak Üst Tutar Belirlenmiştir

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/006 Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda Ötv İstisnası Uygulamasında 2023 Yılında Dikkate Alınacak Üst Tutar Belirlenmiştir

2023 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/005 2023 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

2023 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/004 2023 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2023 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/003 2023 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2023 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi ile Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Tarih : 02.01.2023 Sayı : 2023/002 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2023 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi ile Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.01.2023 Sayı : 2023/001 Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar