Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılacak Tevkifatlara İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 277 Seri No.Lı GVK Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 28.12.2010 Sayı : 2010/157 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılacak Tevkifatlara İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 277 Seri No.Lı GVK Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzninde Revize İşlemi Yapılmasını Müteakip İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 24.12.2010 Sayı : 2010/156 Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzninde Revize İşlemi Yapılmasını Müteakip İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalanmıştır

Tarih : 22.12.2010 Sayı : 2010/155 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalanmıştır

Tüm Bankaların Kredi Kartları Kullanılarak SGK’nın Web Sayfasından Prim Tahsilâtının Yapılabilmesi İçin Başlatılan Proje Uygulamaya Açılmıştır

Tarih : 17.12.2010 Sayı : 2010/154 Tüm Bankaların Kredi Kartları Kullanılarak SGK’nın Web Sayfasından Prim Tahsilâtının Yapılabilmesi İçin Başlatılan Proje Uygulamaya Açılmıştır

Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlandı

Tarih : 14.12.2010 Sayı : 2010/153 Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlandı

Maliye Bakanlığı Tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında Ötv Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine İlişkin Kamuoyu Açıklaması Yapılmıştır

Tarih : 14.12.2010 Sayı : 2010/152 Maliye Bakanlığı Tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında Ötv Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine İlişkin Kamuoyu Açıklaması Yapılmıştır

Gezici Olarak Şarkı Söyleyen Ve Müzik İcra Edenlerin Mükellefiyeti Hakkında Hazırlanan Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 02.12.2010 Sayı : 2010/151 Gezici Olarak Şarkı Söyleyen Ve Müzik İcra Edenlerin Mükellefiyeti Hakkında Hazırlanan Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Tbmm’ne Sunulmuştur

Tarih : 02.12.2010 Sayı : 2010/150 Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Tbmm’ne Sunulmuştur

Gecikme Zammı Ve Tecil Faizi Oranlarındaki Değişikliklerle İlgili Sgk Ünitelerince Yapılacak İşlemlere Dair Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 29.11.2010 Sayı : 2010/149 Gecikme Zammı Ve Tecil Faizi Oranlarındaki Değişikliklerle İlgili Sgk Ünitelerince Yapılacak İşlemlere Dair Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (Diib) İhracat Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi Sonrası Kapaması Sırasında Gümrük İdaresine Bildirilmeyen İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Müeyyide Uygulanmaksızın Bildirimine İmkan Sağlayan Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 29.11.2010 Sayı : 2010/148 Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (Diib) İhracat Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi Sonrası Kapaması Sırasında Gümrük İdaresine Bildirilmeyen İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Müeyyide Uygulanmaksızın Bildirimine İmkan Sağlayan Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” 24 Kasım 2010 Tarihinde Londra’daki Türk Büyükelçiliği’nde İmzalandı.

Tarih : 29.11.2010 Sayı : 2010/147 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” 24 Kasım 2010 Tarihinde Londra’daki Türk Büyükelçiliği’nde İmzalandı.

E-Beyanname Duyurusu

Tarih : 29.11.2010 Sayı : 2010/146 E-Beyanname Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti İle İsviçre Konfedesrasyonu Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısı Tbmm Gündemindedir

Tarih : 29.11.2010 Sayı : 2010/145 Türkiye Cumhuriyeti İle İsviçre Konfedesrasyonu Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısı Tbmm Gündemindedir

Kobi’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No:208) Yayınlanmıştır

Tarih : 22.11.2010 Sayı : 2010/144 Kobi’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No:208) Yayınlanmıştır

2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %7,7 Olarak Açıklanmıştır

Tarih : 22.11.2010 Sayı : 2010/143 2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %7,7 Olarak Açıklanmıştır

Devlet Desteklerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 05.11.2010 Sayı : 2010/142 Devlet Desteklerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

Tübitak Tarafından Güncellenen “Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu”Na İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 04.11.2010 Sayı : 2010/141 Tübitak Tarafından Güncellenen “Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu”Na İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tübitak Tarafından Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Başvurularına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 04.11.2010 Sayı : 2010/140 Tübitak Tarafından Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Başvurularına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Ötv Kanununa Ekli (Iıı) Sayılı Tarifenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin Maktu Ötv Tutarları Çeşitli Oranlarda Arttırılmıştır

Tarih : 03.11.2010 Sayı : 2010/139 Ötv Kanununa Ekli (Iıı) Sayılı Tarifenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin Maktu Ötv Tutarları Çeşitli Oranlarda Arttırılmıştır

Tüketici Kredilerinde Kkdf Oranı % 10’dan %15’e Yükseltilmiştir

Tarih : 03.11.2010 Sayı : 2010/138 Tüketici Kredilerinde Kkdf Oranı % 10’dan %15’e Yükseltilmiştir

87 Seri No.Lı Gider Vergileri Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 01.11.2010 Sayı : 2010/137 87 Seri No.Lı Gider Vergileri Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2009 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Ve 2009 Yılı İçinde Mahsuben İadesi Yapılamayan Kdv İadelerinin En Geç Kasım 2010 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 27.10.2010 Sayı : 2010/136 2009 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Ve 2009 Yılı İçinde Mahsuben İadesi Yapılamayan Kdv İadelerinin En Geç Kasım 2010 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/2) Yayınlanmıştır

Tarih : 22.10.2010 Sayı : 2010/135 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/2) Yayınlanmıştır

Tecil Faizi Ve Gecikme Zammı Oranları Hakkında Tahsilât Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 22.10.2010 Sayı : 2010/134 Tecil Faizi Ve Gecikme Zammı Oranları Hakkında Tahsilât Genel Tebliği Yayınlanmıştır

19 Ekim 2010 Tarihinden İtibaren Gecikme Zammı Oranı %1,40’a Düşürülmüştür

Tarih : 21.10.2010 Sayı : 2010/133 19 Ekim 2010 Tarihinden İtibaren Gecikme Zammı Oranı %1,40’a Düşürülmüştür

E-Beyanname Sisteminde Geçici Vergi Beyannamesinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 19.10.2010 Sayı : 2010/132 E-Beyanname Sisteminde Geçici Vergi Beyannamesinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

2010 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 15.10.2010 Sayı : 2010/131 2010 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Yurt Dışına Çıkış Yasağının Sınırlandırılmasına Dair T.C. Anayasası’nda Yapılan Değişikliğe Bağlı Olarak Hazırlanan Tahsilât İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 15.10.2010 Sayı : 2010/130 Yurt Dışına Çıkış Yasağının Sınırlandırılmasına Dair T.C. Anayasası’nda Yapılan Değişikliğe Bağlı Olarak Hazırlanan Tahsilât İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Veya Devralmaların Belirlenmesine Ve Bunların Rekabet Kuruluna Bildirilmesine İlişkin Usul Ve Esasların Açıklandığı Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 15.10.2010 Sayı : 2010/129 Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Veya Devralmaların Belirlenmesine Ve Bunların Rekabet Kuruluna Bildirilmesine İlişkin Usul Ve Esasların Açıklandığı Tebliğ Yayınlanmıştır

30.09.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 15.10.2010 Sayı : 2010/128 30.09.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Anonim Ve Limited Şirketler Kuruluşları Sırasında Kuruluş Sermayeleri, Sermaye Arttırımları Neticesinde İse Artan Kısım Üzerinden Rekabet Kurumuna Ödemeleri Gereken Onbinde Dört Oranındaki Harcı Bundan Sonra T.C. Ziraat Bankası Yerine T.C. Halk Bankasına Yatıracaklardır

Tarih : 11.10.2010 Sayı : 2010/127 Anonim Ve Limited Şirketler Kuruluşları Sırasında Kuruluş Sermayeleri, Sermaye Arttırımları Neticesinde İse Artan Kısım Üzerinden Rekabet Kurumuna Ödemeleri Gereken Onbinde Dört Oranındaki Harcı Bundan Sonra T.C. Ziraat Bankası Yerine T.C. Halk Bankasına Yatıracaklardır

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 11.10.2010 Sayı : 2010/126 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Teknoloji Ve Yenilik Destek Programlarına Dair Uygulama Mevzuatında Yapılan Değişiklikler İle İlgili Olarak Tübitak Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 07.10.2010 Sayı : 2010/125 Teknoloji Ve Yenilik Destek Programlarına Dair Uygulama Mevzuatında Yapılan Değişiklikler İle İlgili Olarak Tübitak Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesine İlişkin 22/7/2006 Tarihli Ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Tarih : 04.10.2010 Sayı : 2010/124 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesine İlişkin 22/7/2006 Tarihli Ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapan Sözleşmelerin Damga Vergisi Ve Harçtan İstisna Tutulmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 04.10.2010 Sayı : 2010/123 Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapan Sözleşmelerin Damga Vergisi Ve Harçtan İstisna Tutulmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Yatırım İndirimi Uygulamasına Dair 276 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.10.2010 Sayı : 2010/122 Yatırım İndirimi Uygulamasına Dair 276 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

6009 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikleri Açıklayan 400 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.10.2010 Sayı : 2010/121 6009 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikleri Açıklayan 400 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

1 Ekim 2010’dan İtibaren Herkes Genel Sağlık Sigortalısı Olmak, Bildirimde Bulunmak Ve Prim Ödemek Zorundadır

Tarih : 27.09.2010 Sayı : 2010/120 1 Ekim 2010’dan İtibaren Herkes Genel Sağlık Sigortalısı Olmak, Bildirimde Bulunmak Ve Prim Ödemek Zorundadır

Hurda Taşıtlarda Vergi Ve Cezaların Silinmesine Dair Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 08.09.2010 Sayı : 2010/119 Hurda Taşıtlarda Vergi Ve Cezaların Silinmesine Dair Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Danıştay Kararına Yönelik Olarak Hazırlanan (3) Seri No.Lı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 07.09.2010 Sayı : 2010/118 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Danıştay Kararına Yönelik Olarak Hazırlanan (3) Seri No.Lı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Danıştay 4. Dairesi Faktoring Şirketlerinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Alacakları İçin VUK Madde 323 Kapsamında Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmalarında Bu Alacaklar İçin Hâsılat Yazılmış Olma Şartının Aranamayacağına Dair Karar Vermiştir

Tarih : 07.09.2010 Sayı : 2010/117 Danıştay 4. Dairesi Faktoring Şirketlerinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Alacakları İçin VUK Madde 323 Kapsamında Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmalarında Bu Alacaklar İçin Hâsılat Yazılmış Olma Şartının Aranamayacağına Dair Karar Vermiştir

Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına (Özelge Sistemi) Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 07.09.2010 Sayı : 2010/116 Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına (Özelge Sistemi) Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin Uygulamasına İlişkin Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri Yayınlandı

Tarih : 31.08.2010 Sayı : 2010/115 Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin Uygulamasına İlişkin Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri Yayınlandı

Aile Hekimlerinin, Aile Hekimliği Hizmetlerinin Verilmesiyle İlgili Olarak Yapacakları Bazı Ödemelerden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tarih : 31.08.2010 Sayı : 2010/114 Aile Hekimlerinin, Aile Hekimliği Hizmetlerinin Verilmesiyle İlgili Olarak Yapacakları Bazı Ödemelerden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

İthal Edilen Eşyanın Gümrük Yükümlülüğü Başladığı Tarihten Sonra Ortaya Çıkan Ve Eşyanın Gümrük Kıymeti İle Bağlantılı Royalty Ve Lisans Ödemelerine Dair KDV Yükümlülüğü Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 20.08.2010 Sayı : 2010/113 İthal Edilen Eşyanın Gümrük Yükümlülüğü Başladığı Tarihten Sonra Ortaya Çıkan Ve Eşyanın Gümrük Kıymeti İle Bağlantılı Royalty Ve Lisans Ödemelerine Dair KDV Yükümlülüğü Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Genelge Yayınlanmıştır

SGK Tarafından E-Bildirge Sisteminde Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Eksik Günlerin Bildirilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 20.08.2010 Sayı : 2010/112 SGK Tarafından E-Bildirge Sisteminde Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Eksik Günlerin Bildirilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Yeni Ücret Gelir Vergisi Tarifesine Göre Geçmiş Aylarda Eksik Vergi Tevkifatı Yapanların Bu Eksik Beyanlarını Düzeltmek İçin Vermeleri Gereken Özel Muhtasar Beyanname E-Beyanname Sistemine Eklenmiştir

Tarih : 19.08.2010 Sayı : 2010/111 Yeni Ücret Gelir Vergisi Tarifesine Göre Geçmiş Aylarda Eksik Vergi Tevkifatı Yapanların Bu Eksik Beyanlarını Düzeltmek İçin Vermeleri Gereken Özel Muhtasar Beyanname E-Beyanname Sistemine Eklenmiştir

Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Hazırlanması Hakkında SGK Tarafından Yayınlanan Duyurular

Tarih : 19.08.2010 Sayı : 2010/110 Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Hazırlanması Hakkında SGK Tarafından Yayınlanan Duyurular

Türkiye Cumhuriyeti İle İrlanda Arasında Gelir Ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki “Protokol”Ün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 10.08.2010 Sayı : 2010/109 Türkiye Cumhuriyeti İle İrlanda Arasında Gelir Ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki “Protokol”Ün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

01 Ocak 2010’dan Geçerli Olmak Üzere 01 Ağustos 2010’dan İtibaren Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Ve Geçmiş Aylarda Varsa Hesaplanan Fazla Vergilerin Mahsubu, Eksik Vergilerin İse Ayrı Bir Beyanname İle Beyanı Ve 274 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Açıklamalar

Tarih : 10.08.2010 Sayı : 2010/108 01 Ocak 2010’dan Geçerli Olmak Üzere 01 Ağustos 2010’dan İtibaren Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Ve Geçmiş Aylarda Varsa Hesaplanan Fazla Vergilerin Mahsubu, Eksik Vergilerin İse Ayrı Bir Beyanname İle Beyanı Ve 274 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Açıklamalar

2010 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları Ve 6009 Sayılı Kanun Sonrası Yatırım İndirimi Uygulaması

Tarih : 10.08.2010 Sayı : 2010/107 2010 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları Ve 6009 Sayılı Kanun Sonrası Yatırım İndirimi Uygulaması

Anayasa Mahkemesinin Olası İptal Kararı Hükümlerinden Yararlanabilmek İçin İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamelerinin İhtirazi Kayıtla Verilebilmesi

Tarih : 05.08.2010 Sayı : 2010/106 Anayasa Mahkemesinin Olası İptal Kararı Hükümlerinden Yararlanabilmek İçin İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamelerinin İhtirazi Kayıtla Verilebilmesi

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 05.08.2010 Sayı : 2010/105 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

(2) Seri Numaralı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.08.2010 Sayı : 2010/104 (2) Seri Numaralı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 05.08.2010 Sayı : 2010/103 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV, Tecil Ve Tahsil Tutarlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı

Tarih : 30.07.2010 Sayı : 2010/102 ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV, Tecil Ve Tahsil Tutarlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı

Yabancıların Çalışma İzni Başvuruları 2 Ağustos 2010 Tarihinden İtibaren İnternet Üzerinden Yapılacaktır

Tarih : 30.07.2010 Sayı : 2010/101 Yabancıların Çalışma İzni Başvuruları 2 Ağustos 2010 Tarihinden İtibaren İnternet Üzerinden Yapılacaktır

2010/Temmuz Dönemi Ve Sonraki Dönemlerin Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Sigorta Primine Esas “Hak Edilen Ücret” Ve “Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Ödemeler” Ayrı Ayrı Gösterilmek Zorundadır.

Tarih : 27.07.2010 Sayı : 2010/100 2010/Temmuz Dönemi Ve Sonraki Dönemlerin Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Sigorta Primine Esas “Hak Edilen Ücret” Ve “Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Ödemeler” Ayrı Ayrı Gösterilmek Zorundadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 27.07.2010 Sayı : 2010/099 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Karar Yayınlanmıştır

01.07.2010 – 31.12.2010 Döneminde Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Yardımı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 13.07.2010 Sayı : 2010/098 01.07.2010 – 31.12.2010 Döneminde Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Yardımı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

01.07.2010 – 31.12.2010 Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 13.07.2010 Sayı : 2010/097 01.07.2010 – 31.12.2010 Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi İçin Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 13.07.2010 Sayı : 2010/096 01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi İçin Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

01.07.2010 – 31.12.2010 Döneminde Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Tarih : 13.07.2010 Sayı : 2010/095 01.07.2010 – 31.12.2010 Döneminde Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Bazı Amortisman Listelerine Eklenen Yeni İktisadi Kıymetler Ve Bunlara İlişkin Uygulama Esasları İle Maliye Bakanlığı’nda Yer Alan Birimlerin Danıştay Nezdinde Temyiz Yoluna Gitmesine İlişkin Yeni Limitler Hakkında 399 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 09.07.2010 Sayı : 2010/094 Bazı Amortisman Listelerine Eklenen Yeni İktisadi Kıymetler Ve Bunlara İlişkin Uygulama Esasları İle Maliye Bakanlığı’nda Yer Alan Birimlerin Danıştay Nezdinde Temyiz Yoluna Gitmesine İlişkin Yeni Limitler Hakkında 399 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

19 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 09.07.2010 Sayı : 2010/093 19 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

20.06.2010 Tarihinden İtibaren Veya Bu Tarihten Önce Düzenlenen Veya Temdit Edilen Pasaportlara Dair Harç Bedellerinden İade Yapılıp Yapılmayacağı Konusunda 2010/1 Sayılı Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 07.07.2010 Sayı : 2010/092 20.06.2010 Tarihinden İtibaren Veya Bu Tarihten Önce Düzenlenen Veya Temdit Edilen Pasaportlara Dair Harç Bedellerinden İade Yapılıp Yapılmayacağı Konusunda 2010/1 Sayılı Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi İle İlgili Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 06.07.2010 Sayı : 2010/091 Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi İle İlgili Sirküler Yayınlanmıştır

30.06.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 05.07.2010 Sayı : 2010/090 30.06.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

398 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.07.2010 Sayı : 2010/089 398 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Kod Uygulaması Hakkında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 05.07.2010 Sayı : 2010/088 Kod Uygulaması Hakkında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

SGK tarafından hizmet borçlanma işlemlerinin usul ve esasları hakkında tebliğ yayınlanmıştır

Tarih : 02.07.2010 Sayı : 2010/087 SGK tarafından hizmet borçlanma işlemlerinin usul ve esasları hakkında tebliğ yayınlanmıştır

SGK Tarafından İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.07.2010 Sayı : 2010/086 SGK Tarafından İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Turizm Belgeli Yatırım Ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 01.07.2010 Sayı : 2010/085 Turizm Belgeli Yatırım Ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ Seri No: 2 Yayınlanmıştır

Tarih : 01.07.2010 Sayı : 2010/084 Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ Seri No: 2 Yayınlanmıştır

İşgücü Temin Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2010 Sayı : 2010/083 İşgücü Temin Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Taşınmaz Ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal Ve Hakların Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2010 Sayı : 2010/082 Taşınmaz Ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal Ve Hakların Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2010 Sayı : 2010/081 İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Alt İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçlarından Alt İşverene İş Devreden Asıl İşveren De Müteselsilen Birlikte Sorumlu Olduğu İçin Ödeme Emirlerinin Asıl İşveren Ve Alt İşverene Aynı Anda (Birlikte) Gönderilerek İcra Takip İşlemlerinin Yapılmasına Dair SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 23.06.2010 Sayı : 2010/080 Alt İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçlarından Alt İşverene İş Devreden Asıl İşveren De Müteselsilen Birlikte Sorumlu Olduğu İçin Ödeme Emirlerinin Asıl İşveren Ve Alt İşverene Aynı Anda (Birlikte) Gönderilerek İcra Takip İşlemlerinin Yapılmasına Dair SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

2010 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 22.06.2010 Sayı : 2010/079 2010 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Ticaret Ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları Ve Deniz Ticaret Odalarına Kayıtlı Ticaret Ve Sanayicilerin 2010 Yılına Ait Yıllık Aidat Ve Munzam Aidat Ödemelerinin İlk Taksitlerini 30 Haziran 2010 Tarihine Kadar Ödemeleri Gerekmektedir

Tarih : 21.06.2010 Sayı : 2010/078 Ticaret Ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları Ve Deniz Ticaret Odalarına Kayıtlı Ticaret Ve Sanayicilerin 2010 Yılına Ait Yıllık Aidat Ve Munzam Aidat Ödemelerinin İlk Taksitlerini 30 Haziran 2010 Tarihine Kadar Ödemeleri Gerekmektedir

Konsolosluklarımızca Döviz Cinsinden Alınmakta Olan Pasaport Harç Tutarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Emsal Sayının Yeniden Tespit Edilmesine Dair 62 Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 21.06.2010 Sayı : 2010/077 Konsolosluklarımızca Döviz Cinsinden Alınmakta Olan Pasaport Harç Tutarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Emsal Sayının Yeniden Tespit Edilmesine Dair 62 Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Pasaport Harçlarını Yeniden Belirleyen 2010/512 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 21.06.2010 Sayı : 2010/076 Pasaport Harçlarını Yeniden Belirleyen 2010/512 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Pasaport Bedelini Yeniden Belirleyen 2010/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 21.06.2010 Sayı : 2010/075 Pasaport Bedelini Yeniden Belirleyen 2010/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1) Yayınlanmıştır

Tarih : 21.06.2010 Sayı : 2010/074 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1) Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 18 Haziran 2010 Tarihinde Bern’de İmzalanmıştır.

Tarih : 21.06.2010 Sayı : 2010/073 Türkiye Cumhuriyeti İle İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 18 Haziran 2010 Tarihinde Bern’de İmzalanmıştır.

AEROSOL Üretim Tasdik Raporu Hakkında 43 Sıra No.Lı SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 15.06.2010 Sayı : 2010/072 AEROSOL Üretim Tasdik Raporu Hakkında 43 Sıra No.Lı SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle İrlanda Arasında Gelir Ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 14.06.2010 Sayı : 2010/071 Türkiye Cumhuriyeti İle İrlanda Arasında Gelir Ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye İle Almanya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Revizesine Dair Anlaşma Paraf Edilmiştir

Tarih : 08.06.2010 Sayı : 2010/070 Türkiye İle Almanya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Revizesine Dair Anlaşma Paraf Edilmiştir

TBMM’de görüşülmekte olan kanun tasarısında GVK geçici 67/1 ve VUK 114 maddeleri hakkında yer alan düzenlemeler

Tarih : 02.06.2010 Sayı : 2010/069 TBMM’de görüşülmekte olan kanun tasarısında GVK geçici 67/1 ve VUK 114 maddeleri hakkında yer alan düzenlemeler

TBMM’de Görüşülmekte Olan Kanun Tasarısında Esas İştigal Konusu Ödünç Para Verme (Borç Para Kullandırma) Olmayanların Ticari Hayat Koşulları İçinde Vermiş Oldukları Borçların Hizmet Olarak Kabulü Ve BSMV’ye Değil KDV’ye Tabi Olması Yönünde Düzenlemeler Yapılmaktadır

Tarih : 31.05.2010 Sayı : 2010/068 TBMM’de Görüşülmekte Olan Kanun Tasarısında Esas İştigal Konusu Ödünç Para Verme (Borç Para Kullandırma) Olmayanların Ticari Hayat Koşulları İçinde Vermiş Oldukları Borçların Hizmet Olarak Kabulü Ve BSMV’ye Değil KDV’ye Tabi Olması Yönünde Düzenlemeler Yapılmaktadır

Geçmiş Yıllara Ait Alkollü İçki Bandrollerinin Fire Olarak Tespiti Ve İmhasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2010 Sayı : 2010/067 Geçmiş Yıllara Ait Alkollü İçki Bandrollerinin Fire Olarak Tespiti Ve İmhasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

İş Göremezlik Programları Ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Konulu 2010/66 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2010 Sayı : 2010/066 İş Göremezlik Programları Ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Konulu 2010/66 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

TBMM’ne Sunulan Kanun Tasarısında Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Hakkında Yer Alan Hükümler

Tarih : 28.05.2010 Sayı : 2010/065 TBMM’ne Sunulan Kanun Tasarısında Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Hakkında Yer Alan Hükümler

TBMM’ne sunulan kanun tasarısında vergi mevzuatına ilişkin olarak yer alan bazı düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi

Tarih : 28.05.2010 Sayı : 2010/064 TBMM’ne sunulan kanun tasarısında vergi mevzuatına ilişkin olarak yer alan bazı düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi

Tescil Edilmiş Taşıtların Satış Ve Devirlerinin Noterlerden Yapılması Hakkında (3) No.Lı MTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2010 Sayı : 2010/063 Tescil Edilmiş Taşıtların Satış Ve Devirlerinin Noterlerden Yapılması Hakkında (3) No.Lı MTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Sanayi Sicil Belgelerinin Alınması Ve İki Yılda Bir Vize Ettirilmesi Hakkında

Tarih : 26.05.2010 Sayı : 2010/062 Sanayi Sicil Belgelerinin Alınması Ve İki Yılda Bir Vize Ettirilmesi Hakkında

Yabancı Kimlik Numarası Bulunan Yabancıların Yabancı Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı (4) Seri No.Lı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 25.05.2010 Sayı : 2010/061 Yabancı Kimlik Numarası Bulunan Yabancıların Yabancı Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı (4) Seri No.Lı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Yayınlanmıştır

08 Temmuz 2010 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Tarifesinin %35’lik Diliminin Ücret Gelirlerine Uygulanması Açısından İptali Kararı Sonrasında Yürürlük Tarihine Kadar Bu Orandan Gelir Vergisi Kesilen Ücretler Açısından Açılabilecek Davalar Hakkında

Tarih : 25.05.2010 Sayı : 2010/060 08 Temmuz 2010 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Tarifesinin %35’lik Diliminin Ücret Gelirlerine Uygulanması Açısından İptali Kararı Sonrasında Yürürlük Tarihine Kadar Bu Orandan Gelir Vergisi Kesilen Ücretler Açısından Açılabilecek Davalar Hakkında

Malul Ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulanmasına İlişkin (4) Numaralı MTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 24.05.2010 Sayı : 2010/059 Malul Ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulanmasına İlişkin (4) Numaralı MTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2009 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2010 Tarihine Kadar Hazine Müsteşarlığına Göndermeleri Gerekmektedir

Tarih : 18.05.2010 Sayı : 2010/058 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2009 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2010 Tarihine Kadar Hazine Müsteşarlığına Göndermeleri Gerekmektedir

Sigortalıların İstirahatli Oldukları Süreler İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneklerini Alabilmelerine Esas İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerince Zorunlu Olarak Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 18.05.2010 Sayı : 2010/057 Sigortalıların İstirahatli Oldukları Süreler İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneklerini Alabilmelerine Esas İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerince Zorunlu Olarak Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

2010 Yılı Emlak Vergisi, Veraset Ve İntikal Vergisi Ve Konutlar Dışındaki Binaların (İş Yerlerinin) Çevre Temizlik Vergisi’nin Son Ödeme Süreleri Hakkında Hatırlatma

Tarih : 18.05.2010 Sayı : 2010/056 2010 Yılı Emlak Vergisi, Veraset Ve İntikal Vergisi Ve Konutlar Dışındaki Binaların (İş Yerlerinin) Çevre Temizlik Vergisi’nin Son Ödeme Süreleri Hakkında Hatırlatma

Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İstisnası Ve İndirimli Oran Uygulaması Hakkında 56 No.Lı KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 14.05.2010 Sayı : 2010/055 Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İstisnası Ve İndirimli Oran Uygulaması Hakkında 56 No.Lı KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

31 Mayıs 2010 Tarihine Kadar Vergi Levhalarının Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir

Tarih : 12.05.2010 Sayı : 2010/054 31 Mayıs 2010 Tarihine Kadar Vergi Levhalarının Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir

Kullanılmış Araç Satışında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 06.05.2010 Sayı : 2010/053 Kullanılmış Araç Satışında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 05.05.2010 Sayı : 2010/052 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Türkiye-Avustralya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 28 nisan 2010 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

Tarih : 05.05.2010 Sayı : 2010/051 Türkiye-Avustralya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 28 nisan 2010 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

Diplomatik Misyonlar Ve Konsolosluklar İle Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik İstisna Kapsamında Yapılan İade İşlemleri Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 05.05.2010 Sayı : 2010/050 Diplomatik Misyonlar Ve Konsolosluklar İle Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik İstisna Kapsamında Yapılan İade İşlemleri Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Malul Ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları İle İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanmasına Yönelik ÖTV Sirküleri Yayınlandı.

Tarih : 05.05.2010 Sayı : 2010/049 Malul Ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları İle İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanmasına Yönelik ÖTV Sirküleri Yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 22 Nisan 2010 Tarihinde Ankara’da İmzalandı.

Tarih : 26.04.2010 Sayı : 2010/048 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 22 Nisan 2010 Tarihinde Ankara’da İmzalandı.

2010 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 16.04.2010 Sayı : 2010/047 2010 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresine Kadar Hazırlanmış Olması Gerekmektedir

Tarih : 16.04.2010 Sayı : 2010/046 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresine Kadar Hazırlanmış Olması Gerekmektedir

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve Eklerinin Doldurularak E-Beyanname Sisteminde Gönderilmesi İçin Son Gün 26.04.2010 Tarihidir

Tarih : 12.04.2010 Sayı : 2010/045 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve Eklerinin Doldurularak E-Beyanname Sisteminde Gönderilmesi İçin Son Gün 26.04.2010 Tarihidir

31.03.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 05.04.2010 Sayı : 2010/044 31.03.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosu’nun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 05.04.2010 Sayı : 2010/043 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosu’nun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

KDV Beyannamesinde Yer Alan KDV İadeleri İle İlgili Tablolara Dair E-Beyanname Sisteminde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 02.04.2010 Sayı : 2010/042 KDV Beyannamesinde Yer Alan KDV İadeleri İle İlgili Tablolara Dair E-Beyanname Sisteminde Duyuru Yayınlanmıştır

Damga Vergisi Kanunu Uygulamasında Nüsha Ve Suret Ayrımına İlişkin Olarak Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı

Tarih : 02.04.2010 Sayı : 2010/041 Damga Vergisi Kanunu Uygulamasında Nüsha Ve Suret Ayrımına İlişkin Olarak Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı

Serbest Bölgelerde Ücret Gelir Vergisi İstisnasını Düzenleyen (1) Seri No.Lı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde Yer Alan Bir Cümle Hakkında Danıştay Tarafından Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına İstinaden (1) No.Lı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 31.03.2010 Sayı : 2010/040 Serbest Bölgelerde Ücret Gelir Vergisi İstisnasını Düzenleyen (1) Seri No.Lı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde Yer Alan Bir Cümle Hakkında Danıştay Tarafından Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına İstinaden (1) No.Lı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

397 Sıra No.Lı (E-Fatura Konulu) VUK Genel Tebliği Sonrası EFKS’ne Kayıtlı Şirketlerin Durumu Ve Bu Şirketlerden Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Kayıt Şekli

Tarih : 24.03.2010 Sayı : 2010/039 397 Sıra No.Lı (E-Fatura Konulu) VUK Genel Tebliği Sonrası EFKS’ne Kayıtlı Şirketlerin Durumu Ve Bu Şirketlerden Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Kayıt Şekli

Anayasa Mahkemesi Harçlar Kanununun 28/1-A Maddesinde Yer Alan “Karar Ve İlam Harcı Ödenmedikçe İlgiliye İlam Verilmez” Cümlesini İptal Etmiştir

Tarih : 23.03.2010 Sayı : 2010/038 Anayasa Mahkemesi Harçlar Kanununun 28/1-A Maddesinde Yer Alan “Karar Ve İlam Harcı Ödenmedikçe İlgiliye İlam Verilmez” Cümlesini İptal Etmiştir

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Alınabilmesi İçin İşverenlerin İşçiler Adına Düzenledikleri Vizite Kağıtlarını İnternet Ortamında Kuruma Göndermesi Gerekmektedir

Tarih : 19.03.2010 Sayı : 2010/037 Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Alınabilmesi İçin İşverenlerin İşçiler Adına Düzenledikleri Vizite Kağıtlarını İnternet Ortamında Kuruma Göndermesi Gerekmektedir

Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Tarih : 17.03.2010 Sayı : 2010/036 Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Faturanın Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği 397 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 11.03.2010 Sayı : 2010/035 Faturanın Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği 397 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Aerosol Üreticilerine, Aerosol Üretiminde Kullanılmaya Uygun L.P.G. Satışı Yapacak Dağıtımcıların Dağıtım İzin Belgesi Başvurularında Yer Alan Raporlar İçin Yetkili Akredite Laboratuvarlar Hakkında (11) Seri No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 10.03.2010 Sayı : 2010/034 Aerosol Üreticilerine, Aerosol Üretiminde Kullanılmaya Uygun L.P.G. Satışı Yapacak Dağıtımcıların Dağıtım İzin Belgesi Başvurularında Yer Alan Raporlar İçin Yetkili Akredite Laboratuvarlar Hakkında (11) Seri No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yaparak “Kadın İşçilere Her Ay 5 (Beş) Gün Özel İzin” Öngören Uygulamayı Yürürlükten Kaldıran Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 10.03.2010 Sayı : 2010/033 Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yaparak “Kadın İşçilere Her Ay 5 (Beş) Gün Özel İzin” Öngören Uygulamayı Yürürlükten Kaldıran Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. Numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”nin, “Aerosol” Üretiminde Kullanılmak Üzere Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Tutarını Sıfıra İndiren Kararnamenin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair 18 Seri No.Lı ÖTV Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 08.03.2010 Sayı : 2010/032 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. Numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”nin, “Aerosol” Üretiminde Kullanılmak Üzere Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Tutarını Sıfıra İndiren Kararnamenin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair 18 Seri No.Lı ÖTV Genel Tebliği Yayınlanmıştır

5084 Sayılı Kanun Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulama Sürelerine İlişkin Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 08.03.2010 Sayı : 2010/031 5084 Sayılı Kanun Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulama Sürelerine İlişkin Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Sirküleri Yayınlanmıştır

Pick-Up Türü Araçlarda ÖTV Uygulaması Hakkında 10 Seri No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 05.03.2010 Sayı : 2010/030 Pick-Up Türü Araçlarda ÖTV Uygulaması Hakkında 10 Seri No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

5951 Sayılı Kanun İle 4447 Ve 5084 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Sigorta Primi Teşvikine Dair Yapılan Kanuni Düzenlemelere İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 2010-33 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 02.03.2010 Sayı : 2010/029 5951 Sayılı Kanun İle 4447 Ve 5084 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Sigorta Primi Teşvikine Dair Yapılan Kanuni Düzenlemelere İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 2010-33 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

AEROSOL Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G) Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarı Sıfıra İndirilmiştir

Tarih : 02.03.2010 Sayı : 2010/028 AEROSOL Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G) Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarı Sıfıra İndirilmiştir

Gelir Müdürlüğü Ve Vergi Daireleri Kamu Hizmet Standartları Tabloları Yayınlanmıştır

Tarih : 02.03.2010 Sayı : 2010/027 Gelir Müdürlüğü Ve Vergi Daireleri Kamu Hizmet Standartları Tabloları Yayınlanmıştır

Ba Formunda (Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Sigorta Poliçeleri İle Su, Elektrik, Doğalgaz, Telefon Ve Benzeri Faturalara Da Yer Verilmesi Gerekmektedir

Tarih : 26.02.2010 Sayı : 2010/026 Ba Formunda (Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Sigorta Poliçeleri İle Su, Elektrik, Doğalgaz, Telefon Ve Benzeri Faturalara Da Yer Verilmesi Gerekmektedir

KDV İade Talebi Listelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Dair Açıklamalar

Tarih : 23.02.2010 Sayı : 2010/025 KDV İade Talebi Listelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Dair Açıklamalar

Türkiye İle Malezya Arasında Mevcut “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalanmıştır

Tarih : 22.02.2010 Sayı : 2010/024 Türkiye İle Malezya Arasında Mevcut “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalanmıştır

Yazar Kasa Veya Perakende Satış Fişlerinin Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listelerine Girilmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 22.02.2010 Sayı : 2010/023 Yazar Kasa Veya Perakende Satış Fişlerinin Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listelerine Girilmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 17.02.2010 Sayı : 2010/022 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Ba – Bs Formları İle İlgili Olarak Yeni Esaslar Getiren 396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.02.2010 Sayı : 2010/021 Ba – Bs Formları İle İlgili Olarak Yeni Esaslar Getiren 396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

01.01.2010 – 30.06.2010 Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 04.02.2010 Sayı : 2010/020 01.01.2010 – 30.06.2010 Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

E-Beyanname Sisteminde Bir Önceki Ayın KDV Beyannamesinde Yer Alan Sonraki Döneme Devreden KDV Rakamı İle Cari Dönem KDV Beyannamesindeki Önceki Dönemden Devreden KDV Rakamı Karşılaştırılacak Ve Fark Olması Halinde Uyarı Mesajı Alınacaktır.

Tarih : 03.02.2010 Sayı : 2010/019 E-Beyanname Sisteminde Bir Önceki Ayın KDV Beyannamesinde Yer Alan Sonraki Döneme Devreden KDV Rakamı İle Cari Dönem KDV Beyannamesindeki Önceki Dönemden Devreden KDV Rakamı Karşılaştırılacak Ve Fark Olması Halinde Uyarı Mesajı Alınacaktır.

KDV İadesinde Bazı Belgelerin (İndirilecek KDV Listesi, Yüklenilen KDV Listesi, Satış Faturaları Listesi, Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi) Elektronik Ortamda Verilmesi Ve Değerlendirilmesi Konulu 53 Seri Numaralı KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 01.02.2010 Sayı : 2010/018 KDV İadesinde Bazı Belgelerin (İndirilecek KDV Listesi, Yüklenilen KDV Listesi, Satış Faturaları Listesi, Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi) Elektronik Ortamda Verilmesi Ve Değerlendirilmesi Konulu 53 Seri Numaralı KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

2010 Takvim Yılında Gelir Vergisi Kanunu Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Açısından Çocuk Yardımı Tutarlarında Çocuk Sayısı Sınırlaması

Tarih : 25.01.2010 Sayı : 2010/017 2010 Takvim Yılında Gelir Vergisi Kanunu Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Açısından Çocuk Yardımı Tutarlarında Çocuk Sayısı Sınırlaması

Yurt Dışından Bölgeye Getirilen Malların CIF Değeri Üzerinden Ve Bölgeden Türkiye’ye Çıkarılan Malların FOB Değeri Üzerinden Ödenecek Ücretlerde Değişiklik Yapan 5946 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır.

Tarih : 22.01.2010 Sayı : 2010/016 Yurt Dışından Bölgeye Getirilen Malların CIF Değeri Üzerinden Ve Bölgeden Türkiye’ye Çıkarılan Malların FOB Değeri Üzerinden Ödenecek Ücretlerde Değişiklik Yapan 5946 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 22.01.2010 Sayı : 2010/015 Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 15 Ocak 2010 Tarihinde Ankara’da İmzalandı

Tarih : 22.01.2010 Sayı : 2010/014 Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 15 Ocak 2010 Tarihinde Ankara’da İmzalandı

Ücretler Üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisinde Dikkate Alınacak Gelir Vergisi Tarifesi Hakkında Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Muhtasar Beyannamelerin İhtirazi Kayıtla Beyan Edilmesi Ve Dava Açılması

Tarih : 22.01.2010 Sayı : 2010/013 Ücretler Üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisinde Dikkate Alınacak Gelir Vergisi Tarifesi Hakkında Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Muhtasar Beyannamelerin İhtirazi Kayıtla Beyan Edilmesi Ve Dava Açılması

Özelge (Mukteza) Düzenlemeleri Hakkında 395 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 19.01.2010 Sayı : 2010/012 Özelge (Mukteza) Düzenlemeleri Hakkında 395 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bordro Programlarınızda Gerekli Güncellemeleri Yapmayı Unutmayınız

Tarih : 18.01.2010 Sayı : 2010/011 Bordro Programlarınızda Gerekli Güncellemeleri Yapmayı Unutmayınız

Maliye Bakanlığı 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurlarına Dair 394 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini Yayınlamıştır

Tarih : 18.01.2010 Sayı : 2010/010 Maliye Bakanlığı 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurlarına Dair 394 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini Yayınlamıştır

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 13.01.2010 Sayı : 2010/009 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Gelir Vergisi Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu’nda Çeşitli Hükümleri İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararları Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Tarih : 12.01.2010 Sayı : 2010/008 Gelir Vergisi Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu’nda Çeşitli Hükümleri İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararları Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

31.12.2009 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 08.01.2010 Sayı : 2010/007 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

01.01.2010 – 30.04.2010 Tarihleri Arasında 3,5 Ton Ve Daha Düşük Kamyonetlerle Yapılan Eşya Taşımaları İçin K1 – K2 Yetki Belgesi Veya Taşıt Kartı Aranılmayacaktır

Tarih : 07.01.2010 Sayı : 2010/006 01.01.2010 – 30.04.2010 Tarihleri Arasında 3,5 Ton Ve Daha Düşük Kamyonetlerle Yapılan Eşya Taşımaları İçin K1 – K2 Yetki Belgesi Veya Taşıt Kartı Aranılmayacaktır

Tescil Edilmiş Motorlu Kara Taşıtlarının Her Türlü Satış Ve Devirlerinin Trafik Tescil Şube Veya Büroları Tarafından Yerine Getirilmesi Uygulaması 01 Mayıs 2010 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 05.01.2010 Sayı : 2010/005 Tescil Edilmiş Motorlu Kara Taşıtlarının Her Türlü Satış Ve Devirlerinin Trafik Tescil Şube Veya Büroları Tarafından Yerine Getirilmesi Uygulaması 01 Mayıs 2010 Tarihine Ertelenmiştir

Varlık Barışından Yararlanan Mükelleflerin Vergi Ödemeleri, Muhasebe Kayıtları Ve Sermaye Arttırımları Açısından Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

Tarih : 05.01.2010 Sayı : 2010/004 Varlık Barışından Yararlanan Mükelleflerin Vergi Ödemeleri, Muhasebe Kayıtları Ve Sermaye Arttırımları Açısından Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 05.01.2010 Sayı : 2010/003 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tescil Edilmiş Araçların Satış Ve Devir İşlemlerine İlişkin Olarak 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapan 5942 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2010 Sayı : 2010/002 Tescil Edilmiş Araçların Satış Ve Devir İşlemlerine İlişkin Olarak 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapan 5942 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

42 Seri Numaralı Ve Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu Konulu SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2010 Sayı : 2010/001 42 Seri Numaralı Ve Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu Konulu SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır