Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Yapılan Değişiklikler

Tarih : 29.12.2017 Sayı : 2017/184 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Yapılan Değişiklikler

2018 Yılında Emlak Vergisinin Hesaplanmasına Esas Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Birim Metrekare Değerlerinin %50’den Fazla Arttırılamayacağına Dair Yasal Düzenlemenin Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2017 Sayı : 2017/183 2018 Yılında Emlak Vergisinin Hesaplanmasına Esas Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Birim Metrekare Değerlerinin %50’den Fazla Arttırılamayacağına Dair Yasal Düzenlemenin Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 28.12.2017 Sayı : 2017/182 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 28.12.2017 Sayı : 2017/181 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 27.12.2017 Sayı : 2017/180 Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

7061 Sayılı Kanuna İstinaden Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelere İlişkin 14 Seri No.Lı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 26.12.2017 Sayı : 2017/179 7061 Sayılı Kanuna İstinaden Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelere İlişkin 14 Seri No.Lı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Mali Hafızaları Dolana Kadar Kullanabilmesi Ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımından Muaf Olabilme İmkânına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 25.12.2017 Sayı : 2017/178 Mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Mali Hafızaları Dolana Kadar Kullanabilmesi Ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımından Muaf Olabilme İmkânına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu Ve E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamaları Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 22.12.2017 Sayı : 2017/177 E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu Ve E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamaları Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Sporculara Yapılan Ödemelerin Stopaj Suretiyle Vergilenmesine Dair Yasal Düzenlemenin Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 22.12.2017 Sayı : 2017/176 Sporculara Yapılan Ödemelerin Stopaj Suretiyle Vergilenmesine Dair Yasal Düzenlemenin Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

2017/Kasım Dönemi İle Ertelenen 2017/Şubat Dönemi Sigorta Primlerinin 26 Aralık 2017 Olarak Belirlenen Ödeme Tarihleri, Normal Vade Tarihleri Olan 2 Ocak 2018 Gününe Uzatılmıştır

Tarih : 22.12.2017 Sayı : 2017/175 2017/Kasım Dönemi İle Ertelenen 2017/Şubat Dönemi Sigorta Primlerinin 26 Aralık 2017 Olarak Belirlenen Ödeme Tarihleri, Normal Vade Tarihleri Olan 2 Ocak 2018 Gününe Uzatılmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Türkiye Genelinde Uygulanmasına Dair Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2018 Tarihinden 1 Temmuz 2018 Tarihine Uzatılmış, Bazı İller Uygulamaya 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmek Üzere Dahil Edilmiştir

Tarih : 21.12.2017 Sayı : 2017/174 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Türkiye Genelinde Uygulanmasına Dair Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2018 Tarihinden 1 Temmuz 2018 Tarihine Uzatılmış, Bazı İller Uygulamaya 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmek Üzere Dahil Edilmiştir

7061 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Mernis (Yerleşim Yeri) Adreslerinin De Bilinen Adresler Arasına Dahil Edilmesi Düzenlemesi Ve Diğer Bazı Düzenlemelere Bağlı Olarak Tebliğ Evrakının Tebliğ Usullerine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Ya

Tarih : 20.12.2017 Sayı : 2017/173 7061 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Mernis (Yerleşim Yeri) Adreslerinin De Bilinen Adresler Arasına Dahil Edilmesi Düzenlemesi Ve Diğer Bazı Düzenlemelere Bağlı Olarak Tebliğ Evrakının Tebliğ Usullerine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Serbest Meslek Erbabı İle İşletme Hesabı Esasına Ve Basit Usule Tabi Mükellefler İçin “Defter-Beyan Sistemi” Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 19.12.2017 Sayı : 2017/172 Serbest Meslek Erbabı İle İşletme Hesabı Esasına Ve Basit Usule Tabi Mükellefler İçin “Defter-Beyan Sistemi” Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017/171 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Kira Gelirleri Beyanında Götürü Gider İndirimi Oranının 1 Ocak 2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere %15’e İndirilmesi İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017/170 Kira Gelirleri Beyanında Götürü Gider İndirimi Oranının 1 Ocak 2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere %15’e İndirilmesi İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2017 Eylül, Ekim, Kasım Ve Aralık Aylarında Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Net Ücretleri 1.404,06 Tl’nin Altına Düşenlerde Bu Farkın Telafisine Yönelik Yasal Düzenlemenin Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 11.12.2017 Sayı : 2017/169 2017 Eylül, Ekim, Kasım Ve Aralık Aylarında Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Net Ücretleri 1.404,06 Tl’nin Altına Düşenlerde Bu Farkın Telafisine Yönelik Yasal Düzenlemenin Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 11.12.2017 Sayı : 2017/168 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarında, Gelir İdaresi Başkanlığı İle Anlaşma Usullerine İlişkin Olarak 3 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 11.12.2017 Sayı : 2017/167 Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarında, Gelir İdaresi Başkanlığı İle Anlaşma Usullerine İlişkin Olarak 3 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Tebliği Yayımlanmıştır

2017/Kasım Dönemi Sigorta Primleri İle 5510 Sayılı Kanun Geçici 72. Maddesi Kapsamında Ödeme Süresi Ertelenen 2017/Şubat Ayına Ait Primler En Geç 26 Aralık 2017 Tarihinde Ödenecektir

Tarih : 11.12.2017 Sayı : 2017/166 2017/Kasım Dönemi Sigorta Primleri İle 5510 Sayılı Kanun Geçici 72. Maddesi Kapsamında Ödeme Süresi Ertelenen 2017/Şubat Ayına Ait Primler En Geç 26 Aralık 2017 Tarihinde Ödenecektir

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 06.12.2017 Sayı : 2017/165 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

2016 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2017 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 04.12.2017 Sayı : 2017/164 2016 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2017 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmasını Onaylayan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.12.2017 Sayı : 2017/163 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmasını Onaylayan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Gayrimenkul Yatırım Fonları Veya Ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden İstisna Olacak Kazançlarına İlişkin Açıklama Yapılmıştır

Tarih : 04.12.2017 Sayı : 2017/162 Gayrimenkul Yatırım Fonları Veya Ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden İstisna Olacak Kazançlarına İlişkin Açıklama Yapılmıştır

1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler

Tarih : 27.11.2017 Sayı : 2017/161 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler

Kdv Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 24.11.2017 Sayı : 2017/160 Kdv Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

483 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliği Kapsamında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulamasına İlişkin Yeni Duyurular Yayınlanmış, Eski Duyurular Güncellenmiştir

Tarih : 17.11.2017 Sayı : 2017/159 483 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliği Kapsamında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulamasına İlişkin Yeni Duyurular Yayınlanmış, Eski Duyurular Güncellenmiştir

2017 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 17.11.2017 Sayı : 2017/158 2017 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir

Mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları (Ökc) Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkânı Getirilen Mükelleflere İlişkin Elektronik Başvuru Ekranı Açılmıştır

Tarih : 06.11.2017 Sayı : 2017/157 Mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları (Ökc) Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkânı Getirilen Mükelleflere İlişkin Elektronik Başvuru Ekranı Açılmıştır

2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresinin Uzatıldığında Dair Sgk Duyurusu

Tarih : 06.11.2017 Sayı : 2017/156 2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresinin Uzatıldığında Dair Sgk Duyurusu

Bedelsiz İhracat Faturaları E-Fatura Olarak Düzenlenebilecektir

Tarih : 03.11.2017 Sayı : 2017/155 Bedelsiz İhracat Faturaları E-Fatura Olarak Düzenlenebilecektir

Arabulucuya Başvurulmadan İş Mahkemesinde Dava Açılamaması Ve Yıllık İzin Ücreti İle Bazı Tazminatlarda Zaman Aşımı Süresini Beş Yıla İndiren 7036 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 30.10.2017 Sayı : 2017/154 Arabulucuya Başvurulmadan İş Mahkemesinde Dava Açılamaması Ve Yıllık İzin Ücreti İle Bazı Tazminatlarda Zaman Aşımı Süresini Beş Yıla İndiren 7036 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Elde Edilecek Kazançlarda Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 24.10.2017 Sayı : 2017/153 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Elde Edilecek Kazançlarda Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulamasına İlişkin Duyuru

Tarih : 12.10.2017 Sayı : 2017/152 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulamasına İlişkin Duyuru

Ödemesi Ertelenen Sigorta Primleri Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 12.10.2017 Sayı : 2017/151 Ödemesi Ertelenen Sigorta Primleri Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu Yayınlanmıştır

Yeni Torba Kanun Tasarısı İle Vergi Kanunlarında Öngörülen Bazı Değişiklikler

Tarih : 09.10.2017 Sayı : 2017/150 Yeni Torba Kanun Tasarısı İle Vergi Kanunlarında Öngörülen Bazı Değişiklikler

Güney Afrika Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Yürürlük Tarihi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 06.10.2017 Sayı : 2017/149 Güney Afrika Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Yürürlük Tarihi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Kdv - 1 Beyannamesinde Değişiklikler

Tarih : 06.10.2017 Sayı : 2017/148 Kdv - 1 Beyannamesinde Değişiklikler

Gelir Vergisi Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişklikler

Tarih : 06.10.2017 Sayı : 2017/147 Gelir Vergisi Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişklikler

30.09.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 05.10.2017 Sayı : 2017/146 30.09.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu E- Fatura Uygulaması

Tarih : 04.10.2017 Sayı : 2017/145 Sosyal Güvenlik Kurumu E- Fatura Uygulaması

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımı Hakkında 483 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.10.2017 Sayı : 2017/144 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımı Hakkında 483 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

4 Seri Numaralı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.10.2017 Sayı : 2017/143 4 Seri Numaralı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması Veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptının O

Tarih : 02.10.2017 Sayı : 2017/142 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması Veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Uygulanacak Tevkifat Oranlarına İlişkin Kararnamede Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 29.09.2017 Sayı : 2017/141 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Uygulanacak Tevkifat Oranlarına İlişkin Kararnamede Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüd-Proje Hizmetlerinde Uygulanan 2/10 Kdv Tevkifat Oranı 3/10 Olarak Değiştirilmiştir

Tarih : 27.09.2017 Sayı : 2017/140 Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüd-Proje Hizmetlerinde Uygulanan 2/10 Kdv Tevkifat Oranı 3/10 Olarak Değiştirilmiştir

Serbest Bölgelerdeki Faaliyetler İle İlgili Her Türlü Ödeme Türk Lirası Veya Döviz Cinsinden Yapılabilecektir

Tarih : 22.09.2017 Sayı : 2017/139 Serbest Bölgelerdeki Faaliyetler İle İlgili Her Türlü Ödeme Türk Lirası Veya Döviz Cinsinden Yapılabilecektir

Pişmanlık Hükümleri Kapsamında Beyanname Verilmesinin Vergi İncelemesine Veya Takdire Sevk Nedeni Olamayacağına Dair Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 21.09.2017 Sayı : 2017/138 Pişmanlık Hükümleri Kapsamında Beyanname Verilmesinin Vergi İncelemesine Veya Takdire Sevk Nedeni Olamayacağına Dair Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

İştiraklerde Kâr Yedeklerinden Yapılan Sermaye Artırımlarının Kâr Dağıtımı Sayılacağına Dair Tebliğ Düzenlemesi Danıştay Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 28.08.2017 Sayı : 2017/137 İştiraklerde Kâr Yedeklerinden Yapılan Sermaye Artırımlarının Kâr Dağıtımı Sayılacağına Dair Tebliğ Düzenlemesi Danıştay Tarafından İptal Edilmiştir

Adalet Bakanlığı’na Yapılacak Bazı Teslim Ve Hizmetlere Kdv Ve Ötv İstisnası Getirilmiştir

Tarih : 28.08.2017 Sayı : 2017/136 Adalet Bakanlığı’na Yapılacak Bazı Teslim Ve Hizmetlere Kdv Ve Ötv İstisnası Getirilmiştir

2017/Temmuz Dönemi Sgk Primleri İle Kurum Alacaklarının Ödeme Son Günü 5 Eylül 2017 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 25.08.2017 Sayı : 2017/135 2017/Temmuz Dönemi Sgk Primleri İle Kurum Alacaklarının Ödeme Son Günü 5 Eylül 2017 Tarihine Uzatılmıştır

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 21.08.2017 Sayı : 2017/134 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 21.08.2017 Sayı : 2017/133 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda “Öncelikli Yatırımlar” Arasına Bazı Laboratuvar Yatırımları Dahil Edilmiştir

Tarih : 21.08.2017 Sayı : 2017/132 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda “Öncelikli Yatırımlar” Arasına Bazı Laboratuvar Yatırımları Dahil Edilmiştir

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 21.08.2017 Sayı : 2017/131 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine Dair Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 21.08.2017 Sayı : 2017/130 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine Dair Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Trt Bandrol Ücretlerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 08.08.2017 Sayı : 2017/129 Trt Bandrol Ücretlerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Uygulamak Zorunda Olmayan Bağımsız Denetime Tabi Şirketler “Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı”Nı(Bobi Frs) Uygulayacaklardır

Tarih : 04.08.2017 Sayı : 2017/128 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Uygulamak Zorunda Olmayan Bağımsız Denetime Tabi Şirketler “Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı”Nı(Bobi Frs) Uygulayacaklardır

Borsa İstanbul A.Ş.’Nde İşlem Görmek Üzere Kabul Kredili, Vadeli Akreditif Ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerine Göre İthal Edilen Kıymetli Taşlarda Kkdf Kesinti Oranı Sıfıra İndirilmiştir

Tarih : 31.07.2017 Sayı : 2017/127 Borsa İstanbul A.Ş.’Nde İşlem Görmek Üzere Kabul Kredili, Vadeli Akreditif Ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerine Göre İthal Edilen Kıymetli Taşlarda Kkdf Kesinti Oranı Sıfıra İndirilmiştir

7020 Sayılı Kanun İle Düzenlenen Hurda Araç Teşvikine Dair Uygulama Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Tarih : 31.07.2017 Sayı : 2017/126 7020 Sayılı Kanun İle Düzenlenen Hurda Araç Teşvikine Dair Uygulama Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 31.07.2017 Sayı : 2017/125 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler

2017/Mayıs Ve Sonrası Dönemlere Ait E-Defter Beratlarının Bilgi İçeriğinin E-Defter Paketindeki Güncellemeye Uygun Şekilde Oluşturulması Gerekmektedir

Tarih : 31.07.2017 Sayı : 2017/124 2017/Mayıs Ve Sonrası Dönemlere Ait E-Defter Beratlarının Bilgi İçeriğinin E-Defter Paketindeki Güncellemeye Uygun Şekilde Oluşturulması Gerekmektedir

“İzaha Davet” Düzenlemesinin Uygulama Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Tarih : 31.07.2017 Sayı : 2017/123 “İzaha Davet” Düzenlemesinin Uygulama Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg) Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı İle Bazı Petrol Ürünleri (Lpg, Propan, Bütan) Teslimlerinde Uygulanacak Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 31.07.2017 Sayı : 2017/122 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg) Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı İle Bazı Petrol Ürünleri (Lpg, Propan, Bütan) Teslimlerinde Uygulanacak Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 25.07.2017 Sayı : 2017/121 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Kanuni Süresinden Sonra İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilip Verilemeyeceği Tartışması Üzerine Bir Anayasa Mahkemesi Kararı

Tarih : 24.07.2017 Sayı : 2017/120 Kanuni Süresinden Sonra İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilip Verilemeyeceği Tartışması Üzerine Bir Anayasa Mahkemesi Kararı

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Doldurulması Ve Gönderilmesine Dair Rehberler

Tarih : 18.07.2017 Sayı : 2017/119 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Doldurulması Ve Gönderilmesine Dair Rehberler

01.07.2017 – 31.12.2017 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 18.07.2017 Sayı : 2017/118 01.07.2017 – 31.12.2017 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerekli Yazılımların Tamamlanmasına Kadar Bedelsiz E-İhracat Faturalarının Matbu (Kağıt/E-Arşiv) Fatura Olarak Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Tarih : 17.07.2017 Sayı : 2017/117 Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerekli Yazılımların Tamamlanmasına Kadar Bedelsiz E-İhracat Faturalarının Matbu (Kağıt/E-Arşiv) Fatura Olarak Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

İhracat E-Fatura Uygulamasında Gelir İdaresi Başkanlığı/ Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul Ve Esasları Hakkında Bilgilendirme

Tarih : 10.07.2017 Sayı : 2017/116 İhracat E-Fatura Uygulamasında Gelir İdaresi Başkanlığı/ Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul Ve Esasları Hakkında Bilgilendirme

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 05.07.2017 Sayı : 2017/115 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

01.07.2017 – 31.12.2017 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 05.07.2017 Sayı : 2017/114 01.07.2017 – 31.12.2017 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

7033 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler

Tarih : 05.07.2017 Sayı : 2017/113 7033 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler

30.06.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 03.07.2017 Sayı : 2017/112 30.06.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Mücbir Sebep Halinin Bitimi Sonrasında Ticari Deftelerde Kapanış Onayı Zamanına Dair Düzenleme

Tarih : 03.07.2017 Sayı : 2017/111 Mücbir Sebep Halinin Bitimi Sonrasında Ticari Deftelerde Kapanış Onayı Zamanına Dair Düzenleme

Tütün Ve Tütün Mamullerinde 2017/Temmuz Ayında Otomatik Ötv Artışı Olmayacaktır

Tarih : 03.07.2017 Sayı : 2017/110 Tütün Ve Tütün Mamullerinde 2017/Temmuz Ayında Otomatik Ötv Artışı Olmayacaktır

Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

Tarih : 03.07.2017 Sayı : 2017/109 Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

Kdv İade Alacakları Ötv Borçlarına Mahsup Edilebilecektir

Tarih : 28.06.2017 Sayı : 2017/108 Kdv İade Alacakları Ötv Borçlarına Mahsup Edilebilecektir

Ötv (I) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Diplomatik İstisna Uygulaması İle İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna Uygulamasına Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 28.06.2017 Sayı : 2017/107 Ötv (I) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Diplomatik İstisna Uygulaması İle İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna Uygulamasına Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

2017 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 20.06.2017 Sayı : 2017/106 2017 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Güney Afrika Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Bilgi Değişimi Maddesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 19.06.2017 Sayı : 2017/105 Güney Afrika Cumhuriyeti Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Bilgi Değişimi Maddesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 15.06.2017 Sayı : 2017/104 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 15.06.2017 Sayı : 2017/103 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Sgk Tarafından Takip Edilen Alacakların Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 13.06.2017 Sayı : 2017/102 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Sgk Tarafından Takip Edilen Alacakların Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 7020 Sayılı Kanun Hakkında Yapılacak Yapılandırma İşlemlerine Dair Soru Ve Cevaplar Yayınlanmıştır

Tarih : 12.06.2017 Sayı : 2017/101 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 7020 Sayılı Kanun Hakkında Yapılacak Yapılandırma İşlemlerine Dair Soru Ve Cevaplar Yayınlanmıştır

Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğuna Dair Tebliğde, Araç Kiralama İşlemleri İle Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçilerin Ticaret Borsalarında Gerçekleşen Bazı Satışları Hakkında Özel Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 12.06.2017 Sayı : 2017/100 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğuna Dair Tebliğde, Araç Kiralama İşlemleri İle Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçilerin Ticaret Borsalarında Gerçekleşen Bazı Satışları Hakkında Özel Düzenlemeler Yapılmıştır

Haftalık, Günlük Ve Benzeri Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Uygulamasına Dair Düzenleme İçeren Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 12.06.2017 Sayı : 2017/099 Haftalık, Günlük Ve Benzeri Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Uygulamasına Dair Düzenleme İçeren Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 08.06.2017 Sayı : 2017/098 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

7020 Sayılı Kanunun 5. Maddesi Kapsamında Mücbir Sebep Hali İki Yılı Aşan Yerlerde Mücbir Sebep Halinin Sonlandırılmasına Dair Uygulamanın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 06.06.2017 Sayı : 2017/097 7020 Sayılı Kanunun 5. Maddesi Kapsamında Mücbir Sebep Hali İki Yılı Aşan Yerlerde Mücbir Sebep Halinin Sonlandırılmasına Dair Uygulamanın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden

Tarih : 05.06.2017 Sayı : 2017/096 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması, Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili, Sgk Ve Gümrük Bakanlığı’nca E-Tebligat Yapılabilmesi, Hurda Araç Teşviki, İki Yılı Aşan Mücbir Sebep Hallerinin Sonlandırılması Ve Diğer Bazı Konularda Düzenl

Tarih : 30.05.2017 Sayı : 2017/095 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması, Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili, Sgk Ve Gümrük Bakanlığı’nca E-Tebligat Yapılabilmesi, Hurda Araç Teşviki, İki Yılı Aşan Mücbir Sebep Hallerinin Sonlandırılması Ve Diğer Bazı Konularda Düzenlemeler Yapan 7020 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 29.05.2017 Sayı : 2017/094 Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Nisan Dönemi “Form Ba” Ve “Form Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi 2 Haziran Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 25.05.2017 Sayı : 2017/093 Nisan Dönemi “Form Ba” Ve “Form Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi 2 Haziran Tarihine Uzatılmıştır

5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi Kapsamında Sağlanmakta Olan Destek Tutarına Esas Gün Sayısının Tespitinde Dikkate Alınacak Prime Esas Kazanç Sınırı Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İş Yerlerine Özel Olmak Üzere Artır

Tarih : 24.05.2017 Sayı : 2017/092 5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi Kapsamında Sağlanmakta Olan Destek Tutarına Esas Gün Sayısının Tespitinde Dikkate Alınacak Prime Esas Kazanç Sınırı Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İş Yerlerine Özel Olmak Üzere Artırılmıştır

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır (Otomatik Bilgi Değişimi)

Tarih : 24.05.2017 Sayı : 2017/091 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır (Otomatik Bilgi Değişimi)

Kdv, Muhtasar Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Mayıs Cuma Günü Sonuna Kadar, Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi İse 25 Mayıs Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 24.05.2017 Sayı : 2017/090 Kdv, Muhtasar Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Mayıs Cuma Günü Sonuna Kadar, Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi İse 25 Mayıs Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

1 Temmuz 2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 23.05.2017 Sayı : 2017/089 1 Temmuz 2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

E-Fatura, E-Defter, E-Bilet Uygulamalarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Tarih : 23.05.2017 Sayı : 2017/088 E-Fatura, E-Defter, E-Bilet Uygulamalarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşmaları Kapsamında Yurt Dışında Mukim Gerçek Kişi Ve Kurumların Türkiye’deki Finansal Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bildirimine Dair Genel Tebliğ Taslağı

Tarih : 23.05.2017 Sayı : 2017/087 Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşmaları Kapsamında Yurt Dışında Mukim Gerçek Kişi Ve Kurumların Türkiye’deki Finansal Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bildirimine Dair Genel Tebliğ Taslağı

İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.05.2017 Sayı : 2017/086 İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılması Zorunlu Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 12.05.2017 Sayı : 2017/085 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılması Zorunlu Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Mobilya Teslimlerine İlişkin Düşük Oranlı Kdv Uygulaması İle Beyaz Eşya Ve Bazı Küçük Ev Aletlerinin Teslimlerine İlişkin Sıfır Oranlı Ötv Uygulaması 30 Eylül 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 12.05.2017 Sayı : 2017/084 Mobilya Teslimlerine İlişkin Düşük Oranlı Kdv Uygulaması İle Beyaz Eşya Ve Bazı Küçük Ev Aletlerinin Teslimlerine İlişkin Sıfır Oranlı Ötv Uygulaması 30 Eylül 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2016 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017/083 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2016 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Konut Ve İş Yeri Teslimlerinde Kdv İstisna Uygulamasına İlişkin Açıklamalar İle İndirimli Orana Tabi Traktör, Tarım Makineleri Ve İş Makinalarının Teslimlerinden Doğan Kdv İadelerine İlişkin Açıklamaları İçeren Kdv Genel

Tarih : 05.05.2017 Sayı : 2017/082 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Konut Ve İş Yeri Teslimlerinde Kdv İstisna Uygulamasına İlişkin Açıklamalar İle İndirimli Orana Tabi Traktör, Tarım Makineleri Ve İş Makinalarının Teslimlerinden Doğan Kdv İadelerine İlişkin Açıklamaları İçeren Kdv Genel Uygulama Tebliği Yayınlanmıştır

E-Vergi Levhası

Tarih : 05.05.2017 Sayı : 2017/081 E-Vergi Levhası

1.500.000 Amerikan Doları Tutarında Gayrimenkul Yatırım Fonu Veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı Alan Ve Üç Yıl Elinde Tutan Yabancılara Türk Vatandaşlığı Verilmesine Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 05.05.2017 Sayı : 2017/080 1.500.000 Amerikan Doları Tutarında Gayrimenkul Yatırım Fonu Veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı Alan Ve Üç Yıl Elinde Tutan Yabancılara Türk Vatandaşlığı Verilmesine Dair Düzenleme Yapılmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 05.05.2017 Sayı : 2017/079 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler İçin Yazılacak Tasdik Raporlarında Ve E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler Nezdinde Düzenlenecek Karşıt İnceleme Tutanaklarında Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Uyulacak Usul Ve Esasları Düzenley

Tarih : 26.04.2017 Sayı : 2017/078 E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler İçin Yazılacak Tasdik Raporlarında Ve E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler Nezdinde Düzenlenecek Karşıt İnceleme Tutanaklarında Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Uyulacak Usul Ve Esasları Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Oluşturulması, İmzalanması Ve Beratlarının Yüklenmesi Gereken E-Defterler İçin, E-Defter Oluşturma Ve İmzalama Süresi İle E-Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 20.04.2017 Sayı : 2017/077 2 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Oluşturulması, İmzalanması Ve Beratlarının Yüklenmesi Gereken E-Defterler İçin, E-Defter Oluşturma Ve İmzalama Süresi İle E-Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 20.04.2017 Sayı : 2017/076 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Oecd’nin 13 Numaralı Beps Eylem Planı Çerçevesinde Ülke Bazlı Raporlama İle İlgili Rehbere Getirilen Ek Açıklamalar

Tarih : 11.04.2017 Sayı : 2017/075 Oecd’nin 13 Numaralı Beps Eylem Planı Çerçevesinde Ülke Bazlı Raporlama İle İlgili Rehbere Getirilen Ek Açıklamalar

Dahilde İşleme İzin Belgesi (Diib) Sahibi Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Teslimleri Nedeniyle İadesini Talep Edebilecekleri Kdv İadesi Üst Limitine Dair Düzenleme Kapsamında Kdv-1 Beyannamesinde Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 05.04.2017 Sayı : 2017/074 Dahilde İşleme İzin Belgesi (Diib) Sahibi Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Teslimleri Nedeniyle İadesini Talep Edebilecekleri Kdv İadesi Üst Limitine Dair Düzenleme Kapsamında Kdv-1 Beyannamesinde Güncelleme Yapılmıştır

İhracat Yapan Firmaların Yetkililerine Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) Verilmesine İlişkin Uygulamanın Usul Ve Esalarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 05.04.2017 Sayı : 2017/073 İhracat Yapan Firmaların Yetkililerine Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) Verilmesine İlişkin Uygulamanın Usul Ve Esalarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Guernsey, Man Adası Ve Cebelitarık Hükümetleri İle Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar Yayınlanmıştır

Tarih : 05.04.2017 Sayı : 2017/072 Guernsey, Man Adası Ve Cebelitarık Hükümetleri İle Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar Yayınlanmıştır

Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçiler Tarafından Gerçekleştirilecek Bazı Satışlara İlişkin Nakit Ödeme Ve Tahsilatlar Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışına Çıkarılmıştır

Tarih : 04.04.2017 Sayı : 2017/071 Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçiler Tarafından Gerçekleştirilecek Bazı Satışlara İlişkin Nakit Ödeme Ve Tahsilatlar Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışına Çıkarılmıştır

Alt İşverenler Tarafından Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına İlişkin Ek-8 Bildiriminin Doldurulması İşlemine Dair Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 03.04.2017 Sayı : 2017/070 Alt İşverenler Tarafından Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına İlişkin Ek-8 Bildiriminin Doldurulması İşlemine Dair Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Dair Ek-8 Eşleştirme Formu Bildirimi Hakkında Yayınlanan Yeni Duyurular

Tarih : 03.04.2017 Sayı : 2017/069 Muhtasar Ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Dair Ek-8 Eşleştirme Formu Bildirimi Hakkında Yayınlanan Yeni Duyurular

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (Geksis) Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 03.04.2017 Sayı : 2017/068 Gelir Ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (Geksis) Kılavuzu Güncellenmiştir

31.03.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 31.03.2017 Sayı : 2017/067 31.03.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Mart Ayı Sonuna Kadar Gönderilmesi Gereken Ek-8 Eşleştirme Formu Bildiriminin Gönderilme Süresi 2 Mayıs 2017 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 31.03.2017 Sayı : 2017/066 Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Mart Ayı Sonuna Kadar Gönderilmesi Gereken Ek-8 Eşleştirme Formu Bildiriminin Gönderilme Süresi 2 Mayıs 2017 Tarihine Uzatılmıştır

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 29.03.2017 Sayı : 2017/065 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Tarih : 29.03.2017 Sayı : 2017/064 Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Dâhilinde Sigorta Primi Desteği Kapsamına Giren Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne Dair E-Bildirge Ekranında Yapılan Düzenlemeye İlişkin Duyuru

Tarih : 29.03.2017 Sayı : 2017/063 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Dâhilinde Sigorta Primi Desteği Kapsamına Giren Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne Dair E-Bildirge Ekranında Yapılan Düzenlemeye İlişkin Duyuru

Kdv İadesi Tasdik Raporu Düzenlenen Dönemlere İlişkin E-Defter Berat Uygulaması

Tarih : 28.03.2017 Sayı : 2017/062 Kdv İadesi Tasdik Raporu Düzenlenen Dönemlere İlişkin E-Defter Berat Uygulaması

687 Sayılı Khk İle Düzenlenen İlave İstihdamın Teşviki Kapsamında İşe Alınan Sigortalıların E-Bildirge Programında Hangi Belge İle Bildirileceğine Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 23.03.2017 Sayı : 2017/061 687 Sayılı Khk İle Düzenlenen İlave İstihdamın Teşviki Kapsamında İşe Alınan Sigortalıların E-Bildirge Programında Hangi Belge İle Bildirileceğine Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 22.03.2017 Sayı : 2017/060 Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Belli Şartları Taşıyan Yabancılara Süresiz Çalışma, Ailelerine Süresiz Oturma Hakkı Veren “Turkuaz Kart” Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 21.03.2017 Sayı : 2017/059 Belli Şartları Taşıyan Yabancılara Süresiz Çalışma, Ailelerine Süresiz Oturma Hakkı Veren “Turkuaz Kart” Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Ek-8 Eşleştirme Formu Bildirimi Hakkında Duyuru

Tarih : 21.03.2017 Sayı : 2017/058 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Ek-8 Eşleştirme Formu Bildirimi Hakkında Duyuru

İlave İstihdam Desteğinde Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 17.03.2017 Sayı : 2017/057 İlave İstihdam Desteğinde Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Damga Vergisi, Tapu Harçları Ve Kkdf Oranlarında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 17.03.2017 Sayı : 2017/056 Damga Vergisi, Tapu Harçları Ve Kkdf Oranlarında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşlarını Banker Kapsamında Değerlendiren Ve İşlemlerinin Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Olacağını Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 16.03.2017 Sayı : 2017/055 Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşlarını Banker Kapsamında Değerlendiren Ve İşlemlerinin Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Olacağını Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6821 S

Tarih : 14.03.2017 Sayı : 2017/054 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6821 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Vergi Kesintisi Yapmayan Ve Muhtasar Beyanname Vermeyen Mükelleflerin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine Dair Ek-8 Bildirimi Göndermelerine Gerek Olmadığı Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 14.03.2017 Sayı : 2017/053 Vergi Kesintisi Yapmayan Ve Muhtasar Beyanname Vermeyen Mükelleflerin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine Dair Ek-8 Bildirimi Göndermelerine Gerek Olmadığı Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6820 Sayılı Kanun Yayın

Tarih : 14.03.2017 Sayı : 2017/052 Türkiye Cumhuriyeti İle Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6820 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6822 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 14.03.2017 Sayı : 2017/051 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6822 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi İle Yabancı Ve Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarının Kdv Ödemeksizin Konut Ve İşyeri Temin Edebilmelerine İlişkin Yasal Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 10.03.2017 Sayı : 2017/050 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi İle Yabancı Ve Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarının Kdv Ödemeksizin Konut Ve İşyeri Temin Edebilmelerine İlişkin Yasal Düzenleme Yapılmıştır

4 Ve 6 Seri Numaralı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğlerde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 10.03.2017 Sayı : 2017/049 4 Ve 6 Seri Numaralı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğlerde Değişiklikler Yapılmıştır

İhracat E-Fatura Uygulamasında Canlı Ortam Hakkında Duyuru

Tarih : 10.03.2017 Sayı : 2017/048 İhracat E-Fatura Uygulamasında Canlı Ortam Hakkında Duyuru

İlave İstihdama İlişkin Teşvikin Uygulamasına Yönelik Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 09.03.2017 Sayı : 2017/047 İlave İstihdama İlişkin Teşvikin Uygulamasına Yönelik Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Yer Alan Prim Desteği Hakkında Sgk Duyurusu

Tarih : 09.03.2017 Sayı : 2017/046 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Yer Alan Prim Desteği Hakkında Sgk Duyurusu

Kdv İadesi Tasdik Raporlarında Ve Kdv İadesi Karşıt İnceleme Tutanaklarında Veya Teyit / Bilgi İsteme Cevap Yazılarında E-Defter Berat Bilgilerine Yer Verilmesi

Tarih : 06.03.2017 Sayı : 2017/045 Kdv İadesi Tasdik Raporlarında Ve Kdv İadesi Karşıt İnceleme Tutanaklarında Veya Teyit / Bilgi İsteme Cevap Yazılarında E-Defter Berat Bilgilerine Yer Verilmesi

2017 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulamasına Dair Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 01.03.2017 Sayı : 2017/044 2017 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulamasına Dair Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 28.02.2017 Sayı : 2017/043 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Serbest Bölgeler Kanunu’nda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 28.02.2017 Sayı : 2017/042 Serbest Bölgeler Kanunu’nda Değişiklikler Yapılmıştır

E-Defterlerin Oluşturulması Ve İmzalanma Süresi İle E- Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Tarih : 28.02.2017 Sayı : 2017/041 E-Defterlerin Oluşturulması Ve İmzalanma Süresi İle E- Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi “Ek-8” Eşleştirme Bildirimi Duyurusu

Tarih : 27.02.2017 Sayı : 2017/040 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi “Ek-8” Eşleştirme Bildirimi Duyurusu

Muhtasar Beyanname İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi Uygulaması Kırşehir İlinde 1 Haziran 2017, Türkiye Genelinde İse 1 Ocak 2018 Tarihinde Başlayacaktır

Tarih : 27.02.2017 Sayı : 2017/039 Muhtasar Beyanname İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi Uygulaması Kırşehir İlinde 1 Haziran 2017, Türkiye Genelinde İse 1 Ocak 2018 Tarihinde Başlayacaktır

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde (Kdvgut) Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 24.02.2017 Sayı : 2017/038 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde (Kdvgut) Değişiklikler Yapılmıştır

Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 24.02.2017 Sayı : 2017/037 Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

2017 Yılında 5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi Kapsamında Sigorta Primi Desteğinden Yararlanabilecek Sigortalıların Tespitine Ve Destek Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Hadler Bakanlar Kurulu’nca Tespit Edilmiştir

Tarih : 23.02.2017 Sayı : 2017/036 2017 Yılında 5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi Kapsamında Sigorta Primi Desteğinden Yararlanabilecek Sigortalıların Tespitine Ve Destek Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Hadler Bakanlar Kurulu’nca Tespit Edilmiştir

Sigorta Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Uygulamaya Ait Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 23.02.2017 Sayı : 2017/035 Sigorta Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Uygulamaya Ait Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

2017/Ocak Ve 2017/Şubat Ayı Primlerini Ertelemek İstemeyenler İçin Sgk Tarafından Yayınlanan Duyurular

Tarih : 21.02.2017 Sayı : 2017/034 2017/Ocak Ve 2017/Şubat Ayı Primlerini Ertelemek İstemeyenler İçin Sgk Tarafından Yayınlanan Duyurular

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Vergi İndirimi, Yabancılara Konut Satışında Kdv İstisnası Düzenlemelerini De İçeren Bir Kanun Teklifi Tbmm Başkanlığı’na Sunulmuştur

Tarih : 15.02.2017 Sayı : 2017/033 Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Vergi İndirimi, Yabancılara Konut Satışında Kdv İstisnası Düzenlemelerini De İçeren Bir Kanun Teklifi Tbmm Başkanlığı’na Sunulmuştur

2016 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 14.02.2017 Sayı : 2017/032 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Kobi Birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması İle Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi Ve Yatların Devrinden Doğan Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanmasına Dair Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 14.02.2017 Sayı : 2017/031 Kobi Birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması İle Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi Ve Yatların Devrinden Doğan Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanmasına Dair Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

Sahte Belge Düzenleyen Mükelleflerde Teminat Uygulamasına Dair Vuk 153/A Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir

Tarih : 14.02.2017 Sayı : 2017/030 Sahte Belge Düzenleyen Mükelleflerde Teminat Uygulamasına Dair Vuk 153/A Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir

Türkiye İş Kurumu’na Kayıtlı İşsizler Arasından, 2016/Aralık Ayındaki Çalışan Sayısına İlave Olacak Şekilde 2017 Yılı İçinde İstihdam Edilenler İçin Sigorta Primi Ve Vergi Desteği Sağlanmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Yayınlanmıştır

Tarih : 14.02.2017 Sayı : 2017/029 Türkiye İş Kurumu’na Kayıtlı İşsizler Arasından, 2016/Aralık Ayındaki Çalışan Sayısına İlave Olacak Şekilde 2017 Yılı İçinde İstihdam Edilenler İçin Sigorta Primi Ve Vergi Desteği Sağlanmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Yayınlanmıştır

477 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Vergi Usul Kanunu Gereğince 2016 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar Tespit Edilmiştir

Tarih : 08.02.2017 Sayı : 2017/028 477 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Vergi Usul Kanunu Gereğince 2016 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar Tespit Edilmiştir

6770 Sayılı Kanun Ve 2017/9759 Sayılı Kararname İle Kdv Uygulamalarına Yönelik Yapılan Değişikliklere İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 08.02.2017 Sayı : 2017/027 6770 Sayılı Kanun Ve 2017/9759 Sayılı Kararname İle Kdv Uygulamalarına Yönelik Yapılan Değişikliklere İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2016 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 07.02.2017 Sayı : 2017/026 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2016 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 07.02.2017 Sayı : 2017/025 Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Damga Vergisi, Kdv Ve Ötv Oranlarında Değişiklikler Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 07.02.2017 Sayı : 2017/024 Damga Vergisi, Kdv Ve Ötv Oranlarında Değişiklikler Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Prim Erteleme Uygulaması Hakkında Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 01.02.2017 Sayı : 2017/023 Prim Erteleme Uygulaması Hakkında Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Yayınlanmıştır

Tarih : 01.02.2017 Sayı : 2017/022 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Yayınlanmıştır

2016/Aralık, 2017 Ocak Ve Şubat Aylarına Ait Sigorta Primi Ödeme Sürelerini Uzatan, 2017 Yılı Ocak İlâ Aralık Aylarına Ait Sigorta Primlerinde İndirim Sağlayan, 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borcunu Ödeyemeyenlere Ek Ödeme İmkânı Sağlayan, Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapan 6770 Sayılı Kanun

Tarih : 01.02.2017 Sayı : 2017/021 2016/Aralık, 2017 Ocak Ve Şubat Aylarına Ait Sigorta Primi Ödeme Sürelerini Uzatan, 2017 Yılı Ocak İlâ Aralık Aylarına Ait Sigorta Primlerinde İndirim Sağlayan, 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borcunu Ödeyemeyenlere Ek Ödeme İmkânı Sağlayan, Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapan 6770 Sayılı Kanun

Beş Puanlık Sigorta Primi Teşvikine İlave Olarak Uygulanan Altı Puanlık Ek Teşvik Uygulaması 31 Aralık 2016 Tarihinden 31 Aralık 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 25.01.2017 Sayı : 2017/020 Beş Puanlık Sigorta Primi Teşvikine İlave Olarak Uygulanan Altı Puanlık Ek Teşvik Uygulaması 31 Aralık 2016 Tarihinden 31 Aralık 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

6758 Sayılı Kanun Kapsamında, Kayyımlık Görevi Tmsf’na Devredilen Veya Kayyım Olarak Tmsf’nun Atandığı Şirketlerden Alacaklı Olanların Yapması Gerekenler Hakkında Düzenleme Yayınlanmıştır

Tarih : 20.01.2017 Sayı : 2017/019 6758 Sayılı Kanun Kapsamında, Kayyımlık Görevi Tmsf’na Devredilen Veya Kayyım Olarak Tmsf’nun Atandığı Şirketlerden Alacaklı Olanların Yapması Gerekenler Hakkında Düzenleme Yayınlanmıştır

E-İhracat Faturası Uygulamasına Yönelik Olarak Duyurular Yayınlanmıştır

Tarih : 20.01.2017 Sayı : 2017/018 E-İhracat Faturası Uygulamasına Yönelik Olarak Duyurular Yayınlanmıştır

Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 20.01.2017 Sayı : 2017/017 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Yabancıların Türk Vatandaşlığına Kabulü Hakkında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 17.01.2017 Sayı : 2017/016 Yabancıların Türk Vatandaşlığına Kabulü Hakkında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır

Ticaret Sicili Harçlarının Sadece Ticaret Ve Sanayi Odaları İle Ticaret Odaları Tarafından Tahsil Edileceğine Dair Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 13.01.2017 Sayı : 2017/015 Ticaret Sicili Harçlarının Sadece Ticaret Ve Sanayi Odaları İle Ticaret Odaları Tarafından Tahsil Edileceğine Dair Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2016 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2017 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 10.01.2017 Sayı : 2017/014 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2016 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2017 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Sat – Kirala - Geri Al, Bölgesel Yönetim Merkezleri Ve İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabında Yatırıma Katkı Tutarında Endeksleme İşlemleri Başta Olmak Üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Yönelik Düzenleme Ve Açıklamalar İçeren Gen

Tarih : 10.01.2017 Sayı : 2017/013 Sat – Kirala - Geri Al, Bölgesel Yönetim Merkezleri Ve İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabında Yatırıma Katkı Tutarında Endeksleme İşlemleri Başta Olmak Üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Yönelik Düzenleme Ve Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

01.01.2017 – 30.06.2017 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 04.01.2017 Sayı : 2017/012 01.01.2017 – 30.06.2017 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.01.2017 – 30.06.2017 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 04.01.2017 Sayı : 2017/011 01.01.2017 – 30.06.2017 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2017 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 04.01.2017 Sayı : 2017/010 Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2017 Tarihine Kadar Ödenmelidir

31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 03.01.2017 Sayı : 2017/009 31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2017 Sayı : 2017/008 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2016 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 03.01.2017 Sayı : 2017/007 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2016 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 03.01.2017 Sayı : 2017/006 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2017 Sayı : 2017/005 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

10 Günden Az Ev Hizmetlerinde Çalıştırılacakların Cep Telefonlarından Kısa Mesaj Yoluyla Sigortalı Olarak Bildirimlerinin Yapılabilmesine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2017 Sayı : 2017/004 10 Günden Az Ev Hizmetlerinde Çalıştırılacakların Cep Telefonlarından Kısa Mesaj Yoluyla Sigortalı Olarak Bildirimlerinin Yapılabilmesine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

1/1/2017 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2017 Sayı : 2017/003 1/1/2017 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 02.01.2017 Sayı : 2017/002 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2017 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 02.01.2017 Sayı : 2017/001 2017 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları