Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayınlanmıştır

Tarih : 27.12.2012 Sayı : 2012/251 Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 26.12.2012 Sayı : 2012/250 Bağımsız Denetim Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 25.12.2012 Sayı : 2012/249 Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 20.12.2012 Sayı : 2012/248 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 18.12.2012 Sayı : 2012/247 Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Elektrik Dağıtım Lisansı Almış Şirketler İle Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliklerine Ve Doğalgaz Dağıtım Lisansı Almış Şirketlere Aboneleri Hakkında Bilgi Verme Mükellefiyetine Dair 420 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 17.12.2012 Sayı : 2012/246 Elektrik Dağıtım Lisansı Almış Şirketler İle Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliklerine Ve Doğalgaz Dağıtım Lisansı Almış Şirketlere Aboneleri Hakkında Bilgi Verme Mükellefiyetine Dair 420 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2013 Yılı Ticari Defterlerinin Açılış Tasdiklerinde Noterler Tarafından Sicil Tasdiknamesi Aranmayacaktır

Tarih : 17.12.2012 Sayı : 2012/245 2013 Yılı Ticari Defterlerinin Açılış Tasdiklerinde Noterler Tarafından Sicil Tasdiknamesi Aranmayacaktır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Cebelitarık (Giblartar) Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması 4 Aralık 2012 Tarihinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde İmzalanmıştır

Tarih : 12.12.2012 Sayı : 2012/244 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Cebelitarık (Giblartar) Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması 4 Aralık 2012 Tarihinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde İmzalanmıştır

2011 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Ve 2011 Yılı İçinde Mahsuben İadesi Yapılamayan K.D.V. İadelerinin En Geç Kasım 2012 K.D.V. Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 10.12.2012 Sayı : 2012/243 2011 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Ve 2011 Yılı İçinde Mahsuben İadesi Yapılamayan K.D.V. İadelerinin En Geç Kasım 2012 K.D.V. Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

Tarih : 04.12.2012 Sayı : 2012/242 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

Tobb Tarafından Faaliyet Kodlarının Tebliğine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 27.11.2012 Sayı : 2012/241 Tobb Tarafından Faaliyet Kodlarının Tebliğine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Münferit Ve Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulaması Zorunlu Olan Kurum Ve Kuruluşlar Hakkında Kamu Gözetimi Kurumu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 20.11.2012 Sayı : 2012/240 Münferit Ve Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulaması Zorunlu Olan Kurum Ve Kuruluşlar Hakkında Kamu Gözetimi Kurumu Kararı Yayınlanmıştır

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 19.11.2012 Sayı : 2012/239 Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye – Filistin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Parafe Edildi

Tarih : 19.11.2012 Sayı : 2012/238 Türkiye – Filistin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Parafe Edildi

2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı İlan Edilmiştir

Tarih : 15.11.2012 Sayı : 2012/237 2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı İlan Edilmiştir

6358 Sayılı Kanun İle Vergi Mevzuatına Yönelik Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 15.11.2012 Sayı : 2012/236 6358 Sayılı Kanun İle Vergi Mevzuatına Yönelik Yapılan Düzenlemeler

Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı Ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi Ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin 85 Sıra No.Lı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 09.11.2012 Sayı : 2012/235 Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı Ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi Ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin 85 Sıra No.Lı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 07.11.2012 Sayı : 2012/234 Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu (S.G.K.) Tarafından Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 06.11.2012 Sayı : 2012/233 Sosyal Güvenlik Kurumu (S.G.K.) Tarafından Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

İstanbul Ticaret Odası Tarafından Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yapılacak Birleşme İşlemlerinin Tesciline Dair Prosedürler Hakkında Açıklama Yayınlanmıştır

Tarih : 06.11.2012 Sayı : 2012/232 İstanbul Ticaret Odası Tarafından Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yapılacak Birleşme İşlemlerinin Tesciline Dair Prosedürler Hakkında Açıklama Yayınlanmıştır

Şirketlerde Yapı Değişikliği Ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.11.2012 Sayı : 2012/231 Şirketlerde Yapı Değişikliği Ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2012 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 30.10.2012 Sayı : 2012/230 Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2012 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.10.2012 Sayı : 2012/229 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Eylül Dönemine Ait K.D.V. Beyannameleri İle Form Ba – Form Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

Tarih : 22.10.2012 Sayı : 2012/228 Eylül Dönemine Ait K.D.V. Beyannameleri İle Form Ba – Form Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 19.10.2012 Sayı : 2012/227 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Gereği Ürün Tanıtım Elemanlarının Bakanlıkça Sertifikalandırılmış Hizmet İçi Eğitime Tabi Tutulma Süresine İlişkin Düzenlemenin Yürürlük Tarihi 1 Ekim 2012’den 1 Ocak 2015 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 19.10.2012 Sayı : 2012/226 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Gereği Ürün Tanıtım Elemanlarının Bakanlıkça Sertifikalandırılmış Hizmet İçi Eğitime Tabi Tutulma Süresine İlişkin Düzenlemenin Yürürlük Tarihi 1 Ekim 2012’den 1 Ocak 2015 Tarihine Uzatılmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 17.10.2012 Sayı : 2012/225 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Almanya İle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 17.10.2012 Sayı : 2012/224 Almanya İle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Emlak Vergi Mükelleflerine Takdir Komisyonlarınca Tespit Edilen Değerlere Karşı Dava Açma Hakkı Tanımayan V.U.K.’Nun Mükerrer 49. Maddesindeki Hüküm Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir

Tarih : 17.10.2012 Sayı : 2012/223 Emlak Vergi Mükelleflerine Takdir Komisyonlarınca Tespit Edilen Değerlere Karşı Dava Açma Hakkı Tanımayan V.U.K.’Nun Mükerrer 49. Maddesindeki Hüküm Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir

Ö.T.V. Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Ö.T.V. İle İlgili Karar Ve Bu Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 15.10.2012 Sayı : 2012/222 Ö.T.V. Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Ö.T.V. İle İlgili Karar Ve Bu Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

S.G.K. Tarafından İşverenlerin E-Posta Adreslerini Kuruma Bildirmeleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 09.10.2012 Sayı : 2012/221 S.G.K. Tarafından İşverenlerin E-Posta Adreslerini Kuruma Bildirmeleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmkb) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 30.09.2012 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 09.10.2012 Sayı : 2012/220 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmkb) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 30.09.2012 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

30.09.2012 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2012 Yılı Iıı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Tarih : 09.10.2012 Sayı : 2012/219 30.09.2012 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2012 Yılı Iıı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Borç Bilgilendirme Servisi Hizmete Girmiştir

Tarih : 09.10.2012 Sayı : 2012/218 Borç Bilgilendirme Servisi Hizmete Girmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı Güncellenmiş “Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü”Nü Yayınlamıştır

Tarih : 09.10.2012 Sayı : 2012/217 Gelir İdaresi Başkanlığı Güncellenmiş “Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü”Nü Yayınlamıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Güncellenmiş “Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi”Ni Yayınlamıştır

Tarih : 09.10.2012 Sayı : 2012/216 Gelir İdaresi Başkanlığı Güncellenmiş “Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi”Ni Yayınlamıştır

Anonim Ve Limited Şirketlerde Ayın Karşılığı Payların Devrinde Süre Kısıtlamasına Dair İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 02.10.2012 Sayı : 2012/215 Anonim Ve Limited Şirketlerde Ayın Karşılığı Payların Devrinde Süre Kısıtlamasına Dair İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi Yayınlanmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32 Yetkili Müesseseler Hakkında Tebliğde)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012-32/41) Yayınlanmıştır

Tarih : 28.09.2012 Sayı : 2012/214 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32 Yetkili Müesseseler Hakkında Tebliğde)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012-32/41) Yayınlanmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012-32/40) Yayınlanmıştır

Tarih : 28.09.2012 Sayı : 2012/213 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012-32/40) Yayınlanmıştır

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sırasında Ödenmesi Gereken Başvuru Harcı Hakkında Açıklamalar İçeren 68 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 28.09.2012 Sayı : 2012/212 Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sırasında Ödenmesi Gereken Başvuru Harcı Hakkında Açıklamalar İçeren 68 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Akaryakıt Ürünleri, Motor Silindir Hacmi 1600 Cm3’ü Geçmeyen Otomobiller İle Alkollü İçeceklerin Üzerindeki Ö.T.V. Oranları Ve Asgari Maktu Ö.T.V Tutarları İle Tapu Harcı Oranını Artıran Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 24.09.2012 Sayı : 2012/211 Akaryakıt Ürünleri, Motor Silindir Hacmi 1600 Cm3’ü Geçmeyen Otomobiller İle Alkollü İçeceklerin Üzerindeki Ö.T.V. Oranları Ve Asgari Maktu Ö.T.V Tutarları İle Tapu Harcı Oranını Artıran Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması İmzalanmıştır

Tarih : 24.09.2012 Sayı : 2012/210 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması İmzalanmıştır

İşverenler Tarafından Raporlu Sigortalılar Hakkında Çalışılmadığına Dair Bildirimlerin Yapılacağı E-Ödenek Programı Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 24.09.2012 Sayı : 2012/209 İşverenler Tarafından Raporlu Sigortalılar Hakkında Çalışılmadığına Dair Bildirimlerin Yapılacağı E-Ödenek Programı Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

418 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 18.09.2012 Sayı : 2012/208 418 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Kur’an-I Kerim (Kur’an Meal Ve Tefsir Kitapları İle Münhasıran Kur’an Cüz, Sûre, Ayet Ve/Veya Meallerini İçeren Kitaplar Dâhil) İle Tevrat, Zebur Ve İncil Kitaplarının K.D.V. Oranı %1’e İndirilmiştir

Tarih : 14.09.2012 Sayı : 2012/207 Kur’an-I Kerim (Kur’an Meal Ve Tefsir Kitapları İle Münhasıran Kur’an Cüz, Sûre, Ayet Ve/Veya Meallerini İçeren Kitaplar Dâhil) İle Tevrat, Zebur Ve İncil Kitaplarının K.D.V. Oranı %1’e İndirilmiştir

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma Halinde Yapılacak Ödemelerden İrat Tutarına İsabet Kısım Üzerinden Yapılacak Vergi Tevkifatı Oranları Belirlenmiştir

Tarih : 11.09.2012 Sayı : 2012/206 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma Halinde Yapılacak Ödemelerden İrat Tutarına İsabet Kısım Üzerinden Yapılacak Vergi Tevkifatı Oranları Belirlenmiştir

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2012 Sayı : 2012/205 Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2012 Sayı : 2012/204 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2012 Sayı : 2012/203 Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2012 Sayı : 2012/202 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2012 Sayı : 2012/201 Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

İşveren Uygulama Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2012 Sayı : 2012/200 İşveren Uygulama Tebliği Yayınlanmıştır

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 04.09.2012 Sayı : 2012/199 Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

60 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır

Tarih : 03.09.2012 Sayı : 2012/198 60 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır

S.G.K. Tarafından Son Ödeme Günü 31.08.2012 Olan Her Türlü Prim Ve Diğer Ödeme Yükümlülüğüne Dair Son Ödeme Günü 04.09.2012 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 31.08.2012 Sayı : 2012/197 S.G.K. Tarafından Son Ödeme Günü 31.08.2012 Olan Her Türlü Prim Ve Diğer Ödeme Yükümlülüğüne Dair Son Ödeme Günü 04.09.2012 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

K.D.V. İade Taleplerinde Mükelleflerin Elektronik Ortamda İnternet Vergi Dairesine Yüklemeleri Gereken Listeler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 28.08.2012 Sayı : 2012/196 K.D.V. İade Taleplerinde Mükelleflerin Elektronik Ortamda İnternet Vergi Dairesine Yüklemeleri Gereken Listeler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Tarih : 28.08.2012 Sayı : 2012/195 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü Ve Benzeri Konaklama Tesislerinde Sunulan İndirimli Orana Tabi Geceleme Ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesi Hakkında 64 Numaralı K.D.V. Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 28.08.2012 Sayı : 2012/194 Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü Ve Benzeri Konaklama Tesislerinde Sunulan İndirimli Orana Tabi Geceleme Ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesi Hakkında 64 Numaralı K.D.V. Sirküleri Yayınlanmıştır

Yatırımların Teşvikine Dair Mevzuat Kapsamında Sigorta Prim Teşviklerinin Uygulanması Hakkında S.G.K. Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 28.08.2012 Sayı : 2012/193 Yatırımların Teşvikine Dair Mevzuat Kapsamında Sigorta Prim Teşviklerinin Uygulanması Hakkında S.G.K. Genelgesi Yayınlanmıştır

Türkiye’de Kurulu Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimlerine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 28.08.2012 Sayı : 2012/192 Türkiye’de Kurulu Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimlerine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

120 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 24.08.2012 Sayı : 2012/191 120 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

24 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 24.08.2012 Sayı : 2012/190 24 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

01.07.2012 – 31.12.2012 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 17.08.2012 Sayı : 2012/189 01.07.2012 – 31.12.2012 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Temmuz 2012 Dönemine Ait Muhtasar Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 17.08.2012 Sayı : 2012/188 Temmuz 2012 Dönemine Ait Muhtasar Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilcisi Olarak Bulunan Üyelerin Yerine Yenilerinin Seçilmesine İlişkin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 17.08.2012 Sayı : 2012/187 Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilcisi Olarak Bulunan Üyelerin Yerine Yenilerinin Seçilmesine İlişkin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabina Amortismana Tabi İktisadi Kiymetlere (A.T.İ.K.) Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Karar Yayinlanmiştir

Tarih : 15.08.2012 Sayı : 2012/186 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabina Amortismana Tabi İktisadi Kiymetlere (A.T.İ.K.) Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Karar Yayinlanmiştir

Vergi İncelemelerinin Yürütülmesi Açısından Birinci Sınıf Tüccarların Gruplara Ayrılmasında Tutarsal Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 14.08.2012 Sayı : 2012/185 Vergi İncelemelerinin Yürütülmesi Açısından Birinci Sınıf Tüccarların Gruplara Ayrılmasında Tutarsal Değişiklikler Yapılmıştır

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 13.08.2012 Sayı : 2012/184 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

41 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 13.08.2012 Sayı : 2012/183 41 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Görüş Değişikliği Sonrasında Limited Şirket Pay Devri Sözleşmelerinde Noterler Tarafından Yerine Getirilecek Damga Vergisi Ve Harç Uygulamasına Dair Açıklamaların Yer Aldığı Noterler Birliği Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 03.08.2012 Sayı : 2012/182 Gelir İdaresi Başkanlığı Görüş Değişikliği Sonrasında Limited Şirket Pay Devri Sözleşmelerinde Noterler Tarafından Yerine Getirilecek Damga Vergisi Ve Harç Uygulamasına Dair Açıklamaların Yer Aldığı Noterler Birliği Genelgesi Yayınlanmıştır

Türkiye İle Almanya Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlüğe Girdiğine Dair Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 03.08.2012 Sayı : 2012/181 Türkiye İle Almanya Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlüğe Girdiğine Dair Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Duyurusu Yayınlanmıştır

Haziran Dönemine Ait Form Ba Ve Form Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 3 Ağustos 2012 Günü Saat 24.00’e Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 31.07.2012 Sayı : 2012/180 Haziran Dönemine Ait Form Ba Ve Form Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 3 Ağustos 2012 Günü Saat 24.00’e Kadar Uzatılmıştır

Vergi Usul Kanunu’nun 114. Maddesinde 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemelerin Yürürlük Tarihine Dair Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/179 Vergi Usul Kanunu’nun 114. Maddesinde 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemelerin Yürürlük Tarihine Dair Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Yayınlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2012 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2012 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/178 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2012 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2012 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

E-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı Alan İlk Yazılımlar Yayımlanmıştır

Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/177 E-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı Alan İlk Yazılımlar Yayımlanmıştır

283 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/176 283 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

S.G.K. Tarafından E-Ödenek Programı Hakkında Sık Sorulan Soruların Cevaplandırıldığı Bir Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 24.07.2012 Sayı : 2012/175 S.G.K. Tarafından E-Ödenek Programı Hakkında Sık Sorulan Soruların Cevaplandırıldığı Bir Duyuru Yayınlanmıştır

6353 Sayılı Kanun İle Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 17.07.2012 Sayı : 2012/174 6353 Sayılı Kanun İle Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2012 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 17.07.2012 Sayı : 2012/173 Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2012 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Kamu Ve Özel Sektör İşyerlerinde Başta İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Yeri Hekimi Kullanma Zorunluluğu Olmak Üzere İş Sağlığı Ve Güvenliği Üzerine İşverenlere Birçok Yükümlülük Ve Cezalar İçeren 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Yayınlanmıştır

Tarih : 17.07.2012 Sayı : 2012/172 Kamu Ve Özel Sektör İşyerlerinde Başta İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Yeri Hekimi Kullanma Zorunluluğu Olmak Üzere İş Sağlığı Ve Güvenliği Üzerine İşverenlere Birçok Yükümlülük Ve Cezalar İçeren 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Yayınlanmıştır

30.06.2012 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2012 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Tarih : 17.07.2012 Sayı : 2012/171 30.06.2012 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2012 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Asgari Ücret Levhası Asma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Tarih : 17.07.2012 Sayı : 2012/170 Asgari Ücret Levhası Asma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

İrtibat Bürolarının Kuruluş, İzin, Faaliyet Esasları, Süre Uzatımları Ve Yıllık Faaliyet Raporlamaları Hakkında Değişiklikler İçeren Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 10.07.2012 Sayı : 2012/169 İrtibat Bürolarının Kuruluş, İzin, Faaliyet Esasları, Süre Uzatımları Ve Yıllık Faaliyet Raporlamaları Hakkında Değişiklikler İçeren Yönetmelik Yayınlanmıştır

Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya İsabet Eden Kısmının Red Ve İade İşlemlerine İlişkin 83 Sıra No.Lı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 09.07.2012 Sayı : 2012/168 Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya İsabet Eden Kısmının Red Ve İade İşlemlerine İlişkin 83 Sıra No.Lı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 05.07.2012 Sayı : 2012/167 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde K.D.V. İade Uygulaması İle İlgili Olarak 119 Seri Numaralı K.D.V. Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.07.2012 Sayı : 2012/166 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde K.D.V. İade Uygulaması İle İlgili Olarak 119 Seri Numaralı K.D.V. Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanunu Ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Bazı Tevkifat Konu Ve Oranlarında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 03.07.2012 Sayı : 2012/165 Gelir Vergisi Kanunu Ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Bazı Tevkifat Konu Ve Oranlarında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Türkiye’de Mukim İki Anonim Şirketin Birleşmesine İlişkin Olarak, Bu Şirketlerin Yurt Dışında Mukim Yabancı Ana Ortakları Arasında Yurt Dışında İmzalanan Kâğıtların Damga Vergisinden İstisna Olması Gerektiğine Dair Bir Danıştay Kararı

Tarih : 03.07.2012 Sayı : 2012/164 Türkiye’de Mukim İki Anonim Şirketin Birleşmesine İlişkin Olarak, Bu Şirketlerin Yurt Dışında Mukim Yabancı Ana Ortakları Arasında Yurt Dışında İmzalanan Kâğıtların Damga Vergisinden İstisna Olması Gerektiğine Dair Bir Danıştay Kararı

Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 03.07.2012 Sayı : 2012/163 Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

6335 Sayılı Kanun İle Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklere Dair Karşılaştırmalı Tablo Halinde Sunum

Tarih : 03.07.2012 Sayı : 2012/162 6335 Sayılı Kanun İle Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklere Dair Karşılaştırmalı Tablo Halinde Sunum

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Mali Tatil İle İlgili Danıştay Kararı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 03.07.2012 Sayı : 2012/161 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Mali Tatil İle İlgili Danıştay Kararı Duyurusu Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmış Borçlara İlişkin Ödeme Planlarının İhyası Hakkında 2012-23 Sayılı S.G.K. Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 03.07.2012 Sayı : 2012/160 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmış Borçlara İlişkin Ödeme Planlarının İhyası Hakkında 2012-23 Sayılı S.G.K. Genelgesi Yayınlanmıştır

Vergi Borcunu Ödemeyen Mükelleflerin Açıklanmasına Dair Hadlerin Belirlendiği 417 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.07.2012 Sayı : 2012/159 Vergi Borcunu Ödemeyen Mükelleflerin Açıklanmasına Dair Hadlerin Belirlendiği 417 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Elektronik Fatura Hakkında Düzenlemeler İçeren 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 416 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.07.2012 Sayı : 2012/158 Elektronik Fatura Hakkında Düzenlemeler İçeren 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 416 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Yayınlanmıştır

Tarih : 27.06.2012 Sayı : 2012/157 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Yayınlanmıştır

Kara Ve Deniz Yolu İle Şehirlerarası Veya Uluslararası Yolcu Taşımacılığı İşi İle İştigal Eden Mükelleflerin, Elektronik Ortamda Bilet Ve Yolcu Listesi Düzenlemeleri, Düzenledikleri Elektronik Biletleri Yolcularına İletmeleri Ve Bu Vesikaları Muhafaza Ve İbraz Etmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 415 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 27.06.2012 Sayı : 2012/156 Kara Ve Deniz Yolu İle Şehirlerarası Veya Uluslararası Yolcu Taşımacılığı İşi İle İştigal Eden Mükelleflerin, Elektronik Ortamda Bilet Ve Yolcu Listesi Düzenlemeleri, Düzenledikleri Elektronik Biletleri Yolcularına İletmeleri Ve Bu Vesikaları Muhafaza Ve İbraz Etmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 415 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 26.06.2012 Sayı : 2012/155 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Yayınlanmıştır

2012 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 26.06.2012 Sayı : 2012/154 2012 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Mükellef Bilgileri Bildiriminin 29 Haziran Cuma Akşamına Kadar Verilmesi Gerekmektedir

Tarih : 26.06.2012 Sayı : 2012/153 Mükellef Bilgileri Bildiriminin 29 Haziran Cuma Akşamına Kadar Verilmesi Gerekmektedir

63 Numaralı K.D.V. Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 26.06.2012 Sayı : 2012/152 63 Numaralı K.D.V. Sirküleri Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) Yayınlanmıştır

Tarih : 26.06.2012 Sayı : 2012/151 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) Yayınlanmıştır

12 Numaralı Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 26.06.2012 Sayı : 2012/150 12 Numaralı Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Yapılacak Değişiklikler

Tarih : 22.06.2012 Sayı : 2012/149 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Yapılacak Değişiklikler

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (S.G.K.) Sağlık Hizmeti Sunan K.D.V. Mükellefi Sağlık Hizmet Sunucularının Kuruma Karşı Verdikleri Hizmetin K.D.V. Tevkifatı Kapsamına Girmediği Hakkında S.G.K. Duyurusu

Tarih : 21.06.2012 Sayı : 2012/148 Sosyal Güvenlik Kurumu’na (S.G.K.) Sağlık Hizmeti Sunan K.D.V. Mükellefi Sağlık Hizmet Sunucularının Kuruma Karşı Verdikleri Hizmetin K.D.V. Tevkifatı Kapsamına Girmediği Hakkında S.G.K. Duyurusu

6322 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/147 6322 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/146 6322 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/145 6322 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle 6111 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/144 6322 Sayılı Kanun İle 6111 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/143 6322 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/142 6322 Sayılı Kanun İle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Hurda Araçların Trafikten Çekilmesi Halinde Mtv Borçlarının Silinmesi Uygulamasına Dair 5838 Sayılı Kanunun Ek-2’nci Maddesinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/141 6322 Sayılı Kanun İle Hurda Araçların Trafikten Çekilmesi Halinde Mtv Borçlarının Silinmesi Uygulamasına Dair 5838 Sayılı Kanunun Ek-2’nci Maddesinde Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Elektrik Piyasası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/140 6322 Sayılı Kanun İle Elektrik Piyasası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:67) Yayınlanmıştır

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/139 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:67) Yayınlanmıştır

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/138 Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

6322 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/137 6322 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/136 6322 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 20.06.2012 Sayı : 2012/135 6322 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 19.06.2012 Sayı : 2012/134 6322 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 19.06.2012 Sayı : 2012/133 6322 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6322 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Başta Olmak Üzere Çeşitli Kanunlarda Değişiklikler Yapılmıştır.

Tarih : 19.06.2012 Sayı : 2012/132 6322 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Başta Olmak Üzere Çeşitli Kanunlarda Değişiklikler Yapılmıştır.

01.01.2012 – 01.06.2012 Tarihleri Arasında Kıdem Tazminatı Ödenen Ancak Kıdeme Esas Ücretleri Hakem Kurulu Kararı Uyarınca 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Uygulanmasına Karar Verilen Yeni Katsayılar Çerçevesinde Belirlenen Kıdem Tazminatı Tavanını Aşan Kişilere Özel Sektörde Fark Ödemesi Yapılması Konusunda Yaşanan Tereddütler.

Tarih : 15.06.2012 Sayı : 2012/131 01.01.2012 – 01.06.2012 Tarihleri Arasında Kıdem Tazminatı Ödenen Ancak Kıdeme Esas Ücretleri Hakem Kurulu Kararı Uyarınca 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Uygulanmasına Karar Verilen Yeni Katsayılar Çerçevesinde Belirlenen Kıdem Tazminatı Tavanını Aşan Kişilere Özel Sektörde Fark Ödemesi Yapılması Konusunda Yaşanan Tereddütler.

Yeni Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında

Tarih : 15.06.2012 Sayı : 2012/130 Yeni Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 401. Maddesine Dair Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Süre Uzatımı İle İlgili Yayınlanmış Olan 2012/1 Sayılı Tebliğin İptaline Dair 2012/2 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 13.06.2012 Sayı : 2012/125 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 401. Maddesine Dair Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Süre Uzatımı İle İlgili Yayınlanmış Olan 2012/1 Sayılı Tebliğin İptaline Dair 2012/2 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” Hakkında, 69 Seri No.Lı K.D.V Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun İle İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 70 Seri No.Lı Tebliğ Yayınlanmıştır.

Tarih : 08.06.2012 Sayı : 2012/129 “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” Hakkında, 69 Seri No.Lı K.D.V Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun İle İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 70 Seri No.Lı Tebliğ Yayınlanmıştır.

01 Temmuz 2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 07.06.2012 Sayı : 2012/128 01 Temmuz 2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 06.06.2012 Sayı : 2012/127 01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

01 Temmuz 2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 06.06.2012 Sayı : 2012/126 01 Temmuz 2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi

Tarih : 05.06.2012 Sayı : 2012/124 Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi

Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi 29 Haziran 2012 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.05.2012 Sayı : 2012/123 Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi 29 Haziran 2012 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler, Yabancı Şirketler, Uluslararası Kuruluşlar, Yabancı Tüzel Kişiler Ve Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Şirketlerin, Türkiye’de Taşınmaz Edinimlerine Dair Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 29.05.2012 Sayı : 2012/122 Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler, Yabancı Şirketler, Uluslararası Kuruluşlar, Yabancı Tüzel Kişiler Ve Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Şirketlerin, Türkiye’de Taşınmaz Edinimlerine Dair Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlanmıştır

Mükellef Bilgileri Bildiriminde Mükelleflerin Faaliyet Kodlarını Hatalı Doldurmaları Karşısında Gelir İdaresi Başkanlığınca Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2012 Sayı : 2012/121 Mükellef Bilgileri Bildiriminde Mükelleflerin Faaliyet Kodlarını Hatalı Doldurmaları Karşısında Gelir İdaresi Başkanlığınca Duyuru Yayınlanmıştır

(23) Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 25.05.2012 Sayı : 2012/120 (23) Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Geçici 3. Maddesinin Son Cümlesi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 23.05.2012 Sayı : 2012/119 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Geçici 3. Maddesinin Son Cümlesi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Belediye Meclislerine Vergi Tarifesini Belirleme Yetkisi Veren Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesinin (b) Fıkrası Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 23.05.2012 Sayı : 2012/118 Belediye Meclislerine Vergi Tarifesini Belirleme Yetkisi Veren Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesinin (b) Fıkrası Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Maddesi İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 23.05.2012 Sayı : 2012/117 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Maddesi İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Malların (Benzin, Motorin, Mineral Yağlar, Solventeler Gibi ) Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 22.05.2012 Sayı : 2012/116 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Malların (Benzin, Motorin, Mineral Yağlar, Solventeler Gibi ) Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Mükellef Bilgileri Bildirimi Hakkında Sık Sorulan Sorular Rehberi Yayınlanmıştır.

Tarih : 18.05.2012 Sayı : 2012/115 Mükellef Bilgileri Bildirimi Hakkında Sık Sorulan Sorular Rehberi Yayınlanmıştır.

118 Numaralı K.D.V. Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 18.05.2012 Sayı : 2012/114 118 Numaralı K.D.V. Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bazı Kanunlar İle Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 6300 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 16.05.2012 Sayı : 2012/113 Bazı Kanunlar İle Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 6300 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tevkif Edilen / Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilecek K.D.V’nin İndirimi Hakkında 117 Numaralı K.D.V Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 15.05.2012 Sayı : 2012/112 Tevkif Edilen / Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilecek K.D.V’nin İndirimi Hakkında 117 Numaralı K.D.V Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi

Tarih : 14.05.2012 Sayı : 2012/111 Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi

(6) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 11.05.2012 Sayı : 2012/110 (6) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

“Mükellef Bilgileri Bildirimi”Nin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Verilmesi Gereğine Dair Hatırlatma

Tarih : 10.05.2012 Sayı : 2012/109 “Mükellef Bilgileri Bildirimi”Nin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Verilmesi Gereğine Dair Hatırlatma

E-Vergi Levhasının Mayıs Ayı Sonuna Kadar İnternet Vergi Dairesinden Yazdırılması Ve 408 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Belirtilen İşyerlerinde Yetkililerce İstendiği Zaman İbraz Etmek Üzere Bulundurması Gerekmektedir

Tarih : 10.05.2012 Sayı : 2012/108 E-Vergi Levhasının Mayıs Ayı Sonuna Kadar İnternet Vergi Dairesinden Yazdırılması Ve 408 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Belirtilen İşyerlerinde Yetkililerce İstendiği Zaman İbraz Etmek Üzere Bulundurması Gerekmektedir

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2011 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2012 Tarihine Kadar Hazine Müsteşarlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 10.05.2012 Sayı : 2012/107 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2011 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2012 Tarihine Kadar Hazine Müsteşarlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

(6) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle Avans Kâr Payı Dağıtımı Konusunda Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 09.05.2012 Sayı : 2012/106 (6) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle Avans Kâr Payı Dağıtımı Konusunda Düzenleme Yapılmıştır

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların (Kolalı Gazozlar Ve Alkollü İçkiler) Asgari Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

Tarih : 09.05.2012 Sayı : 2012/105 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların (Kolalı Gazozlar Ve Alkollü İçkiler) Asgari Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girmiş Olup, Vergiler Bakımından Uygulanmasına 1 Ocak 2013’den İtibaren Başlanacaktır

Tarih : 04.05.2012 Sayı : 2012/104 İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girmiş Olup, Vergiler Bakımından Uygulanmasına 1 Ocak 2013’den İtibaren Başlanacaktır

117 Numaralı K.D.V. Genel Tebliği Uyarınca “Belirlenmiş Alıcılar” Kapsamındaki İdare, Kurum Ve Kuruşlar Tarafından Alınan Hizmetlerde K.D.V. Tevkifatı

Tarih : 04.05.2012 Sayı : 2012/103 117 Numaralı K.D.V. Genel Tebliği Uyarınca “Belirlenmiş Alıcılar” Kapsamındaki İdare, Kurum Ve Kuruşlar Tarafından Alınan Hizmetlerde K.D.V. Tevkifatı

Gelir Vergisi Kanunu Madde 18 (Telif Kazançları) Kapsamında Yapılacak Ödemelerde K.D.V. Tevkifatı Açısından 117 Numaralı K.D.V. Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 04.05.2012 Sayı : 2012/102 Gelir Vergisi Kanunu Madde 18 (Telif Kazançları) Kapsamında Yapılacak Ödemelerde K.D.V. Tevkifatı Açısından 117 Numaralı K.D.V. Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Kiralama İşlemlerinde K.D.V. Tevkifatı Uygulaması Açısından 117 Numaralı K.D.V Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 04.05.2012 Sayı : 2012/101 Kiralama İşlemlerinde K.D.V. Tevkifatı Uygulaması Açısından 117 Numaralı K.D.V Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Muhtasar Beyannamede Yapılan Değişikliğe Dair 82 Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 04.05.2012 Sayı : 2012/100 Muhtasar Beyannamede Yapılan Değişikliğe Dair 82 Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

İşgücü Temin Hizmetlerinde K.D.V Tevkifat Uygulaması Hakkında 117 Numaralı K.D.V. Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

Tarih : 04.05.2012 Sayı : 2012/099 İşgücü Temin Hizmetlerinde K.D.V Tevkifat Uygulaması Hakkında 117 Numaralı K.D.V. Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

Yeni Teşvik Sistemi (Yatırımlarda Devlet Yardımları) Hakkında Ekonomi Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Sunum

Tarih : 04.05.2012 Sayı : 2012/098 Yeni Teşvik Sistemi (Yatırımlarda Devlet Yardımları) Hakkında Ekonomi Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Sunum

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisnaları Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 30.04.2012 Sayı : 2012/097 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisnaları Rehberi Yayınlanmıştır

Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2012 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 27.04.2012 Sayı : 2012/096 Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2012 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Maliye Bakanlığı’nca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı

Tarih : 26.04.2012 Sayı : 2012/095 Maliye Bakanlığı’nca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı

2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve 2012/Mart Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Beyan Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 24.04.2012 Sayı : 2012/094 2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve 2012/Mart Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Beyan Süreleri Uzatılmıştır

Sigortalıların İstirahatli Oldukları Dönemlerde İşverenlerce Çalıştırılmadıklarına Dair Elektronik Ortamda Yapılması Gereken Bildirim Başta Olmak Üzere Çeşitli Konularda Değişiklikler İçeren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 20.04.2012 Sayı : 2012/093 Sigortalıların İstirahatli Oldukları Dönemlerde İşverenlerce Çalıştırılmadıklarına Dair Elektronik Ortamda Yapılması Gereken Bildirim Başta Olmak Üzere Çeşitli Konularda Değişiklikler İçeren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

117 Seri Numaralı K.D.V Genel Tebliği İle Kısmi K.D.V Tevkifatına Tabi İşlemlerde K.D.V İadesi Usul Ve Esasları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 20.04.2012 Sayı : 2012/092 117 Seri Numaralı K.D.V Genel Tebliği İle Kısmi K.D.V Tevkifatına Tabi İşlemlerde K.D.V İadesi Usul Ve Esasları Yeniden Belirlenmiştir

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesine Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 18.04.2012 Sayı : 2012/091 İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesine Dair Genelge Yayınlanmıştır

K.D.V Tevkifat Uygulamaları Ve Bu Uygulamalardan Doğan İade Taleplerine İlişkin Tebliğleri Birleştiren, Mevcut Kdv Tevkifatı Kapsamındaki İşlemlere Dair Yeni Düzenlemeler Ve K.D.V Tevkifatı Kapsamına Alınan Yeni İşlemlere Dair Açıklamalar İçeren 117 Seri Numaralı Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 17.04.2012 Sayı : 2012/090 K.D.V Tevkifat Uygulamaları Ve Bu Uygulamalardan Doğan İade Taleplerine İlişkin Tebliğleri Birleştiren, Mevcut Kdv Tevkifatı Kapsamındaki İşlemlere Dair Yeni Düzenlemeler Ve K.D.V Tevkifatı Kapsamına Alınan Yeni İşlemlere Dair Açıklamalar İçeren 117 Seri Numaralı Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 16.04.2012 Sayı : 2012/089 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Yükseköğretim Kanununda Yapılan Bir Değişiklik İle Devlet Üniversitelerinin Desteklenmesi Amacıyla Kurulmuş Bazı Vakıflara Yapılacak Bağışların Vergi Matrahından İndirimine İmkân Tanınmıştır

Tarih : 13.04.2012 Sayı : 2012/088 Yükseköğretim Kanununda Yapılan Bir Değişiklik İle Devlet Üniversitelerinin Desteklenmesi Amacıyla Kurulmuş Bazı Vakıflara Yapılacak Bağışların Vergi Matrahından İndirimine İmkân Tanınmıştır

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yayınlanması Gereken İkincil Düzenlemelerden Bazı Tüzüklerin Taslakları Yayınlanmıştır

Tarih : 13.04.2012 Sayı : 2012/087 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yayınlanması Gereken İkincil Düzenlemelerden Bazı Tüzüklerin Taslakları Yayınlanmıştır

Türkiye Bankalar Birliği Bünyesinde Risk Merkezinin Kurulması, Faaliyeti Ve Çalışmasına İlişkin Usul Ve Esaslarının Belirlendiği Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 13.04.2012 Sayı : 2012/086 Türkiye Bankalar Birliği Bünyesinde Risk Merkezinin Kurulması, Faaliyeti Ve Çalışmasına İlişkin Usul Ve Esaslarının Belirlendiği Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği Yayınlanmıştır

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 401. Maddesine Dair Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1) Yayınlanmıştır

Tarih : 13.04.2012 Sayı : 2012/085 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 401. Maddesine Dair Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1) Yayınlanmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69) Yayınlanmıştır

Tarih : 13.04.2012 Sayı : 2012/084 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69) Yayınlanmıştır

Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler İle Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 7’inci Maddesine Göre Yüksek Planlama Kurulu Tarafından Kiralama Karşılığı Yaptırılmasına Karar Verilen Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler İçin Yapılacak Mal Teslimleri Ve Hizmet İfalarına K.D.V İstisnası Getiren 6288 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 10.04.2012 Sayı : 2012/083 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler İle Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 7’inci Maddesine Göre Yüksek Planlama Kurulu Tarafından Kiralama Karşılığı Yaptırılmasına Karar Verilen Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler İçin Yapılacak Mal Teslimleri Ve Hizmet İfalarına K.D.V İstisnası Getiren 6288 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Yayınlanmıştır

Tarih : 10.04.2012 Sayı : 2012/082 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Yayınlanmıştır

413 Seri No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmış Olup, Bildirim Doldurma Kılavuzu İle Faaliyet Kodları Listesi Yayınlanmıştır

Tarih : 09.04.2012 Sayı : 2012/081 413 Seri No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmış Olup, Bildirim Doldurma Kılavuzu İle Faaliyet Kodları Listesi Yayınlanmıştır

Kesin Mizan Bildiriminin Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından 1 – 30 Nisan Tarihleri Arasında Verilmesi Gerekmektedir

Tarih : 09.04.2012 Sayı : 2012/080 Kesin Mizan Bildiriminin Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından 1 – 30 Nisan Tarihleri Arasında Verilmesi Gerekmektedir

01 Nisan 2012 Günü İtibariyle Güncellenen E-Beyanname Sistemindeki Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yatırım İndirimi İstisnası Tutarının %100’ünün İndirimine Olanak Sağlanmıştır

Tarih : 09.04.2012 Sayı : 2012/079 01 Nisan 2012 Günü İtibariyle Güncellenen E-Beyanname Sistemindeki Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yatırım İndirimi İstisnası Tutarının %100’ünün İndirimine Olanak Sağlanmıştır

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosu’nun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 09.04.2012 Sayı : 2012/078 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosu’nun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından, Tacir İle Esnaf Ve Sanatkâr İşletmelerinin Açılış İşlemlerinin Kolaylaştırılması, Gereksiz Belge Taleplerinin Önlenmesi Ve Beyana Dayalı İşlem Tesis Edilebilmesini Teminen 2012/1 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 09.04.2012 Sayı : 2012/077 Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından, Tacir İle Esnaf Ve Sanatkâr İşletmelerinin Açılış İşlemlerinin Kolaylaştırılması, Gereksiz Belge Taleplerinin Önlenmesi Ve Beyana Dayalı İşlem Tesis Edilebilmesini Teminen 2012/1 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İ.M.K.B) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 31.03.2012 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiç Değerleri

Tarih : 09.04.2012 Sayı : 2012/076 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İ.M.K.B) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 31.03.2012 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiç Değerleri

5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamında E-Muhtasar Beyanname Güncellenmiştir

Tarih : 04.04.2012 Sayı : 2012/075 5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamında E-Muhtasar Beyanname Güncellenmiştir

Ötv Mevzuatı Kapsamında Y.M.M Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P. Numaralarının Tevsiki Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından 2012/8 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 03.04.2012 Sayı : 2012/074 Ötv Mevzuatı Kapsamında Y.M.M Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P. Numaralarının Tevsiki Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından 2012/8 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Madeni Yağ Bildirim İşlemleri Hakkında İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 03.04.2012 Sayı : 2012/073 Madeni Yağ Bildirim İşlemleri Hakkında İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

31.03.2012 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2012 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Tarih : 03.04.2012 Sayı : 2012/072 31.03.2012 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2012 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Malûl Ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulaması İle Araçlarda Kasko Sigortası Değeri Uygulamasında Başvuru Sahiplerinden İstenilen Bilgi Ve Belgeler Hakkında 40 Seri No.Lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.04.2012 Sayı : 2012/071 Malûl Ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulaması İle Araçlarda Kasko Sigortası Değeri Uygulamasında Başvuru Sahiplerinden İstenilen Bilgi Ve Belgeler Hakkında 40 Seri No.Lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde 06.06.2008 Tarihi Öncesi Yatırımlarını Tamamlayıp Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinden Yararlanmaya Başlayan Mükellefler Açısından Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 73. Maddesinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali Sonrasında Muhtasar Beyannamede Terkin Ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Mahsubunun Uygulamasına Yönelik 81 No.Lı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 29.03.2012 Sayı : 2012/070 5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde 06.06.2008 Tarihi Öncesi Yatırımlarını Tamamlayıp Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinden Yararlanmaya Başlayan Mükellefler Açısından Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 73. Maddesinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali Sonrasında Muhtasar Beyannamede Terkin Ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Mahsubunun Uygulamasına Yönelik 81 No.Lı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/6) Yayınlanmıştır

Tarih : 29.03.2012 Sayı : 2012/069 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/6) Yayınlanmıştır

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır

Tarih : 28.03.2012 Sayı : 2012/068 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır

Bazı Malların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranlarında Değişikliğe Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2012 Sayı : 2012/067 Bazı Malların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranlarında Değişikliğe Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Beyanname Verilmesi Süresi 29 Mart Gününe, Kesin Mizan Bildirimi Verme Süresi İse 10 Nisan Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 26.03.2012 Sayı : 2012/066 Gelir Vergisi Beyanname Verilmesi Süresi 29 Mart Gününe, Kesin Mizan Bildirimi Verme Süresi İse 10 Nisan Tarihine Uzatılmıştır

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yayınlanması Beklenen İkincil Mevzuat

Tarih : 23.03.2012 Sayı : 2012/065 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yayınlanması Beklenen İkincil Mevzuat

E-Beyanname Sistemindeki Gelir Vergisi Beyannamesi Anayasa Mahkemesinin Yatırım İndirimi İstisnası Hakkının Kullanımındaki %25 Oranlı Kısıtlamaya Dair İptal Ve Yürürlüğü Durdurma Kararı Sonrası Yeniden Güncellenmiş Ve Konuya İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 23.03.2012 Sayı : 2012/064 E-Beyanname Sistemindeki Gelir Vergisi Beyannamesi Anayasa Mahkemesinin Yatırım İndirimi İstisnası Hakkının Kullanımındaki %25 Oranlı Kısıtlamaya Dair İptal Ve Yürürlüğü Durdurma Kararı Sonrası Yeniden Güncellenmiş Ve Konuya İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

120 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

Tarih : 23.03.2012 Sayı : 2012/063 120 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

ÖTV Kanunu’nun 8/1. Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Mal Teslimleri İçin Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Teminat Ve Diğer Belgelerin Verilme Zamanına İlişkin 17 No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 22.03.2012 Sayı : 2012/062 ÖTV Kanunu’nun 8/1. Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Mal Teslimleri İçin Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Teminat Ve Diğer Belgelerin Verilme Zamanına İlişkin 17 No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Doğal Afetler Ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 22.03.2012 Sayı : 2012/061 Doğal Afetler Ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Türkiye İle Singapur Arasında Mevcut “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”Nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalanmıştır

Tarih : 20.03.2012 Sayı : 2012/060 Türkiye İle Singapur Arasında Mevcut “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”Nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması 13 Mart 2012 Tarihinde Londra’da İmzalanmıştır

Tarih : 15.03.2012 Sayı : 2012/059 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması 13 Mart 2012 Tarihinde Londra’da İmzalanmıştır

SGK Tarafından İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 15.03.2012 Sayı : 2012/058 SGK Tarafından İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu Yayınlanmıştır

Türkiye’de İkamet Eden Ve Avusturya’dan Emekli Maaşı Elde Etmekte Olan Vatandaşlarımızdan, Avusturya Sigorta Kurumu Tarafınca Onaylattırılması İstenilen Forma İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 12.03.2012 Sayı : 2012/057 Türkiye’de İkamet Eden Ve Avusturya’dan Emekli Maaşı Elde Etmekte Olan Vatandaşlarımızdan, Avusturya Sigorta Kurumu Tarafınca Onaylattırılması İstenilen Forma İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Suriye’de Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Bu Keyfiyeti Tevsik Etmeleri Şartıyla Vergi Usul Kanunu’nun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin (52) Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 12.03.2012 Sayı : 2012/056 Suriye’de Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Bu Keyfiyeti Tevsik Etmeleri Şartıyla Vergi Usul Kanunu’nun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin (52) Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı İle İstisnanın Tevsiki Ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında K.D.V Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 09.03.2012 Sayı : 2012/055 Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı İle İstisnanın Tevsiki Ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında K.D.V Sirküleri Yayınlanmıştır

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/2) Yayınlanmıştır

Tarih : 09.03.2012 Sayı : 2012/054 Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/2) Yayınlanmıştır

E-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 08.03.2012 Sayı : 2012/053 E-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Yayınlanmıştır

Anonim Ve Limited Şirketlerin Esas Sermayelerini Mevzuattaki Asgari Miktarlara Yükseltmek İçin Ticaret Sicil Memurluklarına Yapacakları Başvuru Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 06.03.2012 Sayı : 2012/052 Anonim Ve Limited Şirketlerin Esas Sermayelerini Mevzuattaki Asgari Miktarlara Yükseltmek İçin Ticaret Sicil Memurluklarına Yapacakları Başvuru Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığ’ınca Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 02.03.2012 Sayı : 2012/051 Gelir İdaresi Başkanlığ’ınca Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi İle İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesinde Değişiklikleri De İçeren 41 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır

Tarih : 02.03.2012 Sayı : 2012/050 Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi İle İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesinde Değişiklikleri De İçeren 41 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 01.03.2012 Sayı : 2012/049 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 28.02.2012 Sayı : 2012/048 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 28.02.2012 Sayı : 2012/047 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 28.02.2012 Sayı : 2012/046 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 28.02.2012 Sayı : 2012/045 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlanmıştır

60 Yaşını Doldurmuş Mükellefler İle Yaşlılığı, Sakatlığı Veya Hastalığı Nedeniyle Vergi Dairesine Gelemeyecek Durumda Olan Engelli Mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Beyannamelerinin Verilmesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 24.02.2012 Sayı : 2012/044 60 Yaşını Doldurmuş Mükellefler İle Yaşlılığı, Sakatlığı Veya Hastalığı Nedeniyle Vergi Dairesine Gelemeyecek Durumda Olan Engelli Mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Beyannamelerinin Verilmesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

2011 Yılında Ve Müteakip Takvim Yıllarında “Sadece” Kira Geliri Elde Eden Mükelleflerin Bu Gelirlerinin Beyanına İlişkin “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.02.2012 Sayı : 2012/043 2011 Yılında Ve Müteakip Takvim Yıllarında “Sadece” Kira Geliri Elde Eden Mükelleflerin Bu Gelirlerinin Beyanına İlişkin “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Anayasa Mahkemesi Yatırım İndirimine 6009 Sayılı Kanun İle %25’lik Sınırlama Getiren Yasal Düzenlemenin Anayasaya Aykırı Olduğuna, İptaline Ve Yürütmenin Durdurulmasına Karar Vermiştir

Tarih : 22.02.2012 Sayı : 2012/042 Anayasa Mahkemesi Yatırım İndirimine 6009 Sayılı Kanun İle %25’lik Sınırlama Getiren Yasal Düzenlemenin Anayasaya Aykırı Olduğuna, İptaline Ve Yürütmenin Durdurulmasına Karar Vermiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Yayımlanan Bir Özelgede Taşınmaz Satışından Elde Edilen Kazanca K.V.K Madde 5/1-(E) Bendinde Belirtilen Kazanç İstisnası İle V.U.K Madde 328’deki Yenileme Fonunun Birlikte Uygulanabileceği Belirtilmiştir

Tarih : 22.02.2012 Sayı : 2012/041 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Yayımlanan Bir Özelgede Taşınmaz Satışından Elde Edilen Kazanca K.V.K Madde 5/1-(E) Bendinde Belirtilen Kazanç İstisnası İle V.U.K Madde 328’deki Yenileme Fonunun Birlikte Uygulanabileceği Belirtilmiştir

5084 Sayılı Teşvik Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasında Asgari Geçim İndirimine Öncelik Verilmesi, Sonrasında Kalan Bakiye Olursa Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulanmasını Öngören Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73. Maddesi Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir

Tarih : 20.02.2012 Sayı : 2012/040 5084 Sayılı Teşvik Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasında Asgari Geçim İndirimine Öncelik Verilmesi, Sonrasında Kalan Bakiye Olursa Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulanmasını Öngören Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73. Maddesi Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir

K.D.V Kanunu’nun 29/2. Maddesinde İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Kaynaklanan Kdv İadelerinde Bakanlar Kuruluna Verilen Mal Ve Hizmet Grupları İle Sektörler İtibarıyla, İade Hakkını Kısmen Veya Tamamen Ya Da Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Dolayısıyla Yüklenilen Katma Değer Vergisi İle Sınırlı Olmak Üzere Kaldırma Yetkisi Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir

Tarih : 17.02.2012 Sayı : 2012/039 K.D.V Kanunu’nun 29/2. Maddesinde İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Kaynaklanan Kdv İadelerinde Bakanlar Kuruluna Verilen Mal Ve Hizmet Grupları İle Sektörler İtibarıyla, İade Hakkını Kısmen Veya Tamamen Ya Da Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Dolayısıyla Yüklenilen Katma Değer Vergisi İle Sınırlı Olmak Üzere Kaldırma Yetkisi Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir

6274 Sayılı Kanun İle Yabancı Ülkelerdeki Politik Risk Nedeniyle Durumları Mücbir Sebep Hali Kabul Edilenler İle Doğal Afetler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Bölgelerde Faaliyet Gösteren Mükelleflerin 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırdıkları Borç Taksitlerinin Mücbir Sebep Halinin Bitiminden İtibaren Bir Yıla Kadar Uzatılabilmesi Konusunda Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmiştir

Tarih : 13.02.2012 Sayı : 2012/038 6274 Sayılı Kanun İle Yabancı Ülkelerdeki Politik Risk Nedeniyle Durumları Mücbir Sebep Hali Kabul Edilenler İle Doğal Afetler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Bölgelerde Faaliyet Gösteren Mükelleflerin 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırdıkları Borç Taksitlerinin Mücbir Sebep Halinin Bitiminden İtibaren Bir Yıla Kadar Uzatılabilmesi Konusunda Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmiştir

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Tarih : 13.02.2012 Sayı : 2012/037 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

2011 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 08.02.2012 Sayı : 2012/036 2011 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Sgk Tarafından Genel Sağlık Sigortası Ve Gelir Testi Hakkında Genelge İle Soru Cevap Çalışması Yayınlanmıştır

Tarih : 08.02.2012 Sayı : 2012/035 Sgk Tarafından Genel Sağlık Sigortası Ve Gelir Testi Hakkında Genelge İle Soru Cevap Çalışması Yayınlanmıştır

6009 Sayılı Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Tarih : 08.02.2012 Sayı : 2012/034 6009 Sayılı Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 08.02.2012 Sayı : 2012/033 Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Bankaların Kendilerine İbraz Edilen Çeklerin Karşılığının Kısmen Ya Da Tamamen Bulunmaması Halinde Ödemekle Yükümlü Oldukları Miktarlar Arttırılmıştır

Tarih : 02.02.2012 Sayı : 2012/032 Bankaların Kendilerine İbraz Edilen Çeklerin Karşılığının Kısmen Ya Da Tamamen Bulunmaması Halinde Ödemekle Yükümlü Oldukları Miktarlar Arttırılmıştır

Aralık 2011 Dönemine Ait Ba – Bs Formlarının Verilme Süresi 3 Şubat 2012 Gününe Uzatılmıştır

Tarih : 01.02.2012 Sayı : 2012/031 Aralık 2011 Dönemine Ait Ba – Bs Formlarının Verilme Süresi 3 Şubat 2012 Gününe Uzatılmıştır

15 Temmuz 2012 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere; Okul, Sağlık Hizmet Tesisi Ve Öğrenci Yurdu Olarak Kullanılmak Amacıyla İnşa Edilen Prefabrik Yapı Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %1 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 31.01.2012 Sayı : 2012/030 15 Temmuz 2012 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere; Okul, Sağlık Hizmet Tesisi Ve Öğrenci Yurdu Olarak Kullanılmak Amacıyla İnşa Edilen Prefabrik Yapı Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı %1 Olarak Belirlenmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması 23 Ocak 2012 Tarihinde İmzalanmıştır

Tarih : 26.01.2012 Sayı : 2012/029 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması 23 Ocak 2012 Tarihinde İmzalanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşmasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/028 Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşmasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Ticari, Zırai Ve Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Her Yıl 1 Nisan - 31 Mayıs Tarihleri Arasında “Mükellef Bilgileri Bildirimi”Ni Elektronik Ortamda Doldurma Ve Mali İdareye Gönderme Zorunluluğu Getirilmiştir

Tarih : 24.01.2012 Sayı : 2012/027 Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Ticari, Zırai Ve Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Her Yıl 1 Nisan - 31 Mayıs Tarihleri Arasında “Mükellef Bilgileri Bildirimi”Ni Elektronik Ortamda Doldurma Ve Mali İdareye Gönderme Zorunluluğu Getirilmiştir

2011 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının İlan Edildiği 412 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 24.01.2012 Sayı : 2012/026 2011 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının İlan Edildiği 412 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 282 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.01.2012 Sayı : 2012/025 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 282 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türev Ürünlere İlişkin İşlemler İle Diğer Bazı Sermaye Piyasası İşlemlerinin Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Bsmv) Yönünden Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı (89) Seri No.Lı Gider Vergileri Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.01.2012 Sayı : 2012/024 Türev Ürünlere İlişkin İşlemler İle Diğer Bazı Sermaye Piyasası İşlemlerinin Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Bsmv) Yönünden Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı (89) Seri No.Lı Gider Vergileri Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı (5) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.01.2012 Sayı : 2012/023 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı (5) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

116 Seri No.Lı K.D.V Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.01.2012 Sayı : 2012/022 116 Seri No.Lı K.D.V Genel Tebliği Yayınlanmıştır

01.01.2012 – 30.06.2012 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 17.01.2012 Sayı : 2012/021 01.01.2012 – 30.06.2012 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2012 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 17.01.2012 Sayı : 2012/020 Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2012 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2011 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2012 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Tarih : 17.01.2012 Sayı : 2012/019 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2011 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2012 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Elektrik Enerjisi İthalatının Finansmanı Amacıyla Kullandırılacak Krediler Ve Elektrik Enerjisi İthalatından KKDF Kesintisi Yapılmayacağına Dair Kararname Yayınlanmıştır

Tarih : 17.01.2012 Sayı : 2012/018 Elektrik Enerjisi İthalatının Finansmanı Amacıyla Kullandırılacak Krediler Ve Elektrik Enerjisi İthalatından KKDF Kesintisi Yapılmayacağına Dair Kararname Yayınlanmıştır

İndirimli Orana Tabi Teslimlerde Hesaplanan K.D.V Tutarı Yüklenilen K.D.V Tutarından Fazla İse Bu Farkın Toplam İade Tutarından Tenzil Edilmesi Gerektiği Yönündeki Vergi Mahkemesi Kararı

Tarih : 13.01.2012 Sayı : 2012/017 İndirimli Orana Tabi Teslimlerde Hesaplanan K.D.V Tutarı Yüklenilen K.D.V Tutarından Fazla İse Bu Farkın Toplam İade Tutarından Tenzil Edilmesi Gerektiği Yönündeki Vergi Mahkemesi Kararı

2012 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 12.01.2012 Sayı : 2012/016 2012 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerin Yıllık Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergilerden Mahsubu Ve Kalan Kısmın Nakden İadesiyle İlgili Olarak Yapılacak Başvurularda Aranılacak Belgelere İlişkin Açıklamaları İçeren (79) No.Lı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 10.01.2012 Sayı : 2012/015 Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerin Yıllık Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergilerden Mahsubu Ve Kalan Kısmın Nakden İadesiyle İlgili Olarak Yapılacak Başvurularda Aranılacak Belgelere İlişkin Açıklamaları İçeren (79) No.Lı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

ÖTV Mevzuatı Kapsamında YMM Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P. Numaralarının Tevsiki Hakkında (16) Sıra Numaralı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 10.01.2012 Sayı : 2012/014 ÖTV Mevzuatı Kapsamında YMM Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P. Numaralarının Tevsiki Hakkında (16) Sıra Numaralı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin Özürlülere Ait Özel Tertibatlı Binek Otomobil Teslimlerinde KDV İstisnası Olması Yönündeki Kararı Danıştay Tarafından Kanun Yararına Bozulmuşur

Tarih : 10.01.2012 Sayı : 2012/013 Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin Özürlülere Ait Özel Tertibatlı Binek Otomobil Teslimlerinde KDV İstisnası Olması Yönündeki Kararı Danıştay Tarafından Kanun Yararına Bozulmuşur

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 06.01.2012 Sayı : 2012/012 Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 06.01.2012 Sayı : 2012/011 Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Vergi Müfettişleri Ve Yardımcıları İçin Performans Değerleme Sistemine Geçilmiştir

Tarih : 05.01.2012 Sayı : 2012/010 Vergi Müfettişleri Ve Yardımcıları İçin Performans Değerleme Sistemine Geçilmiştir

2012 Yılında Ödenecek Emlak Vergisinin Hesabına Dair Açıklamaların Yer Aldığı (59) Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2012 Sayı : 2012/009 2012 Yılında Ödenecek Emlak Vergisinin Hesabına Dair Açıklamaların Yer Aldığı (59) Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bankaların Muhtasar Beyannamelerinin Tek Merkezden Verilebilmesine Dair Açıklamaların Yer Aldığı 281 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2012 Sayı : 2012/008 Bankaların Muhtasar Beyannamelerinin Tek Merkezden Verilebilmesine Dair Açıklamaların Yer Aldığı 281 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

01.01.2012 Tarihinden İtibaren Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılarının Tespit Edildiği 66 No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2012 Sayı : 2012/007 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılarının Tespit Edildiği 66 No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

(1) Sıra No.Lı Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2012 Sayı : 2012/006 (1) Sıra No.Lı Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2012 Yılında 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Uygulanacak Harçların Belirlendiği 65 Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2012 Sayı : 2012/005 2012 Yılında 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Uygulanacak Harçların Belirlendiği 65 Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2012 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarının (Nispi Damga Vergisi) Açıklandığı Damga Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2012 Sayı : 2012/004 2012 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarının (Nispi Damga Vergisi) Açıklandığı Damga Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmkb) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 31.12.2011 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 03.01.2012 Sayı : 2012/003 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmkb) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 31.12.2011 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 03.01.2012 Sayı : 2012/002 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

2012 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 02.01.2012 Sayı : 2012/001 2012 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları