Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

Motorlu Taşıtlar Vergisi %15,9 Oranında Arttırılmıştır

Tarih : 31.12.2018 Sayı : 2018/230 Motorlu Taşıtlar Vergisi %15,9 Oranında Arttırılmıştır

31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 31.12.2018 Sayı : 2018/229 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Ya Da Matrah Ve/Veya Vergi Artırımı Sonucu Tahakkuk Eden Fakat Ödeme Süresi Geçen Taksitler İçin 2019 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Ek Süre Tanınmıştır

Tarih : 31.12.2018 Sayı : 2018/228 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Ya Da Matrah Ve/Veya Vergi Artırımı Sonucu Tahakkuk Eden Fakat Ödeme Süresi Geçen Taksitler İçin 2019 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Ek Süre Tanınmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İle Anlaşmaya Dair Protokol Ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da

Tarih : 28.12.2018 Sayı : 2018/227 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İle Anlaşmaya Dair Protokol Ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7158 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 28.12.2018 Sayı : 2018/226 Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

2019 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Tarih : 28.12.2018 Sayı : 2018/225 2019 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Kdv-1 Beyannamesinde "102 - Bu Döneme Ait İndirilecek Kdv" Satırına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 28.12.2018 Sayı : 2018/224 Kdv-1 Beyannamesinde "102 - Bu Döneme Ait İndirilecek Kdv" Satırına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

2019 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 28.12.2018 Sayı : 2018/223 2019 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 28.12.2018 Sayı : 2018/222 2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

İmar Barışı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi İçin Ödenen Bedeller Aktifleştirilmek Suretiyle Amortismana Tabi Olacaktır

Tarih : 28.12.2018 Sayı : 2018/221 İmar Barışı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi İçin Ödenen Bedeller Aktifleştirilmek Suretiyle Amortismana Tabi Olacaktır

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm) Kapsamında Vergi Ve Harç İstisna Ve Mufiyetlerine Dair Yapılan Değişiklikler

Tarih : 26.12.2018 Sayı : 2018/220 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm) Kapsamında Vergi Ve Harç İstisna Ve Mufiyetlerine Dair Yapılan Değişiklikler

Ticari Davalardan Konusu Bir Miktar Paranın Ödenmesi Olan Alacak Ve Tazminat Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabulucuya Başvurma Şartı Getirilmiştir

Tarih : 24.12.2018 Sayı : 2018/219 Ticari Davalardan Konusu Bir Miktar Paranın Ödenmesi Olan Alacak Ve Tazminat Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabulucuya Başvurma Şartı Getirilmiştir

İnternet Ortamında Verilen Reklamlar İçin Yapılan Ödemeler 1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Vergi Tevkifatına Tabi Olacaktır

Tarih : 21.12.2018 Sayı : 2018/218 İnternet Ortamında Verilen Reklamlar İçin Yapılan Ödemeler 1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Vergi Tevkifatına Tabi Olacaktır

Gazete, Dergi Ve Benzerleri İle Elektronik Kitap Ve Benzerleri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında Uygulanacak Kdv Oranı 1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren %18 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 21.12.2018 Sayı : 2018/217 Gazete, Dergi Ve Benzerleri İle Elektronik Kitap Ve Benzerleri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında Uygulanacak Kdv Oranı 1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren %18 Olarak Belirlenmiştir

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Tarih : 18.12.2018 Sayı : 2018/216 Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 18.12.2018 Sayı : 2018/215 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Kdv İadelerinin En Geç İki Yıl İçinde Talep Edilmesine Dair Yasal Düzenleme 1.1.2019’da Yürürlüğe Girecektir

Tarih : 18.12.2018 Sayı : 2018/214 Kdv İadelerinin En Geç İki Yıl İçinde Talep Edilmesine Dair Yasal Düzenleme 1.1.2019’da Yürürlüğe Girecektir

2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2018 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 18.12.2018 Sayı : 2018/213 2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2018 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Kur Farklarının Kdv’ne Tabi Olacağına Dair Yasal Düzenleme Başta Olmak Üzere Vergisel Yönden Çeşitli Düzenlemeler İçeren Yeni Bir Kanun Teklifi Tbmm’ne Sunulmuştur

Tarih : 05.12.2018 Sayı : 2018/212 Kur Farklarının Kdv’ne Tabi Olacağına Dair Yasal Düzenleme Başta Olmak Üzere Vergisel Yönden Çeşitli Düzenlemeler İçeren Yeni Bir Kanun Teklifi Tbmm’ne Sunulmuştur

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Tarih : 03.12.2018 Sayı : 2018/211 01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

2018 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %23,73 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 03.12.2018 Sayı : 2018/210 2018 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %23,73 Olarak Tespit Edilmiştir

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtiçi Ve Yurtdışı Varlıkların Beyanına Dair Süreler Altı Ay Uzatılmıştır

Tarih : 03.12.2018 Sayı : 2018/209 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtiçi Ve Yurtdışı Varlıkların Beyanına Dair Süreler Altı Ay Uzatılmıştır

85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Damga Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 23.11.2018 Sayı : 2018/208 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Damga Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenebilecek Sözleşmelere İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 19.11.2018 Sayı : 2018/207 Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenebilecek Sözleşmelere İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesinin İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığıyla Elektronik Ortamda Verilebileceğine Ve İnteraktif Vergi Dairesine Eklenen Yeni Hizmetlere Dair Duyurular

Tarih : 16.11.2018 Sayı : 2018/206 Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığıyla Elektronik Ortamda Verilebileceğine ve İnteraktif Vergi Dairesine Eklenen Yeni Hizmetlere Dair Duyurular

2019/Ocak Döneminden İtibaren, E-Defter Beratları İle Birlikte “Defter Raporu Beratı” Da Sisteme Yüklenecektir

Tarih : 09.11.2018 Sayı : 2018/205 2019/Ocak Döneminden İtibaren, E-Defter Beratları İle Birlikte “Defter Raporu Beratı” Da Sisteme Yüklenecektir

Yatırıma Başlanıldığının Kabul Edilebilmesi İçin Asgari Bir Tutarda Harcama Yapılmasına Dair Düzenlemeyi Yürürlükten Kaldıran Ve Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yatırımların Tamamlama Vizesi Hakkında Düzenleme Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanm

Tarih : 09.11.2018 Sayı : 2018/204 Yatırıma Başlanıldığının Kabul Edilebilmesi İçin Asgari Bir Tutarda Harcama Yapılmasına Dair Düzenlemeyi Yürürlükten Kaldıran Ve Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yatırımların Tamamlama Vizesi Hakkında Düzenleme Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Döviz Kredisi Kullanımı, Döviz Gelirlerinin Kapsamı ve Döviz Geliri Şartı Aranmayacak Hallere Dair TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Güncel Düzenlemeler

Tarih : 09.11.2018 Sayı : 2018/203 Döviz Kredisi Kullanımı, Döviz Gelirlerinin Kapsamı ve Döviz Geliri Şartı Aranmayacak Hallere Dair TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Güncel Düzenlemeler

E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Arşiv Fatura Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Taslakları Güncellenmiştir

Tarih : 08.11.2018 Sayı : 2018/202 E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Arşiv Fatura Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Taslakları Güncellenmiştir

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilmesi Ve En Az %80’inin Türk Lirasına Çevrilmesi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Merkez Bankası İhracat Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 07.11.2018 Sayı : 2018/201 İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilmesi ve En Az %80’inin Türk Lirasına Çevrilmesi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Merkez Bankası İhracat Genelgesi Yayınlanmıştır

Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Gönderilmesi Zorunluluğunun Başlangıç Tarihi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 05.11.2018 Sayı : 2018/200 Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Gönderilmesi Zorunluluğunun Başlangıç Tarihi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelenmiştir

Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi Ve Tapu Harcı İle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 02.11.2018 Sayı : 2018/199 Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi Ve Tapu Harcı İle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararnamede Her Yıl İhracat Yapmış Olma Şartı Kaldırılmıştır

Tarih : 31.10.2018 Sayı : 2018/198 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararnamede Her Yıl İhracat Yapmış Olma Şartı Kaldırılmıştır

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 1 Temmuz 2019 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 31.10.2018 Sayı : 2018/197 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 1 Temmuz 2019 Tarihine Ertelenmiştir

Kreş Ve Gündüz Bakım Evi Yardımlarının Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği Haller Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Yazısı Yayınlamıştır

Tarih : 22.10.2018 Sayı : 2018/196 Kreş Ve Gündüz Bakım Evi Yardımlarının Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği Haller Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Yazısı Yayınlamıştır

Döviz Ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Sıkça Sorulan Sorularda Yer Verilen Örneklerdeki Tüfe Aylık Değişim Oranlarında Bakanlık Tarafından Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 19.10.2018 Sayı : 2018/195 Döviz Ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Sıkça Sorulan Sorularda Yer Verilen Örneklerdeki Tüfe Aylık Değişim Oranlarında Bakanlık Tarafından Değişiklik Yapılmıştır

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Bazı Düzenlemeler

Tarih : 15.10.2018 Sayı : 2018/194 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Bazı Düzenlemeler

Döviz Cinsinden Ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tarih : 15.10.2018 Sayı : 2018/193 Döviz Cinsinden Ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde, Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilmesi Gereken Kdv İle İndirimli Orana Tabi Kdv İadelerinde İade Edilecek Tutarın Hesabına Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 12.10.2018 Sayı : 2018/192 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde, Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilmesi Gereken Kdv İle İndirimli Orana Tabi Kdv İadelerinde İade Edilecek Tutarın Hesabına Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 12.10.2018 Sayı : 2018/191 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Hangi Sözleşmelerin Döviz Cinsi Veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenebileceğine Dair Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 08.10.2018 Sayı : 2018/190 Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Hangi Sözleşmelerin Döviz Cinsi Veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenebileceğine Dair Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Muhasebe Standartları (Tms) Uygulama Kapsamına İlişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 03.10.2018 Sayı : 2018/189 Türkiye Muhasebe Standartları (Tms) Uygulama Kapsamına İlişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Kararı Yayınlanmıştır

7143 Sayılı Kanun Kapsamında 1 Ekim 2018 Günü Ödenmesi Gereken İlk Taksitlerin Ödeme Süresi 15 Ekim 2018 Gününe Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 03.10.2018 Sayı : 2018/188 7143 Sayılı Kanun Kapsamında 1 Ekim 2018 Günü Ödenmesi Gereken İlk Taksitlerin Ödeme Süresi 15 Ekim 2018 Gününe Kadar Uzatılmıştır

30.09.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 01.10.2018 Sayı : 2018/187 30.09.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Ötv Kanunu’na Ekli (Iı) Sayılı Listede Yer Alan 87.03 Gtip Numaralı Araçlardan Bazılarının Ötv Oranlarına Esas Matrahları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 28.09.2018 Sayı : 2018/186 Ötv Kanunu’na Ekli (Iı) Sayılı Listede Yer Alan 87.03 Gtip Numaralı Araçlardan Bazılarının Ötv Oranlarına Esas Matrahları Yeniden Belirlenmiştir

Yabancıların Türk Vatandaşlığı Kazanabilmesine Dair Türkiye’de Gerçekleştirmeleri Gereken Yatırımlara Dair Hadlerde İndirim Yapılmıştır

Tarih : 24.09.2018 Sayı : 2018/185 Yabancıların Türk Vatandaşlığı Kazanabilmesine Dair Türkiye’de Gerçekleştirmeleri Gereken Yatırımlara Dair Hadlerde İndirim Yapılmıştır

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Tarih : 24.09.2018 Sayı : 2018/184 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Yer Alan Bedellerin Türk Lirası Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

Tarih : 18.09.2018 Sayı : 2018/183 Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Yer Alan Bedellerin Türk Lirası Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

Sermaye Şirketlerinde Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Ve Bu Hallerde Yönetim Organı Ve Genel Kurul Tarafından Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 17.09.2018 Sayı : 2018/182 Sermaye Şirketlerinde Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Ve Bu Hallerde Yönetim Organı Ve Genel Kurul Tarafından Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 17.09.2018 Sayı : 2018/181 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Menkul Ve Gayrimenkul Alım Satımı İle Taşıt, Menkul Ve Gayrimenkul Kiralaması, Finansal Kiralama, İş, Hizmet Ve Eser Sözleşmelerinin Türk Lirası Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilmiştir

Tarih : 17.09.2018 Sayı : 2018/180 Menkul Ve Gayrimenkul Alım Satımı İle Taşıt, Menkul Ve Gayrimenkul Kiralaması, Finansal Kiralama, İş, Hizmet Ve Eser Sözleşmelerinin Türk Lirası Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilmiştir

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 07.09.2018 Sayı : 2018/179 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kayıt Olma Yükümlülüğüne Tabi Olacaklar İle Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıç Tarihleri Belirlenmiştir

Tarih : 07.09.2018 Sayı : 2018/178 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kayıt Olma Yükümlülüğüne Tabi Olacaklar İle Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıç Tarihleri Belirlenmiştir

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi Zorunluluğuna Dair (Geçici /Altı Ay Süreli) Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 07.09.2018 Sayı : 2018/177 İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi Zorunluluğuna Dair (Geçici /Altı Ay Süreli) Düzenleme Yapılmıştır

7143 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımı Yapan Mükelleflerin Özel Esaslardan Çıkarılmasına Dair Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 07.09.2018 Sayı : 2018/176 7143 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımı Yapan Mükelleflerin Özel Esaslardan Çıkarılmasına Dair Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tecil Faizi Oranının Yıllık %12’den % 22’ye Yükseltilmesine Dair Tahsilat Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 07.09.2018 Sayı : 2018/175 Tecil Faizi Oranının Yıllık %12’den % 22’ye Yükseltilmesine Dair Tahsilat Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Gecikme Zammı Oranı %1,40’dan % 2’ye Yükseltilmiştir

Tarih : 07.09.2018 Sayı : 2018/174 Gecikme Zammı Oranı %1,40’dan % 2’ye Yükseltilmiştir

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Elde Edilecek Kazançlarda Uygulanacak Gelir Ve Kurumlar Vergisi İstisnasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nda Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 03.09.2018 Sayı : 2018/173 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Elde Edilecek Kazançlarda Uygulanacak Gelir Ve Kurumlar Vergisi İstisnasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nda Değişiklik Yapılmıştır

Döviz Ve Türk Lirası Mevduat Faizleri İle Katılım Bankaları Katılma Hesabı Karşılığı Ödenen Kâr Paylarından Yapılacak Stopaj Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 03.09.2018 Sayı : 2018/172 Döviz Ve Türk Lirası Mevduat Faizleri İle Katılım Bankaları Katılma Hesabı Karşılığı Ödenen Kâr Paylarından Yapılacak Stopaj Oranları Değiştirilmiştir

Yurtdışında Elde Edilen Bazı Kazançların 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir Ve Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmesi İle İlgili Süreler Altı Ay Uzatılmıştır

Tarih : 03.09.2018 Sayı : 2018/171 Yurtdışında Elde Edilen Bazı Kazançların 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir Ve Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmesi İle İlgili Süreler Altı Ay Uzatılmıştır

Yurtdışında Sahip Olunan Varlıkların 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirimi Ve Türkiye’ye Getirilmesine Dair İlave Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 27.08.2018 Sayı : 2018/170 Yurtdışında Sahip Olunan Varlıkların 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirimi Ve Türkiye’ye Getirilmesine Dair İlave Açıklamalar Yapılmıştır

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2019 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

Tarih : 27.08.2018 Sayı : 2018/169 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2019 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Kdv Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Tarih : 27.08.2018 Sayı : 2018/168 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Kdv Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanların Kamu Menfaatine Yararlı Derneklere Veya Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara 10.09.2018 Tarihine Kadar Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı

Tarih : 16.08.2018 Sayı : 2018/167 Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanların Kamu Menfaatine Yararlı Derneklere Veya Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara 10.09.2018 Tarihine Kadar Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı

Ötv Kanunu (I) Sayılı Liste (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Akaryakıt Ürünlerinin Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 16.08.2018 Sayı : 2018/166 Ötv Kanunu (I) Sayılı Liste (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Akaryakıt Ürünlerinin Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

E-İrsaliye, E-Fatura Ve E-Arşiv Fatura Kapsamının Genişletilmesine Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslakları Güncellenmiştir

Tarih : 15.08.2018 Sayı : 2018/165 E-İrsaliye, E-Fatura Ve E-Arşiv Fatura Kapsamının Genişletilmesine Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslakları Güncellenmiştir

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Taslağı Yayınlanmıştır

Tarih : 07.08.2018 Sayı : 2018/164 E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Taslağı Yayınlanmıştır

E-Arşiv Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 03.08.2018 Sayı : 2018/163 E-Arşiv Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması İçin Başvuru Süresi 27 Ağustos 2018 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 01.08.2018 Sayı : 2018/162 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması İçin Başvuru Süresi 27 Ağustos 2018 Tarihine Uzatılmıştır

Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Tarih : 25.07.2018 Sayı : 2018/161 Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Türkiye’de Yerleşik %100 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Yurtdışında Yerleşik Ortaklarından Veya Diğer Grup Şirketlerinden “Döviz Geliri Şartı Olmaksızın” Döviz Kredisi Temin Edebilmelerinin Şartları Belirlenmiştir

Tarih : 23.07.2018 Sayı : 2018/160 Türkiye’de Yerleşik %100 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Yurtdışında Yerleşik Ortaklarından Veya Diğer Grup Şirketlerinden “Döviz Geliri Şartı Olmaksızın” Döviz Kredisi Temin Edebilmelerinin Şartları Belirlenmiştir

Kesinleşmiş Vergi Ve Cezalar İle Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi Ve Cezalara Dair Borçlu Mükelleflerin 2018 Yılında İlan Edilerek Açıklanmasına Dair 501 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 10.07.2018 Sayı : 2018/159 Kesinleşmiş Vergi Ve Cezalar İle Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi Ve Cezalara Dair Borçlu Mükelleflerin 2018 Yılında İlan Edilerek Açıklanmasına Dair 501 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Aktife Kayıtlı Taşınmazların İstenmesi Halinde En Geç 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlenebilmesine Dair Düzenlemenin Uygulama Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

Tarih : 10.07.2018 Sayı : 2018/158 Aktife Kayıtlı Taşınmazların İstenmesi Halinde En Geç 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlenebilmesine Dair Düzenlemenin Uygulama Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 Ve 20. Maddeleri Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 09.07.2018 Sayı : 2018/157 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 Ve 20. Maddeleri Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Gerçekleştirilebilecek Yeni İşlemler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 09.07.2018 Sayı : 2018/156 İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Gerçekleştirilebilecek Yeni İşlemler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 09.07.2018 Sayı : 2018/155 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Oecd Transfer Fiyatlandırması Rehberine İlişkin Son Değişiklikler

Tarih : 06.07.2018 Sayı : 2018/154 Oecd Transfer Fiyatlandırması Rehberine İlişkin Son Değişiklikler

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2018 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekt

Tarih : 06.07.2018 Sayı : 2018/153 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2018 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

01.07.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 06.07.2018 Sayı : 2018/152 01.07.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.07.2018 – 31.12.2018 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 06.07.2018 Sayı : 2018/151 01.07.2018 – 31.12.2018 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

7103 Ve 7104 Sayılı Kanunlar İle Ötv Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelere Bağlı Olarak Ötv (III) Ve Ötv (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 06.07.2018 Sayı : 2018/150 7103 Ve 7104 Sayılı Kanunlar İle Ötv Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelere Bağlı Olarak Ötv (III) Ve Ötv (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişiklikler Yapılmıştır

7143 Sayılı Kanunun Varlık Barışı İle Yurt Dışında Elde Edilmiş Bazı Kazançların Vergiden İstisna Edilmesine İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 05.07.2018 Sayı : 2018/149 7143 Sayılı Kanunun Varlık Barışı İle Yurt Dışında Elde Edilmiş Bazı Kazançların Vergiden İstisna Edilmesine İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 02.07.2018 Sayı : 2018/148 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Bazı Tütün Ürünlerinin Ötv Miktarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 02.07.2018 Sayı : 2018/147 Bazı Tütün Ürünlerinin Ötv Miktarları Yeniden Belirlenmiştir

30.06.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 02.07.2018 Sayı : 2018/146 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsamında Düzenlenmesi Gereken Denetim Sözleşmesinin Son Tarihi 31.07.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 02.07.2018 Sayı : 2018/145 Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsamında Düzenlenmesi Gereken Denetim Sözleşmesinin Son Tarihi 31.07.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Gerçek Ve Tüzel Kişilerden Döviz Pozisyonları Hakkında Her Türlü Bilgi Ve Belge İsteme Yetkisi Verilmiştir

Tarih : 02.07.2018 Sayı : 2018/144 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Gerçek Ve Tüzel Kişilerden Döviz Pozisyonları Hakkında Her Türlü Bilgi Ve Belge İsteme Yetkisi Verilmiştir

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Yürürlük Tarihi 1 Temmuz 2018 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 02.07.2018 Sayı : 2018/143 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Yürürlük Tarihi 1 Temmuz 2018 Olarak Belirlenmiştir

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (İmalat, Bilişim Sektörü Teşviği) Uygulamasıyla İlgili 2018-22 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2018 Sayı : 2018/142 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (İmalat, Bilişim Sektörü Teşviği) Uygulamasıyla İlgili 2018-22 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2018 Sayı : 2018/141 Asgari Ücret Desteğine İlişkin Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 27.06.2018 Sayı : 2018/140 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 27.06.2018 Sayı : 2018/139 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri İle Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 26.06.2018 Sayı : 2018/138 Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri İle Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

4447 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Ve Ücret Desteği Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 22.06.2018 Sayı : 2018/137 4447 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Ve Ücret Desteği Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121.Maddesi Kapsamında (%5 Vergi İndirimi) Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 22.06.2018 Sayı : 2018/136 Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121.Maddesi Kapsamında (%5 Vergi İndirimi) Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

5510 Sayılı Kanunu’nun Geçici 75. Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 20.06.2018 Sayı : 2018/135 5510 Sayılı Kanunu’nun Geçici 75. Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 20.06.2018 Sayı : 2018/134 Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

2018 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 19.06.2018 Sayı : 2018/133 2018 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamalarına Dair Yapılan Yasal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2018 Sayı : 2018/132 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamalarına Dair Yapılan Yasal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

7103 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2018 Sayı : 2018/131 7103 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2018 Sayı : 2018/130 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Matrah Ve Vergi Artırımı Beyannameleri E-Beyanname Sistemi Üzerinden Verilebilecektir

Tarih : 18.06.2018 Sayı : 2018/129 Matrah Ve Vergi Artırımı Beyannameleri E-Beyanname Sistemi Üzerinden Verilebilecektir

7103 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Kapsamında Bazı Araçların Hurdaya Ayrılması Veya İhraç Edilmesi Sonrasında Aynı Cinsten Yeni Bir Araç Alımında Ötv Uygulamasına (Ötv İndirimine) Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 13.06.2018 Sayı : 2018/128 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Kapsamında Bazı Araçların Hurdaya Ayrılması Veya İhraç Edilmesi Sonrasında Aynı Cinsten Yeni Bir Araç Alımında Ötv Uygulamasına (Ötv İndirimine) Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

7143 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 13.06.2018 Sayı : 2018/127 7143 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

50 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 13.06.2018 Sayı : 2018/126 50 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 12.06.2018 Sayı : 2018/125 Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin “E-Tuys” Sistemi Üzerinden Yürütülmesine Dair Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

Tarih : 12.06.2018 Sayı : 2018/124 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin “E-Tuys” Sistemi Üzerinden Yürütülmesine Dair Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

7103 Ve 7104 Sayılı Kanunlar İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 11.06.2018 Sayı : 2018/123 7103 Ve 7104 Sayılı Kanunlar İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2018/1) Yayınlanmıştır

Tarih : 08.06.2018 Sayı : 2018/122 Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2018/1) Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Filipinler Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Tespit Edilmiştir

Tarih : 08.06.2018 Sayı : 2018/121 Türkiye Cumhuriyeti İle Filipinler Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Tespit Edilmiştir

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi” İle İlgili Yapılacak İşlemler İçin 1 No.lı Kdv Beyannamesi İle Ba-Bs Formlarında Güncelle

Tarih : 08.06.2018 Sayı : 2018/120 Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi” İle İlgili Yapılacak İşlemler İçin 1 No.lı Kdv Beyannamesi İle Ba-Bs Formlarında Güncelleme Yapılmıştır

Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 04.06.2018 Sayı : 2018/119 Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 04.06.2018 Sayı : 2018/118 Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Ipa Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Sözleşme Süresinden Sonra Fatura Düzenlenmesi Halinde Kdv İadelerine İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 04.06.2018 Sayı : 2018/117 Ipa Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Sözleşme Süresinden Sonra Fatura Düzenlenmesi Halinde Kdv İadelerine İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Ipa - Iı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Sözleşme Süresinden Sonra Fatura Düzenlenmesi Halinde Kdv İadelerine İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 04.06.2018 Sayı : 2018/116 Ipa - Iı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Sözleşme Süresinden Sonra Fatura Düzenlenmesi Halinde Kdv İadelerine İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamındaki Şirket Ve Şubelerin Vermeleri Gereken Bazı Bilgilerin Elektronik Ortamda Ve Yetkilendirilmiş Kişiler Aracılığıyla Verilmesine Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 04.06.2018 Sayı : 2018/115 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamındaki Şirket Ve Şubelerin Vermeleri Gereken Bazı Bilgilerin Elektronik Ortamda Ve Yetkilendirilmiş Kişiler Aracılığıyla Verilmesine Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

Yatırım Teşvik Belgesine İlişkin İş Ve İşlemleri Elektronik Ortamda Yatırımcı Adına Yapması İçin “Kullanıcı” Sıfatı İle Kimlerin, Nasıl Yetkilendirileceğine Dair Usul Ve Esasları Düzenleyen Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 04.06.2018 Sayı : 2018/114 Yatırım Teşvik Belgesine İlişkin İş Ve İşlemleri Elektronik Ortamda Yatırımcı Adına Yapması İçin “Kullanıcı” Sıfatı İle Kimlerin, Nasıl Yetkilendirileceğine Dair Usul Ve Esasları Düzenleyen Tebliğ Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 01.06.2018 Sayı : 2018/113 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

27 Mart 2018 Tarihi Sonrasında Kuruluşu Tescil Edilmiş Ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırım Yapacak Olan Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinde, Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlemesinde Uygulanabilecek Verg

Tarih : 31.05.2018 Sayı : 2018/112 27 Mart 2018 Tarihi Sonrasında Kuruluşu Tescil Edilmiş Ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırım Yapacak Olan Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinde, Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlemesinde Uygulanabilecek Vergi Usul Kanunu 280/A Maddesi Kapsamında Özel Değerleme Hükümlerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

İmha Edilmesi Zorunlu Malların Vuk Madde 278 Kapsamında Değerlenmesine Dair Genel Açıklamalar İle Vuk 278/A Maddesindeki Özel Değerleme Hükmü Çerçevesinde “Süreklilik Arz Eden” Şekilde İmhası Zorunlu Emtiası Olan Mükelleflerde İmha Süreçlerine Dair

Tarih : 31.05.2018 Sayı : 2018/111 İmha Edilmesi Zorunlu Malların Vuk Madde 278 Kapsamında Değerlenmesine Dair Genel Açıklamalar İle Vuk 278/A Maddesindeki Özel Değerleme Hükmü Çerçevesinde “Süreklilik Arz Eden” Şekilde İmhası Zorunlu Emtiası Olan Mükelleflerde İmha Süreçlerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısı Dikkate Alınmak Suretiyle Amortisman Hesaplanabilecek Makine Ve Teçhizatlar Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 29.05.2018 Sayı : 2018/110 Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısı Dikkate Alınmak Suretiyle Amortisman Hesaplanabilecek Makine Ve Teçhizatlar Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Başvuru Tarihleri İle Kayıtlarını Sisteme Kaydetme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 29.05.2018 Sayı : 2018/109 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Başvuru Tarihleri İle Kayıtlarını Sisteme Kaydetme Süreleri Uzatılmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesine Dair Başlangıç Tarihi 1 Temmuz 2018 Tarihinden 1 Ekim 2018 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 29.05.2018 Sayı : 2018/108 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesine Dair Başlangıç Tarihi 1 Temmuz 2018 Tarihinden 1 Ekim 2018 Tarihine Ertelenmiştir

Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2018 Sayı : 2018/107 Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Sermaye Şirketlerinin Kapsama Girdikleri Tarihten İtibaren Üç Ay İçinde İnternet Sitesi Açma Zorunlulukları Hakkında

Tarih : 28.05.2018 Sayı : 2018/106 Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Sermaye Şirketlerinin Kapsama Girdikleri Tarihten İtibaren Üç Ay İçinde İnternet Sitesi Açma Zorunlulukları Hakkında

Ödeme Kaydedici Cihazlarda Gerçekleştirilen Bazı İşlemlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Raporlanmasına Dair Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2018 Sayı : 2018/105 Ödeme Kaydedici Cihazlarda Gerçekleştirilen Bazı İşlemlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Raporlanmasına Dair Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Hadler Ve Diğer Şartlar Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 28.05.2018 Sayı : 2018/104 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Hadler Ve Diğer Şartlar Yeniden Belirlenmiştir

Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerlenmesine Dair Düzenlemeyi De İçeren 7144 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2018 Sayı : 2018/103 Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerlenmesine Dair Düzenlemeyi De İçeren 7144 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2018 Sayı : 2018/102 Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2018 Sayı : 2018/101 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

31 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 28.05.2018 Sayı : 2018/100 31 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Sigorta Primi Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanılması İle İlgili Yapılacak Başvuruların İnternet Ortamında Elektronik Olarak Yapılmasına Dair Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 24.05.2018 Sayı : 2018/099 Sigorta Primi Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanılması İle İlgili Yapılacak Başvuruların İnternet Ortamında Elektronik Olarak Yapılmasına Dair Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu Yayınlanmıştır

Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi Gününe Kadar Uzatıldı

Tarih : 22.05.2018 Sayı : 2018/098 Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi Gününe Kadar Uzatıldı

Ekim Ayı Sonuna Kadar İşyeri Teslimlerinde Kdv Oranının % 8 Olarak Uygulanması Ve Hurdaya Ayrılan Araçlar Ve Yeni İktisaplarda Terkin Edilecek Ötv Tutarları Hakkında Düzenlemeler İçeren Kararname Yayınlanmştır

Tarih : 21.05.2018 Sayı : 2018/097 Ekim Ayı Sonuna Kadar İşyeri Teslimlerinde Kdv Oranının % 8 Olarak Uygulanması Ve Hurdaya Ayrılan Araçlar Ve Yeni İktisaplarda Terkin Edilecek Ötv Tutarları Hakkında Düzenlemeler İçeren Kararname Yayınlanmştır

Maliye Bakanlığı Limited Şirketlerin Nevi Değiştirerek Anonim Şirkete Dönüşmelerinde Anonim Şirket Pay Senetlerinin İktisap Tarihi Konusunda Özelge Düzeyinde Görüş Değiştirmiştir

Tarih : 21.05.2018 Sayı : 2018/096 Maliye Bakanlığı Limited Şirketlerin Nevi Değiştirerek Anonim Şirkete Dönüşmelerinde Anonim Şirket Pay Senetlerinin İktisap Tarihi Konusunda Özelge Düzeyinde Görüş Değiştirmiştir

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 18.05.2018 Sayı : 2018/095 Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilmiştir

Tarih : 17.05.2018 Sayı : 2018/094 Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilmiştir

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı Olması Halinde Fiyat Artışı Kadar Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Tutarında İndirim Uygulanması, Fiyat Azalışı Olması Halinde İse Verginin 17/05/2018 Günü İtibariyle Uygulanan Miktarı Aşmamasına Dair Kararname Yayınlanmı

Tarih : 17.05.2018 Sayı : 2018/093 Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı Olması Halinde Fiyat Artışı Kadar Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Tutarında İndirim Uygulanması, Fiyat Azalışı Olması Halinde İse Verginin 17/05/2018 Günü İtibariyle Uygulanan Miktarı Aşmamasına Dair Kararname Yayınlanmıştır

Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Yayınlanmıştır

Tarih : 14.05.2018 Sayı : 2018/092 Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Yayınlanmıştır

Sermaye İthali Ve Sermaye İhracı İle Yurt Dışından Ve Yurt İçinden Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Düzenlemelere Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Da İçeren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 11.05.2018 Sayı : 2018/091 Sermaye İthali Ve Sermaye İhracı İle Yurt Dışından Ve Yurt İçinden Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Düzenlemelere Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Da İçeren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranının İşleme Alındığına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 11.05.2018 Sayı : 2018/090 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranının İşleme Alındığına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Geriye Dönük Prim Teşviki, Destek Ve İndirimlerinden Yararlanabilme İmkânı Hakkında Hatırlatma

Tarih : 11.05.2018 Sayı : 2018/089 Geriye Dönük Prim Teşviki, Destek Ve İndirimlerinden Yararlanabilme İmkânı Hakkında Hatırlatma

Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 11.05.2018 Sayı : 2018/088 Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Vergi Uygulamaları Açısından Önemli Düzenlemeler İçeren Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 11.05.2018 Sayı : 2018/087 Vergi Uygulamaları Açısından Önemli Düzenlemeler İçeren Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

İl Özel İdareleri, Belediyeler İle Bağlı Kuruluşları Ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerine 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Sunulan Bazı Personel Çalıştırılması Hizmetlerinde Kdv Oranı %1 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 11.05.2018 Sayı : 2018/086 İl Özel İdareleri, Belediyeler İle Bağlı Kuruluşları Ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerine 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Sunulan Bazı Personel Çalıştırılması Hizmetlerinde Kdv Oranı %1 Olarak Tespit Edilmiştir

Vergi Ve Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Özet Bilgilendirme

Tarih : 10.05.2018 Sayı : 2018/085 Vergi Ve Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Özet Bilgilendirme

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2017 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 04.05.2018 Sayı : 2018/084 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2017 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

E-Vergi Levhası

Tarih : 04.05.2018 Sayı : 2018/083 E-Vergi Levhası

Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Gerçekleştirilecek Asgari 7.500 Yatak Kapasitesini Haiz Turizm Yatırımları Devlet Yardımları Kapsamına Dahil Edilmiştir

Tarih : 02.05.2018 Sayı : 2018/082 Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Gerçekleştirilecek Asgari 7.500 Yatak Kapasitesini Haiz Turizm Yatırımları Devlet Yardımları Kapsamına Dahil Edilmiştir

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun Ve Sigorta Bedellerinin Yazılması İle İlgili Uygulama Teknik Sorunlar Nedeniyle İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir

Tarih : 02.05.2018 Sayı : 2018/081 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun Ve Sigorta Bedellerinin Yazılması İle İlgili Uygulama Teknik Sorunlar Nedeniyle İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirim Süresi, 31 Mart 2018 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemi İçin 18 Mayıs 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.04.2018 Sayı : 2018/080 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirim Süresi, 31 Mart 2018 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemi İçin 18 Mayıs 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Nisan 2018 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 25.04.2018 Sayı : 2018-079 Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Nisan 2018 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle E-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi Ve E- Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 20.04.2018 Sayı : 2018/078 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle E-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi Ve E- Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

E-İrsaliye Uygulamasının Zorunlu Olması Ve E-Fatura İle E-Arşiv Fatura Kapsamının Genişletilmesine Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslakları Yayınlanmıştır

Tarih : 18.04.2018 Sayı : 2018/077 E-İrsaliye Uygulamasının Zorunlu Olması Ve E-Fatura İle E-Arşiv Fatura Kapsamının Genişletilmesine Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslakları Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Bildirimlerinin Bağımsız Denetimine Dair Yapılacak Sözleşmelerin Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu’na Bildirimi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 18.04.2018 Sayı : 2018/076 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Bildirimlerinin Bağımsız Denetimine Dair Yapılacak Sözleşmelerin Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu’na Bildirimi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ülkede Yerleşik Olan İmzaya Yetkili Kimselerin İmza Beyanı, Bunların İmzalarının O Ülkedeki Türk Konsolosluğundan Onaylatılması Suretiyle De Verilebilecektir

Tarih : 17.04.2018 Sayı : 2018/075 Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ülkede Yerleşik Olan İmzaya Yetkili Kimselerin İmza Beyanı, Bunların İmzalarının O Ülkedeki Türk Konsolosluğundan Onaylatılması Suretiyle De Verilebilecektir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Bildirimi Girişlerine Açılmış Olup, Veri Girişlerine İlişkin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 17.04.2018 Sayı : 2018/074 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Bildirimi Girişlerine Açılmış Olup, Veri Girişlerine İlişkin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Yayınlanmıştır

2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 16.04.2018 Sayı : 2018/073 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun Ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru

Tarih : 16.04.2018 Sayı : 2018/072 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun Ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru

Ötv (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 16.04.2018 Sayı : 2018/071 Ötv (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler

Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 10.04.2018 Sayı : 2018/070 Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

15 Milyon Abd Doları Ve Üstünde Döviz Kredi Borcu Olan Firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Yapacakları Veri Bildirimi Ve Bu Bildirimlerin Bağımsız Denetimi

Tarih : 09.04.2018 Sayı : 2018/069 15 Milyon Abd Doları Ve Üstünde Döviz Kredi Borcu Olan Firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Yapacakları Veri Bildirimi Ve Bu Bildirimlerin Bağımsız Denetimi

Ötv İadesi Risk Analiz Sistemi – “Ötvira” (Ötv İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Ve Değerlendirilmesi) Hakkında Ötv Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 09.04.2018 Sayı : 2018/068 Ötv İadesi Risk Analiz Sistemi – “Ötvira” (Ötv İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Ve Değerlendirilmesi) Hakkında Ötv Sirküleri Yayınlanmıştır

Vergi Kanunlarında Değişiklikler, Geriye Dönük Prim Teşviki Başvurusu İmkânı, Yeni İstihdam Teşvikleri Başta Olmak Üzere Pek Çok Önemli Değişiklik Ve Düzenlemeler İçeren 7103 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 05.04.2018 Sayı : 2018/067 Vergi Kanunlarında Değişiklikler, Geriye Dönük Prim Teşviki Başvurusu İmkânı, Yeni İstihdam Teşvikleri Başta Olmak Üzere Pek Çok Önemli Değişiklik Ve Düzenlemeler İçeren 7103 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

31.03.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 03.04.2018 Sayı : 2018-065 31.03.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Kanunun 88. Maddesi Kapsamındaki Prim Ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar

Tarih : 03.04.2018 Sayı : 2018/066 Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Kanunun 88. Maddesi Kapsamındaki Prim Ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar

İflasın Ertelenmesi Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılması Ve Elektronik Tebligat Kapsamının Genişletilmesine Dair Düzenlemeleri De İçeren 7101 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 30.03.2018 Sayı : 2018/064 İflasın Ertelenmesi Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılması Ve Elektronik Tebligat Kapsamının Genişletilmesine Dair Düzenlemeleri De İçeren 7101 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Tarih : 30.03.2018 Sayı : 2018/063 Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 30.03.2018 Sayı : 2018/062 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik İşlemlerine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2018 Sayı : 2018/061 Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik İşlemlerine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 26.03.2018 Sayı : 2018/060 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Kapsamında Teciline Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Belirleyen Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2018 Sayı : 2018/059 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Kapsamında Teciline Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Belirleyen Tebliğ Yayınlanmıştır

2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 23.03.2018 Sayı : 2018/058 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Türkiye-Vietnam Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 19.03.2018 Sayı : 2018/057 Türkiye-Vietnam Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 19.03.2018 Sayı : 2018/056 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 16.03.2018 Sayı : 2018/055 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

7099 Sayılı Kanun İle Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İle Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 16.03.2018 Sayı : 2018/054 7099 Sayılı Kanun İle Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İle Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

2017 Yılı Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Beş Puanlık Vergi İndirimi Uygulamasına Dair Hatırlatma Ve Uyarılar

Tarih : 12.03.2018 Sayı : 2018/053 2017 Yılı Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Beş Puanlık Vergi İndirimi Uygulamasına Dair Hatırlatma Ve Uyarılar

Kdv Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Öngören Kanun Tasarısı TBMM’ne Sunulmuştur

Tarih : 05.03.2018 Sayı : 2018/052 Kdv Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Öngören Kanun Tasarısı TBMM’ne Sunulmuştur

İnteraktif Vergi Uygulamasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 01.03.2018 Sayı : 2018/051 İnteraktif Vergi Uygulamasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Kapsamında Tecilinde Çok Zor Durum Halinin Tespiti, Derecelendirilmesi Ve Dereceye Göre Tecil Faiz Oranı İle Tecil Süresinin Belirlenmesine Dair Kriterleri İçeren Bakanlar Kuru

Tarih : 26.02.2018 Sayı : 2018/050 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Kapsamında Tecilinde Çok Zor Durum Halinin Tespiti, Derecelendirilmesi Ve Dereceye Göre Tecil Faiz Oranı İle Tecil Süresinin Belirlenmesine Dair Kriterleri İçeren Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 26.02.2018 Sayı : 2018/049 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu İle E-Fatura, E-Defter, E-Bilet, İhracat Ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Güncellenmiştir

Tarih : 26.02.2018 Sayı : 2018/048 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu İle E-Fatura, E-Defter, E-Bilet, İhracat Ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Güncellenmiştir

Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Defter Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılmıştır. Ayrıca Sistemi Kullanan Mükellefler 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerini E-Beyanname Sistemi Üzerinden Verebileceklerdir

Tarih : 23.02.2018 Sayı : 2018/047 Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Defter Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılmıştır. Ayrıca Sistemi Kullanan Mükellefler 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerini E-Beyanname Sistemi Üzerinden Verebileceklerdir

Entegrasyon Yatırımlarında Farklı Bölgelerde Gerçekleştirilecek Yatırımlar Ayrı Teşvik Belgesi Düzenlemesi Kaydıyla Bulunduğu Bölgenin Teşvikinden Yararlanacaktır

Tarih : 23.02.2018 Sayı : 2018/046 Entegrasyon Yatırımlarında Farklı Bölgelerde Gerçekleştirilecek Yatırımlar Ayrı Teşvik Belgesi Düzenlemesi Kaydıyla Bulunduğu Bölgenin Teşvikinden Yararlanacaktır

Yılsonu İtibariyle Yabancı Para Nakdi Kredi Ve Dövize Endeksli Kredileri Toplamı 15 Milyon Abd Doları Ve Üstünde Olan Firmalar Merkez Bankası’na Bildirimde Bulunacak Olup Sözkonusu Bildirimler Bağımsız Denetime Tabi Olacaktır

Tarih : 23.02.2018 Sayı : 2018/045 Yılsonu İtibariyle Yabancı Para Nakdi Kredi Ve Dövize Endeksli Kredileri Toplamı 15 Milyon Abd Doları Ve Üstünde Olan Firmalar Merkez Bankası’na Bildirimde Bulunacak Olup Sözkonusu Bildirimler Bağımsız Denetime Tabi Olacaktır

Yeni Torba Tasarı İle Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İçin Öngörülen Düzenlemeler Ve Vergi Kanunlarında Yapılacak Bazı Değişiklikler

Tarih : 16.02.2018 Sayı : 2018/044 Yeni Torba Tasarı İle Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İçin Öngörülen Düzenlemeler Ve Vergi Kanunlarında Yapılacak Bazı Değişiklikler

Ötv (I) Sayılı Liste Kapsamında İndirimli Vergi Uygulamasında Ötv İade İşlem Ve Süreçlerine Dair Yapılan Değişiklikler

Tarih : 16.02.2018 Sayı : 2018/043 Ötv (I) Sayılı Liste Kapsamında İndirimli Vergi Uygulamasında Ötv İade İşlem Ve Süreçlerine Dair Yapılan Değişiklikler

2017/4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 12.02.2018 Sayı : 2018/042 2017/4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Tarihine Uzatılmıştır

Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 12.02.2018 Sayı : 2018/041 Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinden Geçiş Ücretlerinde Kdv Oranı %8 Olarak Uygulanacaktır

Tarih : 08.02.2018 Sayı : 2018/040 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinden Geçiş Ücretlerinde Kdv Oranı %8 Olarak Uygulanacaktır

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 02.02.2018 Sayı : 2018/039 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hakkında Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 01.02.2018 Sayı : 2018/038 Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hakkında Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nca Muhataplarına Tebliğ Edilecek Evraklar Elektronik Ortamda Tebliğ Edilebilecektir

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/037 Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nca Muhataplarına Tebliğ Edilecek Evraklar Elektronik Ortamda Tebliğ Edilebilecektir

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/036 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Beratları Yüklenen E-Defterlerin E-Defter Görüntüleyici Uygulamasında Test Edilmesi Ve Durum Raporlarının Kontrol Edilmesi Hususunda Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/035 Beratları Yüklenen E-Defterlerin E-Defter Görüntüleyici Uygulamasında Test Edilmesi Ve Durum Raporlarının Kontrol Edilmesi Hususunda Duyuru Yayınlanmıştır

Yurt İçinden Ve Yurt Dışından Döviz Kredisi Ve Dövize Endeksli Kredi Kullanımlarında Sınırlamalar Getiren Ve Yurtiçi Kredi Kullanımlarında Diğer Bazı Düzenlemeler İçeren Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/034 Yurt İçinden Ve Yurt Dışından Döviz Kredisi Ve Dövize Endeksli Kredi Kullanımlarında Sınırlamalar Getiren Ve Yurtiçi Kredi Kullanımlarında Diğer Bazı Düzenlemeler İçeren Karar Yayınlanmıştır

31/12/2017 İtibarıyla Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2018 Sayı : 2018/033 31/12/2017 İtibarıyla Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.01.2018 Sayı : 2018/032 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Karşılıksız Çıkan Çeklerde Bankaların Sorumlu Olacağı Meblağlar Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 23.01.2018 Sayı : 2018/031 Karşılıksız Çıkan Çeklerde Bankaların Sorumlu Olacağı Meblağlar Yeniden Belirlenmiştir

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İle Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Kdv Hesaplanarak Yapılan Satışlar) Kapsamındaki Satışların İhracat Olarak Kabul Edilmesinde Döviz Alım Belgesi Temi

Tarih : 22.01.2018 Sayı : 2018/030 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İle Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Kdv Hesaplanarak Yapılan Satışlar) Kapsamındaki Satışların İhracat Olarak Kabul Edilmesinde Döviz Alım Belgesi Temini Şartı Kaldırılmıştır

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2017 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 16.01.2018 Sayı : 2018/029 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2017 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 09.01.2018 Sayı : 2018/028 Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2017 Sonu İtibariyle Dikkate Alınacak İndirim Oranı % 17,06 Olacaktır

Tarih : 08.01.2018 Sayı : 2017/027 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2017 Sonu İtibariyle Dikkate Alınacak İndirim Oranı % 17,06 Olacaktır

01.01.2018 – 30.06.2018 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 05.01.2018 Sayı : 2018/026 01.01.2018 – 30.06.2018 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.01.2018 – 30.06.2018 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 05.01.2018 Sayı : 2018/025 01.01.2018 – 30.06.2018 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

E-Defter Sistemine Yüklenmiş Beratların Silinmesi Ve Yeni Oluşturulacak Beratların Yüklenmesi Süreçleri İle Birden Fazla E-Bileti Kapsayacak Şekilde Kayıt Yapılabilmesi Konularında E-Defter Uygulama Kılavuzunda Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 05.01.2018 Sayı : 2018/024 E-Defter Sistemine Yüklenmiş Beratların Silinmesi Ve Yeni Oluşturulacak Beratların Yüklenmesi Süreçleri İle Birden Fazla E-Bileti Kapsayacak Şekilde Kayıt Yapılabilmesi Konularında E-Defter Uygulama Kılavuzunda Açıklamalar Yapılmıştır

Bireysel Katılım Yatırımcısına Vergi Avantajı Sağlayan Düzenlemenin Yürürlük Süresini Uzatan, Tütün Fonu Tutarını Yeniden Belirleyen, Bazı Kredilerde Kkdf’nin Sıfır Olarak Uygulanması İle Binek Otolar İle Makaronlardan Alınacak Ötv’ye Dair Düzenlemel

Tarih : 05.01.2018 Sayı : 2018/023 Bireysel Katılım Yatırımcısına Vergi Avantajı Sağlayan Düzenlemenin Yürürlük Süresini Uzatan, Tütün Fonu Tutarını Yeniden Belirleyen, Bazı Kredilerde Kkdf’nin Sıfır Olarak Uygulanması İle Binek Otolar İle Makaronlardan Alınacak Ötv’ye Dair Düzenlemeler İçeren Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2018 Sayı : 2018/022 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

7061 Sayılı Kanun İle Makaronların Ve Meyveli Gazozların Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Kapsamına Dahil Edilmesine Bağlı Olarak Ötv (Iıı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 04.01.2018 Sayı : 2018/021 7061 Sayılı Kanun İle Makaronların Ve Meyveli Gazozların Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Kapsamına Dahil Edilmesine Bağlı Olarak Ötv (Iıı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

2018 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/020 2018 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

2018 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/020 2018 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2018 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/019 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2018 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2018 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/018 2018 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2018 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/017 2018 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2018 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 81 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/016 Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2018 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 81 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2018 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/015 2018 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

2018 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/014 2018 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

18 Yaşından Büyük, 29 Yaşından Küçük Olanlardan Türkiye İş Kurumu’nun İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamını Teşvik Amacıyla 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinin Uygulama Süresi 31.12.2017 Tarihinden 31.12.2018 Tarihine Kadar Uz

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/013 18 Yaşından Büyük, 29 Yaşından Küçük Olanlardan Türkiye İş Kurumu’nun İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamını Teşvik Amacıyla 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinin Uygulama Süresi 31.12.2017 Tarihinden 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Türk Ticaret Kanunu’nda Ve Cazibe Merkezleri Programı Hakkında Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/012 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE TÜRK TİCARET KANUNU’NDA VE CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler İle 2018 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 11.400 Tl Olarak Belirlenmiş Ve Fatih Projesi Kapsamında Uygulanacak Kdv İstisnasının Usul Ve Esasları Belirlenm

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/011 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler İle 2018 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 11.400 Tl Olarak Belirlenmiş Ve Fatih Projesi Kapsamında Uygulanacak Kdv İstisnasının Usul Ve Esasları Belirlenmiştir

2018 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/010 2018 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

1/1/2018 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/009 1/1/2018 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 03.01.2018 Sayı : 2018/008 2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgeli Bina-İnşaat Harcamalarında Kdv İadesi İle 15 Puanlık Ek Yatırıma Katkı Ve % 100 Vergi İndirimi Uygulamasına 2018 Yılında Da Devam Edilecektir

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/007 İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgeli Bina-İnşaat Harcamalarında Kdv İadesi İle 15 Puanlık Ek Yatırıma Katkı Ve % 100 Vergi İndirimi Uygulamasına 2018 Yılında Da Devam Edilecektir

2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/006 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Ön Ödemeli Hatlara Yüklemeler İçin Yapılan Satışlarda Öiv Matrahının Tespiti İle Mobil Abonelik İlk Tesisinde Alınacak Maktu Öiv Ve Fatih Projesi Kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’na Verilecek Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde İstisna Uygulamasına

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/005 Ön Ödemeli Hatlara Yüklemeler İçin Yapılan Satışlarda Öiv Matrahının Tespiti İle Mobil Abonelik İlk Tesisinde Alınacak Maktu Öiv Ve Fatih Projesi Kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’na Verilecek Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde İstisna Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 16 Seri Numaralı Özel İletişim Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2017 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/004 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2017 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2017 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/003 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2017 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/002 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 02.01.2018 Sayı : 2018/001 Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Ödenmelidir