Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

E-Arşiv Uygulamasını Düzenleyen 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2014 Sayı : 2014/228 E-Arşiv Uygulamasını Düzenleyen 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Olup Tms’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar Hakkında Kamu Gözetimi Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2014 Sayı : 2014/227 Bağımsız Denetime Tabi Olup Tms’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar Hakkında Kamu Gözetimi Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

2015 Yılında Geçerli Olacak Harçlar Tarifesine Dair 73 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2014 Sayı : 2014/226 2015 Yılında Geçerli Olacak Harçlar Tarifesine Dair 73 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2015 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Hakkında 46 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2014 Sayı : 2014/225 2015 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Hakkında 46 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Ve 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Tutarlar Hakkında 442 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2014 Sayı : 2014/224 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Ve 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Tutarlar Hakkında 442 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2015 Yılına Ait Emlak (Bina, Arsa Ve Arazi) Vergi Değerleri İle 2015 Yılında Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespiti Hususunda 65 Seri Numaralı Emlak Ve

Tarih : 31.12.2014 Sayı : 2014/223 2015 Yılına Ait Emlak (Bina, Arsa Ve Arazi) Vergi Değerleri İle 2015 Yılında Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespiti Hususunda 65 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen Kdv Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmıyla İlgili Sınır 2015 Yılı İçin 19.500 Tl Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 31.12.2014 Sayı : 2014/222 İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen Kdv Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmıyla İlgili Sınır 2015 Yılı İçin 19.500 Tl Olarak Belirlenmiştir

Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru İle Bu İşlemlere Uygulanacak Emsal Sayılar Hakkında 74 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2014 Sayı : 2014/221 Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru İle Bu İşlemlere Uygulanacak Emsal Sayılar Hakkında 74 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2015 Yılında Uygulanacak Nispi Ve Maktu Damga Vergilerine Dair 58 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2014 Sayı : 2014/220 2015 Yılında Uygulanacak Nispi Ve Maktu Damga Vergilerine Dair 58 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2015 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Dair 45 Seri Numaralı Mtv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2014 Sayı : 2014/219 2015 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Dair 45 Seri Numaralı Mtv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2015 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi İle Vergiden İstisna Tutulacak Tutarlara Dair 46 Seri Numaralı Veraset Ve İntikal Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2014 Sayı : 2014/218 2015 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi İle Vergiden İstisna Tutulacak Tutarlara Dair 46 Seri Numaralı Veraset Ve İntikal Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Vergiye İlişkin Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11) Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2014 Sayı : 2014/217 Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Vergiye İlişkin Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11) Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetçi Kimliği Ve Belgesi, Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi, Bağımsız Denetçilik Sınav Ücretleri İle Bağımsız Denetçi Mühür Ücretine Dair Ücret Tarifeleri 2015 Yılında Değiştirilmeden Uygulanacaktır

Tarih : 30.12.2014 Sayı : 2014/216 Bağımsız Denetçi Kimliği Ve Belgesi, Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi, Bağımsız Denetçilik Sınav Ücretleri İle Bağımsız Denetçi Mühür Ücretine Dair Ücret Tarifeleri 2015 Yılında Değiştirilmeden Uygulanacaktır

Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2015 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi, Vergiden İstisna Tutulacak Bazı Tutarlar İle Hadler Ve Oranlara Dair 287 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2014 Sayı : 2014/215 Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2015 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi, Vergiden İstisna Tutulacak Bazı Tutarlar İle Hadler Ve Oranlara Dair 287 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 26.12.2014 Sayı : 2014/214 Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Sgk Tarafından 6552 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 26.12.2014 Sayı : 2014/213 Sgk Tarafından 6552 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 22.12.2014 Sayı : 2014/212 İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

Kdv İade Listelerinin Pasife Çekilme / İptal Edilme Talep Dilekçelerinin İnternet Ortamında Verilmesine İlişkin İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 22.12.2014 Sayı : 2014/211 Kdv İade Listelerinin Pasife Çekilme / İptal Edilme Talep Dilekçelerinin İnternet Ortamında Verilmesine İlişkin İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 22.12.2014 Sayı : 2014/210 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

E-Defter Uygulaması Elektronik Başvuru Formu Sorgulama Ekranı

Tarih : 16.12.2014 Sayı : 2014/209 E-Defter Uygulaması Elektronik Başvuru Formu Sorgulama Ekranı

6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Kapsamında Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Süre Uzatımı İle İlgili Olarak Genel Tebliğ (Seri No:2) Yayınlanmıştır

Tarih : 16.12.2014 Sayı : 2014/208 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Kapsamında Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Süre Uzatımı İle İlgili Olarak Genel Tebliğ (Seri No:2) Yayınlanmıştır

E-Defter Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 16.12.2014 Sayı : 2014/207 E-Defter Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

E-Defter Erteleme Taleplerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 16.12.2014 Sayı : 2014/206 E-Defter Erteleme Taleplerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi Ve Harç Uygulamasına İlişkin Damga Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 11.12.2014 Sayı : 2014/205 Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi Ve Harç Uygulamasına İlişkin Damga Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Kıymetli Taşlarda Kdv Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 09.12.2014 Sayı : 2014/204 Kıymetli Taşlarda Kdv Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

6552 Sayılı Kanun’un 79. Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2) Yayınlanmıştır

Tarih : 09.12.2014 Sayı : 2014/203 6552 Sayılı Kanun’un 79. Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair)(Seri No:2)Yayınlanmıştır

2013 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2014 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 04.12.2014 Sayı : 2014/202 2013 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2014 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

1 Ocak 2015’den İtibaren E-Defter Tutacak Olan Mükelleflerin Aralık Ayı Sonuna Kadar Başvurularını Yapmaları Gerekmektedir

Tarih : 04.12.2014 Sayı : 2014/201 1 Ocak 2015’den İtibaren E-Defter Tutacak Olan Mükelleflerin Aralık Ayı Sonuna Kadar Başvurularını Yapmaları Gerekmektedir

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru

Tarih : 04.12.2014 Sayı : 2014/200 E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru

6552 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bazı Borçların Yapılandırılmasına Dair Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 02.12.2014 Sayı : 2014/199 6552 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bazı Borçların Yapılandırılmasına Dair Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Bağımsız Denetçilere İlişkin Geçiş Hükümleri Düzenlemesi Hakkında Kamu Gözetimi Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 02.12.2014 Sayı : 2014/198 Bağımsız Denetçilere İlişkin Geçiş Hükümleri Düzenlemesi Hakkında Kamu Gözetimi Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair 2014/2 Seri Numaralı İç Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 02.12.2014 Sayı : 2014/197 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair 2014/2 Seri Numaralı İç Genelge Yayınlanmıştır

Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G.’yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuvarlarına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 01.12.2014 Sayı : 2014/196 Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G.’yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuvarlarına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Oecd’nin 10 No’lı Beps Eylem Planı Çerçevesinde Sunduğu Ve Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin Vıı No’lı Bölümününde Yapılması Önerilen Değişikliklere İlişkin Tartışma Taslağı Yayınlanmıştır

Tarih : 24.11.2014 Sayı : 2014/195 Oecd’nin 10 No’lı Beps Eylem Planı Çerçevesinde Sunduğu Ve Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin Vıı No’lı Bölümününde Yapılması Önerilen Değişikliklere İlişkin Tartışma Taslağı Yayınlanmıştır

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Tarih : 17.11.2014 Sayı : 2014/194 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %10,11 Olarak İlan Edilmiştir

Tarih : 17.11.2014 Sayı : 2014/193 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %10,11 Olarak İlan Edilmiştir

Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamına Dair Kamu Gözetimi Kurumu Kararında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 05.11.2014 Sayı : 2014/192 Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamına Dair Kamu Gözetimi Kurumu Kararında Değişiklik Yapılmıştır

İnternet Vergi Dairesi Ve E-Beyanname Sisteminde Yayınlanan Duyurular

Tarih : 05.11.2014 Sayı : 2014/191 İnternet Vergi Dairesi Ve E-Beyanname Sisteminde Yayınlanan Duyurular

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.11.2014 Sayı : 2014/190 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Sanayi Sicil Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.11.2014 Sayı : 2014/189 Sanayi Sicil Tebliği Yayınlanmıştır

Sıvılaştırılmış Petrol Gazını Aerosol Üretiminde Kullanan İmalatçılara Yapılacak Ötv İadesine Dair 36 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.10.2014 Sayı : 2014/188 Sıvılaştırılmış Petrol Gazını Aerosol Üretiminde Kullanan İmalatçılara Yapılacak Ötv İadesine Dair 36 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Sektör Veya Mükellef Grubuna Yönelik Olarak Yapılan İncelemeler Neticesinde Vergi Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesinde Uygulama Birliğinin Sağlanması İçin Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulmasına Dair Düzen Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 24.10.2014 Sayı : 2014/187 Sektör Veya Mükellef Grubuna Yönelik Olarak Yapılan İncelemeler Neticesinde Vergi Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesinde Uygulama Birliğinin Sağlanması İçin Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulmasına Dair Düzenleme Yapılmıştır

2013 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 23.10.2014 Sayı : 2014/186 2013 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Vergi Tutarının Sıfır Olarak Uygulanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 21.10.2014 Sayı : 2014/185 Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Vergi Tutarının Sıfır Olarak Uygulanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

GİB Portal Üzerinde Kayıtlı Bulunan Altı Aydan Önceki E-Faturalar Ve Uygulama Yanıtları 15.10.2014’den İtibaren Portaldan Silinecektir

Tarih : 15.10.2014 Sayı : 2014/184 GİB Portal Üzerinde Kayıtlı Bulunan Altı Aydan Önceki E-Faturalar Ve Uygulama Yanıtları 15.10.2014’den İtibaren Portaldan Silinecektir

Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul Ve Esaslar Yayınlanmıştır

Tarih : 14.10.2014 Sayı : 2014/183 Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul Ve Esaslar Yayınlanmıştır

Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 14.10.2014 Sayı : 2014/182 Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 13.10.2014 Sayı : 2014/181 5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine Dair Duyuru Yayınlanmıştır

6552 Sayılı Kanunun 74. Maddesi Kapsamında Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklar Hesapların Düzeltilmesine Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.10.2014 Sayı : 2014/180 6552 Sayılı Kanunun 74. Maddesi Kapsamında Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklar Hesapların Düzeltilmesine Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 30.09.2014 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 02.10.2014 Sayı : 2014/179 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 30.09.2014 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Sgk) Olan Borçların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 02.10.2014 Sayı : 2014/178 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Sgk) Olan Borçların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Genelge Yayınlanmıştır

6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Kapsamındaki Amme Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.10.2014 Sayı : 2014/177 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Kapsamındaki Amme Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Uygulama Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

5510 Sayılı Kanun Kapsamında 4/B (Bağ-Kur) Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 01.10.2014 Sayı : 2014/176 5510 Sayılı Kanun Kapsamında 4/B (Bağ-Kur) Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

30.09.2014 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2014 Yılı Iıı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Tarih : 01.10.2014 Sayı : 2014/175 30.09.2014 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2014 Yılı Iıı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

2014/Ağustos Dönemi Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi 3 Ekim 2014 Gününe Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 01.10.2014 Sayı : 2014/174 2014/Ağustos Dönemi Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi 3 Ekim 2014 Gününe Kadar Uzatılmıştır

6552 Sayılı Kanunun 79. Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Tarih : 30.09.2014 Sayı : 2014/173 6552 Sayılı Kanunun 79. Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Enerji Verimliliği Projelerine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

Tarih : 30.09.2014 Sayı : 2014/172 Enerji Verimliliği Projelerine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

Kesinleşmiş Vergi Ve Cezalar İle Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi Ve Cezalara Dair Borçlu Mükelleflerin İlan Edilerek Açıklanmasına Dair 440 No.lı VUK Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 29.09.2014 Sayı : 2014/171 Kesinleşmiş Vergi Ve Cezalar İle Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi Ve Cezalara Dair Borçlu Mükelleflerin İlan Edilerek Açıklanmasına Dair 440 No.lı VUK Genel Tebliği Yayınlanmıştır

E-Defter Başvuru Rehberi Ve Kılavuzu

Tarih : 29.09.2014 Sayı : 2014/170 E-Defter Başvuru Rehberi Ve Kılavuzu

6552 Sayılı Kanun İle Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 17.09.2014 Sayı : 2014/169 6552 Sayılı Kanun İle Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yapılan Düzenlemeler

Maliye Bakanlığı’nca Tahsili Takip Edilen Alacakların 6552 Sayılı Kanun İle Yeniden Yapılandırılmasına Olanak Sağlanmıştır

Tarih : 17.09.2014 Sayı : 2014/168 Maliye Bakanlığı’nca Tahsili Takip Edilen Alacakların 6552 Sayılı Kanun İle Yeniden Yapılandırılmasına Olanak Sağlanmıştır

6552 Sayılı Kanun İle Gümrük Vergisi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 16.09.2014 Sayı : 2014/167 6552 Sayılı Kanun İle Gümrük Vergisi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yapılan Düzenlemeler

6552 Sayılı Kanun İle Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesine Dair Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 16.09.2014 Sayı : 2014/166 6552 Sayılı Kanun İle Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesine Dair Yapılan Düzenlemeler

Türkiye’de Üç Aydan Uzun Süre Bağımlı Çalışan Yabancıların Sigortalı Sayılacaklarına Dair 6552 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 16.09.2014 Sayı : 2014/165 Türkiye’de Üç Aydan Uzun Süre Bağımlı Çalışan Yabancıların Sigortalı Sayılacaklarına Dair 6552 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

6552 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tarih : 16.09.2014 Sayı : 2014/164 6552 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Türk Ticaret Kanunu Gereği Asgari Sermaye Şartını Sağlamayan Şirketlere 6552 Sayılı Kanun İle Ek Süre Verilmiştir

Tarih : 16.09.2014 Sayı : 2014/163 Türk Ticaret Kanunu Gereği Asgari Sermaye Şartını Sağlamayan Şirketlere 6552 Sayılı Kanun İle Ek Süre Verilmiştir

6552 Sayılı Kanun İle 5746 Sayılı Kanuna Göre Ar-Ge Faaliyetlerinde İstihdam Edilen Personel İçin Uygulanan Sigorta Primi Desteğinde Beş Yıllık Sınırlama Kaldırılmıştır

Tarih : 16.09.2014 Sayı : 2014/162 6552 Sayılı Kanun İle 5746 Sayılı Kanuna Göre Ar-Ge Faaliyetlerinde İstihdam Edilen Personel İçin Uygulanan Sigorta Primi Desteğinde Beş Yıllık Sınırlama Kaldırılmıştır

Kdv İadesi Taleplerinde Yer Alan Yüklenilen Kdv Listesi Formatında Yapılan Değişiklik Hakkındaki Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 09.09.2014 Sayı : 2014/161 Kdv İadesi Taleplerinde Yer Alan Yüklenilen Kdv Listesi Formatında Yapılan Değişiklik Hakkındaki Duyuru Yayınlanmıştır

E- Fatura Kullanıcılarının E-Fatura Düzenleyip Gönderdikten Sonra Zarf Durum Takibi Yapmaları Gerekliliği Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 01.09.2014 Sayı : 2014/160 E- Fatura Kullanıcılarının E-Fatura Düzenleyip Gönderdikten Sonra Zarf Durum Takibi Yapmaları Gerekliliği Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Kamu Gözetimi Kurumu (Kgk) 1.1.2014 Tarihi Ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemlerine İlişkin Finansal Tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Hazırlaması Gereken Kurum, Kuruluş Ve İşletmeleri Yeniden Belirlemiştir

Tarih : 01.09.2014 Sayı : 2014/159 Kamu Gözetimi Kurumu (Kgk) 1.1.2014 Tarihi Ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemlerine İlişkin Finansal Tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Hazırlaması Gereken Kurum, Kuruluş Ve İşletmeleri Yeniden Belirlemiştir

E-Defter Uygulamasına Dair Soru Ve Görüşler E-Fatura Forum Sitesinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na İletilebilecektir

Tarih : 29.08.2014 Sayı : 2014/158 E-Defter Uygulamasına Dair Soru Ve Görüşler E-Fatura Forum Sitesinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na İletilebilecektir

2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine Dair Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) Yayınlanmıştır

Tarih : 28.08.2014 Sayı : 2014/157 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine Dair Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) Yayınlanmıştır

İşyeri Bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na “İsteğe Bağlı” Olarak Elektronik Ortamda Verilebilecektir

Tarih : 28.08.2014 Sayı : 2014/156 İşyeri Bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na “İsteğe Bağlı” Olarak Elektronik Ortamda Verilebilecektir

Bağımsız Çalışan Smmm Ve Ymm’ler İle Finansal Piyasalarda Denetime Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşlarının 5549 Sayılı Kanun Kapsamında Yükümlü Sayılmalarına Dair Yönetmelik Düzenlemesi Danıştay Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 28.08.2014 Sayı : 2014/155 Bağımsız Çalışan Smmm Ve Ymm’ler İle Finansal Piyasalarda Denetime Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşlarının 5549 Sayılı Kanun Kapsamında Yükümlü Sayılmalarına Dair Yönetmelik Düzenlemesi Danıştay Tarafından İptal Edilmiştir

Şüpheli İşlem Bildirimine Dair Usul Ve Esasları Düzenleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:13) Yayınlanmıştır

Tarih : 26.08.2014 Sayı : 2014/154 Şüpheli İşlem Bildirimine Dair Usul Ve Esasları Düzenleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:13) Yayınlanmıştır

Bazı Beyannamelerin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Veya Pişmanlık Talepli Olarak Verilen Beyannamelerin Ödeme Sürelerinin Mali Tatil Kapsamında Olduğu Yargı Kararı İle Kesinleşmiştir

Tarih : 22.08.2014 Sayı : 2014/153 Bazı Beyannamelerin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Veya Pişmanlık Talepli Olarak Verilen Beyannamelerin Ödeme Sürelerinin Mali Tatil Kapsamında Olduğu Yargı Kararı İle Kesinleşmiştir

Ymm Ve Smmm Sınav Yönetmeliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 20.08.2014 Sayı : 2014/152 Ymm Ve Smmm Sınav Yönetmeliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazılarına Dair Sgk Duyurusu

Tarih : 19.08.2014 Sayı : 2014/151 İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazılarına Dair Sgk Duyurusu

Türkiye Mukimi Tarafından İsviçre’de Elde Edilen Temettü Veya Faiz Gelirleri Üzerinden Kaynakta Kesilen Vergilerin İadesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 15.08.2014 Sayı : 2014/150 Türkiye Mukimi Tarafından İsviçre’de Elde Edilen Temettü Veya Faiz Gelirleri Üzerinden Kaynakta Kesilen Vergilerin İadesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yer Alan "Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi Sorgulanabilecek Şekilde Yenilenmiştir

Tarih : 15.08.2014 Sayı : 2014/149 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yer Alan "Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi Sorgulanabilecek Şekilde Yenilenmiştir

Oecd Tarafından Ülkeler Arası Vergi İle İlgili Finansal Bilgilerin Otomatik Değişimi Hakkında Standartlar Yayınlanmıştır

Tarih : 13.08.2014 Sayı : 2014/148 Oecd Tarafından Ülkeler Arası Vergi İle İlgili Finansal Bilgilerin Otomatik Değişimi Hakkında Standartlar Yayınlanmıştır

5549 Ve 6415 Sayılı Kanunlar Kapsamına Giren Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu Getirilmiştir

Tarih : 13.08.2014 Sayı : 2014/147 5549 Ve 6415 Sayılı Kanunlar Kapsamına Giren Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu Getirilmiştir

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Sürelerine Dair 426 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 12.08.2014 Sayı : 2014/146 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Sürelerine Dair 426 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

E-Defter Web Servis Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 12.08.2014 Sayı : 2014/145 E-Defter Web Servis Kılavuzu Güncellenmiştir

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 11.08.2014 Sayı : 2014/144 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Bazı Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yeni Amortisman Oranları Belirlenmiştir

Tarih : 11.08.2014 Sayı : 2014/143 Bazı Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yeni Amortisman Oranları Belirlenmiştir

Limited Şirket Paylarının / Pay Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazancın Vergilendirmesi

Tarih : 08.08.2014 Sayı : 2014/142 Limited Şirket Paylarının / Pay Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazancın Vergilendirmesi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlaveler Yapılmıştır

Tarih : 08.08.2014 Sayı : 2014/141 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlaveler Yapılmıştır

Ötv Kanunu (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Verilen Teminatların Çözüm Sürecini Bazı Mükellefler Açsından Hızlandıracak Olan Erken Teminat Çözümü Sertifikası (Etçs) Uygulamasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 01.08.2014 Sayı : 2014/140 Ötv Kanunu (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Verilen Teminatların Çözüm Sürecini Bazı Mükellefler Açsından Hızlandıracak Olan Erken Teminat Çözümü Sertifikası (Etçs) Uygulamasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

2014/Haziran Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 4 Ağustos 2014 Tarihi Saat 23:59'a Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 27.07.2014 Sayı : 2014/139 2014/Haziran Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 4 Ağustos 2014 Tarihi Saat 23:59'a Kadar Uzatılmıştır

2013 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 22.07.2014 Sayı : 2014/138 2013 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

İnternet Vergi Dairesinden Kdv İadesi Talebi Ve Listeleri İle İadesi Talep Edilen Hesaplama Tablosunun Gönderilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Kılavuz Güncellenmiştir

Tarih : 22.07.2014 Sayı : 2014/137 İnternet Vergi Dairesinden Kdv İadesi Talebi Ve Listeleri İle İadesi Talep Edilen Hesaplama Tablosunun Gönderilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Kılavuz Güncellenmiştir

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun İle Ar-Ge Faaliyetlerine Vergisel Teşvikler Sağlanmıştır

Tarih : 16.07.2014 Sayı : 2014/136 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun İle Ar-Ge Faaliyetlerine Vergisel Teşvikler Sağlanmıştır

Türkiye İle Vietnam Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalanmıştır

Tarih : 15.07.2014 Sayı : 2014/135 Türkiye İle Vietnam Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalanmıştır

45 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 15.07.2014 Sayı : 2014/134 45 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

6545 Sayılı Kanun İle Vergi Yargısı Sürecine Yönelik Yapılan Değişiklikler

Tarih : 03.07.2014 Sayı : 2014/133 6545 Sayılı Kanun İle Vergi Yargısı Sürecine Yönelik Yapılan Değişiklikler

30.06.2014 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2014 Yılı Iı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Tarih : 01.07.2014 Sayı : 2014/132 30.06.2014 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2014 Yılı Iı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Kayıt Saklama Gereksinimi Tebliğinin Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2015 Olarak Değiştirilmiştir

Tarih : 01.07.2014 Sayı : 2014/131 Kayıt Saklama Gereksinimi Tebliğinin Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2015 Olarak Değiştirilmiştir

E-Defter Yazılım Kullanımı Hakkında Hatırlatmalar

Tarih : 30.06.2014 Sayı : 2014/130 E-Defter Yazılım Kullanımı Hakkında Hatırlatmalar

Kdv İstisna Talep Belgeleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 24.06.2014 Sayı : 2014/129 Kdv İstisna Talep Belgeleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

2014 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 23.06.2014 Sayı : 2014/128 2014 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

2985 Sayılı Kanunun Ek-2. Maddesi Kapsamında Harp Veya Vazife Malulü Sayılanlar İle Hayatlarını Kaybedenlerin Ailelerine Kullandırılacak Kredilerle İlgili İpotekler İle Bu Konutların Tapuya Tescilinde Harç Aranılmaması Hususunda Sirküler Yayınlanmışt

Tarih : 23.06.2014 Sayı : 2014/127 2985 Sayılı Kanunun Ek-2. Maddesi Kapsamında Harp Veya Vazife Malulü Sayılanlar İle Hayatlarını Kaybedenlerin Ailelerine Kullandırılacak Kredilerle İlgili İpotekler İle Bu Konutların Tapuya Tescilinde Harç Aranılmaması Hususunda Sirküler Yayınlanmıştır

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Tam Zamanlı Ar-Ge Personel Sayısı 30’a İndirilmiştir

Tarih : 23.06.2014 Sayı : 2014/126 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Tam Zamanlı Ar-Ge Personel Sayısı 30’a İndirilmiştir

1 Temmuz 2014’den İtibaren Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları İle Gelir Vergisinden İstisna Kı

Tarih : 23.06.2014 Sayı : 2014/125 1 Temmuz 2014’den İtibaren Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları İle Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı İle Çocuk Yardımı Tutarları

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2014 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2014 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekt

Tarih : 23.06.2014 Sayı : 2014/124 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2014 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2014 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

1 Temmuz 2014’den İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret

Tarih : 23.06.2014 Sayı : 2014/123 1 Temmuz 2014’den İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret

2013 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2014 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıdır

Tarih : 23.06.2014 Sayı : 2014/122 2013 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2014 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıdır

İndirimli Orana Tabi Kdv İadeleri Hakkında 2012 Yılında Yayınlanan Mülga 119 Seri Numaralı Kdv Genel Tebliği İle Getirilen İade Hesaplama Yönteminin Yürürlük Tarihine Dair Kdv Tamimi

Tarih : 17.06.2014 Sayı : 2014/121 İndirimli Orana Tabi Kdv İadeleri Hakkında 2012 Yılında Yayınlanan Mülga 119 Seri Numaralı Kdv Genel Tebliği İle Getirilen İade Hesaplama Yönteminin Yürürlük Tarihine Dair Kdv Tamimi

Kdv Kanunu’nun 13/A Maddesi, İtus Sertifikası Ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışlarının Kdv Beyannamesinde Beyan Edileceği Bölüm Hakkında 66 Sayılı Kdv Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 16.06.2014 Sayı : 2014/120 Kdv Kanunu’nun 13/A Maddesi, İtus Sertifikası Ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışlarının Kdv Beyannamesinde Beyan Edileceği Bölüm Hakkında 66 Sayılı Kdv Sirküleri Yayınlanmıştır

Kdv Kanunu’nun 13/A Maddesi Kapsamında Proje Bazlı İstisna Uygulaması, Projenin Ve İstisna Taleplerinin Girişi, İstisna Kapsamında Mal Satacak Olanların Elektronik Ortamda Girecekleri Bilgiler

Tarih : 11.06.2014 Sayı : 2014/119 Kdv Kanunu’nun 13/A Maddesi Kapsamında Proje Bazlı İstisna Uygulaması, Projenin Ve İstisna Taleplerinin Girişi, İstisna Kapsamında Mal Satacak Olanların Elektronik Ortamda Girecekleri Bilgiler

E-Beyanname Sisteminde Kdv Beyannamesine 107 Kod Numaralı Satır Eklenmiştir

Tarih : 10.06.2014 Sayı : 2014/118 E-Beyanname Sisteminde Kdv Beyannamesine 107 Kod Numaralı Satır Eklenmiştir

Yeni Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Kdv Kanunu Geçici 17. Maddesine Göre Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslimlerde Kdv İstisnası Uygulaması Ve Kdv İadesi

Tarih : 03.06.2014 Sayı : 2014/117 Yeni Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Kdv Kanunu Geçici 17. Maddesine Göre Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslimlerde Kdv İstisnası Uygulaması Ve Kdv İadesi

Bazı Kdv’den İstisna Teslimler İçin Kdv İade Talebi Olmasa Dahi Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulması Zorunluluğu Getirilmiştir

Tarih : 03.06.2014 Sayı : 2014/116 Bazı Kdv’den İstisna Teslimler İçin Kdv İade Talebi Olmasa Dahi Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulması Zorunluluğu Getirilmiştir

İmalatçı Olmayan Mükellefler İhraç Kayıtlı Teslim Yapamayacaklardır

Tarih : 27.05.2014 Sayı : 2014/115 İmalatçı Olmayan Mükellefler İhraç Kayıtlı Teslim Yapamayacaklardır

Kdv Tevkifat Uygulaması Hakkında Yeni Kdv Genel Uygulama Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

Tarih : 27.05.2014 Sayı : 2014/114 Kdv Tevkifat Uygulaması Hakkında Yeni Kdv Genel Uygulama Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

Yeni Kdv Genel Uygulama Tebliği İle Tüm Mükelleflerin İndirimli Teminat Uygulamasından Yararlanabilmesi Yönünde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.05.2014 Sayı : 2014/113 Yeni Kdv Genel Uygulama Tebliği İle Tüm Mükelleflerin İndirimli Teminat Uygulamasından Yararlanabilmesi Yönünde Değişiklikler Yapılmıştır

Hızlandırılmış Kdv İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 21.05.2014 Sayı : 2014/112 Hızlandırılmış Kdv İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler

Hizmet İhracı İstisnası Ve Bu İstisna Kaynaklı Kdv İade Talepleri İçin Yeni Kdv Genel Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 21.05.2014 Sayı : 2014/111 Hizmet İhracı İstisnası Ve Bu İstisna Kaynaklı Kdv İade Talepleri İçin Yeni Kdv Genel Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

İhraç Kayıtlı Teslimlerde Tecil Edilen Verginin Terkini Nedeniyle İndirilecek Kdv Listesi Verilmeyecektir

Tarih : 20.05.2014 Sayı : 2014/110 İhraç Kayıtlı Teslimlerde Tecil Edilen Verginin Terkini Nedeniyle İndirilecek Kdv Listesi Verilmeyecektir

“İadem Nerede” Uygulaması 15 Mayıs 2014 Tarihi İtibariyle Başlayacaktır

Tarih : 20.05.2014 Sayı : 2014/109 “İadem Nerede” Uygulaması 15 Mayıs 2014 Tarihi İtibariyle Başlayacaktır

Yeni Kdv Genel Uygulama Tebliğine Göre Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Kdv Kanunu 13/D Kapsamında Makine Ve Teçhizat Tesliminde İstisna Uygulaması

Tarih : 20.05.2014 Sayı : 2014/108 Yeni Kdv Genel Uygulama Tebliğine Göre Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Kdv Kanunu 13/D Kapsamında Makine Ve Teçhizat Tesliminde İstisna Uygulaması

Soma, Kırkağaç Ve Savaştepe İlçelerinde Bulunan Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Geçici Vergi Beyanname Verme Ve Bu Beyannamelere İlişkin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 16.05.2014 Sayı : 2014/107 Soma, Kırkağaç Ve Savaştepe İlçelerinde Bulunan Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Geçici Vergi Beyanname Verme Ve Bu Beyannamelere İlişkin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Şirket Kredi Kartları Kullanılarak Yapılan Bazı Harcamalar İçin Getirilen Taksit Sınırlaması Kaldırılmıştır

Tarih : 15.05.2014 Sayı : 2014/106 Şirket Kredi Kartları Kullanılarak Yapılan Bazı Harcamalar İçin Getirilen Taksit Sınırlaması Kaldırılmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 13.05.2014 Sayı : 2014/105 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 13.05.2014 Sayı : 2014/104 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 08.05.2014 Sayı : 2014/103 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

E-Vergi Levhası

Tarih : 08.05.2014 Sayı : 2014/102 E-Vergi Levhası

Mükellef Bilgileri Bildirim Formunun İnternet Vergi Dairesinde Mayıs Ayı Sonuna Kadar Doldurulması Gerekmektedir

Tarih : 06.05.2014 Sayı : 2014/101 Mükellef Bilgileri Bildirim Formunun İnternet Vergi Dairesinde Mayıs Ayı Sonuna Kadar Doldurulması Gerekmektedir

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2013 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 06.05.2014 Sayı : 2014/100 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2013 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Ötv Kapsamındaki Bazı Malların İmalatçılara Tesliminde İmalatçılar Tarafından Ötv Tevkifatı Yapma Sorumluluğu Getirilmiştir

Tarih : 30.04.2014 Sayı : 2014/099 Ötv Kapsamındaki Bazı Malların İmalatçılara Tesliminde İmalatçılar Tarafından Ötv Tevkifatı Yapma Sorumluluğu Getirilmiştir

Türkiye-Malezya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasında Değişiklik Yapan Protokol Yürürlüğe Girmiştir

Tarih : 30.04.2014 Sayı : 2014/098 Türkiye-Malezya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasında Değişiklik Yapan Protokol Yürürlüğe Girmiştir

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.04.2014 Sayı : 2014/097 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yayınlanmıştır

2013 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2014 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 28.04.2014 Sayı : 2014/096 2013 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2014 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi 29 Nisan Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 25.04.2014 Sayı : 2014/095 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi 29 Nisan Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 24.04.2014 Sayı : 2014/094 Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi Yayınlanmıştır

15,16,17 Ve 18 Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri Yürürlükten Kaldırılmıştır

Tarih : 24.04.2014 Sayı : 2014/093 15,16,17 Ve 18 Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri Yürürlükten Kaldırılmıştır

Emlak Vergisi Kanunu İle İlgili Olan 7,9,20,21,23,32,39,40 Ve 43 Numaralı Tebliğler Yürürlükten Kaldırılmıştır

Tarih : 24.04.2014 Sayı : 2014/092 Emlak Vergisi Kanunu İle İlgili Olan 7,9,20,21,23,32,39,40 Ve 43 Numaralı Tebliğler Yürürlükten Kaldırılmıştır

Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Tarih : 24.04.2014 Sayı : 2014/091 Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 24.04.2014 Sayı : 2014/090 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki Ötv İade Talepleri İle İlgili Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayınlandı

Tarih : 16.04.2014 Sayı : 2014/089 2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki Ötv İade Talepleri İle İlgili Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayınlandı

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.03.2014 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 15.04.2014 Sayı : 2014/088 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.03.2014 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Ötv Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 15.04.2014 Sayı : 2014/087 Ötv Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

E-Fatura Uygulamasını Gib Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Tarih : 15.04.2014 Sayı : 2014/086 E-Fatura Uygulamasını Gib Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı

Tarih : 15.04.2014 Sayı : 2014/085 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı

Mükelleflerin Hak Ve Ödevlerine İlişkin Rehber Yayınlanmıştır

Tarih : 15.04.2014 Sayı : 2014/084 Mükelleflerin Hak Ve Ödevlerine İlişkin Rehber Yayınlanmıştır

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 14.04.2014 Sayı : 2014/083 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Yabancılar İçin İkamet Tezkeresinin Değerli Kağıt Bedeli Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 11.04.2014 Sayı : 2014/082 Yabancılar İçin İkamet Tezkeresinin Değerli Kağıt Bedeli Yeniden Belirlenmiştir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 11.04.2014 Sayı : 2014/081 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Hakkında Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 11.04.2014 Sayı : 2014/080 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Hakkında Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 Ve Daha Eski Olan Motorlu Taşıtların Hurdaya Çıkarılması Sonucu 5838 Sayılı Kanun Kapsamında Bu Taşıtlara Ait Amme Borçlarının Silinmesine Dair Kanun Uygulaması Hakkında

Tarih : 11.04.2014 Sayı : 2014/079 Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 Ve Daha Eski Olan Motorlu Taşıtların Hurdaya Çıkarılması Sonucu 5838 Sayılı Kanun Kapsamında Bu Taşıtlara Ait Amme Borçlarının Silinmesine Dair Kanun Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

31.03.2014 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2014 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Tarih : 11.04.2014 Sayı : 2014/078 31.03.2014 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2014 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Bankacılık Kartları Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilen Perakende Teslim Ve Hizmet İfalarına İlişkin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 09.04.2014 Sayı : 2014/077 Bankacılık Kartları Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilen Perakende Teslim Ve Hizmet İfalarına İlişkin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tecil Ve Taksitlendirme İle İlgili 2014/1 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 08.04.2014 Sayı : 2014/076 Tecil Ve Taksitlendirme İle İlgili 2014/1 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Sanayi Tezleri Projelerinin (San-Tez Programı) Desteklenmesi Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 07.04.2014 Sayı : 2014/075 Sanayi Tezleri Projelerinin (San-Tez Programı) Desteklenmesi Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlanmıştır

Finansman Şirketlerine Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisine (Bsmv) Tâbi İşlemleri Nedeniyle Fatura Yerine Geçmek Üzere Dekont Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 04.04.2014 Sayı : 2014/074 Finansman Şirketlerine Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisine (Bsmv) Tâbi İşlemleri Nedeniyle Fatura Yerine Geçmek Üzere Dekont Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

E-Beyanname Sisteminde 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi İle İlgili Yapılan Yenilikler

Tarih : 04.04.2014 Sayı : 2014/073 E-Beyanname Sisteminde 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi İle İlgili Yapılan Yenilikler

E-Arşiv Uygulamasına Ait Teknik Kılavuz, Paket Ve Başvuru Kılavuzu Yayımlanmıştır

Tarih : 02.04.2014 Sayı : 2014/072 E-Arşiv Uygulamasına Ait Teknik Kılavuz, Paket Ve Başvuru Kılavuzu Yayımlanmıştır

E-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Güncellenmiştir.

Tarih : 02.04.2014 Sayı : 2014/071 E-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Güncellenmiştir.

E-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tarih : 02.04.2014 Sayı : 2014/070 E-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 1 Nisan 2014 Tarihinde Başlayacaktır

Tarih : 31.03.2014 Sayı : 2014/069 E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 1 Nisan 2014 Tarihinde Başlayacaktır

Oecd’nin Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarına İlişkin Son Çalışması - Karşılaştırılabilirlik Analizlerinde Kullanılan Emsal Veriler

Tarih : 27.03.2014 Sayı : 2014/068 Oecd’nin Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarına İlişkin Son Çalışması - Karşılaştırılabilirlik Analizlerinde Kullanılan Emsal Veriler

2013 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 26.03.2014 Sayı : 2014/067 2013 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatılmıştır

Bağımsız Denetim Kapsamına 2014 Yılında Dahil Olan Yeni Şirketlerin İnternet Sitesi Zorunlulukları Hakkında

Tarih : 21.03.2014 Sayı : 2014/066 Bağımsız Denetim Kapsamına 2014 Yılında Dahil Olan Yeni Şirketlerin İnternet Sitesi Zorunlulukları Hakkında

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde, Teminatın Alımı Ve Çözümüne Yönelik Değişiklikler Yapan Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 19.03.2014 Sayı : 2014/065 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde, Teminatın Alımı Ve Çözümüne Yönelik Değişiklikler Yapan Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

25 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliği Kapsamında Nakten Veya Mahsuben Ötv İade Talepleri İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılacaktır

Tarih : 19.03.2014 Sayı : 2014/064 25 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliği Kapsamında Nakten Veya Mahsuben Ötv İade Talepleri İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılacaktır

Ötv Oranı Sıfıra İndirilmiş Lpg’nin Aerosol Üretiminde Kullanımına Dair Düzenlemeler İçeren 18 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 19.03.2014 Sayı : 2014/063 Ötv Oranı Sıfıra İndirilmiş Lpg’nin Aerosol Üretiminde Kullanımına Dair Düzenlemeler İçeren 18 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Ötv Oranı Sıfıra İndirilmiş Deniz Akaryakıtı Teslimine Dair Düzenlemeler İçeren 6 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 19.03.2014 Sayı : 2014/062 Ötv Oranı Sıfıra İndirilmiş Deniz Akaryakıtı Teslimine Dair Düzenlemeler İçeren 6 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Aile Hekimleri Gelir Vergisi Kanunu Madde 94 Kapsamında Yaptıkları Ödemeler İçin Gelir Vergisi Tevkifatı Yapmak Zorundadır

Tarih : 19.03.2014 Sayı : 2014/061 Aile Hekimleri Gelir Vergisi Kanunu Madde 94 Kapsamında Yaptıkları Ödemeler İçin Gelir Vergisi Tevkifatı Yapmak Zorundadır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 18.03.2014 Sayı : 2014/060 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayınlanmıştır

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 7. Maddesine İstinaden Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sonlandırılması

Tarih : 18.03.2014 Sayı : 2014/059 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 7. Maddesine İstinaden Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sonlandırılması

Bağımsız Denetime Tabi Olması Zorunlu Şirketlerin Kapsamı 1 Ocak 2014 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Genişletilmiştir

Tarih : 18.03.2014 Sayı : 2014/058 Bağımsız Denetime Tabi Olması Zorunlu Şirketlerin Kapsamı 1 Ocak 2014 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Genişletilmiştir

E-Belge Doğrulama Ekranı Duyurusu

Tarih : 18.03.2014 Sayı : 2014/057 E-Belge Doğrulama Ekranı Duyurusu

Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 14.03.2014 Sayı : 2014/056 Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

İşe İade Davası Sonunda İşe Başlatılmayan Sigortalıların İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi

Tarih : 14.03.2014 Sayı : 2014/055 İşe İade Davası Sonunda İşe Başlatılmayan Sigortalıların İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi

Türk Ticaret Kanunu Gereği Asgari Sermayesini Kanunda Yer Alan Asgari Tutarlara Yükseltmeyen Ve Bu Nedenle 14.02.2014 Günü İtibariyle İnfisah Etmiş Sayılan Şirketlere İki Ay Ek Süre Tanınmıştır

Tarih : 14.03.2014 Sayı : 2014/054 Türk Ticaret Kanunu Gereği Asgari Sermayesini Kanunda Yer Alan Asgari Tutarlara Yükseltmeyen Ve Bu Nedenle 14.02.2014 Günü İtibariyle İnfisah Etmiş Sayılan Şirketlere İki Ay Ek Süre Tanınmıştır

Yabancıların Çalışma İzni Muafiyet Belgesi Almaları İle İkamet Tezkeresi Aranılmayacağı Hakkında Açıklamaların Yer Aldığı 2014/5 Sayılı Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 11.03.2014 Sayı : 2014/053 Yabancıların Çalışma İzni Muafiyet Belgesi Almaları İle İkamet Tezkeresi Aranılmayacağı Hakkında Açıklamaların Yer Aldığı 2014/5 Sayılı Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Senaryo Yazarlığı, Özgün Müzik Yapımcılığı, Yönetmenlik Ve Diyalog Yazarlığı Gibi İşleri Yapanların Sigortalılığı

Tarih : 11.03.2014 Sayı : 2014/052 Senaryo Yazarlığı, Özgün Müzik Yapımcılığı, Yönetmenlik Ve Diyalog Yazarlığı Gibi İşleri Yapanların Sigortalılığı

2014/5 Sayılı Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 07.03.2014 Sayı : 2014/051 2014/5 Sayılı Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

6527 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 05.03.2014 Sayı : 2014/050 6527 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Kurum Kazancından İndirilebilecek Bağış Ve Yardımlara Bir Konu Daha İlave Edilmiştir

Tarih : 04.03.2014 Sayı : 2014/049 Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Kurum Kazancından İndirilebilecek Bağış Ve Yardımlara Bir Konu Daha İlave Edilmiştir

İnternet Vergi Dairesinde “2004/13 Sayılı Genelge Gereğince Resen Terk Ettirilen Mükelleflere Ait Sorgulama” Uygulaması Kullanıma Açılmıştır

Tarih : 04.03.2014 Sayı : 2014/048 İnternet Vergi Dairesinde “2004/13 Sayılı Genelge Gereğince Resen Terk Ettirilen Mükelleflere Ait Sorgulama” Uygulaması Kullanıma Açılmıştır

Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 04.03.2014 Sayı : 2014/047 Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 04.03.2014 Sayı : 2014/046 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlanmıştır

Kdv Kanunu’nun Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar Başlıklı Bölümünde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 27.02.2014 Sayı : 2014/045 Kdv Kanunu’nun Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar Başlıklı Bölümünde Değişiklik Yapılmıştır

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 26.02.2014 Sayı : 2014/044 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlanmıştır

Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 26.02.2014 Sayı : 2014/043 Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi Yayınlanmıştır

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin 2014 Yılı Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 26.02.2014 Sayı : 2014/042 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin 2014 Yılı Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlanmıstır

Tarih : 26.02.2014 Sayı : 2014/041 Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlanmıstır

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 26.02.2014 Sayı : 2014/040 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Bazı Vergi Kanunları Dahil Olmak Üzere Pek Çok Mevzuat Hakkında Düzenlemeler İçeren Torba Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 24.02.2014 Sayı : 2014/039 Bazı Vergi Kanunları Dahil Olmak Üzere Pek Çok Mevzuat Hakkında Düzenlemeler İçeren Torba Kanun Yayınlanmıştır

İstanbul’da Mersis Uygulaması 24 Şubat 2014 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır

Tarih : 24.02.2014 Sayı : 2014/038 İstanbul’da Mersis Uygulaması 24 Şubat 2014 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır

Mesken Kira Gelirinde İstisna Uygulamasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 19.02.2014 Sayı : 2014/037 Mesken Kira Gelirinde İstisna Uygulamasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Ticaret Ünvanları Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 19.02.2014 Sayı : 2014/036 Ticaret Ünvanları Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamındaki Bazı Maktu Vergi Ve Harç Tarifeleri Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 19.02.2014 Sayı : 2014/035 Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamındaki Bazı Maktu Vergi Ve Harç Tarifeleri Yeniden Belirlenmiştir

Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 18.02.2014 Sayı : 2014/034 Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 12.02.2014 Sayı : 2014/033 Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatılmıştır

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2013 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 04.02.2014 Sayı : 2014/032 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2013 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Kayıt Saklama Gereksinimleri Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 28.01.2014 Sayı : 2014/031 Kayıt Saklama Gereksinimleri Kılavuzu Yayınlanmıştır

E-Fatura Muhazafa Ve İbraz Yükümlülüğü

Tarih : 27.01.2014 Sayı : 2014/030 E-Fatura Muhazafa Ve İbraz Yükümlülüğü

Sermayesi Türk Ticaret Kanununda Belirlenen Asgari Sermaye Tutarının Altında Kalan Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermaye Artırımlarını 14.02.2014 Tarihine Kadar Gerçekleştirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 27.01.2014 Sayı : 2014/029 Sermayesi Türk Ticaret Kanununda Belirlenen Asgari Sermaye Tutarının Altında Kalan Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermaye Artırımlarını 14.02.2014 Tarihine Kadar Gerçekleştirmeleri Gerekmektedir

434 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 24.01.2014 Sayı : 2014/028 434 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2014 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 20.01.2014 Sayı : 2014/027 2014 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Had Ve Tutarların 2014 Yılında Geçerli Olacak Yeni Miktarları Açıklanmıştır

Tarih : 10.01.2014 Sayı : 2014/26 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Had Ve Tutarların 2014 Yılında Geçerli Olacak Yeni Miktarları Açıklanmıştır

E-Arşiv Uygulamaları Hakkında Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 09.01.2014 Sayı : 2014/25 E-Arşiv Uygulamaları Hakkında Düzenleme Yapılmıştır

Kayıtların Elektronik Ortamda Saklanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 08.01.2014 Sayı : 2014/024 Kayıtların Elektronik Ortamda Saklanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Sgk Tarafından 31.12.2010 Tarihine Kadar İşlenmiş Fiillere İlişkin Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezalarına Dair 6111 Sayılı Kanunun 13. Maddesinde Yer Alan Bir İfade Hakkında Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Kararı Verilmiştir

Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/023 Sgk Tarafından 31.12.2010 Tarihine Kadar İşlenmiş Fiillere İlişkin Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezalarına Dair 6111 Sayılı Kanunun 13. Maddesinde Yer Alan Bir İfade Hakkında Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Kararı Verilmiştir

01.01.2014 – 31.12.2014 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/022 01.01.2014 – 31.12.2014 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2014 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 03.01.2014 Sayı : 2014/021 Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2014 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2013 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 03.01.2014 Sayı : 2014/020 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2013 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2013 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2014 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 03.01.2014 Sayı : 2014/019 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2013 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2014 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Harmanlanmış Oto Biodizel Üretiminde İndirimli Vergi Uygulamasından Kaynaklanan Vergi Farklılaştırmasının Harmanlayıcılara İadesi Hakkında Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2014 Sayı : 2014/018 Harmanlanmış Oto Biodizel Üretiminde İndirimli Vergi Uygulamasından Kaynaklanan Vergi Farklılaştırmasının Harmanlayıcılara İadesi Hakkında Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2014 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/017 2014 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2014 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/016 2014 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Binek Otoların Ötv Oranları İle Tütün Mamulleri İle Alkollü İçeceklerin Maktu Ötv Tutarları Artış Yapılmak Suretiyle Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/015 Binek Otoların Ötv Oranları İle Tütün Mamulleri İle Alkollü İçeceklerin Maktu Ötv Tutarları Artış Yapılmak Suretiyle Yeniden Belirlenmiştir

2014 Yılında Uygulanacak Harçlar Kanunu Tarifeleri İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/014 2014 Yılında Uygulanacak Harçlar Kanunu Tarifeleri İlan Edilmiştir

2014 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranları İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/013 2014 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranları İlan Edilmiştir

2014 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/012 2014 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2014 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/011 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2014 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar İlan Edilmiştir

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/010 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

2014 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Tarifesi Açıklanmıştır

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/009 2014 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Tarifesi Açıklanmıştır

2014 Yılı İçin Geçerli Olacak İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim Ve Hizmetlerde İade Uygulaması İle İlgili Alt Sınırı Tespit Eden 123 Seri No.Lı Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/008 2014 Yılı İçin Geçerli Olacak İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim Ve Hizmetlerde İade Uygulaması İle İlgili Alt Sınırı Tespit Eden 123 Seri No.Lı Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

72 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/007 72 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

43 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/006 43 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2014 Yılında Geçerli Olacak Veraset Ve İntikal Vergisinden İstisna Tutulacak Tutarlar İle Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesinin Vergi Dilimleri İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/005 2014 Yılında Geçerli Olacak Veraset Ve İntikal Vergisinden İstisna Tutulacak Tutarlar İle Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesinin Vergi Dilimleri İlan Edilmiştir

2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/004 2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları İlan Edilmiştir

10 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/003 10 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2013/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/002 2013/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

31.12.2013 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 02.01.2014 Sayı : 2014/001 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar