Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

2011/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2011 Sayı : 2011/238 2011/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2012 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 30.12.2011 Sayı : 2011/237 2012 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

2012 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 30.12.2011 Sayı : 2011/236 2012 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2012 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Tarih : 30.12.2011 Sayı : 2011/235 2012 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Türkiye İle Almanya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması İle Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6263 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2011 Sayı : 2011/234 Türkiye İle Almanya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması İle Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6263 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 30.12.2011 Sayı : 2011/233 Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2012 Yılında Uygulanacak İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Açıklanmıştır

Tarih : 29.12.2011 Sayı : 2011/232 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2012 Yılında Uygulanacak İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Açıklanmıştır

Vergi Usul Kanunu Kapsamında 2012 Yılında Uygulanacak Geçerli Tutar Ve Hadlerin Belirlendiği 411 Seri No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2011 Sayı : 2011/231 Vergi Usul Kanunu Kapsamında 2012 Yılında Uygulanacak Geçerli Tutar Ve Hadlerin Belirlendiği 411 Seri No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2012 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Açıklanmıştır

Tarih : 29.12.2011 Sayı : 2011/230 2012 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Açıklanmıştır

2012 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle 2012 Yılında Geçerli Olacak Çeşitli Maktu Had Ve Tutarlar İle 2011 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranının Belirlendiği 280 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2011 Sayı : 2011/229 2012 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle 2012 Yılında Geçerli Olacak Çeşitli Maktu Had Ve Tutarlar İle 2011 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranının Belirlendiği 280 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2012 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2011 Sayı : 2011/228 2012 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel Yayınlanmıştır

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 2012 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 29.12.2011 Sayı : 2011/227 Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 2012 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

Finansal Kiralama Konusu Bazı Malların KDV Oranlarında İndirim Sağlayan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2011 Sayı : 2011/226 Finansal Kiralama Konusu Bazı Malların KDV Oranlarında İndirim Sağlayan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

2012 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarının Tespit Edildiği 40 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2011 Sayı : 2011/225 2012 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarının Tespit Edildiği 40 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

İthal Edilen Mallarla İlgili Gümrük Kıymeti Ve Katma Değer Vergisi Hakkında 2011/48 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 27.12.2011 Sayı : 2011/224 İthal Edilen Mallarla İlgili Gümrük Kıymeti Ve Katma Değer Vergisi Hakkında 2011/48 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Noterler Birliğince Noterlerde Defter Tasdiki Yaptıracak Olan Smmm’ler İçin Noterlerden Şifre Alma Ve Defter Bilgilerinin Elektronik Ortamda Girilme Zorunluluğu Getirilmiştir.

Tarih : 23.12.2011 Sayı : 2011/223 Noterler Birliğince Noterlerde Defter Tasdiki Yaptıracak Olan Smmm’ler İçin Noterlerden Şifre Alma Ve Defter Bilgilerinin Elektronik Ortamda Girilme Zorunluluğu Getirilmiştir.

88 Seri No.Lı Gider Vergileri Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 20.12.2011 Sayı : 2011/222 88 Seri No.Lı Gider Vergileri Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türkiye İle Finlandiya Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 20.12.2011 Sayı : 2011/221 Türkiye İle Finlandiya Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Elektronik Defter Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 20.12.2011 Sayı : 2011/220 Elektronik Defter Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 15.12.2011 Sayı : 2011/219 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Kağıt Ortamında Düzenlenen 2a Numaralı ÖTV Beyannamelerinin 1 Şubat 2012 Tarihine Kadar Kabul Edilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 30.11.2011 Sayı : 2011/218 Kağıt Ortamında Düzenlenen 2a Numaralı ÖTV Beyannamelerinin 1 Şubat 2012 Tarihine Kadar Kabul Edilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlanmıştır

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Maliye Bakanlığı İle İlgilendirilmesine Dair Tezkere Yayınlanmıştır

Tarih : 29.11.2011 Sayı : 2011/217 Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Maliye Bakanlığı İle İlgilendirilmesine Dair Tezkere Yayınlanmıştır

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 29.11.2011 Sayı : 2011/216 Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %10,26 Olarak İlan Edilmiştir

Tarih : 18.11.2011 Sayı : 2011/215 2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %10,26 Olarak İlan Edilmiştir

Türkiye İle Brezilya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6244 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 17.11.2011 Sayı : 2011/214 Türkiye İle Brezilya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6244 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye Muhasebe Standartları, Bağımsız Denetim Standartları, Bağımsız Denetim Ve Bağımsız Denetçi Konuları Başta Olmak Üzere Birçok Önemli Konuda Radikal Değişiklikler İçeren Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlanmıştır

Tarih : 11.11.2011 Sayı : 2011/213 Türkiye Muhasebe Standartları, Bağımsız Denetim Standartları, Bağımsız Denetim Ve Bağımsız Denetçi Konuları Başta Olmak Üzere Birçok Önemli Konuda Radikal Değişiklikler İçeren Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlanmıştır

Oecd - Avrupa Konseyi "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 Tarihinde Fransa'nın Cannes Kentinde İmzalanmıştır

Tarih : 11.11.2011 Sayı : 2011/212 Oecd - Avrupa Konseyi "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 Tarihinde Fransa'nın Cannes Kentinde İmzalanmıştır

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 04.11.2011 Sayı : 2011/211 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 03.11.2011 Sayı : 2011/210 Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.11.2011 Sayı : 2011/209 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği Yayınlanmıştır

ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 03.11.2011 Sayı : 2011/208 ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (Iı) Sayılı Listede Yer Alan Kayıt Ve Tescile Tabi Araçların Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı (22) Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.11.2011 Sayı : 2011/207 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (Iı) Sayılı Listede Yer Alan Kayıt Ve Tescile Tabi Araçların Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı (22) Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.11.2011 Sayı : 2011/206 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Yayınlanmıştır

5510 Sayılı Kanun (4/A) Kapsamındaki Sigortalıların Eylül 2011 Dönemine Ait Primlerin Son Ödeme Süresi 3 Kasım 2011 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 01.11.2011 Sayı : 2011/205 5510 Sayılı Kanun (4/A) Kapsamındaki Sigortalıların Eylül 2011 Dönemine Ait Primlerin Son Ödeme Süresi 3 Kasım 2011 Tarihine Uzatılmıştır

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Noterlerden Alınabilecektir

Tarih : 31.10.2011 Sayı : 2011/204 Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Noterlerden Alınabilecektir

2011 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 28.10.2011 Sayı : 2011/203 2011 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Van Depreminde Zarar Görenlere Yardım Amacıyla Yapılacak Bağış Ve Yardımların Vergiye Tabi Kazançtan İndirilme Şartları

Tarih : 27.10.2011 Sayı : 2011/202 Van Depreminde Zarar Görenlere Yardım Amacıyla Yapılacak Bağış Ve Yardımların Vergiye Tabi Kazançtan İndirilme Şartları

Türkiye İle İsviçre Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6240 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 27.10.2011 Sayı : 2011/201 Türkiye İle İsviçre Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6240 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Tarih : 27.10.2011 Sayı : 2011/200 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ Kapsamındaki Bildirimlerde Süre Uzatımına Dair İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 21.10.2011 Sayı : 2011/199 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ Kapsamındaki Bildirimlerde Süre Uzatımına Dair İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Yayınlanmıştır

5766 Sayılı Kanun İle 6183 Sayılı Kanuna Eklenen Hükümlerin Geriye Dönük Olarak Yürürlüğe Girmesine İmkân Veren Maddenin Anayasa Mahkemesi Tarafından Yürürlüğü Durdurulmuş Ve İptal Edilmiştir

Tarih : 21.10.2011 Sayı : 2011/198 5766 Sayılı Kanun İle 6183 Sayılı Kanuna Eklenen Hükümlerin Geriye Dönük Olarak Yürürlüğe Girmesine İmkân Veren Maddenin Anayasa Mahkemesi Tarafından Yürürlüğü Durdurulmuş Ve İptal Edilmiştir

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 401’inci Maddesinde Değişiklik Yapan 654 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Yayınlanmıştır

Tarih : 20.10.2011 Sayı : 2011/197 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 401’inci Maddesinde Değişiklik Yapan 654 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Yayınlanmıştır

Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulamasına Yönelik Olarak 14 Seri Numaralı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 20.10.2011 Sayı : 2011/196 Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulamasına Yönelik Olarak 14 Seri Numaralı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Motor Silindir Hacmi 1600 Cm3’ü Geçen Binek Otolar, Alkollü İçecekler Ve Tütün Mamulleri Başta Olmak Üzere Diğer Bazı Mallarda Ötv Oran Ve Tutarları İle Kabul Kredili, Vadeli Akreditif Ve Mal Mukabili İthalatlara Dair Ödemelerde Alınacak Kkdf Oranında Arttırım Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 13.10.2011 Sayı : 2011/195 Motor Silindir Hacmi 1600 Cm3’ü Geçen Binek Otolar, Alkollü İçecekler Ve Tütün Mamulleri Başta Olmak Üzere Diğer Bazı Mallarda Ötv Oran Ve Tutarları İle Kabul Kredili, Vadeli Akreditif Ve Mal Mukabili İthalatlara Dair Ödemelerde Alınacak Kkdf Oranında Arttırım Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmkb) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 30.09.2011 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 06.10.2011 Sayı : 2011/194 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmkb) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 30.09.2011 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

2010 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Ve 2010 Yılı İçinde Mahsuben İadesi Yapılamayan Kdv İadelerinin En Geç Kasım 2011 KDV Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 05.10.2011 Sayı : 2011/193 2010 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Ve 2010 Yılı İçinde Mahsuben İadesi Yapılamayan Kdv İadelerinin En Geç Kasım 2011 KDV Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

30.09.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 05.10.2011 Sayı : 2011/192 30.09.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Madeni Yağ Üreticilerinin “Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ” Kapsamında 2011/Ekim Ayı İçinde Gelir İdaresi Başkanlığına Yapmaları Gereken Bildirim Ve Söz Konusu Tebliğ Kapsamında Diğer Bazı Yükümlülüklerinin Hatırlatılması

Tarih : 30.09.2011 Sayı : 2011/191 Madeni Yağ Üreticilerinin “Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ” Kapsamında 2011/Ekim Ayı İçinde Gelir İdaresi Başkanlığına Yapmaları Gereken Bildirim Ve Söz Konusu Tebliğ Kapsamında Diğer Bazı Yükümlülüklerinin Hatırlatılması

İhraç Edilen Mallara İlişkin Ötv İadesi Konusunda Ymm'lere Tasdik Raporu Düzenleme Yetkisi Veren (44) Sıra No.Lı Smmm Ve Ymm Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 30.09.2011 Sayı : 2011/190 İhraç Edilen Mallara İlişkin Ötv İadesi Konusunda Ymm'lere Tasdik Raporu Düzenleme Yetkisi Veren (44) Sıra No.Lı Smmm Ve Ymm Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

21) Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 26.09.2011 Sayı : 2011/189 21) Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türkiye İle Almanya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması 19 Eylül 2011 Tarihinde Berlin’de İmzalanmıştır

Tarih : 21.09.2011 Sayı : 2011/188 Türkiye İle Almanya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması 19 Eylül 2011 Tarihinde Berlin’de İmzalanmıştır

Kağıtsız Beyanname (E-Gümrük Beyannamesi) Düzenlenmesi Halinde Vergi İdaresine Yapılması Gereken Bildirim Şekli Hakkında Genel Yazı Yayınlanmıştır

Tarih : 16.09.2011 Sayı : 2011/187 Kağıtsız Beyanname (E-Gümrük Beyannamesi) Düzenlenmesi Halinde Vergi İdaresine Yapılması Gereken Bildirim Şekli Hakkında Genel Yazı Yayınlanmıştır

Ötv Kanununa Ekli (I) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı Malların Ötv Tutarlarında Ve Aynı Mallara Uygulanacak Tecil Oranlarında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 16.09.2011 Sayı : 2011/186 Ötv Kanununa Ekli (I) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı Malların Ötv Tutarlarında Ve Aynı Mallara Uygulanacak Tecil Oranlarında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

İlaç Şirketlerinin İlaç Tanıtım Faaliyetlerini Düzenleyen Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 15.09.2011 Sayı : 2011/185 İlaç Şirketlerinin İlaç Tanıtım Faaliyetlerini Düzenleyen Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2011 Sayı : 2011/184 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Aynı Gümrüğün Denetimindeki Bir Yerden Başka Bir Yere Eşya Sevki Konusunda Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2011 Sayı : 2011/183 Aynı Gümrüğün Denetimindeki Bir Yerden Başka Bir Yere Eşya Sevki Konusunda Genelge Yayınlanmıştır

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuru Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2011 Sayı : 2011/182 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuru Rehberi Yayınlanmıştır

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ve Sistemin Teknik Kriterleri Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2011 Sayı : 2011/181 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ve Sistemin Teknik Kriterleri Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Ödeme Kaydedici Cihaz Fişini Faturaya Dönüştürmeyen Akaryakıt İstasyonlarının Form Bs Düzeni Hakkında Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklama Yapılmıştır

Tarih : 05.09.2011 Sayı : 2011/180 Ödeme Kaydedici Cihaz Fişini Faturaya Dönüştürmeyen Akaryakıt İstasyonlarının Form Bs Düzeni Hakkında Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklama Yapılmıştır

23 Ağustos 2011 Gününe Kadar Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi İle Beyan Edilen Sgk Primlerinin 2 Eylül Cuma Günü Ödenmesi Gerekmektedir

Tarih : 26.08.2011 Sayı : 2011/179 23 Ağustos 2011 Gününe Kadar Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi İle Beyan Edilen Sgk Primlerinin 2 Eylül Cuma Günü Ödenmesi Gerekmektedir

Temmuz Dönemi Ba – Bs Formlarının Verilme Süresi 7 Eylül 2011 Çarşamba Gününe Uzatılmıştır

Tarih : 26.08.2011 Sayı : 2011/178 Temmuz Dönemi Ba – Bs Formlarının Verilme Süresi 7 Eylül 2011 Çarşamba Gününe Uzatılmıştır

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 23.08.2011 Sayı : 2011/177 Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı 49 No.Lı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır.

Tarih : 17.08.2011 Sayı : 2011/176 Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı 49 No.Lı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır.

KDV Kanununun Uygulanmasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı 60 No.Lı KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 11.08.2011 Sayı : 2011/175 KDV Kanununun Uygulanmasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı 60 No.Lı KDV Sirküleri Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığının Bütçe Performansının Açıklandığı Ve Bilgi İşlem Teknolojileri Sayesinde Vergi Denetimlerinin Ve Mükellef Hizmetlerinin Geliştirilmesi İle E-Fatura, E-Defter, E-Haciz Gibi Önemli Vergi Uygulamalarında Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılacak Olan Düzenlemelerin Açıklandığı Rapor Yayınlanmıştır

Tarih : 05.08.2011 Sayı : 2011/174 Gelir İdaresi Başkanlığının Bütçe Performansının Açıklandığı Ve Bilgi İşlem Teknolojileri Sayesinde Vergi Denetimlerinin Ve Mükellef Hizmetlerinin Geliştirilmesi İle E-Fatura, E-Defter, E-Haciz Gibi Önemli Vergi Uygulamalarında Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılacak Olan Düzenlemelerin Açıklandığı Rapor Yayınlanmıştır

Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 04.08.2011 Sayı : 2011/173 Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

2011 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 04.08.2011 Sayı : 2011/172 2011 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

(57) Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.08.2011 Sayı : 2011/171 (57) Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksidinin Ödeme Süresi 3 Ağustos 2011 Çarşamba Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 29.07.2011 Sayı : 2011/170 2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksidinin Ödeme Süresi 3 Ağustos 2011 Çarşamba Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır

2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 27.07.2011 Sayı : 2011/169 2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır

Mali Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 27.07.2011 Sayı : 2011/168 Mali Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

İhraç Kayıtlı Teslimlerden Ve Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Taleplerinde Elektronik Ortamda Gönderilecek Satış Faturaları Listesine İlişkin İnternet Vergi Dairesinde Yapılan Yeni Güncellemeler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 25.07.2011 Sayı : 2011/167 İhraç Kayıtlı Teslimlerden Ve Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Taleplerinde Elektronik Ortamda Gönderilecek Satış Faturaları Listesine İlişkin İnternet Vergi Dairesinde Yapılan Yeni Güncellemeler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

İlk Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Yapılmıştır

Tarih : 25.07.2011 Sayı : 2011/166 İlk Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Yapılmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalanmıştır.

Tarih : 21.07.2011 Sayı : 2011/165 Türkiye Cumhuriyeti İle Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalanmıştır.

E-Beyanname Sisteminde Yapılan Güncellemeler

Tarih : 21.07.2011 Sayı : 2011/164 E-Beyanname Sisteminde Yapılan Güncellemeler

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Yayımlanmıştır.

Tarih : 19.07.2011 Sayı : 2011/163 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Yayımlanmıştır.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır.

Tarih : 15.07.2011 Sayı : 2011/162 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır.

01.07.2011 – 31.12.2011 Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 13.07.2011 Sayı : 2011/161 01.07.2011 – 31.12.2011 Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Bilgi Değişimi Maddesini Değiştiren Protokolü Onaylayan 2011/1866 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır.

Tarih : 13.07.2011 Sayı : 2011/160 Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Bilgi Değişimi Maddesini Değiştiren Protokolü Onaylayan 2011/1866 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmkb) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 30.06.2011 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 13.07.2011 Sayı : 2011/159 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmkb) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 30.06.2011 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

01.07.2011 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 13.07.2011 Sayı : 2011/158 01.07.2011 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Belirlenmiştir

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2011 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2011 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Tarih : 13.07.2011 Sayı : 2011/157 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2011 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2011 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Gümrük Muafiyeti Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 13.07.2011 Sayı : 2011/156 Gümrük Muafiyeti Tebliği Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Uygulanması Hakkında 2011/54 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 13.07.2011 Sayı : 2011/155 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Uygulanması Hakkında 2011/54 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

SGK Prim Borçlarını 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandıran Ve Tek Seferde Peşin Ödeyeceğini Belirten Ancak Yasal Süre İçinde Ödeme Yapmayan Borçluların Yapılandırma Haklarını Kaybetmeden Ödeme İmkânları Hakkında 2011/56 Sayılı SGK Başkanlığı Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 13.07.2011 Sayı : 2011/154 SGK Prim Borçlarını 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandıran Ve Tek Seferde Peşin Ödeyeceğini Belirten Ancak Yasal Süre İçinde Ödeme Yapmayan Borçluların Yapılandırma Haklarını Kaybetmeden Ödeme İmkânları Hakkında 2011/56 Sayılı SGK Başkanlığı Genelgesi Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan SGK Prim Borçları İle Taksitlerin Ödeme Süresi İçinde Tahakkuk Edecek Cari Dönem Prim Borçlarının Zamanında Ödenmemesinin Yapılandırmaya Etkisi Hakkında SGK İzmir Müdürlüğü Tarafından Bir Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 06.07.2011 Sayı : 2011/153 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan SGK Prim Borçları İle Taksitlerin Ödeme Süresi İçinde Tahakkuk Edecek Cari Dönem Prim Borçlarının Zamanında Ödenmemesinin Yapılandırmaya Etkisi Hakkında SGK İzmir Müdürlüğü Tarafından Bir Duyuru Yayınlanmıştır

30.06.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 06.07.2011 Sayı : 2011/152 30.06.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Tahviller Ve İmkb’de İşlem Gören Aracı Kuruluş Varantlarından Elde Edilecek Kazançlara Uygulanacak Vergi Tevkifatı Ve Bsmv Oranları Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 01.07.2011 Sayı : 2011/151 Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Tahviller Ve İmkb’de İşlem Gören Aracı Kuruluş Varantlarından Elde Edilecek Kazançlara Uygulanacak Vergi Tevkifatı Ve Bsmv Oranları Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır

409 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 01.07.2011 Sayı : 2011/150 409 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Danıştay Tarafından Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına İstinaden, Yargı Süreci Sonuçlanıncaya Kadar, Aile Hekimleri Tarafından 275 Seri No.Lı GVK Genel Tebliği Kapsamında GVK 94. Madde Uyarınca Vergi Tevkifatı Yapmalarının Gerekmediği Hakkında 77 No.Lı GVK Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 01.07.2011 Sayı : 2011/149 Danıştay Tarafından Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına İstinaden, Yargı Süreci Sonuçlanıncaya Kadar, Aile Hekimleri Tarafından 275 Seri No.Lı GVK Genel Tebliği Kapsamında GVK 94. Madde Uyarınca Vergi Tevkifatı Yapmalarının Gerekmediği Hakkında 77 No.Lı GVK Sirküleri Yayınlanmıştır

2011/5 Seri Numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 30.06.2011 Sayı : 2011/148 2011/5 Seri Numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayınlanmıştır

01.07.2011 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 29.06.2011 Sayı : 2011/147 01.07.2011 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

2011 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 23.06.2011 Sayı : 2011/146 2011 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Özel Sektör İşyerlerinde, Elli (50) Ve Üzeri Sigortalının Çalıştırıldığı Aylara İlişkin Eksik Gün Bildirim Nedenlerinin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Belirtilmesi Yeterli Olacak, Ayrıca Ek–10 Bildirimi Verilmeyecektir

Tarih : 17.06.2011 Sayı : 2011/145 Özel Sektör İşyerlerinde, Elli (50) Ve Üzeri Sigortalının Çalıştırıldığı Aylara İlişkin Eksik Gün Bildirim Nedenlerinin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Belirtilmesi Yeterli Olacak, Ayrıca Ek–10 Bildirimi Verilmeyecektir

6111 Sayılı Kanunla Sigorta Prim Destekleri Konusunda Yapılan Düzenlemelere Dair (4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde İhdas Edilen Yeni Prim / İstihdam Desteğinin Uygulama Usul Ve Esasları Dâhil) Açıklamaların Yer Aldığı 2011–45 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 17.06.2011 Sayı : 2011/144 6111 Sayılı Kanunla Sigorta Prim Destekleri Konusunda Yapılan Düzenlemelere Dair (4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde İhdas Edilen Yeni Prim / İstihdam Desteğinin Uygulama Usul Ve Esasları Dâhil) Açıklamaların Yer Aldığı 2011–45 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) Genelgesi Yayınlanmıştır

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına Mersin Limanını Da Ekleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 14.06.2011 Sayı : 2011/143 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına Mersin Limanını Da Ekleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Sevk Edilen Mallara İlişkin Yapılan Yoklama Neticesinde Yoklama Memurlarının Mükellefin Şahsı Veya Yetkili Adamı Ya Da Vergi Usul Kanunu Madde 131’de Sayılan Diğer Kişiler Haricinde Birisine (Örnek: Kargo Şirketi Elemanına) İmzalattığı Tutanağın Hukuki Bir Geçerliliği Olmayacağı Ve Bu Tutanağa İstinaden Kesilen Cezanın Hiçbir Hükmü Olmayacağına Dair Danıştay 3. Dairesinin Kanun Yararına Bozma Kararı

Tarih : 13.06.2011 Sayı : 2011/142 Sevk Edilen Mallara İlişkin Yapılan Yoklama Neticesinde Yoklama Memurlarının Mükellefin Şahsı Veya Yetkili Adamı Ya Da Vergi Usul Kanunu Madde 131’de Sayılan Diğer Kişiler Haricinde Birisine (Örnek: Kargo Şirketi Elemanına) İmzalattığı Tutanağın Hukuki Bir Geçerliliği Olmayacağı Ve Bu Tutanağa İstinaden Kesilen Cezanın Hiçbir Hükmü Olmayacağına Dair Danıştay 3. Dairesinin Kanun Yararına Bozma Kararı

Yeni Bakanlıklar Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler Yayınlanmıştır

Tarih : 13.06.2011 Sayı : 2011/141 Yeni Bakanlıklar Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler Yayınlanmıştır

Stok Affı İle Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 10.06.2011 Sayı : 2011/140 Stok Affı İle Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri Rehberi Yayınlanmıştır

Yabancı Uyrukluların Sigortalılıkları Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 07.06.2011 Sayı : 2011/139 Yabancı Uyrukluların Sigortalılıkları Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 03.06.2011 Sayı : 2011/138 Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında, İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtiaya İlişkin Olarak Ödenen KDV’nin, KDV İadesi Talep Eden Mükellefler Tarafından “İndirilecek KDV Listesi” ve “Yüklenilen KDV Listesine” Dahil Edilebilme Şekli Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 31.05.2011 Sayı : 2011/137 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında, İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtiaya İlişkin Olarak Ödenen KDV’nin, KDV İadesi Talep Eden Mükellefler Tarafından “İndirilecek KDV Listesi” ve “Yüklenilen KDV Listesine” Dahil Edilebilme Şekli Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlar Konusunda (11) Numaralı Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 31.05.2011 Sayı : 2011/136 Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlar Konusunda (11) Numaralı Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

E-Vergi Levhası Hakkında 408 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 27.05.2011 Sayı : 2011/135 E-Vergi Levhası Hakkında 408 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2006/12 Sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/7) Yayınlanmıştır

Tarih : 27.05.2011 Sayı : 2011/134 2006/12 Sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/7) Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Kanunun 10/3 Maddesi Kapsamında Ödenen KDV'nin (1) Numaralı KDV Beyannamesinin "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" Tablosuna Dâhil Edilme Şekline İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 24.05.2011 Sayı : 2011/133 6111 Sayılı Kanunun 10/3 Maddesi Kapsamında Ödenen KDV'nin (1) Numaralı KDV Beyannamesinin "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" Tablosuna Dâhil Edilme Şekline İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süresi İle Diğer Usul Ve Esaslar Hakkında Açıklamaların Yer Aldığı 2011/37 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 18.05.2011 Sayı : 2011/132 6111 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süresi İle Diğer Usul Ve Esaslar Hakkında Açıklamaların Yer Aldığı 2011/37 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından İnternet Vergi Dairesiden Elektronik Ortamda Alınacak Kdv İade Taleplerinde İndirilecek Ve Yüklenilen Kdv Listelerinin Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 17.05.2011 Sayı : 2011/131 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından İnternet Vergi Dairesiden Elektronik Ortamda Alınacak Kdv İade Taleplerinde İndirilecek Ve Yüklenilen Kdv Listelerinin Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Turizm İşletmelerine Dâhil Binalar İçin Geçici Emlak (Bina) Vergisi Muafiyetinin Uygulanmasında Geçerli Olan Belgeler Ve Sürelere İlişkin Emlak Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 17.05.2011 Sayı : 2011/130 Turizm İşletmelerine Dâhil Binalar İçin Geçici Emlak (Bina) Vergisi Muafiyetinin Uygulanmasında Geçerli Olan Belgeler Ve Sürelere İlişkin Emlak Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/1 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 17.05.2011 Sayı : 2011/129 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/1 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Mükelleften Fazla Ve Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin, Mükellefin Gerekli Belgeleri Tamamlamasından İtibaren Üç Ay İçinde İade Edilmemesi Halinde, Üç Aylık Sürenin Sonundan İtibaren İade Edilecek Tutara Tecil Faizi Oranında Faiz Hesaplanmasını Öngören (Üç Aylık Süreyi Faiz Dışı Bırakan Ve Faiz Hesabında Gecikme Zammı Oranından Daha Düşük Oranda Olan Tecil Faizi Oranını Esas Alan) Vergi Usul Kanunun 112. Maddesinin 4. Fıkrası Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 17.05.2011 Sayı : 2011/128 Mükelleften Fazla Ve Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin, Mükellefin Gerekli Belgeleri Tamamlamasından İtibaren Üç Ay İçinde İade Edilmemesi Halinde, Üç Aylık Sürenin Sonundan İtibaren İade Edilecek Tutara Tecil Faizi Oranında Faiz Hesaplanmasını Öngören (Üç Aylık Süreyi Faiz Dışı Bırakan Ve Faiz Hesabında Gecikme Zammı Oranından Daha Düşük Oranda Olan Tecil Faizi Oranını Esas Alan) Vergi Usul Kanunun 112. Maddesinin 4. Fıkrası Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Anayasa Mahkemesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Başta Olmak Üzere Diğer Bazı Kanunlarda Da Düzenlemeler İçeren 5766 Sayılı Kanunun 6183 Sayılı Kanuna İlişkin Olan Geçici Birinci Maddesinin Yürürlüğünün Durdurulmasına Karar Vermiştir

Tarih : 17.05.2011 Sayı : 2011/127 Anayasa Mahkemesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Başta Olmak Üzere Diğer Bazı Kanunlarda Da Düzenlemeler İçeren 5766 Sayılı Kanunun 6183 Sayılı Kanuna İlişkin Olan Geçici Birinci Maddesinin Yürürlüğünün Durdurulmasına Karar Vermiştir

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2010 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2011 Tarihine Kadar Hazine Müsteşarlığına Göndermeleri Gerekmektedir

Tarih : 16.05.2011 Sayı : 2011/126 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2010 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2011 Tarihine Kadar Hazine Müsteşarlığına Göndermeleri Gerekmektedir

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2011–2014, Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2011–2014 Yayınlanmıştır

Tarih : 12.05.2011 Sayı : 2011/125 Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2011–2014, Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2011–2014 Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Nakit Ve Kredi Kartı İle Tahsilat Yapan Bankalara İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 12.05.2011 Sayı : 2011/124 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Nakit Ve Kredi Kartı İle Tahsilat Yapan Bankalara İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2) Yayınlanmıştır

Tarih : 10.05.2011 Sayı : 2011/123 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2) Yayınlanmıştır

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hakkında (2) Seri No.Lı Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 10.05.2011 Sayı : 2011/122 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hakkında (2) Seri No.Lı Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

31.12.2010 Tarihinden Önce Gümrük Yükümlülüğü Doğan Ve 25.02.2011 Tarihine Kadar Yükümlüsüne Tebliğ Edilen Alacakların 6111 Sayılı Kanundan Yararlanabileceğine Dair Gümrük Müsteşarlığının Yazısı Yayınlanmıştır

Tarih : 10.05.2011 Sayı : 2011/121 31.12.2010 Tarihinden Önce Gümrük Yükümlülüğü Doğan Ve 25.02.2011 Tarihine Kadar Yükümlüsüne Tebliğ Edilen Alacakların 6111 Sayılı Kanundan Yararlanabileceğine Dair Gümrük Müsteşarlığının Yazısı Yayınlanmıştır

Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti Konusunda Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından 2011/29 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır.

Tarih : 10.05.2011 Sayı : 2011/120 Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti Konusunda Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından 2011/29 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar İle Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 10.05.2011 Sayı : 2011/119 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar İle Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar Yayınlanmıştır

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 05.05.2011 Sayı : 2011/118 Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Hiç Alınmadığı Veya Noksan Alındığı Belirlenen Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği, Tahsilâtı İle Gümrük Vergileri Ve Para Cezalarının Tecili, Taksitlendirilmesi, Geri Verilmesi Ve Kaldırılmasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen, Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Tarih : 03.05.2011 Sayı : 2011/117 Hiç Alınmadığı Veya Noksan Alındığı Belirlenen Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği, Tahsilâtı İle Gümrük Vergileri Ve Para Cezalarının Tecili, Taksitlendirilmesi, Geri Verilmesi Ve Kaldırılmasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen, Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Kdv Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin 6. Sırasında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 02.05.2011 Sayı : 2011/116 Kdv Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin 6. Sırasında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

38 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 02.05.2011 Sayı : 2011/115 38 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 02.05.2011 Sayı : 2011/114 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 02.05.2011 Sayı : 2011/113 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayınlanmıştır

2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 29.04.2011 Sayı : 2011/112 2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

6225 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastane, Klinik, Dispanser, Sanatoryum Gibi Kurum Ve Kuruluşların Gelir Vergisi Kanunu Madde 70’de Belirtilen Mal Ve Haklarının Kiralanması İşlemlerinde Vergi İstisnası Getirilmiştir

Tarih : 29.04.2011 Sayı : 2011/111 6225 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastane, Klinik, Dispanser, Sanatoryum Gibi Kurum Ve Kuruluşların Gelir Vergisi Kanunu Madde 70’de Belirtilen Mal Ve Haklarının Kiralanması İşlemlerinde Vergi İstisnası Getirilmiştir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 27.04.2011 Sayı : 2011/110 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Kanun İle 5510 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Sonrasında Kısmi Süreli (Ay İçinde 30 Tam Günden Az Çalışanlar) Çalışanların İsteğe Bağlı Sigortalılık Uygulamaları Hakkında Sgk Tarafından Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 27.04.2011 Sayı : 2011/109 6111 Sayılı Kanun İle 5510 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Sonrasında Kısmi Süreli (Ay İçinde 30 Tam Günden Az Çalışanlar) Çalışanların İsteğe Bağlı Sigortalılık Uygulamaları Hakkında Sgk Tarafından Açıklamalar Yapılmıştır

Faturanın Garanti Belgesi Olarak Kabul Edilmeyeceği, Garanti Kapsamındaki Malların Tamir Süreleri Hakkında Ve Garanti Belgesi Konusunda Diğer Düzenlemeleri İçeren Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 27.04.2011 Sayı : 2011/108 Faturanın Garanti Belgesi Olarak Kabul Edilmeyeceği, Garanti Kapsamındaki Malların Tamir Süreleri Hakkında Ve Garanti Belgesi Konusunda Diğer Düzenlemeleri İçeren Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği Yayınlanmıştır

6217 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanununun (1) Sayılı Tarifesinin Iv- Temyiz Ve İtiraz Harçları Başlıklı Kısmında Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 27.04.2011 Sayı : 2011/107 6217 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanununun (1) Sayılı Tarifesinin Iv- Temyiz Ve İtiraz Harçları Başlıklı Kısmında Değişiklikler Yapılmıştır

Madeni Yağ İmal Veya İthal Eden Veya Satışını Yapan Mükelleflere Çeşitli Yükümlülükler Getiren Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 27.04.2011 Sayı : 2011/106 Madeni Yağ İmal Veya İthal Eden Veya Satışını Yapan Mükelleflere Çeşitli Yükümlülükler Getiren Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 2011/3 Seri Numaralı 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 27.04.2011 Sayı : 2011/105 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 2011/3 Seri Numaralı 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 2011/4 Seri Numaralı 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 27.04.2011 Sayı : 2011/104 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 2011/4 Seri Numaralı 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Kdv Artırımında Bulunan Kdv Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü (Kod Listesinden Çıkış) İle İlgili 115 Seri Numaralı Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 26.04.2011 Sayı : 2011/103 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Kdv Artırımında Bulunan Kdv Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü (Kod Listesinden Çıkış) İle İlgili 115 Seri Numaralı Kdv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Danıştay 3. Dairesi, (1) Sıra Numaralı Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Tanımları Yapılan “İthalatçı Firma”, “Üretici Firma” Ve “Yetkili Firma” Sınıflamasına Tabi Olmayan İşletmelere, Bandrolsüz Ürün Bulundurmaları Sebebiyle İlgili Tebliğ Kapsamında Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Gerektiğini Onaylayan Bölge İdare Mahkemesi Kararını Kanun Yararına Bozmuştur

Tarih : 26.04.2011 Sayı : 2011/102 Danıştay 3. Dairesi, (1) Sıra Numaralı Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Tanımları Yapılan “İthalatçı Firma”, “Üretici Firma” Ve “Yetkili Firma” Sınıflamasına Tabi Olmayan İşletmelere, Bandrolsüz Ürün Bulundurmaları Sebebiyle İlgili Tebliğ Kapsamında Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Gerektiğini Onaylayan Bölge İdare Mahkemesi Kararını Kanun Yararına Bozmuştur

6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 6098 Sayılı (Yeni) Borçlar Kanununun Kiralamaya İlişkin Bazı Maddelerinin Beş Yıl Süreyle Uygulanmayacağı Hüküm Altına Alınmıştır

Tarih : 26.04.2011 Sayı : 2011/101 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 6098 Sayılı (Yeni) Borçlar Kanununun Kiralamaya İlişkin Bazı Maddelerinin Beş Yıl Süreyle Uygulanmayacağı Hüküm Altına Alınmıştır

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin 29 Nisan 2011 Cuma Gün Bitimine Kadar Uzatılmasına Dair 46 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 26.04.2011 Sayı : 2011/100 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin 29 Nisan 2011 Cuma Gün Bitimine Kadar Uzatılmasına Dair 46 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 29 Nisan 2011 Cuma Gün Bitimine Kadar Uzatılmasına Dair Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 26.04.2011 Sayı : 2011/099 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 29 Nisan 2011 Cuma Gün Bitimine Kadar Uzatılmasına Dair Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Kanuna Göre Vergi Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerin İnternet Ortamında Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 22.04.2011 Sayı : 2011/098 6111 Sayılı Kanuna Göre Vergi Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerin İnternet Ortamında Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler, Meslek Lisesinde Okurken Staja Tabi Tutulan Öğrenciler, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda Tanımlanan Aday Çırak, Çırak, İşletmelerde Mesleki Eğitim Alan Öğrenci, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa Göre Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler Ve İşkur Kursiyerlerinin Sigortalılığı Hakkında 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Dair Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 22.04.2011 Sayı : 2011/097 Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler, Meslek Lisesinde Okurken Staja Tabi Tutulan Öğrenciler, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda Tanımlanan Aday Çırak, Çırak, İşletmelerde Mesleki Eğitim Alan Öğrenci, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa Göre Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler Ve İşkur Kursiyerlerinin Sigortalılığı Hakkında 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Dair Açıklamalar Yapılmıştır

6111 Sayılı Kanun İle 5510 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Sonrasında Birden Fazla Sigortalılık Statüsüne Tabi Çalışmalarda (Örneğin: Şirket Ortağı (4/B) İken Başka Bir İşletmede Hizmet Akdine Tabi Ücretli (4/A) Olunması, Ücretli İken Bir Şirkete Ortak Olunması, Devlet Memuru (4/C) İken Bir Şirkete Ortak Olunması… V.B. Durumlarda) Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Tarih : 22.04.2011 Sayı : 2011/096 6111 Sayılı Kanun İle 5510 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Sonrasında Birden Fazla Sigortalılık Statüsüne Tabi Çalışmalarda (Örneğin: Şirket Ortağı (4/B) İken Başka Bir İşletmede Hizmet Akdine Tabi Ücretli (4/A) Olunması, Ücretli İken Bir Şirkete Ortak Olunması, Devlet Memuru (4/C) İken Bir Şirkete Ortak Olunması… V.B. Durumlarda) Hizmetlerin Değerlendirilmesi

6111 Sayılı Kanun İle 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılık Sürelerinde Borçlanmaya İlişkin Hükümlerde Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 22.04.2011 Sayı : 2011/095 6111 Sayılı Kanun İle 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılık Sürelerinde Borçlanmaya İlişkin Hükümlerde Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır

6111 Sayılı Kanun İle 5510 Sayılı Kanunda Zorunlu Sigortalılık, İsteğe Bağlı Sigortalılık Ve Borçlanmaya İlişkin Hükümlerde Yapılan Değişiklikleri Ve Yapılacak İşlemleri Açıklayan 2011/36 Sayılı Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 21.04.2011 Sayı : 2011/094 6111 Sayılı Kanun İle 5510 Sayılı Kanunda Zorunlu Sigortalılık, İsteğe Bağlı Sigortalılık Ve Borçlanmaya İlişkin Hükümlerde Yapılan Değişiklikleri Ve Yapılacak İşlemleri Açıklayan 2011/36 Sayılı Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Uygulamasına Yönelik Hazırlanan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 19.04.2011 Sayı : 2011/093 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Uygulamasına Yönelik Hazırlanan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Türk Ticaret Kanunu, 6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Af) Kanunu Ve Diğer Çeşitli Kanunlarda Değişiklikler Yapan 6215 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 19.04.2011 Sayı : 2011/092 Türk Ticaret Kanunu, 6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Af) Kanunu Ve Diğer Çeşitli Kanunlarda Değişiklikler Yapan 6215 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Sigorta Ve Emeklilik Şirketlerince, Birikimli Hayat Sigortalarından Veya Bireysel Emeklilik Sisteminden (On Yıl Dolmadan Ve/Veya Emeklilik Hakkı Kazanmadan) Ayrılanlara Yapılan Ödemelerde, Gelir Vergisi Tevkifat Matrahının Ödemenin Tamamı Değil; Menkul Sermaye İradının Genel Tanımından Hareketle Sadece Getiri Tutarı Olması Gerektiği Yönünde Danıştay 4. Dairesi Başkanlığı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 14.04.2011 Sayı : 2011/091 Sigorta Ve Emeklilik Şirketlerince, Birikimli Hayat Sigortalarından Veya Bireysel Emeklilik Sisteminden (On Yıl Dolmadan Ve/Veya Emeklilik Hakkı Kazanmadan) Ayrılanlara Yapılan Ödemelerde, Gelir Vergisi Tevkifat Matrahının Ödemenin Tamamı Değil; Menkul Sermaye İradının Genel Tanımından Hareketle Sadece Getiri Tutarı Olması Gerektiği Yönünde Danıştay 4. Dairesi Başkanlığı Kararı Yayınlanmıştır

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresine Kadar Hazırlanmış Olması Gerekmektedir

Tarih : 14.04.2011 Sayı : 2011/090 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresine Kadar Hazırlanmış Olması Gerekmektedir

6111 Sayılı Kanuna Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükelleflerinin İnternet Ortamında Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 11.04.2011 Sayı : 2011/089 6111 Sayılı Kanuna Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükelleflerinin İnternet Ortamında Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Kesin Mizan, Tekdüzen Hesap Planına Göre Sadece 1, 2, 3, 4 Ve 5 Kodlu Hesapların Bakiye Verdiği; 6 Ve 7 Kodlu Hesapların Kapatıldığı, Bakiye Vermediği Mizandır. E-Beyanname Sisteminde Kesin Mizan Bildirimi Girişi Yapılırken 6 Ve 7 Kodlu Hesapların İlgili Hesaplara Devri Sonrası Borç Ve Alacak Toplamları Girilecek Ama Bu Tutarlar Birbirine Eşit Olacağından Bakiye Oluşmayacaktır

Tarih : 11.04.2011 Sayı : 2011/088 Kesin Mizan, Tekdüzen Hesap Planına Göre Sadece 1, 2, 3, 4 Ve 5 Kodlu Hesapların Bakiye Verdiği; 6 Ve 7 Kodlu Hesapların Kapatıldığı, Bakiye Vermediği Mizandır. E-Beyanname Sisteminde Kesin Mizan Bildirimi Girişi Yapılırken 6 Ve 7 Kodlu Hesapların İlgili Hesaplara Devri Sonrası Borç Ve Alacak Toplamları Girilecek Ama Bu Tutarlar Birbirine Eşit Olacağından Bakiye Oluşmayacaktır

Temel Hak Ve Özgürlüklerin İhlal Edildiği İddiasıyla “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” İmkânı Sağlayan 6216 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 08.04.2011 Sayı : 2011/087 Temel Hak Ve Özgürlüklerin İhlal Edildiği İddiasıyla “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” İmkânı Sağlayan 6216 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2010 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosu’nun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 05.04.2011 Sayı : 2011/086 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2010 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosu’nun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Özel Kesin Mizan Bildirimi, 2010 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Stok, Kasa Ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Düzeltiminde Hesaplanan Vergiler İçin Verilmesi Gereken Beyannameler, Muhtasar Beyanname Ve Ötv Listeleri Hakkında E-Beyanname Sisteminde Yapılan Duyurular

Tarih : 05.04.2011 Sayı : 2011/085 Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Özel Kesin Mizan Bildirimi, 2010 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Stok, Kasa Ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Düzeltiminde Hesaplanan Vergiler İçin Verilmesi Gereken Beyannameler, Muhtasar Beyanname Ve Ötv Listeleri Hakkında E-Beyanname Sisteminde Yapılan Duyurular

Beyannamelerin Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilmesi Nedeniyle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının Dayanağı Olan Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davayı, Söz Konusu Kanun Hükmünün Anayasa Aykırı Olmadığı Gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi Reddetmiştir

Tarih : 05.04.2011 Sayı : 2011/084 Beyannamelerin Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilmesi Nedeniyle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının Dayanağı Olan Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davayı, Söz Konusu Kanun Hükmünün Anayasa Aykırı Olmadığı Gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi Reddetmiştir

Bir Taşıtın Sadece Tüm Tekerleklerinin Motordan Güç Alması (Dört Çeker Olması) Sebebiyle “Arazi Taşıtı” Sayılması Ve Aynı Taşıtın Dört Çeker Olmayan Diğer Modellerine Göre Daha Yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla Açılan Dava Anayasa Mahkemesi Tarafından Reddedilmiştir

Tarih : 05.04.2011 Sayı : 2011/083 Bir Taşıtın Sadece Tüm Tekerleklerinin Motordan Güç Alması (Dört Çeker Olması) Sebebiyle “Arazi Taşıtı” Sayılması Ve Aynı Taşıtın Dört Çeker Olmayan Diğer Modellerine Göre Daha Yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla Açılan Dava Anayasa Mahkemesi Tarafından Reddedilmiştir

Sigortası Ödenmeyen, Sigortalı İşe Girişleri Bildirilmeyen Sigortalılar, Söz Konusu İşyerinde Hizmetlerinin Bittiği Tarihten İtibaren Beş Yıl İçinde İş Mahkemesine Dava Açmazlarsa Tüm Haklarını Kaybedeceklerdir. Anayasa Mahkemesi 5510 Sayılı Kanunun 86. Maddesinin Dokuzuncu Fıkrasında Yer Alan Beş Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İptali İçin Açılan Davayı Reddetmiştir

Tarih : 05.04.2011 Sayı : 2011/082 Sigortası Ödenmeyen, Sigortalı İşe Girişleri Bildirilmeyen Sigortalılar, Söz Konusu İşyerinde Hizmetlerinin Bittiği Tarihten İtibaren Beş Yıl İçinde İş Mahkemesine Dava Açmazlarsa Tüm Haklarını Kaybedeceklerdir. Anayasa Mahkemesi 5510 Sayılı Kanunun 86. Maddesinin Dokuzuncu Fıkrasında Yer Alan Beş Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İptali İçin Açılan Davayı Reddetmiştir

31.03.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 05.04.2011 Sayı : 2011/081 31.03.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

İthalatta KKDF Kesintisi Hakkında 2011/16 Sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 04.04.2011 Sayı : 2011/080 İthalatta KKDF Kesintisi Hakkında 2011/16 Sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi Yayınlanmıştır

6205 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti İle Yeni Zelanda Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 04.04.2011 Sayı : 2011/079 6205 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti İle Yeni Zelanda Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Af Kanunu) Kanunu Uygulaması Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından İki Adet İç Genelge Ve Bir Duyuru, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Da Bir Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 01.04.2011 Sayı : 2011/078 6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Af Kanunu) Kanunu Uygulaması Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından İki Adet İç Genelge Ve Bir Duyuru, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Da Bir Duyuru Yayınlanmıştır

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artış Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin 76 Seri Numaralı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 30.03.2011 Sayı : 2011/077 Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artış Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin 76 Seri Numaralı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

6153 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 28.03.2011 Sayı : 2011/076 6153 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Af Kanunu (6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında Kanun) Hakkında SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 25.03.2011 Sayı : 2011/075 Af Kanunu (6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında Kanun) Hakkında SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kdv İadesi Uygulamasına İlişkin Kdv Genel Tebliği Taslağı Yayınlanmıştır

Tarih : 23.03.2011 Sayı : 2011/074 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kdv İadesi Uygulamasına İlişkin Kdv Genel Tebliği Taslağı Yayınlanmıştır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 18.03.2011 Sayı : 2011/073 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Maliye Bakanlığı Tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Tarih : 18.03.2011 Sayı : 2011/072 Maliye Bakanlığı Tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi Yayınlandı

Tarih : 18.03.2011 Sayı : 2011/071 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Prim Borçlarını Yapılandırmak İsteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Hangi Prim Borçları İçin İnternet Üzerinden Veya Tüm Borçlar İçin Form Doldurmak Suretiyle Elden Nasıl Başvuracaklarına Dair Sgk’nın Web Sayfasında Açıklamalar Yapılmış Ve Başvuru Bölümü Açılmıştır

Tarih : 18.03.2011 Sayı : 2011/070 Sosyal Güvenlik Prim Borçlarını Yapılandırmak İsteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Hangi Prim Borçları İçin İnternet Üzerinden Veya Tüm Borçlar İçin Form Doldurmak Suretiyle Elden Nasıl Başvuracaklarına Dair Sgk’nın Web Sayfasında Açıklamalar Yapılmış Ve Başvuru Bölümü Açılmıştır

Meslek Mensupları İle Mükellefler Arasında Düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine Ait Bilgilerin İnternet Ortamında Bildirilmesine İlişkin Yükümlülüğün Yürürlük Tarihini 01.08.2011 Tarihine Ertelenmesine İlişkin 407 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 18.03.2011 Sayı : 2011/069 Meslek Mensupları İle Mükellefler Arasında Düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine Ait Bilgilerin İnternet Ortamında Bildirilmesine İlişkin Yükümlülüğün Yürürlük Tarihini 01.08.2011 Tarihine Ertelenmesine İlişkin 407 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yabancı Çalışanların Türkiye’de Sigortalılığı Hakkında Önemli Değişiklikler Olmuştur

Tarih : 15.03.2011 Sayı : 2011/068 Yabancı Çalışanların Türkiye’de Sigortalılığı Hakkında Önemli Değişiklikler Olmuştur

6151 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol Ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 15.03.2011 Sayı : 2011/067 6151 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol Ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Her Türlü Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 15.03.2011 Sayı : 2011/066 Her Türlü Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu Kapsamında Gümrük İdarelerince Takip Edilen Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları Ve Gecikme Zammı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 14.03.2011 Sayı : 2011/065 6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu Kapsamında Gümrük İdarelerince Takip Edilen Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları Ve Gecikme Zammı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Matrah Artırımı, Kesin Mizan Bildirimi Ve Yıllık Gelir Vergisi Ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi İçin E-Beyanname Sisteminde Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 10.03.2011 Sayı : 2011/064 Matrah Artırımı, Kesin Mizan Bildirimi Ve Yıllık Gelir Vergisi Ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi İçin E-Beyanname Sisteminde Güncelleme Yapılmıştır

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 10.03.2011 Sayı : 2011/063 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Libya’da Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında 45 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 09.03.2011 Sayı : 2011/062 Libya’da Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında 45 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Noterler Ve Noterlik Görevini İfa Edenlerin Bildirim Görevi, Bazı Konularda Belge Düzeni Ve Sinema Filmlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 406 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliği Yayınlaşmıştır

Tarih : 08.03.2011 Sayı : 2011/061 Noterler Ve Noterlik Görevini İfa Edenlerin Bildirim Görevi, Bazı Konularda Belge Düzeni Ve Sinema Filmlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 406 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliği Yayınlaşmıştır

Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname Ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin Duyuru

Tarih : 02.03.2011 Sayı : 2011/060 Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname Ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin Duyuru

Vergi Ve Sigorta Prim Borçları İle Gecikme Zammı Ve Cezalarının Yapılandırılması, Matrah Arttırımı Ve Birçok Kanunda Değişiklik Yapan 6111 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 02.03.2011 Sayı : 2011/059 Vergi Ve Sigorta Prim Borçları İle Gecikme Zammı Ve Cezalarının Yapılandırılması, Matrah Arttırımı Ve Birçok Kanunda Değişiklik Yapan 6111 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.03.2011 Sayı : 2011/058 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Ötv Kanununa Ekli (1), (2), (3) Ve (4) Sayılı Listelerdeki Ötv Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 02.03.2011 Sayı : 2011/057 Ötv Kanununa Ekli (1), (2), (3) Ve (4) Sayılı Listelerdeki Ötv Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Diğer Gelir Unsurlarıyla Birlikte Ücret Gelirlerinin De Beyan Edilmesi Halinde, Gelir Vergisinin Ne Şekilde Hesaplanacağına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 02.03.2011 Sayı : 2011/056 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Diğer Gelir Unsurlarıyla Birlikte Ücret Gelirlerinin De Beyan Edilmesi Halinde, Gelir Vergisinin Ne Şekilde Hesaplanacağına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Olarak 405 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.02.2011 Sayı : 2011/055 Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Olarak 405 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video Ve Birleşik Cihazlar İle Bunların Dışında Kalan Radyo Ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücreti Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Tarih : 17.02.2011 Sayı : 2011/054 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video Ve Birleşik Cihazlar İle Bunların Dışında Kalan Radyo Ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücreti Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Tarım Sektörüne Yönelik AR-GE Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin 2011/4 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 16.02.2011 Sayı : 2011/053 Tarım Sektörüne Yönelik AR-GE Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin 2011/4 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Türk Ticaret Kanunu Ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 14.02.2011 Sayı : 2011/052 Türk Ticaret Kanunu Ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

E-Beyanname Sisteminde 1 Mart 2011 Tarihinden İtibaren Kabul Edilmeye Başlanacak Olan Kesin Mizan Bildirimi'nin Xml Formatına İlişkin Bilgiler Açıklanmıştır

Tarih : 10.02.2011 Sayı : 2011/051 E-Beyanname Sisteminde 1 Mart 2011 Tarihinden İtibaren Kabul Edilmeye Başlanacak Olan Kesin Mizan Bildirimi'nin Xml Formatına İlişkin Bilgiler Açıklanmıştır

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu Yayınlanmıştır

Tarih : 10.02.2011 Sayı : 2011/050 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu Yayınlanmıştır

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yayınlanmıştır

Tarih : 09.02.2011 Sayı : 2011/049 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yayınlanmıştır

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler İle (2) Sayılı Listede Yer Alan Ve Kayıt Ve Tescile Tabi Olmayan Malların Beyan Ve Bildirimine İlişkin Olarak ÖTV Beyannamelerinde Ve ÖTV Bildirimlerinde Değişiklikler Yapan 20 Seri No.Lı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.02.2011 Sayı : 2011/048 Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler İle (2) Sayılı Listede Yer Alan Ve Kayıt Ve Tescile Tabi Olmayan Malların Beyan Ve Bildirimine İlişkin Olarak ÖTV Beyannamelerinde Ve ÖTV Bildirimlerinde Değişiklikler Yapan 20 Seri No.Lı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Kobi’ler Borsaya Açılabilecek

Tarih : 04.02.2011 Sayı : 2011/047 Kobi’ler Borsaya Açılabilecek

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin 2010/Aralık Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 44 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri İle 2 Şubat 2011 Tarihi Saat 24:00’e Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 02.02.2011 Sayı : 2011/046 Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin 2010/Aralık Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 44 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri İle 2 Şubat 2011 Tarihi Saat 24:00’e Kadar Uzatılmıştır

İthalatta KKDF Kesintisi Konusunda 2011/5 Sayılı Gümrükler Genel Müdürülüğü Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 28.01.2011 Sayı : 2011/045 İthalatta KKDF Kesintisi Konusunda 2011/5 Sayılı Gümrükler Genel Müdürülüğü Genelgesi Yayınlanmıştır

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Meblağlarda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 28.01.2011 Sayı : 2011/044 Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Meblağlarda Değişiklikler Yapılmıştır

Maliye Bakanlığı Tarafından 31.12.2010 Tarihi İtibariyle Döviz Kurlarının Tespit Ve İlan Edildiği 404 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 28.01.2011 Sayı : 2011/043 Maliye Bakanlığı Tarafından 31.12.2010 Tarihi İtibariyle Döviz Kurlarının Tespit Ve İlan Edildiği 404 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin 403 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hazırlanmıştır

Tarih : 25.01.2011 Sayı : 2011/042 Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin 403 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hazırlanmıştır

Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tarih : 25.01.2011 Sayı : 2011/041 Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Ocak 2011 Dönemi Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinden Başlamak Üzere Sigortalılara İlişkin Meslek Kodu Girilmesi Zorunlu Hale Getirilmiştir

Tarih : 25.01.2011 Sayı : 2011/040 Ocak 2011 Dönemi Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinden Başlamak Üzere Sigortalılara İlişkin Meslek Kodu Girilmesi Zorunlu Hale Getirilmiştir

Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Ve Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda 14 Ocak 2011 Tarihinde Kabul Edilmiştir

Tarih : 24.01.2011 Sayı : 2011/039 Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Ve Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda 14 Ocak 2011 Tarihinde Kabul Edilmiştir

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesi Hakkında 279 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 17.01.2011 Sayı : 2011/038 Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesi Hakkında 279 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

E-Beyanname Sisteminde Güncelleme Yapılması Gerekmektedir

Tarih : 17.01.2011 Sayı : 2011/037 E-Beyanname Sisteminde Güncelleme Yapılması Gerekmektedir

Türkiye Cumhuriyeti İle Kanada Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 13.01.2011 Sayı : 2011/036 Türkiye Cumhuriyeti İle Kanada Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Yöntem Belirleme (Peşin Fiyat Anlaşmaları Başvuru Ve Yenileme) Harçları

Tarih : 13.01.2011 Sayı : 2011/035 Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Yöntem Belirleme (Peşin Fiyat Anlaşmaları Başvuru Ve Yenileme) Harçları

Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2011 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 13.01.2011 Sayı : 2011/034 Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2011 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra No.Lı Vuk Genel Tebliği Kapsamındaki Temmuz – Aralık 2010 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2011 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Tarih : 13.01.2011 Sayı : 2011/033 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra No.Lı Vuk Genel Tebliği Kapsamındaki Temmuz – Aralık 2010 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2011 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti İle Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 13.01.2011 Sayı : 2011/032 Türkiye Cumhuriyeti İle Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 12.01.2011 Sayı : 2011/031 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Vergi İnceleme Ve Denetim Koordinasyon Kurulu Ve Yıllık Vergi İnceleme Planları, Uygulanması Ve Sonuçların İzlenmesi Hakkında Yönetmelikler Yayınlanmıştır

Tarih : 12.01.2011 Sayı : 2011/030 Vergi İnceleme Ve Denetim Koordinasyon Kurulu Ve Yıllık Vergi İnceleme Planları, Uygulanması Ve Sonuçların İzlenmesi Hakkında Yönetmelikler Yayınlanmıştır

2010 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Ve Dolayısıyla 2010 Takvim Yılı Hesap Döneminden Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 12.01.2011 Sayı : 2011/029 2010 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Ve Dolayısıyla 2010 Takvim Yılı Hesap Döneminden Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Yönelik Olarak T.C. Bayıdırlık Ve İskân Bakanlığı Tarafından 2010/24 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 12.01.2011 Sayı : 2011/028 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Yönelik Olarak T.C. Bayıdırlık Ve İskân Bakanlığı Tarafından 2010/24 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Matbaaların Vergi Usul Kanunu Kapsamında Basım Ve Dağıtımını Yaptıkları Belgeler İçin Düzenledikleri Bilgi Formunun En Geç Bir Sonraki Günün Akşamına Kadar Maliye Bakanlığına Gönderilmesi Uygulamasına İlişkin Danıştay 4. Dairesinin Yürütmeyi Durdurma Kararına İstinaden Esasa İlişkin Hüküm Verilene Kadar Matbaaların Bilgi Formunu Göndermek İçin 15 Günlük Süreleri Bulunduğunu Açıklayan 43 No.Lı Vuk Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 12.01.2011 Sayı : 2011/027 Matbaaların Vergi Usul Kanunu Kapsamında Basım Ve Dağıtımını Yaptıkları Belgeler İçin Düzenledikleri Bilgi Formunun En Geç Bir Sonraki Günün Akşamına Kadar Maliye Bakanlığına Gönderilmesi Uygulamasına İlişkin Danıştay 4. Dairesinin Yürütmeyi Durdurma Kararına İstinaden Esasa İlişkin Hüküm Verilene Kadar Matbaaların Bilgi Formunu Göndermek İçin 15 Günlük Süreleri Bulunduğunu Açıklayan 43 No.Lı Vuk Sirküleri Yayınlanmıştır

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tarih : 12.01.2011 Sayı : 2011/026 Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Almanya İle Olan Yeni Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girmediğinden, Almanya Mukimi Kişi Ve Firmalara Yapılacak Bazı Ödemeler Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılması Ve/Veya Düşük Oranlı Vergi Tevkifatı Yapılmaması Gerekmektedir

Tarih : 12.01.2011 Sayı : 2011/025 Almanya İle Olan Yeni Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girmediğinden, Almanya Mukimi Kişi Ve Firmalara Yapılacak Bazı Ödemeler Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılması Ve/Veya Düşük Oranlı Vergi Tevkifatı Yapılmaması Gerekmektedir

01.01.2011 – 30.06.2011 Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 12.01.2011 Sayı : 2011/024 01.01.2011 – 30.06.2011 Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 07.01.2011 Sayı : 2011/023 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillere Dair Vergi Tevkifatı Oranlarının Ve Yurt İçinde İhraç Edilen Tahvillerin Elden Çıkarılması Veya Repo İşleminde Uygulanacak Bsmv Oranları Belirlenmiştir

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/04 Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillere Dair Vergi Tevkifatı Oranlarının Ve Yurt İçinde İhraç Edilen Tahvillerin Elden Çıkarılması Veya Repo İşleminde Uygulanacak Bsmv Oranları Belirlenmiştir

2011 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/022 2011 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2011 Yılında Geçerli Olacak Veraset Ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarların Ve Vergi Dilimlerinin Açıklandığı 42 Seri No.Lı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/021 2011 Yılında Geçerli Olacak Veraset Ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarların Ve Vergi Dilimlerinin Açıklandığı 42 Seri No.Lı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2011 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/020 2011 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

2011 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/019 2011 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yayınlanan Yönetmelik İle (K) Türü Yetki Belgelerinin 2011 Yılı Ücretlerinde Değişiklik Yapılmıştır.

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/018 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yayınlanan Yönetmelik İle (K) Türü Yetki Belgelerinin 2011 Yılı Ücretlerinde Değişiklik Yapılmıştır.

2010/2 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/017 2010/2 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/016 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/015 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011 Yılında Ücret Gelirlerinde Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/014 2011 Yılında Ücret Gelirlerinde Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

T.C. Merkez Bankası Tebliği İle Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/013 T.C. Merkez Bankası Tebliği İle Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarının Tespit Edildiği 39 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/012 2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarının Tespit Edildiği 39 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

278 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/011 278 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

31.12.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/010 31.12.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

114 Seri No.Lı KDV Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/009 114 Seri No.Lı KDV Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2011 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisini Tespit Eden 7 Seri No.Lı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/008 2011 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisini Tespit Eden 7 Seri No.Lı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

402 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/007 402 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2011 Yılında Konsolosluklarımızca Döviz Cinsinden Alınmakta Olan Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılarının Belirlendiği 64 No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/006 2011 Yılında Konsolosluklarımızca Döviz Cinsinden Alınmakta Olan Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılarının Belirlendiği 64 No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2011 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergilerinin Belirlendiği 37 Seri No.Lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/005 2011 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergilerinin Belirlendiği 37 Seri No.Lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvelin Yer Aldığı 56 Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/003 2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvelin Yer Aldığı 56 Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2011 Yılında Geçerli Olacak Damga Vergisi Oran Ve Tutarlarının Belirlendiği 54 Seri No.Lı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/002 2011 Yılında Geçerli Olacak Damga Vergisi Oran Ve Tutarlarının Belirlendiği 54 Seri No.Lı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2011 Yılında Geçerli Olacak Maktu Ve Nispi Harçların Belirlendiği 63 Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2011 Sayı : 2011/001 2011 Yılında Geçerli Olacak Maktu Ve Nispi Harçların Belirlendiği 63 Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır