Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2021 Sayı : 2021/318 2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi İkinci Kez Uzatılmıştır

Tarih : 31.12.2021 Sayı : 2021/317 Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi İkinci Kez Uzatılmıştır

Altın Cinsinden Mevduat / Katılım Hesaplarından Türk Lirasına Çevrilen Mevduat / Katılım Hesaplarında Uygulanacak Gelir Vergisi Kesintisi Oranına Dair Belirleme Yapılmıştır

Tarih : 31.12.2021 Sayı : 2021/316 Altın Cinsinden Mevduat / Katılım Hesaplarından Türk Lirasına Çevrilen Mevduat / Katılım Hesaplarında Uygulanacak Gelir Vergisi Kesintisi Oranına Dair Belirleme Yapılmıştır

Covid-19 Aşı Teslimlerinde %1 Kdv Oranı Uygulaması İle Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Kdv’nin İadesine Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımları Yapılmıştır

Tarih : 31.12.2021 Sayı : 2021/315 Covid-19 Aşı Teslimlerinde %1 Kdv Oranı Uygulaması İle Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Kdv’nin İadesine Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımları Yapılmıştır

31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 31.12.2021 Sayı : 2021/314 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Ücretlerde, Ödemenin Yapıldığı Ayda Geçerli Olan Brüt Asgari Ücret Tutarından İşçi Sgk Primi Ve İşsizlik Sigorta Primi Düşüldükten Sonra Kalan Tutarın Gelir Vergisinden İstisna Tutulması İle Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesine Dair Açıklamalar İçe

Tarih : 31.12.2021 Sayı : 2021/313 Ücretlerde, Ödemenin Yapıldığı Ayda Geçerli Olan Brüt Asgari Ücret Tutarından İşçi Sgk Primi Ve İşsizlik Sigorta Primi Düşüldükten Sonra Kalan Tutarın Gelir Vergisinden İstisna Tutulması İle Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesine Dair Açıklamalar İçeren Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında 31.12.2022 Tarihine Kadar Teşvik Belgesi Müracaatı Yapılabilecek Olup, Sivas İli Program Kapsamındaki İller Arasına Dahil Edilmiştir

Tarih : 31.12.2021 Sayı : 2021/312 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında 31.12.2022 Tarihine Kadar Teşvik Belgesi Müracaatı Yapılabilecek Olup, Sivas İli Program Kapsamındaki İller Arasına Dahil Edilmiştir

Asgari Ücretin Brüt Tutarından İşçi Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Ve İşsizlik Sigorta Primi Düşüldükten Sonra Kalan Tutara İsabet Eden Ücretlerin Gelir Vergisinden İstisna Tutulmasına Dair Düzenlemeyi İçeren 7349 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanm

Tarih : 27.12.2021 Sayı : 2021/311 Asgari Ücretin Brüt Tutarından İşçi Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Ve İşsizlik Sigorta Primi Düşüldükten Sonra Kalan Tutara İsabet Eden Ücretlerin Gelir Vergisinden İstisna Tutulmasına Dair Düzenlemeyi İçeren 7349 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilecek Sürelere İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına Dair 4691 Ve 5746 Sayılı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 26.12.2021 Sayı : 2021/310 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilecek Sürelere İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına Dair 4691 Ve 5746 Sayılı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzuna E-Döviz Alım – Satım Belgesi Ve E-Adisyon Belgesi İle İlgili Açıklamalar Eklenmiştir

Tarih : 26.12.2021 Sayı : 2021/309 Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzuna E-Döviz Alım – Satım Belgesi Ve E-Adisyon Belgesi İle İlgili Açıklamalar Eklenmiştir

Kur Korumalı Vadeli Mevduat / Kur Korumalı Vadeli Katılma Hesapları İle Döviz Tevdiat Hesaplarından Veya Döviz Cinsinden Katılım Fonu Hesaplarından Dönüşüm Kuru Üzerinden Türk Lirasına Çevrilen Hesaplarda Uygulanacak Vergi Kesintisi Oranı %0 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 26.12.2021 Sayı : 2021/308 Kur Korumalı Vadeli Mevduat / Kur Korumalı Vadeli Katılma Hesapları İle Döviz Tevdiat Hesaplarından Veya Döviz Cinsinden Katılım Fonu Hesaplarından Dönüşüm Kuru Üzerinden Türk Lirasına Çevrilen Hesaplarda Uygulanacak Vergi Kesintisi Oranı %0 Olarak Tespit Edilmiştir

2022 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 24.12.2021 Sayı : 2021/307 2022 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.12.2021 Sayı : 2021/306 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Vergi Yargısında 2022 Yılında Geçerli Olacak Hadler

Tarih : 23.12.2021 Sayı : 2021/305 Vergi Yargısında 2022 Yılında Geçerli Olacak Hadler

Akaryakıt Satışlarında Uygulanacak Ötv Tutarlarına Dair Yeni Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 23.12.2021 Sayı : 2021/304 Akaryakıt Satışlarında Uygulanacak Ötv Tutarlarına Dair Yeni Düzenleme Yapılmıştır

Değerli Konut Vergisi 2022 Yılı Hadleri Belirlenmiştir

Tarih : 23.12.2021 Sayı : 2021/303 Değerli Konut Vergisi 2022 Yılı Hadleri Belirlenmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2022 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 90 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.12.2021 Sayı : 2021/302 Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2022 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 90 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2022 Yılı Finansal Faaliyet Harçları

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/301 2022 Yılı Finansal Faaliyet Harçları

2022 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/300 2022 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

2022 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/299 2022 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

2022 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/298 2022 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2021 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2022 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/297 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2021 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2022 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

22.12.2021–31.12.2022 Arasında İktisap Edilecek Devlet Tahvili Ve Hazine Bonoları İle Kira Sertifikalarından Elde Edilecek Gelir Ve Kazançlarda Vergi Kesintisi %0 Oranında Uygulanacaktır

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/296 22.12.2021–31.12.2022 Arasında İktisap Edilecek Devlet Tahvili Ve Hazine Bonoları İle Kira Sertifikalarından Elde Edilecek Gelir Ve Kazançlarda Vergi Kesintisi %0 Oranında Uygulanacaktır

2022 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/295 2022 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Kâr Payı Dağıtımlarında Uygulanacak Vergi Kesintisi Oranı %10 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/294 Kâr Payı Dağıtımlarında Uygulanacak Vergi Kesintisi Oranı %10 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda ÖTV İstisnası Uygulamasında 2022 Yılında Dikkate Alınacak Üst Tutar Belirlenmiştir

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/293 Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda ÖTV İstisnası Uygulamasında 2022 Yılında Dikkate Alınacak Üst Tutar Belirlenmiştir

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kdv İstisnası İle İkinci El Cep Telefonlarında İndirimli Kdv Oranı Uygulamasına İlişkin Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/292 Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kdv İstisnası İle İkinci El Cep Telefonlarında İndirimli Kdv Oranı Uygulamasına İlişkin Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

01.01.2022 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 22.12.2021 Sayı : 2021/291 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2022 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 25.700 TL Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 21.12.2021 Sayı : 2021/290 2022 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 25.700 TL Olarak Belirlenmiştir

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2022 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 21.12.2021 Sayı : 2021/289 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2022 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

TCMB Tarafından Alım Satım Konusu Yapılan Yeni Dövizler Belirlenmiştir

Tarih : 21.12.2021 Sayı : 2021/288 TCMB Tarafından Alım Satım Konusu Yapılan Yeni Dövizler Belirlenmiştir

Asgari Ücretin Vergiden İstisna Tutulmasına Dair Düzenlemeyi de İçeren Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Tarih : 20.12.2021 Sayı : 2021/287 Asgari Ücretin Vergiden İstisna Tutulmasına Dair Düzenlemeyi de İçeren Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

7143 Ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Matrah/Vergi Artırımı İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinden Doğan Vergilerin 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Tecil Ve Taksitlendirilebilmesine Olanak Sağlanmıştır

Tarih : 20.12.2021 Sayı : 2021/286 7143 Ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Matrah/Vergi Artırımı İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinden Doğan Vergilerin 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Tecil Ve Taksitlendirilebilmesine Olanak Sağlanmıştır

2022 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 19.12.2021 Sayı : 2021/285 2022 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Kapsamında Sağlanacak Enerji Desteğine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 19.12.2021 Sayı : 2021/284 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Kapsamında Sağlanacak Enerji Desteğine Dair Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

2022 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Tarih : 19.12.2021 Sayı : 2021/283 2022 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesine Dair Kararın Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 19.12.2021 Sayı : 2021/282 Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesine Dair Kararın Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Gayrimenkul Ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Hakkında Broşür Kullanıma Sunulmuştur

Tarih : 16.12.2021 Sayı : 2021/281 Gayrimenkul Ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Hakkında Broşür Kullanıma Sunulmuştur

Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 16.12.2021 Sayı : 2021/280 Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31. Maddesi Kapsamında Yeniden Değerleme Uygulaması İle İlgili İç Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 14.12.2021 Sayı : 2021/279 Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31. Maddesi Kapsamında Yeniden Değerleme Uygulaması İle İlgili İç Genelge Yayınlanmıştır

Sgk E-Tebligat Başvuru Sistemi Açılmış Olup, E-Tebligat Sistemi Başvuru Ve Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 14.12.2021 Sayı : 2021/278 Sgk E-Tebligat Başvuru Sistemi Açılmış Olup, E-Tebligat Sistemi Başvuru Ve Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge Yayınlanmıştır

2020 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2021 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 14.12.2021 Sayı : 2021/277 2020 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2021 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin İade Edilmesine İlişkin 316 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Tarih : 13.12.2021 Sayı : 2021/276 Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin İade Edilmesine İlişkin 316 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Genç Girişimcilere Vergi Ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Kullanıma Sunulmuştur

Tarih : 10.12.2021 Sayı : 2021/275 Genç Girişimcilere Vergi Ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Kullanıma Sunulmuştur

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 2022 Yılında %25 Oranında Artacaktır

Tarih : 10.12.2021 Sayı : 2021/274 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 2022 Yılında %25 Oranında Artacaktır

Enflasyon Düzeltmesi

Tarih : 09.12.2021 Sayı : 2021/273 Enflasyon Düzeltmesi

Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin İade Edilmesine İlişkin Başvuru Dilekçeleri İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığıyla Alınmaya Başlanmıştır

Tarih : 08.12.2021 Sayı : 2021/272 Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin İade Edilmesine İlişkin Başvuru Dilekçeleri İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığıyla Alınmaya Başlanmıştır

E-Fatura Paketi Güncellenmiştir

Tarih : 07.12.2021 Sayı : 2021/271 E-Fatura Paketi Güncellenmiştir

E-Fatura Kodlarının Düzenlendiği UBL-TR Kod Listeleri Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 06.12.2021 Sayı : 2021/270 E-Fatura Kodlarının Düzenlendiği UBL-TR Kod Listeleri Kılavuzu Güncellenmiştir

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 03.12.2021 Sayı : 2021/269 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Otomatik Bilgi Değişiminde Güncelleme

Tarih : 03.12.2021 Sayı : 2021/268 Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Otomatik Bilgi Değişiminde Güncelleme

Ağır Hastalığı Bulunan Veya Doğum Yapan Meslek Mensuplarını Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 03.12.2021 Sayı : 2021/267 Ağır Hastalığı Bulunan Veya Doğum Yapan Meslek Mensuplarını Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ekler Kısmında Yer Alan Bazı Bildirim Tablolarına Yeni Sütunlar Eklenmiştir

Tarih : 03.12.2021 Sayı : 2021/266 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ekler Kısmında Yer Alan Bazı Bildirim Tablolarına Yeni Sütunlar Eklenmiştir

Kasım Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.12.2021 Sayı : 2021/265 Kasım Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

İcra Ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesi Kapsamında Taşınmaz İhalesinin Feshi Talebinde Bulunacak Kişilerin Ödemesi Gerekecek Nispi Harca İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 30.11.2021 Sayı : 2021/264 İcra Ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesi Kapsamında Taşınmaz İhalesinin Feshi Talebinde Bulunacak Kişilerin Ödemesi Gerekecek Nispi Harca İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

2021 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 29.11.2021 Sayı : 2021/263 2021 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Tespit Edilmiştir

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Kdv Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Tarih : 26.11.2021 Sayı : 2021/262 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Kdv Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne Kayıt Süresi 31.12.2021 Tarihinde Sona Erecektir

Tarih : 25.11.2021 Sayı : 2021/261 Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne Kayıt Süresi 31.12.2021 Tarihinde Sona Erecektir

Herhangi Bir Süre Uzatımı Olmaz İse Varlık Barışı Uygulaması 31.12.2021 Tarihinde Sona Erecektir

Tarih : 24.11.2021 Sayı : 2021/260 Herhangi Bir Süre Uzatımı Olmaz İse Varlık Barışı Uygulaması 31.12.2021 Tarihinde Sona Erecektir

Tevkifata Tabi İşlemlerde Kdv İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Alıcı Tarafından 2 No’lı Kdv Beyannamesi İle Beyan Edilen Kdv’nin Ödenmiş Olma Şartına İlişkin Düzenlemenin Yürütmesinin Durdurulmasına Dair Danıştay Kararı

Tarih : 24.11.2021 Sayı : 2021/259 Tevkifata Tabi İşlemlerde Kdv İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Alıcı Tarafından 2 No’lı Kdv Beyannamesi İle Beyan Edilen Kdv’nin Ödenmiş Olma Şartına İlişkin Düzenlemenin Yürütmesinin Durdurulmasına Dair Danıştay Kararı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin Tespitine İlişkin

Tarih : 24.11.2021 Sayı : 2021/258 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin Tespitine İlişkin Karar

4691 Ve 5746 Sayılı Kanunlarda Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge Ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranının, Belirlenecek Bölgesel Ve/Veya Sektörel Alanlarda %20’den %75’e Çıkarılmasına Dair Cumhurbaşkanı’na Yetki Veren Kanun Teklifi TBMM'ne Sunulmuştur

Tarih : 23.11.2021 Sayı : 2021/257 4691 Ve 5746 Sayılı Kanunlarda Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge Ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranının, Belirlenecek Bölgesel Ve/Veya Sektörel Alanlarda %20’den %75’e Çıkarılmasına Dair Cumhurbaşkanı’na Yetki Veren Kanun Teklifi TBMM'ne Sunulmuştur

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Hatırlatma

Tarih : 22.11.2021 Sayı : 2021/256 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Hatırlatma

Çevre Yatırımları İle Veri Merkezi Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesine Dair Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 16.11.2021 Sayı : 2021/255 Çevre Yatırımları İle Veri Merkezi Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesine Dair Yapılan Düzenlemeler

Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler İle Çeklerin Üzerilerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbraz Edilememesi Uygulamasında Süre Uzatımı Ve Anonim Şirketlerde Tasfiye Süreçlerinin Hızlandırılmasına Dair 7341 Sayılı Kanun

Tarih : 08.11.2021 Sayı : 2021/254 Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler İle Çeklerin Üzerilerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbraz Edilememesi Uygulamasında Süre Uzatımı Ve Anonim Şirketlerde Tasfiye Süreçlerinin Hızlandırılmasına Dair 7341 Sayılı Kanun

Ekim Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 03.11.2021 Sayı : 2021/253 Ekim Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Muafiyet Tanınan Ülke Listesi Güncellenmiş, Ayrıca Bir Kısım Ülkelere Yapılan İhracata İlişkin Bedellerin %50’sinin Tasarrufu Da Serbest Bırakılmıştır

Tarih : 28.10.2021 Sayı : 2021/252 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Muafiyet Tanınan Ülke Listesi Güncellenmiş, Ayrıca Bir Kısım Ülkelere Yapılan İhracata İlişkin Bedellerin %50’sinin Tasarrufu Da Serbest Bırakılmıştır

Kurumların Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 28.10.2021 Sayı : 2021/251 Kurumların Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Yayınlanmıştır

7338 Sayılı Kanunda Kdv, Ötv, Damga Vergisi Ve Gider Vergileri Kanunu İle Konaklama Vergisine Dair Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 26.10.2021 Sayı : 2021/250 7338 Sayılı Kanunda Kdv, Ötv, Damga Vergisi Ve Gider Vergileri Kanunu İle Konaklama Vergisine Dair Yapılan Düzenlemeler

7338 Sayılı Kanunda Kurumlar Vergisi Kanununa Dair Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 26.10.2021 Sayı : 2021/249 7338 Sayılı Kanunda Kurumlar Vergisi Kanununa Dair Yapılan Düzenlemeler

7338 Sayılı Kanunda Gelir Vergisi Kanununa Dair Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 26.10.2021 Sayı : 2021/248 7338 Sayılı Kanunda Gelir Vergisi Kanununa Dair Yapılan Düzenlemeler

7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun Ceza Ve Uzlaşma Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler İle Vergi Usul Kanunu’na Eklenen “Karşılıklı Anlaşma Usulü”Ne Dair Düzenlemeler

Tarih : 26.10.2021 Sayı : 2021/247 7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun Ceza Ve Uzlaşma Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler İle Vergi Usul Kanunu’na Eklenen “Karşılıklı Anlaşma Usulü”Ne Dair Düzenlemeler

7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun Değerleme Ölçüleri, Amortisman, Şüpheli Alacak Ve Yenileme Fonu Düzenlemelerine Dair Yapılan Değişiklikler

Tarih : 26.10.2021 Sayı : 2021/246 7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun Değerleme Ölçüleri, Amortisman, Şüpheli Alacak Ve Yenileme Fonu Düzenlemelerine Dair Yapılan Değişiklikler

7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun Defter Tasdiki, E-Belgelerde Yer Verilmesi Gereken Bilgiler, Ymm Tasdik Raporu İbrazı Ve Gider Pusulası Düzenlemelerinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 26.10.2021 Sayı : 2021/245 7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun Defter Tasdiki, E-Belgelerde Yer Verilmesi Gereken Bilgiler, Ymm Tasdik Raporu İbrazı Ve Gider Pusulası Düzenlemelerinde Yapılan Değişiklikler

7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Elektronik Vergi Dairesi, Vergi Mahremiyeti, Yabancı Ülkelerde Tebligat, İnternette İlanen Tebligat Ve Vergi İncelemelerinin Uzaktan Yapılabilmesi (Uzaktan İnceleme / E-Denetim) Düzenlemeleri

Tarih : 26.10.2021 Sayı : 2021/244 7338 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Elektronik Vergi Dairesi, Vergi Mahremiyeti, Yabancı Ülkelerde Tebligat, İnternette İlanen Tebligat Ve Vergi İncelemelerinin Uzaktan Yapılabilmesi (Uzaktan İnceleme / E-Denetim) Düzenlemeleri

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yasal Süresi İçinde Yaptıkları Yapılandırma Başvurularında Bazı Eksilik Veya Hatalar Bulunan Mükellefler İçin 1 Kasım 2021 Tarihine Kadar Başvuruda Bulunabilme İmkânına İlişkin Düzenlemeler İçeren İç Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 25.10.2021 Sayı : 2021/243 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yasal Süresi İçinde Yaptıkları Yapılandırma Başvurularında Bazı Eksilik Veya Hatalar Bulunan Mükellefler İçin 1 Kasım 2021 Tarihine Kadar Başvuruda Bulunabilme İmkânına İlişkin Düzenlemeler İçeren İç Genelge Yayınlanmıştır

Defter Beyan Sistemi Kullanan Mükelleflerin E-Beyanname Sistemini Kullanabilmelerine, Sistemde Uyulması Gereken Kayıt Süreleri İle Sistemdeki Defterin İbrazına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 24.10.2021 Sayı : 2021/242 Defter Beyan Sistemi Kullanan Mükelleflerin E-Beyanname Sistemini Kullanabilmelerine, Sistemde Uyulması Gereken Kayıt Süreleri İle Sistemdeki Defterin İbrazına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi Broşürü Yayınlanmıştır

Tarih : 22.10.2021 Sayı : 2021/241 Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi Broşürü Yayınlanmıştır

2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 20.10.2021 Sayı : 2021/240 2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışında Geçirilebilecek Gelir Vergisi İstisnası Kapsamındaki Sürede Artırım Yapılmıştır

Tarih : 18.10.2021 Sayı : 2021/239 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışında Geçirilebilecek Gelir Vergisi İstisnası Kapsamındaki Sürede Artırım Yapılmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 11.10.2021 Sayı : 2021/238 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Türkiye’nin Otomatik Bilgi Değişimi Yapacağı Ülkeler Listesi Güncellenmiştir

Tarih : 11.10.2021 Sayı : 2021/237 Türkiye’nin Otomatik Bilgi Değişimi Yapacağı Ülkeler Listesi Güncellenmiştir

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekine Eklenmiştir

Tarih : 10.10.2021 Sayı : 2021/236 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekine Eklenmiştir

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler İle Geçici Verginin Nakden Veya Mahsuben İadesini Düzenleyen 252 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 08.10.2021 Sayı : 2021/235 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler İle Geçici Verginin Nakden Veya Mahsuben İadesini Düzenleyen 252 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 06.10.2021 Sayı : 2021/234 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Yetkili Müesseselerce 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek Döviz Alım Ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım Ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Duyuru

Tarih : 05.10.2021 Sayı : 2021/233 Yetkili Müesseselerce 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek Döviz Alım Ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım Ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Duyuru

E-Döviz Alım-Satım Belgesi Teknik Kılavuzu

Tarih : 05.10.2021 Sayı : 2021/232 E-Döviz Alım-Satım Belgesi Teknik Kılavuzu

E-Arşiv Fatura Portalı Özel Entegratör Sistemleri İle Entegrasyon Ve Uygulama Kılavuzu

Tarih : 05.10.2021 Sayı : 2021/231 E-Arşiv Fatura Portalı Özel Entegratör Sistemleri İle Entegrasyon Ve Uygulama Kılavuzu

Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Düşük Oranlı Kdv Oranı Uygulanmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımları Yapılmamıştır

Tarih : 04.10.2021 Sayı : 2021/230 Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Düşük Oranlı Kdv Oranı Uygulanmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımları Yapılmamıştır

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Stopaj Oranı Uygulamasına Dair Düzenlemede Süre Uzatımı Yapılmamıştır

Tarih : 04.10.2021 Sayı : 2021/229 Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Stopaj Oranı Uygulamasına Dair Düzenlemede Süre Uzatımı Yapılmamıştır

Sigortalıların Raporlu Oldukları Dönemde İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim Uygulaması Devam Etmektedir

Tarih : 04.10.2021 Sayı : 2021/228 Sigortalıların Raporlu Oldukları Dönemde İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim Uygulaması Devam Etmektedir

Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 04.10.2021 Sayı : 2021/227 Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Eylül Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.10.2021 Sayı : 2021/226 Eylül Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

30.09.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 01.10.2021 Sayı : 2021/225 30.09.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Yenilenmiş Cep Telefonlarının KDV Oranına Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 30.09.2021 Sayı : 2021/224 Yenilenmiş Cep Telefonlarının KDV Oranına Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tevkifata Tabi İşlemlerde Kdv İadesi Taleplerinin Yerine Getirilmesinde, Alıcı Tarafından 2 No.Lı Kdv Beyannamesi İle Beyan Edilen Ve Tahakkuk Ettirilen Kdv'nin Ödenmiş Olması Şartı İçin Hukuka Aykırılık Gerekçesiyle Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmiştir

Tarih : 29.09.2021 Sayı : 2021/223 Tevkifata Tabi İşlemlerde Kdv İadesi Taleplerinin Yerine Getirilmesinde, Alıcı Tarafından 2 No.Lı Kdv Beyannamesi İle Beyan Edilen Ve Tahakkuk Ettirilen Kdv'nin Ödenmiş Olması Şartı İçin Hukuka Aykırılık Gerekçesiyle Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmiştir

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik

Tarih : 24.09.2021 Sayı : 2021/222 Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber Yayınlanmıştır

Tarih : 22.09.2021 Sayı : 2021/221 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber Yayınlanmıştır

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan, Bildirim Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 13.09.2021 Sayı : 2021/220 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan, Bildirim Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 13.09.2021 Sayı : 2021/219 Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır

İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Yapılacak Vergi Kesintisine Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 05.09.2021 Sayı : 2021/218 İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Yapılacak Vergi Kesintisine Dair Düzenleme Yapılmıştır

7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Başvuru, Bildirim, Beyan Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

Tarih : 05.09.2021 Sayı : 2021/217 7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Başvuru, Bildirim, Beyan Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

Covid-19 Aşısı Olmamış Çalışanlardan İşverenlerin Pcr İsteyebileceğine Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 05.09.2021 Sayı : 2021/216 Covid-19 Aşısı Olmamış Çalışanlardan İşverenlerin Pcr İsteyebileceğine Dair Genelge Yayınlanmıştır

Teslim Anında Fatura Düzenlenmesi Gereken İşlemler İle Teminat Uygulamasına Tabi Olacak Bazı Mükelleflere Dair Yasal Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.09.2021 Sayı : 2021/215 Teslim Anında Fatura Düzenlenmesi Gereken İşlemler İle Teminat Uygulamasına Tabi Olacak Bazı Mükelleflere Dair Yasal Düzenlemelerin Uygulama Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yilinda Uygulanacak Bina Metrekare Normal Inşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

Tarih : 02.09.2021 Sayı : 2021/214 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yilinda Uygulanacak Bina Metrekare Normal Inşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

Ağustos Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 31.08.2021 Sayı : 2021/213 Ağustos Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerde Borçlarını 7256 Veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandıran Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Düzenlenmiştir

Tarih : 27.08.2021 Sayı : 2021/212 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerde Borçlarını 7256 Veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandıran Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Düzenlenmiştir

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma, Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Başvuru, Bildirim, Beyan Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 27.08.2021 Sayı : 2021/211 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma, Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Başvuru, Bildirim, Beyan Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Kdv Artırımında Bulananların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu İle Yolcu Beraberi Eşya İhracında Aracı Firmaların Yetkilendirmesine Dair Düzenlemeler İçeren Kdv Genel Tebliği

Tarih : 23.08.2021 Sayı : 2021/210 Kdv Artırımında Bulananların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu İle Yolcu Beraberi Eşya İhracında Aracı Firmaların Yetkilendirmesine Dair Düzenlemeler İçeren Kdv Genel Tebliği

Yangın Ve Sel Afetlerinden Zarar Görenler İçin Yardım Kampanyası Başlatılmasına Dair Karar Kapsamında Yapılacak Bağış Ve Yardımların Vergiye Tabi Kazançtan İndirilmesi

Tarih : 17.08.2021 Sayı : 2021/209 Yangın Ve Sel Afetlerinden Zarar Görenler İçin Yardım Kampanyası Başlatılmasına Dair Karar Kapsamında Yapılacak Bağış Ve Yardımların Vergiye Tabi Kazançtan İndirilmesi

Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana Ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren Ve E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 17.08.2021 Sayı : 2021/208 Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana Ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren Ve E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Kastamonu, Sinop Ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Tarih : 17.08.2021 Sayı : 2021/207 Kastamonu, Sinop Ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Bazı Binek Otoların Ötv Oranlarına Esas Ötv Matrahlarında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 17.08.2021 Sayı : 2021/206 Bazı Binek Otoların Ötv Oranlarına Esas Ötv Matrahlarında Değişiklik Yapılmıştır

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır

Tarih : 12.08.2021 Sayı : 2021/205 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır

Yangınlar Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Mükelleflerden E-Belge Düzenlemek Zorunda Olanların Kağıt Belge Düzenleyebilmeleri Hakkında Duyuru

Tarih : 10.08.2021 Sayı : 2021/204 Yangınlar Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Mükelleflerden E-Belge Düzenlemek Zorunda Olanların Kağıt Belge Düzenleyebilmeleri Hakkında Duyuru

E-Adisyon Belgesi Teknik Kılavuzu

Tarih : 10.08.2021 Sayı : 2021/203 E-Adisyon Belgesi Teknik Kılavuzu

Elektronik Olarak Düzenlenen Belgelerin Temmuz Döneminden İtibaren Ba – Bs Formlarına Dahil Edilmemesine Bağlı Olarak E-Beyanname Sistemindeki Güncelleme Hakkında Duyuru

Tarih : 09.08.2021 Sayı : 2021/202 Elektronik Olarak Düzenlenen Belgelerin Temmuz Döneminden İtibaren Ba – Bs Formlarına Dahil Edilmemesine Bağlı Olarak E-Beyanname Sistemindeki Güncelleme Hakkında Duyuru

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Tarih : 09.08.2021 Sayı : 2021/201 Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Temmuz Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 02.08.2021 Sayı : 2021/200 Temmuz Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süresi 31.07.2021 Tarihinden 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.07.2021 Sayı : 2021/199 Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süresi 31.07.2021 Tarihinden 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Defter Beyan Sistemi Kapsamında Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru

Tarih : 30.07.2021 Sayı : 2021/198 Defter Beyan Sistemi Kapsamında Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru

Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Düzenleme Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 30.07.2021 Sayı : 2021/197 Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Düzenleme Kılavuzu Yayınlanmıştır

Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından Ihraç Edilen Tahvil Ve Bonolar ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici D

Tarih : 30.07.2021 Sayı : 2021/196 Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından Ihraç Edilen Tahvil Ve Bonolar ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Düşük Oranlı Kdv Oranı Uygulanmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımları Yapılmıştır

Tarih : 30.07.2021 Sayı : 2021/195 Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Düşük Oranlı Kdv Oranı Uygulanmasına Dair Düzenlemelerde Süre Uzatımları Yapılmıştır

Cins Tahsisi Harçlarının Belediyelerce Tahsis Edilmesi ve Bildirimine Dair Genel Tebliğ Yayınmanmıştır.

Tarih : 29.07.2021 Sayı : 2021/194 Cins Tahsisi Harçlarının Belediyelerce Tahsis Edilmesi ve Bildirimine Dair Genel Tebliğ Yayınmanmıştır.

2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 29.07.2021 Sayı : 2021/193 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunda Ceza İnfazının Durdurulması ve Suçu İşleyenlerin Borçlarını Belirli Bir Süre İçinde Ödemeleri Haline Suçun Ortadan Kalkmasına Dair Yasal Düzenlemede Değişiklikler Yapılmıştır.

Tarih : 29.07.2021 Sayı : 2021/192 Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunda Ceza İnfazının Durdurulması ve Suçu İşleyenlerin Borçlarını Belirli Bir Süre İçinde Ödemeleri Haline Suçun Ortadan Kalkmasına Dair Yasal Düzenlemede Değişiklikler Yapılmıştır.

Asgari Ücret Desteği 2021 Yılında Uygulanmaya Devam Edecektir.

Tarih : 29.07.2021 Sayı : 2021/191 Asgari Ücret Desteği 2021 Yılında Uygulanmaya Devam Edecektir.

Ülke Turizmine ve Tanıtımına Katkı Sağladığı Değerlendirilen Yabancı Bayraklı Ticari Yatların Türk Karasularında Faaliyet Göstermelerine İzin Verilmesine ve Bu Yatlardan Alınacak Harçlara Dair Yasal Düzenleme Yapılmıştır.

Tarih : 29.07.2021 Sayı : 2021/190 Ülke Turizmine ve Tanıtımına Katkı Sağladığı Değerlendirilen Yabancı Bayraklı Ticari Yatların Türk Karasularında Faaliyet Göstermelerine İzin Verilmesine ve Bu Yatlardan Alınacak Harçlara Dair Yasal Düzenleme Yapılmıştır.

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına Dair SGK Genelgesi

Tarih : 27.07.2021 Sayı : 2021/189 Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına Dair SGK Genelgesi

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin VUK’nun Geçici 31. Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır.

Tarih : 26.07.2021 Sayı : 2021/188 Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin VUK’nun Geçici 31. Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır.

2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Da Son Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu

Tarih : 16.07.2021 Sayı : 2021/187 2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Da Son Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu

Bazı Tütün Ürünlerinin Ötv Oranlarında İndirim Yapılmıştır

Tarih : 16.07.2021 Sayı : 2021/186 Bazı Tütün Ürünlerinin Ötv Oranlarında İndirim Yapılmıştır

Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranının %0 Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Mayis 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 16.07.2021 Sayı : 2021/185 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranının %0 Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Mayis 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Diğer Bazı Kişilere “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi” Verme Zorunluluğu Getirilmiştir

Tarih : 14.07.2021 Sayı : 2021/184 Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Diğer Bazı Kişilere “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi” Verme Zorunluluğu Getirilmiştir

Ba- Bs Formları Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 13.07.2021 Sayı : 2021/183 Ba- Bs Formları Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31. Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz Veya Kâr Payı Desteğine Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 13.07.2021 Sayı : 2021/182 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31. Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz Veya Kâr Payı Desteğine Dair Genelge Yayınlanmıştır

Kdv, Damga Vergisi, Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Ve E-Defterlerin / E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 12.07.2021 Sayı : 2021/181 Kdv, Damga Vergisi, Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Ve E-Defterlerin / E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır

Koronavirüs Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında Prim Ödemeleri Ethelene Kronik Rahatsızlığı Bulunan İşverenlerin/Sigortalıların Ertelenen Primlerinin Ödenme Tarihi 26 Temmuz 2021 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 09.07.2021 Sayı : 2021/180 Koronavirüs Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında Prim Ödemeleri Ethelene Kronik Rahatsızlığı Bulunan İşverenlerin/SigortalılarınErtelenen Primlerinin Ödenme Tarihi 26 Temmuz 2021 Olarak Belirlenmiştir

7326 Sayılı Kanun Kapsamında, Kdv Matrah Artırımında Hesaplanan Kdv / Tecil Edilebilir Kdv Sorgulama Menüsü Kullanıma Açılmıştır

Tarih : 09.07.2021 Sayı : 2021/179 7326 Sayılı Kanun Kapsamında, Kdv Matrah Artırımında Hesaplanan Kdv / Tecil Edilebilir Kdv Sorgulama Menüsü Kullanıma Açılmıştır

Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 08.07.2021 Sayı : 2021/178 Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu Yayınlanmıştır

01.07.2021–31.12.2021 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 08.07.2021 Sayı : 2021/177 01.07.2021–31.12.2021 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.07.2021–31.12.2021 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 08.07.2021 Sayı : 2021/176 01.07.2021–31.12.2021 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Gekap Beyannamesinde Yapılan Güncelleme İle İlgili Duyuru

Tarih : 07.07.2021 Sayı : 2021/175 Gekap Beyannamesinde Yapılan Güncelleme İle İlgili Duyuru

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında "Ek:22 - Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi" E-Beyanname Sisteminde Uygulamaya Açılmıştır

Tarih : 07.07.2021 Sayı : 2021/174 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında "Ek:22 - Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi" E-Beyanname Sisteminde Uygulamaya Açılmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’nun 4. Maddesinin 10. Fıkrası Kapsamında Verilecek Beyannameler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 07.07.2021 Sayı : 2021/173 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’nun 4. Maddesinin 10. Fıkrası Kapsamında Verilecek Beyannameler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde Bildirimi Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Genel Yazı Yayınlanmıştır

Tarih : 06.07.2021 Sayı : 2021/172 Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde Bildirimi Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Genel Yazı Yayınlanmıştır

Uluslararası Vergi Kurallarının Yenilenmesi Ve Bazı Çok Uluslu Şirketlerin Kazançlarına %15 Oranında Küresel Asgari Kurumlar Vergisi Uygulanması

Tarih : 06.07.2021 Sayı : 2021/171 Uluslararası Vergi Kurallarının Yenilenmesi Ve Bazı Çok Uluslu Şirketlerin Kazançlarına %15 Oranında Küresel Asgari Kurumlar Vergisi Uygulanması

7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

Tarih : 05.07.2021 Sayı : 2021/170 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme Ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Tüm Mükellefler Hakkında Duyuru

Tarih : 05.07.2021 Sayı : 2021/169 Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme Ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Tüm Mükellefler Hakkında Duyuru

7326 Sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları

Tarih : 01.07.2021 Sayı : 2021/168 7326 Sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları

Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.07.2021 Sayı : 2021/167 Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesi Amerika Birleşik Devletleri’nde Bulunan Çok Uluslu İşletme Gruplarının Türkiye’de Mukim İşletmeleri İçin Duyuru

Tarih : 30.06.2021 Sayı : 2021/166 Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesi Amerika Birleşik Devletleri’nde Bulunan Çok Uluslu İşletme Gruplarının Türkiye’de Mukim İşletmeleri İçin Duyuru

30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 30.06.2021 Sayı : 2021/165 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 30.06.2021 Sayı : 2021/164 Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi Uzatılmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 30.06.2021 Sayı : 2021/163 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

E-Arşiv Fatura Ve E-Smm Uygulamaları Kapsamında Özel Entegratör Olarak Hizmet Veren Mükellefler İle Uygulamadan Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu Yöntemi İle Yararlanan Mükellefler Hakkında Duyuru

Tarih : 29.06.2021 Sayı : 2021/162 E-Arşiv Fatura Ve E-Smm Uygulamaları Kapsamında Özel Entegratör Olarak Hizmet Veren Mükellefler İle Uygulamadan Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu Yöntemi İle Yararlanan Mükellefler Hakkında Duyuru

Ötv Kanunu’na Ekli (Iii) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin Asgari Maktu Vergi Tutarları İle (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamulleri Ve Makaronun Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarları 2021/Temmuz Ayında Yi-Üfe Endeksindeki 2021

Tarih : 28.06.2021 Sayı : 2021/161 Ötv Kanunu’na Ekli (Iii) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin Asgari Maktu Vergi Tutarları İle (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamulleri Ve Makaronun Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarları 2021/Temmuz Ayında Yi-Üfe Endeksindeki 2021 Yılı İlk Altı Aylık Dönemdeki Artış Oranında Otomatik Olarak Artmayacaktır

Kronik Rahatsızlığı Bulunan Mükellefler Ve Meslek Mensupları İle Bu Meslek Mensupları Tarafından Beyanname/Bildirimleri Verilenlerin Mücbir Sebep Hallerinin 26.06.2021 Tarihi İtibariyle Sona Erdirilmesine Ve Buna Bağlı Olarak Verilme Süreleri Ertelen Beyanname/Bildirimlerin Verilme Sürelerine Dair Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 27.06.2021 Sayı : 2021/160 Kronik Rahatsızlığı Bulunan Mükellefler Ve Meslek Mensupları İle Bu Meslek Mensupları Tarafından Beyanname/Bildirimleri Verilenlerin Mücbir Sebep Hallerinin 26.06.2021 Tarihi İtibariyle Sona Erdirilmesine Ve Buna Bağlı Olarak Verilme Süreleri Ertelenen Beyanname/Bildirimlerin Verilme Sürelerine Dair Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayınlanmıştır

İktisadi İşletmesi Bulunan Vakıf, Dernek Ve Sendikalara 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü Getirilmiştir

Tarih : 27.06.2021 Sayı : 2021/159 İktisadi İşletmesi Bulunan Vakıf, Dernek Ve Sendikalara 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü Getirilmiştir

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1) Yayınlanmıştır

Tarih : 25.06.2021 Sayı : 2021/158 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1) Yayınlanmıştır

Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) “Bildirim Formu”Nun Doldurulmasına İlişkin Hatırlatma

Tarih : 22.06.2021 Sayı : 2021/157 Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) “Bildirim Formu”Nun Doldurulmasına İlişkin Hatırlatma

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası Ve Uluslararası Finans Kurumundan Sağladıkları Kredilerde Kkdf’nin %0 Uygulanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 22.06.2021 Sayı : 2021/156 Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası Ve Uluslararası Finans Kurumundan Sağladıkları Kredilerde Kkdf’nin %0 Uygulanmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetinde Kdv Oranının %1 Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 22.06.2021 Sayı : 2021/155 Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetinde Kdv Oranının %1 Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Forma Ba – Form Bs Bildirimlerinde E-Belge Uygulamalarına Bağlı Olarak Yapılan Ve 1 Temmuz 2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Düzenlemeler Hakkında Hatırlatma

Tarih : 21.06.2021 Sayı : 2021/154 Forma Ba – Form Bs Bildirimlerinde E-Belge Uygulamalarına Bağlı Olarak Yapılan Ve 1 Temmuz 2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Düzenlemeler Hakkında Hatırlatma

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Tarih : 21.06.2021 Sayı : 2021/153 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

2021 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 20.06.2021 Sayı : 2021/152 2021 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

7327 Sayılı Kanunla Yapılan Bazı Düzenlemeler

Tarih : 20.06.2021 Sayı : 2021/151 7327 Sayılı Kanunla Yapılan Bazı Düzenlemeler

Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi 30.06.2021 Tarihinde Dolmaktadır

Tarih : 20.06.2021 Sayı : 2021/150 Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi 30.06.2021 Tarihinde Dolmaktadır

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvuru, Beyan Ve Bildirimlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2021 Sayı : 2021/149 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvuru, Beyan Ve Bildirimlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 14.06.2021 Sayı : 2021/148 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından 7326 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 14.06.2021 Sayı : 2021/147 Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından 7326 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

E-Belge Uygulamalarında İptal işlemleri ile İhbar Ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 14.06.2021 Sayı : 2021/146 E-Belge Uygulamalarında İptal işlemleri ile İhbar Ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellenmiştir

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/145 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellenmiştir

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlarda Ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/144 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlarda Ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Sgk Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/143 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Sgk Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

İnteraktif Vergi Dairesinde 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Borçlar İçin Başvuru Formları Eklenmiştir

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/142 İnteraktif Vergi Dairesinde 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Borçlar İçin Başvuru Formları Eklenmiştir

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/141 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı

7326 Sayılı Kanun İle Sgk Alacaklarının Yapılandırılması

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/140 7326 Sayılı Kanun İle Sgk Alacaklarının Yapılandırılması

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Işletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Tarih : 10.06.2021 Sayı : 2021/139 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Işletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması

Tarih : 09.06.2021 Sayı : 2021/138 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sira No: 1’de Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

Tarih : 08.06.2021 Sayı : 2021/137 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sira No: 1’de Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

22 Haziran 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyaları Hakkında Hatırlatma

Tarih : 06.06.2021 Sayı : 2021/136 22 Haziran 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyaları Hakkında Hatırlatma

Alacakların Yapılandırılması, Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Ve Yeniden Değerleme Düzenlemelerini De İçeren 7326 Sayılı Kanun TBMM’de Kabul Edilmiştir

Tarih : 06.06.2021 Sayı : 2021/135 Alacakların Yapılandırılması, Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Ve Yeniden Değerleme Düzenlemelerini De İçeren 7326 Sayılı Kanun TBMM’de Kabul Edilmiştir

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine “Uzaktan Çalışma” Yapılan Günlerin Bildirimi İçin Bölüm Eklenmiştir

Tarih : 06.06.2021 Sayı : 2021/134 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine “Uzaktan Çalışma” Yapılan Günlerin Bildirimi İçin Bölüm Eklenmiştir

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Tarih : 05.06.2021 Sayı : 2021/133 Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 03.06.2021 Sayı : 2021/132 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Kuveyt Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Tarih : 03.06.2021 Sayı : 2021/131 Kuveyt Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/130 Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Yerli Ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin %0 Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/129 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin %0 Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemenin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Uygulanan Kdv İndirimlerinin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/128 Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Uygulanan Kdv İndirimlerinin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süresi 31.05.2021 Tarihinden 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/127 Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süresi 31.05.2021 Tarihinden 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Yürürlük Tarihinin En Erken 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 03.02.2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 02.06.2021 Sayı : 2021/126 Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Yürürlük Tarihinin En Erken 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 03.02.2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 01.06.2021 Sayı : 2021/125 Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) Kapsamına Giren Çok Uluslu İşletmeler Grubu Üyelerinin 2020 Hesap Dönemine İlişkin “Bildirim Formu”nu 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Onaylamaları Gerekmektedir

Tarih : 01.06.2021 Sayı : 2021/124 Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) Kapsamına Giren Çok Uluslu İşletmeler Grubu Üyelerinin 2020 Hesap Dönemine İlişkin “Bildirim Formu”nu 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Onaylamaları Gerekmektedir

Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 31.05.2021 Sayı : 2021/123 Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

31 Mayıs 2021 Tarihi İtibariyle Biten İndirimli Vergi Uygulamalarına Dair Hatırlatmalar

Tarih : 31.05.2021 Sayı : 2021/122 31 Mayıs 2021 Tarihi İtibariyle Biten İndirimli Vergi Uygulamalarına Dair Hatırlatmalar

7319 Sayılı Kanun İle Çeklerin 30.04.2021 – 31.05.2021 Arasında İbrazı, İlave İstihdamda Prim Ödemelerinin Faiz Ödemelerine Mahsubu, Özel Riskler Yönetim Merkezi Ve Turizm Tesislerinin Bazı Ödemelerinin Ertelenmesi Konularında Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 30.05.2021 Sayı : 2021/121 7319 Sayılı Kanun İle Çeklerin 30.04.2021 – 31.05.2021 Arasında İbrazı, İlave İstihdamda Prim Ödemelerinin Faiz Ödemelerine Mahsubu, Özel Riskler Yönetim Merkezi Ve Turizm Tesislerinin Bazı Ödemelerinin Ertelenmesi Konularında Yapılan Düzenlemeler

Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesine Dair Düzenlemeler Kapsamında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 30.05.2021 Sayı : 2021/120 Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesine Dair Düzenlemeler Kapsamında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Düzenlemeler Yapılmıştır

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Hamiline Pay Kayıt Sistemi İş Ve Bilişim Uygulama İlke Kuralları Yönergesi

Tarih : 30.05.2021 Sayı : 2021/119 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Hamiline Pay Kayıt Sistemi İş Ve Bilişim Uygulama İlke Kuralları Yönergesi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi Tespit Edilmiştir

Tarih : 30.05.2021 Sayı : 2021/118 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi Tespit Edilmiştir

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayınlanmıştır

Tarih : 29.05.2021 Sayı : 2021/117 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayınlanmıştır

Elektronik Defter Uygulamasına Dahil Olanlar Tarafindan 31 Mayıs 2021 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 27.05.2021 Sayı : 2021/116 Elektronik Defter Uygulamasına Dahil Olanlar Tarafindan 31 Mayıs 2021 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Finansman Gider Kısıtlaması, Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri Veya Ortaklık Paylarında Vergi Tevkifatı, Hisse Senetleri İlk Defa Halka Arz Edilen Şirketlerde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 26.05.2021 Sayı : 2021/115 Finansman Gider Kısıtlaması, Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri Veya Ortaklık Paylarında Vergi Tevkifatı, Hisse Senetleri İlk Defa Halka Arz Edilen Şirketlerde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

E-Defter Uygulama Kılavuzunun V 1.8 Versiyonu Yayınlanmıştır

Tarih : 24.05.2021 Sayı : 2021/114 E-Defter Uygulama Kılavuzunun V 1.8 Versiyonu Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Tarih : 24.05.2021 Sayı : 2021/113 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Ötv Kanunu (I) Sayılı Liste (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Akaryakıt Ürünlerinin Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 20.05.2021 Sayı : 2021/112 Ötv Kanunu (I) Sayılı Liste (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Akaryakıt Ürünlerinin Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

E-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 16.05.2021 Sayı : 2021/111 E-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlanmıştır

Elektronik Arşiv Teknik Kılavuzunda E-Arşiv Fatura Ve E-Smm Belgelerinde İtiraz Bildirimlerine Dair Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 16.05.2021 Sayı : 2021/110 Elektronik Arşiv Teknik Kılavuzunda E-Arşiv Fatura Ve E-Smm Belgelerinde İtiraz Bildirimlerine Dair Güncelleme Yapılmıştır

17 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyaları Hakkında Hatırlatma

Tarih : 16.05.2021 Sayı : 2021/109 17 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyaları Hakkında Hatırlatma

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2020 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

Tarih : 11.05.2021 Sayı : 2021/108 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2020 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-Smm) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 06.05.2021 Sayı : 2021/107 E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-Smm) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlanmıştır

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 05.05.2021 Sayı : 2021/106 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

E-Vergi Levhası

Tarih : 04.05.2021 Sayı : 2021/105 E-Vergi Levhası

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 03.05.2021 Sayı : 2021/104 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Covid-19 Salgını Nedeniyle Yıllık İşletme Cetvelini Nisan Ayı Sonuna Kadar Veremeyen Sanayicilere Mücbir Sebep Kapsamında Ek Süre Talep Etmeleri Halinde 14 Haziran 2021 Tarihine Kadar Ek Süre Verilecektir

Tarih : 02.05.2021 Sayı : 2021/103 Covid-19 Salgını Nedeniyle Yıllık İşletme Cetvelini Nisan Ayı Sonuna Kadar Veremeyen Sanayicilere Mücbir Sebep Kapsamında Ek Süre Talep Etmeleri Halinde 14 Haziran 2021 Tarihine Kadar Ek Süre Verilecektir

Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 02.05.2021 Sayı : 2021/102 Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

İbraz Süresi 30.04.2021 İla 31.05.2021 Tarihleri Arasında Olan Çeklerin Bankaya İbraz Edilmeyeceğine Dair 7318 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemenin Uygulanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 01.05.2021 Sayı : 2021/101 İbraz Süresi 30.04.2021 İla 31.05.2021 Tarihleri Arasında Olan Çeklerin Bankaya İbraz Edilmeyeceğine Dair 7318 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemenin Uygulanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı İle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi İle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Düzenlemelerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.04.2021 Sayı : 2021/100 Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı İle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi İle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Düzenlemelerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 30.04.2021 Sayı : 2021/099 Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Geceleme Hizmetlerinde %1 Kdv Uygulanması 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.04.2021 Sayı : 2021/098 Geceleme Hizmetlerinde %1 Kdv Uygulanması 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

İşten Çıkarma Yasağı Ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17 Mayıs 2021 Tarihinden 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.04.2021 Sayı : 2021/097 İşten Çıkarma Yasağı Ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17 Mayıs 2021 Tarihinden 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Geriye Dönük Prim Teşviki, Destek Ve İndirimlerinden Yararlanılmasına Son Verilmesine Dair Sgk Duyurusu

Tarih : 28.04.2021 Sayı : 2021/096 Geriye Dönük Prim Teşviki, Destek Ve İndirimlerinden Yararlanılmasına Son Verilmesine Dair Sgk Duyurusu

E-Belgelere İlişkin Yapılacak İptal/İtiraz, İhbar Ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinde Başlayacaktır

Tarih : 26.04.2021 Sayı : 2021/095 E-Belgelere İlişkin Yapılacak İptal/İtiraz, İhbar Ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinde Başlayacaktır

Finansman Gider Kısıtlaması Düzenlemesine Dair Tebliğ Taslağı Güncellenmiştir

Tarih : 26.04.2021 Sayı : 2021/094 Finansman Gider Kısıtlaması Düzenlemesine Dair Tebliğ Taslağı Güncellenmiştir

Kurumlar Vergisi Oranının 2021 İçin %25’e, 2022 İçin %23’e Yükseltilmesi İle Sigorta Primi Destekleri İle Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğine Dair Önemli Düzenlemeler İçeren 7316 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 23.04.2021 Sayı : 2021/093 Kurumlar Vergisi Oranının 2021 İçin %25’e, 2022 İçin %23’e Yükseltilmesi İle Sigorta Primi Destekleri İle Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğine Dair Önemli Düzenlemeler İçeren 7316 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 23.04.2021 Sayı : 2021/092 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Beyanname Verme, Ba – Bs Formları Bildirimi Ve E-Defter Beratlarının Yüklenmesi Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 23.04.2021 Sayı : 2021/091 Beyanname Verme, Ba – Bs Formları Bildirimi Ve E-Defter Beratlarının Yüklenmesi Süreleri Uzatılmıştır

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 21.04.2021 Sayı : 2021/090 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

E-Fatura Ubl-Tr (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 21.04.2021 Sayı : 2021/089 E-Fatura Ubl-Tr (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellenmiştir

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 19.04.2021 Sayı : 2021/088 Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Kırsal Mahalle Ve Kırsal Yerleşik Alanı Olarak Tespit Edilen Yerlerde Emlak Vergisi, Bina İnşaat Harcı Ve İmarla İlgili Harçlardan Muafiyet Ve İndirimlere İlişkin Düzenlemeyi İçeren Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 19.04.2021 Sayı : 2021/087 Kırsal Mahalle Ve Kırsal Yerleşik Alanı Olarak Tespit Edilen Yerlerde Emlak Vergisi, Bina İnşaat Harcı Ve İmarla İlgili Harçlardan Muafiyet Ve İndirimlere İlişkin Düzenlemeyi İçeren Yönetmelik Yayınlanmıştır

Kısmi Kdv Tevkifatı Uygulamasına Dair Özet Tablo ve Açıklamalar

Tarih : 12.04.2021 Sayı : 2021/086 Kısmi Kdv Tevkifatı Uygulamasına Dair Özet Tablo ve Açıklamalar

İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapılmış, Kod-29 Yürürlükten Kaldırılmıştır

Tarih : 09.04.2021 Sayı : 2021/085 İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapılmış, Kod-29 Yürürlükten Kaldırılmıştır

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapilan Değişiklikler

Tarih : 09.04.2021 Sayı : 2021/084 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapilan Değişiklikler

Vergi Incelemesi Yapmaya Yetkili Olanlarca Yürütülen Kdv Iadesi Incelemelerinde, Kdv Iadesi Incelemesinin Bitirilmesi Gereken Süre Ve Ek Süre Talebine Dair Düzenleme Yapilmiştir

Tarih : 09.04.2021 Sayı : 2021/083 Vergi Incelemesi Yapmaya Yetkili Olanlarca Yürütülen Kdv Iadesi Incelemelerinde, Kdv Iadesi Incelemesinin Bitirilmesi Gereken Süre Ve Ek Süre Talebine Dair Düzenleme Yapilmiştir

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Tarih : 06.04.2021 Sayı : 2021/082 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/081 Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/080 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Ocak – Şubat – Mart Dönemi Gekap Beyannamesinin 30 Nisan Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/079 Ocak – Şubat – Mart Dönemi Gekap Beyannamesinin 30 Nisan Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

Yeni Beyanname Versiyonları

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/078 Yeni Beyanname Versiyonları

15 Nisan 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları Hakkında Hatırlatma

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/077 15 Nisan 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter Ve Berat Dosyaları Hakkında Hatırlatma

Ticaret Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 05.04.2021 Sayı : 2021/076 Ticaret Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Kurumlar Vergisi Oranında 2021 Ve 2022 Yılları İçin Artış Yapılmasını, Yiyecek İçecek Sektörüne Ücret Desteği Ve Prim Teşviki, Sigorta Prim Teşvik Ve İndirimlerinden Geriye Dönük Yararlanmanın Sonlandırılmasını İçeren Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştu

Tarih : 03.04.2021 Sayı : 2021/075 Kurumlar Vergisi Oranında 2021 Ve 2022 Yılları İçin Artış Yapılmasını, Yiyecek İçecek Sektörüne Ücret Desteği Ve Prim Teşviki, Sigorta Prim Teşvik Ve İndirimlerinden Geriye Dönük Yararlanmanın Sonlandırılmasını İçeren Kanun Teklifi TBMM’ne Sunulmuştur

Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 02.04.2021 Sayı : 2021/074 Vadesiz Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faiz Ve Kâr Payları, Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil Ve Bonolar İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarında Ve Bazı Yatırım Fonu Kazançlarında Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Geçici Düzenlemelerin Süresi Uzatılmıştır

Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.04.2021 Sayı : 2021/073 Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 2021 Sürümü Yayınlanmıştır

Tarih : 01.04.2021 Sayı : 2021/072 Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 2021 Sürümü Yayınlanmıştır

31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 30.03.2021 Sayı : 2021/071 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Finansman Gider Kısıtlamasına Dair Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Tarih : 25.03.2021 Sayı : 2021/070 Finansman Gider Kısıtlamasına Dair Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Akaryakıt İstasyonlarındaki Eski Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların, Kademeli Olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” Haline Dönüştürülmesine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 25.03.2021 Sayı : 2021/069 Akaryakıt İstasyonlarındaki Eski Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların, Kademeli Olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” Haline Dönüştürülmesine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 19.03.2021 Sayı : 2021/068 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun Gereği Yapılan Düzenleme

Tarih : 17.03.2021 Sayı : 2021/067 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun Gereği Yapılan Düzenleme

Tasarruf Finansman Şirketleri İle Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Hakkında 6361 Sayılı Kanunda Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 16.03.2021 Sayı : 2021/066 Tasarruf Finansman Şirketleri İle Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Hakkında 6361 Sayılı Kanunda Düzenlemeler Yapılmıştır

Verbis’e Kayıt Sürelerinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Duyuru

Tarih : 15.03.2021 Sayı : 2021/065 Verbis’e Kayıt Sürelerinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Duyuru

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 10.03.2021 Sayı : 2021/064 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayınlanmıştır

524 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

Tarih : 10.03.2021 Sayı : 2021/063 524 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

İşten Çıkarma Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Tarih : 10.03.2021 Sayı : 2021/062 İşten Çıkarma Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

E-Arşiv Fatura Portalına İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu Ve Şifre İle Girişte “Doğrulama Hatası” Alan Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 08.03.2021 Sayı : 2021/061 E-Arşiv Fatura Portalına İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu Ve Şifre İle Girişte “Doğrulama Hatası” Alan Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

2020/Temmuz-Ağustos-Eylül Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15 Mart 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Tarih : 05.03.2021 Sayı : 2021/060 2020/Temmuz-Ağustos-Eylül Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15 Mart 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.03.2021 Sayı : 2021/059 Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Kdv Tevkifatına Tabi İşlemlerden Kaynaklı Kdv İadesi

Tarih : 28.02.2021 Sayı : 2021/058 Kdv Tevkifatına Tabi İşlemlerden Kaynaklı Kdv İadesi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Yeni Sektörlere İlişkin Öncelikli Ürün Listeleri Belirlenmiştir

Tarih : 28.02.2021 Sayı : 2021/057 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Yeni Sektörlere İlişkin Öncelikli Ürün Listeleri Belirlenmiştir

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 26.02.2021 Sayı : 2021/056 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Şirket Kuruluşlarında İmza Yetkililerinin İmzalarının Elektronik Verilerden Temin Edilmesine Dair Tebliğ Düzenlemeleri

Tarih : 26.02.2021 Sayı : 2021/055 Şirket Kuruluşlarında İmza Yetkililerinin İmzalarının Elektronik Verilerden Temin Edilmesine Dair Tebliğ Düzenlemeleri

Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 25.02.2021 Sayı : 2021/054 Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Ülke Bazlı Raporun (Cbcr) Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (Btrans) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır

Tarih : 23.02.2021 Sayı : 2021/053 Ülke Bazlı Raporun (Cbcr) Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (Btrans) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır

Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

Tarih : 22.02.2021 Sayı : 2021/052 Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

Kıymetli Maden İthalatına Dair Tebliğlerde Düzenlemeler Yapılmış Olup, Ayrıca Kıymetli Maden Rafinerilerine İç Kontrol Sistemi Ve Birimi Kurulması, Tedarik Zinciri Süreçlerine Dair Raporlama Ve Bağımsız Denetime Tabi Olma Yükümlülükleri Getirilmiştir

Tarih : 22.02.2021 Sayı : 2021/051 Kıymetli Maden İthalatına Dair Tebliğlerde Düzenlemeler Yapılmış Olup, Ayrıca Kıymetli Maden Rafinerilerine İç Kontrol Sistemi Ve Birimi Kurulması, Tedarik Zinciri Süreçlerine Dair Raporlama Ve Bağımsız Denetime Tabi Olma Yükümlülükleri Getirilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 22.02.2021 Sayı : 2021/050 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 19.02.2021 Sayı : 2021/049 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklikler

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 31 Mart 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 19.02.2021 Sayı : 2021/048 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 31 Mart 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Ülke Bazlı Raporun (Cbcr) Gönderileceği Btrans Sistemi Kullanıma Açılmıştır

Tarih : 19.02.2021 Sayı : 2021/047 Ülke Bazlı Raporun (Cbcr) Gönderileceği Btrans Sistemi Kullanıma Açılmıştır

AB Ülkelerindeki Türk Vatandaşlarının Vergi Bilgilerinin Otomatik Bilgi Değişimi Kapsamında Verilmesi Konusunda Türkiye’ye Ek Süre Verilmiştir

Tarih : 18.02.2021 Sayı : 2021/046 AB Ülkelerindeki Türk Vatandaşlarının Vergi Bilgilerinin Otomatik Bilgi Değişimi Kapsamında Verilmesi Konusunda Türkiye’ye Ek Süre Verilmiştir

Kdv Tevkifatı Uygulamasında Önemli Düzenlemeler Ve Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 17.02.2021 Sayı : 2021/045 Kdv Tevkifatı Uygulamasında Önemli Düzenlemeler Ve Değişiklikler Yapılmıştır

E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru

Tarih : 15.02.2021 Sayı : 2021/044 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru

E-Belge Uygulamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 10.02.2021 Sayı : 2021/043 E-Belge Uygulamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 09.02.2021 Sayı : 2021/042 Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

2020 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edilmesi

Tarih : 09.02.2021 Sayı : 2021/041 2020 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edilmesi

31.12.2020 Döviz Kurlarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 09.02.2021 Sayı : 2021/040 31.12.2020 Döviz Kurlarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Hamiline Pay Senetleri Çıkarmış Olan Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hakkında Hatırlatma

Tarih : 08.02.2021 Sayı : 2021/039 Hamiline Pay Senetleri Çıkarmış Olan Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hakkında Hatırlatma

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 08.02.2021 Sayı : 2021/038 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine Yüklenmesinin Kontrol Edilebileceği Ekranlar Açılmıştır

Tarih : 07.02.2021 Sayı : 2021/037 E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine Yüklenmesinin Kontrol Edilebileceği Ekranlar Açılmıştır

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında Üretilen Ürünlerin Fob Bedelinin En Az %85’inin İhraç Edilmesi Şartı 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanacaktır

Tarih : 07.02.2021 Sayı : 2021/036 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında Üretilen Ürünlerin Fob Bedelinin En Az %85’inin İhraç Edilmesi Şartı 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanacaktır

2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemlerine Yüklenme Süresi 12.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 05.02.2021 Sayı : 2021/035 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemlerine Yüklenme Süresi 12.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Vergisel Teşviklere Dair Önemli Değişiklik Ve Düzenlemeler İçeren 7263 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 05.02.2021 Sayı : 2021/034 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Vergisel Teşviklere Dair Önemli Değişiklik Ve Düzenlemeler İçeren 7263 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Vergi Tevkifatı Oranı %3’ten %5’e Yükseltilmiştir

Tarih : 05.02.2021 Sayı : 2021/033 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Vergi Tevkifatı Oranı %3’ten %5’e Yükseltilmiştir

Finansman Gider Kısıtlaması 1.1.2021 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemi Kazançlarına Uygulanmaya Başlayacaktır

Tarih : 05.02.2021 Sayı : 2021/032 Finansman Gider Kısıtlaması 1.1.2021 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemi Kazançlarına Uygulanmaya Başlayacaktır

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanmasi Gereken 2020 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 03.02.2021 Sayı : 2021/031 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanmasi Gereken 2020 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

2020/Nisan-Mayıs-Haziran Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15.02.2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Tarih : 02.02.2021 Sayı : 2021/030 2020/Nisan-Mayıs-Haziran Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15.02.2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Elektrik Motorlu Araçların Ötv Oranları Artırılmıştır

Tarih : 02.02.2021 Sayı : 2021/029 Elektrik Motorlu Araçların Ötv Oranları Artırılmıştır

Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.02.2021 Sayı : 2021/028 Ocak Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesislerinde Akdedeceği Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden Düzenlenebilecektir

Tarih : 31.01.2021 Sayı : 2021/027 Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesislerinde Akdedeceği Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden Düzenlenebilecektir

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Olduğu Yerlerde Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yeni Konut İnşaatlarına İlişkin Taahhüt İşlerinde Kdv Oranına Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 31.01.2021 Sayı : 2021/026 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Olduğu Yerlerde Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yeni Konut İnşaatlarına İlişkin Taahhüt İşlerinde Kdv Oranına Dair Düzenleme Yapılmıştır

Özel İletişim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 31.01.2021 Sayı : 2021/025 Özel İletişim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

İnteraktif Vergi Dairesi Mücbir Sebep Durum Sorgu Ekranı Açılmıştır

Tarih : 27.01.2021 Sayı : 2021/024 İnteraktif Vergi Dairesi Mücbir Sebep Durum Sorgu Ekranı Açılmıştır

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Limiti Yükseltilmiştir

Tarih : 27.01.2021 Sayı : 2021/023 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Limiti Yükseltilmiştir

İçişleri Bakanlığı’nca Alınan Tedbirler Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine Veya Tamamen Durdurulmasına Karar Verilen İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Tarih : 25.01.2021 Sayı : 2021/022 İçişleri Bakanlığı’nca Alınan Tedbirler Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine Veya Tamamen Durdurulmasına Karar Verilen İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Form BA Ve Form BS Bildirimlerinde E-Belge Uygulamalarına Bağlı Olarak Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 25.01.2021 Sayı : 2021/021 Form BA Ve Form BS Bildirimlerinde E-Belge Uygulamalarına Bağlı Olarak Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

E-Beyanname Sisteminde Değerli Konut Vergisi Beyannameleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 25.01.2021 Sayı : 2021/020 E-Beyanname Sisteminde Değerli Konut Vergisi Beyannameleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Banka Muameleleri Vergisi Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru

Tarih : 20.01.2021 Sayı : 2021/019 Banka Muameleleri Vergisi Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru

E-Defter Berat Dosyalarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

Tarih : 20.01.2021 Sayı : 2021/018 E-Defter Berat Dosyalarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 18.01.2021 Sayı : 2021/017 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24, 27 Ve 28. Maddelerinde Belirtilen Destek Tutarlarının Asgari Ücret Artış Oranında Artırılması Hakkında Karar

Tarih : 18.01.2021 Sayı : 2021/016 İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24, 27 Ve 28. Maddelerinde Belirtilen Destek Tutarlarının Asgari Ücret Artış Oranında Artırılması Hakkında Karar

Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenme Süresi 15 Ocak 2021 Tarihinden 05 Şubat 2021 Tarihine Uzatılması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 11.01.2021 Sayı : 2021/015 Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenme Süresi 15 Ocak 2021 Tarihinden 05 Şubat 2021 Tarihine Uzatılması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 08.01.2021 Sayı : 2021/014 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2020 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %19,62 Olacaktır

Tarih : 08.01.2021 Sayı : 2021/013 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2020 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı %19,62 Olacaktır

Ukrayna Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Tarih : 08.01.2021 Sayı : 2021/012 Ukrayna Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

01.01.2021–30.06.2021 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 07.01.2021 Sayı : 2021/011 01.01.2021–30.06.2021 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

01.01.2021–30.06.2021 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 07.01.2021 Sayı : 2021/010 01.01.2021–30.06.2021 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2021 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Tarih : 06.01.2021 Sayı : 2021/009 2020 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2021 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 05.01.2021 Sayı : 2021/008 Aralık Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

2020 Yılı Ocak, Şubat Ve Mart Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15 Ocak 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Tarih : 05.01.2021 Sayı : 2021/007 2020 Yılı Ocak, Şubat Ve Mart Aylarına Ait E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının 15 Ocak 2021 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gerekmektedir

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 05.01.2021 Sayı : 2021/006 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

E-Belge Uygulamalarından Gib Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükelleflerin 2021/Ocak Ayında 2020/Aralık Ayına E-Belge Düzenlemesi Konusunda Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/005 E-Belge Uygulamalarından Gib Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükelleflerin 2021/Ocak Ayında 2020/Aralık Ayına E-Belge Düzenlemesi Konusunda Duyuru Yayınlanmıştır

7262 Sayılı Kanun İle Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirimi, Çeklerin Üzerlerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbraz Edilememesinde Süre Uzatımı, Pay Defteri Ve Karar Defterlerinin Elektronik Ortamda Tutulmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/004 7262 Sayılı Kanun İle Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirimi, Çeklerin Üzerlerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbraz Edilememesinde Süre Uzatımı, Pay Defteri Ve Karar Defterlerinin Elektronik Ortamda Tutulmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Faaliyetiyle İştigal Eden (D1) Yetki Belgeli İşletmelerin E-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/003 Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Faaliyetiyle İştigal Eden (D1) Yetki Belgeli İşletmelerin E-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/002 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ

Tarih : 04.01.2021 Sayı : 2021/001 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ