Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 1 Nisan 2014 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 31.12.2013 Sayı : 2013/237 E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 1 Nisan 2014 Tarihine Ertelenmiştir

E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1 Nisan 2014 Tarihine Ertelenmesi Hakkında Açıklama Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2013 Sayı : 2013/236 E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1 Nisan 2014 Tarihine Ertelenmesi Hakkında Açıklama Yayınlanmıştır

E-Fatura Forum Sitesi Açılmıştır

Tarih : 27.12.2013 Sayı : 2013/235 E-Fatura Forum Sitesi Açılmıştır

Türkiye İle Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Protokol İmzalanmıştır

Tarih : 26.12.2013 Sayı : 2013/234 Türkiye İle Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Protokol İmzalanmıştır

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Mukimlik Belgesi Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 26.12.2013 Sayı : 2013/233 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Mukimlik Belgesi Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 26.12.2013 Sayı : 2013/232 Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Türkiye İle Meksika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da İmzalandı

Tarih : 24.12.2013 Sayı : 2013/231 Türkiye İle Meksika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da İmzalandı

Ticari İşletmenin Görülebilecek Bir Yerinde Tescil Edilen Ticaret Ünvanının Yer Alması Kanuni Zorunluluktur

Tarih : 20.12.2013 Sayı : 2013/230 Ticari İşletmenin Görülebilecek Bir Yerinde Tescil Edilen Ticaret Ünvanının Yer Alması Kanuni Zorunluluktur

İlan Ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, İş Yeri Açma İzni Harcı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 19.12.2013 Sayı : 2013/229 İlan Ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, İş Yeri Açma İzni Harcı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 19.12.2013 Sayı : 2013/228 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

01.01.2014 – 31.12.2014 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 19.12.2013 Sayı : 2013/227 01.01.2014 – 31.12.2014 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Türmob Tarafından Kalite Güvence İlke Ve Esasları İle Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı Hakkında Mecburi Meslek Kararları Yayınlanmıştır

Tarih : 17.12.2013 Sayı : 2013/226 Türmob Tarafından Kalite Güvence İlke Ve Esasları İle Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı Hakkında Mecburi Meslek Kararları Yayınlanmıştır

2014 Yılında Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Tarih : 05.12.2013 Sayı : 2013/225 2014 Yılında Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 03.12.2013 Sayı : 2013/224 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler Yayınlandı

Tarih : 03.12.2013 Sayı : 2013/223 Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler Yayınlandı

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 03.12.2013 Sayı : 2013/222 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Bazı Mallarin Kdv Ve Ötv Oranlarında Değişiklik Yapan Kararname Yayınlanmıştır

Tarih : 03.12.2013 Sayı : 2013/221 Bazı Mallarin Kdv Ve Ötv Oranlarında Değişiklik Yapan Kararname Yayınlanmıştır

Üyelerine Ve Çalışanlarına Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kurum, Kuruluş Ve Şirketlerin Emeklilik Taahhüt Planları Kapsamındaki Birikim Ve Taahhütlerin Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımına Dair Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 02.12.2013 Sayı : 2013/220 Üyelerine Ve Çalışanlarına Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kurum, Kuruluş Ve Şirketlerin Emeklilik Taahhüt Planları Kapsamındaki Birikim Ve Taahhütlerin Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımına Dair Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Taşıt Araçlarında Ötv Matrahına İlişkin Düzenlemeleri İçeren 28 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 29.11.2013 Sayı : 2013/219 Taşıt Araçlarında Ötv Matrahına İlişkin Düzenlemeleri İçeren 28 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır

27 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Tarih : 29.11.2013 Sayı : 2013/218 27 Seri Numaralı Ötv Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışından Teminine İlişkin Uygunluk Yazısı Şartı Başta Olmak Üzere Diğer Yükümlülüklere Dair Tebliğ 1 Ocak 2014’de Yürürlüğe Girecektir

Tarih : 26.11.2013 Sayı : 2013/217 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışından Teminine İlişkin Uygunluk Yazısı Şartı Başta Olmak Üzere Diğer Yükümlülüklere Dair Tebliğ 1 Ocak 2014’de Yürürlüğe Girecektir

(1) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin İştiraklerde Kâr Yedeklerinden Yapılan Sermaye Artırımlarının Kâr Dağıtımı Sayılacağına Dair Kısmı Hakkında Danıştay Tarafından Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmiştir

Tarih : 26.11.2013 Sayı : 2013/216 (1) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin İştiraklerde Kâr Yedeklerinden Yapılan Sermaye Artırımlarının Kâr Dağıtımı Sayılacağına Dair Kısmı Hakkında Danıştay Tarafından Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmiştir

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Ticari Defterlerin Tasdikinde Alınması Gerekli Sicil Tasdiknamesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 25.11.2013 Sayı : 2013/215 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Ticari Defterlerin Tasdikinde Alınması Gerekli Sicil Tasdiknamesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmalarına Erişim Olanağı Sağlanmıştır

Tarih : 22.11.2013 Sayı : 2013/214 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmalarına Erişim Olanağı Sağlanmıştır

2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %3,93 Olarak İlan Edilmiştir

Tarih : 20.11.2013 Sayı : 2013/213 2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %3,93 Olarak İlan Edilmiştir

2012 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2013 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 20.11.2013 Sayı : 2013/212 2012 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2013 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca 1 Ocak 2014’den İtibaren Ticari Belgelerde Gösterilmesi Zorunlu Bilgiler

Tarih : 14.11.2013 Sayı : 2013/211 Türk Ticaret Kanunu Uyarınca 1 Ocak 2014’den İtibaren Ticari Belgelerde Gösterilmesi Zorunlu Bilgiler

Jersey-Türkiye Vergi Bilgi Değişim Anlaşması Yürürlüğe Girmiştir

Tarih : 14.11.2013 Sayı : 2013/210 Jersey-Türkiye Vergi Bilgi Değişim Anlaşması Yürürlüğe Girmiştir

E-Fatura Portal Ve E-Fatura Entegrasyon Kılavuzlarında Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 14.11.2013 Sayı : 2013/209 E-Fatura Portal Ve E-Fatura Entegrasyon Kılavuzlarında Güncelleme Yapılmıştır

Bermuda İle İmzalanan Vergi Konularında Bilgi Değişim Anlaşması Yürülüğe Girmiştir

Tarih : 11.11.2013 Sayı : 2013/208 Bermuda İle İmzalanan Vergi Konularında Bilgi Değişim Anlaşması Yürülüğe Girmiştir

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler

Tarih : 08.11.2013 Sayı : 2013/207 Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler

Kiralanan Arsa Üzerine Kiracı Tarafından İnşaa Edilen Binaların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Tarih : 06.11.2013 Sayı : 2013/206 Kiralanan Arsa Üzerine Kiracı Tarafından İnşaa Edilen Binaların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

90 Sayılı K.H.K.’Nin Yürürlükten Kaldırılması Nedeniyle Şirketlerin Ortaklarına, Çalışanlarına, İştiraklerine Ve Diğer Tüzel Ve Gerçek Kişilere Faiz Karşılığı Verdikleri Borçlar Türk Ceza Kanunu Uyarınca Tefecilik Kapsamında Değerlendirilebilecektir

Tarih : 01.11.2013 Sayı : 2013/205 90 Sayılı K.H.K.’Nin Yürürlükten Kaldırılması Nedeniyle Şirketlerin Ortaklarına, Çalışanlarına, İştiraklerine Ve Diğer Tüzel Ve Gerçek Kişilere Faiz Karşılığı Verdikleri Borçlar Türk Ceza Kanunu Uyarınca Tefecilik Kapsamında Değerlendirilebilecektir

2012 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2013 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 25.10.2013 Sayı : 2013/204 2012 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2013 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Muhtasar Ve Kdv Beyannamelerinin Verilme Süresi 25 Ekim 2013 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 23.10.2013 Sayı : 2013/203 Muhtasar Ve Kdv Beyannamelerinin Verilme Süresi 25 Ekim 2013 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesi Ve İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 22.10.2013 Sayı : 2013/202 İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesi Ve İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Toptan Satışlarına İlişkin Tahsilatlarını Seyyar Pos Cihazı İle Yapan Mükelleflerin Yeni Nesil Seyyar Eft-Pos Özellikli Ödeme Kaydedici Cihazını Kullanma Zorunlulukları Var Mıdır?

Tarih : 22.10.2013 Sayı : 2013/201 Toptan Satışlarına İlişkin Tahsilatlarını Seyyar Pos Cihazı İle Yapan Mükelleflerin Yeni Nesil Seyyar Eft-Pos Özellikli Ödeme Kaydedici Cihazını Kullanma Zorunlulukları Var Mıdır?

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) Yayınlanmıştır

Tarih : 02.10.2013 Sayı : 2013/200 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) Yayınlanmıştır

30.09.2013 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2013 Yılı Iıı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Tarih : 02.10.2013 Sayı : 2013/199 30.09.2013 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2013 Yılı Iıı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 30.09.2013 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 02.10.2013 Sayı : 2013/198 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 30.09.2013 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Ortak Alacağının Sermayeye İlavesinde Y.M.M. Ve S.M.M.M Raporları Kabul Edilecektir

Tarih : 30.09.2013 Sayı : 2013/197 Ortak Alacağının Sermayeye İlavesinde Y.M.M. Ve S.M.M.M Raporları Kabul Edilecektir

T.T.K. Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Siteleri Hakkında Düzenleme Yapan Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.09.2013 Sayı : 2013/196 T.T.K. Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Siteleri Hakkında Düzenleme Yapan Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

E-Fatura Uygulaması İle İlgili Olarak Elektronik Başvuru Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 09.09.2013 Sayı : 2013/195 E-Fatura Uygulaması İle İlgili Olarak Elektronik Başvuru Kılavuzu Yayınlanmıştır

Kısa Vadeli Sigorta Prim Kollarına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Duyuru Yayınlamıştır

Tarih : 09.09.2013 Sayı : 2013/194 Kısa Vadeli Sigorta Prim Kollarına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Duyuru Yayınlamıştır

Avustralya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 06.09.2013 Sayı : 2013/193 Avustralya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Ba-Bs Bildirim Formları Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 29.08.2013 Sayı : 2013/192 Ba-Bs Bildirim Formları Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

E-Fatura Başvurusu Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuru Yayınlamıştır

Tarih : 29.08.2013 Sayı : 2013/191 E-Fatura Başvurusu Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuru Yayınlamıştır

Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Tarih : 27.08.2013 Sayı : 2013/190 Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Yabancı Çalışanların Sigortalılığı Hakkında Yapılan Değişiklik

Tarih : 26.08.2013 Sayı : 2013/189 Yabancı Çalışanların Sigortalılığı Hakkında Yapılan Değişiklik

10 Ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İş Yerleri Eksik Gün Bildirimleri İçin Ek-10 Bildirimi Vermeyecektir

Tarih : 26.08.2013 Sayı : 2013/188 10 Ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İş Yerleri Eksik Gün Bildirimleri İçin Ek-10 Bildirimi Vermeyecektir

1 Eylül 2013’den İtibaren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının %2 Olacağına Dair Hatırlatma

Tarih : 26.08.2013 Sayı : 2013/187 1 Eylül 2013’den İtibaren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının %2 Olacağına Dair Hatırlatma

İnternet Vergi Dairesinde Ek-21 Numaralı Ö.T.V. Bildirim Formunun Kaldırıldığına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 26.08.2013 Sayı : 2013/186 İnternet Vergi Dairesinde Ek-21 Numaralı Ö.T.V. Bildirim Formunun Kaldırıldığına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 26.08.2013 Sayı : 2013/185 Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 20.08.2013 Sayı : 2013/184 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Alacakların Sermayeye Eklenebilmesi İçin Mahkeme Tarafından Atanacak Bilirkişi Tarafından Değer Tespit Raporu Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 20.08.2013 Sayı : 2013/183 Alacakların Sermayeye Eklenebilmesi İçin Mahkeme Tarafından Atanacak Bilirkişi Tarafından Değer Tespit Raporu Hazırlanması Gerekmektedir

2014 Yılı Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Birim Maliyet Bedelleri İle İlgili Olarak 62 Seri Numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 20.08.2013 Sayı : 2013/182 2014 Yılı Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Birim Maliyet Bedelleri İle İlgili Olarak 62 Seri Numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

E-Fatura Müracaatları Elektronik Ortamda Yapılabilecektir

Tarih : 13.08.2013 Sayı : 2013/181 E-Fatura Müracaatları Elektronik Ortamda Yapılabilecektir

Satıp Geri Kiralama İşlemleri İçin Yeni Vergi Avantajları Getirilmiştir

Tarih : 06.08.2013 Sayı : 2013/180 Satıp Geri Kiralama İşlemleri İçin Yeni Vergi Avantajları Getirilmiştir

İş Yeri Hekimi, Yardımcı Sağlık Personeli Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılması Zorunluluğuna İlişkin Süreler Uzatılmıştır

Tarih : 06.08.2013 Sayı : 2013/179 İş Yeri Hekimi, Yardımcı Sağlık Personeli Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılması Zorunluluğuna İlişkin Süreler Uzatılmıştır

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili Bkk’ Nda Bir Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 06.08.2013 Sayı : 2013/178 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili Bkk’ Nda Bir Değişiklik Yapılmıştır

Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 06.08.2013 Sayı : 2013/177 Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatılmıştır

26 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.07.2013 Sayı : 2013/176 26 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yatırım İndirimi İstisnası Tutarını %25 İle Sınırlayan Kanun Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 31.07.2013 Sayı : 2013/175 Yatırım İndirimi İstisnası Tutarını %25 İle Sınırlayan Kanun Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlanmıştır

6486 Sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri Hakkıda S.G.K. Tarafından Genelge Yayınlamıştır

Tarih : 31.07.2013 Sayı : 2013/174 6486 Sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri Hakkıda S.G.K. Tarafından Genelge Yayınlamıştır

Yurtdışında Sahip Olunan Bazı Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine Dair Süre Uzatılmıştır

Tarih : 31.07.2013 Sayı : 2013/173 Yurtdışında Sahip Olunan Bazı Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine Dair Süre Uzatılmıştır

E-Fatura Uygulamasında Özel Entegrasyon İzni Alan Firmalar

Tarih : 29.07.2013 Sayı : 2013/172 E-Fatura Uygulamasında Özel Entegrasyon İzni Alan Firmalar

Haziran Dönemi “Form Ba” Ve “Form Bs” Verilme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 29.07.2013 Sayı : 2013/171 Haziran Dönemi “Form Ba” Ve “Form Bs” Verilme Süresi Uzatılmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 26.07.2013 Sayı : 2013/170 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Malezya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 26.07.2013 Sayı : 2013/169 Malezya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Yeni Bir Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki Konusunda Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 26.07.2013 Sayı : 2013/168 Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Yeni Bir Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki Konusunda Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

2012 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 23.07.2013 Sayı : 2013/167 2012 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 23.07.2013 Sayı : 2013/166 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Haziran Dönemi Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri Mali Tatil Kapsamında 29 Temmuz Gününe Kadar Gönderilebilecektir

Tarih : 19.07.2013 Sayı : 2013/165 Haziran Dönemi Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri Mali Tatil Kapsamında 29 Temmuz Gününe Kadar Gönderilebilecektir

01.07.2013 – 31.12.2013 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 15.07.2013 Sayı : 2013/164 01.07.2013 – 31.12.2013 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Türkiye İle Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Bazı Maddelerini Revize Eden Bir Protokol İmzalanmıştır

Tarih : 15.07.2013 Sayı : 2013/163 Türkiye İle Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Bazı Maddelerini Revize Eden Bir Protokol İmzalanmıştır

E-Fatura Uygulamasında Özel Entegrasyon İzni Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 11.07.2013 Sayı : 2013/162 E-Fatura Uygulamasında Özel Entegrasyon İzni Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 30.06.2013 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 08.07.2013 Sayı : 2013/161 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 30.06.2013 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

428 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 08.07.2013 Sayı : 2013/160 428 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2013 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2013 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Tarih : 08.07.2013 Sayı : 2013/159 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2013 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2013 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

01.07.2013 – 31.12.2013 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 08.07.2013 Sayı : 2013/158 01.07.2013 – 31.12.2013 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

30.06.2013 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2013 Yılı Iı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

Tarih : 08.07.2013 Sayı : 2013/157 30.06.2013 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde (2013 Yılı Iı. Geçici Vergi Döneminde) Kullanılacak Kurlar

01 Temmuz 2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 08.07.2013 Sayı : 2013/156 01 Temmuz 2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Kanuni Veya İş Merkezi Maldivler’de Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilmesi Esasları Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 08.07.2013 Sayı : 2013/155 Kanuni Veya İş Merkezi Maldivler’de Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilmesi Esasları Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Yeni Nesil Seyyar Eft-Pos Özellikli Cihaz Kullanım Zorunluluğu 1 Ekim 2013 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/154 Yeni Nesil Seyyar Eft-Pos Özellikli Cihaz Kullanım Zorunluluğu 1 Ekim 2013 Tarihine Ertelenmiştir

Anonim Ve Limited Şirket Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/153 Anonim Ve Limited Şirket Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Van İlinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinin Halen Devam Ettiğine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Basın Bülteni Yayınlanmıştır

Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/152 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinin Halen Devam Ettiğine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Basın Bülteni Yayınlanmıştır

Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/151 Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

E-Fatura/E-Defter Zorunluluğuna Dair 58 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Ekinde Yer Alan Firmalara İlaveler Olmuştur

Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/150 E-Fatura/E-Defter Zorunluluğuna Dair 58 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Ekinde Yer Alan Firmalara İlaveler Olmuştur

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/149 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/148 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/147 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

2013 Yılı Mali Tatil Uygulamalarına Dair Yayınlanan 2013/146 Sayılı Sirkülerimiz Hakkında Düzeltme

Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/146 2013 Yılı Mali Tatil Uygulamalarına Dair Yayınlanan 2013/146 Sayılı Sirkülerimiz Hakkında Düzeltme

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 25.06.2013 Sayı : 2013/145 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değiştirilmiştir

Tarih : 25.06.2013 Sayı : 2013/144 Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değiştirilmiştir

İnternet Ortamında Veya Elektronik Posta Üzerinden Düzenlenen Ve Tutar İhtiva Eden Kâğıtların Damga Vergisi Hakkında Mali İdare Görüş Açıklamıştır

Tarih : 25.06.2013 Sayı : 2013/143 İnternet Ortamında Veya Elektronik Posta Üzerinden Düzenlenen Ve Tutar İhtiva Eden Kâğıtların Damga Vergisi Hakkında Mali İdare Görüş Açıklamıştır

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2013 Sayı : 2013/142 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2013 Sayı : 2013/141 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Bazı Vergi Kanunlarında Ve Ö.T.V. Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Değişiklikler Yapan 6487 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2013 Sayı : 2013/140 Bazı Vergi Kanunlarında Ve Ö.T.V. Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Değişiklikler Yapan 6487 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85’inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2013 Sayı : 2013/139 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85’inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi Yayınlanmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Mecburiyeti Ve Onaylanması Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 18.06.2013 Sayı : 2013/138 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Mecburiyeti Ve Onaylanması Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Tarih : 13.06.2013 Sayı : 2013/137 Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Türkiye Singapur Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 10.06.2013 Sayı : 2013/136 Türkiye Singapur Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Yevmiye Ve Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Onay Tarihlerine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 10.06.2013 Sayı : 2013/135 Yevmiye Ve Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Onay Tarihlerine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 05.06.2013 Sayı : 2013/134 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Yurtdışına Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar İçin İşveren Primi Hissesinde İndirim Uygulaması Başlatılmıştır

Tarih : 03.06.2013 Sayı : 2013/133 Yurtdışına Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar İçin İşveren Primi Hissesinde İndirim Uygulaması Başlatılmıştır

Kömür İstihracına (Çıkarılmasına) Yönelik Yatırımlar Devlet Tarafından Desteklenecek Yatırımlar Kapsamına Alınmıştır

Tarih : 03.06.2013 Sayı : 2013/132 Kömür İstihracına (Çıkarılmasına) Yönelik Yatırımlar Devlet Tarafından Desteklenecek Yatırımlar Kapsamına Alınmıştır

Varlık Barışını İçeren Kanuni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 03.06.2013 Sayı : 2013/131 Varlık Barışını İçeren Kanuni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Finansal Tablo Örnekleri Ve Kullanım Rehberi İle İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurulunun 25.04.2013 Tarihli Ve 04/01 Sayılı Kararı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 23.05.2013 Sayı : 2013/130 Finansal Tablo Örnekleri Ve Kullanım Rehberi İle İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurulunun 25.04.2013 Tarihli Ve 04/01 Sayılı Kararı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Avustralya Hükümeti Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 23.05.2013 Sayı : 2013/129 Türkiye Cumhuriyeti İle Avustralya Hükümeti Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Karar Yayınlanmıştır

01.07.2013 Tarihinden İtibaren Seyyar Eft-Pos Cihazları Yerine Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanılabilecektir

Tarih : 15.05.2013 Sayı : 2013/128 01.07.2013 Tarihinden İtibaren Seyyar Eft-Pos Cihazları Yerine Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanılabilecektir

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu (K.G.K.) Tarafından Finansal Tablo Örneklerine Ve Kullanım Rehberine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 15.05.2013 Sayı : 2013/127 Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu (K.G.K.) Tarafından Finansal Tablo Örneklerine Ve Kullanım Rehberine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Ocak-Mart/2013 Dönemine İlişkin Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 17 Mayıs 2013 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

Tarih : 14.05.2013 Sayı : 2013/126 Ocak-Mart/2013 Dönemine İlişkin Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 17 Mayıs 2013 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından K.D.V. İadesi Takip Sistemi Deneme Amaçlı Olarak Kullanıma Açılmıştır

Tarih : 09.05.2013 Sayı : 2013/125 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından K.D.V. İadesi Takip Sistemi Deneme Amaçlı Olarak Kullanıma Açılmıştır

Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Beyannamelerini Gönderdikleri Mükelleflerin Bilgilerini İçeren Listeyi Kendi Vergi Dairelerine Vermeleri Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Tarih : 09.05.2013 Sayı : 2013/124 Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Beyannamelerini Gönderdikleri Mükelleflerin Bilgilerini İçeren Listeyi Kendi Vergi Dairelerine Vermeleri Zorunluluğu Kaldırılmıştır

E-Vergi Levhasının Mayıs Ayı Sonuna Kadar İnternet Vergi Dairesinden Yazdırılması Ve 408 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Belirtilen İşyerlerinde Yetkililerce İstendiği Zaman İbraz Edilmek Üzere Bulundurulması Gerekmektedir

Tarih : 03.05.2013 Sayı : 2013/123 E-Vergi Levhasının Mayıs Ayı Sonuna Kadar İnternet Vergi Dairesinden Yazdırılması Ve 408 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Belirtilen İşyerlerinde Yetkililerce İstendiği Zaman İbraz Edilmek Üzere Bulundurulması Gerekmektedir

Mükellef Bilgileri Bildirim Formunun İnternet Vergi Dairesinde Mayıs Ayı Sonuna Kadar Doldurulması Gerekmektedir

Tarih : 03.05.2013 Sayı : 2013/122 Mükellef Bilgileri Bildirim Formunun İnternet Vergi Dairesinde Mayıs Ayı Sonuna Kadar Doldurulması Gerekmektedir

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bermuda Hükümeti Arasinda Vergi Konularinda Bilgi Değişimi Anlaşmasinin Onaylanmasi Hakkinda Karar Yayinlanmiştir

Tarih : 03.05.2013 Sayı : 2013/121 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bermuda Hükümeti Arasinda Vergi Konularinda Bilgi Değişimi Anlaşmasinin Onaylanmasi Hakkinda Karar Yayinlanmiştir

Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecektir

Tarih : 03.05.2013 Sayı : 2013/120 Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecektir

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2012 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2013 Tarihine Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 03.05.2013 Sayı : 2013/119 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2012 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2013 Tarihine Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.05.2013 Sayı : 2013/118 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

S.M.M. Ve Y.M.M.’Lerin Mesken Olarak Kullandiklari Konutlarini Büro Olarak Da Kullanabileceklerine Dair Yasal Düzenleme Yapilmiştir

Tarih : 03.05.2013 Sayı : 2013/117 S.M.M. Ve Y.M.M.’Lerin Mesken Olarak Kullandiklari Konutlarini Büro Olarak Da Kullanabileceklerine Dair Yasal Düzenleme Yapilmiştir

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Verilmesi Gereken 2012 Yılı Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi 10 Mayıs 2013 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Tarih : 03.05.2013 Sayı : 2013/116 Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Verilmesi Gereken 2012 Yılı Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi 10 Mayıs 2013 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti İle Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 30.04.2013 Sayı : 2013/115 Türkiye Cumhuriyeti İle Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Varlık Barışı Kanun Tasarısı T.B.M.M.’Ne Sunulmuştur

Tarih : 30.04.2013 Sayı : 2013/114 Varlık Barışı Kanun Tasarısı T.B.M.M.’Ne Sunulmuştur

Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Sağlanan Gelirler Stopaj Kapsamına Alınmış Olup, Stopaj Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 30.04.2013 Sayı : 2013/113 Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Sağlanan Gelirler Stopaj Kapsamına Alınmış Olup, Stopaj Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 25.04.2013 Sayı : 2013/112 Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin 29 Nisan Pazartesi Gününe Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 25.04.2013 Sayı : 2013/111 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin 29 Nisan Pazartesi Gününe Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Yurt Dışındaki Ortaklar Tarafından Gönderilen Sermaye Avansı Bedelleri Hakkında Yapılacak İşlemlere Dair T.C.M.B. Genelgesinde Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 24.04.2013 Sayı : 2013/110 Yurt Dışındaki Ortaklar Tarafından Gönderilen Sermaye Avansı Bedelleri Hakkında Yapılacak İşlemlere Dair T.C.M.B. Genelgesinde Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Değişiklikler Yapılmıştır

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapan 6456 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 24.04.2013 Sayı : 2013/109 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapan 6456 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

S.G.K. Tarafından İstirahatli Sigortalılar İçin Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 16.04.2013 Sayı : 2013/108 S.G.K. Tarafından İstirahatli Sigortalılar İçin Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6455 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 16.04.2013 Sayı : 2013/107 Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6455 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İ.M.K.B.) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.03.2013 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 12.04.2013 Sayı : 2013/106 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İ.M.K.B.) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.03.2013 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

2012 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 12.04.2013 Sayı : 2013/105 2012 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 Yılı İçin İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır

Tarih : 09.04.2013 Sayı : 2013/104 Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 Yılı İçin İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır

Yeni Elektrik Piyasası Kanunu’nun Vergi Mevzuatına Yönelik Özellikli Düzenlemeleri

Tarih : 05.04.2013 Sayı : 2013/103 Yeni Elektrik Piyasası Kanunu’nun Vergi Mevzuatına Yönelik Özellikli Düzenlemeleri

31.03.2013 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 05.04.2013 Sayı : 2013/102 31.03.2013 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

425 Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği Hakkında 63 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 03.04.2013 Sayı : 2013/101 425 Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği Hakkında 63 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Türkiye İle Çin Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Revize Edilmesi Görüşmelerine Başlanmıştır

Tarih : 03.04.2013 Sayı : 2013/100 Türkiye İle Çin Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Revize Edilmesi Görüşmelerine Başlanmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 03.04.2013 Sayı : 2013/099 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Vergi İnceleme Raporlarında Yer Alan Eleştiri Konularının Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Verilen Tüm Özelgelere Aykırı Olup Olmadığının Rapor Okuma Komisyonlarınca Değerlendirileceğine Dair 425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.04.2013 Sayı : 2013/098 Vergi İnceleme Raporlarında Yer Alan Eleştiri Konularının Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Verilen Tüm Özelgelere Aykırı Olup Olmadığının Rapor Okuma Komisyonlarınca Değerlendirileceğine Dair 425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Ö.T.V. Kanuna Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Ve 9 Ekim 2012 Tarihinden Önce Talep Ve Taahhütname Verilerek İthal Edilen Mallar İle Satın Alınan Mallara İlişkin Ö.T.V. Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 02.04.2013 Sayı : 2013/097 Ö.T.V. Kanuna Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Ve 9 Ekim 2012 Tarihinden Önce Talep Ve Taahhütname Verilerek İthal Edilen Mallar İle Satın Alınan Mallara İlişkin Ö.T.V. Sirküleri Yayınlanmıştır

Kesin Mizan Bildiriminin Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından 1 – 30 Nisan Tarihleri Arasında Verilmesi Gerekmektedir

Tarih : 02.04.2013 Sayı : 2013/096 Kesin Mizan Bildiriminin Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından 1 – 30 Nisan Tarihleri Arasında Verilmesi Gerekmektedir

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2012 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 02.04.2013 Sayı : 2013/095 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2012 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Uygulanma Süresi Hakkında Önemli Hatırlatma

Tarih : 01.04.2013 Sayı : 2013/094 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Uygulanma Süresi Hakkında Önemli Hatırlatma

Borç Bilgilendirme Servisine Yönelik Mobil Uygulamalar Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 01.04.2013 Sayı : 2013/093 Borç Bilgilendirme Servisine Yönelik Mobil Uygulamalar Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı (K.E.P.) Almak İçin Başvuru Yapılabilecek Kurum Ve Şirketler

Tarih : 01.04.2013 Sayı : 2013/092 Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı (K.E.P.) Almak İçin Başvuru Yapılabilecek Kurum Ve Şirketler

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayınlanmıştır

Tarih : 01.04.2013 Sayı : 2013/091 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayınlanmıştır

31.03.2013 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Şubat 2013 Dönemi Ba – Bs Bildirim Formlarının Ve 1 Mart – 31 Mart Tarihleri Arasında Gelir Vergisi Mükellefleri Tarafından Verilmesi Gereken Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 01.04.2013 Sayı : 2013/090 31.03.2013 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Şubat 2013 Dönemi Ba – Bs Bildirim Formlarının Ve 1 Mart – 31 Mart Tarihleri Arasında Gelir Vergisi Mükellefleri Tarafından Verilmesi Gereken Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2013 Sayı : 2013/089 Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

E-Tebligat Alınabilmesi İçin Gerekli Olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Almak İçin Yapılması Gerekenler Hakkında Ptt’nin İnternet Sitesinde Açıklamalar Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2013 Sayı : 2013/088 E-Tebligat Alınabilmesi İçin Gerekli Olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Almak İçin Yapılması Gerekenler Hakkında Ptt’nin İnternet Sitesinde Açıklamalar Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Beyanname Verilme Süresi 29 Mart Günü Mesai Bitimine, Şubat Dönemine Ait K.D.V. Beyanname Verilme Süresi ise 26 Mart Günü Mesai Bitimine Kadar Uzatılmıştır.

Tarih : 25.03.2013 Sayı : 2013/087 Gelir Vergisi Beyanname Verilme Süresi 29 Mart Günü Mesai Bitimine, Şubat Dönemine Ait K.D.V. Beyanname Verilme Süresi ise 26 Mart Günü Mesai Bitimine Kadar Uzatılmıştır.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir

Tarih : 19.03.2013 Sayı : 2013/086 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Sermaye Artırımına Yönelik Olarak İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarafından Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 15.03.2013 Sayı : 2013/085 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Sermaye Artırımına Yönelik Olarak İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarafından Genelge Yayınlanmıştır

K.D.V. İade Taleplerine Yönelik Olarak 60 Seri No.Lı K.D.V. Sirkülerine İstinaden İnternet Vergi Dairesinden Yapılmakta Olan Girişlere İlişkin Rehber Ve K.D.V. Kanunu’nun Geçici 26.Ve Geçici 29. Maddeleri Gereği Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 15.03.2013 Sayı : 2013/084 K.D.V. İade Taleplerine Yönelik Olarak 60 Seri No.Lı K.D.V. Sirkülerine İstinaden İnternet Vergi Dairesinden Yapılmakta Olan Girişlere İlişkin Rehber Ve K.D.V. Kanunu’nun Geçici 26.Ve Geçici 29. Maddeleri Gereği Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013-32/42) Yayınlanmıştır

Tarih : 12.03.2013 Sayı : 2013/083 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013-32/42) Yayınlanmıştır

Mükellef Geri Bildirim Sistemi Hizmete Açılmıştır

Tarih : 12.03.2013 Sayı : 2013/082 Mükellef Geri Bildirim Sistemi Hizmete Açılmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 08.03.2013 Sayı : 2013/081 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 07.03.2013 Sayı : 2013/080 Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlanmıştır

Sigortalılık İşlemleri Hakkında Birleştirilmiş Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 07.03.2013 Sayı : 2013/079 Sigortalılık İşlemleri Hakkında Birleştirilmiş Genelge Yayınlanmıştır

2013 Yılı İçerisinde Yapılacak Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 07.03.2013 Sayı : 2013/078 2013 Yılı İçerisinde Yapılacak Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır

İstirahatli Sigortalıların İstirahat Süreleri İçinde Çalıştırılmadıklarına Dair Bildirimin Verilme Süresinde Ve Bildirim Usulünde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 05.03.2013 Sayı : 2013/077 İstirahatli Sigortalıların İstirahat Süreleri İçinde Çalıştırılmadıklarına Dair Bildirimin Verilme Süresinde Ve Bildirim Usulünde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Ve Anlaşmanın Yorumlanması Veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6418 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 05.03.2013 Sayı : 2013/076 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Ve Anlaşmanın Yorumlanması Veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6418 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6419 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 05.03.2013 Sayı : 2013/075 Türkiye Cumhuriyeti İle Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6419 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlamıştır

Tarih : 04.03.2013 Sayı : 2013/074 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlamıştır

K.D.V. Tevkifat Uygulamasını Düzenleyen 117 Seri Numaralı K.D.V. Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapan 122 Seri Numaralı K.D.V. Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 01.03.2013 Sayı : 2013/073 K.D.V. Tevkifat Uygulamasını Düzenleyen 117 Seri Numaralı K.D.V. Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapan 122 Seri Numaralı K.D.V. Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi Yayınlamıştır

Tarih : 01.03.2013 Sayı : 2013/072 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi Yayınlamıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlamıştır

Tarih : 01.03.2013 Sayı : 2013/071 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlamıştır

E-Ticaret Yapanların Vergisel Konularda Bilgi Alabilecekleri Www.Egirisimci.Gov.Tr Bilgilendirme Portalı Erişime Açılmıştır.

Tarih : 01.03.2013 Sayı : 2013/070 E-Ticaret Yapanların Vergisel Konularda Bilgi Alabilecekleri Www.Egirisimci.Gov.Tr Bilgilendirme Portalı Erişime Açılmıştır.

Ocak 2013 Dönemi Ba Ve Bs Formlarının Verilme Süresi 4 Mart Gününe Kadar Uzatılmıştır.

Tarih : 28.02.2013 Sayı : 2013/069 Ocak 2013 Dönemi Ba Ve Bs Formlarının Verilme Süresi 4 Mart Gününe Kadar Uzatılmıştır.

Kümes Hayvanlarının Etleri Ve Yenilen Sakatatları İle Kümes Hayvanlarının Ve Domuzların Yağlarının Teslimlerinde Uygulanacak K.D.V. Oranlarında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 27.02.2013 Sayı : 2013/068 Kümes Hayvanlarının Etleri Ve Yenilen Sakatatları İle Kümes Hayvanlarının Ve Domuzların Yağlarının Teslimlerinde Uygulanacak K.D.V. Oranlarında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Ocak 2013 Dönemine Ait Kdv Ve Muhtasar Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Şubat Salı Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 26.02.2013 Sayı : 2013/067 Ocak 2013 Dönemine Ait Kdv Ve Muhtasar Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Şubat Salı Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 26.02.2013 Sayı : 2013/066 Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 25.02.2013 Sayı : 2013/065 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

E-Beyanname Sisteminde Güncellenmiş Ötv1 Beyannamesi İçin “Ötv1 Beyanname Doldurma Kılavuzu” Yayınlanmıştır

Tarih : 25.02.2013 Sayı : 2013/064 E-Beyanname Sisteminde Güncellenmiş Ötv1 Beyannamesi İçin “Ötv1 Beyanname Doldurma Kılavuzu” Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Kira Gelirlerinin Beyanına Yönelik Rehberler Yayınlanmıştır

Tarih : 20.02.2013 Sayı : 2013/063 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Kira Gelirlerinin Beyanına Yönelik Rehberler Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 19.02.2013 Sayı : 2013/062 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 15.02.2013 Sayı : 2013/061 İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Karar Ve İlam Harcının Dörtte Üçünün Ödeneceği Zamana İlişkin Yasa Metninde Yer Alan “Kararın Verilmesinden İtibaren” İfadesi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 15.02.2013 Sayı : 2013/060 Karar Ve İlam Harcının Dörtte Üçünün Ödeneceği Zamana İlişkin Yasa Metninde Yer Alan “Kararın Verilmesinden İtibaren” İfadesi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi Ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan Ve Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 15.02.2013 Sayı : 2013/059 Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi Ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan Ve Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Elektrik Ve Doğalgaz Abone Bilgileri İle Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 15.02.2013 Sayı : 2013/058 Elektrik Ve Doğalgaz Abone Bilgileri İle Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Elektronik Defter Tutma Ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin 58 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 15.02.2013 Sayı : 2013/057 Elektronik Defter Tutma Ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin 58 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Dar Mükellefiyette İşyerinin Tespiti İle İlgili Olarak 26 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 15.02.2013 Sayı : 2013/056 Dar Mükellefiyette İşyerinin Tespiti İle İlgili Olarak 26 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

2012 Yılı Dördüncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Şubat Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 14.02.2013 Sayı : 2013/055 2012 Yılı Dördüncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Şubat Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporları’nın Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 07.02.2013 Sayı : 2013/054 Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporları’nın Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 01.02.2013 Sayı : 2013/053 Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 01.02.2013 Sayı : 2013/052 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Ticaret Sicili Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.01.2013 Sayı : 2013/051 Ticaret Sicili Yönetmeliği Yayınlanmıştır

420 Sıra No.Lı Vuk Genel Tebliği Kapsamında Elektrik Ve Doğalgaz Abone Bilgileri İle Tüketim Bilgilerinin Alınması Ve Bu Bilgilerin Gönderim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 31.01.2013 Sayı : 2013/050 420 Sıra No.Lı Vuk Genel Tebliği Kapsamında Elektrik Ve Doğalgaz Abone Bilgileri İle Tüketim Bilgilerinin Alınması Ve Bu Bilgilerin Gönderim Süresinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

2012 Aralık Dönemi Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi 1 Şubat 2013 Gününe Uzatılmıştır

Tarih : 30.01.2013 Sayı : 2013/049 2012 Aralık Dönemi Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi 1 Şubat 2013 Gününe Uzatılmıştır

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının İlan Edildiği 423 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2013 Sayı : 2013/048 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının İlan Edildiği 423 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2013 Yılı Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gereken Olağan Genel Kurul Toplantılarında Denetçi Seçimi Hakkında

Tarih : 25.01.2013 Sayı : 2013/047 2013 Yılı Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gereken Olağan Genel Kurul Toplantılarında Denetçi Seçimi Hakkında

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle İlgili Mevzuat Hakkında Hatırlatmalar

Tarih : 24.01.2013 Sayı : 2013/046 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle İlgili Mevzuat Hakkında Hatırlatmalar

Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2013 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 24.01.2013 Sayı : 2013/045 Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2013 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2012 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2013 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Tarih : 24.01.2013 Sayı : 2013/044 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2012 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2013 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Özürlü Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 24.01.2013 Sayı : 2013/043 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Özürlü Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

İşyerini Nakleden İşverenlerin Yapması Gerekenler Hakkında S.G.K. Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 24.01.2013 Sayı : 2013/042 İşyerini Nakleden İşverenlerin Yapması Gerekenler Hakkında S.G.K. Duyurusu Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 23.01.2013 Sayı : 2013/041 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2012 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 23.01.2013 Sayı : 2013/040 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2012 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Elektronik Tebligat Yönetmeliği İle Anonim, Limited Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere E-Tebligat Yapilmasi Ve Bu Şirketlerin “Kep” Mevzuati Kapsaminda E-Tebligat Adresi Edinmeleri Zorunluluğu Getirilmiştir.

Tarih : 22.01.2013 Sayı : 2013/039 Elektronik Tebligat Yönetmeliği İle Anonim, Limited Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere E-Tebligat Yapilmasi Ve Bu Şirketlerin “Kep” Mevzuati Kapsaminda E-Tebligat Adresi Edinmeleri Zorunluluğu Getirilmiştir.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranını % 2 İle Sabitleyen Ve Ayrıca Sosyal Güvenlik Mevzuatında Çeşitli Değişiklikler Yapan 6385 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 22.01.2013 Sayı : 2013/038 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranını % 2 İle Sabitleyen Ve Ayrıca Sosyal Güvenlik Mevzuatında Çeşitli Değişiklikler Yapan 6385 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 21.01.2013 Sayı : 2013/037 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 21.01.2013 Sayı : 2013/036 Türkiye Cumhuriyeti İle Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Basın Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 15.01.2013 Sayı : 2013/035 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Basın Duyurusu Yayınlanmıştır

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3) Yayınlanmıştır

Tarih : 15.01.2013 Sayı : 2013/034 Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3) Yayınlanmıştır

01.01.2013 – 30.06.2013 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 15.01.2013 Sayı : 2013/033 01.01.2013 – 30.06.2013 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2012 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Ve Dolayısıyla 2012 Takvim Yılı Beyanlarında Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 11.01.2013 Sayı : 2013/032 Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2012 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Ve Dolayısıyla 2012 Takvim Yılı Beyanlarında Uygulanacak Endeksleme Oranları

01.01.2013 – 30.06.2013 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Tüketici Fiyatları Endeksindeki (Tüfe) Artışa Göre Güncellenmiştir

Tarih : 09.01.2013 Sayı : 2013/031 01.01.2013 – 30.06.2013 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları Tüketici Fiyatları Endeksindeki (Tüfe) Artışa Göre Güncellenmiştir

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İ.M.K.B.) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 31.12.2012 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 09.01.2013 Sayı : 2013/030 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İ.M.K.B.) Tahvil Ve Bono Piyasası’nda İşlem Gören Tahvil Ve Bonoların 31.12.2012 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2012/1) Yayınlanmıştır

Tarih : 08.01.2013 Sayı : 2013/029 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2012/1) Yayınlanmıştır

Ö.T.V. Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Mallarda Uygulanması Gereken Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 08.01.2013 Sayı : 2013/028 Ö.T.V. Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Mallarda Uygulanması Gereken Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

(7) Seri No.Lı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 08.01.2013 Sayı : 2013/027 (7) Seri No.Lı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 08.01.2013 Sayı : 2013/026 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Ö.T.V. Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları, Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 07.01.2013 Sayı : 2013/025 Ö.T.V. Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları, Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Net Alanı 150 Metrekareye Kadar Olan, “Lüks Veya Birinci Sınıf Konut” Teslimlerinde Uygulanacak K.D.V. Oranlarını Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2013 Sayı : 2013/024 Net Alanı 150 Metrekareye Kadar Olan, “Lüks Veya Birinci Sınıf Konut” Teslimlerinde Uygulanacak K.D.V. Oranlarını Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Hadlerin 2013 Yılında Geçerli Olacak Miktarlarının Açıklandığı 422 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2013 Sayı : 2013/023 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Hadlerin 2013 Yılında Geçerli Olacak Miktarlarının Açıklandığı 422 Sıra No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yurtdışından Temin Edilen Döviz Ve Altın Kredilerinde Uygulanacak Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (K.K.D.F.) Oranı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2013 Sayı : 2013/022 Yurtdışından Temin Edilen Döviz Ve Altın Kredilerinde Uygulanacak Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (K.K.D.F.) Oranı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

70 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/021 70 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

2013 Yılında Geçerli Olacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarının İlan Edildiği 42 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/020 2013 Yılında Geçerli Olacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarının İlan Edildiği 42 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Mevduat Faizlerinde Vadeye Göre Tevkifat Oranı Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/019 Mevduat Faizlerinde Vadeye Göre Tevkifat Oranı Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Had Ve Tutarların 2013 Yılında Geçerli Olacak Yeni Miktarları Açıklanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/018 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Had Ve Tutarların 2013 Yılında Geçerli Olacak Yeni Miktarları Açıklanmıştır

2013 Yılı İçin Geçerli Olacak İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim Ve Hizmetlerde İade Uygulaması İle İlgili Alt Sınırı Tespit Eden 121 Seri No.Lı K.D.V. Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/017 2013 Yılı İçin Geçerli Olacak İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim Ve Hizmetlerde İade Uygulaması İle İlgili Alt Sınırı Tespit Eden 121 Seri No.Lı K.D.V. Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2011 Yılında Meydana Gelen Doğal Afetler Nedeniyle Maliye Bakanlığı’nca Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Borçluların Vergi Borçlarının Tecil Ve Taksitlendirilmesine Dair Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B – Sıra No:7) Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/016 2011 Yılında Meydana Gelen Doğal Afetler Nedeniyle Maliye Bakanlığı’nca Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Borçluların Vergi Borçlarının Tecil Ve Taksitlendirilmesine Dair Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B – Sıra No:7) Yayınlanmıştır

2013 Yılında Geçerli Olacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarlarının İlan Edildiği 56 Seri No.Lı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/015 2013 Yılında Geçerli Olacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarlarının İlan Edildiği 56 Seri No.Lı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2013 Yılına Ait Emlak Vergi Değerleri İle 2013 Yılında Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti Hususunda Açıklamalar İçeren 61 Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/014 2013 Yılına Ait Emlak Vergi Değerleri İle 2013 Yılında Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti Hususunda Açıklamalar İçeren 61 Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2013 Yılında Geçerli Olacak Maktu Ve Nispi Harçların İlan Edildiği 69 Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/013 2013 Yılında Geçerli Olacak Maktu Ve Nispi Harçların İlan Edildiği 69 Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2013 Yılı İçin Geçerli Olacak Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Vergi Tutarının İlan Edildiği 9 Seri No.Lı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/012 2013 Yılı İçin Geçerli Olacak Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Vergi Tutarının İlan Edildiği 9 Seri No.Lı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

284 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği İle 215 Ve 283 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/011 284 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği İle 215 Ve 283 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler

2013 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinin İlan Edildiği 42 Seri No.Lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/010 2013 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinin İlan Edildiği 42 Seri No.Lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2013 Yılında Geçerli Olacak Veraset Ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar İle Söz Konusu Kanuna Esas Vergi Tarifesinin Yayınlandığı 44 Seri No.Lı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/009 2013 Yılında Geçerli Olacak Veraset Ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar İle Söz Konusu Kanuna Esas Vergi Tarifesinin Yayınlandığı 44 Seri No.Lı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2013 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/008 2013 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında, Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılacak Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/007 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında, Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılacak Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/006 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

2013 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/005 2013 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

2013 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/004 2013 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

2013 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/003 2013 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/002 Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

2013 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Tarifesi Açıklanmıştır

Tarih : 03.01.2013 Sayı : 2013/001 2013 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Tarifesi Açıklanmıştır