Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

E-Fatura Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2020 Sayı : 2020/319 E-Fatura Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 31.12.2020 Sayı : 2020/318 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

İşten Çıkarma Yasağına Dair Düzenlemenin Süresi İki Ay Daha Uzatılmıştır

Tarih : 31.12.2020 Sayı : 2020/317 İşten Çıkarma Yasağına Dair Düzenlemenin Süresi İki Ay Daha Uzatılmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yaplandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanunda Belirlenen Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

Tarih : 31.12.2020 Sayı : 2020/316 Bazı Alacakların Yeniden Yaplandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanunda Belirlenen Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

Vergi Yargısında 2021 Yılında Geçerli Olacak Hadler

Tarih : 31.12.2020 Sayı : 2020/315 Vergi Yargısında 2021 Yılında Geçerli Olacak Hadler

Değerli Konut Vergisi 2021 Yılı Hadleri Belirlenmiştir

Tarih : 31.12.2020 Sayı : 2020/314 Değerli Konut Vergisi 2021 Yılı Hadleri Belirlenmiştir

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2020 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 1 Şubat 2021 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 31.12.2020 Sayı : 2020/313 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2020 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 1 Şubat 2021 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

2021 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2020 Sayı : 2020/312 2021 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2021 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/311 2021 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

2021 Yılı Finansal Faaliyet Harçları

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/310 2021 Yılı Finansal Faaliyet Harçları

2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/309 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/308 2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2021 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/307 2021 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2021 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 87 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmışır

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/306 Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2021 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 87 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmışır

2021 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/305 2021 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

01.01.2021 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/304 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2021 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/303 2021 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

2021 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/302 2021 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

2021 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/301 2021 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

2021 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 18.900 TL Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/300 2021 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 18.900 TL Olarak Belirlenmiştir

2021 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/299 2021 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda Ötv İstisnası Uygulanmasında 2021 Yılında Dikkate Alınacak Üst Tutar Belirlenmiştir

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/298 Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda Ötv İstisnası Uygulanmasında 2021 Yılında Dikkate Alınacak Üst Tutar Belirlenmiştir

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2021 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2020 Sayı : 2020/297 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2021 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin (Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarında) Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 29.12.2020 Sayı : 2020/296 Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin (Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarında) Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler

Değerli Konut Vergisi Beyannamesi 2021/Şubat Ayında Verilecek Olup, Tahakkuk Edecek Vergi İse Şubat Ve Ağustos Aylarında İki Eşit Taksitte Ödenecektir

Tarih : 25.12.2020 Sayı : 2020/295 Değerli Konut Vergisi Beyannamesi 2021/Şubat Ayında Verilecek Olup, Tahakkuk Edecek Vergi İse Şubat Ve Ağustos Aylarında İki Eşit Taksitte Ödenecektir

Bazı Tütün Ürünlerinin Ötv Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 25.12.2020 Sayı : 2020/294 Bazı Tütün Ürünlerinin Ötv Oranları Yeniden Belirlenmiştir

E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Tarih : 24.12.2020 Sayı : 2020/293 E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Uygulanacak Bazı Tevkifat Oranlarına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 24.12.2020 Sayı : 2020/292 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Uygulanacak Bazı Tevkifat Oranlarına Dair Karar Yayınlanmıştır

Kısa Çalışma Uygulamasına Yeni Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 Tarihine, Mevcut Kısa Çalışma Ödeneklerinin Süresi İse 28 Şubat 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 24.12.2020 Sayı : 2020/291 Kısa Çalışma Uygulamasına Yeni Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 Tarihine, Mevcut Kısa Çalışma Ödeneklerinin Süresi İse 28 Şubat 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Film Gösterimlerinde Uygulanacak Eğlence Vergisi Oranı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Tarih : 23.12.2020 Sayı : 2020/290 Film Gösterimlerinde Uygulanacak Eğlence Vergisi Oranı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

31.05.2021 Tarihine Kadar Kira Ödemelerinde %10 Stopaj Oranı Uygulanacaktır

Tarih : 23.12.2020 Sayı : 2020/289 31.05.2021 Tarihine Kadar Kira Ödemelerinde %10 Stopaj Oranı Uygulanacaktır

Türkiye’nin Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Otomatik Bilgi Değişimi Yapabilmesi İçin Gerekli Olan Yetkili Makam Anlaşmalarının Listesi Ülkeler Bazında Oecd’nin İnternet Sitesinde Güncellenmiştir

Tarih : 23.12.2020 Sayı : 2020/288 Türkiye’nin Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Otomatik Bilgi Değişimi Yapabilmesi İçin Gerekli Olan Yetkili Makam Anlaşmalarının Listesi Ülkeler Bazında Oecd’nin İnternet Sitesinde Güncellenmiştir

Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Düşük Oranlı Kdv Uygulamasına İlişkin Düzenlemenin Süre Uzatımı İle Covid-19 Aşılarının Tesliminde Düşük Oranlı Kdv Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 23.12.2020 Sayı : 2020/287 Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Düşük Oranlı Kdv Uygulamasına İlişkin Düzenlemenin Süre Uzatımı İle Covid-19 Aşılarının Tesliminde Düşük Oranlı Kdv Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Türkiye İle Irak Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da İmzalandı

Tarih : 22.12.2020 Sayı : 2020/286 Türkiye İle Irak Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da İmzalandı

İlk Ülke Bazlı Raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (Btrans) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır

Tarih : 21.12.2020 Sayı : 2020/285 İlk Ülke Bazlı Raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (Btrans) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır

Vergi Usul Kanunu Kapsamınında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %10’dan %16,75’e Yükseltilmiştir

Tarih : 21.12.2020 Sayı : 2020/284 Vergi Usul Kanunu Kapsamınında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %10’dan %16,75’e Yükseltilmiştir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 18.12.2020 Sayı : 2020/283 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Resmi Defterlerin Açılış, Ara ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 11.12.2020 Sayı : 2020/282 Resmi Defterlerin Açılış, Ara ve Kapanış Tasdikleri

2019 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2020 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 07.12.2020 Sayı : 2020/281 2019 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2020 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Ülke Bazlı Raporu (Cbcr) Vergi İdaresine Sunacak Olan Çok Uluslu İşletmeler Grubu Üyelerinin Btrans Şifresi Talep Etmeleri Gerekmektedir

Tarih : 04.12.2020 Sayı : 2020/280 Ülke Bazlı Raporu (Cbcr) Vergi İdaresine Sunacak Olan Çok Uluslu İşletmeler Grubu Üyelerinin Btrans Şifresi Talep Etmeleri Gerekmektedir

7257 Sayılı Kanun İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler

Tarih : 03.12.2020 Sayı : 2020/279 7257 Sayılı Kanun İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye'de Sahip Olunan Varlıkların Bildirimine İlişkin E-Beyanname Sisteminde "Yrtı7256" Kodlu Bildirim Oluşturulmuştur

Tarih : 03.12.2020 Sayı : 2020/278 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye'de Sahip Olunan Varlıkların Bildirimine İlişkin E-Beyanname Sisteminde "Yrtı7256" Kodlu Bildirim Oluşturulmuştur

Kısa Çalışma Uygulamasından Normal Çalışmaya Dönülmesi Halinde Normalleşme Desteğinden Yararlanma Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 02.12.2020 Sayı : 2020/277 Kısa Çalışma Uygulamasından Normal Çalışmaya Dönülmesi Halinde Normalleşme Desteğinden Yararlanma Süresi Uzatılmıştır

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi İle Sağlanan İstihdam Teşvikinin Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 02.12.2020 Sayı : 2020/276 İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi İle Sağlanan İstihdam Teşvikinin Süresi Uzatılmıştır

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21. Maddelerinde Yer Alan İstihdam Teşviklerinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 02.12.2020 Sayı : 2020/275 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21. Maddelerinde Yer Alan İstihdam Teşviklerinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No: 2020/1 Yayınlanmıştır

Tarih : 02.12.2020 Sayı : 2020/274 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No: 2020/1 Yayınlanmıştır

Koronavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Yapılabilmesine Dair Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

Tarih : 01.12.2020 Sayı : 2020/273 Koronavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Yapılabilmesine Dair Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

Türkiye’nin Otomatik Bilgi Değişimi Yapacağı Ülkeler Listesi Güncellenmiştir

Tarih : 01.12.2020 Sayı : 2020/272 Türkiye’nin Otomatik Bilgi Değişimi Yapacağı Ülkeler Listesi Güncellenmiştir

Kasım Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.12.2020 Sayı : 2020/271 Kasım Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

2020 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %9,11 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 30.11.2020 Sayı : 2020/270 2020 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %9,11 Olarak Tespit Edilmiştir

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı) Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Tarih : 30.11.2020 Sayı : 2020/269 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı) Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.11.2020 Sayı : 2020/268 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Tarih : 30.11.2020 Sayı : 2020/267 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Olan Borçların 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 20.11.2020 Sayı : 2020/266 Sosyal Güvenlik Kurumu’na Olan Borçların 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Vergi Borçları Yapılandırma İşlemleri Ekranı İnteraktif Vergi Dairesinde Açılmıştır

Tarih : 19.11.2020 Sayı : 2020/265 Vergi Borçları Yapılandırma İşlemleri Ekranı İnteraktif Vergi Dairesinde Açılmıştır

01.01.2021 Tarihi İtibariyla E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Tarih : 18.11.2020 Sayı : 2020/264 01.01.2021 Tarihi İtibariyla E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 17.11.2020 Sayı : 2020/263 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılmasını İçeren 7256 Sayılı Kanun TBMM’de Kabul Edilmiştir

Tarih : 16.11.2020 Sayı : 2020/262 Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılmasını İçeren 7256 Sayılı Kanun TBMM’de Kabul Edilmiştir

Koronavirüs Kaynaklı Kısa Çalışma Yapılmasi Ve Kısa Çalışmanın Sonlanması Sonrası Normalleşme Desteği Sağlanmasi İle Bazı İstihdam Teşviklerinde Ve Vergisel Düzenlemelerde Süre Uzatımı, Yeni İstihdam Teşvikleri, Yeni Bir Varlık Barışı, Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Gibi Önemli Düzenlemeler İçeren 7256 Sayılı Kanun TBMM’de Kabul Edilmiştir

Tarih : 16.11.2020 Sayı : 2020/261 Koronavirüs Kaynaklı Kısa Çalışma Yapılmasi Ve Kısa Çalışmanın Sonlanması Sonrası Normalleşme Desteği Sağlanmasi İle Bazı İstihdam Teşviklerinde Ve Vergisel Düzenlemelerde Süre Uzatımı, Yeni İstihdam Teşvikleri, Yeni Bir Varlık Barışı, Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Gibi Önemli Düzenlemeler İçeren 7256 Sayılı Kanun TBMM’de Kabul Edilmiştir

Ertelenen Sigorta Primlerinin Kdv İadesine Mahsuben Ödenebilmesi Hakkında Sgk Genel Yazısı

Tarih : 06.11.2020 Sayı : 2020/260 Ertelenen Sigorta Primlerinin Kdv İadesine Mahsuben Ödenebilmesi Hakkında Sgk Genel Yazısı

Ekim Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 03.11.2020 Sayı : 2020/259 Ekim Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi Ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Tarih : 02.11.2020 Sayı : 2020/258 İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi Ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Kâr Payı Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 30.10.2020 Sayı : 2020/257 Kâr Payı Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Koronavirüs Kaynakli Kisa Çalişma Ödenek Süresi İle İşten Çikarma Yasağina Dair Uygulamanin Süresi İki Ay Daha Uzatilmiştir

Tarih : 28.10.2020 Sayı : 2020/256 Koronavirüs Kaynakli Kisa Çalişma Ödenek Süresi İle İşten Çikarma Yasağina Dair Uygulamanin Süresi İki Ay Daha Uzatilmiştir

Ülke Bazlı Raporlama İle İlgili Bildirim İçin Son Gün 30 Ekim 2020 Cuma Günüdür

Tarih : 23.10.2020 Sayı : 2020/255 Ülke Bazlı Raporlama İle İlgili Bildirim İçin Son Gün 30 Ekim 2020 Cuma Günüdür

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında, Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yürütülen Faaliyetlerin 11.10.2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Bu Merkez Veya Bölge Dışından Yapılabilmesine İzin Verilebilecektir

Tarih : 20.10.2020 Sayı : 2020/254 Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında, Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yürütülen Faaliyetlerin 11.10.2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Bu Merkez Veya Bölge Dışından Yapılabilmesine İzin Verilebilecektir

Koronavirüs Kaynaklı Kısa Çalışma Yapılması Ve Kısa Çalışmanın Sonlanması Sonrası Normalleşme Desteği Sağlanması İle Bazı İstihdam Teşviklerinde Ve Vergisel Düzenlemelerde Süre Uzatımı, Yeni İstihdam Teşvikleri, Kurumlar Vergisi Oranında İndirim Yetkisi, Yeni Bir Varlık Barışı, Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Gibi Önemli Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi

Tarih : 20.10.2020 Sayı : 2020/253 Koronavirüs Kaynaklı Kısa Çalışma Yapılması Ve Kısa Çalışmanın Sonlanması Sonrası Normalleşme Desteği Sağlanması İle Bazı İstihdam Teşviklerinde Ve Vergisel Düzenlemelerde Süre Uzatımı, Yeni İstihdam Teşvikleri, Kurumlar Vergisi Oranında İndirim Yetkisi, Yeni Bir Varlık Barışı, Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Gibi Önemli Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %5,29 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 20.10.2020 Sayı : 2020/252 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %5,29 Olarak Tespit Edilmiştir

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 19.10.2020 Sayı : 2020/251 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 19.10.2020 Sayı : 2020/250 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 19.10.2020 Sayı : 2020/249 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Yayınlamıştır

Tarih : 16.10.2020 Sayı : 2020/248 T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Yayınlamıştır

E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması İle İlgili E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 14.10.2020 Sayı : 2020/247 E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması İle İlgili E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayınlanmıştır

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 13.10.2020 Sayı : 2020/246 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

Tarih : 12.10.2020 Sayı : 2020/245 Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin E-Beyanname Sisteminde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 08.10.2020 Sayı : 2020/244 Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin E-Beyanname Sisteminde Duyuru Yayınlanmıştır

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 07.10.2020 Sayı : 2020/243 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Usul Kanunu’nun “Mükellefiyet Kaydının Analiz Ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini” Başlıklı 160/A Maddesinin Uygulama Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 07.10.2020 Sayı : 2020/242 Vergi Usul Kanunu’nun “Mükellefiyet Kaydının Analiz Ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini” Başlıklı 160/A Maddesinin Uygulama Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Cazibe Merkezleri Programına Dair Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 07.10.2020 Sayı : 2020/241 Cazibe Merkezleri Programına Dair Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Matrah Aşındırma Ve Kar Kaydırmasının Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları İle İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme Kanun Teklifinin Türkiye-Hollanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 23. Maddesine Etkisi

Tarih : 05.10.2020 Sayı : 2020/240 Matrah Aşındırma Ve Kar Kaydırmasının Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları İle İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme Kanun Teklifinin Türkiye-Hollanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 23. Maddesine Etkisi

Matrah Aşındırma Ve Kar Kaydırmasının Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları İle İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme Kanun Teklifi

Tarih : 05.10.2020 Sayı : 2020/238 Matrah Aşındırma Ve Kar Kaydırmasının Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları İle İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme Kanun Teklifi

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Tarih : 05.10.2020 Sayı : 2020/237 Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Ülke Bazlı Raporlama Bildirim Formuna İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 01.10.2020 Sayı : 2020/236 Ülke Bazlı Raporlama Bildirim Formuna İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Eylül Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.10.2020 Sayı : 2020/235 Eylül Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

30.09.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 01.10.2020 Sayı : 2020/234 30.09.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Mevduat Hesaplarına Ödenen Faizler İle Katılım Bankalarında Katılım Hesaplarına Ödenen Kâr Payları Üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisi Stopaj Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 01.10.2020 Sayı : 2020/233 Mevduat Hesaplarına Ödenen Faizler İle Katılım Bankalarında Katılım Hesaplarına Ödenen Kâr Payları Üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisi Stopaj Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir

Kambiyo Muamelelerinde Bsmv Oranı Yüzde 1’den Binde 2’ye İndirilmiştir

Tarih : 30.09.2020 Sayı : 2020/232 Kambiyo Muamelelerinde Bsmv Oranı Yüzde 1’den Binde 2’ye İndirilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 29.09.2020 Sayı : 2020/231 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Tarih : 28.09.2020 Sayı : 2020/230 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Kârlarının %25’inden Fazlasını Ve Daha Önceki Yıllara Ait Kârlarının İse Tamamını Dağıtamayacaklarına Dair Düzenlemenin Süresi Üç Ay (30/09/2020 Tarihinden 31/12/2020 Tarihine) Uzatılmıştır

Tarih : 18.09.2020 Sayı : 2020/229 Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Kârlarının %25’inden Fazlasını Ve Daha Önceki Yıllara Ait Kârlarının İse Tamamını Dağıtamayacaklarına Dair Düzenlemenin Süresi Üç Ay (30/09/2020 Tarihinden 31/12/2020 Tarihine) Uzatılmıştır

Son Üç Mali Yıla Ait Döviz Gelirlerinin Tespiti Konusunda Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Düzenleme

Tarih : 17.09.2020 Sayı : 2020/228 Son Üç Mali Yıla Ait Döviz Gelirlerinin Tespiti Konusunda Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Düzenleme

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

Tarih : 16.09.2020 Sayı : 2020/227 İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisine Dair Düzenlemeyi “Elektronik İş Yeri” Kavramı İle İç Hukuk Ve Uluslararası Sözleşmelerdeki “Fiziki İş Yeri” Kavramı Açısından Değerlendiren Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Kurum Stopa

Tarih : 14.09.2020 Sayı : 2020/226 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisine Dair Düzenlemeyi “Elektronik İş Yeri” Kavramı İle İç Hukuk Ve Uluslararası Sözleşmelerdeki “Fiziki İş Yeri” Kavramı Açısından Değerlendiren Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Kurum Stopajının İadesi Gerektiği Sonucuna Varan Vergi Mahkemesi Kararı

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı Ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 14.09.2020 Sayı : 2020/225 Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı Ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2019 Yılında Gerçekleştirilen İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı İadelerin 2020 Yılı Sonuna Kadar Kdv Beyannamesinde İlgili Satırda Talep Edilmesi Ve İadeye İlişkin Evrakların Da 2020 Yılı Sonuna Kadar Sisteme Yüklenip İadesinin Talep Edilmiş

Tarih : 14.09.2020 Sayı : 2020/224 2019 Yılında Gerçekleştirilen İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı İadelerin 2020 Yılı Sonuna Kadar Kdv Beyannamesinde İlgili Satırda Talep Edilmesi Ve İadeye İlişkin Evrakların Da 2020 Yılı Sonuna Kadar Sisteme Yüklenip İadesinin Talep Edilmiş Olması Gerekmektedir

İşten Çıkarma Yasağına Dair Düzenlemenin Süresi İki Ay Daha Uzatılmıştır

Tarih : 04.09.2020 Sayı : 2020/223 İşten Çıkarma Yasağına Dair Düzenlemenin Süresi İki Ay Daha Uzatılmıştır

1 Seri No.Lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.Lı Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.09.2020 Sayı : 2020/222 1 Seri No.Lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.Lı Tebliğ Yayınlanmıştır

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2021 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

Tarih : 02.09.2020 Sayı : 2020/221 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2021 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

Ağustos Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 01.09.2020 Sayı : 2020/220 Ağustos Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Kdv Oranları Ve Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Türmob İle Paylaşılan Görüş

Tarih : 01.09.2020 Sayı : 2020/219 Kdv Oranları Ve Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Türmob İle Paylaşılan Görüş

Koronavirüs Kaynaklı Kısa Çalışma Ödeneklerinin Süresi İki Ay Daha Uzatılmıştır

Tarih : 31.08.2020 Sayı : 2020/218 Koronavirüs Kaynaklı Kısa Çalışma Ödeneklerinin Süresi İki Ay Daha Uzatılmıştır

Üniversite Ve Yüksekokullar İle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Ve 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv Oranı %1’e Düşürülmüştür

Tarih : 31.08.2020 Sayı : 2020/217 Üniversite Ve Yüksekokullar İle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Ve 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv Oranı %1’e Düşürülmüştür

Bazı Binek Otoların Ötv Oranları Arttırılmıştır

Tarih : 31.08.2020 Sayı : 2020/216 Bazı Binek Otoların Ötv Oranları Arttırılmıştır

Ülke Bazlı Rapora İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesinden Kaldırılmıştır

Tarih : 31.08.2020 Sayı : 2020/215 Ülke Bazlı Rapora İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesinden Kaldırılmıştır

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Raporlama Yapması Gerekenlerin Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Tarih : 31.08.2020 Sayı : 2020/214 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Raporlama Yapması Gerekenlerin Kapsamında Yapılan Değişiklikler

İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğde Yapılan Değişikliğe Göre İhracat Bedellerinin Yurda Getirilebileceği Ödeme Şekilleri Arasından Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bpo) Çıkarılmıştır

Tarih : 31.08.2020 Sayı : 2020/213 İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğde Yapılan Değişikliğe Göre İhracat Bedellerinin Yurda Getirilebileceği Ödeme Şekilleri Arasından Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bpo) Çıkarılmıştır

Ülke Bazlı Rapora İlişkin Bildirim

Tarih : 31.08.2020 Sayı : 2020/212 Ülke Bazlı Rapora İlişkin Bildirim

Türkiye-İsviçre Otomatik Bilgi Değişiminin 2022 Yılında Yapılması Planlanmaktadır

Tarih : 28.08.2020 Sayı : 2020/211 Türkiye-İsviçre Otomatik Bilgi Değişiminin 2022 Yılında Yapılması Planlanmaktadır

Kısa Çalışmadan Veya Ücretsiz İzin Döneminde Nakdi Ücret Desteği Uygulamasından Normal Çalışmaya Geçeceklere Prim Desteği Sağlanması Uygulamasına Dair Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 28.08.2020 Sayı : 2020/210 Kısa Çalışmadan Veya Ücretsiz İzin Döneminde Nakdi Ücret Desteği Uygulamasından Normal Çalışmaya Geçeceklere Prim Desteği Sağlanması Uygulamasına Dair Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Sgk Tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

Tarih : 28.08.2020 Sayı : 2020/209 Sgk Tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi Yayınlandı

Tarih : 27.08.2020 Sayı : 2020/208 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi Yayınlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 26.08.2020 Sayı : 2020/207 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Servis Taşımacılığında Uygulanacak Kdv Oranı

Tarih : 24.08.2020 Sayı : 2020/206 Servis Taşımacılığında Uygulanacak Kdv Oranı

Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 24.08.2020 Sayı : 2020/205 Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 20.08.2020 Sayı : 2020/204 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticaretine Dair Yönetmelikte Önemli Değişiklikler Yapılmış Olup, Bir Takvim Yılında Üçten Fazla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Satışı Yapılması İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Kabul Edilecektir

Tarih : 17.08.2020 Sayı : 2020/203 İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticaretine Dair Yönetmelikte Önemli Değişiklikler Yapılmış Olup, Bir Takvim Yılında Üçten Fazla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Satışı Yapılması İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Kabul Edilecektir

Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İhtirazi Kayıt Konularak Açılan Davanın Yargı Tarafından Reddedilmesinin Anayasa’nın Mülkiyet Hakkı İhlali Olmadığına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Tarih : 14.08.2020 Sayı : 2020/202 Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İhtirazi Kayıt Konularak Açılan Davanın Yargı Tarafından Reddedilmesinin Anayasa’nın Mülkiyet Hakkı İhlali Olmadığına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Kapsamında, Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren Mükelleflerin Beyan Dönemi Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Aylık Olarak Değiştirilmiştir

Tarih : 11.08.2020 Sayı : 2020/201 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Kapsamında, Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren Mükelleflerin Beyan Dönemi Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Aylık Olarak Değiştirilmiştir

Muhtasar Beyanname İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Ağustos Ayında Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Şeklinde Birleştirilmiş Olarak Verilecektir

Tarih : 10.08.2020 Sayı : 2020/200 Muhtasar Beyanname İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Ağustos Ayında Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Şeklinde Birleştirilmiş Olarak Verilecektir

Bankacılık Kanunu Uyarınca Finansal Kuruluş Faaliyeti Kabul Edilen Faaliyetlerden En Az Birini Yapan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 10.08.2020 Sayı : 2020/199 Bankacılık Kanunu Uyarınca Finansal Kuruluş Faaliyeti Kabul Edilen Faaliyetlerden En Az Birini Yapan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

İzaha Davet Uygulamasını Yeniden Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 04.08.2020 Sayı : 2020/198 İzaha Davet Uygulamasını Yeniden Düzenleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Temmuz Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 04.08.2020 Sayı : 2020/197 Temmuz Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

İşten Çıkarma Yasağına Dair Düzenlemenin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır

Tarih : 31.07.2020 Sayı : 2020/196 İşten Çıkarma Yasağına Dair Düzenlemenin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır

Koronavirüs Kaynaklı Kısa Çalışma Ödeneklerinin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır

Tarih : 31.07.2020 Sayı : 2020/195 Koronavirüs Kaynaklı Kısa Çalışma Ödeneklerinin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır

Kira Ödemelerinde Uygulanacak Stopaj Oranı 31.12.2020 Tarihine Kadar %20’den %10’a İndirilmiştir

Tarih : 31.07.2020 Sayı : 2020/194 Kira Ödemelerinde Uygulanacak Stopaj Oranı 31.12.2020 Tarihine Kadar %20’den %10’a İndirilmiştir

Bazı Teslim Ve Hizmetlerin Kdv Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere %8 Ve %1 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 31.07.2020 Sayı : 2020/193 Bazı Teslim Ve Hizmetlerin Kdv Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere %8 Ve %1 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 30.07.2020 Sayı : 2020/192 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

Kamu Kurumları İle 50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Yeri Hekimi Bulundurma Zorunluluklarının Ertelenmesi, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği Ve İşten Çıkarma Yasağında Sürelerin Uzatılmas

Tarih : 29.07.2020 Sayı : 2020/191 Kamu Kurumları İle 50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Yeri Hekimi Bulundurma Zorunluluklarının Ertelenmesi, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği Ve İşten Çıkarma Yasağında Sürelerin Uzatılması, Normal Çalışmaya Dönenlere Prim Desteği Sağlanması Düzenlemelerini De İçeren 7252 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 24.07.2020 Sayı : 2020/190 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır

Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ülkede Bulunan İmza Yetkilisinin İmza Beyanı Mukimi Olduğu Ülkenin Yetkili Makamınca Onaylanmak Suretiyle De Düzenlenebilecektir

Tarih : 23.07.2020 Sayı : 2020/189 Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ülkede Bulunan İmza Yetkilisinin İmza Beyanı Mukimi Olduğu Ülkenin Yetkili Makamınca Onaylanmak Suretiyle De Düzenlenebilecektir

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 20.07.2020 Sayı : 2020/188 E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir

Kamu Kurumları İle 50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Yeri Hekimi Bulundurma Zorunluluklarının Ertelenmesi, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği Ve İşten Çıkarma Yasağında Sürelerin Uzatılmas

Tarih : 16.07.2020 Sayı : 2020/187 Kamu Kurumları İle 50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Yeri Hekimi Bulundurma Zorunluluklarının Ertelenmesi, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği Ve İşten Çıkarma Yasağında Sürelerin Uzatılması, Normal Çalışmaya Dönenlere Prim Desteği Sağlanması Gibi Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi Tbmm’ne Sunulmuştur

E-Belge Uygulamalarında Önemli Değişiklikler Öngören Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Tarih : 15.07.2020 Sayı : 2020/186 E-Belge Uygulamalarında Önemli Değişiklikler Öngören Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

E-Arşiv Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 14.07.2020 Sayı : 2020/185 E-Arşiv Kılavuzu Güncellenmiştir

Kamu Kurumları İle 50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Özel Sektör İşyeri İşverenleri, 01.07.2020 Tarihinden İtibaren İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Veya Bunlardan Hizmet Almak Zorundadır

Tarih : 14.07.2020 Sayı : 2020/184 Kamu Kurumları İle 50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Özel Sektör İşyeri İşverenleri, 01.07.2020 Tarihinden İtibaren İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Veya Bunlardan Hizmet Almak Zorundadır

2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Tarih : 10.07.2020 Sayı : 2020/183 2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçlarına Verilecek Akaryakıtlarda Ötv Tutarı Sıfıra İndirilmiştir

Tarih : 10.07.2020 Sayı : 2020/182 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçlarına Verilecek Akaryakıtlarda Ötv Tutarı Sıfıra İndirilmiştir

01.07.2020–31.12.2020 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 08.07.2020 Sayı : 2020/181 01.07.2020–31.12.2020 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.07.2020–31.12.2020 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 08.07.2020 Sayı : 2020/180 01.07.2020–31.12.2020 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 02.07.2020 Sayı : 2020/179 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır

Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 02.07.2020 Sayı : 2020/178 Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

İşten Çıkarma Yasağına Dair Düzenlemenin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır

Tarih : 30.06.2020 Sayı : 2020/177 İşten Çıkarma Yasağına Dair Düzenlemenin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 30.06.2020 Sayı : 2020/176 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Koronavirüs Nedeniyle Uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır

Tarih : 30.06.2020 Sayı : 2020/175 Koronavirüs Nedeniyle Uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 29.06.2020 Sayı : 2020/174 30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına Dair Kararı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2020 Sayı : 2020/173 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına Dair Kararı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar Almıştır

Tarih : 24.06.2020 Sayı : 2020/172 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar Almıştır

2019 Yılında Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıdır

Tarih : 23.06.2020 Sayı : 2020/171 2019 Yılında Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıdır

2020 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 16.06.2020 Sayı : 2020/170 2020 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

2020/I. Dönem Gekap (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesinin 4 Ağustos Gününe Kadar Verilmesi Ve Tahakkuk Edecek Katılım Payının Aynı Sürede Ödenmesi Gerekecektir

Tarih : 15.06.2020 Sayı : 2020/169 2020/I. Dönem Gekap (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesinin 4 Ağustos Gününe Kadar Verilmesi Ve Tahakkuk Edecek Katılım Payının Aynı Sürede Ödenmesi Gerekecektir

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 15.06.2020 Sayı : 2020/168 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Ve 2018 Veya 2019 Hesap Dönemleri Brüt Satışları 25 Milyon TL Ve Üzeri Olan Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunlulukları

Tarih : 15.06.2020 Sayı : 2020/167 E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Ve 2018 Veya 2019 Hesap Dönemleri Brüt Satışları 25 Milyon TL Ve Üzeri Olan Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunlulukları

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaldırılan 65 Yaş Ve Üstünde Olan Gerçek Kişi İşveren Ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 09.06.2020 Sayı : 2020/166 Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaldırılan 65 Yaş Ve Üstünde Olan Gerçek Kişi İşveren Ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş Ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan Ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 03.06.2020 Sayı : 2020/165 Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş Ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan Ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Serbest Döviz Fonları İçin Gelir Vergisi Tevkifat Oranı %15 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 03.06.2020 Sayı : 2020/164 Serbest Döviz Fonları İçin Gelir Vergisi Tevkifat Oranı %15 Olarak Belirlenmiştir

Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Alım Satım İşlemleri Kambiyo İşlemi Olarak Değerlendirildiğinden Bsmv’ne Tabi Olacaktır

Tarih : 01.06.2020 Sayı : 2020/163 Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Alım Satım İşlemleri Kambiyo İşlemi Olarak Değerlendirildiğinden Bsmv’ne Tabi Olacaktır

Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 31.05.2020 Sayı : 2020/162 Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Binek Otomobillerin Giderleri Ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesine Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği Düzenlemeleri

Tarih : 30.05.2020 Sayı : 2020/161 Binek Otomobillerin Giderleri Ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesine Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği Düzenlemeleri

Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 30.05.2020 Sayı : 2020/160 Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Açıklamalar Yapılmıştır

Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dahil) Türkiye'ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul Kıymetlerin Ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında Vergilendirme

Tarih : 30.05.2020 Sayı : 2020/159 Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dahil) Türkiye'ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul Kıymetlerin Ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında Vergilendirme

İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnaya Dair Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 30.05.2020 Sayı : 2020/158 İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnaya Dair Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Açıklamalar Yapılmıştır

İcra Ve İflas Kanunu İle Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi Ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması

Tarih : 29.05.2020 Sayı : 2020/157 İcra Ve İflas Kanunu İle Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi Ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması Ve İstisnanın Sınırına Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 29.05.2020 Sayı : 2020/156 Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması Ve İstisnanın Sınırına Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Açıklamalar Yapılmıştır

Sporculara Yapılan Ücret Ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesine Dair 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 29.05.2020 Sayı : 2020/155 Sporculara Yapılan Ücret Ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesine Dair 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Açıklamalar Yapılmıştır

Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisnaya Dair Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 29.05.2020 Sayı : 2020/154 Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisnaya Dair Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Açıklamalar Yapılmıştır

Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

Tarih : 29.05.2020 Sayı : 2020/153 Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi Uygulamasını Düzenleyen Genel Tebliğ 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere Uygun Olacak Şekilde Güncellenmiştir

Tarih : 29.05.2020 Sayı : 2020/152 Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi Uygulamasını Düzenleyen Genel Tebliğ 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere Uygun Olacak Şekilde Güncellenmiştir

Elektronik İmza Veya Mali Mühür Temin Süreçleri Devam Eden Serbest Meslek Erbabınca E-Smm Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden De Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru

Tarih : 26.05.2020 Sayı : 2020/151 Elektronik İmza Veya Mali Mühür Temin Süreçleri Devam Eden Serbest Meslek Erbabınca E-Smm Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden De Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru

Finansman Bonolarından Ve Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Elde Edilecek Gelir Ve Kazançlara Uygulanacak Vergi Tevkifat Oranı %15 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 26.05.2020 Sayı : 2020/150 Finansman Bonolarından Ve Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Elde Edilecek Gelir Ve Kazançlara Uygulanacak Vergi Tevkifat Oranı %15 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan Bsmv Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Yükseltilmiştir

Tarih : 26.05.2020 Sayı : 2020/149 Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan Bsmv Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Yükseltilmiştir

Kâr Payı Dağıtımında Sınırlama Düzenlemesinin Uygulama Usul Ve Esasları İle Düzenlemenin İstisnalarına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 18.05.2020 Sayı : 2020/148 Kâr Payı Dağıtımında Sınırlama Düzenlemesinin Uygulama Usul Ve Esasları İle Düzenlemenin İstisnalarına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporları İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (Tgb) İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi 30.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 18.05.2020 Sayı : 2020/147 Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporları İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki(Tgb) İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi 30.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 18.05.2020 Sayı : 2020/146 Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Bazı Tütün Ürünlerinin Asgari Maktu Ötv Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 14.05.2020 Sayı : 2020/145 Bazı Tütün Ürünlerinin Asgari Maktu Ötv Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 28 Mayıs 2020 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 12.05.2020 Sayı : 2020/144 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 28 Mayıs 2020 Tarihine Uzatılmıştır

Deprem Ve Salgın Gibi Afetler Nedeniyle Yarım Kalan Veya Tamamlanmayan Yatırımlara Ek Süre Verilmesi

Tarih : 10.05.2020 Sayı : 2020/143 Deprem Ve Salgın Gibi Afetler Nedeniyle Yarım Kalan Veya Tamamlanmayan Yatırımlara Ek Süre Verilmesi

Mücbir Sebep Döneminde Kdv İadesi Kontrollerinde Alt Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Vermedikleri Kdv Beyannamesi Ve Ba-Bs Formları Kaynaklı Olumsuzluk Tespitlerine İsabet Eden İade Tutarının Teminat Yoluyla Yerine Getirilmesi

Tarih : 10.05.2020 Sayı : 2020/142 Mücbir Sebep Döneminde Kdv İadesi Kontrollerinde Alt Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Vermedikleri Kdv Beyannamesi Ve Ba-Bs Formları Kaynaklı Olumsuzluk Tespitlerine İsabet Eden İade Tutarının Teminat Yoluyla Yerine Getirilmesi

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Tarih : 09.05.2020 Sayı : 2020/141 E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2019 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

Tarih : 05.05.2020 Sayı : 2020/140 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2019 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Gönderilmesi Gerekmektedir

Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayınlanmıştır

Tarih : 04.05.2020 Sayı : 2020/139 Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayınlanmıştır

2020 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 04.05.2020 Sayı : 2020/138 2020 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar Ve Vergi Uygulamalarına Etkisi

Tarih : 03.05.2020 Sayı : 2020/137 Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar Ve Vergi Uygulamalarına Etkisi

Mücbir Sebep Kapsamında Ödemesi Ertelenen Sgk Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınacağı Dönem

Tarih : 01.05.2020 Sayı : 2020/136 Mücbir Sebep Kapsamında Ödemesi Ertelenen Sgk Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınacağı Dönem

Binek Otomobil Gider Kısıtlamalarına İlişkin Hatırlatma

Tarih : 30.04.2020 Sayı : 2020/135 Binek Otomobil Gider Kısıtlamalarına İlişkin Hatırlatma

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

Tarih : 30.04.2020 Sayı : 2020/134 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 28.04.2020 Sayı : 2020/133 Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar Yayınlanmıştır

Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Tarih : 26.04.2020 Sayı : 2020/132 Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

E-Defter Saklayıcı Kuruluş Vasıtasıyla E-Defterler İle Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanmasına Dair Kılavuz (E-Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu) Yayınlanmıştır

Tarih : 25.04.2020 Sayı : 2020/131 E-Defter Saklayıcı Kuruluş Vasıtasıyla E-Defterler İle Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanmasına Dair Kılavuz (E-Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu) Yayınlanmıştır

İş Kanunu Geçici 10. Maddesi Kapsamında Ücretsiz İzne Ayrılanlara İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 24. Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteğine Dair Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir

Tarih : 24.04.2020 Sayı : 2020/130 İş Kanunu Geçici 10. Maddesi Kapsamında Ücretsiz İzne Ayrılanlara İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 24. Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteğine Dair Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir

1 Seri No.Lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.Lı Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Tarih : 23.04.2020 Sayı : 2020/129 1 Seri No.Lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.Lı Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Fildişi Sahili Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 22.04.2020 Sayı : 2020/128 Türkiye Cumhuriyeti İle Fildişi Sahili Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

24 Nisan 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2020/Şubat Ve 27 Nisan 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2020/Mart Dönemine Ait Kdv Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 22.04.2020 Sayı : 2020/127 24 Nisan 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2020/Şubat Ve 27 Nisan 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2020/Mart Dönemine Ait Kdv Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

2020/Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi 27 Nisan 2020 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 22.04.2020 Sayı : 2020/126 2020/Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi 27 Nisan 2020 Tarihine Uzatılmıştır

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması

Tarih : 21.04.2020 Sayı : 2020/125 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması

7244 Sayılı Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 19.04.2020 Sayı : 2020/124 7244 Sayılı Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Ve Ödeme Süresi 1 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 17.04.2020 Sayı : 2020/123 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Ve Ödeme Süresi 1 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Sanayi İşletmeleri Tarafından Nisan Ayı Sonuna Kadar Verilecek Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında Duyuru

Tarih : 17.04.2020 Sayı : 2020/122 Sanayi İşletmeleri Tarafından Nisan Ayı Sonuna Kadar Verilecek Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında Duyuru

Elektronik Sanayi Sicil Belgesine (E-Belge) Geçiş Hakkında Duyuru

Tarih : 17.04.2020 Sayı : 2020/121 Elektronik Sanayi Sicil Belgesine (E-Belge) Geçiş Hakkında Duyuru

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 17.04.2020 Sayı : 2020/120 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Tarih : 15.04.2020 Sayı : 2020/119 Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Tarih : 15.04.2020 Sayı : 2020/118 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Mücbir Sebep Hali Sorgulamasında Olumsuz Sonuç Alan Mükelleflerin Faaliyet Kodu Değişiklik Talepleri Başta Olmak Üzere 518 No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair İç Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 10.04.2020 Sayı : 2020/117 Mücbir Sebep Hali Sorgulamasında Olumsuz Sonuç Alan Mükelleflerin Faaliyet Kodu Değişiklik Talepleri Başta Olmak Üzere 518 No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair İç Genelge Yayınlanmıştır

Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Bazı Mali, Hukuki Ve Sosyal Tedbirler Başta Olmak Üzere Çeşitli Yasal Düzenlemeler İçeren Torba Kanun Taslağı

Tarih : 10.04.2020 Sayı : 2020/116 Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Bazı Mali, Hukuki Ve Sosyal Tedbirler Başta Olmak Üzere Çeşitli Yasal Düzenlemeler İçeren Torba Kanun Taslağı

Vergi Dairesi İşlem Ve Sürelerin Durması Hakkında İç Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 09.04.2020 Sayı : 2020/115 Vergi Dairesi İşlem Ve Sürelerin Durması Hakkında İç Genelge Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Çad Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 09.04.2020 Sayı : 2020/114 Türkiye Cumhuriyeti İle Çad Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Covid-19 Salgını Nedeniyle Kdv İadelerinde Yaşanan Gecikmeler Ve Oluşabilecek Riskler

Tarih : 08.04.2020 Sayı : 2020/113 Covid-19 Salgını Nedeniyle Kdv İadelerinde Yaşanan Gecikmeler Ve Oluşabilecek Riskler

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 1 Temmuz 2020 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 06.04.2020 Sayı : 2020/112 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 1 Temmuz 2020 Tarihine Ertelenmiştir

Mücbir Sebep Kapsamında Görülen Mükellefler Tarafından Nisan, Mayıs Ve Haziran Aylarında Ödenmesi Gereken Sigorta Primlerinin Ödeme Süreleri Ertelenmiştir

Tarih : 03.04.2020 Sayı : 2020/111 Mücbir Sebep Kapsamında Görülen Mükellefler Tarafından Nisan, Mayıs Ve Haziran Aylarında Ödenmesi Gereken Sigorta Primlerinin Ödeme Süreleri Ertelenmiştir

İşkur Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Soruları Ve Cevaplarını Güncellemiştir

Tarih : 01.04.2020 Sayı : 2020/110 İşkur Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Soruları Ve Cevaplarını Güncellemiştir

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı

Tarih : 01.04.2020 Sayı : 2020/109 Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı

31.03.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 01.04.2020 Sayı : 2020/108 31.03.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir

Tarih : 30.03.2020 Sayı : 2020/107 Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Dönemde Mücbir Sebep Kapsamında Bulunan Mükellefler Tarafından Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlar İçin Kdv Tevkifatı Uygulanmayacaktır

Tarih : 30.03.2020 Sayı : 2020/106 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Dönemde Mücbir Sebep Kapsamında Bulunan Mükellefler Tarafından Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlar İçin Kdv Tevkifatı Uygulanmayacaktır

İnteraktif Vergi Dairesinde 518 Sıra No.Lı Vuk Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durumu Sorgulanabilmektedir

Tarih : 30.03.2020 Sayı : 2020/105 İnteraktif Vergi Dairesinde 518 Sıra No.Lı Vuk Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durumu Sorgulanabilmektedir

Verilme Süresi Son Günü 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Olan Ymm Tasdik Raporlarının Verilme Süreleri İki Ay Uzatılmıştır

Tarih : 27.03.2020 Sayı : 2020/104 Verilme Süresi Son Günü 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Olan Ymm Tasdik Raporlarının Verilme Süreleri İki Ay Uzatılmıştır

7226 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler

Tarih : 26.03.2020 Sayı : 2020/103 7226 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler

Kolalı Gazozlar İle Bazı Tütün Ürünlerinin Ötv Oran Ve Asgari Maktu Vergilerinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 26.03.2020 Sayı : 2020/102 Kolalı Gazozlar İle Bazı Tütün Ürünlerinin Ötv Oran Ve Asgari Maktu Vergilerinde Değişiklik Yapılmıştır

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında İşkur Tarafından Sık Sorulan Sorular Ve Cevapları Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2020 Sayı : 2020/101 Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında İşkur Tarafından Sık Sorulan Sorular Ve Cevapları Yayınlanmıştır

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2020 Sayı : 2020/100 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Koronavirüs Salgınından Ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Tarih : 25.03.2020 Sayı : 2020/099 Koronavirüs Salgınından Ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı DuyurusuKoronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkın

Tarih : 24.03.2020 Sayı : 2020/098 Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Dahilde İşleme İzin Belgeleri/İzinleri İle Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Kapsamında Ek Süreler Verilmesi

Tarih : 24.03.2020 Sayı : 2020/097 Dahilde İşleme İzin Belgeleri/İzinleri İle Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Kapsamında Ek Süreler Verilmesi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Başvuru Sürecinde Bulunan Veya Sertifika Sahibi Olan Firmaların Gümrük İdaresine Bildirim Yapma, Belge Sunma, Eksiklikleri Giderme, Belgelerde Güncelleme Yapma Gibi Yükümlülüklerinde Süre Uzatımı Yapılmıştır

Tarih : 24.03.2020 Sayı : 2020/096 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Başvuru Sürecinde Bulunan Veya Sertifika Sahibi Olan Firmaların Gümrük İdaresine Bildirim Yapma, Belge Sunma, Eksiklikleri Giderme, Belgelerde Güncelleme Yapma Gibi Yükümlülüklerinde Süre Uzatımı Yapılmıştır

Teknoparklarda Çalışan Firmaların İki Aylık Kira Ödemelerinin Ertelenmesi Ve Ödeme Planlarında Kolaylık Sağlanması Hususunda Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Açıklaması

Tarih : 23.03.2020 Sayı : 2020/095 Teknoparklarda Çalışan Firmaların İki Aylık Kira Ödemelerinin Ertelenmesi Ve Ödeme Planlarında Kolaylık Sağlanması Hususunda Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Açıklaması

Kdv Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Ve E-Defterlerin / E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 23.03.2020 Sayı : 2020/094 Kdv Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Ve E-Defterlerin / E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır

30 Nisan 2020 Tarihine Kadar İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 23.03.2020 Sayı : 2020/093 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Havayolu İle Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Oranı %1’e İndirilmiştir Havayolu İle Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Oranı %1’e İndirilmiştir

Tarih : 23.03.2020 Sayı : 2020/092 Havayolu İle Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Oranı %1’e İndirilmiştir

Koronavirüs Nedeniyle İşyerinde Çalışmaya Ara Verilecek Dönemler İçin Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları İşkur’a Elektronik Ortamda (E-Posta İle) Yapılabilecektir

Tarih : 23.03.2020 Sayı : 2020/091 Koronavirüs Nedeniyle İşyerinde Çalışmaya Ara Verilecek Dönemler İçin Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları İşkur’a Elektronik Ortamda (E-Posta İle) Yapılabilecektir

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Genel Kurul Toplantılarının İptal Edilebilmesi Ve Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılabilmesine Dair Ticaret Bakanlığı Açıklamaları

Tarih : 23.03.2020 Sayı : 2020/090 Koronavirüs Salgını Nedeniyle Genel Kurul Toplantılarının İptal Edilebilmesi Ve Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılabilmesine Dair Ticaret Bakanlığı Açıklamaları

Geri Kazanım Katılım Payı Beyanlarında Süre Uzatımı Yapılmış Ve Beyan Dönemlerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.03.2020 Sayı : 2020/089 Geri Kazanım Katılım Payı Beyanlarında Süre Uzatımı Yapılmış Ve Beyan Dönemlerinde Değişiklikler Yapılmıştır

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 20.03.2020 Sayı : 2020/088 E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin Altı Ay Ertelenmesine Yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması

Tarih : 20.03.2020 Sayı : 2020/086 Muhtasar Ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin Altı Ay Ertelenmesine Yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması

Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Etkilerini Azaltmak Amacıyla Açıklanan Pakette Yer Alan Düzenlemeler

Tarih : 20.03.2020 Sayı : 2020/085 Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Etkilerini Azaltmak Amacıyla Açıklanan Pakette Yer Alan Düzenlemeler

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Tarih : 20.03.2020 Sayı : 2020/084 Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 20.03.2020 Sayı : 20/087 Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Teknopark Şirketlerinde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Covid 19 Salgını Riski Nedeniyle Evden Çalışmaları Halinde Muafiyet Ve Teşviklerden Nisan Ayı Sonuna Kadar Yararlanılabileceğine Dair Basın Açıklaması

Tarih : 18.03.2020 Sayı : 2020/083 Teknopark Şirketlerinde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Covid 19 Salgını Riski Nedeniyle Evden Çalışmaları Halinde Muafiyet Ve Teşviklerden Nisan Ayı Sonuna Kadar Yararlanılabileceğine Dair Basın Açıklaması

31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 17.03.2020 Sayı : 2020/082 31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

2019 Yılında Gerçekleştirilen İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı İadelerin 2020 Yılı Sonuna Kadar Kdv Beyannamesinde İlgili Satırda Talep Edilmesi Ve İadeye İlişkin Evrakların Da 2020 Yılı Sonuna Kadar Sisteme Yüklenip İadesinin Talep Edilmiş

Tarih : 10.03.2020 Sayı : 2020/081 2019 Yılında Gerçekleştirilen İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı İadelerin 2020 Yılı Sonuna Kadar Kdv Beyannamesinde İlgili Satırda Talep Edilmesi Ve İadeye İlişkin Evrakların Da 2020 Yılı Sonuna Kadar Sisteme Yüklenip İadesinin Talep Edilmiş Olması Gerekmektedir

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 10.03.2020 Sayı : 2020/080 E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Yayınlanmıştır

Ötv’de “Özel Teminat Sertifikası” Uygulaması

Tarih : 09.03.2020 Sayı : 2020/079 Ötv’de “Özel Teminat Sertifikası” Uygulaması

Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Vergi Dairesine Başvurulmasına Gerek Bulunmadığı Hakkında Duyuru

Tarih : 06.03.2020 Sayı : 2020/078 Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Vergi Dairesine Başvurulmasına Gerek Bulunmadığı Hakkında Duyuru

Fikir Ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat Veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 06.03.2020 Sayı : 2020/077 Fikir Ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat Veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Dahilde İşleme Rejimi Kararı Kapsamında Gerçekleştirilen Kıymetli Maden İthalatı İle En Fazla 5 Kilogram Ağırlığında Standart İşlenmemiş Altının Yolcu Beraberinde Yurda Getirilmesi Konularında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Ve 2008/32-34 Sayılı Tebliğde Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 05.03.2020 Sayı : 2020/076 Dahilde İşleme Rejimi Kararı Kapsamında Gerçekleştirilen Kıymetli Maden İthalatı İle En Fazla 5 Kilogram Ağırlığında Standart İşlenmemiş Altının Yolcu Beraberinde Yurda Getirilmesi Konularında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Ve 2008/32-34 Sayılı Tebliğde Düzenlemeler Yapılmıştır

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Ödemelerde Aranılması Zorunlu “Borcu Yoktur” Yazısı İçin Belirlenen Ödeme Ve Azami Borç Tutarı 2.000 Tl’dan 5.000 TL’na Yükseltilmiştir

Tarih : 04.03.2020 Sayı : 2020/075 Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Ödemelerde Aranılması Zorunlu “Borcu Yoktur” Yazısı İçin Belirlenen Ödeme Ve Azami Borç Tutarı 2.000 Tl’dan 5.000 TL’na Yükseltilmiştir

Külçe Metal, Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ürünleri, Hurda Ve Atık Teslimlerindeki KDV Tevkifatı Oranları 5/10’dan 7/10’a Yükseltilmiştir

Tarih : 04.03.2020 Sayı : 2020/074 Külçe Metal, Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ürünleri, Hurda Ve Atık Teslimlerindeki KDV Tevkifatı Oranları 5/10’dan 7/10’a Yükseltilmiştir

Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.03.2020 Sayı : 2020/073 Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Gümrükte Ödenmesi Gereken Vergi, Harç, Fon Ve Benzeri Yükümlülüklerin Özel Bankalar Aracılığıyla Ödenebilmesine Dair Protokoller Feshedilmektedir

Tarih : 02.03.2020 Sayı : 2020/072 Gümrükte Ödenmesi Gereken Vergi, Harç, Fon Ve Benzeri Yükümlülüklerin Özel Bankalar Aracılığıyla Ödenebilmesine Dair Protokoller Feshedilmektedir

E-Defter Bilgilendirme Duyurusu

Tarih : 02.03.2020 Sayı : 2020/071 E-Defter Bilgilendirme Duyurusu

Benzin Ve Motorin Satışlarında Uygulanacak Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 02.03.2020 Sayı : 2020/070 Benzin Ve Motorin Satışlarında Uygulanacak Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Tarih : 02.03.2020 Sayı : 2020/069 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2 Mart 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Tarih : 28.02.2020 Sayı : 2020/068 2 Mart 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 24.02.2020 Sayı : 2020/067 Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Değerli Konut Vergisini Erteleyerek Bu Vergi Uygulamasına Yönelik Önemli Değişiklikler İçeren, Ayrıca Taşınmaz Maliklerinin Talebi Üzerine Yapılacak İmar Planı Değişikliklerinde Oluşacak Değer Artışları Üzerinden Değer Artış Payı Ödenmesini Düzenleye

Tarih : 24.02.2020 Sayı : 2020/066 Değerli Konut Vergisini Erteleyerek Bu Vergi Uygulamasına Yönelik Önemli Değişiklikler İçeren, Ayrıca Taşınmaz Maliklerinin Talebi Üzerine Yapılacak İmar Planı Değişikliklerinde Oluşacak Değer Artışları Üzerinden Değer Artış Payı Ödenmesini Düzenleyen 7221 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

2019 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2020 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınma

Tarih : 24.02.2020 Sayı : 2020/065 2019 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2020 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 24.02.2020 Sayı : 2020/064 Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2019 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 24.02.2020 Sayı : 2020/063 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2019 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Elektrikli Ve Elektronik Eşyalar İçin Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması

Tarih : 24.02.2020 Sayı : 2020/062 Elektrikli Ve Elektronik Eşyalar İçin Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması

Beps Eylem Planları 4 (Faiz Ve Diğer Mali Ödemeler Yoluyla Oluşan Matrah Aşındırılmasını Sınırlayıcı Tedbirler), 8-10 (Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının Yaratılan Değer İle Uyumlu Olması) Çerçevesinde Finansal İşlemlerde Transfer Fiyatlandırması Rehberi

Tarih : 20.02.2020 Sayı : 2020/061 Beps Eylem Planları 4 (Faiz Ve Diğer Mali Ödemeler Yoluyla Oluşan Matrah Aşındırılmasını Sınırlayıcı Tedbirler), 8-10 (Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının Yaratılan Değer İle Uyumlu Olması) Çerçevesinde Finansal İşlemlerde Transfer Fiyatlandırması Rehberi

Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerin KDV Tevkifatı Kapsamına Alınması Başta Olmak Üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 20.02.2020 Sayı : 2020/060 Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerin KDV Tevkifatı Kapsamına Alınması Başta Olmak Üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır

Değerli Konut Vergisinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 14.02.2020 Sayı : 2020/059 Değerli Konut Vergisinde Yapılan Değişiklikler

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Yapılan Pilot İllerde E-Bildirge Verilmesiyle İlgili Duyuru

Tarih : 14.02.2020 Sayı : 2020/058 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Yapılan Pilot İllerde E-Bildirge Verilmesiyle İlgili Duyuru

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul Ve Esaslar Yayınlanmıştır

Tarih : 12.02.2020 Sayı : 2020/057 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul Ve Esaslar Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 10.02.2020 Sayı : 2020/056 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazlara İlişkin İtirazların Değerlendirme Sonuçları İle İlgili Yapılan Duyuru Ve Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Mart Ayına Ertelenmesi

Tarih : 10.02.2020 Sayı : 2020/055 Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazlara İlişkin İtirazların Değerlendirme Sonuçları İle İlgili Yapılan Duyuru Ve Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Mart Ayına Ertelenmesi

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi (Bursa, Eskişehir Ve Konya İlleri Hariç) İki Ay Ertelenmiştir

Tarih : 10.02.2020 Sayı : 2020/054 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi (Bursa, Eskişehir Ve Konya İlleri Hariç) İki Ay Ertelenmiştir

Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı Hakkında Yeni Düzenlemelere İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 07.02.2020 Sayı : 2020/053 Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı Hakkında Yeni Düzenlemelere İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7215 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 06.02.2020 Sayı : 2020/052 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7215 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Ve Kılavuzu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 06.02.2020 Sayı : 2020/051 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Ve Kılavuzu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7208 Sayılı

Tarih : 04.02.2020 Sayı : 2020/050 Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7208 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7207 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 04.02.2020 Sayı : 2020/049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7207 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Motorin Satışlarında Uygulanacak Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 31.01.2020 Sayı : 2020/048 Motorin Satışlarında Uygulanacak Ötv Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 27.01.2020 Sayı : 2020/047 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

31.12.2019 İtibarıyla Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 24.01.2020 Sayı : 2020/046 31.12.2019 İtibarıyla Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Hazırlanan Kılavuzlar Yayınlanmıştır

Tarih : 23.01.2020 Sayı : 2020/045 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Hazırlanan Kılavuzlar Yayınlanmıştır

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Limiti Yükseltilmiştir

Tarih : 23.01.2020 Sayı : 2020/044 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Limiti Yükseltilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7205 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 20.01.2020 Sayı : 2020/043 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7205 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7206 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 20.01.2020 Sayı : 2020/042 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7206 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7204 Sayı

Tarih : 20.01.2020 Sayı : 2020/041 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7204 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılara Ve Sigorta Primlerine İlişkin Bildirim Yapacak Meslek Mensuplarının Aracılık Sözleşmelerinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 20.01.2020 Sayı : 2020/040 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılara Ve Sigorta Primlerine İlişkin Bildirim Yapacak Meslek Mensuplarının Aracılık Sözleşmelerinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

Tarih : 20.01.2020 Sayı : 2020/039 E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Kullanıcı Kodu, Parola Ve Şifre Alınarak Gönderilmesi Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 17.01.2020 Sayı : 2020/038 1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Kullanıcı Kodu, Parola Ve Şifre Alınarak Gönderilmesi Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 15.01.2020 Sayı : 2020/037 Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 14.01.2020 Sayı : 2020/036 Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Vergiler Dahil 500 TL’na Kadar Olan Perakende Satışlarda E-Arşiv Fatura Düzenlemesine Dair Düzenlemede Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 13.01.2020 Sayı : 2020/035 Vergiler Dahil 500 TL’na Kadar Olan Perakende Satışlarda E-Arşiv Fatura Düzenlemesine Dair Düzenlemede Değişiklik Yapılmıştır

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2019 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı % 12,02 Olacaktır

Tarih : 10.01.2020 Sayı : 2020/034 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2019 Sonu İtibariyle Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınacak Faiz Oranı % 12,02 Olacaktır

01.01.2020–30.06.2020 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 10.01.2020 Sayı : 2020/033 01.01.2020–30.06.2020 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

01.01.2020–30.06.2020 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 10.01.2020 Sayı : 2020/032 01.01.2020–30.06.2020 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlarda, Bina İnşaatı Kaynaklı Yüklenilen Kdv’nin İadesi İle İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabında Yatırıma Katkı Oranı İle Vergi İndirimi Oranının Arttırımlı Uygulanmasına Dair Süreler Uzatılmıştır

Tarih : 06.01.2020 Sayı : 2020/031 İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlarda, Bina İnşaatı Kaynaklı Yüklenilen Kdv’nin İadesi İle İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabında Yatırıma Katkı Oranı İle Vergi İndirimi Oranının Arttırımlı Uygulanmasına Dair Süreler Uzatılmıştır

Mobilya, Tavuk Yumurtası Ve Balık Teslimlerinde KDV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 06.01.2020 Sayı : 2020/030 Mobilya, Tavuk Yumurtası Ve Balık Teslimlerinde KDV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Vergi Yargısında 2020 Yılında Geçerli Olacak Hadler

Tarih : 06.01.2020 Sayı : 2020/029 Vergi Yargısında 2020 Yılında Geçerli Olacak Hadler

Kuyumculuk, Sarraflık Ve Mücevheratçılık Faaliyetinde Bulunanların Kuyum Satışlarında Fatura Düzenleme Limiti

Tarih : 06.01.2020 Sayı : 2020/028 Kuyumculuk, Sarraflık Ve Mücevheratçılık Faaliyetinde Bulunanların Kuyum Satışlarında Fatura Düzenleme Limiti

Yurda Getirilmesi Zorunlu Olan İhracat Bedellerinin En Az %80’inin Bir Bankaya Satılması Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Tarih : 03.01.2020 Sayı : 2020/027 Yurda Getirilmesi Zorunlu Olan İhracat Bedellerinin En Az %80’inin Bir Bankaya Satılması Zorunluluğu Kaldırılmıştır

E-Arşiv Uygulamasına Dahil Olmayan Mükellefler, 5.000 TL/30.000 Tl Hadlerini Aşan İşlemlerinde E-Arşiv Fatura Yerine 07.01.2020 Salı Günü Akşam Saat 24:00’e Kadar Kağıt Fatura Düzenleyebilecektir

Tarih : 03.01.2020 Sayı : 2020/026 E-Arşiv Uygulamasına Dahil Olmayan Mükellefler, 5.000 TL/30.000 TL Hadlerini Aşan İşlemlerinde E-Arşiv Fatura Yerine 07.01.2020 Salı Günü Akşam Saat 24:00’e Kadar Kağıt Fatura Düzenleyebilecektir

2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.01.2020 Sayı : 2020/025 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2019 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2020 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 03.01.2020 Sayı : 2020/024 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2019 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2020 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 03.01.2020 Sayı : 2020/023 Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlenmiştir

Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 03.01.2020 Sayı : 2020/022 Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlenmiştir

2020 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 17.300 TL Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/021 2020 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 17.300 TL Olarak Belirlenmiştir

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı) İle İlgili Düzenlemenin Uygulama Süresi 30.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/020 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı) İle İlgili Düzenlemenin Uygulama Süresi 30.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

2020 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/019 2020 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2020 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/018 2020 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda Ötv İstisnası Uygulanmasında 2020 Yılında Dikkate Alınacak Üst Tutar Belirlenmiştir

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/017 Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda Ötv İstisnası Uygulanmasında 2020 Yılında Dikkate Alınacak Üst Tutar Belirlenmiştir

2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Alkollü Ve Alkolsuz İçecekler İle Sigaralara Uygulanan Maktu Özel Tüketim Vergisinde ÜFE Endeksine Göre Herhangi Bir Otomatik Artış Yapılamayacaktır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/016 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Alkollü Ve Alkolsuz İçecekler İle Sigaralara Uygulanan Maktu Özel Tüketim Vergisinde ÜFE Endeksine Göre Herhangi Bir Otomatik Artış Yapılamayacaktır

2020 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/015 2020 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2020 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 85 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/014 Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2020 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 85 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/013 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

2020 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/012 2020 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

2020 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/011 2020 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2020 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/010 2020 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2020 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/009 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2020 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/008 2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2020 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/007 2020 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Prim Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/006 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Uygulamasında, Pasaportların Geçerlilik Süresi İki Yıldan Dört Yıla Çıkarılmıştır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/005 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Uygulamasında, Pasaportların Geçerlilik Süresi İki Yıldan Dört Yıla Çıkarılmıştır

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/004 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükelleflerce Vergiler Dahil Tutarı 5.000 TL Ve 30.000 TL’nı Aşan Faturaların Gib Portalı Üzerinden Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/003 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükelleflerce Vergiler Dahil Tutarı 5.000 TL Ve 30.000 TL’nı Aşan Faturaların Gib Portalı Üzerinden Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Yayınlanmıştır

Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2020 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/002 Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2020 Tarihine Kadar Ödenmelidir

2020 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

Tarih : 02.01.2020 Sayı : 2020/001 2020 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı