Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

Havayolu Yolcu Taşımacılığı İşi İle İştigal Eden Mükelleflerin E-Bilet Uygulamalarına Dair Usul Ve Esasları Belirleyen Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2015 Sayı : 2015/193 Havayolu Yolcu Taşımacılığı İşi İle İştigal Eden Mükelleflerin E-Bilet Uygulamalarına Dair Usul Ve Esasları Belirleyen Tebliğ Yayınlanmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine Kaydı, Kullanıcılara Satışı Ve Satış Sonrası Servis Ve Benzeri İşlemlerin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2015 Sayı : 2015/192 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine Kaydı, Kullanıcılara Satışı Ve Satış Sonrası Servis Ve Benzeri İşlemlerin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

E-Tebligat Adresi Edinme Zorunluluğu 1 Nisan 2016 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 30.12.2015 Sayı : 2015/191 E-Tebligat Adresi Edinme Zorunluluğu 1 Nisan 2016 Tarihine Ertelenmiştir

Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası Ve Benzeri Etkinliklerde E-Bilet Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esasları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2015 Sayı : 2015/190 Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası Ve Benzeri Etkinliklerde E-Bilet Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esasları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinde Değişiklik Yapan Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2015 Sayı : 2015/189 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinde Değişiklik Yapan Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2015 Sayı : 2015/188 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Elektronik Ticaret Ve Bazı Ticari Faaliyetlere İlişkin Olarak Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu İle İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satışı Yapan Mükelleflere E-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilmesine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2015 Sayı : 2015/187 Elektronik Ticaret Ve Bazı Ticari Faaliyetlere İlişkin Olarak Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu İle İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satışı Yapan Mükelleflere E-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilmesine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

2016 Yılı Emlak Vergisi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespiti Hususuna Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2015 Sayı : 2015/186 2016 Yılı Emlak Vergisi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespiti Hususuna Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2016 Yılında Geçerli Olacak Damga Vergisi Maktu Tutarları İle Oranlarına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2015 Sayı : 2015/185 2016 Yılında Geçerli Olacak Damga Vergisi Maktu Tutarları İle Oranlarına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2015 Sayı : 2015/184 2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2016 Yılı Harçlar Kanunu Tarifesi Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2015 Sayı : 2015/183 2016 Yılı Harçlar Kanunu Tarifesi Yayınlanmıştır

İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen Kdv Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmıyla İlgili Sınır 2016 Yılı İçin 20.600 Tl Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 29.12.2015 Sayı : 2015/182 İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen Kdv Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmıyla İlgili Sınır 2016 Yılı İçin 20.600 Tl Olarak Belirlenmiştir

2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2015 Sayı : 2015/181 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Yayınlanmıştır

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergi Tutarı 2016 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 29.12.2015 Sayı : 2015/180 Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergi Tutarı 2016 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

2016 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi İle Vergiden İstisna Tutulacak Hadler Yayınlanmıştır

Tarih : 29.12.2015 Sayı : 2015/179 2016 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi İle Vergiden İstisna Tutulacak Hadler Yayınlanmıştır

Bazı Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Yeni Faydalı Ömür Süreleri Ve Amortisman Oranları Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 29.12.2015 Sayı : 2015/178 Bazı Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Yeni Faydalı Ömür Süreleri Ve Amortisman Oranları Tespit Ve İlan Edilmiştir

2016 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunundaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 29.12.2015 Sayı : 2015/177 2016 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunundaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 Tl’na İndirilmiştir

Tarih : 29.12.2015 Sayı : 2015/176 Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 Tl’na İndirilmiştir

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması 1.1.2017 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 28.12.2015 Sayı : 2015/175 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması 1.1.2017 Tarihine Ertelenmiştir

Yıllara Sâri İnşaat Ve Onarım İşleri Yapan Mükelleflerin E-Fatura Ve E-Defter Kullanma Zorunluluğu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 25.12.2015 Sayı : 2015/174 Yıllara Sâri İnşaat Ve Onarım İşleri Yapan Mükelleflerin E-Fatura Ve E-Defter Kullanma Zorunluluğu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Yüklenilen Kdv Listesine Yeni Eklenen Ve 2015 Kasım İade Döneminden İtibaren Geçerli Olacak Bölümler Hakkında İnternet Vergi Dairesi’nde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 21.12.2015 Sayı : 2015/173 Yüklenilen Kdv Listesine Yeni Eklenen Ve 2015 Kasım İade Döneminden İtibaren Geçerli Olacak Bölümler Hakkında İnternet Vergi Dairesi’nde Duyuru Yayınlanmıştır

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına İlişkin Olarak Yayınlanması Öngörülen “E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” Taslak Olarak Yayınlanmıştır

Tarih : 11.12.2015 Sayı : 2015/172 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına İlişkin Olarak Yayınlanması Öngörülen “E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” Taslak Olarak Yayınlanmıştır

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 11.12.2015 Sayı : 2015/171 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

01.01.2016 Tarihinden İtibaren E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Ve E-Tebligat Uygulamalarına Tabi Olacak Mükellefler Hakkında Hatırlatmalar

Tarih : 09.12.2015 Sayı : 2015/170 01.01.2016 Tarihinden İtibaren E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Ve E-Tebligat Uygulamalarına Tabi Olacak Mükellefler Hakkında Hatırlatmalar

2014 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2015 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 01.12.2015 Sayı : 2015/169 2014 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2015 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Yenilenebilir Enerji Üretimine Yönelik Türbin Ve Jeneratör İmalatı İle Rüzgar Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kanat İmalatı Yatırımları Öncelikli Yatırım Konuları Arasına Alınmıştır

Tarih : 24.11.2015 Sayı : 2015/168 Yenilenebilir Enerji Üretimine Yönelik Türbin Ve Jeneratör İmalatı İle Rüzgar Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kanat İmalatı Yatırımları Öncelikli Yatırım Konuları Arasına Alınmıştır

Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi Hususunda 289 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 24.11.2015 Sayı : 2015/167 Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi Hususunda 289 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2014 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2015 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 11.11.2015 Sayı : 2015/166 2014 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2015 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %5,58 Olarak İlan Edilmiştir

Tarih : 11.11.2015 Sayı : 2015/165 2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %5,58 Olarak İlan Edilmiştir

Beps Eylem Planları Kapsamında Transfer Fiyatlandırması

Tarih : 10.11.2015 Sayı : 2015/164 Beps Eylem Planları Kapsamında Transfer Fiyatlandırması

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 10.11.2015 Sayı : 2015/163 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Artvin İlinde Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 6111 Ve 6552 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nın Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmı

Tarih : 06.11.2015 Sayı : 2015/162 Artvin İlinde Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 6111 Ve 6552 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nın Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 06.11.2015 Sayı : 2015/161 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

E-Defter Berat Yüklemesinde “Kuyrukta” Mesajı Alan Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 30.10.2015 Sayı : 2015/160 E-Defter Berat Yüklemesinde “Kuyrukta” Mesajı Alan Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

E-Fatura Paketi Güncellenmiştir

Tarih : 30.10.2015 Sayı : 2015/159 E-Fatura Paketi Güncellenmiştir

E-Fatura Uygulamasında Fatura Tipine Bağlı Olarak Kullanımı Zorunlu Olan İstisna, Tevkifat Ve Muafiyet Kodları Yayınlanmıştır

Tarih : 28.10.2015 Sayı : 2015/158 E-Fatura Uygulamasında Fatura Tipine Bağlı Olarak Kullanımı Zorunlu Olan İstisna, Tevkifat Ve Muafiyet Kodları Yayınlanmıştır

Nevi Değişikliği Durumunda E-Defter Uygulamasından Yapılması Gerekenler

Tarih : 28.10.2015 Sayı : 2015/157 Nevi Değişikliği Durumunda E-Defter Uygulamasından Yapılması Gerekenler

Geçmiş Dönemlerde İndirimle Giderilmiş Yüklenilen Kdv’nin İadeye Konu Edilecek Kdv’den Düşülmesi Gerektiğine Dair İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Birleştirilmiş Kdv Tamimi Güncellenmiştir.

Tarih : 12.10.2015 Sayı : 2015/156 Geçmiş Dönemlerde İndirimle Giderilmiş Yüklenilen Kdv’nin İadeye Konu Edilecek Kdv’den Düşülmesi Gerektiğine Dair İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Birleştirilmiş Kdv Tamimi Güncellenmiştir.

Perakende Satış Vesikalarının E-Defter Kaydına Dair Güncelleme İçeren “E-Defter Uygulama Kılavuzu 1.3” Yayınlanmıştır

Tarih : 07.10.2015 Sayı : 2015/155 Perakende Satış Vesikalarının E-Defter Kaydına Dair Güncelleme İçeren “E-Defter Uygulama Kılavuzu 1.3” Yayınlanmıştır

30.09.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 02.10.2015 Sayı : 2015/154 30.09.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Artvin İline Bağlı Bazı İlçelerde 24.08.2015 Tarihinde Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 6111 Ve 6552 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 29.09.2015 Sayı : 2015/153 Artvin İline Bağlı Bazı İlçelerde 24.08.2015 Tarihinde Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 6111 Ve 6552 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Ağustos Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi 28 Eylül Gününe Uzatılmıştır

Tarih : 18.09.2015 Sayı : 2015/152 Ağustos Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi 28 Eylül Gününe Uzatılmıştır

“Fatca Anlaşması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular” Yayınlanmıştır

Tarih : 17.09.2015 Sayı : 2015/151 “Fatca Anlaşması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular” Yayınlanmıştır

Muhtasar Ve Damga Vergisi Beyannameleri İle Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 16.09.2015 Sayı : 2015/150 Muhtasar Ve Damga Vergisi Beyannameleri İle Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır

Artvin İlinde Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Dairelerine Olan Borçlarının Tecil Ve Taksitlendirilmesine Dair Tahsilat Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 15.09.2015 Sayı : 2015/149 Artvin İlinde Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Dairelerine Olan Borçlarının Tecil Ve Taksitlendirilmesine Dair Tahsilat Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Ubl-Tr1.2 Şemasının E-Fatura Gerçek Ortamında Uygulamaya Konulma Zamanı 19.10.2015 Saat 10:00'a Ertelenmiştir

Tarih : 14.09.2015 Sayı : 2015/148 Ubl-Tr1.2 Şemasının E-Fatura Gerçek Ortamında Uygulamaya Konulma Zamanı 19.10.2015 Saat 10:00'a Ertelenmiştir

Bağımsız Denetçilerin Şirket Genel Kurulu Tarafından Seçilmesi Gerektiğine Dair Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Yazısı

Tarih : 10.09.2015 Sayı : 2015/147 Bağımsız Denetçilerin Şirket Genel Kurulu Tarafından Seçilmesi Gerektiğine Dair Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Yazısı

Türkiye Cumhuriyeti İle Kore Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması 1 Haziran 2015’den Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmiştir

Tarih : 10.09.2015 Sayı : 2015/146 Türkiye Cumhuriyeti İle Kore Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması 1 Haziran 2015’den Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmiştir

Kıdem Tazminatı Tavanı 1 Eylül 2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değişmiştir

Tarih : 07.09.2015 Sayı : 2015/145 Kıdem Tazminatı Tavanı 1 Eylül 2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değişmiştir

Mali Mühür Başvurusu Yapılması E-Fatura Yükümlülüğünü Başlatmaz

Tarih : 03.09.2015 Sayı : 2015/144 Mali Mühür Başvurusu Yapılması E-Fatura Yükümlülüğünü Başlatmaz

Dünya Gümrük Örgütü Tarafından Gümrük Değerlemesi Ve Transfer Fiyatlandırması Rehberi Yayınlandı

Tarih : 03.09.2015 Sayı : 2015/143 Dünya Gümrük Örgütü Tarafından Gümrük Değerlemesi Ve Transfer Fiyatlandırması Rehberi Yayınlandı

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 02.09.2015 Sayı : 2015/142 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

E-Fatura Sisteminde Ubl-Tr1.2 Paketi Güncellenmiştir

Tarih : 02.09.2015 Sayı : 2015/141 E-Fatura Sisteminde Ubl-Tr1.2 Paketi Güncellenmiştir

Stratejik Yatırımlara Dair Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 02.09.2015 Sayı : 2015/140 Stratejik Yatırımlara Dair Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Artvin İlinin Arhavi, Borçka Ve Hopa İlçelerinde Maliye Bakanlığınca Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Tarih : 02.09.2015 Sayı : 2015/139 Artvin İlinin Arhavi, Borçka Ve Hopa İlçelerinde Maliye Bakanlığınca Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 01.09.2015 Sayı : 2015/138 Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine Dair Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) Yayınlanmıştır

Tarih : 01.09.2015 Sayı : 2015/137 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine Dair Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) Yayınlanmıştır

E-Fatura Uygulamasından Entegrasyon Yöntemi İle Yararlanan Kullanıcılar Ve Özel Entegratörlük İzni Almış Olan Kurumlar Açısından Büyük Önem Arz Eden Ubl-Tr1.2 Şemasının Uygulama Zamanı Hakkında E-Fatura Duyuruları

Tarih : 28.08.2015 Sayı : 2015/136 E-Fatura Uygulamasından Entegrasyon Yöntemi İle Yararlanan Kullanıcılar Ve Özel Entegratörlük İzni Almış Olan Kurumlar Açısından Büyük Önem Arz Eden Ubl-Tr1.2 Şemasının Uygulama Zamanı Hakkında E-Fatura Duyuruları

E-Defter Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 26.08.2015 Sayı : 2015/135 E-Defter Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir

Özel Tüketim Vergisi (Iv) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 26.08.2015 Sayı : 2015/134 Özel Tüketim Vergisi (Iv) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

E-Fatura Uygulamasına Başvuru Yapacak Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler İle İlgili Olarak Elektronik Başvuru Rehberi Ve Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 26.08.2015 Sayı : 2015/133 E-Fatura Uygulamasına Başvuru Yapacak Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler İle İlgili Olarak Elektronik Başvuru Rehberi Ve Kılavuzu Yayınlanmıştır

3568 Sayılı Kanuna Bağlı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 19.08.2015 Sayı : 2015/132 3568 Sayılı Kanuna Bağlı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Özel Tüketim Vergisi (Iıı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 13.08.2015 Sayı : 2015/131 Özel Tüketim Vergisi (Iıı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türkiye İle A.B.D. Arasında Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Fatca) İle İlgili Bilgi Değişim Anlaşması İmzalanmıştır

Tarih : 04.08.2015 Sayı : 2015/130 Türkiye İle A.B.D. Arasında Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Fatca) İle İlgili Bilgi Değişim Anlaşması İmzalanmıştır

Anayasa Mahkemesi Vergi Kaçakçılığı Fiiline İştirak Edenlere Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinin Anayasaya Uygun Olduğuna Karar Vermiştir

Tarih : 31.07.2015 Sayı : 2015/129 Anayasa Mahkemesi Vergi Kaçakçılığı Fiiline İştirak Edenlere Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinin Anayasaya Uygun Olduğuna Karar Vermiştir

2014 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 28.07.2015 Sayı : 2015/128 2014 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2015 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2015 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekt

Tarih : 24.07.2015 Sayı : 2015/127 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2015 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2015 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 22.07.2015 Sayı : 2015/126 Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 21.07.2015 Sayı : 2015/125 Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

01.07.2015 – 31.12.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir

Tarih : 16.07.2015 Sayı : 2015/124 01.07.2015 – 31.12.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.07.2015 – 31.12.2015 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 07.07.2015 Sayı : 2015/123 01.07.2015 – 31.12.2015 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Nakit Sermaye Artışlarında Uygulanacak İndirim Oranı Halka Açık Şirketler İle Teşvik Belgeli Yatırımlar İçin Yükseltilmiş, Bazı Şirketler İçin İse Sıfır Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 07.07.2015 Sayı : 2015/122 Nakit Sermaye Artışlarında Uygulanacak İndirim Oranı Halka Açık Şirketler İle Teşvik Belgeli Yatırımlar İçin Yükseltilmiş, Bazı Şirketler İçin İse Sıfır Olarak Belirlenmiştir

Transit Petrol Boru Hatlarının İnşa Ve Modernizasyonunu Gerçekleştirenlere, İnşa Ve Modernizasyona İlişkin Yapılan Teslim Ve Hizmetlerin Kdv’den İstisna Tutulması Uygulamasına Dair Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 30.06.2015 Sayı : 2015/121 Transit Petrol Boru Hatlarının İnşa Ve Modernizasyonunu Gerçekleştirenlere, İnşa Ve Modernizasyona İlişkin Yapılan Teslim Ve Hizmetlerin Kdv’den İstisna Tutulması Uygulamasına Dair Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenleme Yapılmıştır

30.06.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 30.06.2015 Sayı : 2015/120 30.06.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Oecd’nin 13 No’lu Beps Eylem Planı Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Ve Ülke Bazında Raporlama Uygulama Paketi Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2015 Sayı : 2015/119 Oecd’nin 13 No’lu Beps Eylem Planı Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Ve Ülke Bazında Raporlama Uygulama Paketi Yayınlanmıştır

Kesinleşmiş Vergi Ve Ceza Borçlarını Ödememiş Olan Mükelleflerin 2015 Yılında İlan Edilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 24.06.2015 Sayı : 2015/118 Kesinleşmiş Vergi Ve Ceza Borçlarını Ödememiş Olan Mükelleflerin 2015 Yılında İlan Edilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) Yayınlanmıştır

Tarih : 24.06.2015 Sayı : 2015/117 Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) Yayınlanmıştır

E-Defter Ve E-Fatura Zorunluluğu Kapsamının Genişletilmesi Ve İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 24.06.2015 Sayı : 2015/116 E-Defter Ve E-Fatura Zorunluluğu Kapsamının Genişletilmesi Ve İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

1 Temmuz 2015’den İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 24.06.2015 Sayı : 2015/115 1 Temmuz 2015’den İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Elektronik Yoklama Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 24.06.2015 Sayı : 2015/114 Elektronik Yoklama Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2015 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 24.06.2015 Sayı : 2015/113 2015 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 15.06.2015 Sayı : 2015/112 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylandığına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 09.06.2015 Sayı : 2015/111 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylandığına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamına Alınmıştır

Tarih : 09.06.2015 Sayı : 2015/110 Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamına Alınmıştır

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu Kararları Yayınlanmıştır

Tarih : 09.06.2015 Sayı : 2015/109 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu Kararları Yayınlanmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Dair 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 05.06.2015 Sayı : 2015/108 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Dair 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Dair 435 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 05.06.2015 Sayı : 2015/107 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Dair 435 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

SM, SMMM ve YMM Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 26.05.2015 Sayı : 2015/106 SM, SMMM ve YMM Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Asgari Geçim İndirimi Tutarı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisinden Fazla Olamayacaktır

Tarih : 26.05.2015 Sayı : 2015/105 Asgari Geçim İndirimi Tutarı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisinden Fazla Olamayacaktır

SMMM Odaları Ve YMM Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 18.05.2015 Sayı : 2015/104 SMMM Odaları Ve YMM Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

SMMM Ve SM Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih : 18.05.2015 Sayı : 2015/103 SMMM Ve SM Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

Tarih : 14.05.2015 Sayı : 2015/102 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2014 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 14.05.2015 Sayı : 2015/101 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2014 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

E-Vergi Levhası

Tarih : 14.05.2015 Sayı : 2015/100 E-Vergi Levhası

İndirimli Oran Hesaplama Tablosunun İnternet Vergi Dairesinden Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 11.05.2015 Sayı : 2015/099 İndirimli Oran Hesaplama Tablosunun İnternet Vergi Dairesinden Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Yeni İnternet Vergi Dairesinin Açılması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 11.05.2015 Sayı : 2015/098 Yeni İnternet Vergi Dairesinin Açılması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin, Oluşturma Ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.04.2015 Sayı : 2015/097 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin, Oluşturma Ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatı İle İlgili Değişiklikler İçeren 6645 Sayılı Torba Yasa Kabul Edilmiştir

Tarih : 28.04.2015 Sayı : 2015/096 Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatı İle İlgili Değişiklikler İçeren 6645 Sayılı Torba Yasa Kabul Edilmiştir

2015/Ocak Ayı E-Defter Beratının Yüklenme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 75 Numaralı Vuk Sirküleri Hakkında Açıklama Yayınlanmıştır

Tarih : 28.04.2015 Sayı : 2015/095 2015/Ocak Ayı E-Defter Beratının Yüklenme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 75 Numaralı Vuk Sirküleri Hakkında Açıklama Yayınlanmıştır

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına Dair Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 27.04.2015 Sayı : 2015/094 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına Dair Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 24.04.2015 Sayı : 2015/093 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Muhtasar, Kdv Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmış, Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi İle İlgili Açıklamalarda Bulunulmuştur

Tarih : 22.04.2015 Sayı : 2015/092 Muhtasar, Kdv Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmış, Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi İle İlgili Açıklamalarda Bulunulmuştur

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/091 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

E-Defter Kılavuzlarında Bazı Güncellemeler Yapılmıştır

Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/090 E-Defter Kılavuzlarında Bazı Güncellemeler Yapılmıştır

6639 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/089 6639 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Kanuni Temsilcilerin Amme Borçlarına Karşı Sorumluluğunu Düzenleyen 6183 Sayılı Kanun’un Mükerrer 35. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkraları Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/088 Kanuni Temsilcilerin Amme Borçlarına Karşı Sorumluluğunu Düzenleyen 6183 Sayılı Kanun’un Mükerrer 35. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkraları Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Beyanname Ve Bildirimleri Vermemeleri Nedeniyle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 17.04.2015 Sayı : 2015/087 Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Beyanname Ve Bildirimleri Vermemeleri Nedeniyle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yaşanabilecek Olası Sorunların Önüne Geçebilmek İçin E-Defter Beratlarının Yasal Sürenin Son Günü Beklenmeden Gerekli Kontroller Sonrası Yüklenmesini Tavsiye Eden Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması Yayınlanmıştır

Tarih : 17.04.2015 Sayı : 2015/086 Yaşanabilecek Olası Sorunların Önüne Geçebilmek İçin E-Defter Beratlarının Yasal Sürenin Son Günü Beklenmeden Gerekli Kontroller Sonrası Yüklenmesini Tavsiye Eden Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması Yayınlanmıştır

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Hazırlanacak Finansal Raporlamalar Hakkında Kgk Tarafından Basın Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 17.04.2015 Sayı : 2015/085 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Hazırlanacak Finansal Raporlamalar Hakkında Kgk Tarafından Basın Duyurusu Yayınlanmıştır

2014 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 16.04.2015 Sayı : 2015/084 2014 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 15.04.2015 Sayı : 2015/083 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Vergi Mevzuatında Çok Önemli Değişiklikler Yapan 6637 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 15.04.2015 Sayı : 2015/082 Vergi Mevzuatında Çok Önemli Değişiklikler Yapan 6637 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 15.04.2015 Sayı : 2015/081 Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Bazı Malların İthalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (Kkdf) Kesintisi Sıfıra İndirilmiştir

Tarih : 14.04.2015 Sayı : 2015/080 Bazı Malların İthalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (Kkdf) Kesintisi Sıfıra İndirilmiştir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 14.04.2015 Sayı : 2015/079 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

E-Bilet Düzenlemelerine Yer Verilen 415 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 08.04.2015 Sayı : 2015/078 E-Bilet Düzenlemelerine Yer Verilen 415 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

E-Fatura Uygulamalarına Dair 421 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 08.04.2015 Sayı : 2015/077 E-Fatura Uygulamalarına Dair 421 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

E-Fatura Uygulamaları Hakkında 397 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 08.04.2015 Sayı : 2015/076 E-Fatura Uygulamaları Hakkında 397 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Tarih : 07.04.2015 Sayı : 2015/075 Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2014 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 07.04.2015 Sayı : 2015/074 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2014 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

31.03.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 07.04.2015 Sayı : 2015/073 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

5510 Sayılı Kanun 4/A-4/B Kapsamında Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri İle 4/C Kapsamında Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru

Tarih : 02.04.2015 Sayı : 2015/072 5510 Sayılı Kanun 4/A-4/B Kapsamında Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri İle 4/C Kapsamında Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru

Sgk Tarafından Tahsilat İşlemlerinde Süre Uzatımına Dair Genel Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 01.04.2015 Sayı : 2015/071 Sgk Tarafından Tahsilat İşlemlerinde Süre Uzatımına Dair Genel Duyuru Yayınlanmıştır

Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 01.04.2015 Sayı : 2015/070 Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır

Tarih : 31.03.2015 Sayı : 2015/069 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır

Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 24.03.2015 Sayı : 2015/068 Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Şubat Ayı İçinde İşyerinin Veya Sigortalının Nakli Konusunda Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 24.03.2015 Sayı : 2015/067 Şubat Ayı İçinde İşyerinin Veya Sigortalının Nakli Konusunda Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Tarih : 24.03.2015 Sayı : 2015/066 Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Tbmm Başkanlığı’na Sunulmuştur

Tarih : 24.03.2015 Sayı : 2015/065 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Tbmm Başkanlığı’na Sunulmuştur

Yurtdışından Gelen Grup İçi Hizmet (Management Fee) Faturalarında Hizmetin Gerçekten Alındığının İspat Edilmesi, İspat Edilememesi Halinde Karşılaşılacak Vergi Riskleri

Tarih : 23.03.2015 Sayı : 2015/064 Yurtdışından Gelen Grup İçi Hizmet (Management Fee) Faturalarında Hizmetin Gerçekten Alındığının İspat Edilmesi, İspat Edilememesi Halinde Karşılaşılacak Vergi Riskleri

2015 Şubat Ayı Kdv, Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri, Ba-Bs Fomları İle 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 23.03.2015 Sayı : 2015/063 2015 Şubat Ayı Kdv, Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri, Ba-Bs Fomları İle 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Mart Ayı Sonuna Kadar 2014/Aralık Ayı Elektronik Defterleri İçin Gelir İdaresi Başkanlığı Onaylı Elektronik Defter Beratı Alması Gereken Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler Hakkında Hatırlatma

Tarih : 19.03.2015 Sayı : 2015/062 Mart Ayı Sonuna Kadar 2014/Aralık Ayı Elektronik Defterleri İçin Gelir İdaresi Başkanlığı Onaylı Elektronik Defter Beratı Alması Gereken Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler Hakkında Hatırlatma

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği İle Düzenlenen Bazı Konular Hakkında Açıklamalar

Tarih : 13.03.2015 Sayı : 2015/061 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği İle Düzenlenen Bazı Konular Hakkında Açıklamalar

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 12.03.2015 Sayı : 2015/060 Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

Tarih : 12.03.2015 Sayı : 2015/059 Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 12.03.2015 Sayı : 2015/058 Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 10.03.2015 Sayı : 2015/057 Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 10.03.2015 Sayı : 2015/056 Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 09.03.2015 Sayı : 2015/055 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 09.03.2015 Sayı : 2015/054 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır

E-Defter Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçin Uygulama Kılavuzu Yayımlanmıştır

Tarih : 06.03.2015 Sayı : 2015/053 E-Defter Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçin Uygulama Kılavuzu Yayımlanmıştır

E-Defter Paketinde Yer Alan Teknik Kılavuz Ve Genel Açıklamalar Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 06.03.2015 Sayı : 2015/052 E-Defter Paketinde Yer Alan Teknik Kılavuz Ve Genel Açıklamalar Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır

Elektronik Defter Uygulamasının Webservis Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 06.03.2015 Sayı : 2015/051 Elektronik Defter Uygulamasının Webservis Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır

Elektronik Haberleşme, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri İle İlgili Araştırma, Geliştirme Ve Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 05.03.2015 Sayı : 2015/050 Elektronik Haberleşme, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri İle İlgili Araştırma, Geliştirme Ve Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 04.03.2015 Sayı : 2015/049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 03.03.2015 Sayı : 2015/048 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.03.2015 Sayı : 2015/047 Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.03.2015 Sayı : 2015/046 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 26.02.2015 Sayı : 2015/045 Bağlı Ve Hakim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Vergi Yargısında Mülkiyet Ve Adil Yargılanma Hakkının İhlali Üzerine Anayasa Mahkemesi Kararı

Tarih : 26.02.2015 Sayı : 2015/044 Vergi Yargısında Mülkiyet Ve Adil Yargılanma Hakkının İhlali Üzerine Anayasa Mahkemesi Kararı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 25.02.2015 Sayı : 2015/043 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

6552 Sayılı Kanunun 74. Maddesine İstinaden Kasa Mevcutları Ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Kayıtlarını Düzelten Ancak Bu Kapsamda Tahakkuk Eden Vergi Borçlarını Tecil Ettirmek İsteyen Mükelleflere Yönelik Açıklamalar İçeren Tahsilât İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 24.02.2015 Sayı : 2015/042 6552 Sayılı Kanunun 74. Maddesine İstinaden Kasa Mevcutları Ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Kayıtlarını Düzelten Ancak Bu Kapsamda Tahakkuk Eden Vergi Borçlarını Tecil Ettirmek İsteyen Mükelleflere Yönelik Açıklamalar İçeren Tahsilât İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler İle Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Şubat 2015 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 24.02.2015 Sayı : 2015/041 Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler İle Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Şubat 2015 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Ocak 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 26 Şubat 2015 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 24.02.2015 Sayı : 2015/040 Ocak 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 26 Şubat 2015 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Bağımsız Denetim Hadlerinde Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Kamu Gözetimi Kurumu “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’na İlişkin Usul Ve Esaslar” Kararında Güncelleme Yapmıştır

Tarih : 23.02.2015 Sayı : 2015/039 Bağımsız Denetim Hadlerinde Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Kamu Gözetimi Kurumu “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’na İlişkin Usul Ve Esaslar” Kararında Güncelleme Yapmıştır

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2014 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 20.02.2015 Sayı : 2015/038 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2014 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 16.02.2015 Sayı : 2015/037 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlanmıştır

2014 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2015 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınma

Tarih : 16.02.2015 Sayı : 2015/036 2014 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2015 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

Bağımsız Denetim Kapsamına 2015 Yılında Dahil Olan Sermeye Şirketlerinin İnternet Sitesi Zorunlulukları Hakkında

Tarih : 16.02.2015 Sayı : 2015/035 Bağımsız Denetim Kapsamına 2015 Yılında Dahil Olan Sermeye Şirketlerinin İnternet Sitesi Zorunlulukları Hakkında

Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 16.02.2015 Sayı : 2015/034 Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine Ve Her Yıl Ocak Ayında Sgk’ya Verilmesi Gereken Belgeye İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 11.02.2015 Sayı : 2015/033 Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine Ve Her Yıl Ocak Ayında Sgk’ya Verilmesi Gereken Belgeye İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

E-Beyanname Sisteminde Kdv, Muhtasar Ve Basit Usul Beyannamelerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 09.02.2015 Sayı : 2015/032 E-Beyanname Sisteminde Kdv, Muhtasar Ve Basit Usul Beyannamelerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Tarih : 04.02.2015 Sayı : 2015/031 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

2007 Yılında Geçerli Olan Mevzuat Hükümlerine Göre İlişkili Şirketlere Finans Hizmeti Vermek Üzere Kurulmuş Yurt Dışında Mukim Şirkete Ödenen Kredi Faizleri Üzerinden Stopaj Yapılmayacağına Dair Danıştay Kararı

Tarih : 04.02.2015 Sayı : 2015/030 2007 Yılında Geçerli Olan Mevzuat Hükümlerine Göre İlişkili Şirketlere Finans Hizmeti Vermek Üzere Kurulmuş Yurt Dışında Mukim Şirkete Ödenen Kredi Faizleri Üzerinden Stopaj Yapılmayacağına Dair Danıştay Kararı

Elektronik Defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 04.02.2015 Sayı : 2015/029 Elektronik Defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Güncellenmiştir

Mal Mukabili, Vadeli Akreditif Ve Kabul Kredili Ödeme Şekillerine Göre Yapılan Kitap İthalatı İşlemlerinde Ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalat İşlemlerinde Kkdf Kesintisi Yapılmayacağı Hakkında

Tarih : 04.02.2015 Sayı : 2015/028 Mal Mukabili, Vadeli Akreditif Ve Kabul Kredili Ödeme Şekillerine Göre Yapılan Kitap İthalatı İşlemlerinde Ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalat İşlemlerinde Kkdf Kesintisi Yapılmayacağı Hakkında

445 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.02.2015 Sayı : 2015/027 445 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.02.2015 Sayı : 2015/026 Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Bazı Malların Kdv Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 03.02.2015 Sayı : 2015/025 Bazı Malların Kdv Oranları Değiştirilmiştir

288 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 03.02.2015 Sayı : 2015/024 288 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kapsamı Genişletilmiştir

Tarih : 03.02.2015 Sayı : 2015/023 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kapsamı Genişletilmiştir

Sgk Tarafından Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 30.01.2015 Sayı : 2015/022 Sgk Tarafından Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Kredi Faizlerine İlişkin Emsal Analizi

Tarih : 26.01.2015 Sayı : 2015/021 Kredi Faizlerine İlişkin Emsal Analizi

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 26.01.2015 Sayı : 2015/020 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Olup Tms’larını Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 26.01.2015 Sayı : 2015/019 Bağımsız Denetime Tabi Olup Tms’larını Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 20.01.2015 Sayı : 2015/018 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Tarih : 20.01.2015 Sayı : 2015/017 Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 20.01.2015 Sayı : 2015/016 Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır

E-Fatura Uygulamasına Dair Duyurular Yayınlanmıştır

Tarih : 14.01.2015 Sayı : 2015/015 E-Fatura Uygulamasına Dair Duyurular Yayınlanmıştır

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Emeklilik İkramiyesi Hesabında 30 Yıl Sınırını İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 14.01.2015 Sayı : 2015/014 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Emeklilik İkramiyesi Hesabında 30 Yıl Sınırını İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlanmıştır

431 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliği Kapsamında Kayıt Saklama Gereksinimine Dair Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 08.01.2015 Sayı : 2015/013 431 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliği Kapsamında Kayıt Saklama Gereksinimine Dair Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

01.01.2015 – 30.06.2015 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/012 01.01.2015 – 30.06.2015 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

2013 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2014 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde (Dolayısıyla 2014 Yılı Sonu İtibariyle) Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/011 2013 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2014 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde (Dolayısıyla 2014 Yılı Sonu İtibariyle) Uygulanacak Endeksleme Oranları

Finansal Faaliyet Harçları 2 Şubat 2015 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/010 Finansal Faaliyet Harçları 2 Şubat 2015 Tarihine Kadar Ödenmelidir

2015 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/009 2015 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/008 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2014 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 2 Şubat 2015 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/007 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2014 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 2 Şubat 2015 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

01.01.2015 – 30.06.2015 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/006 01.01.2015 – 30.06.2015 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

31.12.2014 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/005 31.12.2014 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2014 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/004 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2014 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Ötv Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Ötv Oranları İle Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/003 Ötv Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Ötv Oranları İle Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

2015 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/002 2015 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2015 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 06.01.2015 Sayı : 2015/001 2015 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları