Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına Dair Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul Kararı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2019 Sayı : 2019/180 Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına Dair Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul Kararı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

İmalat Sanayinde Kullanılanlar İle Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılan Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimlerine İlişkin Kdv İstisnası 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 27.12.2019 Sayı : 2019/179 İmalat Sanayinde Kullanılanlar İle Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılan Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimlerine İlişkin Kdv İstisnası 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Taşınmaz Değer Tespitine İlişkin Olarak Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Birden Fazla Tebligata Yapılacak İtiraz

Tarih : 26.12.2019 Sayı : 2019/178 Taşınmaz Değer Tespitine İlişkin Olarak Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Birden Fazla Tebligata Yapılacak İtiraz

Değerli Konut Vergisine İlişkin Olarak Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Tespit Edilen Taşınmaz Değerlerine İtiraz Ve Dava Yolu

Tarih : 25.12.2019 Sayı : 2019/177 Değerli Konut Vergisine İlişkin Olarak Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Tespit Edilen Taşınmaz Değerlerine İtiraz Ve Dava Yolu

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 23.12.2019 Sayı : 2019/176 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

2019 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı (Motorlu Taşıtlar Vergisindeki Artışlar Hariç) % 22,58 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 23.12.2019 Sayı : 2019/175 2019 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı (Motorlu Taşıtlar Vergisindeki Artışlar Hariç) % 22,58 Olarak Tespit Edilmiştir

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 23.12.2019 Sayı : 2019/174 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay Ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz Taslağı İle Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Test Adımları Tablosu Taslağı Güncellenerek Yayınlanmıştır

Tarih : 23.12.2019 Sayı : 2019/173 Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay Ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz Taslağı İle Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Test Adımları Tablosu Taslağı Güncellenerek Yayınlanmıştır

509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uygulamalarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Tarih : 23.12.2019 Sayı : 2019/172 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uygulamalarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Sebze Ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu Ve Tüccarların E-Belge Ve E-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 23.12.2019 Sayı : 2019/171 Sebze Ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu Ve Tüccarların E-Belge Ve E-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 20.12.2019 Sayı : 2019/170 1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 1.1.2020 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek Ve Tutarı Vergiler Dahil 5.000 TL Ve 30.000 TL’nı Aşan Faturaların E-Belge Portalı Üzerinden E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Gelir İdaresi

Tarih : 20.12.2019 Sayı : 2019/169 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 1.1.2020 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek Ve Tutarı Vergiler Dahil 5.000 TL Ve 30.000 TL’nı Aşan Faturaların E-Belge Portalı Üzerinden E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 16.12.2019 Sayı : 2019/168 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 12.12.2019 Sayı : 2019/167 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

Tarih : 11.12.2019 Sayı : 2019/166 Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunan Ve Hasılatını Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Aracılığıyla Elde Eden Mükelleflerde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine Dair Genel Tebliğ

Tarih : 11.12.2019 Sayı : 2019/165 Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunan Ve Hasılatını Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Aracılığıyla Elde Eden Mükelleflerde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine Dair Genel Tebliğ

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 11.12.2019 Sayı : 2019/164 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

2018 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık KDV İade Tutarlarının En Geç Kasım 2019 KDV Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 02.12.2019 Sayı : 2019/163 2018 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık KDV İade Tutarlarının En Geç Kasım 2019 KDV Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

7193 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 29.11.2019 Sayı : 2019/162 7193 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

7193 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanunu, Vergi Usul Kanunu Ve 3289 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 27.11.2019 Sayı : 2019/161 7193 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanunu, Vergi Usul Kanunu Ve 3289 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

7193 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Vergiler

Tarih : 26.11.2019 Sayı : 2019/160 7193 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Vergiler

Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşlarının Gvk Geçici 67. Madde Karşısındaki Durumlarına Dair 308 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 21.11.2019 Sayı : 2019/159 Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşlarının Gvk Geçici 67. Madde Karşısındaki Durumlarına Dair 308 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren 5510 Sayılı Kanun Kapsamındaki 4/B Sigortalıları Tarafından Esnaf Ahilik Sandığı’na (Ahilik Fonu) Sigorta Primi Ödemeleri Başlayacaktır

Tarih : 20.11.2019 Sayı : 2019/158 1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren 5510 Sayılı Kanun Kapsamındaki 4/B Sigortalıları Tarafından Esnaf Ahilik Sandığı’na (Ahilik Fonu) Sigorta Primi Ödemeleri Başlayacaktır

KDV İadesi Tasdik Raporlarının İnternet Vergi Dairesinden Elektronik Ortamda Gönderilmesine Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 15.11.2019 Sayı : 2019/157 KDV İadesi Tasdik Raporlarının İnternet Vergi Dairesinden Elektronik Ortamda Gönderilmesine Dair Düzenleme Yapılmıştır

Yabancı Ortak Tarafından Sermaye Avansı Olarak Gönderilen Tutarların En Geç Üç Ay İçinde Sermayeye Eklenmesi Gerekliliğine Dair Sermaye Hareketleri Genelgesinde Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 12.11.2019 Sayı : 2019/156 Yabancı Ortak Tarafından Sermaye Avansı Olarak Gönderilen Tutarların En Geç Üç Ay İçinde Sermayeye Eklenmesi Gerekliliğine Dair Sermaye Hareketleri Genelgesinde Düzenleme Yapılmıştır

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Uygulamasında Alt İhracat Limiti 1 Milyon ABD Dolarından 500 Bin ABD Dolarına İndirilmiştir

Tarih : 11.11.2019 Sayı : 2019/155 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Uygulamasında Alt İhracat Limiti 1 Milyon ABD Dolarından 500 Bin ABD Dolarına İndirilmiştir

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) Hakkında Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 11.11.2019 Sayı : 2019/154 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar(Bavul Ticareti) Hakkında Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenleme Yapılmıştır

Turizm Payı Beyannamesi

Tarih : 05.11.2019 Sayı : 2019/153 Turizm Payı Beyannamesi

31 Ekim 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Yüklenmesi Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 4 Kasım Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 01.11.2019 Sayı : 2019/152 31 Ekim 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Yüklenmesi Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 4 Kasım Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Tarih : 30.10.2019 Sayı : 2019/151 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Elektronik Belge Uygulamalarına Dair Tebliğler Tek Tebliğde Birleştirilmiş Olup Bazı E-Belge Türlerine Zorunlu Geçiş Süreleri Ve Hadleri Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 30.10.2019 Sayı : 2019/150 Elektronik Belge Uygulamalarına Dair Tebliğler Tek Tebliğde Birleştirilmiş Olup Bazı E-Belge Türlerine Zorunlu Geçiş Süreleri Ve Hadleri Yeniden Belirlenmiştir

Tecil Faizi Oranı Yıllık %19 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 30.10.2019 Sayı : 2019/149 Tecil Faizi Oranı Yıllık %19 Olarak Belirlenmiştir

Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 23.10.2019 Sayı : 2019/148 Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Adres Değişikliğinin Bildirimi Ve Eski Adreste Kullanılmamış Belgelerini Yeni Adresinde Kullanmaya Devam Etmek İsteyen Mükelleflerin Yapacakları Bildirim

Tarih : 21.10.2019 Sayı : 2019/147 Adres Değişikliğinin Bildirimi Ve Eski Adreste Kullanılmamış Belgelerini Yeni Adresinde Kullanmaya Devam Etmek İsteyen Mükelleflerin Yapacakları Bildirim

E-Tebligat İle İlgili Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 21.10.2019 Sayı : 2019/146 E-Tebligat İle İlgili Düzenlemeler Yapılmıştır

2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Tarih : 18.10.2019 Sayı : 2019/145 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

Tarih : 17.10.2019 Sayı : 2019/144 Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 17.10.2019 Sayı : 2019/143 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 14.10.2019 Sayı : 2019/142 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 04.10.2019 Sayı : 2019/141 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

30.09.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Tarih : 02.10.2019 Sayı : 2019/140 30.09.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 02.10.2019 Sayı : 2019/139 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlenmiştir

6183 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Oranı % 2 Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 02.10.2019 Sayı : 2019/138 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Oranı % 2 Olarak Belirlenmiştir

İstanbul İlindeki Mükellefler Tarafından 26 Eylül 2019 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergileri

Tarih : 26.09.2019 Sayı : 2019/137 İstanbul İlindeki Mükellefler Tarafından 26 Eylül 2019 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri Yayınlanmıştır

Tarih : 23.09.2019 Sayı : 2019/136 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri Yayınlanmıştır

Polipropilen Üretim Tesislerinde Propilen Üretiminde Kullanılmak Üzere Sıvılaştırılmış Propan Teslimlerinde ÖTV Oranı Hakkında Düzenleme

Tarih : 17.09.2019 Sayı : 2019/135 Polipropilen Üretim Tesislerinde Propilen Üretiminde Kullanılmak Üzere Sıvılaştırılmış Propan Teslimlerinde ÖTV Oranı Hakkında Düzenleme

Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Tarih : 09.09.2019 Sayı : 2019/134 Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Tarih : 05.09.2019 Sayı : 2019/133 Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilmesi Ve En Az %80’inin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğuna Dair Tebliğin Geçerlilik Süresi Altı Ay Daha Uzatılmıştır

Tarih : 02.09.2019 Sayı : 2019/132 İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilmesi Ve En Az %80’inin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğuna Dair Tebliğin Geçerlilik Süresi Altı Ay Daha Uzatılmıştır

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

Tarih : 02.09.2019 Sayı : 2019/131 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

E-Defter Ve E-Fatura Uygulamalarına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunanların E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunlulukları İçin Öngörülen Tarih 01.01.2020 Olarak Güncellenmiştir

Tarih : 02.09.2019 Sayı : 2019/130 E-Defter Ve E-Fatura Uygulamalarına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunanların E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunlulukları İçin Öngörülen Tarih 01.01.2020 Olarak Güncellenmiştir

2019 İla 2023 Yılları Arasını Kapsayan 11. Kalkınma Planında Yapılması Planlanan Vergisel Düzenlemeler

Tarih : 29.08.2019 Sayı : 2019/129 2019 İla 2023 Yılları Arasını Kapsayan 11. Kalkınma Planında Yapılması Planlanan Vergisel Düzenlemeler

Yatırım Teşvik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler

Tarih : 22.08.2019 Sayı : 2019/128 Yatırım Teşvik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler

Bankacılık Sektöründen Temin Edilecek Kredilerde Bağımsız Denetim Raporu İbraz Etme Zorunluluğuna Dair Toplam Kredi Riski Limiti 500 Milyon TL’dan 100 Milyon TL’na İndirilmiştir

Tarih : 19.08.2019 Sayı : 2019/127 Bankacılık Sektöründen Temin Edilecek Kredilerde Bağımsız Denetim Raporu İbraz Etme Zorunluluğuna Dair Toplam Kredi Riski Limiti 500 Milyon TL’dan 100 Milyon TL’na İndirilmiştir

Bazı Tütün Ürünlerinde Asgari Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 19.08.2019 Sayı : 2019/126 Bazı Tütün Ürünlerinde Asgari Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 19.08.2019 Sayı : 2019/125 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Türkiye – Letonya Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yürürlük Tarihi

Tarih : 19.08.2019 Sayı : 2019/124 Türkiye – Letonya Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yürürlük Tarihi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 08.08.2019 Sayı : 2019/123 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesine Dair Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 08.08.2019 Sayı : 2019/122 Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesine Dair Kararda Yapılan Değişiklikler

Kesinleşen Vergi Ve Cezalar İle Vadesi Geçtiği Halde Ödenmeyen Vergi Ve Cezaların İlanen Açıklanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 08.08.2019 Sayı : 2019/121 Kesinleşen Vergi Ve Cezalar İle Vadesi Geçtiği Halde Ödenmeyen Vergi Ve Cezaların İlanen Açıklanmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 05.08.2019 Sayı : 2019/120 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Vergi İnceleme Elemanlarına Mücbir Sebep Olmaksızın İbraz Edilmeyen Defter Ve Belgelerde Yer Alan Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı

Tarih : 30.07.2019 Sayı : 2019/119 Vergi İnceleme Elemanlarına Mücbir Sebep Olmaksızın İbraz Edilmeyen Defter Ve Belgelerde Yer Alan Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı

Yeni Bir Varlık Barışı Düzenlemesi, Mali Sisteme Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Ve Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine Dair Maddeler Başta Olmak Üzere Çeşitli Düzenlemeler İçeren 7186 Sayılı Kanun Yayınl

Tarih : 29.07.2019 Sayı : 2019/118 Yeni Bir Varlık Barışı Düzenlemesi, Mali Sisteme Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Ve Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine Dair Maddeler Başta Olmak Üzere Çeşitli Düzenlemeler İçeren 7186 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Türkiye Genelinde Geçiş Tarihinde Süre Uzatımı Yapılmıştır

Tarih : 27.07.2019 Sayı : 2019/117 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Türkiye Genelinde Geçiş Tarihinde Süre Uzatımı Yapılmıştır.

Turizm Payı Ve Beyanı

Tarih : 22.07.2019 Sayı : 2019-116 Turizm Payı Ve Beyanı

Yurtdışından Yolcu Beraberinde Getirilen Telefonlarda Kullanım İzin Harcı 618,60 Türk Lirasından 1.500 Türk Lirasına Yükseltilmiştir

Tarih : 22.07.2019 Sayı : 2019/115 Yurtdışından Yolcu Beraberinde Getirilen Telefonlarda Kullanım İzin Harcı 618,60 Türk Lirasından 1.500 Türk Lirasına Yükseltilmiştir

Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti, Yeni Varlık Barışı Ve Mali Sisteme Olan Borçların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Maddeler Başta Olmak Üzere Çeşitli Düzenlemeler İçeren Torba Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

Tarih : 10.07.2019 Sayı : 2019/114 Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti, Yeni Varlık Barışı Ve Mali Sisteme Olan Borçların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Maddeler Başta Olmak Üzere Çeşitli Düzenlemeler İçeren Torba Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

01.07.2019–31.12.2019 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 04.07.2019 Sayı : 2019/113 01.07.2019–31.12.2019 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.07.2019–31.12.2019 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 04.07.2019 Sayı : 2019/112 01.07.2019–31.12.2019 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

İhracat Bedelinin Döviz Alım Belgesine Bağlanmadan Başka Bir Hesaba Transfer Edilmesi Halinde Bu Bedel İhracat Bedeli Olarak Sayılabilecektir

Tarih : 03.07.2019 Sayı : 2019/111 İhracat Bedelinin Döviz Alım Belgesine Bağlanmadan Başka Bir Hesaba Transfer Edilmesi Halinde Bu Bedel İhracat Bedeli Olarak Sayılabilecektir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) En Geç 30 Eylül 2019 Tarihine Kadar Kayıt Olma Yükümlülüğü Olanlara Dair Hatırlatma

Tarih : 02.07.2019 Sayı : 2019/110 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) En Geç 30 Eylül 2019 Tarihine Kadar Kayıt Olma Yükümlülüğü Olanlara Dair Hatırlatma

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2019 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2019 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekt

Tarih : 01.07.2019 Sayı : 2019/109 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2019 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Temmuz 2019 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

30.06.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 01.07.2019 Sayı : 2019/108 30.06.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Gecikme Zammı Oranı %2’den %2,5’a Yükseltilmiştir

Tarih : 01.07.2019 Sayı : 2019/107 Gecikme Zammı Oranı %2’den %2,5’a Yükseltilmiştir

Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Kanuni Temsilcilerin Takibinden Önce Şirket Ortaklarından İstenebileceğine Dair Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 26.06.2019 Sayı : 2019/106 Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Kanuni Temsilcilerin Takibinden Önce Şirket Ortaklarından İstenebileceğine Dair Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

2019 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 25.06.2019 Sayı : 2019/105 2019 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

01.01.2019 - 12.06.2019 Tarihleri Arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçmeleri Yasak Olduğu Halde Geçenlere İdari Para Cezası Uygulanmamasına Dair Yasal Düzenleme Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 21.06.2019 Sayı : 2019/104 01.01.2019 - 12.06.2019 Tarihleri Arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçmeleri Yasak Olduğu Halde Geçenlere İdari Para Cezası Uygulanmamasına Dair Yasal Düzenleme Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Hurda Araç Teşviki Kapsamında Yeni İktisap Edilecek Araçlarda Terkin Edilecek Ötv Tutarlarına Dair Kararnamede Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 17.06.2019 Sayı : 2019/103 Hurda Araç Teşviki Kapsamında Yeni İktisap Edilecek Araçlarda Terkin Edilecek Ötv Tutarlarına Dair Kararnamede Güncelleme Yapılmıştır

Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere Ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranı Binde Sıfır Olarak Uygulanacaktır

Tarih : 17.06.2019 Sayı : 2019/102 Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere Ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranı Binde Sıfır Olarak Uygulanacaktır

İsviçre Federal Councıl Türkiye Dahil Bazı Ülkeler İle Otomatik Bilgi Değişimi Yapılması Konusunda İlke Kararı Almıştır

Tarih : 12.06.2019 Sayı : 2019/101 İsviçre Federal Councıl Türkiye Dahil Bazı Ülkeler İle Otomatik Bilgi Değişimi Yapılması Konusunda İlke Kararı Almıştır

Hurda Araç Teşviki İle Yeni Araç Alımında Uygulanan Ötv İndirimi 10.000 Tl’dan 15.000 Tl’na Yükseltilmiştir

Tarih : 12.06.2019 Sayı : 2019/100 Hurda Araç Teşviki İle Yeni Araç Alımında Uygulanan ÖTV İndirimi 10.000 TL’dan 15.000 TL’na Yükseltilmiştir

Ölüm Halinde Kıst Dönem Gelir Vergisi Beyannamesi İle Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Elektronik Ortamda Alınacaktır

Tarih : 12.06.2019 Sayı : 2019/099 Ölüm Halinde Kıst Dönem Gelir Vergisi Beyannamesi İle Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Elektronik Ortamda Alınacaktır

Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 11.06.2019 Sayı : 2019/098 Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ

Tarih : 10.06.2019 Sayı : 2019/097 Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı

Tarih : 10.06.2019 Sayı : 2019/096 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı

Gerçek Kişilerin 100.000 Dolar Üzerindeki Döviz Alımlarının Bir İş Günü Valörlü Olarak Gerçekleştirilmesine Dair BDDK Kararı

Tarih : 21.05.2019 Sayı : 2019/095 Gerçek Kişilerin 100.000 Dolar Üzerindeki Döviz Alımlarının Bir İş Günü Valörlü Olarak Gerçekleştirilmesine Dair BDDK Kararı

Yurt Dışından Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Getirtilen Eşyalar İle Yolcu Beraberi Getirilen Cep Telefonlarına Uygulanacak Gümrük Vergisine Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

Tarih : 16.05.2019 Sayı : 2019/094 Yurt Dışından Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Getirtilen Eşyalar İle Yolcu Beraberi Getirilen Cep Telefonlarına Uygulanacak Gümrük Vergisine Dair Düzenlemeler Yapılmıştır

Kamu İdarelerine Verilmek Üzere Düzenlenecek Teminat Mektupları Elektronik Belge (E-Teminat Mektubu) Olarak Düzenlenebilecektir

Tarih : 16.05.2019 Sayı : 2019/093 Kamu İdarelerine Verilmek Üzere Düzenlenecek Teminat Mektupları Elektronik Belge (E-Teminat Mektubu) Olarak Düzenlenebilecektir

Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Uygulanacak BSMV Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 15.05.2019 Sayı : 2019/092 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Uygulanacak BSMV Oranları Değiştirilmiştir

Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi Gerekmeyen Dönemlere İlişkin Olarak Söz konusu Beyannamelerin Verilmemiş Olmasının “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” Kapsamında %5 Vergi İndirimi Hesaplanmasına Engel Teşkil Etmediğine Dair Özelge

Tarih : 15.05.2019 Sayı : 2019/091 Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi Gerekmeyen Dönemlere İlişkin Olarak Söz konusu Beyannamelerin Verilmemiş Olmasının “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” Kapsamında %5 Vergi İndirimi Hesaplanmasına Engel Teşkil Etmediğine Dair Özelge

Türkiye’de Mukim Olup Avusturya’dan Gelir Elde Eden Gerçek Ve Tüzel Kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığı’nca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru

Tarih : 14.05.2019 Sayı : 2019/090 Türkiye’de Mukim Olup Avusturya’dan Gelir Elde Eden Gerçek Ve Tüzel Kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığı’nca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi E-Beyanname Sisteminde Kullanıma Açılmıştır

Tarih : 14.05.2019 Sayı : 2019/089 Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi E-Beyanname Sisteminde Kullanıma Açılmıştır

E-Vergi Levhası

Tarih : 09.05.2019 Sayı : 2019/088 E-Vergi Levhası

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2018 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar “Yetkilendirilmiş Kullanıcılar” Aracılığıyla “E-Tuys” Sisteminden Göndermeleri Gerekmektedir

Tarih : 09.05.2019 Sayı : 2019/087 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2018 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar “Yetkilendirilmiş Kullanıcılar” Aracılığıyla “E-Tuys” Sisteminden Göndermeleri Gerekmektedir

Elektronik Defter Ve Belge Uygulamaları İle İlgili Olarak Yürürlükte Olan Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Elektronik Defter Ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır

Tarih : 03.05.2019 Sayı : 2019/086 Elektronik Defter Ve Belge Uygulamaları İle İlgili Olarak Yürürlükte Olan Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Elektronik Defter Ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır

Ötv Ve Kdv Oranlarında Düzenlemeler İçeren Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 02.05.2019 Sayı : 2019/085 ÖTV Ve KDV Oranlarında Düzenlemeler İçeren Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Mevduat Faizlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 02.05.2019 Sayı : 2019/084 Mevduat Faizlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Raporlama Yapması Gerekenlerin Kapsamı Genişletilmiştir

Tarih : 30.04.2019 Sayı : 2019/083 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Raporlama Yapması Gerekenlerin Kapsamı Genişletilmiştir

30 Nisan 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması, İmzalanması Ve Beratlarının Yüklenmesi Gereken E-Defterlerin Söz Konusu İşlemlere Dair Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 29.04.2019 Sayı : 2019/082 30 Nisan 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması, İmzalanması Ve Beratlarının Yüklenmesi Gereken E-Defterlerin Söz Konusu İşlemlere Dair Süreleri Uzatılmıştır

İhraç Edilen Bazı Motorlu Kara Taşıtlarının İmalinde Kullanılan İlk Dolum Yağları İle Belli Bir Miktara Kadar Akaryakıtlarda ÖTV Tutarının Sıfır Olarak Uygulanmasının Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 19.04.2019 Sayı : 2019/081 İhraç Edilen Bazı Motorlu Kara Taşıtlarının İmalinde Kullanılan İlk Dolum Yağları İle Belli Bir Miktara Kadar Akaryakıtlarda ÖTV Tutarının Sıfır Olarak Uygulanmasının Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi

Tarih : 19.04.2019 Sayı : 2019/080 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi

2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %0,01 Olarak Açıklanmıştır

Tarih : 10.04.2019 Sayı : 2019/079 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %0,01 Olarak Açıklanmıştır

Düzeltme Beyannamelerinin İhtirazi Kayıtla Verilebileceğine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Tarih : 09.04.2019 Sayı : 2019/078 Düzeltme Beyannamelerinin İhtirazi Kayıtla Verilebileceğine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği

Tarih : 08.04.2019 Sayı : 2019/077 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği

5.000 ABD Doları Veya Karşılığı Türk Lirasını Geçmeyen Tutardaki İhracat İşlemlerinde Bedellerin Tamamının Tasarrufu Serbest Bırakılmıştır

Tarih : 05.04.2019 Sayı : 2019/076 5.000 ABD Doları Veya Karşılığı Türk Lirasını Geçmeyen Tutardaki İhracat İşlemlerinde Bedellerin Tamamının Tasarrufu Serbest Bırakılmıştır

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 02.04.2019 Sayı : 2019/075 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

1 Şubat 2019 – 30 Nisan 2019 Arasında Yeni İşe Alınanlar İçin Uygulanacak Ücret Desteği Ve Sigorta Primi Desteği Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 01.04.2019 Sayı : 2019/074 1 Şubat 2019 – 30 Nisan 2019 Arasında Yeni İşe Alınanlar İçin Uygulanacak Ücret Desteği Ve Sigorta Primi Desteği Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlanmıştır

31.03.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 01.04.2019 Sayı : 2019/073 31.03.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 01.04.2019 Sayı : 2019/072 2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlanmıştır

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 29.03.2019 Sayı : 2019/071 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 29.03.2019 Sayı : 2019/070 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Sirküler Yayınlanmıştır

Yasal Süresinden Sonra Kâğıt Olarak Verilme Zorunluluğu Bulunan Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin, “E-Bildirge V.2” Sistemi Üzerinden Elektronik Olarak Gönderilebilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir

Tarih : 29.03.2019 Sayı : 2019/069 Yasal Süresinden Sonra Kâğıt Olarak Verilme Zorunluluğu Bulunan Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin, “E-Bildirge V.2” Sistemi Üzerinden Elektronik Olarak Gönderilebilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir

Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Tarih : 28.03.2019 Sayı : 2019-065 Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler

Tarih : 28.03.2019 Sayı : 2019/068 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerce %18 KDV Ödenerek Satın Alınan Araçların Tesliminde de %18 KDV Uygulanacağına Dair Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 28.03.2019 Sayı : 2019/067 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerce %18 KDV Ödenerek Satın Alınan Araçların Tesliminde de %18 KDV Uygulanacağına Dair Karar Yayınlanmıştır

Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (Verbis)

Tarih : 28.03.2019 Sayı : 2019/066 Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Verbis)

Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, KDV Beyannameleri İle 2018 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 25.03.2019 Sayı : 2019/064 Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, KDV Beyannameleri İle 2018 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Konut Ve İşyeri Teslimlerinde Tapu Harcı Ve KDV Oranının İndirimli Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemelerin Süresi 31/12/2019 Tarihine, Bazı Mallarda Uygulanan İndirimli KDV Ve ÖTV Oranlarının Uygulanma Süresi İse 30/06/2019 Tarihine Kadar Uzatılmışt

Tarih : 21.03.2019 Sayı : 2019/063 Konut Ve İşyeri Teslimlerinde Tapu Harcı Ve KDV Oranının İndirimli Olarak Uygulanmasına Dair Düzenlemelerin Süresi 31/12/2019 Tarihine, Bazı Mallarda Uygulanan İndirimli KDV Ve ÖTV Oranlarının Uygulanma Süresi İse 30/06/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Döviz Tevdiat Hesabı Faizlerine, Yurtdışında İhraç Edilen Tahviller Ve Kira Sertifikalarından Elde Edilecek Faizlere, Finans Kurumlarının Temin Edecekleri Bazı Kredilerin Faizlerine Uygulanacak Vergi Kesintisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 21.03.2019 Sayı : 2019/062 Döviz Tevdiat Hesabı Faizlerine, Yurtdışında İhraç Edilen Tahviller Ve Kira Sertifikalarından Elde Edilecek Faizlere, Finans Kurumlarının Temin Edecekleri Bazı Kredilerin Faizlerine Uygulanacak Vergi Kesintisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Her Bir Beyanname İçin 250 TL’na Kadar Yapılan Eksik Ödemeler % 5 Vergi İndirimi Uygulama Şartı İhlali Sayılmayacaktır

Tarih : 18.03.2019 Sayı : 2019/061 Her Bir Beyanname İçin 250 TL’na Kadar Yapılan Eksik Ödemeler % 5 Vergi İndirimi Uygulama Şartı İhlali Sayılmayacaktır

İkale Sözleşmesi Kapsamında 27.03.2018 Tarihinden Önce Ödenen Tazminatlardan Kesilen Vergilerin İade Usulü De Dahil Olmak Üzere 7161 Ve 7162 Sayılı Kanunlar İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 18.03.2019 Sayı : 2019/060 İkale Sözleşmesi Kapsamında 27.03.2018 Tarihinden Önce Ödenen Tazminatlardan Kesilen Vergilerin İade Usulü De Dahil Olmak Üzere 7161 Ve 7162 Sayılı Kanunlar İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Uçak Ve Uçak Simülatörlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 12.03.2019 Sayı : 2019/059 Uçak Ve Uçak Simülatörlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi’nden Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi Müessesesine İlişkin Durumlarını Sorgulayabilecektir

Tarih : 12.03.2019 Sayı : 2019/058 Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi’nden Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi Müessesesine İlişkin Durumlarını Sorgulayabilecektir

Değersiz Alacaklarda KDV İndirimi Ve İhraç Kayıtlı Teslimlerden Kaynaklanan KDV İade Alacaklarının İndirim Yoluyla Telafisine Dair 1 No.Lı KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 08.03.2019 Sayı : 2019/057 Değersiz Alacaklarda KDV İndirimi Ve İhraç Kayıtlı Teslimlerden Kaynaklanan KDV İade Alacaklarının İndirim Yoluyla Telafisine Dair 1 No.Lı KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

Temel Fatura Senaryosunda Düzenlenen E-Faturaların E-Fatura Sistemi Üzerinden İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı” Oluşturulmuştur

Tarih : 08.03.2019 Sayı : 2019/056 Temel Fatura Senaryosunda Düzenlenen E-Faturaların E-Fatura Sistemi Üzerinden İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı” Oluşturulmuştur

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları Ve Akaryakıtlarının ÖTV Tutarları İle Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak ÖTV Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.03.2019 Sayı : 2019/055 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları Ve Akaryakıtlarının ÖTV Tutarları İle Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak ÖTV Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 04.03.2019 Sayı : 2019/054 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (Tebliğ No:2008-32/34) (Döviz Cinsi Veya Dövize Endeksli Sözleşmeler) 16.11.2018 Tarihinde Yapılan Değişiklik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

Tarih : 04.03.2019 Sayı : 2019/053 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (Tebliğ No:2008-32/34) (Döviz Cinsi Veya Dövize Endeksli Sözleşmeler) 16.11.2018 Tarihinde Yapılan Değişiklik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilmesi Ve En Az %80’inin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğuna Dair Tebliğin Geçerlilik Süresi Altı Ay Daha Uzatılmıştır

Tarih : 04.03.2019 Sayı : 2019/052 İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilmesi Ve En Az %80’inin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğuna Dair Tebliğin Geçerlilik Süresi Altı Ay Daha Uzatılmıştır

Basılı Kitap Ve Süreli Yayınları KDV İstisnası Kapsamına Alan, Cep Telefonlarında Ötv Oranını Artırma Hususunda Cumhurbaşkanı’na Yetki Veren Ve Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyan Ve Ödenmesi Hususlarında Düzenlemeler İçeren 7166 Sayılı Kanun Yayın

Tarih : 27.02.2019 Sayı : 2019/051 Basılı Kitap Ve Süreli Yayınları KDV İstisnası Kapsamına Alan, Cep Telefonlarında Ötv Oranını Artırma Hususunda Cumhurbaşkanı’na Yetki Veren Ve Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyan Ve Ödenmesi Hususlarında Düzenlemeler İçeren 7166 Sayılı Kanun Yayınlandı

Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayınlanmıştır

Tarih : 27.02.2019 Sayı : 2019/050 Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayınlanmıştır

Muhtasar, KDV, Damga Vergisi Ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması İle 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin E-Beyanname Sisteminden Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayınlanm

Tarih : 26.02.2019 Sayı : 2019/049 Muhtasar, KDV, Damga Vergisi Ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması İle 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin E-Beyanname Sisteminden Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı Nakit İade Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 20.02.2019 Sayı : 2019/048 KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı Nakit İade Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Konkordato Halinde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilmesine Dair Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 20.02.2019 Sayı : 2019/047 Konkordato Halinde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilmesine Dair Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Katma Değer Vergisinde İndirim Zamanı, 2018 Takvim Yılına İlişkin Belgelerin 2019 Yılında Kayıtlara Alınması Halinde KDV İndirimi, 2019 Ve İzleyen Yıllarda KDV İadesi Talep Süreleri Başta Olmak Üzere KDV Kanunu’nda Yapılan Yasal Düzenlemelerin Uygul

Tarih : 19.02.2019 Sayı : 2019/046 Katma Değer Vergisinde İndirim Zamanı, 2018 Takvim Yılına İlişkin Belgelerin 2019 Yılında Kayıtlara Alınması Halinde KDV İndirimi, 2019 Ve İzleyen Yıllarda KDV İadesi Talep Süreleri Başta Olmak Üzere KDV Kanunu’nda Yapılan Yasal Düzenlemelerin Uygulanmasına Dair Önemli Düzenlemeler İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere Veya İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılacak Ödemelerde Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 18.02.2019 Sayı : 2019/045 İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere Veya İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılacak Ödemelerde Vergi Kesintisi Uygulamasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2018 Yılı IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 18 Şubat 2018 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 14.02.2019 Sayı : 2019/044 2018 Yılı IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 18 Şubat 2018 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

KDV Kanunu Kapsamında, Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör Ve Vergi Oranı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 08.02.2019 Sayı : 2019/043 KDV Kanunu Kapsamında, Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör Ve Vergi Oranı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Ötv-1, Kdv-1 Ve Muhtasar Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 04.02.2019 Sayı : 2019/042 Ötv-1, Kdv-1 Ve Muhtasar Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır

31.12.2018 İtibarıyla Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.02.2019 Sayı : 2019/041 31.12.2018 İtibarıyla Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Geçerli Olacak Döviz Kurları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 31.01.2019 Sayı : 2019/040 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna Uygulamasında, Bulgaristan Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Standart Yakıt Deposu Tanımı Değiştirilmiştir

Tarih : 30.01.2019 Sayı : 2019/039 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna Uygulamasında, Bulgaristan Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Standart Yakıt Deposu Tanımı Değiştirilmiştir

Ptt A.Ş. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (E-Tebligat Uygulamasına) İlişkin Açıklama Yayınlamıştır

Tarih : 23.01.2019 Sayı : 2019/038 Ptt A.Ş. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (E-Tebligat Uygulamasına) İlişkin Açıklama Yayınlamıştır

Kur Farklarının Kdv’ne Tabi Olacağına Dair Yasal Düzenleme Başta Olmak Üzere Vergisel Yönden Çeşitli Düzenlemeler İçeren 7161 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 22.01.2019 Sayı : 2019/037 Kur Farklarının Kdv’ne Tabi Olacağına Dair Yasal Düzenleme Başta Olmak Üzere Vergisel Yönden Çeşitli Düzenlemeler İçeren 7161 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Türkiye’de Yerleşik Aynı Holding Bünyesinde Veya Grup İçinde Faaliyet Gösteren Şirketler Arasındaki Borçlanma İşlemlerine Dair Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Düzenleme

Tarih : 14.01.2019 Sayı : 2019/036 Türkiye’de Yerleşik Aynı Holding Bünyesinde Veya Grup İçinde Faaliyet Gösteren Şirketler Arasındaki Borçlanma İşlemlerine Dair Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Düzenleme

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Limiti Yükseltilmiştir

Tarih : 14.01.2019 Sayı : 2019/035 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Limiti Yükseltilmiştir

Ocak Ayı Sonuna Kadar Alınması Zorunlu Olan E-Tebligat Adresi Hakkında Ptt A.Ş Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 11.01.2019 Sayı : 2019/034 Ocak Ayı Sonuna Kadar Alınması Zorunlu Olan E-Tebligat Adresi Hakkında Ptt A.Ş Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Norveç İle İmzalanan Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 10.01.2019 Sayı : 2019/033 Norveç İle İmzalanan Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Letonya İle İmzalanan Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 09.01.2019 Sayı : 2019/032 Letonya İle İmzalanan Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

01.01.2019–30.06.2019 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 09.01.2019 Sayı : 2019/031 01.01.2019–30.06.2019 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.01.2019–30.06.2019 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 09.01.2019 Sayı : 2019/030 01.01.2019–30.06.2019 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2018 Sonu İtibariyle Dikkate Alınacak İndirim Oranı % 27,04 Olacaktır

Tarih : 08.01.2019 Sayı : 2019/029 Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi (Sermaye Artırımında İndirim) Uygulamasında 2018 Sonu İtibariyle Dikkate Alınacak İndirim Oranı % 27,04 Olacaktır

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Tarih : 08.01.2019 Sayı : 2019/028 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Ya Da Matrah Ve/Veya Vergi Artırımı Sonucu Tahakkuk Eden Fakat Ödeme Süresi Geçen Taksitler İçin 2019 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Ek Süre Tanınmasına Dair Yasal Düzenlemenin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair

Tarih : 08.01.2019 Sayı : 2019/027 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Ya Da Matrah Ve/Veya Vergi Artırımı Sonucu Tahakkuk Eden Fakat Ödeme Süresi Geçen Taksitler İçin 2019 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Ek Süre Tanınmasına Dair Yasal Düzenlemenin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde (İhracat: 2017/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9)

Tarih : 08.01.2019 Sayı : 2019/026 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde (İhracat: 2017/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9)

Bazı Tütün Ürünlerinde Ötv Oranları Ve Asgari Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 08.01.2019 Sayı : 2019/025 Bazı Tütün Ürünlerinde Ötv Oranları Ve Asgari Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Kâr Payı Avansı Dağıtımına Dair Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 08.01.2019 Sayı : 2019/024 Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Kâr Payı Avansı Dağıtımına Dair Düzenleme Yapılmıştır

2019 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019-010 2019 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2019 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/023 2019 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/022 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2019 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/021 2019 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

02.11.2016 Tarihi İle 31.12.2018 Tarihleri Arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden Yasak Olduğu Halde Geçiş Yapan Araçlara İdari Para Cezası Verilmemesi, Verilmiş Olan Cezaların Tebliğ Edilmemesi Ve Bu Kişilerden Tahsi

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/020 02.11.2016 Tarihi İle 31.12.2018 Tarihleri Arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden Yasak Olduğu Halde Geçiş Yapan Araçlara İdari Para Cezası Verilmemesi, Verilmiş Olan Cezaların Tebliğ Edilmemesi Ve Bu Kişilerden Tahsil Edilen İdari Para Cezası Tutarlarının İadesine Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2019 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 83 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/019 Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2019 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 83 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/018 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı İle Asgari Giderim Tutarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2019 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/017 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2019 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2019 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/016 2019 Yılında Mobil Telefon Aboneliklerinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

Motosikletlerde 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Ötv Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/015 Motosikletlerde 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Ötv Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir

2019 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 14.100 TL Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/014 2019 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılmayacak Alt Sınır 14.100 TL Olarak Belirlenmiştir

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2018 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2019 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/013 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2018 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 31 Ocak 2019 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2019 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/012 Finansal Faaliyet Harçları 31 Ocak 2019 Tarihine Kadar Ödenmelidir

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 07.01.2019 Sayı : 2019/011 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 04.01.2019 Sayı : 2019/009 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Türkiye-Katar Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 527 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2019 Sayı : 2019/008 Türkiye-Katar Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 527 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tapu Harcı İle Bazı Mallarda Kdv Ve Ötv İndirimlerine Dair Düzenlemelerin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 04.01.2019 Sayı : 2019/007 Tapu Harcı İle Bazı Mallarda Kdv Ve Ötv İndirimlerine Dair Düzenlemelerin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarı İle Ötv Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Tütün Ürünleri İle Alkollü İçeceklerde Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2019 Sayı : 2019/006 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarı İle Ötv Kanunu’na Ekli (Iıı) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Tütün Ürünleri İle Alkollü İçeceklerde Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır

Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda Ötv İstisnası Uygulanmasında Dikkate Alınacak Üst Tutar Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 04.01.2019 Sayı : 2019/005 Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Binek Otolarda Ötv İstisnası Uygulanmasında Dikkate Alınacak Üst Tutar Yeniden Belirlenmiştir

İmar Barışı (Ruhsatsız Veya Ruhsat Ve Eklerine Aykırı Yapılar İçn Yapı Kayıt Belgesi Alınması) İçin Başvuru Ve Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 04.01.2019 Sayı : 2018/004 İmar Barışı (Ruhsatsız Veya Ruhsat Ve Eklerine Aykırı Yapılar İçn Yapı Kayıt Belgesi Alınması) İçin Başvuru Ve Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

2019 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2019 Sayı : 2019/003 2019 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2019 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2019 Sayı : 2019/002 2019 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2019 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 02.01.2019 Sayı : 2019/001 2019 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir